Tryfjärilar!

Publicerad av webbgruppen den

Tryfjäril, foto Marjan Huiskes
Fjärilsexkursion till Järavallen. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

Kraftig blåst och mycke moln spådde meteorologerna inför KOFs fjärilsexkursion den 9 juli. Järavallens naturreservat söder om Landskrona var dagens mål – och blåsigt blev det, men solen lurade molnen en stor del av förmiddagen och fjärilarna som visade sig blev trots allt ganska många.

Vi startade vår vandring vid Saxtorpssjöarna i reservatets östra del där en hel del gräsfjärilar flög, såväl kamgräs- som luktgräs- och slåttergräsfjärilar. Ängssmygare och mindre tåtelsmygare höll till i björnbärssnåren och några rapsfjärilar fladdrade snabbt förbi.

Fåglarna fick som sig bör också lite uppmärksamhet… Gulsparv, svarthättor och gråsiskor sjöng och i sjön simmade flera gråhakedoppingar och sothönor. Större sjötrollsländor, sjöflicksländor, större kustflicksländor och några alldeles nyförvandlade ängstrollsländor hamnade på trollsländelistan.

Fjärilsexkursion till Järavallen. Foto Totta Sandberg
Fjärilsexkursion till Järavallen. Foto Totta Sandberg
Foto: Totta Sandberg

Andra delen av vår exkursion förlade vi till Järavallens friluftsområde där dagens önskeart tryfjärilen villigt visade upp sig. Järavallen är den enda lokalen i Sverige där den kan ses. Minst tre ex bjöd på finfina obs- och fototillfällen. I den lägre vegetationen flög flera ljung- och några hedblåvingar och åkerväddarna lockade både ängsmetallvingar och en sexfläckig bastardsvärmare till nektarsök.

Fjärilsexkursion till Järavallen. Foto Marjan Huiskes
Tryfjäril, ängsmetallvinge och mindre guldvinge. Foto Marjan Huiskes

Femton deltagare var vi, ledde på ett proffsigt sakkunnigt sätt gjorde Lasse Bergendorf och Totta Sandberg.

Text: Thomas Wallin
Foto: Marjan Huiskes och Totta Sandberg

Artlista, fjärilar – 14 arter

Ängsmetallvinge
Sexfläckig bastardsvärmare
Mindre tåtelsmygare
Ängssmygare
Rapsfjäril
Ljungblåvinge
Hedblåvinge
Mindre guldvinge
Amiral
Påfågelöga
Tryfjäril
Kamgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Slåttergräsfjäril