Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
727 inlägg.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 21 september 2020:
20 sept. Vid kl 19:20 kom en rördrom flygandes lågt över vassen vid Vegeåns mynning. Såg ut att landa en bit uppströms. Ute på Sandön, flera skäggmesar i vassen, 3 1k kaspiska trutar samt en del svarthakedopping och svärtor. På Själrönnen en ung toppskarv.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 20 september 2020:
20/9 Vejbystrand . Den obestämda stäppsångaren/saxualsångaren synlig till 18:50, framme ganska flitigt. 250 meter norr om hamnen . mest bland mållorna men ner på sanden några gånger.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 20 september 2020:
Sö 20 sept. Söderåsen; Halladalen-Båvs hagar. Häger 1, Ormvråk 2, Tornfalk 1, Gröngöling 1, Gärdsmyg 1, Rödhake, Taltrast 8-10, Grönsiska, Bofink. Livlig trafik med nötskrikor hela dagen. Medobs, Leif Olsson, Carina Eliasson
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 19 september 2020:
19/9. Örby Ängar. Vattenrall 5. Ljungpipare 200. Enkelbeckasin 3. Ladusvala 2.Ängspiplärka 8. Sädesärla 8. Större hackspett 2. Nötväcka 2. Gransångare 5. 2 ex sjöng sporadiskt. Järnsparv 15. Rödhake 6. Gärdsmyg 4. Fortsärla 1. Blåmes 5. Bofink 200. Bergfink 5. Grönsiska 200. Gråsiska 5.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 19 september 2020:
19 september: fem prutgäss, två stjärtänder och många vadare rastade på eftermiddagen i Farhultsviken: 14 kustpipare, 70 ljungpipare, 9 myrspovar, 4 kustsnäppor och ca 80 kärrsnäppor. På förmiddagen sex svarthake- och en gråhakedopping utanför Sandön. Två unga vattenrallar sprang i vasskanten och en kungsfiskare ryttlade ovanför.
Tobias Nicklasson från Åstorp skrev den 18 september 2020:
Hej, Körde på E4 vid påfart väg 21 i norrgående riktning så observerade jag en väldigt ljus hök, för ljus för att vara Ängshök. Har läst om Stäpphök som observerats, skulle säga att det mycket troligt skulle kunna vara detta. Men kan inte garantera.
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 17 september 2020:
16 sept. Sjöfågelräkning under eftermiddagen mellan Farhultsviken och Sandön i nordvästvinden med god hjälp av Peder Winding. Storlom 1, gråhakedopping 1, svarthakedopping 4, storskarv 409, toppskarv 2 1k, gråhäger 13, gräsand 1012, kricka 496, snatterand 9, bläsand 338, stjärtand 11, skedand 17, knipa 65, sjöorre 2, ejder 81, småskrake 22, storskrake 8, knölsvan 15, sothöna 1, grågås 4671, vitkindad gås 3570. Utöver detta noterades stormfågel 1, kentsk tärna 1 ad 1 juv båda ringmärkta, rödstrupig piplärka 1, isländsk rödspov 1, storspov 49, större strandpipare 17, myrspov 5, kärrsnäppa 108, kustpipare 13, spovsnäppa 2, brushane 28, rödbena 6, gluttsnäppa 38, strandskata 5, drillsnäppa 6, småsnäppa 1, tofsvipa 37 samt sandlöpare 1
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 16 september 2020:
16/9 Kl.19:00. Rössjön . Två ägretthägrar i förmodat nattläger underbart fint där Hjärnarpsvägen kommer ut till sjön, i kanten på udden till vänster.
Per Broman från Magnarp skrev den 13 september 2020:
3st Storlabbar drog runt utanför Grytskär vid 7:30-tiden imorse.
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 12 september 2020:
12 september: en läckert orangefärgad ung stäpphök kom lågt och nära över Svedberga ängar när Studiefrämjandets fågelcirkel skådade rovfåglar på förmiddagen. En stenfalk rastade på de nyharvade åkarna, 2-3 havsörnar och flera bruna kärrhökar visade sig då och då.
