Trollsländor på Hallandsåsen

Publicerad av webbgruppen den

Stenflodtrollslända, foto Totta Sandberg

Första KOF-exkursionen sedan slutet av mars – och vi var 15 förhoppningsfulla medlemmar som på morgonen samlats vid Tåssjö kyrka vid foten av Hallandsåsen. Den senaste tidens värme var redan påtaglig men regnet som meteorologerna hotat med kom inte förrän exkursionen avslutats.

Trollsländeexkursion 2020, foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

Gamlegård (gården där Frans G Bengtsson växte upp) blev första anhalt. Här börjar en liten väg som leder ner till Rössjöholmsån och som är välkänd i trollsländeskådarkretsar. Och vägen levde verkligen upp till sitt rykte. Både på vägen och i buskmarkerna som omger den lyfte massor av trollsländor; flest var sjötrollsländorna – både större och mindre sådana. Även de annars ganska sällsynta stenflodtrollsländorna var många, omöjligt att uppskatta antalet men nog var det ett par hundra som orädda flög bort när vi närmade oss.

Vid stranden av Rössjöholmsån dansade massor av blå- och blåbandade jungfrusländor över näckrosbäddarna. Nyfikna gulfläckade glanstrollsländor svirrade runt oss. Våra största trollsländor (kungs-, blå kejsar- och brun mosaikslända) visade upp sig riktigt fotovänligt och längs dikena flög läckra röda flicksländor.

Trollsländeexkursion 2020
Bivråk (Totta Sandberg), snok (Totta Sandberg) silverstreckad pärlemorfjäril (Carina Eliasson)

I fågelväg utmärkte sig en bivråk, några överflygande mindre korsnäbbar, en skogssnäppa och ropande spillkråkor och gröngölingar.

Trollsländeexkursion 2020, foto Totta Sandberg
Trollsländespaning i Lärkeröd, foto Totta Sandberg

Dagens andra vandring förlade vi till den gamla grustäkten i Lärkeröd. Över de två dammar som finns där var sländtrafiken magnifik; flera arter flicksländor, fyrfläckade trollsländor, pudrade och nordiska kärrtrollsländor, guldtrollsländor mfl svischade fram och åter över vattenytan. Lite längre ut patrullerade blå kejsartrollsländor och i vasskanten överraskade alldeles nyförvandlade pudrade smaragdflicksländor.

22 arter (se artlista nedan) summerade vi när vi något försenade kl 14.30 avtackade dagens ledare Patric Carlsson – lika imponerade av hans kunskaper och inlevelse som av dagens trollsländeupplevelser. Tack till Patric och till alla deltagare som bidrog till att exkursionen blev så trevlig.

Text: Thomas Wallin
Foto: Carina Eliasson, Totta Sandberg, Lotta Stigborn och Karl-Erk Söderqvist

Trollsländeexkursion 2020
Kungstrollslända (Totta Sandberg), stenflodtrollslända (Lotta Stigborn) och nordisk kärrtrollslända (Totta Sandberg)
Trollsländeexkursion 2020
Ljus lyrflickslända (Lotta Stigborn), blåbandad jungfruslända (Lotta Stigborn) och sandflodtrollslända (Karl-Erik Söderqvist)
Trollsländeexkursion 2020
Brun mosaikslända (Lotta Stigborn), gulfläckad glanstrollslända (Carina Eliasson) och fyrfläckad trollslända (Lotta Stigborn)

Artlista (22 arter)

Pudrad smaragdflickslända
Blåbandad jungfruslända
Blå jungfruslända
Ljus lyrflickslända
Mörk lyrflickslända
Sjöflickslända
Större rödögonflickslända
Större kustflickslända
Röd flickslända
Blågrön mosaikslända
Brun mosaikslända
Blå kejsartrollslända

Sandflodtrollslända
Stenflodtrollslända
Kungstrollslända
Guldtrollslända
Gulfläckad glanstrollslända
Pudrad kärrtrollslända
Nordisk kärrtrollslända
Fyrfläckad trollslända
Större sjötrollslända
Mindre sjötrollslända