Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska. Ange både för- och efternamn.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
1977 inlägg.
Rolf Svensson från Ängelholm skrev den 31 mars 2023
En härlig eftermiddag skulle man kunna skriva men det var det inte, det var kallt och blåsigt. Dock hade regnet upphört. Tillbringade två timmar 16.00 - 18.00 vid Ornakärr. Mycket vatten efter regnen. Först så satt jag i bilen och stirrade ut mot en hage innan jag kom på att där gick ju ca 40 tranor! Ett par bruna kärrhökar flög över vasshavet och plötsligt kom 2 jordugglor farande över vägen mot södra sidan och bara försvann. Hittade en gammal blå kärrhökhane, nästan kritvit med sina svarta vingspetsar. Rörde sig och sträckte fågel hela tiden bl a 7 arter rovfågel: duvhök 1, sparvhök 4, tornfalk 1, fjällvråk 1, brunhök minst 5, blåhök 2 och glada 2. Vadare: storspov 4, skogssnäppa 4+1+1+2, enkelbeckasin 3, strandskata 2, tofsvipa 20 och trana 40+14+60. Änder: storskrake 6, skedand 6, bläsand >30, gravand 10, gräsänder och krickor oräknat. Övriga arter: starflockar på 300+150+50, skogsduva 1, ringduva >50, några mindre flockar med trastar, bofink flera småflockar, steglits 8 och några piplärkor. Mycket skrattmås med sina bruna hättor ute i maderna. Som sagt, action hela tiden!
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 29 mars 2023
29 mars. Tomarps ene och mader ett par timmar. Ett stilla ganska kyligt regn hindrade inte att det var bra fart på fåglarna och att vårtecknen var många. Mängder av rastande trastar, lite svårräknade men minst 250 rödvingetrastar och 75 björktrastar. Även stor flock rastande lärkor, minst 80 och ett antal artfränder sjöng intensivt. På maderna hördes storspovens härliga spelläten liksom tofsvipa. Drygt 100 tranor sträckte norrut på låg höjd i regnet. På backarna i Enet blommade vårlök, vitsippa och smånunneört och här sjöng t ex gransångare, steglits, trädkrypare, entita, gulsparv och stare medan st hackpettar trummade. I övrigt bland annat sädesärla, ängspiplärka och sparvhök.
Marjan Huiskes och Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 28 mars 2023
28 mars: fem dubbeltrastar hoppade i hagarna runt Faxeröd på Hallandsåsen. Nordanvinden var isande kall över Djurholmen men våren gjorde sig påmind genom några flockar med sträckande tranor (10+19+9) samt två citronfjärilshanar (våra första fjärilar i år!) som fladdrade fram över fjolårsgräset. Sträckte gjorde även drygt tio rödvingetrastar och ungefär lika många björktrastar. Tofsmes, svartmes och många bofinkar sjöng, mindre korsnäbbar och grönsiskor drog runt i trädtopparna. I Rössjön simmade två skäggdoppingar.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 28 mars 2023
28 mars. Det börjar bli vardagsmat nu. Trädgårdsträdkryparen sjöng på Höganäs kyrkogård både på morgonens och gårdagsmorgonens hundrunda.
Mats Ljunggren skrev den 27 mars 2023
Vandrade ut på Vasalt hed med längtan efter att få se någon nyanländ flyttfågel. Uppe på stenmuren nära bunkern satt en stenskvätta. Han brukar vara tidig här. Nu var det ingen vidare värme trots solskenet, men lyckligtvis var vi förskonade från snöfall som tydligen drabbat vissa delar i nordvästskåne. Gissar att han rörde sig in bland stenarna i muren, för snart fick jag inte syn på honom. Vandrade vidare ut på heden. Fick se paret svarthakad buskskvätta. Alltid lika härligt när man får återse de fåglar man längtat efter hela vintern.
Thomas Svanberg från Höganäs skrev den 27 mars 2023
26 mars. Promenad i Vegeholmsskogen med start runt slottet där en trädgårdsträdkrypare sjöng flitigt i nordvästra delen av slottsparken. Bland andra arter märktes, brandkronad kungsfågel 1 sj, kungsfiskare hördes, svartmes 1 sjungande liksom en trädkrypare.