Kristian Linde från Margretetorp skrev den 12 september 2020:
Ca 1 km syd om Margretetorp sträckte det 5ex Ägretthäger över gamla E6:an mot väster.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 12 september 2020:
12/9. Örby Ängar. Vattenrall 3. Sparvhök 1. Trädpiplärka 5. Ladusvala 7. Svarthätta 5, Ärtsångare 1. Svartvit Flugsnappare 1. Järnsparv 5.Rödhake 3,Gransångare 3. Forsärla1. Grönsiska 45.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 11 september 2020:
Svedberga. Kvällsrunda tillsammans med Arne Nihlén. Vi provade ett riktigt "långskott", försöka locka ev (sträckande) nattskärra i nätet. - Ingen framgång... Dock avslutade vi med fin kattugglekonsert vid kälkbacken, 1 - 2 ex.
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 10 september 2020:
10 september: Studiefrämjandets höstfågelcirkel letade rovfåglar längs Örnrundan och hittade sten- och pilgrimsfalk, flera bruna och blå kärrhökar, minst tre havsörnar mm. Rörhöna i dammen vid Rögle säteri och nio brushanar, tre gluttsnäppor, kust- och kärrsnäppa i Stureholms våtmark. Vid lunchtid rastade fyra 1K toppskarvar precis utanför hamnen i Svanshall, några havssulor drog förbi på långt avstånd.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 9 september 2020:
Onsd 9 sept. Stureholm, kort kvällstur. Häger 4, gott om gräsänder och krickor, ung havsörn vadade ut en bra bit i den nu grunda dammen och drack, jagande lärkfalk, stenskvätta.
Göran Arbstedt från Helsingborg skrev den 9 september 2020:
Stenskvätta, södra Hittarp
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 6 september 2020:
6 september: en mörk kustlabb jagade trutar innanför Grytskären, två gluttsnäppor och tre kentska tärnor rastade. På hemvägen tre honfärgade bruna kärrhökar längs Werjes ängaväg (mellan Hjärnarp och Ählms flygplats).
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 6 september 2020:
6/9. Stureholms Våtmark. Kricka 65. Bläsand 8. Gräsand 150. Tofsvipa 2. Gluttsnäppa 1. Brushane 14. Kärrsnäppa 8 Enkelbeckasin 2. vid parkeringen jagade en ung Lärkfalk trollsländor. Hasslarps Dammar. Bläsand 122. Skedand 8 Kricka 45. Snatterand 2. En yngre Havsörn som passerade fick alla änderna på vingar. Vigg 7. Smådopping 4.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 5 september 2020:
5 sept. Eftermiddagskoll vid Åkersholm från kl 14. Nästan två timmar tog det innan först den yngre (2k) stäpphökhannen kom lågt födosökande över stubbåkern. Den jagade aktivt över stubben ca 10 minuter innan den fortsatte längre bort mot motorvägen. Strax därpå dök den mer adultlikt tecknade hannen upp då den drog lågt över åkrarna norrut in över flygfältsområdet.
Sven Svensson från Helsingborg skrev den 5 september 2020:
Hallabäckens Naturreservat, kl. 14:00, omöjligt att räkna, men åtminstone 30 st, men mer troligt över 40 st korpar cirklade runt i uppvindarna vid det gamla stenbrottet i sällskap med vråkar och glador.
