230827 – Det blev en ganska avslagen avslutning på augusti med endast 46 nymärkningar av 15 arter och en gammal kontroll på en svarthätta.

Säsongens första rödhake fångades idag – foto: Klas Rosenkvist

Acrocephalus-sångarna minskar i antal medan Sylvia-sångarna ökar vid den här tiden. Förhoppningsvis blir det något mer märktillfälle i höst, men närmsta tiden är det Falsterbo birdshow och annat som lockar.

I fält noterades en kungsfiskare, en ägretthäger, en pilgrimsfalk samt två fjällpipare som sträckte västerut.

Deltog gjorde som vanlig Henrik, Mårten och Sara.

– Klas Rosenkvist –

Märkta säsong 2023:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes290
Bofink2
Gransångare7116
Grå flugsnappare1
Gräshoppsångare17
Grönfink3
Gulsparv2
Gärdsmyg10
Göktyta1
Hornuggla1
Hämpling3
Härmsångare8
Järnsparv434
Koltrast212
Kråka1
Kungsfiskare1
Kärrsångare4196
Lövsångare126
Näktergal22
Rödbena1
Rödhake11
Rödstjärt248
Rörsångare466
Skata1
Steglits8
Strandskata3
Svarthätta669
Svartvit flugsnappare3
Sädesärla1
Sävsparv22
Sävsångare246
Talgoxe52
Taltrast6
Trädgårdssångare143
Trädpiplärka1
Törnskata16
Törnsångare493
Ärtsångare20
SUMMA:461 026
Kontroller säsong 2023:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Blåmes2
Gransångare3
Gärdsmyg1
Järnsparv9
Koltrast2
Kärrsångare16
Lövsångare2
Näktergal1
Rörsångare3
Svarthätta13
Sävsparv2
Sävsångare4
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare1
Ärtsångare1
Summa:157
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2023) lite närmare.