Vadare, änder och mer…

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Rönnen, foto Thomas Wallin

Rönnen stod som exkursionsmål för måndagsexkursionen den 13 maj; i en riktigt solig (närmast försommar-) kväll delade vi upp oss i två mindre grupper och vandrade ut mot reservatet.

… och fåglarna mötte oss direkt: vi hann knappt lämna parkeringen vid Heljarödsgården förrän trädgårds-, törn-, ärt- löv- och gransångare hördes sjunga. En svarthätta fyllde ut kören och lite avlägset hördes en näktergal.

På Rönnens östsida var simänderna många: ett stiligt stjärtandspar och dito årtpar simmade i Lilla viken. Där visade även sked-, bläs- och gravänder upp sig fint.

… och även vadarna var många: en liten flock mosnäppor sökte efter något ärbart i tången, strax intill sprang både större och mindre strandpipare. Gluttsnäppor och rödbenor vadade i det grunda vattnet, små- och storspovar likaså, skärfläckorna och tofsviporna låg redan på bo.

Cirka femton gulärlor rastade tillsammans med ungefär lika många sädesärlor på öns västsida.

Flera av oss hade efterlyst vårens första tornseglare och i sista stund, precis när vi höll på att avsluta kvällens övningar, kom dom: två stycken svepte fram alldeles över våra huvuden. En trevlig avslutning på en trevlig kväll, tack alla för aktiv medverkan!

Dagens exkursion leddes av Lars Hallbeck och Thomas Wallin och lockade ca trettio deltagare.

Vitkindad gås
Grågås
Knölsvan
Gravand
Årta
Skedand
Bläsand
Gräsand
Stjärtand
Kricka
Ejder
Storskrake
Småskrake
Rapphöna
Fasan
Tornseglare
Gök
Ringduva
Strandskata
Skärfläcka
Tofsvipa
Större strandpipare
Mindre strandpipare
Småspov
Storspov
Mosnäppa
Kärrsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Fisktärna
Storskarv
Tornfalk
Kaja
Kråka
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Lövsångare
Gransångare
Svarthätta
Trädgårdssångare
Ärtsångare
Törnsångare
Näktergal
rödstjärt
Gulärla
Sädesärla
Ängspiplärka
Hämpling