Thomas ny ordförande

Publicerad av webbgruppen den

KOFs årsmöte 2020, foto Tommi Sandberg

Thomas Terne valdes till ny ordförande i KOF då föreningen den 4 mars höll årsmöte i Varalöv.

KOFs årsmöte 2020, foto Tommi Sandberg

Över sextio medlemmar samlades under furutaket på Erikslunds hotell i Varalöv. Dagordningen betades av i lugn takt med olika redogörelser från styrelsefunktionärer, revisor och valberedning. – Visst skapar vi tillsammans en fin förening – som i år dessutom fyller 50 år!

Ett nyval av ordförande; Thomas Terne – välkommen i din roll och lycka till! Samma säger vi till nykommande suppleanten Lisbeth Lund. Lars Forsén, Oskar Lindberg och Tommi Sandberg omvaldes till ledamöter i två år och Håkan Johansson till suppleant i ett år.

KOFs årsmöte 2020, foto Tommi Sandberg

En inlämnad motion handlade om att kalla Lars Karlsson till hedersordförande i KOF. En förening han var med om att starta och vars ordförande Lasse var i 26 år. Ett enigt årsmöte beslöt enligt motionärernas förslag och en glad, tacksam och lite stolt Lasse uppvaktades med klubba och liten blomsterkvast.

När Lasse avgick 1996 efterträddes han av Mats Peterz, då i sin första omgång som KOFs ordförande. Ikväll var det avgång för Mats i hans andra period som ordförande. Tack Mats för dessa insatser! Utöver ordförandepass förtjänar det också att nämna dina insatser som inventeringsledare för ett par Kullabergsinventeringar, tidig havsfågelskådare och vakthållare för falkarna på Kullaberg. Ett område du alltid känt starkt för.

Klubban i bordet och nyvalde Thomas Terne avslutade mötet och bjöd in till bensträckning och bullfika.

Affe Petersson på KOFs årsmöte 2020, foto Tommi Sandberg

Eftersitsen bestod av bildvisning och berättande av Alf Petersson, även han en trogen och vaksam vakthållare kring pilgrimsfalkarna på Kullaberg. Alf drog historiken kring dessa ädla flygares historia på berget. En historia om förföljelse, gifter, motgångar men också glädje och framgång med dryga femtiotalet ungar “producerade” på berget sen återkomsten i mitten av nittiotalet.

Text: Ulrik Alm
Foto: Tommi Sandberg