Oskar Lindberg från Laröd skrev den 3 september 2020:
Kväll vid Svedberga och den så kallade 90-graderskurvan, grusvägen öster om Svedberga kulle. 5 blå kärrhökar (1 1K, 2 ad hona och 2 ad hane) kom inflygande i skymningen. De gick ner i den högre växtligheten.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 2 september 2020:
Cykeltur i Helsingborgstrakten inkluderade en cirka två timmars sittning vid hästhagarna nära Kulla Gunnarstorp för att se om det var någon fart på sträcket. Två havsörnar födosökte längs kusten och till det som sträckte förbi hörde 16 bivråkar, 2 lärkfalkar, 1 brun kärrhök, 30 ljungpipare, 3 tornseglare och minst 100 ladusvalor.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 2 september 2020:
Sandön på fm. Ca 40 storspovar o ett 75 tal kärrsnäppor. Mitt i storspovflocken 1 rödspov. Dessutom 1 fiskgjuse o 1 ung havsörn som skrämde upp de ca 1000 vitkindade o grågäss som fanns här. På örnrunda 8 steglits o ca 30 hämplingar. Dessutom flera glador o ormvråkar i luften.
Måndagsskådarna från KOF skrev den 31 augusti 2020:
31 augusti: nästan femtio KOFare måndagsskådade vid Hasslarps dammar i kvällningen och såg flera kungsfiskare, många brushanar, skogssnäppor och grönbenor, smådoppingar samt sked-, stjärt- och snatteränder mm. Referat med bilder hittar du under menyn Föreningen > Referat
Per Muhr och Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 31 augusti 2020:
31 augusti: fortfarande en del fjärilar på vingarna när vi för sista gången i år inventerade för Svensk dagfjärilsövervakning på Klören; flest var mindre guldvingarna med 16 ex och storfläckiga pärlemorfjärilarna med 8. Dessutom svingel-, sand-, kvick- och kamgräsfjärilar samt raps- och rovfjärilar. En spillkråka hördes och två bruna kärrhökar jagade över Sjöängarna. Gulärlor och trädpiplärkor sträckte över och i dagvattendiket nedanför Klörenparkeringen fiskade en oskygg kungsfiskare.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 31 augusti 2020:
31 augusti Tillbringade ett antal timmar i Sinarpsdalen denna fantastiska sensommardag. Ganska lugnt på fågelfronten men på fäladen i väster skrämde jag upp en rastande nattskärra bland ljungen. Här sågs även en flock på 9 stjärtmesar och en duvhökshona passerade förbi. I övrigt bland annat 8 ormvråkar, 1 tornfalk, 1 gröngöling, 1 spillkråka, 1 sj skogsduva, 12 steglitser, 2 entitor, 10 ladusvalor och 2 tornseglare. Gott om fjärilar, bland annat minst 25 storfläckiga pärlemorfjärilar och 10 amiraler.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 29 augusti 2020:
29/8 Kollebäckstorp. Större flock med mestadels gulärlor -samt några sädesärlor - rastade på de betade hagarna vid Krokhusvägen. Cirka 75 stycken. Klockan 16:00
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 29 augusti 2020:
29/8. Stureholms våtmark. Brushane 14. Grönbena 4. Gluttsnäppa 2. Svartsnäppa 1. Sandön. Havsörn 1. Fiskgjuse 4. Brun kärrhök 1. Sparvhök 2 Pilgrimsfalk 1. Ormvråk 1. Bivråk 1. Massor med gäss. Kustsnäppa 36. Större strandpipare 8. Kärrsnäppa 6. Tofsvipa 80. Strandskata 5.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 28 augusti 2020:
27 aug. Kvällsskådning på den sk "Örnarundan". En hel del rastande och överflygande ljungpipare och i utkanten av en 15-flock var även en adult fjällpipare med. Flocken försvann bakom Svedberga kulle och drog då i riktning mot V Klappe. I området runt Tursköp även 2 pilgrimsfalkar liksom 5 brunhökar.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 28 augusti 2020:
28/8. Trevlig middags skådning. Hasslarps dammar. Smådopping 7. Kricka 82. Skedand 1.Vigg 4. Sothöna 45. Havsörn 1 . Tofsvipa 80. Större strandpipare 2. Skogssnäppa 3.grönbena 4. Brushane 3. Mycket småfåglar i buskarna. Tornseglare 2.ladusvala 20.Hussvala 9 Som avslutning landade en ägretthäger i östra Fleninge dammen.
