Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
119 inlägg.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 19 november 2019:
19/11 Rönneådalen-Tommarp-Gråmanstorp Höja. Dagen började med en pilgrimsfalk i masten vid brandstationen i Ängelholm. Vid Tommarps fälad 25 tovsvipor o två ad havsörnar,1 gransångare varnade.Vid Gråmandstorp satt 12 glador i ett träd en av dom var e en brun glada.Vid Höja våtmark 300 bläsänder,o ca100krickor o en skedand.Här sågs även ad pilgrimsfalk, en blåhökhona o 2 ad havsörnar.Vid Ellenberga MunkaLjungby,Flera hundra vitkindade gäss.ca80 bläsgäss,o ca 100 grågäss.Vid Brandsvig 1 fjällvråk. En härlig skådardag. Medobs Thomas Wallin
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 17 november 2019:
17/11 En eftermiddagstur till Lya ljunghed gav trevliga obsar.Vid Hulrugered 2 stjärtmesar o senare längs samma väg vid ett ädelgransbestånd födosökte 6 tallbitar.På hygget innan ljungheden 1 glada o1 varfågel.På den stora parkeringen vid Lya ljunghed satt en hökuggla fint i den högsta granen i ca 10 min.Lyfte sen o drog mot utestallet som finns här.I samma gran upptäckte vi senare 7 tallbitar.Medobs Kristina Johansson
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 17 november 2019:
17 november, där ett tänkt kortstopp vid Sandön blev riktigt långt pga många spännande fågelmöten: nio havsörnar (varav två adulta) rörde sig mellan Själrönnen/Sandön/Rönnen, två prutgäss, lika många bläsgäss och tre strandskator rastade på revlarna. Det gjorde även en 1K kaspisk trut som vi hittade med Mårten Müllers hjälp. 4 skär- och 11 kärrsnäppor blandade sig med 6-700 tofsvipor på Själrönnen. Skäggmesar och sävsparvar hördes från vassen och i åmynningen dök den nästan helvita smådopping som en tid hållit till i området tillsammans med en normalfärgad artfrände. 17 vinterhämplingar flög över.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 16 november 2019:
16 november Bälteberga i Rååns dalgång, tyvärr började det regna kraftigt strax efter jag kommit dit men jag hann se 1 ad havsörn, 2 ormvråkar, 75 rastande björktrastar, 2 forsärlor som födosökte vid våtmarken, 3 gulsparvar och några arter till.
Ronny Johansson från Kattarp, Helsingborg skrev den 16 november 2019:
På ett nyskördat sockerbetsfält, strax norr om Kattarps kyrka, gick idag 15/11 200 sångsvanar, grågäss, vitkindade gäss bläsgäss och tre spetsbergsgäss.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 15 november 2019:
14/11 Örnrunda.Vid Västraby 12 turkduvor senare vid Turköp en flock på 15 vinterhämplingar. Vid Svedberga ängar ytterligare ett 20 tal vinterhämplingar o 1 ung pilgrimsfalk.Vid Stureholms våtmark kom 3 havsörnar två unga o 1 ad. På själrönnen satt 2 havsörnar o på Sandön fanns ca500 tofsvipor o ett 20 tal ljungpipare 1 myrspov o 2 rödbenor.Senare dök ytterligare en ung havsörn upp.
Jan Skidell från Båstad skrev den 14 november 2019:
14/11. Tallbit 2 ex vid rastplatsen norr om Hallandsås rasta, 11 ex Gamla Riksvägen vid Skåneleden. Ingen hökuggla på hyggena vid Hulrugered.
Göran Hansson från Jonstorp skrev den 14 november 2019:
Vi besökte idag Vejbystrands hamn - Stora Hult. Minst 4, troligen 6, berglärkor, 1 forsärla, 1 toppskarv och ca 25 kärrsnäppor. Vid Grytskären 1 svarthakedopping och 2 toppskarvar. Göran och Lena Hansson
Christer Strid från Helsingborg skrev den 14 november 2019:
Sofiero Strand 191113: Någon timmas span över Öresund gav "de vanliga" - idag 5 ex, gamla fåglar - havssulorna som fiskade strax norr om Helsingör. En ensam ormvråk drog målmedvetet på väst. Kajor, kråkor och råkor gick både på väst och öst. Undrar hur många som dagligen pendlar över "sundet".
Clifford Weinmann från Magnarp skrev den 13 november 2019:
191113, Vejbystrands hamn: kungsfiskare och en grupp bläsänder
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 13 november 2019:
13/11 örnrunda på fm.En havsörn vid Svedberga o en blåhök vid Västraby.Vid Ugglarps broar kom en brun glada fint.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 12 november 2019:
12 november. Eftermiddagspromenad vid Tomarps ene och Tomarps kungsgård. Riktig novemberkänsla med grå skyar, gåsplogar och stora kråkfågelflockar, ja i princip alla fåglar som jag såg höll till i flockar, cirka 250 rastande grågäss, 130 dito sångsvanar, drygt 500 kajor for hit och dit. En flock på cirka 200 bärätande björktrastar lockade en stenfalk att göra en räd. I ett buskage hukade 12 gulsparvar. I övrigt bland annat ormvråk, sparvhök, några glador, 2 skogsduvor och en spillkråka.
Karl G Nilsson o Thomas Wallin från Höganäs skrev den 12 november 2019:
Tisd 12 nov. Bjärerunda med äkta höstväder. Regn, fika, duggregn, mulet, dis och solsken allt ackompanjerat av en frisk vind. Minst 65 toppskarvar satt på Svarteskär. Vid Torekovs rev födosökte 13 skärsnäppor, 30 ängspiplärkor och 5 skärpiplärkor. Ute över havet passerade 5 havssulor. På ett hygge vid Simontorp satt 2 varfåglar och här sågs även 2 nötkråkor. Flera stora flockar med berg/bofink passerade västerut.
Per Muhr och Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 11 november 2019:
Igår såg vi två halsmärkta grågäss som rastade tillsammans på Sandön. Båda hade blå ringar med vit text, 713 resp 7DU. Med hjälp av geese.org har vi fått veta att de två är riktiga kompisar… Båda märktes som adulta vid Öster Malma i Södermanland den 14 juni 2018, 713 är hane och 7DU hona. De tillbringade vintern norr om Amsterdam i Holland. I mitten av april 2019 obsades 713 utanför Hudiksvall och den 8 maj var båda tillbaka i Öster Malma där de sedan var kvar hela sommaren och förhösten. Spännande att följa deras rörelser!
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 10 november 2019:
Sö 10 nov. Hallandsåsen; Gamla Riksvägen-Lya-Hulrugered. Ormvråk 3, Korp, Varfågel 1, Tallbit 1 hona. Med obs: Totta Sandberg, Leif Olsson, Carina Eliasson, Yvonne Dresler
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 9 november 2019:
9 november: åtta (!) havsörnar vid Själrönnen/Sandön idag på förmiddagen – 3 gamla och 5 yngre fåglar. 6 smådoppingar dök flitigt i vasskanten mot Rösan, 3 myrspovar och 6 enkelbeckasiner rastade på ön och långt ute över Skälderviken passerade en havssula. Skäggmesar hördes och vid båtplatsen i Vegeå busade 2 kungsfiskare, en liten flock med rödvingetrastar käkade oxelbär.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 9 november 2019:
9/11 Dagens skådning började Båstad hamn. Alkekung 2. Kungsfiskare 1. Tordmule. Sångsvanar 8.Grå häger 19. Svärtor och sjöorre Låg ute på havet. Nästa Torekov. Svarteskär Toppskarvar 13. Var uppe på Hallands åsen hittade inga tallbitar. Stora Hults strand. Smålom 2.Forsärla 1.kärrsnäppa 40. Sädesärla 1 Sillgrisla 1.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 9 november 2019:
Lö 9 nov, Söderåsen, Åvarp-Vege-Halla. Ormvråk 2, St hackspett 1, Gröngöling 1, Gärdsmyg 2, Korp 4, Stenknäck minst 50, Rödahake, Bo/bergfink, Ringduvor.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 8 november 2019:
8 nov Höghult och Lönhult. Väster om Höghults gård födosökte 120 sångsvanar. På fältet mellan Lönhults gård och Höjar satt 8-10 oroliga unga havsörnar. Domherrar vid Rögle skola.
Stellan Lindberg från Förslöv skrev den 8 november 2019:
Vejbystrand 8 november. Norr om hamnen dök rosenstaren upp 12:35. Ett antal skådare var snabbt på plats. Minst 10 berglärkor sågs födosöka och flyga fram och tillbaka mellan Stora Hult och Vejbystrand. Två forsärlor, kärrsnäppor, krickor, bläsänder mm. Medobs Irene Lindberg.
Anders Lindén från Ängelholm skrev den 8 november 2019:
F 8 nov. Efter Phil Bensteads återupptäckt av den unga rosenstaren norr om Vejbystrands hamn under förmiddagen, begav jag mig dit och letade tills m andra skådare, bl a Jan Skidell. Rosenstaren var puts väck. Vi hade fem berglärkor som passerade oss och vek ut över havet mot sydväst vid hamnen. På stranden, men längre norrut, fanns ytterligare två berglärkor som födosökte i tången. Dessutom höll där till två forsärlor. En flock på omkring 30 kärrsnäppor rastade bland stenarna just utanför stranden. Bland alla bläsänder och krickor på och längs stranden sågs en honfärgad stjärtand. Under tiden vi hade förflyttat oss norrut, observerade Jörgen Ljunquist rosenstaren återkomma flygande över hamnen. Den höll sedan till i tången tillsammans med två vanliga starar i en knapp halvtimme, innan den ensam drog på rätt hög höjd mot sydost. Uppe på Hallandsåsen sågs den under gårdagen upptäckta hökugglan, jaga på och även utanför hygget, inte långt från Hulrugeredsvägen, d v s på samma plats som i vintras.
Per Brorsson från Båstad skrev den 8 november 2019:
Åkte upp till Hulrugered för hökugglan, Mats Ljungren och Anders var där när jag kom.De hade sett den innan jag kom men nu lyste den med sin frånvaro. Anders gick före mot bilarna och fick syn på den där istället i toppen av en gran! Jag tog hemvägen över lya mosse,såg en fågel i toppen av ett träd,upp med kikaren,yes en hökuggla till! N.N.O om den "stora parkeringen där! En lyckad tur!
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 8 november 2019:
8/11 Örnrunda på fm.blev relativt tunn.Dock en havsörn o vid Västraby ett trettiotal turkduvor.Vid vindkraftverken satt en varfågel.Vid Sandön tre havsörnar en kärrsnäppa o en myrspov.Ca 500 tofsvipor rastade här o på själrönnen.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 7 november 2019:
7 nov. Hade tänkt hitta några "egna" tallbitar, gick in på en skogsbilväg vid Hulrugered men rönnar och tallbitar lyste med sin frånvaro. I toppen av en torraka på långt håll satt en misstänkt siluett. Mycket riktigt var det en hökuggla. Tydligen, enligt Jan Skidell som jag mötte senare, på samma hygge som förra vintern. I Båstad hamn visade sig alkekungen fint.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 6 november 2019:
6 november: tofs- och svartmes, stjärtmesar, större korsnäbbar, domherrar, grönsiskor och spillkråka i en höstgul Kronoskog i Ängelholm idag; - det är en fin skog vi har alldeles runt knuten!
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 6 november 2019:
Svedberga kulle. Stationära kattuggla på dagplats. Rejält utskälld av koltrastar men åhörde lugnt det hela
Per Muhr från Ängelholm skrev den 6 november 2019:
Igår fm 30-40 tallbitar strax öster om motorvägen just norr om motellet längs Hunnestorpsvägen.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 4 november 2019:
4 november: råkall lunchtimme vid Sandön värmdes av 8 smådoppingar, 1 prutgås, minst 4 sädgäss, 4 havsörnar (1 gammal och 3 yngre), 3 myrspovar och 1 strandskata. I Höja våtmark 2 stjärtänder tillsammans med många bläsänder och krickor.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 4 november 2019:
4/11 Örnrunda på fm. Vid Höghult-Stureholm en ad pilgrimsfalk o vid Svedberga gamla station en ung duvhök.Vid Västraby gård 12 turkduvor.Vid Sandön 3 havsörnar.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 3 november 2019:
3 november. Vandring längs Vegeå från Gruvmuseet, Bjuv till Selleberga fram och åter. Som vanligt en hel del småfåglar i området, bland annat noterades 25 rödvingetrastar, minst 65 steglitser, 160 grönsiskor, 12 gulsparvar, och 3 stenknäckar. Många sjungande rödhakar i det behagliga vindstilla vädret. I övrigt bland annat 1 fjällvråk, 4 sträckande ormvråkar, 1 tornfalk, 1 spillkråka och 25 förbiflygande sädgäss.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 3 november 2019:
3/11, vandring Lya Ljunghed-Hunnestorp och tillbaka över Älemossen. En ung kungsörn, sex tallbitar vid Hunnestorp, två varfåglar, två morkullor, en mindre hackspett, både mindre och större korsnäbb.
Magnus Thelin från Hjälmshult skrev den 3 november 2019:
3/11-2019 Skogen runt Hjälmshults Kungsgård En fin flock steglitsar ca 20 st satt i tistlarna o åt. Gröngöling o en mindre hackspett Många nötväckor o blåmesar
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 3 november 2019:
3/11 09:40-10:30 Äntligen! Härliga obsar av cirka 20 tallbitar. Plats: Hallandsåsens motell, vid parkeringen/rastplatsen 200 meter norr om själva motellet. Tack till ett par danska skådare som guidade oss rätt! Medobs.Ragnhild Jönsson
Olof Strand och Mårten Müller från Mörarp och Helsinborg skrev den 3 november 2019:
2 november. Promenad norrut längs Bjärekusten från Påarps mal. Förvånansvärt bra väder och till och med lite sol på förmiddagen! Noterades gjorde bl.a. dvärgbeckasin 1 vid Påarps mal, pilgrimsfalk 1, duvhök 1, ca 70 toppskarvar längs kusten varav en färgmärkt på Svarteskär, forsärla 2, vinterhämpling 10, skärsnäppa 9 runt Svarteskär och 3 på Torekovs rev, alkekung 1 död på Torekovs strand, jorduggla 1 i luften över Torekovs camping, vattenpiplärka 2 och sädesärla 1 innanför Torekovs rev, snösparv 28 norr om Torekov, och svart rödstjärt 1 i Rålehamn. Promenaden avbröts vid Tjällran när Mårten hellre ville åka och titta på en gulärla utanför Halmstad.
Per Brorsson från Båstad skrev den 2 november 2019:
Tallbitar även idag vid motellet och vid motorvägsavfarten där uppe,precis intill vägen!! Härligt att alla man möter vill dela med sig!!
Johnny Lindkvist från Munka-Ljungby skrev den 2 november 2019:
2/11. En hane Mindre Hackspett i en ek strax utanför tomten i Hillarp Munka-Ljungby vid tolvtiden.
Rolf Svensson från Förslöv skrev den 1 november 2019:
31/10. En tripp upp på åsen för att liksom andra leta Talbit. Körde från golfbanan vid Salomonshög bort till Lya ljunghed där mitt första riktiga stopp endast gav en flock Bo/Berg, några Glador och en Sparvhök. Sen kom tunga gänget: Tjocke, Affe och Pålle och informerade om tallbitar längre bort. Drog mig dit men inga kvar. Däremot mycket Björktrast och Rödvingetrast som satt i träden. Lyckades hitta en Dubbeltrast också. Ett meståg passerade med nån Svartmes och en tita(!). Därtill en flock med ett tiotal Gråsiskor och en flock Grönsiskor. Körde ner mot Båstad och passerade hygget med Varfågeln. En Gröngöling satt i en topp och spanade. Nere i hamnen sågs tre Ladusvalor, två Kungsfiskare och två Alkekungar. Den ena flygandes utanför piren och den andra stationära i hamnen. Sen körde jag upp på åsen igen, skam den som ger sig. Och till sist hittade jag fem Tallbitar, fyra honor och en grann hane, i en mindre rönn mellan gamla hökugglestället och skrotgården. Även ett hundratal trastar här. Plus ev ytterligare en Varfågel. En härlig dag med mycket fågel ändå.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 31 oktober 2019:
31 okt. Cykeltur genom delar av Ängelholm, vidare genom Nybroskogen och därefter Kronoskogen. Otroligt många rönnar att kolla igenom och att hitta dagens målart verkade länge hopplöst. Dock, till sist, som genom ett under satt plötsligt sex tallbitar, fyra honor och två hannar, framför mig. Först lugnt käkandes rönnbär och sedan otroligt fint när de på mindre än tio meters avstånd flög ner för att dricka i en liten bäck. Detta strax intill Sibirienvägen nära parkeringen vid pistolskjutbanan.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 31 oktober 2019:
31/10 Tillsammans med Alf Petersson o P-E Jönsson åkte vi upp på åsen för att skåda efter ev tallbitar.Vid 9.00 tiden ringde P Muhr o TWallin att dom såg 10 st tallbitar i ett rönnträd vid Hulrugered.Vi åkte genast dit o fick se fåglarna i underbart medljus.Tack för tipset.Efter det fortsatte vi mot Lya ljunghed.Lite innan stannade vi tillsammanns med ovanstående o fikade.Under fikarasten kom en ung kungsörn.Bo o bergfinkar var här i ständig rörelse.Även en varfågel.Efter detta en tur till Båstad hamn.Här lyckades vi se en alkekung en kungsfiskare o två ladusvalor.Utöver detta kom en otroligt sen fiskgjuse sträckande över.
Klas Rosenkvist från Helsingborg skrev den 31 oktober 2019:
31 okt. Båstads hamn. En sen fiskgjuse sträckte söderut in över byn. I hamnen var alkekungen och de två ladusvalorna kvar. Kungsfiskaren också men den hann jag inte själv se idag. Bärträden i centrala Båstad har än så länge inte hyst några tallbitar.
Leif R0sén från Skäret skrev den 31 oktober 2019:
28/10 Havsörn över Skäret vid 07.30-tiden drog västerut.Rapphönsflock om 8 flög upp vid ödetorpet vid Fjälatorpsvägen-Kullenbergstorpsvägen.
Mats Ljunggren skrev den 30 oktober 2019:
Kom körandes mot Båstad strax efter sju på morgonen. När vägen började gå nedåt mot samhället, ungefär vid Karstorp, sågs stora flockar med bo- och bergfink (kunde inte avgöra vilka som var flest) som drog västerut. Även inne i Båstad sågs flockar dra förbi, allesamman västerut. Uppfattade att de kom från åsen.
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 30 oktober 2019:
30 oktober: Studiefrämjandets höstfågelcirkel vandrade mellan Rönnen och Stenkrossen, njöt det kalla men vackra höstvädret och fyra havsörnar, pilgrimsfalk, snatterand, åtta prutgäss, fem kustpipare, myrspov, fyra tordmular, minst sju svarthakedoppingar, 11 vinterhämplingar mm…
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 30 oktober 2019:
30/10 10:15-11:00 Båstad hamn . Den helt orädda alkekungen kvar i det inre av hamnen, nära några gummibåtar. Till slut bortskrämd av en fiskare med eka som la till på samma ställe.
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 30 oktober 2019:
Rapport från Kof`s "officiella" sträcklokal - Sträckbänken av "the fool on the hill" Ett svagt sträck av bl.a. kaja, ringduva och fink kom igång strax efter 7:00, men tvärdog efter bara 20 minuter. För att undgå samma öde ( tvärdö ), valde jag att lämna obs.platsen strax efter 8:00.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 29 oktober 2019:
29 september: den plötsliga kylan gjorde att riktigt stora flockar med bo/bergfink och trastar drog runt i skogarna runt Lya och Älemossen idag på eftermiddagen. Dessutom tallbitar på tre ställen - sju vid Brödalt, tre vid Örlid och elva vid Hulrugered. Ca 20 snösparvar vid Ängalag nedre och sex toppskarvar på Svarteskär i Torekov. Tidigare på förmiddagen samlades många skådare kring Anders Lindén och de nio tallbitar han upptäckt vid Rebbelberga skola i Ängelholm.
Lennart Johansson skrev den 29 oktober 2019:
Sju snösparvar vid Stora Hults strand. En stenfalk vid Lervik.
Clifford Weinmann från Magnarp skrev den 29 oktober 2019:
191028-29 Magnarps strand, 4–5 forsärlor söker föda i de uppkastade tångruskorna
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 29 oktober 2019:
Även Pålsjö Östra har fått uppleva invasionen av talllbit. En flock på sju ex, varav fyra hannar, drog runt längs Christer Boijes väg under morgonen. Kul tomtkryss.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 29 oktober 2019:
En flock på minst 9 tallbitar där merparten var hanar korsade Hjorthögsvägen i Helsingborg kl 13:20. Flocken drog på låg höjd in mot HK på NSR.