Vadarkväll på Bjäre

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Grytskären, foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Grytskären, foto Marjan Huiskes
Foto: Marjan Huiskes

En flock unga kustsnäppor var det första de ca 25 deltagarna I KOFs måndagsexkursion den 21 augusti fick se. Exkursionen gick till kuststräckan innanför Grytskären i behagligt sensommarväder. Kustsnäppor var nu inte de enda vadarna som visade sig den här kvällen; ytterligare 8 vadararter landade i kikarna, däribland svartsnäppor och rödbenor, drill- och kärrsnäppor, enkelbeckasiner, tofsvipor och storspovar.

Grågässen var många i den steniga viken vid Hovalds hamn. Bland dem gömde sig också några kanadagäss och en ensam (!) vitkindad gås. Storskrakar och knipor dök, gråhägrar flög över och på de yttre stenarna rastade både unga och äldre fisktärnor. Utifrån viken hördes hela tiden de karaktäristiska ”amalgamgnisslande” lätena från fiskande kentska tärnor.

Måndagsexkursion till Grytskären, foto Marjan Huiskes
Rödbenor, tofsvipa samt storspov. Foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Grytskären, foto Marjan Huiskes
Starar och sädesärla. Foto Marjan Huiskes

Stararna verkar ha haft en bra häckningssäsong. Flera stora flockar samlade sig för att äta kvällsmat i de stora tångvallarna. Där fick de även sällskap av sädesärlor och några rastande stenskvättor.

Kvällens exkursion leddes av Lars Hallbeck och Thomas Wallin.

Text: Thomas Wallin
Foto: Marjan Huiskes
Artlista: Lars Hallbeck

Artlista – 34 arter

Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Kricka
Gräsand
Ejder
Knipa
Storskrake
Storskarv
Gråhäger
Strandskata
Tofsvipa
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Ringduva
Ladusvala
Sädesärla
Stenskvätta
Råka
Kråka
Kaja
Stare