Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
1327 inlägg.
Bengt Andersson, Karl G Nilsson och Thomas Wallin skrev den 21 september 2021
21 september, Örby ängar mellan kl 7 och 11. Sträcket var glest: 35 ladusvalor, en forsärla, en brun kärrhök, några berg- och bofinkar gav sig av mot sydväst. I buskarna hoppade många gransångare, blåmesar och några svarthättor. Vattenrallarna lät mycket och ofta och söder om hamnen i Råå letade vi, bland många andra trutar och måsar, fram en 1K kaspisk trut. Många änder rastade i Rosendals våtmark – 150 krickor, 75 bläsänder, 7 skedänder och en stjärtand. Bland dem en riktigt sen årta och 8 smådoppingar. Ännu fler smådoppingar i Hasslarps dammar, 22 st. Även här många simänder, ffa krickor och bläsänder men även några sked- och stjärtänder samt 6 snatteränder. Två bruna kärrhökar patrullerade några gånger över dammarna.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 19 september 2021
19 september, kvällstid. Sandön och Vegeåns mynning besöktes. Bland vadararter: kärrsnäppa ca 80, svartsnäppa 8, gluttsnäppa 5, >10 unga och en gammal kustpipare, myrspov ca 15, storspov ca 20, större strandpipare ca 10, brushane 3. På Själrönnen satt två havsörnar. På återvägen från Sandön hade två ägretthägrar anlänt och födosökte på Klörensidan. Mårten Müller såg därutöver en kaspisk trut och en rödspov.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 19 september 2021
19 sept Några timmar vid Tomarps ene o mader. Lite sol men mest grå moln och en kylig vind. Ett visst sträck noterades med bland annat med 158 tranor, 7 bivråkar, 15 ormvråkar, 1 fjällvråk, 1 blå kärrhök, 4 sparvhökar, ca 40 ladusvalor och inte minst 2 nötkråkor. I övrigt bland annat vit stork, tornfalk, gröngöling, steglits, och vit stork. Medobs Kent Ivarsson
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 19 september 2021
19/9 Sjöfågelräkning mellan Farhultsviken och Sandön. Grågås 1742, gräsand 505, bläsand 408, vitkindad gås 310, kricka 298, storskarv 86, småskrake 33, knipa 32, knölsvan 30, ejder 22, gråhäger 19, vigg 13, snatterand 2, stjärtand 2, sothöna 2, bläsgås 1. Minst 9 isländska rödspovar på lokalerna samt en halsmärkt grågås på Sandön som märktes i Polen 12 juni 2020.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 19 september 2021
19 september: höstlikt och -svalt vid Dagshög och Påarps mal idag; ca 150 ljungpipare och 50 ladusvalor rastade. En ägretthäger höll till i lagunen vid Påarps mal där även en stjärtand och en snatterand sökte något ätbart. På skäret utanför stod sju toppskarvar. Fem tranor drog högt mot söder och tre rapphönor bullrade upp ur buskmarken.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 18 september 2021
18/9 Kollebäckstorp .Gärdsmygen, vår trädgårds mest älskade fågel , är just nu i extas av lycka över de 2000 staplade takpannor , i väntan på rengöring, som ligger lite varstans. Så glad att han till och med sjöng några strofer. Har annars haft ett hemskt år eftersom honan mördades på sina ägg av grannens katt , numera förklarad Katta Non Grata. Blir ett litet gärde med trasiga takpannor som han kan fundera på att bygga i nästa år....
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 18 september 2021
18 september: havsörnarna var mycket flygglada när Studiefrämjandets fågelcirkel spanade rovfågel längs Örnrundan på förmiddagen – minst nio obsar. Nu var säkert några av dem samma, lätt stressade som de var av både aktivt åkerbruk och storgodsjakter. Ormvråkarna och röda gladorna var också aktiva och många (bla 15 glador i samma flock över Svedberga kulle). Två blå kärrhökar, en honfärgad som jagade tätt över stubben och en läcker hane som drog snabbt mot söder. Fem svartsnäppor i Stureholms våtmark och på Sandön bla tio sandlöpare och elva kustpipare.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 18 september 2021
18/9. Örby ängar. Trevlig dag. Vattenrall 5. En del sträck. Trädpiplärka 14. Ängspiplärka 28. Gulärla 1. Sädesärla 12. Bofink 650. Bergfink 15. Hämpling 11. Grönsiska 110. Rastade. Rödhake. Järnsparv Gärdsmyg. Svarthätta 20. Gransångare 4. Steglits 13. Gråsiska 5.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 16 september 2021
16/9 Det blev en tur till Sandön på sen eftermiddag agen. Givande. Bra med vadare m.m Fiskgjuse 1. Kentsk tärna 2. Strandskata 11. Kustpipare 9 Större strandpipare 12. Kärrsnäppa 23. Kustsnäppa 11 Myrspov 9. Storspov 38. . Ladusvala 5. Sävsparv 15. Stare 250..