Tommy Strandek från ÄNGELHOLM skrev den 26 augusti 2020:
26/8 : Igår hittades ytterligare en halsringsmärkt grågås. Denna gång på Rönnen där den bildade en liten familj tillsammans med en hane och 2 årsungar. Ljusblå ring med bokstäver berättade att den var Skandinavienmärkt och förärad ringen vid Hornborgasjön 2006 som ruggande. Den är således minst 15 år. Den har setts på Rönnen 2007, 2008, 2009, 2011 och på Sandön 2010. Vintern 2010-11 höll den till ungefär mitt i Spanien liksom vintern 2013. Den har även setts i Tyskland på väg norrut. Senare obsar är lite knepigare att komma åt beroende på andra databaser. Även vår polske bekanting från Sandön 16/8 höll idag till på Rönnen. Slutsats? Stirra på några tusen gäss får inte pulsen att rusa men ibland kan det leda till både oväntat merarbete och intressanta uppgifter.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 26 augusti 2020:
26 augusti: kort efter-regnet-runda till Sandön i kvällningen gav rikligt utbyte: på revlarna utanför ön vilade en ung svarthuvad mås, en kaspisk trut och fyra skräntärnor. På och runt Själrönnen en ung toppskarv och en havssula. På insidan av Sandön svartsnäppa, brushane, gluttsnäppa och några rödbenor. Många medobsare, bla de skarpögda upptäckarna Mårten Müller och Olof Strand.
Thomas Terne från Utvälinge/Helsingborg skrev den 26 augusti 2020:
Kortvarig eftermiddagsskådning vid Sandön. En ung och en gammal skräntärna höll till vid revlarna väster om ön. Bland vadare fanns tre kustsnäppor och en myrspov. Ett 10-tal bivråkar sträckte SV på hög höjd. Två vattenrallar hördes i vassen.
Mattias Jonsäter från Nyvång skrev den 25 augusti 2020:
Kvällsskådning vid Sandön. Fiskgjuse fiskade flitigt runt Sandön och en Pilgrimsfalk jagade starar. 26 Kustsnäppor höll till på de norra revlarna. Tillsammans med dessa fanns 2 Sandlöpare och 10 Kärrsnäppor. Vid Stureholms våtmark rastade en ensam Mosnäppa tillsammans med Större strandpipare och Drillsnäppor. " Skogssnäppor lockade flitigt. Övrigt 7 Brushanar och 5 Enkelbeckasiner. En ung Havsörn flög förbi. Sista stoppet innan mörkret blev för besvärande blev Hasslarps dammar med en Fiskgjuse, 2 Brushanar och en Grönbena.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 25 augusti 2020:
24/8.. Åkersholms vägen. Vid flygplatsen. Stäpphök hanen kvar vid 17.15. . Ung aftonfalk sågs från. Margetetorpsvägen. 500 meter innan infart till flygplatsen. Satt på en höbal.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 24 augusti 2020:
23 augusti. Kvällstimmar vid Sandön. En juv aftonfalk kom insträckandes från Skälderviken och fortsatte sin färd in över Klören vid 19-tiden. Vidare sågs bl a, kaspisk trut 1 1k, toppskarv minst 3 på Själrönnen, lärkfalk 1, pilgrimsfalk 1 1k, roskarl 3, svartsnäppa 2, sandlöpare 1 och småsnäppa 1. Medobsade gjorde, Müller och Strand.
