Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
1416 inlägg.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 28 november 2021
Sö 28 nov. Svedberga. Grå och småregnig promenad i avtagande ljus. Kattuggla på "ordinarie" vinterplats, Gröngöling 1, Ringduva 2.
Mikael Jönsson skrev den 27 november 2021
27/11. Fågelcirkeln studieframjandet HBG. Idag var det vandring söderåsen Åvarp. Det var ganska blöt i markerna. Vi såg en del fågel. Grå häger 1. Ormvråk 2.Röd glada 3. Korp 5. Gröngöling 1. Större hackspett 1. Gärdsmyg 1 Vid det inre stenbrottet såg vi ett Större mes tåg. Mest talgoxe och blåmes. Trädkrypare 1. Bergfink grönsiska cirka 100. Domherre 1. Mest udda 1 järnsparv. Arten är flyttfågel till största del.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 27 november 2021
Lö 27 nov. Stureholm; Smådopping 1 i norra dammen, Grå häger 1, Storskrake 2, Gräsand, Kricka, Bläsand, Pilgrimsfalk - på utkik i torrgranarna ute i beteshagen. Därifrån flera jaktförsök efter änderna, Ormvråk, Sparvhök 1, Röd glada 2, Havsörn 1, St hackspett1, Korp 2, Trastar.
Bengt Andersson, Rolf Svensson och Thomas Wallin från Hbg/Förslöv/Ählm skrev den 26 november 2021
26 november: Bengt spanade vid Sandön in en inflygande ung vittrut som sedan, till många tillskyndade skådares glädje, rastade hela förmiddagen. En svarthakad buskskvätta (hane) dök hastigt upp i vassen där också några skäggmesar drog fram. Flera smålommar, sillgrisslor, bläsgäss och två svarthakedoppingar höll till längre ut i viken, några unga havsörnar skrämde upp allt som fanns att skrämma upp. Vid Stureholms våtmark en grann stjärtandshane och på hygget nedanför en varfågel.
Göran Hansson från Jonstorp skrev den 22 november 2021
Idag 22 nov några förmiddagstimmar vid Klören i fin vintersol. Vid hyggena på väg till stranden en varfågel, en honf blåhök och en flock på 12 prutgäss flög över. Utmed stranden en del vadare; 16 strandskator, 2 kustsnäppor, 1 kärrsnäppa samt storspovar och tofsvipor. Vid Vegeåns mynning drog en flock på 20 snösparvar runt och i buskarna intill satt en varfågel (samma ex?) nära och konsumerade en mask. En del bofink, bergfink, gulsparvar och st hackspett men bara 1 havsörn. Göran och Lena Hansson, Rekekroken.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 21 november 2021
Sö 21 nov. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. (Man ska inte lämna Stureholm...Kul m utterobsarna!!) Ormvråk 2, Kattuggla 1 i GEA-stugans skorsten, Gröngöling 1, Dubbeltrast 1, Rödhake, Gärdsmyg, Nötskrika 2, Korp 2, Nötväcka, Bofink, Talgoxe, Blåmes.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 21 november 2021
21/11. På eftermiddagen .Sandön Grågås 900. Vitkindad Gås 55. Grå häger 6. Smålom 1 ex förbi flygande Själrönnen. Storspov 6. Tofsvipa 120. Skäggmes 4 Inom Stureholms Våtmark. Fick se uttern sågs från tornet sprang på stranden motsatta sidan. Kricka 160. Bläsand 86 och en förbi flygande Duvhöks hona
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 21 november 2021
21 november: både uttern och varfågeln, som Karl-Erik S rapporterade från Stureholms våtmark igår, var på plats idag också! Uttern kom fram i dammkanten nedanför fågeltornet och tittade lite nyfiket på oss skådare, bjöd sedan på en stunds fin fiskeriuppvisning. En blå kärrhökshane jagade lågt, två havsörnar passerade och en duvhök drog snabbt förbi. Domherrar och steglitser hördes. Vid Sandön en tundrasädgås och ca 30 bläsgäss bland alla vitkindade-, grå- och kanadagäss. Även här en blå kärrhök, fast denna gång en honfärgad.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 20 november 2021
20 nov Stureholms våtmark. Tornfalk som kördes bort från området av en tuff varfågel, bläsand, kricka, gräsand, vigg, storskrake 6 st, korp, ormvråk, röd glada, havsörn 1K+, gulsparv, gråhäger och som grädde på moset en utter som underhöll mig i 10 minuter (foto på artportalen).