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 16 september 2021
16/9. Morgonskådning. Klartningen. Grågås 300. Vitkindad gås 3. Bläsand 28.Kricka 84. Brushane 32. Enkelbeckasin 14. Tofsvipa 3. Stenskvätta 1. Sädesärla 8. Ängspiplärka 4. Nästa stopp Sandön. Grå Häger 7. Tofsvipa 100. Storspov 7. Myrspov 7.Gluttsnäppa 5. Sista stopp Farhults viken. Grågås 480. Bläsgås 4. Vitkindad gås 1. Bläsand 310. Kricka 85. Brun Kärrhök 1.Bra med vadare Strandskata 1. Kustpipare 14. Större Strandpipare 9. Kärrsnäppa 84. Kustsnäppa 7. Rödbena 1. Gluttsnäppa 13. Svartsnäppa 11. Myrspov 9. Storspov 4. Ladusvala 2. Sävsparv 6. Stare 100.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 15 september 2021
14 sept. Kvällskådning vid Sandön. Bland stora mängder mås och trut sågs bl a 1 juv svarthuvad mås, 2 juv kaspiska trutar samt 8 silltrutar. En pilgrimsfalk var ut och hämtade kvällsmat.
Thomas Wallin och många fler från Ängelholm skrev den 15 september 2021
14 september: Studiefrämjandets fågelcirkel skådade rovfåglar längs Örnrundan och såg två stenfalkar vid Tursköp, två blå kärrhökar på Svedberga ängar och en lärkfalk vid Stureholms våtmark. En fiskgjuse sträckte söderut. Dessutom flera bruna kärrhökar och fyra havsörnar längs vägen.
Björn Elmlund från Höganäs skrev den 12 september 2021
Sönd. 12/9 Sandön: kärrsnäppa ca 30, småsnäppa 3, sandlöpare 5, kustsnäppa ca 30, roskarl 2, myrspov 3, gluttsnäppa 8, brushane 5. Rönnen: grönbena 1, skogssnäppa 5, isl. rödspov 5, svartsnäppa 1, kustsnäppa >3, myrspov 2.
Göran Hansson från Jonstorp skrev den 12 september 2021
Fint besök hemma i Rekekroken idag. 4 ägretthägrar har hela dagen (fortfarande kvar) hållit till längs stranden i Rekekroken, mest vid "Sohålan" mellan piren och Svanshalls badplats. Dom har födosökt, vilat och putsat sig och ibland mobbats av gråhäger. Högst sannolikt samma hägrar som hållit till vid inre Skälderviken en tid. Dom är välkomna tillbaka!
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 12 september 2021
12/9 Örby Ängar. Vattenrall 2. Trädpiplärka 9. Svarthätta 7. Järnsparv 6. Gransångare 2. Entita 1. Stjärtmes 4.
