Vadare, småfåglar och getingspindel

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Ören i Strandbaden. Foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Ören i Strandbaden. Foto Thomas Wallin

Måndagsexkursion den 29 augusti till Ören – lite Öresundskust vid Nyhamnsläge. En bit över 30 deltagare. En skön kväll med lugnt sund som rullade in stilla vågor. I strandkanten kärrsnäppor, en spovsnäppa, brushanar och gluttsnäppa. Aldrig några mängder här på sundsidan.

Måndagsexkursion till Ören i Strandbaden. Foto Marjan Huiskes och Lars Andersson
Unga skrattmåsar (foto Marjan Huiskes), grå flugsnappare (Lars Andersson) och getingspindel (Marjan Huiskes)

Långt mellan småfåglarna, men de fanns där, stenskvättor, ängspiplärkor, grå flugsnappare. Svalor klippte lågt över strandheden i jakt på kvällsmat under färden söderut.

Kvällen avslutades i Mary och Alf Peterssons närbelägna trädgård där en läcker getingspindel, till fotografernas glädje, valt att bosätta sig.

Text: Ulrik Alm
Foto: Lars Andersson, Marjan Huiskes och Thomas Wallin
Artlista: Micke Jönsson

Artlista – 34 arter

Vitkindad gås 
Gräsand 
Ejder
Grå häger 
Storskarv 
Större strandpipare 2
Brushane 1
Spovsnäppa 1
Kärrsnäppa 13
Enkelbeckasin 2
Drillsnäppa 8
Rödbena 2
Gluttsnäppa 1
Skrattmås 
Fiskmås 
Gråtrut 
Havstrut
Ringduva 
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Sånglärka 
Ladusvala 
Hussvala 
Lövsångare 
Stare
Grå flugsnappare 
Rödstjärt 
Pilfink 
Ängspiplärka 
Bofink 
Hämpling
Grönfink