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 18 november 2021
To 18 nov. Svedberga. Kort lufthämtning i skymningen. Ormvråk 1, Kattuggla 1 stationär i bokruin, Ringduva.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 17 november 2021
17 november, Sandön strax innan regnet kom: minst sex havsörnar motionerade traktens alla gäss, änder och tofsvipor. Två smådoppingar dök i Vegeås mynning och från vassen hördes skäggmesar.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 17 november 2021
16 november. Grytskären: En gråtrist dag, fast utan blåst. Bland fågelobsar kan nämnas skärsnäppa 4, storspov 1, snösparv 25 (födosökande på inre Grytskäret), alfågel 1, svarthakedopping (födosökande mellan Inre och Yttre Grytskären) toppskarv drygt 20 (Yttre Grytskären), överflygande sångsvan 11 och sjöorre ca 130 (rastande vid Yttre Grytskären). Från hamnen i Vejbystrand sågs ca 25 toppskarvar, dels på havet och dels på stenrevet SO om hamnen. Toppskarven sprider sig raskt.
Karl Göran Nilsson från Höganäs skrev den 16 november 2021
16 november. Vandring utmed Vegeås västra kant förbi gamla HK. Denna stilla gamla oas som sedan många år är genomkorsad av väg 112 var åter betydligt tystare på grund av att vägen är avstängd. Spillkråka, nötskrikor, gulsparvar, mindre korsnäbbar och en duvhök passerade snabbt förbi. Glädjande många entitor utmed ån, i Höganäs kommun har bara två entitor hitintills rapporterats i år! På fälten bort mot Oregården massor med gäss, främst, vitkindad gås och grågås men även sädgås och bläsgås. Tre mindre sångsvanar kunde hittas bland alla större släktingar.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 15 november 2021
15 november, Grytskären en gråmulen måndag: 25 snösparvar höll till på inre skäret, ungefär lika många toppskarvar på yttre. Dessutom tre svarthake- och en gråhakedopping, 1 smålom, 30 sjöorrar, 2 skärsnäppor och en mycket högljudd spillkråka.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 14 november 2021
14 november Klassisk grå novemberdag, så stilla att man kunde höra löven falla. Ganska behagligt. Några timmar i Båvs hage, på Åvarps fälad och lite till. En hel del fågel i markerna och till obsboken fördes bland annat 1 fjällvråk på fäladen vilket inte hör till vanligheterna, 24 överflygande sångsvanar, 2 gröngölingar, 1 spillkråka, minst 5 st hackspettar, 12 stenknäckar, 2 dubbeltrastar, cirka 300 grönsiskor, 8 nötskrikor, stjärtmes, entita, mindre korsnäbb, gråsiska, domherre och en del till.
