Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
799 inlägg.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 26 oktober 2020:
26 oktober: pilgrimsfalken i centrala Ängelholm (samma som brukar sitta i brandstationens mast??) har sedan en tid tillbaka hittat ännu ett favoritställe: det högsta huset nära Rönneå på Storgatan 85. Ses oftast bra från parkeringsdäcket nära Pyttebron. Upptäckt och rapporterad, via kontaktformuläret här på vår webb, av en närboende.
Alf Petersson från Strandbaden skrev den 26 oktober 2020:
25 okt Gubbahyllan Kullaberg 07.30-10.30 Ett massivt sträck på bred front som kom in från havet i den hårda SO-vinden. bo/bergfink ca 12.000, domherre 1100, gråsiska 800, steglits 500, sidensvans 36 ex i tre flockar, hussvala 2, ladusvala 1, trädlärka minst 8 ex, lappsparv 1ex, och en del annat
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 25 oktober 2020:
25/10.Svanshalls hamn 09.45-11.00 Bra sträck på småfågel flera hundra domherre Bo/Bergfink 2500 mycket bergfink. Hämpling 4. Gråsiska 18. Gulsparv 33. Mindre Korsnäbb 4. Stare 9. En rastande alkekung. Flera havssulor. Såg även tumlare
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 24 oktober 2020:
24 oktober Några eftermiddagstimmar i Råådalen mellan Gantofta och Kvistoft. Först regnskurar men sen fint väder. Gott sträck av björktrast, minst 1300 sträckte förbi och cirka 200 rastade i skogsridåerna. Två trädlärkor, några sånglärkor, en dubbeltrast får också räknas till sträckarna precis som två unga duvhökar. I övrigt en hel del födosökande och rastande fåglar såsom 1 tornfalk 1 kungsfiskare, 48 steglitser, 1 gröngöling, 2 sävsparvar, 3 nötskrikor, 2 domherrar och 2 gulsparvar. Höstmosaiksländor och Blågröna mosaiksländor flög vid ån.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 24 oktober 2020:
Lö 24 okt. Ornakärr, kvällscykling, Blå kärrhök 1 hane, ormvråk 1. Närmare Danhult, flera tusentals vitkindade gäss, rapphöna 2
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 24 oktober 2020:
24/10 Torekov ; 14:40 ca. Två alkekungar ngn meter från strandkanten - Sta Toras väg, vid Svarteskär. Plus många toppskarvar på skäret.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 24 oktober 2020:
24/10. Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Vi startar med Farhultsviken. Vitkindad gås 2000. Storlom 1 . Svarthakedopping 4. Kustpipare 3. Kul obs 2 alkekung kom flygande längs stranden. Gröngöling 1 m.m Svanshalls hamn. 4 rastande alkekung. Tordmule. Havssula 15. Sista stopp Hasslarp. Bläsand 600. Skedand 10. Smådopping 6. Gransångare. Vi hade 68 arter. Trevlig dag
Clifford Weinmann från Magnarp skrev den 23 oktober 2020:
201023 kl 16:30- Alkekung vid bryggan, skogen strax norr om Magnarps hamn.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 20 oktober 2020:
20/10. Örby Ängar. Lite efter jobb skådning. Vattenrall 3. Rödvingetrast 9. Koltrast 2. Rödhake 2. Ormvråk 1.Tornfalk 1. Gärdsmyg 2. Kungsfågel 4. Blåmes 4. Ringduva 20.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 20 oktober 2020:
20 oktober, mycket att titta på när jag vandrade från Klitterhus, längs Rönneå in till Ängelholm idag: över Skäldervikens vatten fiskade ett femtontal havssulor, en tordmule och en forsärlehane flög förbi och en fjällvråk sträckte över. En varfågel damp rakt ner i grönfinkarnas vresrosbuskar och vid nya järnvägsbron höll kungsfiskaren till. Spillkråkan var ljudlig och vid reningsverket simmade en av årets rörhöneungar tätt intill vassen. Stjärtmesar och entitor hördes och visade sig vid vars två ställen.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 17 oktober 2020:
17 oktober Tillbringade några timmar med att upptäcka fäladsmarker och hagmarker på Bjäre i trakterna av St Nötte, Lyngebjärs knall och Severtorp. Här finns en rad verkliga pärlor att njuta av men idag var fågellivet ganska sparsamt. Dock 4 tofsmesar (2 lokaler), några svartmesar, 4 entitor, 2 gröngölingar, 5 st hackspettar, 3 rastande morkullor, 10 domherrar, och några rödvingeflockar. Gott om nötskrikor. Ett visst ormvråkssträck noterades. Mindre guldvinge och blågrön mosaikslända håller fortfarande ut.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 17 oktober 2020:
Vejbystrand-Grytskären 17/10. Gott om fågel. Storlom (2), svarthakedopping (4), toppskarv (50 på yttre Grytskär), kustpipare (1), dvärgbeckasin (1 vid Vejbystrand), skärsnäppa (minst 6 på yttre Grytskär), kärrsnäppa (6), tordmule (2), tobisgrissla (1), vinterhämpling (30). 2100 kajor sträckte söderut. I Vasalt rastade en ensam gammal mindre sångsvan.