Miikael Jönsson från Påarp skrev den 11 september 2021
11/9 Stora Hult Stranden . Vejbystrand Var och tittade på den unga Tuvsnäppan som Henrik Johansson upptäckte. Fina närobsar. var tillsammans med flera olika arter vadare. Kärrsnäppa 28. Småsnäppa 3. Kustsnäppa 1. Brushane 3. Större Strandpipare 7. även Gluttsnäppa 5. Enkelbeckasin 5 Rödstrupig Piplärka 1. Medobs Flera.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 10 september 2021
9 sept Ett par timmars skådande i Gantofta naturreservat gav bland annat fyrtal i falkar, 1 stenfalk bråkade med 2 tornfalkar, 1 ung lärkfalk jagade sländor och en pilgrimsfalk passerade förbi. I övrigt bland annat 1 ung brun kärrhök, 1 bivråk, 1 gröngöling och cirka 15 str ladusvalor. 1 sorgmantel. 10 sept Gantofta-Görarp på morgonen. 1 vattenrall hördes från kärret, 1 gröngöling och en liten flock domherrar sågs, sträckande ladu-, hus- och backsvalor. Ljungpipares spelläten hördes högt uppe men såg inte fåglarna.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 10 september 2021
10/9. Lite skådning efter jobb.. kollade på äggrethäger 2 ex. Rosendals våtmark. Stureholms våtmark. Brun kärrhök 1. Lärkfalk. På örnrundan sågs 9 röd glada. Ormvråk 1 0ch en stenfalk vid Turköps skogen.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 9 september 2021
To 9 sept Christinelund. Stenfalk 1 ungf jagande
Hans Nordius från Utvälinge skrev den 8 september 2021
2 augusti skrev jag om en förmodad misslyckad kärrhökshäckning nära Sandön. Men de har tydligen smugit med ett andra bo där de varit svåra att observera, för nu håller brunhöksparet och en årsunge till här sen en tid tillbaka. Tillfälligt har också en årsunge med honlikt ljus inre vingframkant visat sig. Ovanlig ungfågelsdräkt. Ungfåglarna kan ju även komma från någon annan lokal.
Deltagarna i KOF-exkursionen till Sandön skrev den 7 september 2021
6 september: kustsnäppor, kärrsnäppor, strandpipare, brushanar, myrspovar, svart- och gluttsnäppor, sandlöpare, småsnäppor och roskarlar (totalt fjorton vadararter) visade upp sig fint för de 38 deltagarna i årets sista måndagsexkursion. Det var den femtonde kvällsexkursionen det här året och varje tillfälle har lockat mellan tjugo och fyrtio deltagare! Gladde gjorde även en rastande ägretthäger, samt pilgrimsfalk och fiskgjuse som kalasade på var sin kvällsmåltid. Läs mer och se bilder under Föreningen > Referat
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 5 september 2021
5:e September - 11:52 Kollebäckstorp. Korpar har vi hela tiden men att 15 korpar började göra en spiral över huset är nog rekord. Till slut på hög höjd kom en plog med 16 tranor, stannade upp och gick in i spiralen tillsammans med korparna! Korparna stack til slut i grupper av 3 och 4 söderut , tranorna i ny plog. Och en fiskgjuse drog mot Rössjön mitt i den angenäma röran....
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 4 september 2021
4/9 Stureholm. Det som stack ut var 43 st. Brushanar. Svartsnäppa 3.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 4 september 2021
4/9. Örby Ängar. Större Hackspett 2. Trädpiplärka 14. Gulärla 15. Ladusvala 12. Hussvala 3. Gärdsmyg 3. Järnsparv 22. Rödhake 3. Svarthätta 15. Gransångare 5. Lite rörelse på Bofink och grönsiska -Ett litet höst tecken. Stjärtmes 6. Blåmes 12 Talgoxe 5. Gråsiska 11
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 2 september 2021
2/9. Fågeln som sågs på måndags exkursionen den 30/8 är nu bestämd till adult isabellastenskvätta. otroligt kul fynd och att många fick de den. ligger bilder på artportalen av Olof Strand även film jag kommer att lägga in någon bild också.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 2 september 2021
Må exkursionen 30 aug. Kommentar. Den gode Mikael Jönsson ringer och kommenterar den ljusa stenskvättan vi såg i slutet av turen, vid kaninhål strax söder om parkeringen vid Ören. Flera - betydligt mer kunniga än undertecknad - har varit på plats och budar om trolig Isabellastenskvätta. Så kul!
Christina Norström från Viken skrev den 2 september 2021
2 september: Många vadare i Viken vid fortet på Strandlyckevägen. Mindre strandpipare, drillsnäppa, roskarl och gluttsnäppa
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 1 september 2021
1 september: cyklade i kvällningen mellan Råbocka och Sibirien i Ängelholms kronoskog där det intill stigen höll till minst två tofsmesar tillsammans med några svartmesar. Vid Sibiriens badplats rastade fem kustsnäppor. I måndags kväll var det betydligt flera vadare på samma ställe: två sandlöpare, sju roskarlar, ca femtio kustsnäppor samt några kärrsnäppor och större strandpipare.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 31 augusti 2021
Ti 31 aug. Stureholm. Kvällssittning. Gräsand, Kricka, Stjärtand, Gråhäger, Tranor 2 rast, Lärkfalk 1, Tornfalk 1, Brun kärrhök 1, Sparvhök 1, Rödspov 1, Gluttsnäppa, Grönbena, Brushane, Enkelbeckasin, Gärdsmyg.
