Tursköpskogen räddad!

Publicerad av webbgruppen den

Tursköpskogen, foto Thomas Terne

KOF:s arbete med att rädda Tursköpskogen från att avverkas har krönts med framgång. Länsstyrelsen har köpt ädellövskogen och den kommer nu att bli naturreservat.

KOFs främsta samarbetspartner i arbetet har varit Naturskyddsföreningen i Helsingborg, men också flera politiska partier har medverkat liksom privatpersoner som organiserat namninsamling och bidragit med inventeringar av olika organismer. Vi har också haft ett bra samarbete med Länsstyrelsen och Helsingborgs kommunekologer.

Det fanns många argument för att skydda skogen, bland annat att den ligger mitt i en av Sveriges viktigaste flaskhalsar då det gäller fågelflyttning.

Se även artikel i Helsingborgs Dagblad den 28 april.

Text: KOFs skogsgrupp/Per Muhr
Foto: Thomas Terne

Kategorier: Nyheter