De senaste veckorna har vi smygstartat märkningen med fokus på “vadarpullis” på ön i östra Fleningedammen.

Det har blivit strandskata 3, tofsvipa 2 och skrattmås 1. Det har även häckat ett par rödbena men de ungarna lyckades vi inte få tag på.

Tyvärr har nog tofsviporna strukit med, en nackdel med att märka ungar är att de har hög dödlighet.

Fördelarna är att man vet exakt var fågeln har kläckts och hur gammal den är.

Märkta säsong 2022:
Strandskata3
Tofsvipa2
Skrattmås1
SUMMA:6

Henrik Johansson och Klas Rosenkvist

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.