Efter två veckors uppehåll hög tid för ett nytt märktillfälle, 17 juli (näten uppe 05.00-10.00). En ovanligt varm natt och gryning med drygt 20 grader, under hela morgonen mestadels klart och soligt med svaga något ökande vindar från nordväst.

Fortfarande en del fågelsång i området, t ex sävsångare, gransångare, gärdsmyg, gulsparv och svarthätta. Därutöver, mer oväntat, fortfarande full fart på några gökar vilket är sent. Normalt sett lämnar dom området i månadsskiftet varvid vi endast brukar se enstaka kringflygande ungfåglar i mitten av juli.

Gärdsmyg – foto: Klas Rosenkvist

Jämfört med tidigare tillfällen nyttjades något färre nätmeter men detta till trots fick vi ändå ihop godkända 121 nymärkningar fördelade på 21 olika arter. Riktigt gott om kärrsångare vilket blev dagens talrikaste märkart med 39 ex, såväl gamla fåglar som vuxna ungfåglar och nyligen uthoppade och ännu ej flygga ungar.

Gräshoppsångare – foto: Klas Rosenkvist

Till dagens totalsumma skall läggas ytterligare nio egenkontroller från tidigare år, bl a fyra kärrsångare vilket innebar att vi passerade det gamla årsrekordet för kärrsångare som vi själv märkt under tidigare säsonger. Bland morgonens egenkontroller kan även nämnas en sävsparvhanne som märktes som ungfågel 2019, kontrollerades i juli ifjol och som vi alltså fångade och avläste även denna säsong.

Inte så mycket övrigt att skriva om förutom tre jagande lärkfalkar och en överflygande subad havsörn. I dammarna lägre antal av rastande vadare såsom enkelbeckasiner, grönbenor, skogssnäppor samt vardera en svartsnäppa och brushane.

Gott jobb under morgonen av Klas, Sara, Mårten och Mats.

– Henrik Johansson –

Märkningar idag:

Idag:Totalt:
Blåmes333
Flodsångare1
Gransångare1467
Gräshoppsångare48
Grönfink6
Gulsparv16
Gärdsmyg23
Hämpling1
Härmsångare1
Järnsparv114
Koltrast16
Kärrsångare3980
Lövsångare319
Näktergal25
Rödhake11
Rödstjärt36
Rörsångare724
Steglits13
Svarthätta410
Sädesärla1
Sävsparv512
Sävsångare917
Talgoxe736
Trädgårdssångare514
Törnsångare645
Ärtsångare37
SUMMA121426

Kontroller idag:

Idag:Totalt:
Blåmes2
Gransångare15
Gräshoppsångare1
Grönfink1
Gärdsmyg1
Härmsångare1
Järnsparv18
Koltrast3
Kärrsångare419
Näktergal1
Rörsångare111
Svarthätta2
Sävsparv24
Sävsångare2
Talgoxe3
Trädgårdssångare1
Törnsångare3
SUMMA:968

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.