Vårfåglar i Farhult

Publicerad av webbgruppen den

Exkursion till Farhult, foto Micke Jönsson

Skärfläckor, taltrastar och piplärkor såg vi på på exkursionen till Farhultsviken söndagen den 22 mars.

Exkursion till Farhult, foto Micke Jönsson

I den fina vårmorgonen samlades 10 KOF-medlemmar i Farhult. Vi började med att gå upp mot skogsdungen, bort till plattformen och gick sedan tillbaka längs havet.

Sjöorre i Farhult, foto Micke Jönsson

Vi hade många stopp och såg bra med fågel: spelande ringduva, sjungande rödhake, gärdsmyg och talgoxe.

Väl framme vid plattformen såg vi skärfläcka, storspov, strandskator, sjungande sånglärka och ängspiplärka. En taltrast hördes också.

På tillbakavägen hittade vi en död sjöorrehane. Vi avslutade med fika vid lekplatsen.

Text och foto: Micke Jönsson