Bengt Andersson, Birgitta Bjurenstål, Karl-Erik Söderqvist och Thomas Wallin från Helsingborg/Ängelholm skrev den 17 oktober 2020:
17 oktober; det som skulle bli ett kort stopp vid Sandön blev till ett par timmars trevlig gemensam skådning med mycket att njuta av: 35 bläsgäss rastade tillsammans med vitkindade- och grågäss och ute på Själrönnen satt två unga havsörnar. Däremellan simmade och dök två tordmular, svarthake- och gråhakedoppingar, en sångsvan samt smålommar och utanför dem fiskade fyra gamla havssulor. Till den pågående inventeringen av vissa vadare (se vårt Forum) bidrog vi med rapport av 290 tofsvipor, 120 ljungpipare och 37 storspovar. Bland dem rastade också en rödbena, en gluttsnäppa, sex kustpipare, 130 kärrsnäppor och elva enkelbeckasiner. Sju skäggmesar flög fler gånger över vassen och i åmynningen dök lika många smådoppingar. En kungsfiskare passerade snabbt förbi.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 16 oktober 2020:
Svedberga. kort kvällstur; Ormvråk 1, Kattuggla 1, Korp 2, Dubbeltrast 1. Ornakärr, Blå kärrhök 1 honf, Tornfalk 1.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 15 oktober 2020:
15/10 17:10 Tåssjö ; en havsörn kollade upp menyn vid Kyrksjön innan vidare flykt mot Rössjön. Få gäss just idag.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 15 oktober 2020:
15 oktober Maglaby kärr, Söderåsen. Nästan obefintligt sträck förutom enstaka ormvråkar och sparvhökar. En varfågel födosökte och i ett bryn i lä från den kalla vinden så slog den både trollsländor ängstrollsländor)och skalbaggar, antagligen tordyvlar. Har aldrig sett det förut. I kärret rastade 4 enkelbeckasiner, kricka, ett 30-tal gräsänder och två sångsvanar och gråhäger födosökte. I övrigt bland annat 1 gröngöling, 1 spillkråka, 2 talltitor, 2 enitor, 2 trädkrypare, 8 kungsfåglar i en flock, 12 rastande dubbeltrastar, 6 rödvingetrastar och en flock på minst 45 mindre korsnäbbar som for hit och dit bland granar med kottar. En starr/gungflymosaikslända flög i en solig glänta i kärret.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 14 oktober 2020:
14 oktober. Ryttlande fjällvråk precis öster ICA Kvantum, Höganäs. Sannolikt är det samma individ som nu inleder sin femte övervintring där.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 14 oktober 2020:
14 oktober. Ett gott förmiddagssträck av ormvråk över Öresund. Obs-plats Vikingsstrand (Hbg), som mest intensivt mellan kl 09.15 och 10.20 då 760 vråkar passerade. Dessförinnan, kl 08.30-09.15 passerade ett 100-tal vråkar över Mariastaden (Christer Strid). Efter 10.20 fram till 12.45 passerade ca 250 (Christer Strid). Totalt drygt 1100 ormvråkar, några fjällvråkar, 5 sparvhökar.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 13 oktober 2020:
Tisdagen 13 oktober. Hittarps rev. Fantastisk upplevelse, med ett intensivt sträck av ormvråk mot SV, då 4680 st individer lämnade landet längs kuststräckan Domsten-Hittarp-Laröd. Kl. 10.00 till sen eftermiddag (17.30). Nytt dagsrekord för lokalen? Medobservatör Bengt Andersson. Tyvärr hann vi inte räkna alla ringduvor 5 000-10 000?, kajor och gäss mm som också drog över. Bland övriga rovfåglar sträckte fjällvråk 6 (underskattad siffra), sparvhök ca 40, blå kärrhök 1, rödglada 3. Vidare sträckte minst 240 tranor i 4 flockar.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 13 oktober 2020:
13 okt. Hade tänkt mig en lång runda i Nällåkraskogen men ett intensivt vråksträck gjorde att jag inte kom längre än våtmarken. Mellan 10.40 och 13 passerade här cirka 1500 ormvråkar (inklusive några fjällvråkar), 12 sparvhökar och 2500 ringduvor. Sent på eftermiddagen (17.15) sträckte ca 300 tranor mot söder över Allégatan i Höganäs.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 13 oktober 2020:
13 oktober Tillbringade några timmar i Grevie backar för att njuta en fin höstdag och fotografera. Blev en del fågelupplevelser också, mellan 10.30 och 11 passerade cirka 70 ormvråkar mot sydväst. Under hela dagen gåsplogar, minst 2000 grågäss och några hundra bläs- och vitkindade gäss. På åsarna och i lövdungarna rastade och födosökte t ex trädlärka, ett 20-tal taltrastar, entitor, stjärtmesar, bergfinkar, ängspiplärkor, 1 forsärla, 2 tornfalkar, korpar, gulsparvar, grönfinkar, hämplingar, 1 gröngöling m m. Att döma av andra observatörer så har detta varit en av de stora transträcksdagarna. När jag satt vid backsippslokalen i åsarnas västra del och såg solen dala över Kullaberg så kom den ena tranplogen efter den andra, mellan 16.30 och 17.15 passerade cirka 1500 tranor söderut. Mäktigt. Några mindre guldvingar och en amiral sågs också värma sig i brynen på läsidan.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 13 oktober 2020:
13/10. Berga rundgången. 15.30. Trana 110 sträckande s. Efter jobb. 16.15. Körde jag ut mot Hasslarp från Ekeberga Påarp. Hann inte långt första tranflocken. Det kom flera flockar. Väl framme Haft drygt 1000 sträckande tranor. Väl framme plattformen. Bergsdammen. Mellan 16.50 -17.30. Passerade drygt 2000.tranor. totalt 2950.. Hördes en del årsungar Otrolig upplevelse. Här aldrig haft något liknande innan. Övrigt mycket fågel. .
Marja Digby från Helsingborg skrev den 13 oktober 2020:
Idag vid femtiden tre transträck över Eskilsminne- Ramlösa, stora antal, tusentals tror vi., hög höjd, riktning söder. Undrar var de tänkte övernatta. Högljutt kriande. Härligt att se och höra.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 13 oktober 2020:
Tisd. 13/10 Svanebäcksrevet: 8 kustpipare, 1 sandlöpare, 12 kärrsnäppor, 2 berglärkor och 1 sädesärla.
Richard Paulsson från HJÄRNARP skrev den 13 oktober 2020:
Mäktig upplevelse då vi idag fick se ca. 1500 tranor passera Hjärnarp mellan 15 - 16,30 . De kom i flockar om 40 - 250 st.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 12 oktober 2020:
12/10. Ekeberga Påarp. .17.10 över Ica lagret passerade cirka 50 tranor åt syd. Lite senare kom en kraftig regnskur. Det passerade drygt 4000 fink. Verkade ta skydd i Ekeberga dungen.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 12 oktober 2020:
12/10. Ringstorp 15.20. Passerade en stor flock tranor 260 ex mot SV I en fin formation. Ljudligt ropande.. mäktigt.
Per Brorsson från Båstad skrev den 12 oktober 2020:
Gissningsvis 400 talet tranor samlades över malen, högljudda och cirklande i olika grupper,på olika höjd för att till sist passera åsen söderöver! 15:00-15:30
Mattias Jonsäter från Helsingborg skrev den 12 oktober 2020:
Avdelningen märkliga fågelobservationer: Anländer till jobbet på Södergatan mitt i centrala Helsingborg. Blir uppmärksam ett fågelläte jag känner igen men kan inte placera. Ser då hur en strömstare kommer flygande lågt längs med hela Södergatan och försvinner mot Söderpunkten.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 11 oktober 2020:
11/10. Ekeberga Påarp. På eftermiddagen kom en stor flock ringduva 1500 mot syd.. även 1 Duvhök och ett par sparvhökar när kommer ut över åkermarken blev dom jaktsugna mycket fink att jaga.
Åsa och Christer Strid från Mariastaden, Helsingborg skrev den 11 oktober 2020:
Bevakning av sträcket från trädgården 08:30-15:30 gav drygt 40-talet arter. Bra fart på bl.a. ringduva (6800 ex), bo-/bergfink (7000 ex) och ormvråk (356 ex). En ensam gravand stack ut lite. I övrigt sågs t.ex. trädlärka, stenknäck, större hackspett, fyra arter trast m.m. Till och från under dagen även 2 ex av svart rödstjärt som födosökte på tomten. Noterades också blågrön mosaikslända och en vinbärsfuks.