Johnny Lindkvist från Munka-Ljungby skrev den 27 mars 2023
Vid sjutiden idag drog c.a 70 Korpar under några minuter rakt mot norr över Munka-Ljungby. Mäktigt med dessa korpläte över en kall ljus och vindstilla morgon
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 26 mars 2023
26 Mars Studieframjandet fågelcirkeln HBG. Dagens tur gick först till Farhults viken. Vädret ganska bistert något regn. Men hade ganska bra med fågel.. Sångsvan 9. Blå kärrhök 1 hona. Stirspov. 24. Mest udda 3 Myrspov. Strandskata 18.Skärfläcka 2. Större hackspett. Många Sånglärkor sjöng. Ängspiplärka 3. Gransångare sj Sävsparv 1 sj. Taltrast 1sj. Nästa stopp. Rönnen . Smådopping 1. Storskrake 2 Småskrake 2. Bläsand. Kricka. Blå kärrhök hona Stare. Hämpling Gransångare flera ex. Vi såg även skärfläcka 29. Och lite oväntat Kustsnäppa 1. m.m
Ingemar Johansson från Ängelholm skrev den 26 mars 2023
Vid morgontur i Rögle sumpskog sågs två mindre hackspett, hona och hanne i par som uppvaktade varandra flitigt. OBS känsliga för störning nu. Flera trädkrypare, men ingen ttk. Sjungande gransångare och full fart på nötväckorna. På det första hygget på Klörenvägen svävade två sjungande trädlärkor. En trädpiplärka.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 25 mars 2023
25 mars. En trädgårdsträdkrypare lockade och sjöng flitigt på Höganäs kyrkogård vid niotiden.
Per Muhr från Ängelholm skrev den 23 mars 2023
Morgonrunda vid Sibirien. Trädlärka sjöng ivrigt liksom bofinkar, rödhake, taltrast mfl. Tre tranflockar på 15-25 individer passerade, en stor flock (ca 100) grönsiska födosökte i sumpskogen och många kungsfåglar virrade runt i bergtallarna.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 23 mars 2023
To 23 mars. Stureholm under kort eftermiddagsvandring. Solgluggar! Gråhakedopping 1, Vigg ca 25, Bläsand, Gräsand, Havsörn 1 ungf, Ormvråk 1, Sparvhök 1, Morkulla 1-2, Tofsvipa, St hackpett 2, Gulsparv.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 22 mars 2023
22/3. Vid 17.45. Kom cirka 20 tranor. Sträckande. Ekeberga påarp. Med aktiv flygt i det mulna vädret. Ropade flitigt då dom drog vidare mot norr.
Marjan Huiskes från Ängelholm skrev den 21 mars 2023
Brandkronad kungsfågel, gransångare och trädkrypare vid Rönneån mellan reningsverket och järnvägsbron. Medobs Håkan Dimmer.
Ing-Marie Henningsson från Helsingborg skrev den 21 mars 2023
En gransångare sjöng idag i Filborna skogspark.
Christel Hellman från Helsingborg skrev den 20 mars 2023
230320 ca kl. 19.00. Sjungande koltrast över Stattena centrum Helsingborg. Härligt!
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 19 mars 2023
19/3. Rönnen. 13.30-15.30. Många trevliga obsar. vid ankomst ormvråk 55, Röd Glada 4 . En pilgrimsfalk drog runt i området. flera flockar tranor drog mot norr. 24, 20 42, 60 flockarna började skruva innan dom flög ut över vatten. mäktigt. Havsörn1 . Tornfalk 1. Kricka 27. Bläsand 22. Snatterand 3. Salskrake 1par. Tofsvipa 80. Stare 7. Ängspiplärka 12 Sträckte en del Bofink och Hämplig mot norr. och en ensam Snösparv. Nästa stopp Sandön. Tranor Hördes. Kricka 80. Skärfläcka 4. Rödbena 13. Skogsduva 3. spillkråka hördes från Klören sidan. Stureholms Våtmark. Gravand 14. Vigg 9. Taltrast 1 Sj. På väg hem Hjortshög. kom 45 Tranor Medobs Gunbritt.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 19 mars 2023
19 mars. Gott om ejdrar, minst 1200 ex rastande, i Öresund utanför Vikingstrand, norra Helsingborg, samt 14 insträckande ormvråkar när dimman lättade över havet vid lunchtid. 35 tranor sträckte på låg höjd åt nordost över Utvälinge och en steglits sjöng. Över Killebäckstorp på Bjäre sträckte en flock på ca 75 tranor och ytterligare 11 sågs vid Margaretetorp.
