Vad händer i Stureholm?

Publicerad av webbgruppen den

Projekt grågås i Stureholm, foto Karl-Erik Söderqvist

I Stureholm har det nyligen satts upp en mängd stolpar ute i våtmarken.

Vad är det som pågår? Elsie Kjeller från Högskolan i Kristianstad förklarar:

Vi har startat en studie om hur grågäss genom sin stora aptit påverkar vattenvegetationen och har därför satt upp uthägnader som ska skydda vissa delar av vegetationen så vi sedan kan jämföra med obetad vegetation (vid Stureholm är det extra många stolpar eftersom vi även behöver skydda uthägnaderna från korna som släpps ut senare).

Detta är en delstudie i ett större forskningsprojekt om hur den stora ökningen av gäss och (sång)svanar påverkar akvatiska ekosystem. Forskningsprojektet finansieras av Naturvårdsverkets viltforskning och bedrivs på Högskolan Kristianstad.

I årets studie ingår 10 våtmarker i Skåne/Blekinge där vi vet att det häckar grågäss. Tanken är att uthägnaderna ska vara ute till augusti och vi ska inte röra dem igen förrän dess så vi inte stör fåglarna under häckningstid. Utöver uthägnaderna ska vi besöka våtmarkerna ungefär en gång i månaden och räkna alla fågelarter som häckar där samt deras häckningsframgång, vi ska även ta vattenprover, bedöma växtligheten kring våtmarken och undersöka småkryp i vattnet. 

Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kategorier: Nyheter