Bengt Andersson och Thomas Wallin från Hbg/Ählm skrev den 24 augusti 2020:
24 augusti: tidig morgon vid Råle på Bjäre med förhoppning om att se sträckande vadare i den friska västanvinden – men det blev överraskande nog havsfåglarna som dominerade morgonen: fram till kl 9 drog en strid ström av havssulor ut ur Laholmsbukten. 186 ex stannade räknaren på! Dessa följdes bla av fyra storlabbar, 17 kentska tärnor och ca 10 fisk/silvertärnor. En del vadare passerade också: bl.a. 10 roskarlar, 11 kustsnäppor, 2 brushanar, 31 ljung- och 4 kustpipare samt 1 myrspov. 3 toppskarvar rastade på Tjällran. Lärkfalk, fiskgjuse, blå kärrhökhane och några sträckande bivråkar vid Klarningen och en ung havsörn, pilgrimsfalk samt några sked- och stjärtänder i Skottorps dammar. På hemvägen kollade vi av de nyskördade åkrarna runt Ängelholms flygplats (Werjes ängaväg/Åkersholm) och såg den stäpphökhane som upptäcktes under gårdagen. En ung aftonfalk lämnade flera gånger favoritgrenen i ett dött träd för att fånga något ätbart på marken. En stor flock med rastande starar blev en färre när en pilgrimsfalk skickligt jagat förbi och en läcker lärkfalk passerade på njutbart närhåll.
Henrik Johansson skrev den 23 augusti 2020:
23 aug. Förmiddagsskådning runt Ängelholms flygfält. Första stopp vid Åkersholm där en hanne stäpphök plötsligt kom flygande lågt över stubben. I övrigt ganska lugnt, lärkfalk vid Åkersholm, en tranfamilj vid Barkåkra, ca 25 ljungpipare vid Ängeltofta, ung pilgrimsfalk nära Borrstorp och en bivråk vid Werjes.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 23 augusti 2020:
23 augusti: i Stureholms våtmark rastade 13 brushanar, 4 gluttsnäppor, 7 enkelbeckasiner, 2 stjärt- och 3 skedänder. En ung pilgrimsfalk, 2 bruna kärrhökar och två havsörnar drog över. Tidigare på morgonen en vackert röd myrspov och 2 kustpipare på Sandön.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 23 augusti 2020:
23/8 Studiefrämjandets fågelcirkel HBG. Vi startade dagens skådning Farhults viken. Ganska bra med vadare. Spovsnäppa 2juv Kustsnäppa 7 juv. Gluttsnäppa 4. Skogssnäppa 1 Enkelbeckasin 1. Skedand 24.Fiskgjuse 2 ex även lite småfågel i Strandskogen. Större Hackspett 1 Grå Flugsnappare1. lövsångare. Gransångare. Nästa stopp.Rönnen. Gässen dominerade Flera tusen Grågås och Vitkindad gås. Kentsk tärna 3. Rolig obs var 5 tordmular adulta och årsungar. Kricka 68. Sandön. Högvatten. Spanade ute på sandön. Kanadagås 101. Strandskata 5. Kustpipare 1. Storspov 28. Kustsnäppa 24. Kärrsnäppa 1 Brushane 1. Sista stopp Hasslarps Dammar. Bläsand 3. Kricka 5. Grönbena 5. Skogssnäppa 1. Smådopping 9. en hel del småfågel. Gräshoppssångare 1. Rörsångare. Lövsångare. Gransångare.. Brun Kärrhök.. Sågs även på väg till Hasslarp. Havsörn. Röd Glada. En mycket trevlig dag. Vi hade 76 arter.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 22 augusti 2020:
Lördag 22 aug. Några timmars skådande vid Rönneådalen norr om Tomarps kungsgård. Hade hoppats på en del sträckande fåglar men resultatet blev magert, bland annat 9 bivråkar, 1 fiskgjuse, 3 sparvhökar, 4 enkelbeckasiner, minst 75 ladusvalor, 1 tornseglare och enstaka trädpiplärkor och gulärlor. I grannskapet födosökte och rastade minst 15 röda glador, 6 ormvråkar, 1 tornfalk, 1 lärkfalk, 2 bruna kärrhökar, 15 tofsvipor, 300 ringduvor 50 starar och 3 buskskvättor. Medobservatörer: Kent Ivarsson och Kjell Wahlström