Nils Martinsson från Munka Ljungby skrev den 19 mars 2023
19/3 14.50 Kollebäckstorp. En sjungande dubbeltrast gästade ett av trädgårdens många höga bokar. Att en spillkråka gör bohål i en annan bok är intressant men lite oroande om man bor i ett trähus 20 meter därifrån.....
Lisbeth Johansson från Utvälinge skrev den 19 mars 2023
En sädesärla idag på Sibirienstranden!
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 18 mars 2023
Lö 18 mars. Ornakärr, kvällscykling vid 17.30-snåret. Jagande jorduggla på vingarna, blå kärrhök 1, ormvråk 1, grågäss.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 18 mars 2023
Ranarpsstrand 18/3 06.30 -10.00. Inget vidare väder men insträck av t ex flockar av sångsvan, grågås, tofsvipa och strandskata, samt två små tranflockar. Drygt 400 ejdrar födosökte ute vid Grytskären, därute också minst sex skärsnäppor. Inne vid ett fält fullt med vinterståndare 40 vinterhämplingar, några sävsparvar och en hane svarthakad buskskvätta.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 17 mars 2023
17 mars En runda i Borgen vid Vallåkra. Två mindre hackspettar ropade intensivt och lät även höra några trumningar. Fyra större hackspettar födosökte och sång av gulsparv, rödhake, gärdsmyg, nötväcka samt bofink skapade vårstämning. En kattuggla ropade vid lunchtid, möjligtvis irriterad av den intensiva uppvaktningen av diverse fåglar. Stjärtmespar med bomaterial var trevligt att se. I artlistan också t ex nötskrika, skogsduva, sparvhök, björktrast, kungsfågel och domherre. En del blåsippor utslagna.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 17 mars 2023
To 16 mars. KOFs uggelkväll, Vegeholm. Borgen med omnejd. 1-2 kattugglor, rop och obs. Referat kommer från Lasse Blycherts hand och Totta Sandbergs bilder
Sven Svensson från Helsingborg skrev den 16 mars 2023
7 st Tranor på åkrarna vid Turköpsskogen, provade lite försiktigt med en dans!
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 15 mars 2023
15/3. Kort besök av Fleningedammarna, Hasslarp. På fältet uppehöll sig bläsgås 300, vitkindad gås 70, kanadagås 4 och bland dessa grågäss. Den ljusa ormvråken satt i träd mot Hyllingedammarna. I och vid Fleningedammarna räknades bl.a. bläsand drygt 500, vigg 15, kricka 2 par, snatterand 1 par, gråhakedopping 1, tofsvipa 1, strandskata 2, storskarv 2.
Bosse Johansson från Ramlösa skrev den 15 mars 2023
16 mars. Ramlösa. Årets första järnsparv visade sig hemma i trädgården.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 12 mars 2023
Sö 12 mars. Stureholm under sen em-tur. Knölsvan, Sångsvan, Storskrake, Vigg, 5 havsörnar i grantopparna i hyggets västerkant, St hackspett, Korp, Gulsparv. Vidare till Ornakärr efter jordugglelarm; och jodå, såg 1-2 ex och tidigare under em hade det setts tre ex.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 12 mars 2023
12/3. Fågelcirkeln studieframjandet HBG. Hasslarps dammar. En del öppet vatten i dammarna. Ett stort antal rastade bläsand cirka 700. Snatterand 7. Vigg 25. Knipa 6. Gravand 2. Knölsvan 24. Bläsgås 72. Den ljusa ormvråken visade sig. Inte mycket rörelse i luften i den kyliga nordväst vinden. Småfåglar väldigt lungt Blåmes Talgoxe. Grönfink och en koltrast. Vi hade 27 arter.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 11 mars 2023
11/3. Örby ängar. . Bläsand 25..Gravand 2. Större strandpipare 1. Strandskata 22 Morkulla 3. Tofsvipa 4. Svart rödstjärt 1 hona. Talgoxe 5. Blåmes 4 Gärdsmyg 1. Bergfink 6. Grönfink 3. Steglits 3. Medobs Henrik J. Lars A
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 10 mars 2023
10/3. Ljusekulla. Långeberga. På fält 900 rastade Ringduvor. Vid Ekeberga flög en duvhök förbi flitigt uppvaktad av kråkor
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 10 mars 2023
10 mars: ett salskrakepar höll till i Rönneå, vid Tullakrok, i Ängelholm på förmiddagen. Entitor sjöng på två ställen i Nybroskogen och vid järnvägsbron i Skälderviken smög en smådopping i vasskanten.
