Tranor över Hasslarp

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Hasslarp, foto Sebastian Sjöfors
Måndagsexkursion till Hasslarp, foto Thomas Wallin

Trettio KOFare samlade sig den 3 april vid Hasslarps dammar för vårens första måndagexkursion. … och det ornitologiska utbytet blev gott, dammarna var fulla av sim- och dykänder: flest var bläsänderna men de hade sällskap av flera snatteränder, krickor och skedänder. Bland dem dök brunänder, viggar, knipor, sothöns, gråhakedoppingar och en smådopping.

Skogssnäppa och enkelbeckasin. Måndagsexkursion till Hasslarp, foto Sebastian Sjöfors
Skogssnäppa och enkelbeckasin, foto Sebastian Sjöfors

I Fleningedammarna rastade en skogssnäppa och en enkelbeckasin. Öster därom betade drygt 20 bläsgäss och en vitkindad gås bland många grågäss.

Men kvällens stora behållning var nog tranorna. I flock efter flock kom de målmedvetet och högljutt sträckande mot norr. De hade säkert lämnat norra Tyskland/Rügen på morgonen och hade nu kurs mot Hornborgasjön. 455 ex fick vi ihop antalet till efter idog huvudräkning.

Text: Thomas Wallin
Foto: Sebastian Sjöfors och Thomas Wallin
Artlista: Micke Jönsson

Artlista – 45 arter

Grågås 
Vitkindad gås 1
Bläsgås 21
Knölsvan 
Skedand 3
Bläsand 190
Gräsand 
Snatterand 6
Kricka 
Brunand 1
Vigg
Knipa.
Gråhakedopping 
Smådopping 
Grå häger 
Storskarv 
Röd glada 
Ormvråk 
Sothöna 
Trana 455 str. 
Strandskata 
Tofsvipa 
Skogssnäppa 
Enkelbeckasin 
Skrattmås 
Gråtrut
Fiskmås 
Ringduva 
Skata
Kaja 
Råka 
Kråka
Korp 
Blåmes 
Talgoxe 
Gransångare 
Stare 
Koltrast 
Rödhake 
Pilfink 
Sädesärla 
Bofink
Grönfink 
Steglits 
Sävsparv