Gå med i Ungdomsskådarna

Publicerad av webbgruppen den

Ungdomsskådarna - SkOF. Foto Mikael Arinder

I oktober startade Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) en grupp för ungdomar som är intresserade av fåglar. I uppstarten välkomnas även unga fågelskådare (15–25 år) som inte är medlemmar SkOF (men gärna i lokalklubbarna såsom i KOF). SkOF samarbetar även med Bird Lifes Ungdomsskådare.

Hittills har det blivit några exkursioner till lokaler i sydvästra Skåne. Tanken är att få en så pass aktiv grupp att den i princip är självgående och ordnar sina aktiviteter på egen hand. Dock kan det behövas nu och även fortsättningen erfarna skådare som ledare, samt även som chaufförer.

SkOF har en förhoppning om att lyckas engagera ungdomar från hela Skåne och då även kunna ordna aktiviteter till Skånes alla hörn. En WhatsApp-grupp är i gång för att snabbt utbyta information och koordinera exkursioner. Markus Qvarfordh är den av ungdomarna som koordinerar gruppen, kontakta honom på markus(a)qvarfordh.se om du är intresserad att vara med. Intresseanmälan kan också göras till Ola Svensson i SkOF:s styrelse –  olasvensson(a)live.se

Läs mer här:
BirdLife Sverige: ungdomsskadarna.birdlife.se/
SkOF: skof.se/ungdomsskadarna-har-startat-i-skane/
Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/176742219074677/
Instagram: www.instagram.com/birdlifesverigeungdom/

Text: Thomas Terne
Foto: Mikael Arinder (SkOF)


Kategorier: Nyheter