Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
954 inlägg.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 18 januari 2021:
18 januari. På Hittarps rev fanns 3 av de tidigare rapporterade 4 berglärkorna kvar. Här sågs också två rödbenor och en strandskata. Vid Västraby gård noterades en duvhök. Hav och stränder spanades av vid Sandön. Vid första anblick inget särskilt spännande, utöver två havsörnar på Själrönnen. Normalt brukar jag inte ägna tid åt trutstudier, men där i en samling av gråtrutar stod en trut med övertygande karaktärer av kaspisk trut, 2k. Truten dokumenterades genom digiscoping. Medobs: Bengt Andersson och Jörgen Ljungquist.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 18 januari 2021:
1 sädesärla på stranden nedanför Sofiero.
Bengt Nilsson från Gånarp, Ängelholm skrev den 18 januari 2021:
18/1 Gånarps Ängar 11 rapphöns kalasade på fågelfrö som pilfinkarna sprätt ut från fågelmatningen i trädgården.
Cenneth Bäckman från Viken skrev den 18 januari 2021:
16 januari Svanebäcksrevet, Viken, ca 1300. En rapphöna lyfte ur tångrester och låg veg helt nere vid stranden. Flög in över golfbanans södra del. Någon minut senare en gärdsmyg i vresrosorna. 18 januari kl1330 i eller på Svanebäck, skickade en granne bild och filmsnutt och undrade vad det var. Jag gick dit och det visade sig vara en enkelbeckasin som med viss framgång lyckades hitta ätbart genom snön. Finns dokumenterad i såväl stilla som rörliga
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 17 januari 2021:
20210117. Helsingborg. Det märks att kylan påverkat fågellivet. Inne på Pålsjö kyrkogård dök det upp både rödvingetrast och stenknäck vid prydnadsaplarna och på Parapeten hade skärpiplärkan besök av både svart rödstjärt och forsärla. Gott om havstrut och gråtrut vid Tropical beach, dock inga märkta.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 17 januari 2021:
17 jan. Förmiddagsskådning mellan Vejby hamn och Grytskärsdungen. Utanför Vejbystrand en tät flock med fiskande toppskarvar. När en havsörn passerade låg samtliga i ytläge med sträckta halsar varvid flocken kunde konstateras bestå av 68 ex. En ny upplevelse för mig att se så många tillsammans. Toppskarv är nu lika vanlig som storskarv i denna del av Skälderviken. Längst sträckan upp mot Grytskären även en del andra sjöfåglar, bl a ca 100 sjöorrar, ett 10-tal svärtor, fyra alfåglar, minst tre svarthakedoppingar och en smålom. Den senare, av någon anledning, en ganska sällan observerad art längs denna sida av viken. Längs strandlinjen relativt talrikt med födosökande ängspiplärkor, enstaka skärpiplärkor samt en forsärla. Mellan Stora hult och Lerviks hamn bjöd den sedan ett par dagar tillbaka upptäckta och stationära dvärgsparv stundtals på läckra obsar. Den sällskapade som tidigare med sävsparvar, gråsiskor och någon pilfink. På ett litet fält intill Lervik födosökte en blandflock med gråsiska, vinterhämpling och hämpling. Flocken decimerades då en sparvhök lätt satte klorna i en av de små. Från ett av skären utanför Stora hult spanade en ad pilgrimsfalk och på inre Grytskär uppehöll sig två storspovar.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 17 januari 2021:
Sönd. 17/1 Efter att en bra stund ha stirrat upp i tallarna efter hornuggla på Lerbergets Camping kom Kaj Möller. Han pekade strax ut en uggla i just den tall vi hade stirrat längst på. Tack Kaj! Kanske dags för ny synkontroll... Strandkanten nedanför bebyggelsen längst ned i söder i Lerberget bjöd på en hel del i fågelväg. Bland ett 15-tal ängspiplärkor kunde urskiljas 1 vattenpiplärka. Vidare sågs 1 taltrast, 2 forsärlor, ett 10-tal starar och flera rödhakar.
