Vadare och kossor

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Rönnen, foto Anna-Lena Harmsund

Måndagsexkursion måste väl ändå vara ett av de bästa sätten att avsluta juli på.

Eftermiddagens åska och regn drog snabbt vidare och vi fick en helt underbar skådarkväll den 31 juli.
Ett trettiotal deltagare samlades vid Heljarödsgården, och därifrån skådade vi oss sakta men säkert bort mot Rönnen.

Måndagsexkursion till Rönnen, foto Anna-Lena Harmsund
Foto Anna-Lena Harmsund

Det var en hel del tornseglare och ladusvalor i luften, även några hussvalor. Sparvhök och pilgrimsfalk gjorde jaktförsök. Många småskrakar, gråhägrar, vigg och ejdrar syntes utanför stranden. Några tärnor (kentsk och fisk) flög förbi.

Flera mindre flockar med starar drog runt och födosökte och badade på strandängarna.

I buskar och vass höll det till en del småfåglar, såsom hämpling, sävsparv, törnsångare och steglits.

Måndagsexkursion till Rönnen, foto Paul Ork
Törnskata, småskrake och gråhäger. Foto Paul Ork

Vadare var ett av målen med kvällens exkursion, och vi såg bland annat skärfläcka, gluttsnäppa, kustpipare, spovsnäppa, kärrsnäppa, brushane och rödbena.

När vi kom upp på västra sidan av Rönnen möttes vi av en hel flock nyfikna kor. De blev lite väl närgångna och fick fösas iväg. Sen kunde vi fortsätta spana av revlar, stenar och strandängar.

En hel del gäss syntes på Rönnen, mestadels grågäss. Där var också många sädesärlor i varierande åldrar.
Till slut fick vi ihop 49 arter och vi vände nöjda tillbaka till parkeringen för hemfärd.
Tack för en fin kväll !!!

Kvällens exkursion leddes av Anna-Lena Harmsund och Lars Hallbeck

Text: Anna-Lena Harmsund
Artlista: Lars Hallbeck
Foto: Anna-Lena Harmsund och Paul Ork

Artlista – 49 arter

Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Gravand
Kricka
Vigg
Ejder
Knipa
Småskrake
Storskarv
Gråhäger
Sparvhök
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Myrspov
Storspov
Rödbena
Gluttsnäppa
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Kents tärna
Fisktärna
Ringduva
Tornseglare
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka
Sädesärla
Stenskvätta
Koltrast
Törnsångare
Talgoxe
Kaja
Kråka
Stare
Steglits
Hämpling
Sävsparv