Söndagen var ämnad åt förevisning för KOF-medlemmar och för att ha möjlighet ta det lite lugnare valdes att dra ned på antalet nätplatser – foto: Henrik Johansson

Efter ett 2-veckors uppehåll var det i helgen – 7-8 augusti – åter dags för ringmärkning. Augusti är säsongens fågelrikaste månad och som regel även en period med artmässigt störst variation. Flera arter som inte häckar i området vistas här nu tillfälligt innan det är dags att fortsätta resan söderut.

Under lördagen användes full nätkapacitet vilket resulterade i säsongens hittills bästa resultat med 190 nymärkningar fördelade på 22 olika arter. Söndagen var ämnad åt förevisning för KOF-medlemmar och för att ha möjlighet ta det lite lugnare valdes att dra ned på antalet nätplatser. Söndagens summering över märkta fåglar hamnade på 99 individer fördelade på 12 olika arter.

En av de 79 kärrsångare som fastnade i våra nät – foto: Jenny Rydén

Helgens talrikaste art blev inte oväntat kärrsångare med totalt 79 märkta. Av alla dessa var samtliga, utom en, årsungar vilket visar att de flesta gamla fåglar nu lämnat landet. Detsamma gäller för flera andra tropikflyttare, exempelvis sävsångare, rörsångare, trädgårdssångare och lövsångare.

Helgens kanske största överraskning, tillika för verksamheten ny märkart, var den 2k tornseglare som fångades och ringmärktes. Det är väldigt sällan vi under märkdagar med stabilt väder ser tornseglare flyga så lågt att de riskerar hamna i näten. Tornseglaren var de 86:e arten som fångats och ringmärkts under de nu 27 säsonger i rad som verksamheten pågått.

Törnskata, ungfågel – foto: Klas Rosenkvist

I övrigt kompletterades årets artlista med några nya, tre vardera av såväl svartvit flugsnappare som törnskata samt en gulärla, samtliga ungfåglar. Nämnas kan också att det fortfarande uppehåller sig gräshoppsångare i området då två gamla fåglar och en ungfågel ringmärktes under lördagen.

Svartvit flugsnappare, ungfåglar . foto: Klas Rosenkvist

I takt med att de äldre fåglarna lämnar minskar inte oväntat antalet kontrollerade fåglar som vi ringmärkt tidigare säsonger. Under helgen totalt sju varav tre som märktes ifjol, lika många i förfjol (bl. a. en näktergal), samt en gransångare märkt som 1k i augusti 2018.

Då fokus låg på ringmärkning gjordes ganska få observationer av andra fåglar. En relativ tunn lista med vadare innehöll trots allt arter som exempelvis svartsnäppa, skogssnäppa, kärrsnäppa och mosnäppa. I rovfågelväg totalt sju arter, bl. a. havsörn, fiskgjuse, sparvhök och lärkfalk.

Två tidiga mornar tar på krafterna så det gäller att ta chansen till lite vila då tillfälle ges – foto: Henrik Johansson

Gott slit under helgen av ”järngänget” med Sara, Micke, Mårten, Klas, Emma och Peder i spetsen.

Henrik Johansson –

Märkta under helgen:
08-0708-08Totalt:
Blåmes744
Gransångare259119
Gräshoppsångare312
Gulärla11
Gärdsmyg27
Koltrast210
Kärrsångare4732199
Lövsångare171556
Näktergal27
Rödhake23
Rödstjärt4314
Rörsångare231667
Steglits15
Svarthätta8223
Svartvit flugsnappare123
Sävsparv113
Sävsångare10635
Talgoxe344
Tornseglare11
Trädgårdssångare13938
Törnskata213
Törnsångare12260
Ärtsångare513
SUMMA:19099810
Kontroller gjorda under helgen:
08-0708-08Totalt:
Blåmes2
Gransångare218
Gräshoppsångare2
Grönfink1
Gärdsmyg1
Härmsångare1
Järnsparv19
Koltrast3
Kärrsångare22
Lövsångare11
Näktergal12
Rörsångare11
Svarthätta2
Sävsparv4
Sävsångare2
Talgoxe3
Trädgårdssångare1
Törnsångare4
SUMMA:4279
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.