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 14 november 2021
14 nov. Promenad mellan Norrebro hamn och Hovs hallar, 15 toppskarvar varav två ringmärkta och en av dem med färgring som kunde läsas av. På Torekovs rev två skärsnäppor. Vid Grytskären 25 toppskarvar och även här två skärsnäppor. Ett stopp även vid Vejbystrand, anmärkningsvärt att samtliga hundägare under dagen, ca 10st, hade sina hundar lösa i naturreservaten när det är koppeltvång som gäller.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 14 november 2021
Sö 14 nov. Klören. Havsörn 4 ute över viken, Sandön, Kustsnäppa 18-20, Sandlöpare 2, Storspov, Snösparv c 10, Steglits ca 10, Gärdsmyg. Medobs, Tommi Sandberg, Leif Olsson, Carina Eliasson
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 13 november 2021
12 november. Västraby gård tycks vara en samlingsplats för Kullabygdens alla turkduvor. Jag räknade till 66 ex, varav ett 50-tal satt i ett och samma träd. I Fleningedammarna, Hasslarp, räknades hela 48 ex snatteränder, 5 ex skedänder, 170 ex krickor, 240 ex bläsänder, ett drygt 100-tal gräsänder och en storskrake, hona.
Folke Markheden från Helsingborg skrev den 10 november 2021
10 nov. Hbg. Jordbodalen, en strömstare.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 10 november 2021
10/11 Häljaröds hamn: sex stycken prutgäss kvar vid 15:10 på fältet sydväst om hamnen, ses fr. hamnen. Helt ensamma på gässfronten! ( Tack f. tipset)
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 9 november 2021
9 november Inventerade ängssvampar på Örby ängar i ruggigt väder. Blev också en del fåglar, en flock på nio snösparvar och två skärpiplärkor sågs födosöka vid stranden och ett 60-tal bläsänder en bit ut. En del rödvingetrastar, grönsiskor, bergfinkar och sträckande starar passerade. Annars ganska tomt på liv.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 8 november 2021
8 november: den unga kungsörn som en tid hållit till i vårt område flög idag vid lunchtid över Tursköpskogen, en havsörn tittade på från ridån mellan Tursköp och Svedberga. Tidigare på förmiddagen ytterligare fyra havsörnar vid Sandön där också småflockar med sångsvanar och kanadagäss samt några vinterhämplingar drog mot söder; har den begynnande kylan i norr satt fart på dem? Fortfarande en hel del vadare på plats: ca 15 kustsnäppor, 300 tofsvipor, 12 strandskator, 11 enkelbeckasiner och 33 storspovar. Skäggmesar i vassen.
Peder Winding från Göteborg skrev den 8 november 2021
7 nov. Bunkern, Hovs Hallar: Blåsten fortsatte skapligt, så även söndagen blev en fin havsfågeldag - i synnerhet beträffande alkor där fem arter noterades. Häftigast förstås den spetsbergsgrissla som passerade en liten bit ut vid sjutiden, därtill två lunnefåglar och fina 53 alkekungar under dagen bland 385 sillgrisslor, 289 tordmular och 275 obestämda sill/tord. Utöver alkorna sågs en ung hane praktejder sträcka ihop med ejdrar tidigt på morgonen, två brednäbbade simsnäppor och fyra toppskarvar. Annat som fyllde luftrummet över havet var 125 havssulor, 91 tretåiga måsar, elva bläsgäss, nio dvärgmåsar och en hane blå kärrhök. Medobsare många, mestadels utomsocknes men däribland också Klas Rosenkvist och Anders Lindén.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 7 november 2021
Sö 7 nov. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen -Halla. Alla löv snart borta fån träden, mesarna börjar dra i lösa flockar. En fin rad rovfåglar - de flesta vis stenbrottet, Ormvråk 3, Röd glada 5, Sparvhök 1, Pilgrimsfalk 1, Korp c 10,Varfågel 1, Gärdsmyg 2, Rödhake, Nötväcka, Trädkrypare, Berg- Bofink, Stenknäck 2. Entita 2, Talgoxe, Blåmes.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 7 november 2021
7/11. Fågelcirkeln studieframjandet HBG. Hasslarps dammar 08.00-11.00. Vitkindad gås cirka 300. Skedand 2. Bläsand 210. Gräsand 115. Stjärtand 1. Kricka 46. Vigg 1. Knipa 4. Storskrake. En Havsörn kom inflytande jagade lite änder. Smådopping 1. Storskarv.3. Röd glada 1. Fjällvråk 1 Sothöna 5. Större hackspett 1. Ängspiplärka 4. Björktrast 70. Rödhake 3. Grönsiska 22. Gulsparv 6 Vi hade 35 arter. På väg hem vid korsningen mot Kropp Blå kärrhök hane jagade.
