Vårens sista måndagsexkursion

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Thomas Wallin

Ett tjugotal exkursionssugna samlades den 31 maj på plattformen ovanför Fleningedammen i Hasslarp. Denna exkursion var den sista i vårens rad av måndagsexkursioner.

Deltagarna har under hela våren uttryckt sig mycket positivt om exkursionerna. Ett fantastiskt initiativ. Besök har gjorts på intressanta lokaler och många fina obsar har gjorts, se Mickes artlistor. Vädret har varit både med och mot oss.

Hasslarp har besökts tre gånger under våren. Det har gett möjligheten att se förändringarna i fågelfaunan från tidig till sen vår. Vadare exempelvis som dök upp alltmer tidigt i våras, som flyttade vidare norröver eller stannade i Skåne och som snart vänder söderut igen. Då är Hasslarp alltid rätt för ett ”stop over”. Nu är tornseglarna här och det mesta av migrationen är avklarad.

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Micke Jönsson

Exkursionen delade deltagarna i två grupper. Den ena guidades av Micke Jönsson och den andra av Thomas Wallin. Det blev mycket örongodis. Vilka röster hörde vi? Vem är vem i röstkörerna? Vi brottades med att höra skillnaden på härm- och kärrsångare. Dessa som kan imitera över 200 olika arter längs sträckan från Nordafrika till och i Sverige. Namnet är kanske lite missvisande i detta då kärrsångaren ska vara den meste imitatören och inte härmsångaren. Hasslarp ska ha en av Sveriges största populationer av kärrsångare. Dom hördes också lite överallt i ganska tajta revir.

Vi hade också samma diskussion kring säv- och rörsångarna. Vem är vem? Säv sjunger rörligt och rör sjunger sävligt sägs det. Biotopen ger hjälp; säv vill gärna ha lite mer buskmarker medan rör håller sig mer i vassen. Sävsparven såg och hörde vi. En vattenrall hördes också helt kort.

Ovanför oss drog tornseglare runt på karakteristiskt sätt. Några gökar flög förbi oss och någon gal på håll.

Gråhakedopping i Hasslarp. Foto Micke Jönsson
Gråhakedopping, foto Micke Jönsson

Framme vid den östra dammen spanades vattenytan och markerna omkring den av från plattformen. På vattnet såg vi gråhakedopping och vigg. Givetvis sothönor och knölsvanar. Längs stränderna sågs gulärla, större strandpipare och rödbena. Fisktärnor satt på stolpar och låg på reden på ön. Gässens och tofsvipans ungar har växt till sig rejält, medan gravandens såg lite yngre ut.

På rovfågelskontot fick vi skriva in glador och bivråk. Ryttlande tornfalk också, en av tre och en halv art som ryttlar; tornfalk, fjällvråk och gjuse, samt någon av ormvråkarna som börjat lära sig denna sköna konst.

Vädret var så där magiskt härligt på denna den sista vårexkursionen med KOF. Inte ens vinden störde trots att vi var i Hasslarp. Kunniga och entusiasmerande; fullfjädrade, exkursionsguider har förgyllt exkursionerna. Vi deltagare ser verkligen fram mot fortsättningen på dessa exkursioner. Vi vill säga ett stort tack till guiderna och till KOF för att de genomför dessa aktiviteter på ett kunskapstätt och så gemytligt sätt. Vi ses snart i markerna igen!

Text: Lasse Blychert
Foto Micke Jönsson och Thomas Wallin

Artlista – 56 arter

Knölsvan
Grågås
Gravand
Bläsand
Skedand
Vigg
Fasan
Gråhakedopping
Gråhäger
Bivråk
Röd glada
Tornfalk
Vattenrall
Sothöna
Strandskata
Större strandpipare
Tofsvipa
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Fisktärna
Ringduva
Gök
Tornseglare
Ladusvala
Hussvala
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Näktergal
Koltrast
Härmsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Blåmes
Talgoxe
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Bofink
Grönfink
Steglits
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv