Solig kväll i Farhult

Publicerad av webbgruppen den

Fiskgjuse, måndagsexkursion till Farhult. Foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Farhult. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

32 soldyrkande KOF:are samlades måndagen den 14 augusti vid Farhultsbaden för att skåda vadare mm. Efter stormen Hans och därefter mycket regnande så fick vi en riktigt fin kvällning vid Skäldervikens strand.

Vi började nere vid vattnet, tyvärr i motljus (man kan aldrig vara riktigt nöjd). Men vi hittade lite smått o gott: sandlöpare, småsnäppa, kustpipare, en del myrspovar samt en ägretthäger i bortre delen av viken.

Måndagsexkursion till Farhult. Foto Marjan Huiskes
Myrspovar, gluttsnäppa och ägretthäger. Foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Farhult. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg
Klockgentiana, måndagsexkursion till Farhult. Foto Totta Sandberg
Klockgentiana, foto Totta S

Vandrade sen upp mot plattformen och på vägen dit fann vi några exemplar av klockgentiana och i ett stort buskage familjen svarthakad buskskvätta (tre ungar). Även en vanlig buskskvätta satt en bit ifrån. En ung pilgrimsfalk behagade att flyga förbi.

Hyfsade stora starflockar fyllde himmeln och som vanligt grupper av grå-/vitkindade gäss och storskarvar. Fiskgjusarna var på fiskafänge från och till. Allt som allt fick vi 53 arter (se artlista).

Med den nedåtgående solen i ryggen vandrade vi tillbaks till parkeringen mycket nöjda vill vi tro.

Tack till alla säger kvällens ledare Micke Jönsson och Totta Sandberg.

Text: Totta Sandberg
Foto: Marjan Huiskes (fiskgjuse, collage) och Totta Sandberg (gruppbilder, gentiana)
Artlista: Micke Jönsson

Artlista – 53 arter

Knölsvan 
Grågås 
Kanadagås 
Vitkindad gås 
Gräsand 
Kricka
Ejder
Storskrake 
Storskarv 
Äggrethäger 1
Gråhäger 
Brun kärrhök 
Sparvhök
Fiskgjuse 2
Pilgrimsfalk 1 juv
Tornfalk 
Större strandpipare 9
Kustpipare 4
Tofsvipa 
Sandlöpare 1
Kärrsnäppa 
Småsnäppa 1
Skogssnäppa 1
Rödbena 2
Gluttsnäppa 9
Myrspov 5
Enkelbeckasin 2
Skrattmås 
Fiskmås 
Gråtrut 
Havstrut 
Kentsk tärna 
Ringduva 
Större hackspett 
Ladusvala 
Hussvala 
Ängspiplärka 
Sädesärla 
Gulärla 
Buskskvätta 1
Svarthakad buskskvätta 2 ad 3 juv
Koltrast 
Gransångare 
Lövsångare 
Talgoxe 
Blåmes 
Skata
Kaja
Råka
Gråkråka
Stare
Hämpling 
Steglits