Vinterfåglar på Söderåsen

Publicerad av webbgruppen den

KOF-exkursion till Bjuv och Åvarp. Foto Totta Sandberg
KOF-exkursion till Bjuv och Åvarp. Foto Totta Sandberg

Den 15 januari samlades vi traditionsenligt i Bjuv för årets första exkursion. I över 40 år har exkursionen letts av Lasse Karlsson, en av KOFs grundare och numera hedersordförande. Tyvärr saknade vi Lasse i år p.g.a sjukdom. Istället leddes exkursionen av Ulrik Alm, Micke Jönsson, Totta Sandberg och Thomas Wallin. Mickes artlista för exkursionen hittar du nedan.

Ett tjugotal deltagare samlades vid vattentornet och glädjande nog fanns där också några nya ansikten. Mellan några blåsiga lågtryck och med vattendränkta marker lyckades vi få en härlig exkursion med fikapausen i sol vid Åvarps yttre stenbrott.

Först en stadsrundtur i Bjuv p.g.a. vägavstängning innan vi samlades vid Brukshundsklubben vid gruvområdet för en promenad längs Vege å. Promenaden i vätan fram och tillbaka längs Vege å gav obsar av bl.a. stenknäck, gråsiska, stjärtmes och några rovfåglar, som glada och ormvråk. Lite ledset visslande domherrar såg och hörde vi också. Micke berättade för oss om de starka familjeband som stjärtmesarna har. Så den grupp vi såg på cirka tio individer var sannolikt en familj.

KOF-exkursion till Bjuv och Åvarp. Foto Totta Sandberg

Därefter iväg mot Åvarp och det yttre stenbrottet. Efter lite parkeringsbekymmer vandrade vi ned till den bräddfyllda Hallabäcken. Obsar vi gjorde på t.o.r. vandringen var bl.a. entita, spillkråka, trädkrypare och domherrar. Vid fikat i solskenet såg vi glada, ormvråk och korpar som utnyttjade uppvindarna längs bergssidan. Tyvärr ingen strömstare i det strida vattnet.

Efter återsamling vid bilarna gick några i gänget över hygget ner mot ”GEA-stugan”. Förhoppningen var att få syn på den kattuggla som bor i den större skorstenen. De som kom först ner på baksidan av stugan fick se hjässan på kattugglan innan den retirerade längre ner i skorstenen.

Åter till bilarna för hemresa. Då fick vi syn på tre havsörnar i uppvindarna längs bergskanten innan vi tackade guiderna för en mycket lyckad exkursion. En god start på -23!

Text: Lasse Blychert
Foto: Totta Sandberg
Artlista: Micke Jönsson

Artlista – 32 arter

Grågås
Gräsand
Storskarv
Röd glada 5
Havsörn 3
Ormvråk 4
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Ringduva
Kattuggla 1
Större hackspett
Spillkråka 1
Stenfalk 1
Skata
Kaja
Råka
Korp 8
Entita 2
Blåmes 
Talgoxe 
Stjärtmes 9
Gärdsmyg 1
Nötväcka 2
Trädkrypare 3
Koltrast 5
Pilfink 
Stenknäck 6
Domherre 26
Grönfink 
Gråsiska 5
Grönsiska 2