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 20 augusti 2020:
To 20 aug. Ornakärr- Norra Danhult. Minst tre - troligen fyra - unga lärkfalkar var på flyguppvisnings- och "mobbar"humör över fälten. Sparvhök, ormvråk och ringduva blev uppvaktade. - Lekfullt, kraftfullt och elegant. Förmodar jag att lyckad häckning ägt rum i grannskapet
Alf Petersson från Strandbaden skrev den 18 augusti 2020:
18 augusti, Under tidiga morgonen födosökte en ung Rosenstare i tången på Ören Strandbaden, flög efter ca 30 min bort mot Nyhamnsläge och förmodligen björnbärssnåren tillsammans med ett 10-tal vanliga starar
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 17 augusti 2020:
Sö 16 aug. Vegeholm, kvällsrunda. Sparvhök 1, Ormvråk 1. Grå häger 1, Spillkråka 1, Gröngöling 1, Kungsfiskare 1 - 2, Svartmes 1
Tommy Strandek från ÄNGELHOLM skrev den 16 augusti 2020:
16/8 Sandön tidig fm: Fågelrikt trots det enahanda vädret. Gåsrikt med säkert ett par tusen grågäss, varav en med gul halsring. Kontakt med Thomas W visade att den märktes i Polen 2017. Även riktigt gott om vitkindade. En ung havsörn slog en gråtrut på Själrönnen som efter en del besvär kunde konsumeras på en sten. Truten var seglivad och den tillsynes obeslutsamma örnen hade vissa svårigheter att baxa upp den på stenen. Dessutom bl.a gråhakedopping 3, snatterand 2, gjuse 2, brun kärrhök, vattenrall, ljungpipare ca 200, kärrsnäppa ca 30, några brushanar, kustsnäppor, grönbenor o kentska tärnor. Kungsfiskare på bryggan och 4 tordmular bortåt Rönnen. Storspovarna var ca 50 till antalet. Medobsare Nick o Lennart S.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 15 augusti 2020:
15/8. Örby Ängar. Gulärla 110. Trädpiplärka 55. Näktergal 1. Vattenrall 5. Lövsångare 5.Gransångare 5. Göktyta 1. Större hackspett 3. Svarthätta 5.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 14 augusti 2020:
Skådning från Sandöbryggan på fm. I värmen förutom hundratals grå o vitkindade gäss dessutom 110 ljungpipare,ett trettiotal kärrsnäppor,1 skogssnäppa,3 grönbenor,2 drillsnäppor,4 enkelbeckasiner,4 rödbenor,40 tal storspovar, 1 kungsfiskare,1 vattenrall,o 1 ad fiskgjuse.
Mats Ljunggren skrev den 13 augusti 2020:
Gick ned till stranden vid Glimminge plantering mot kvällen för att se vad fåglar som bjöds. Samlingen kentska tärnor ute på udden med stora stenen hade ökat lite. Omkring 40 ex höll till där denna afton. Vid den lilla "insjön" rastade omkring tio grönbenor och en gluttsnäppa. En ensam ljungpipare drog förbi.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 13 augusti 2020:
13/8 Kollebäckstorp. Märkligt att vi för första gången fått ett par häckande tornseglare i huset, snodde pilfinkarnas bo på en gavel som ska bytas om en månad. Men det går nog bra; mycket pip från 2-3 unga redan nu. Men himla sent,väl?? Spaning efter ägretthäger på eftermiddagen vid Farhultsviken och Sandön men noll.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 13 augusti 2020:
13/8. Kvällsskådning. Rönnen och Sandön. Rönnen .vitkindad gås 1300. Grågäss 900. Bläsand 1 kricka 18. Större strandpipare 5. Tofsvipa.10. Brushane 5. Pilgrimsfalk 1. Stare 250. .Ganska mycket lövsångare och gransångare i buskmarken. Kentsk tärna 14. Sandön. Storspov 74. Strandskata 3. Gluttsnäppa 5.