Tärnor, dvärgmåsar och blåhake

Publicerad av webbgruppen den

Fisktärna, foto Bryan Smith
Måndagsexkursion till Sandön. Foto Thomas Wallin

Måndagsexkursionen den 16 maj gick till Sandön och inleddes med två läckra dvärgmåsar och avslutades med en sjungande blåhake! Däremellan beskådade kvällens ca 40 deltagare glutt-, drill- och kärrsnäppor, skärfläckor och en myrspov på revlarna.

Tornseglare och alla tre svalarterna svischade fram mot himlen och från vassarna hördes säv- och rörsångare samt flera sävsparvar. Nästan osannolikt gul var den gulärla av nordlig ras som spatserade omkring i en liten flock med sina sydliga artfränder och med sina lite blekare släktingar sädesärlorna.

Sävsparv och fisktärna, foto Bryan Smith
Sävsparv och fisktärnor, foto Bryan Smith

Lars Forsén, Mats Andersson och Tommy Strandek från gruppen som jobbar med att restaurera nya häckningsplatser för tärnor medverkade hela kvällen och berättade att arbetet börjar ge resultat; i dagarna har ca femton fisktärnor uppehållit sig i det frilagda området där även två par strandskator hittat en fristad.

De smäckra, nästan tärnlika, dvärgmåsarnas flykt och snappande efter något ätbart var kanske det som fastnade starkast på synhinnan… och den vitstjärniga blåhakens virtuosa sång i vassen vid bryggslutet det som mest behagade hörselsinnet…

Dagens exkursion leddes av Lars Hallbeck och Thomas Wallin med assistans av ”tärngubbarna” Lars, Tommy och Mats (se ovan).

Text: Thomas Wallin
Foto: Bryan Smith och Thomas Wallin

Artlista – 55 arter

Knölsvan
Grågås
Gravand
Gräsand
Stjärtand
Ejder
Svärta
Knipa
Småskrake
Storskrake
Fasan
Storskarv
Gråhäger
Brun kärrhök
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Tofsvipa
Kärrsnäppa
Myrspov
Storspov
Drillsnäppa
Gluttsnäppa
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Dvärgmås
Fisktärna
Ringduva
Gök
Tornseglare
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Gulärla
Sädesärla
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Koltrast
Sävsångare
Rörsångare
Törnsångare
Gransångare
Lövsångare
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Grönfink
Hämpling
Sävsparv