Karl Göran Nilsson från Höganäs skrev den 30 augusti 2021
30 augusti Kullens fyr. Minst 3 stationära storlabbar som drog runt och försökte hitta något lämpligt byte. Småflockar av sillgrissla simmade söderut i sundet, totalt 28 ex vilket var dagens överraskning. Väderöfåglar?
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 29 augusti 2021
29/8. Örby ängar. Vitkindad gås 150. Vattenrall 3 Större hackspett 2. Trädpiplärka 10. Gulärla 40 Ladusvala 20. Hussvala 9. Tornseglare 1 Svarthätta 15. Trädgårssångare 1. Järnsparv 12. Gransångare 3. Gärdsmyg 5. Blåmes 13. Talgoxe 5. Stjärtmes 7. Gråsiska. Medobs Lars A.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 29 augusti 2021
Sö 29 aug. Vegeholm, kort kvällstur. Duvhök 1, Gröngöling 1, St hackspett, Rödhake, Lövsångare. Återväg över Stureholm, Gråhäger, Sjärtänder, Tornfalk 2, Ormvråk 3.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 29 augusti 2021
29 aug Tanken var att kolla rovfågelsträck, platsen som valdes Heiners ängar på Söderåsens sluttning ovan Åstorp. De lågt hängande molnen ville tyvärr inte släppa så det blev magert med sträckobsarna. 1 fiskgjuse, 1 honf blå kärrhök. 3 bivråkar, en sparvhök, 18 tornseglare, cirka 60 ladusvalor och några back- o hussvalor. . Trevligast var en födosökande nötkråka, längesedan senast! I övrigt bland annat röd glada, svartmes, st hackspett och grönsiska. I kvällningen sågs ytterligare fyra bivråkar sträcka mot Danmark över Tågaborg, Hbg.
Bengt Andersson, Karl-Erik Söderqvist och Thomas Wallin från Helsingborg/Ängelholm skrev den 27 augusti 2021
27 augusti: nio smådoppingar i olika åldrar dök ihärdigt i Hasslarps dammar, minst fyra bruna kärrhökar (hona+hane+två årsungar) patrullerade. Vid Turköpsskogen var de fem långstannade svarthakade buskskvättorna kvar och i Stureholms våtmark simmade sju stjärtänder bland alla nu ganska anonymt färgade gräsänder och krickor. Två unga svartsnäppor rastade.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 24 augusti 2021
24/8. På eftermiddagen Stureholms våtmark. Äggrethäger sågs fint tills en Grå häger jagade bort den flög mot skälderviken. Även 60 krickor. Tofsvipa 70. Och en jagande lärkfalk
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 21 augusti 2021
21 aug Fin sensommardag på Åvarps fälad och i Båvs hage samt S Wrams fälad. Mindre hackspett, gröngöling, spillkråka, törnskata, hussvala, gulärla, gulsparv, steglits, grönsiska, entita och ett antal arter till. Mest udda kändes domherre. Gott om amiraler och en sorgmantel flög förbi.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 21 augusti 2021
21/8. Örby ängar morgon förmiddag. Vitkindad gås 500 förbiföygande. Trädpiplärka 30. Gulärla 22. Sädesärla 6. Svarthätta 9. Härmsångare 1. Kvällstur. Sandön. Kanadagäss 28. Storskrake 5. Fiskgjuse 2. Brun kärrhök 1. Strandskata 18. Större strandpipare 3. Släggmes 4.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 19 augusti 2021
19/8. Stureholms Våtmark På eftermiddagen Smalnäbbade simsnäppan kvar 1 1k fågel. Gluttsnäppa 2. Lärkfalk 1. Skedand 1
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 19 augusti 2021
19 augusti: 52 (!!!) orädda sandlöpare sprang omkring på stranden alldeles söder om Sibirienbadet i Ängelholm på eftermiddagen. Bland dem, och lika orädda: fyra roskarlar, åtta kustsnäppor och fyra kärrsnäppor.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 17 augusti 2021