Göran Hansson från Jonstorp skrev den 17 januari 2021:
17 januari. Sandön vid 11-tiden. Mycket svanar och änder, bland dem 1 alfågel. 2 havsörnar på Stenön. En promenad uppåt Vegeån gav 1 sävsparv, 2 skäggmesar och några grymtande vattenrallar. Hemma vid Rekekroken på eftermiddagen sågs 1 tobisgrissla, 3 svarthakedoppingar, 2 sothönor, 1 snatterandhane samt några starar och ängspiplärkor. Göran och Lena Hansson.
Ing-Marie Henningsson från Helsingborg skrev den 17 januari 2021:
Örby ängar. I strandkanten rörde sig 10 snösparvar och en svart rödstjärt.
Torsten Boegård från ÄNGELHOLM skrev den 17 januari 2021:
16 januari Ängelholms sandstrand, den snöfria delen längst i söder. Fyra orädda änspiplärkor födosöker bland mindre tångruskor.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 16 januari 2021:
16 januari Åvarp-Hallabäcken-Vegeådalen. Sjungande entitor och talgoxar i solskenet gav nästan vårvinterkänsla. Två enkelbeckasiner flög förbi längs Vegeå. Gröngöling och spillkråka ropade. Annars sparsamt med fågel, ett 10-tal ormvråkar, 8 glador och dito korpar. Rödhakar och gärdsmygar vid Hallabäcken liksom en gråhäger. Domherrar och trädkrypare. Medobservatör Eva Kristiansson.
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 16 januari 2021:
16 jan. Med -10 grader och nordlig vind tog jag mig an sjöfågelräkning mellan Farhult - Sandön, mer vågor än jag hade tänkt mig men det blev många fåglar ändå och mot slutet av dagen upp mot 0 grader. Gräsand 1806, grågås 1304, sångsvan 138, storspov 80, kricka 52, knipa 47, storskarv 19, kanadagås 16, bläsand 13, knölsvan 9, ejder 9, vigg 6, gråhäger 6, småskrake 5, vitkindad gås 5, strandskata 4, gravand 1, kärrsnäppa 1, svarthakedopping 1, smådopping 1. Vid Stenkrossen en dvärgbeckasin och på Rönnen några vardera av skär- och ängspiplärka, snösparv 7 och en blå kärrhök.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 16 januari 2021:
Lörd. 16/1 9 Rapphönor vid Rögla, i Farhultsviken 1 gravand, 42 storspov, 1 kärrsnäppa (med skadat ben), 1 snösparv, 1 honf. blåhök och 1 skäggmes.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 16 januari 2021:
Lö 16 jan. Vinterlandskap! Vegeholm, Kattuggla i ruineken, Spillkråka 1, Gärdsmyg 2, Rödhake 5.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 15 januari 2021:
Rååns dalgång vid Tågarp. En honfärgad blå kärrhök skrämde upp tre enkelbeckasiner från de översvämmade och delvis isbelagda maderna. På samma lokal födosökte ett 20-tal björktrastar och lika många gulsparvar, 2 ormvråkar, enstaka domherrar, rödhakar och gärdsmyg. Örby ängar: Nere i vattenbrynet och tången 7 snösparvar tillsammans med cirka 20 vinterhämplingar och 2 rödhakar. Medobservatör: Lars-Bertil Nilsson
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 14 januari 2021:
14 januari Fototur till Sinarpsdalen som innefattade några kilometers vandring i 3 dm nysnö. I det fantastiska vinterlandskapet var det dock långt mellan fågelobsarna. Några ormvråkar, glador och korpar kretsade över dalkanten, spillkråka och gröngöling ropade. Några enstaka nötväckor, entitor, gråsiskor och domherrar. Rödhakar och gärdsmygar hoppade på snön och såg mest förvirrade ut, de får nog det tufft de närmsta dagarna. Den intressantaste observationen var en flock på 37 gulsparvar som höll till bland rödkullorna och deras vindskydd nära Lindegrens.
Hans Thulin från Helsingborg skrev den 14 januari 2021:
Vid vandring i Jordbodalen i Helsingborg idag sågs bl a en Kattuggla, två Kungsfiskare och en Strömstare.
Richard Paulsson från Hjärnarp skrev den 14 januari 2021:
En riktigt givande örnrunda idag. Hela sju st havsörnar hade stort kalas på tågdödad hjort eller rådjur ca 300 m söder om kröken på grusvägen mot Västraby gård och strax öster om järnvägen. Nästa stopp var stenladan vid Svedberga där en pilgrimsfalk spanade från taket, den lyfte mot söder när vi stannade och kikade på den. Senare på vägen mot Stureholm satt en stenfalk på en snöpinne och spanade efter byte. Ett kort stopp vid Sandön där vi fick se mycket måsfågel , en del storspovar och några grågäss. Medobs Anna-Lena Paulsson
Karl G Nilsson, Per Muhr och Thomas Wallin från Höganäs/Ängelholm skrev den 14 januari 2021:
14 januari: bedövande vackert vinterväder vid Rössjön där flera ormvråkar och röda glador lekte i vinden och 23 sångsvanar drog ner mot slätten. En spillkråka flög iväg och några rödhakar hade inte helt lätt att hitta något ätbart pga all snö. En riktigt udda kombination var de ormvråkar resp gråhägrar som tillsammans följde i spåren efter en plöjande traktor vid Össjö; snön och frusna bäckar tvingade nog båda arterna till nya kreativa födosök. Vid Berchshill satt den bruna gladan, som en tid hållit till i trakten, i en dunge tillsammans med flera röda släktingar. Fyra turkduvor tog skydd i gårdens stora lada. Dagens skådning avslutades med en enkelbeckasin, en adult havsörn och ett 20-tal sångsvanar vid Ugglarps broar.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 12 januari 2021:
12 januari kl 16:00 Tommarp. På väg hem efter dagens örnspaning. Tog en koll från Klippanvägen mot Rönneå. I ett träd vid en av gårdarna 30 st glador och på vingar 66 st. Totalt 96 som sen drog norrut längs Rönne å. Mäktigt!
Ronny Johansson från Kattarp city skrev den 10 januari 2021:
En trädgårdsträdkrypare Rögle sumpskog. 20210110 15.30, även en kungsörn, ung
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 10 januari 2021:
10/1. Morgon skådning Farhult. Mycket gäss och sångsvanar. drygt 200 sångsvanar. Kanadagås 800 Vitkindad gås 400. Många storspovar runt 65 ex. flera vattenrallar lät i vassen. 50 tal starar fläg förbi. Rönnen. Mycket gräsänder .1 Bläsand . Kricka 1. Småskrak 1. Sjöorre 7. Havsörn 2. Småfåglar Vinterhämpling cirka 50 passerade. och 1 trädkrypare i skogen. vädret tillagande snöfall. Sista stopp Rosendals våtmark. dom svarthakade buskskvättorna kvar födosökte i snöfallet. I våtmarken Brunand . Vigg. Storskrake 2.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 10 januari 2021:
10/1. Tog en stilla promenad i jordbodalen i Helsingborg. En svag fm. sol var på uppgång men molnen hopade sig och tillslut kom snön. Men fint med fågel minsann. Två st. orädda strömstarar i bäcken paret kungsfiskare flög fram och tillbaks bland joggare, söndagsflanörer och fågelskådare. Vidare fin obs på forsärla samt den välkända kattugglan i sitt bohål i björken. Ormvråk, sparvhök, rödvingetrast, gärdsmygar bl.a. Medobsare: Yvonne,Helena, Maria, Carina, Leif, Ulrik och hans lillebror Ben.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 9 januari 2021:
9/1 14:00 Munka Ljungby, ån vid Lunnamöllan. En strömstare visade sig fint, som väntat . en bit nedströms bron. 20-talet sidensvansar håller till i nyponhäcken på Ellenbergavägen, mitt emot vägen till JIS-antik.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 9 januari 2021:
9 januari Vandring i Rååns dalgång Vallåkra-Ottarp. En hel del trevliga fågelobsar i det strålande vädret. Strömstare i Tjutebäcken, varfågel nedanför godset, gröngöling, st hackspett och spillkråka i lövskogsdungarna, blå kärrhök (honfärgad) och stenknäcksflock vid Ottarp. I övrigt bland annat gott om domherrar o rödhakar, enstaka grönfinkar, gulsparvar och steglitser, blandflock av björktrastar och starar, tornfalk och nötskrika.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 9 januari 2021:
9/1. Tog sikte på vassarna vid sandön för att titta till skäggmesarna i den fina vintersolen. Runt 30 talet ex. kunde jag räkna in. Under tiden med mesarna så hördes ett par vattenrallar. Gott om gäss i området, hittade inga andra än grå och vitkindade. Bland rovfåglar såg en ung duvhök och sparvhök samt en fjällvråk.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 9 januari 2021:
9/1. Lite eftermiddags skådning. Första stopp Rosendals våtmark. fick se dom svarthakade busksvättorna. Paret. Dom höll till vid våtmarks kanten längs vägen. I ett vintrigt landskap. även en Ängspipärka. Nästa stopp Stureholms Våtmark. mycket mes vid matningen. flera havsörnar sågs från obsplatsen. Ett 50 tal starar jagades av en pilgrimsfalk. 3 tofsvipor kom inflygande och landade vid vårmarken. 3 sädgäss passerade. vid vindmöllorna drygt 100 sångsvanar och en adult Mindre Sångsvan .
