Vadare och tärnor på Sandön

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Sandön, foto Anna-Lena Harmsund
Måndagsexkursion till Sandön, foto Anna-Lena Harmsund
Foto Anna-Lena Harmsund
Måndagsexkursion till Sandön, foto Thomas Wallin
Foto Thomas Wallin

Cirka 40 KOF:are strålade i kvällningen den 1 maj samman vid Sandön med den gemensamma förhoppningen att se nyanlända vadare och tärnor.

Måndagsexkursion till Sandön, foto Marjan Huiskes
Storskrakar, skärfläckor resp gluttsnäppor. Foto Marjan Huiskes

… och vadare blev det: i sundet mellan ön och fastlandet rastade många gluttsnäppor tillsammans med rödbenor och storspovar. Nio trötta myrspovar och en kustsnäppa vilade ut på en av de många sandrevlarna. En brushane och två brushonor kom inflygande; hanen med läcker svart halskrage. Minst 17 skärfläckor höll till i Vegeås utlopp och på utsidan av ön kompletterades artlistan med både kärrsnäppor och en större strandpipare.

Fisktärnorna var också många – ljudligt jagade de varande fram och åter över området som KOFs fågelskyddsgrupp iordningsställt på södra delen av ön. Ytterligare att antal dök frenetiskt efter småfisk i det grunda vattnet. En kentsk tärna chillade lojt på en sten.

En av traktens bruna kärrhökar patrullerade över vassarna, en röd glada blev kraftigt mobbad av några kråkor. Några av deltagarna hade lyckan att se en snabbt förbipasserande kungsfiskare och de flesta fick höra en tidig sävsångare från de stora vassarna på ön. Tre gulärlor sträckte förbi liksom ett tjugotal ladusvalor. Från trädgårdstäpporna i Utvälinge hördes ärtsångare och flera hämplingar sjunga.

En behaglig måndagskväll blev det, ledd av Anna-Lena Harmsund och Thomas Wallin med initierad assistans av Tommy Strandek och Mats Andersson från föreningens fågelskyddsgrupp.

Text: Thomas Wallin
Foto: Anna-Lena Harmsund, Marjan Huiskes och Thomas Wallin

Artlista – 52 arter

Knölsvan
Grågås
Gravand
Kricka
Gräsand
Skedand
Ejder
Sjöorre
Knipa
Småskrake
Storskrake
Storskarv
Gråhäger
Röd glada
Brun kärrhök
Ormvråk
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Gluttsnäppa
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Ringduva
Kungsfiskare
Ladusvala
Hussvala
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Koltrast
Sävsångare
Ärtsångare
Blåmes
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Grönfink
Steglits
Hämpling
Sävsparv