Örnar, vipor och lärkor

Publicerad av webbgruppen den

Vinterfåglar 2024 - Stureholm. Gunbritt Linderholm

Årets Vinterfågelrunda den 18 februari började i lätt blåsigt vårvinterväder och slutade i kallt vinterregn… Däremellan passerade vinterfåglar som storskrakar och örnar men även vårbudbärare som tofsvipor, sånglärkor och större strandpipare.

Det var KOF, Naturskyddsföreningen i Kullabygden och Studiefrämjandet som inviterade till fågelskådningen. Vid ladan på Svedberga ängar, våtmarken i Stureholm och vid Sandön bjöd ledare från de medverkande föreningarna på kunskaper och guidning.

56 arter (se artlista nedan) sågs av cirka 50 deltagare.

Vinterfåglar 2024 - Stureholm. Gunbritt Linderholm

Stureholm: ungefär lika många fågelarter som deltagare, 32 respektive 35, bjöd de blåsiga och så småningom regniga timmarna vid våtmarken på. Häftigast var nog den vuxna havsörn som i elfte timmen drog förbi och skrämde upp viggar, storskrakar, den ensamma gravanden samt gräs- och bläsänder från dammen.

Annelie Dahlqvist, Bengt Andersson, Gunbritt Linderholm, Göran Paulson och Micke Jönsson

Vinterfåglar 2024 - Sandön. Foto Thomas Wallin

Sandön: en hel del både vinter- och vårfåglar fick vi ca 40 deltagare se innan regnet kom… Vadarna var flera: större strandpipare, tofsvipor, rödbenor, kärrsnäppor, strandskator och storspovar. Gäss, bla sex bläsgäss, flög över och ett havsörnpar bjöd på fina närobsar. 42 arter summerade vi när vi blöta och kalla plockade ihop våra pinaler.

Lars Hallbeck, Karl G Nilsson, Mona Hansson och Thomas Wallin

Vinterfåglar 2024 - Svedberga ängar. Foto Ulrik Alm

Svedberga lada – en fyrkantig stenlåda, man tycker det borde vara lä i någon riktning… Hursom, trevliga besökare – kanske runt 30 personer – kanade in på den leriga gårdsplanen och stannade olika länge. Det är ofta “stora fåglar” som gäller vid Svedberga. Så också idag. Enda småfåglarna var sånglärkor och en ensam björktrast som Lars-Bertil Nilson hängde in. Trippel rovfåglar, svanar, gäss, slättens kråkfåglar. Också kanske det mest udda för lokalen; ett par storskrakar som pilade söder. 21 arter passerade våra kikare.

Lars-Bertil Nilsson, Leif Olsson och Ulrik Alm

Se artlista från dagen