Nils Martinsson från Munka Ljungby skrev den 10 mars 2023
10/3 10.30 Rössjöholms Gård. Fyra betande tranor i snön blev man lite hög på ; vackert och hoppfullt. Stod på en åker mellan Ö-ljungavägen och Rössjöholms Gård.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 9 mars 2023
9 mars Inventeringsrunda i det trevliga området kring Fälleberga kvarn längs Vegeå och Möllebäcken. Blev en rätt omväxlande artlista med bland annat sjungande entita, gärdsmyg, trädkrypare, domherre, steglits och gulsparv, stjärtmespar med bomaterial, ropande gröngöling o st hackspett, 3 rastande morkullor, 3 forsärlor och 2 strömstarar i åns livligare delar och i luften lekte par av ormvråkar och glador.
Martin Persson från Billesholm skrev den 8 mars 2023
Mäktigt trummande från spillkråka i Vegeådalen i morse.
Bosse Johansson från Ramlösa skrev den 8 mars 2023
8 mars Råådalen. En flock på cirka 25 tofsvipor flög över vid Görarps Mölla. Nötskrika vid infopunkten mellan Görarp och Gantofta. Medobs Gunilla Arborelius
Anki och Anders Johansson, Bengt Andersson och Thomas Wallin från Ödåkra, Hbg och Ählm skrev den 6 mars 2023
6 mars: en trädgådsträdkrypare och några vanliga trädkrypare sjöng på eftermiddagen i Rögle sumpskog. Två stjärtmesar sökte efter bomaterial, en gröngöling smög i trädkronorna och en morkulla flög snabbt iväg. Tidigare på förmiddagen bla två havsörnar, en pilgrimsfalk och ca 100 rastande bläsgäss vid Sandön.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 5 mars 2023
Rååns dalgång mellan Bälteberga och Ottarp. Hyfsat skydd mot nordvästan. En del sjungande fåglar gav lite vårkänsla, i kören bland annat skogsduva, trädkrypare, koltrast, grönfink och domherre. En flock på cirka 70 björktrastar sökte föda liksom ett antal skogsduvor. Bra tryck på spillkråka, gröngöling och st hackspett. I övrigt bland annat gulsparv, bergfink och rödhake. I en bäckdal nära Ottarp fick jag plötsligt sällskap av två rejäla vildsvinssuggor med ett antal randiga kultingar, de gruffade lite men försvann snart.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 5 mars 2023
5 mars. En fantastisk inventeringsförmiddag med start vid Ugglarps broar och tjugonde och sista punkten vid Munka Ljungby kyrka. Bland godbitarna kan nämnas en sjungande dubbeltrast vid Össjö vilthägn, ett tranpar Tåssjö kyrka, hela fyra trummande mindre hackspettar samt sex havsörnar. Fyra av örnarna sågs vid Åkersjön, där två av dem försökte slå gräsänder i den rätt lilla vaken.
Richard Paulsson från Hjärnarp skrev den 5 mars 2023
Ännu ett försök att få syn på berglärkorna vid gräsmatteodlingen föll väl ut. En st behagade visa sig ganska långt ut men var definitivt berglärka. Vi fick en snabb titt innan den lyfte och drog iväg. Ett stort antal snösparvar visade också upp sig. Vidare till ett kylslaget Sandön och högt vatten , 4 st rödbenor gick i åmynningen och gott om storspov som vanligt. Därefter Häljaröds hamn och en titt på viken vid Rönnen. Ett par småskrak flera skrattmåsar och årets första st. strandpipare hittade vi. Till sist ett stopp i Brandsvig där ett par tranor ankommit. Medobs Bengt Nilsson och Anna-Lena Paulsson
Christel Hellman från Helsingborg skrev den 5 mars 2023
Söndag 5 mars ca. kl. 12.30. Cirkulerande kungsörn över Vikingsbergs parken Helsingborg. Attackerad av kråka och drog söderut.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 4 mars 2023
Lö 4 mars. Vegeholm. Storskrake 2, Ormvråk 1, Spillkråka 1, St hackspett 1, Skogsduva 1, Korp, Trädkrypare, Bergfink. För några dagar sedan sprang jag på en ormvråk i skogen som "paniken" tappade sitt byte, en vattensork. Ännu inte upplockad...