Leif Olsson från Helsingborg skrev den 9 januari 2021:
9/1 Råå småbåtshamn. Svart Rödstjärt. Medobs Carina Eliasson
Ing-Marie Henningsson från Helsingborg skrev den 8 januari 2021:
Örby ängar 8 jan. Ett femtontal snösparvar drog runt på stranden.
Karl G Nilsson, Per Muhr och Thomas Wallin från Höganäs/Ängelholm skrev den 8 januari 2021:
8 januari: tångbankarna norr om hamnen/reningsverket i Höganäs lockade flera övervintrare; forsärla, sädesärla, tre svarta rödstjärtar och några rödhakar. Vinterhämplingar letade något matnyttigt längre upp på land och långt ute över sundet passerade en havssula. Ytterligare fyra sädesärlor i tångbankarna i Strandbaden och där även en skärpip- och flera ängspiplärkor höll till. I en flock med ca 20 steglitser gömde sig ett tiotal vinterhämplingar. En hornuggla solade sig, väl gömd, i tallarna på campingen i Lerberget.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 6 januari 2021:
6 januari Tomarps ene och en vandring längs Rönneå vid maderna. Lätt snöfall hela tiden. I ån födosökte sångsvanar, gräsänder, bläsänder, krickor och knipor. Tre enkelbeckasiner flög förbi liksom cirka 50 starar. Småflockar av födosökande björktrastar och flerav rödhakar. Havsörn och duvhök kom förbi på väg mot nordväst. På backarna upp mot Tomarps kungsgård födosökte 58 sångsvanar och cirka 60 grågäss. Storkarna på plats vid kungsgården. Gick grusvägen via kungsgården tillbaka för att leta snösparv men såg istället 12 rastande sånglärkor och 6 gulsparvar. Det var en hel del glador i luften hela tiden och när skymningen så sakta föll samlades flockar kring Gråmanstorp, hade som mest 65 individer samtidigt. I övrigt hela 18 domherrar vid Prästamarken.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 6 januari 2021:
Onsd 6 jan. Vegeholm. Antydan till vinter med dammtunt snölager. Knipa 1, Ormvråk 2, Duvhök 1, Röd glada 4, Kungsfiskare 2, Korp 1, Gärdsmyg 1, Rödhake 1.
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 5 januari 2021:
20210105.Helsingborg. På sträckan mellan Vikingstrand och Pålsjöbaden sågs fyra individmärkta knölsvanar fördelade på två par. Det ena paret var gamla bekanta med grön JOJ och blå YUT som sågs på samma plats för två år sedan. Det andra paret var blå MAU och blå JYA.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 5 januari 2021:
5 januari. Min tredje vinterfågelräkning (Svanebäck-Kristinelund-Nällåkra) genomfördes idag. Fågeltillgången var klart godkänd med t ex 220 björktrastar nära våtmarken vid Nällåkra, en havssula i sundet och fem rovfågelsarter: tornfalk, fjäll- och ormvråk (8 ex), duv- och sparvhök. Uselt var det däremot för tre dagar sedan (Ugglarp-Össjö-Rössjön-Munka kyrka), då 297 individer noterades varav 240 var kråkfåglar. En enda talgoxe och tre blåmesar blev resultatet på 20 punkter à 5 minuter! Höjdpunkten var en ung kungsörn mellan Ramnasjö och Rössjöholm. På juldagen gjorde jag min första tur, per cykel, Höganäs-Skäret-Ornakärr-Höganäs. I fågelmängd mittemellan de två andra, med 30 tofsvipor vid Ornakärr som roligaste obs.