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 6 november 2021
6 nov. Bra fart på alkor på Kullen idag, sillgrissla 151, tordmule 320, tobisgrissla 1, alkekung 6 och en spetsbergsgrissla. Sjöorre 120, svärta 8, knipa 155, storlabb 1, tretåig mås 56, smålom 17, storlom 1, svartnäbbad islom 1 mm. Förutom högre antal generellt lyckades Rålehamn på Bjäre få full hand på alkor idag genom att även observera två lunnefåglar.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 6 november 2021
6 november Promenad längs kusten Kulla Gunnarstorp - Viken i ganska hård blåst. Vid en av talldungarna vid Gråläge dök plötsligt en ung (gissar 1K) kungsörn upp och stod och ryttlande mot vinden i trädtoppshöjd nära mig. Kameran naturligtvis nedpackad... men fin upplevelse. Örnen drog mot Viken sedan. I övrigt inte mycket liv, ca 55 födosökande bläsänder, 1 prutgås och en stor flock grönfinkar bland vresrosorna.
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 4 november 2021
4 november vid Lerhamns fälad: en grupp med tumlare hade jagat upp ett fiskstim till ytan och det hade ett trettiotal havssulor fått nys om: som spjut dök de från hög höjd för att med rejäla plask fånga fisk mellan tumlarryggarna. Ett häftigt skådespel! I strandkanten fjorton snösparvar, en gröngöling som kom ut till en torraka på fäladen flera gånger, en ung havsörn som makligt flög förbi samt några sillgrisslor. Flera sädesärlor i hamnen i Lerhamn.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 3 november 2021
3 november: åtta havsörnar i olika åldrar vid Sandön idag där även en ung pilgrimsfalk övade på sina färdigheter att jaga kråkor. Uppåt 70 havssulor ute över Skälderviken och lite närmare ön flera tusen vitkindade gäss, bland dem flera bläsgäss. Skäggmesar hördes från vassen. Medobservatörerna voro många. På Svedberga kulle var kungsfåglarna och grönsiskorna många, korparna ca femton. En stor duvhökshona kom smygande i skogskanten.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 2 november 2021
Igår kväll den 1/11 flög ett 10-tal glador in mot nattkvist i ett område väster/nordväst om Grevie på Bjäre. Bland dom fanns en glada som jag uppfattade som både mindre och mörkare och som med 98% säkerhet var en brunglada. Men en kombination av dåligt ljus, långt avstånd och halvdan optik försvårade en säker bestämning.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 30 oktober 2021
30/10. En ung Kungsörn vid och omkring Rögle. Osäker på ålder. Upptäckt av Karl-Erik Södergvist. En Stenfalk for över vägen i en rasande fart vid Kattarp.
Christer Strid och Björn Ekelund från Helsingborg skrev den 28 oktober 2021
Idag förmiddagspasset (08:00-12:00) vid vindkraftparken Västraby/Rögle. Bland de arter vi såg var en havsörn, en individ vi hade igår också. 5 röda glador levde tidvis riktigt farligt inne bland "möllorna". Lite i utkanten höll en ormvråk till. Häftigast var nog när 4-5000 gäss (främst vitkindade men även grågäss) drog söderut över och sidan om, på västsidan av området. Några starflockar drogs också förbi. Höstnyhet för oss var en varfågel som satt på stolpe vid järnvägen.
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 28 oktober 2021
25 oktober: en ung tärnmås kom sakta nära stranden (fortsatte sedan mot Torekovshållet) när Studiefrämjandets fågelcirkel på förmiddagen skådade vid Ilasjön/Norrebro på Bjäre. Flera tiotal havssulor passerade ut ur Laholmsbukten, likaså en storlabb, flera sillgrisslor och tordmular samt en prutgås. Minst två svarthakade buskskvättor höll till i buskmarkerna innanför. Vid Torekovs rev 6-700 ljungpipare, fem skärsnäppor samt en gammal havsörn som fruktlöst jagade några änder.
