Tjejexkursion till Rönnen

Publicerad av webbgruppen den

Tjejexkursion till Rönnen. Foto Anna-Lena Harmsund

Dagens (13 september) något ostadiga väder stabiliserade sig, och vi var 10 tjejer som fick en riktigt fin kväll vid Rönnen.

Gluttsnäppa på Rönnen. Foto Anna-Lena Harmsund
Gluttsnäppa, foto Anna-Lena Harmsund

Septemberkvällen bjöd på några fina obsar på enkelbeckasin och gluttsnäppa. En pilgrimsfalk satt längst ut bland stenarna och putsade sig i kvällssolen och utåt Skälderviken simmade en ensam tordmule. Mycket gäss, men även massor av tofsvipor, starar, sädesärlor och ladusvalor. En tornfalkshane satte sig i en trädtopp och lät sig studeras en stund.

Tjejexkursion till Rönnen. Foto Anna-Lena Harmsund
Tjejexkursion till Rönnen. Foto Berit Velden

Svårast ikväll var artbestämning av myrspov och/eller rödspov. Det är vi nog överens om att vi behöver träna mer på. Annars är det kul och trevligt att kunna hjälpas åt, visa varandra och diskutera allt och lite till. 

Tack alla, för att ni bidrog till en trevlig och bra exkursion!!! 

Text: Anna-Lena Harmsund
Foto : Anna-Lena Harmsund och Berit Velden

Artlista – 34 arter

kanadagås
vitkindad gås
grågås
knölsvan
bläsand
gräsand
kricka
ejder
knipa
småskrake
strandskata
tofsvipa
större strandpipare
storspov
myrspov (och ev rödspov)
kustsnäppa
enkelbeckasin
drillsnäppa
grönbena
gluttsnäppa
skrattmås
fiskmås
havstrut
gråtrut
tordmule
storskarv
gråhäger
sparvhök
brun kärrhök
tornfalk
pilgrimsfalk
ladusvala
stare
sädesärla