Heléne Johansson från Helsingborg skrev den 5 januari 2021:
Sen eftermiddag i Jordbodalen: Charmig strömstare satt på en sten i bäcken och neg artigt innan den dök ner i vattnet. Sågs även senare i bäcken en bit ifrån men kan ju också vara en annan individ. Sömnig kattuggla syntes försjunken i sina tankar i sin håla i en björk. Lite längre mot dammen satt en kungsfiskare på en gren och lyste upp grådiset i all sin blåglänsande prakt. På väg hemåt kom en forsärla flygande och landade intill bäcken vippande på sin stjärt. I samma seans swischade den blå kungsfiskaren förbi. Större hackspett visade sig och lät sig höras. En liten gärdsmyg hoppade omkring likt en mus. Rörhöna, koltrastar, gräsänder m.m. Domherre hördes, sågs dock aldrig.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 5 januari 2021:
5 januari: Rättelse av föregående. Sista lokalen: det står Ranarps strand, men ska vara Rammsjöstrand.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 5 januari 2021:
5 januari. Besökte några lokaler längs den bjärekust som vetter mot Skälderviken. Norr om Vejbystrands hamn: Stationära bläsänder ca 90 och krickor 53, samt en förbiflygande flock av alfågel 6. Lerviks hamn: en förbiflygande forsärla, en kungsfiskare, en födosökande, ung alfågel och en dvärgbeckasin som stöttes upp från ett intilliggande kärr. Minst sex toppskarvar rastade på Yttre Grytskären och en skärsnäppa visade sig flyktigt på samma skär. Öllövsstrand: en mindre hackspett och fyra bergfinkar. Ranarps strand: stationära bläsänder ca 50. Anmärkningsvärt var att inte en enda piplärka uppehöll sig på någon av lokalerna.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 4 januari 2021:
4 januari. Isande vind från nordost. Vid Sandön noterades bl.a. tofsvipa 2, strandskata 3, rödbena 3, bläsgås 8, gravand 1. En vattenrall kväkte vid betongbryggan. Fyra havsörnar uppehöll sig i området Höghult-Svedberga-Stureholm. Vid Ornakärr födosökte 55 starar och ungefär lika många grå kråkor. Paret av svarthakad buskskvätta sågs längs bäcken, nedströms Rosendals våtmark.