Christer Strid och Björn Ekelund från Helsingborg skrev den 27 oktober 2021
Mellan 12:00 och 16:00 genomförde vi vårt inventeringspass i vindkraftparken Västraby/Rögle. Bland de arter vi noterade var bl.a. havsörn 3 ex, röd glada 3 ex, ormvråk 1 ex, ljungpipare 30+12 ex, korp 3 ex. Trevligt också med en liten flock snösparv, 7 ex. Inga nya offer hittades idag till skillnad mot gårdagens röda glada. I övrigt rörde sig en del vit- resp svarfågel i och runt vindkraftparken samt enstaka ringduvor, finkar och sånglärkor.
Marjan Huiskes och Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 27 oktober 2021
27 oktober: en stilla vandring en tråkigt grådisig dag kan ge en hel del fågelupplevelser, även helt nära stan. Kronoskogen i Ängelholm var idag full av kungsfåglar. Meståg med talgoxar, blåmesar och entitor drog förbi liksom några sträckande rödvingetrastar. En stor flock bergfinkar hittade energipåfyllning för vidare färd söderut. Spillkråka och nötskrikor hördes, en ormvråk lågsniffade över tallarna. Nere vid Sibirienstranden kom en sillgrissla flygande helt nära.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 26 oktober 2021
26 okt. ICA-fjällvråken är tillbaka! Jag antar i alla fall att det är samma individ som tillbringat de senaste fem vintrarna i området mellan ICA Kvantum och Tornlyckan i Höganäs.
Karl G Nilsson från Höganäs skrev den 26 oktober 2021
Lerhamn 26 oktober. Så börjar våra mystiska vinterärlor åter dyka upp. 12 ex födosökande på Nyhamns fälad och 26 ex norr om Lerhamns hamn, viss dubbelräkning kan förekomma. Men minst 26 ex sågs norr om hamnen. Alf Petersson hade sett 6-7 ex vid Skäret. Inga observationer i Sverige av mer än 5 ex under de senaste dagarna enligt Artportalen. Även en stenskvätta sågs norr om hamnen.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 25 oktober 2021
25 oktober: Vandring vid Djurholmen, Hallandsåsen En fantastisk senhöstdag men inte mycket fågelliv. Vid mossen visade dock en varfågel upp sig fint och här hördes också spillkråka och talltita. I övrigt bland annat gröngöling, nötskrika och trädkrypare. Dagens intressantaste obs var nog två svarta ängstrollsländor vid mossen. Vid Ugglebadet sågs duvhök och skäggdopping. Medobs: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 24 oktober 2021
24 oktober Tomarps mader och ene. Enorma översvämningar i Rönneådalen och en hel del fåglar födosökte där. Tre havsörnar jagade i området. Bland de fåglar jag kunde identifiera i vattnet fanns cirka 30 bläsänder, ca 40 krickor, obestämt antal gräsänder och nio sångsvanar. Dessutom födosökte 2 gråhägrar, 8 röda glador, 2 tornfalkar, 1 kungsfiskare, 1 enkelbeckasin och ett antal starar på maderna. Vid enet bland annat 55 rödvingetrastar, ett antal björktrastar, 1 gröngöling och 1 spillkråka och på åkrar och dunge strax sydväst om enet 60 gråsiskor, 21 vinterhämplingar, 3 hämplingar och 2 sånglärkor. Ett tiotal sträckande ormvråkar. Några händelsrika timmar i fina marker.