Ti 17 aug. Stureholm. Kort stopp mellan skurarna. Simsnäppan kvar, Svartsnäppa, Gluttsnäppa
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 16 augusti 2021
16 augusti: en svart rödstjärthona med två tiggande ungar höll idag till på vår bakgård, Sockerbruksgatan 12 i Ängelholm
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 15 augusti 2021
15/8 19.00-19.30 Stureholm; smalnäppade simsnäppan kvar , drog sig längst bort efter en stund. 6 enkelbeckasiner, drillsnäppor , brushanar.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 15 augusti 2021
15/8 Studiefrämjandet fågelcirkel HBG. Start morgon Farhults Baden Bra med fågel.Brun Kärrhök 1.Ljungpipare 1. Kustpipare 3. Större Strandpipare 5. Kustsnäppa 14.Kärrsnäppa 29.Spovsnäppa 1.Myrspov 9.Storspov 5. Drillsnäppa 3. Gluttsnäppa 5. Rödbena 9. Sädesärla 15. Fisktärna 3. Nästa stopp Rönnen Massor med Grågäss och vitkindad gås. Gravand 9 som blev 8 en havstrut tog en flygg ungfågel dramatiskt. Roskarl 2.Drillsnäppa 9. Myrspov 1. Strandskata 28. Fisktärna 15. Kenskt tärna 17. Stare 600. Kustsnäppa 9 Sandön. Fisktärna 42. Kentsk tärna 7. Kustsnäppa 8. Myrspov 5 Stureholms våtmark. Smalnäbbad simsnäppa 1. Enkelbeckasin 5 Gluttsnäppa 7. Trana.2. medobs glada cirkel deltagare
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 14 augusti 2021
14/8. Örby ängar. Vattenrall 2. Svartsnäppa 1. Kungsfiskare 1. Tornseglare 155.str s. Svarthätta. Trädgårssångare. Gransångare. Rörsångare. Blåmes. Gråsiska. Medobs flera.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 14 augusti 2021
14/8 Stureholm 14.00-15.00; härlig skådning i lä med bra ljus. Omkring 10 gluttsnäppor gladde på nära håll + rödspov , brushane och 2 beckasiner. En brun kärrhök tittade förbi. Sandön:15,30 ca15 sandlöpare rastade en stund innan de flög vidare. Myrspovar vilade.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 14 augusti 2021
Lö 14 aug Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Gråhäger 1, Ormvråk 1, Bivråk 1 str S, Röd glada 2, Gröngöling, Korp 7, Taltrast, Törnskata, Steglits c 15, Rödhake, Trädpiplärka
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 14 augusti 2021
13/8 2 ex. Ägretthägrar höll till kring sandön.
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 13 augusti 2021
13 aug. Eftermiddagskoll vid Farhultsviken: Kustpipare 11, sandlöpare 1, skärfläcka 1, några myrspovar, kustsnäppor, kärrsnäppor mm. En fiskgjuse drog förbi. Därefter ett stopp vid Stureholms våtmark, jag och Ulrik konstaterade att rödspoven var kvar, brushane 1 och en ung brun kärrhök passerade.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 12 augusti 2021
12/8. Sandön.kvälltur Grågås 500. Häger 1. Svarthakedopping 1. Hittade inte dom svarthalsad doppingarna. Knipa 45. Fiskgjuse 2. Brun kärrhök 1 Stranskata 4. Skärfläcka 1. Större strandpipare 5 Myrspov 5. Kustsnäppa 1. Kärrsnäppa 5. Gluttsnäppa 8. Sädesärla 40. Gulärla 5 stare 200. Medobs flera
Thomas Terne från Utvälinge skrev den 11 augusti 2021
Sandön, Utvälinge. Två unga svarttärnor rastade bland kentska tärnor och fisktärnor med sina ungar på revlar, utsidan av Sandön En gammal Sandlöpare rastade en kort stund. Tre pull större strandpipare sågs också på revlarna. De tog en kort simtur, varefter de tiggde mat av en irriterad fisktärna.