Karl G Nilsson från Höganäs skrev den 4 januari 2021:
Östra Kullaberg 210104. Vinterfågelräkning, precis som Bengt H skrev tidigare så är det väldigt tomt i skogen, flera punkter utan en endaste fågel. Inga duvor, inga fågelflockar o.s.v. Men man skall väl inte klaga hela 19 arter inräknades. Mås- och kråkfågel dominerade fullständigt, drygt 70% av alla individer, talrikast var fiskmås. En rovfågelart noterades, en ensam havsörn flög sakta förbi. Roligaste obsarna var ett par starar och en havssula. Mellan punkterna noterades dubbeltrast.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 3 januari 2021:
3 jan. Förmiddagsspan i Rönneås dalgång mellan Höja och Starby. En hel del rovfåglar i luften. Förutom ganska talrikt med röda glador, ormvråkar och några tornfalkar även en ad pilgrimsfalk, en subad kungsörn samt en brunglada. Den senare stationär tillsammans med ett 10-tal röda nära Ugglarps broar.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 3 januari 2021:
3 januari: smådoppingar och svarthakedoppingar samt en alfågelhona idag vid Sandön, ca 25 skäggmesar och en sävsparv i vassen. Uppe vid båtplatsen i Utvälinge flög en vattenrall över ån. En ensam frusen (?) kustsnäppa i Farhultsviken, fem sädgäss och ca 70 sångsvanar på ett fält vid Höjar och vid Hasslarpsåns översvämning vid Välinge kyrka dök två smådoppingar alldeles intill bron. Drygt 50 bläsänder rastade.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 3 januari 2021:
3/1. Torekov Svarteskär. Toppskarv 3. Skärsnäppa 7. Ejder 12.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 3 januari 2021:
Lörd. 2/1. Höganäs reningsverk: svart rödstjärt 1 hane 2 honfärgade, sädesärla 1, gärdsmyg 1. Vattenmöllan: 1 skogssnäppa, 1 smådopping, ca 25 ängspiå och minst 2 skärpip, Farhultsviken: ca 50 storspov och 2 kustpipare.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 2 januari 2021:
2 januari: Hasslarpsån Välinge, översvämningen öster om bron väg M1768/Vemmentorpsvägen. Stjärtand hane 1, smådopping 4, bläsand 50, gräsand 50, knölsvan 1, gråhäger 1 och en ormvråk.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 2 januari 2021:
2/1-2021. Gick en promenad längs Rönneå inne i Ängelholm vid hembygdsparken. 3 st. hanar av Mandarinand och en "hona" typ gatukorsning. Det hördes också en spillkråka. Något som stack ut i fågelsång var gott om nötväckor. Längre in i staden även nu utmed ån satt en kattuggla på dagkvist. Medobsare Yvonne Dresler.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 2 januari 2021:
2/1. Eftermiddag skådning. Hasslarps dammar. Bläsand 220. Snatterand 7. Kricka 12. Sothöna 3. Höganäs reningsverk vid stranden stora tångstranden. . En riktig vinst lott. Forsärla 2. Sädesärla 1. Svart Rödstjärt 2 honf. Järnsparv 1 Rödkake 1. Gärdsmyg 3. God fortsättning.
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 2 januari 2021:
20210101 Bjärbolund. I den stora flocken med gäss finns det tre grågäss märkta med halsring. Återkommer med märkdata när jag fått tillgång till det.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 1 januari 2021:
1 Januari. Bruces skog. Bläsand 10. Vigg1. Björjtrast 30 Domherre 5. Väluvs Våtmark. Bläsand 46 . Knipa 3. Rosendals Våtmark. Knölsvan 17. Grågås 1. Storskarv 2. Gräsand 67 . Vigg 48. Brunand 62. Knipa 4. Stureholm. fälten Sångsvan 82. Grågås 400 . Bläsgås 12. Sädgås 1.Vitkindad gås 30. Havsörn 1.Korp. Sandön. Ejder 50. Storspov 9. Strandskata 2.Skäggmes 5. Avslutning Ängelholm vid Hembygsparken i Ån. 3 Mandarinänder. Gott Nytt år och fågelår.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 1 januari 2021:
Bjärerunda 1/1. Uppe vid Önnarp praktobsar av tre talltitor och två tofsmesar. Strömstare ovanför Margretetorp. Smådopping och rörhöna sydväst Båstads station. Som vanligt stora mängder dykänder i Laholmsbukten, jag uppskattade bl a antalet bergänder till ca 1800! Ingen kungsfiskare i Båstdas hamn. Avslutade med 30 skärsnäppor på Torekovs rev.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 31 december 2020:
31 december Den 43:e årliga vinterfågelräkningen Allerums skog-Nellåkraskogen-Döshult blev märklig. Att det är ovanligt lite småfåglar i markerna har ett antal utflykter på olika platser visat och sålunda blev dagens räkning den näst sämsta någonsin ifråga om individer, totalt sågs endast 97 fåglar fördelat på 17 arter. Det blev ännu märkligare när man ser på de individrikaste arterna, 1: koltrast (22 individer) 2: gärdsmyg (18 individer). Inte en enda flock av någonting. Arter i övrigt bland annat varfågel (1), ormvråk (5), röd glada (4), nötskrika (4) st hackspett (3) grönfink (3) och gulsparv (7).