Stenknäckar i Bjuv

Publicerad av webbgruppen den

Vinterfågelexkursion till Bjuv och Åvarp, foto Thomas Wallin

Vinterfågelexkursion till Bjuv och Åvarp, foto Thomas Wallin

Ett trettiotal skådare mötte den 16 januari upp till denna traditionsenliga exkursion som genomförts sedan mitten av 70-talet. Hela denna tid har Lasse Karlsson varit vår ciceron, så även denna gång.

Vårt första stopp blev Bjuvs brukshundsklubbs parkering som ligger intill Gruvmuséet. Lasse berättade initierat om den flera hundra år långa kol- och lerindustrin som präglat livet på orten. Den sista gruvan stängdes 1979.

Vi gick ner mot Vegeå och möttes av både stenknäckar och björktrastar. Ett gäng storskrakar passerade över våra huvuden och grönsiskor hördes med sina vemodiga lockläten.

Framme vid ”hyllan” med utsikt över ån och omgivande kullar var det en entita som engagerade mest. Karl-Göran Nilsson kunde berätta att entitan nästan helt försvunnit från Höganäs kommun medan den är relativt talrik på andra håll. Jämförelser med talltitan, som ju inte är så vanlig i KOFs område, och dess utbredning diskuterades också. Andra obsar som gjordes var bland annat bofink, bergfink, grönfink och steglits.

Vinterfågelexkursion till Bjuv och Åvarp, foto Thomas Wallin

Nästa anhalt var Åvarp och stenbrotten där. Det var ganska stillsamt med fåglar vid Söderåsens kant. Vi hade hoppats få se strömstaren i Hallabäcken men den var inte där. En härlig fikastund vägde dock upp strömstarens frånvaro.

Det blev, trots det ganska ihärdiga duggregnet, en fin förmiddag med både nya och gamla KOF-medlemmar.

Ett stort tack till Lasse för guidningen och vi hoppas att traditionen fortsätter många år till!

Text: Annelie Dahlqvist
Foto: Thomas Wallin

Artlista – 25 arter

Storskrake
Sparvhök
Ormvråk
Gråtrut
Ringduva
Större hackspett
Rödhake
Koltrast
Björktrast
Entita
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Stenknäck
Gulsparv