Martin Persson från Billesholm skrev den 2 mars 2023
Fint sjungande dubbeltrast i Jordberga/S.Vram nu på morgonen, årets första.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 1 mars 2023
1 mars. Strandskatorna är på plats på Kullagymnasiets tak, ett säkert vårtecken. De fem senaste åren har de anlänt inom ett spann på sex dagar, 27/2 - 4/3.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 28 februari 2023
28 februari Tomarps ene/mader i Rönneådalen. Lagom till att jag promenerade ner till Enet från Kvidinge kom plötsligt en tät dimma och drog ned sikten till ett minimum. Men trots det möttes jag av trummande spillkråka, st hackspett (3) och även en trummande gröngöling, inte många gånger man ser/hör det. Trädkrypare, entita och några till sjöng. Ute på maderna började dimman lätta och ljuset blev helt magiskt över de ganska stora vattensamlingarna. Tofsvipors spelläten hördes, för mig ett av de härligaste fågelläten som finns. En flock på drygt 70 tofsvipor rastade i dalen liksom cirka 100 gräsänder, 12 sångsvanar, 2 storskrakar, 6 knipor, 9 tranor, 3 skogsduvor, cirka 60 björktrastar, 15 sånglärkor, 10 starar. Fyra arter gäss drog förbi i flockar av varierande storlek (bläs, säd, kanada, grå). Havsörn, ormvråk och glada jagade i grannskapet. I slutet av dagen sång av skogsduva, stare och koltrast och som avslutning blandades tranors rop med hoande kattuggla. Kändes som den första vårdagen!
Bosse Johansson från Ramlösa skrev den 28 februari 2023
28 februari. Råådalen mellan Görarp och Gantofta mitt på dagen. Solen värmde och väckte vårkänslor. Två högljudda nötskrikor, ormvråk, gråhäger. Sjungande talgoxar, blåmesar och gärdsmygar, Flera trummande större hackspettar. Rödhake, domherre och grönsiska. En stor flock björktrastar som födosökte och gott om koltrast. Korp, kråka, kaja och skata. Medobs Gunilla Arborelius
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 28 februari 2023
28 februari, mycket vår i Hasslarp idag när Studiefrämjandets fågelcirkel besökte dammarna: en gulsparv sjöng välkomnande och följdes av en flock med ca 80 tofsvipor, många starar, överflygande (och även en sjungande!) sånglärkor samt norrsträckande ormvråkar. Gässen var många, flest var bläsgässen med ca 70 ex. Vidare ca 300 bläsänder, 11 snatteränder samt sothönor, viggar och knipor. I Rosendal simmade den långstannande amerikanska bläsanden tillsammans med sina inhemska släktingar. Två honfärgade brunänder dök bland storskrakar och viggar.
Mats Ljunggren skrev den 27 februari 2023
Gick ned till stranden vid Glimminge plantering för att se efter om våren givit sig till känna inom fågellivet. Jodå, inga större mängder förstås, men två strandskator och en ensam tofsvipa fanns på plats, förutom gravänderna som kommit för inte så länge sedan. Så fanns där också en större strandpipare, ny för i år, kommer alltid tidigt. En snatterand låg i lagunen. På stenarna utanför Vasalt hed låg åtta knubbsälar och här sågs två större strandpipare.
Martin Persson från Billesholm skrev den 27 februari 2023
I den klarblå himlen över Södra Vrams fälad, svävade en havsörn igår.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 26 februari 2023
26 februari Fin vårvinterdag och vandring genom Axeltorps skogar och i de fina hagmarkerna vid Lyngebjärs knall och Severtorp på Bjäre. Ganska sparsamt fågelliv men en del försiktiga vårtecken. Trummande spillkråka o st hackspett o ropande gröngöling. Rastande morkulla i ravinen vid Axeltorp. Flera sjungande entitor och svartmesar samt såklart sjungande nötväcka, blåmes o talgoxe. En skum sång i barrskogen visade sig vara nötskrika, lät som en gnisslande dörr. Två ormvråkspar lekte uppe i det blå. Våtmarkerna vid Bösketorp nästan helt istäckta men där det var öppet vatten födosökte sångsvanar och storskrakar. I övrigt t ex trädkrypare, bofink, bergfink, domherre och grönsiska.