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 24 oktober 2021
Det är inte ofta som jag cyklar runt med en sillgrissla i Helsingborg, men idag hände det. På väg hem från söndagspromenaden kom hustrun och jag fram till den lilla gräsplätten vid rondellen vid Krematoriet och där såg jag en fågel som först uppfattades som en trafikskadad mås. När jag kom närmre såg jag att det var en sillgrissla som flaxade runt i helt fel miljö. Hustrun sprang hem och hämtade cykel, papplåda och handuk och därefter bjöds fågeln på en cykeltur genom skogen ner till Pålsjöbadet där den släpptes och lätt förvirrade drog ut i sitt rätta element. Därmed kan artlistan för Pålsjö skog utökas med sillgrissla.
Torsten Boegård från ÄNGELHOLM skrev den 24 oktober 2021
Igår, 23/10, sparvuggla i toppen av en forn tall i Klören, cieka 200 m väster om BMX-banan.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 24 oktober 2021
24-10. Rögle säteri. Ut med vägen en Varfågel.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 24 oktober 2021
Sö 24 okt, Söderåsen, Åvarp-Halladalen-Vegeådalen. Åssluttningen i höstfärger, rött, brunt, gult och grönt. Röd glada 3, Ormvråk 5-10, Sparvhök 1, Duvhök 1, Gröngöling 1, Varfågel, Gärdsmyg, Bo/bergfink
Per Brorsson från BÅSTAD skrev den 24 oktober 2021
Såg säsongens första varfågel i toppen på trädet på hygget sydväst om Hönalt,Alkekungar mellan Båstadhamn och malen, där såg jag också Lunnefågel för första gången! Kan meddela att jag var långt ifrån ensam!
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 23 oktober 2021
23/10. Örby ängar. 07.00-15.00. Bra med fågel. En del sträck. Sångsvan 5. Vitkindad gås 240. Dubbeltrast 2.Taltrast 5. Rödvingetrastar 3. Gärdsmyg 4. Rödhake 3. Järnsparv 3. Kaja 1110. Kungsfågel 10 . Sånglärka 9. Ängspiplärka 3 Mycket bergfink rastande. Bofink. Grönsiska 55. Gulsparv 12. Sävsparv 1. Mindre korsnäbb 4. Större korsnäbb 1. Medobs Gunilla och Bosse
Gunilla Sjösten skrev den 23 oktober 2021
Skadad rovfågel sitter fast i sanden vid Farhultsbaden. Ena vingen skadad i övr verkar den pigg. Dricker vatten. Ringt polisen, men de vet inte vad man ska göra!!? Kan ni möjligen hjälpa den stackars fågeln? MVH Gunilla Sjösten, Farhult L
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 21 oktober 2021
To 21 okt. Stureholm. Kraftig vind och massor av vatten i dammarna och omgivande diken. Grå häger 1, Havsörn 1, Storskrake 6, Krickor, Bläsand, Taltrast 5, Korp, Nötskrika 2
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 19 oktober 2021
19 oktober Söderåsen Kalvahagen-Heiners ängar och vidare in i bokskogen i duggregn och gråväder. En flock på minst 2000 bergfinkar födosökte i skogen, blev uppskrämda av en lågflygande pilgrimsfalk som dock inte ägnade dem något intresse. Vidare lite smått och gott som 1 tornfalk, 2 gröngölingar, 1 spillkråka, 8 högljudda mindre korsnäbbar som födosökte i en gran, svartmes, 4 stenknäckar och en flock starar. Grågäss och vitkindade gäss sträckte förbi liksom 15 sånglärkor.
Kalle Nilsson o Affe Petersson från Höganäs skrev den 19 oktober 2021
Kullens fyr 19 oktober. Ibland är det bra att skula bakom fyren. I en större ejderflock hittades en praktejderhane i eklipsdräkt, mestadels sovande. Några sulor och sillgrisslor rörde sig i området. Ibland buskarna hoppade gransångare, kungsfåglar och stjärtmesar.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 17 oktober 2021
17/10. Stureholm. Mindre sångsvan 2. Ägretthäger 1.