Martin Persson från Billesholm skrev den 11 oktober 2020:
Havsörn och kungsörn passerade Jordberga under dagen.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 11 oktober 2020:
Ett par timmars skådande vid våtmarken väster Väla skog tidig eftermiddag. 80 ormvråkar sträckte förbi liksom 1 brun kärrhök, 1 stenfalk och några sparvhökar samt ett 40-tal blåmesar. I dammen 14 rastande bläsänder och en kungsfiskare. En ladusvala, 8 stenknäckar, ett hundratal bofinkar, ängspiplärkor, gråsiskor, taltrastar, tornfalk och ett antal arter till födosökte i omgivningarna som snart naggas av det nya dubbelspåret. Fyra arter trollsländor fortfarande på vingarna.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 11 oktober 2020:
11/10. Studiefrämjandets fågelcirkel HBG. Farhult Gott om fågel. Vitkindad gås 1100, Grågås 1000, Storskrake 4, Bläsand 1, Havssula 20, Svarthakedopping 2, Havsörn 1, Sparvhök 24 drog SV. Kustpipare 9, Myrspov 5, Ladusvala 25, sädesärla 4, Sävsparvar 5. Sillgrissla 1 ex. låg och simmade runt ganska nära land ganska långt in i viken. Verkade vara ok. Hasslarps Dammar. Bläsand 200, Skedand 14. Tack för trevlig ringmärkningsvisning. Vi hade 64 arter.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 10 oktober 2020:
Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Tydliga höstaningar, bra fart på både nötskrikor och ekorrar i ek- och hasselpartierna. Obsar. Ormvråk 2, Sparvhök 1, Röd glada 2, Trana minst 50 str S, Häger 1, Korp minst 12 seglande över stenbrotten, Gärdsmyg, Rödhake, Fink
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 10 oktober 2020:
10/10. Örby Ängar. Trevlig dag på lokalen Vattenrall 2. Större hackspett 1.Mindre hackspett 1. Trädpiplärka 1. Ängspiplärka 5. Forsärla 1. Gärdsmyg 7. Rödhake 15. Kungsfiskare 1 .gransångare 5. Kungsfågel 20. Grönsiska 20. Gråsiska 10. Stjärtmes 12. Blåmes 10. Talgoxe 5 Bofink 20. Bergfink 5. Taltrast 5.rödvingetrast 2 Medobs Henrik J.
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 10 oktober 2020:
10 oktober; en ung fisktärna, nio havssulor, sex toppskarvar och en forsärla trotsade det supertäta duggregnet och visade upp sig för deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel som exkurerade vid Norrebro hamn och Iglasjön på Bjäre.
Björn Holm från Helsingborg skrev den 10 oktober 2020:
Över 90 ormvårkar och 14 sparvhökar passerade Hittarp 14.15 -14.45 på hög höjd.
Folke Markheden skrev den 9 oktober 2020:
Fre 9/10. Helsingborg, Jordbodalen. 2 forsärlor.
Bjorn Elmlund från Lerberget skrev den 8 oktober 2020:
Torsd. 8/10. I Lerbergsskogen, vid stigen alldeles bredvid vattentornet lockade en taigasångare flitigt. Den rörde sig högt uppe bland träden och drog sig så sakteliga mot nordväst.
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 7 oktober 2020:
7 oktober: svarthakad buskskvätta, kungsfiskare, sex havssulor, ca 50 toppskarvar och en ung havsörn när Studiefrämjandets fågelcirkel skådade vid Norrebro hamn på Bjäre. På Svarteskär ytterligare 28 toppskarvar och vid Torekovs rev rastade fyra kustpipare, ca 30 ljungpipare, två kärrsnäppor och en brushane. En tordmule passerade snabbt mellan fastlandet och Väderön.
Lennart Söderberg skrev den 7 oktober 2020:
20201006 Stureholms våtmark 130 ormvråkar passerar mot SV. Mellan 11.15 till 11.45 då sträcket avstannar. Jag lämnar lokalen 12.15.
Programgruppen från KOF skrev den 5 oktober 2020:
4 oktober: 23 000 fågelskådare i 36 olika länder i Europa och Centralasien såg över 6 miljoner fåglar i dagens EuroBirdWatch. Lokalt skådade vi i Tursköp, Svedberga, Stureholm och på Sandön och såg bla prutgäss, smådoppingar, svarthakedoppingar, ägretthäger, blå och brun kärrhök, stenfalk, havsörnar på alla fyra lokalerna, sked-, stjärt- och snatteränder, vattenrallar, kustpipare, brushanar, stjärtmesar, gransångare, rödvinge-, tal- och dubbeltrastar, forsärlor och vinterhämplingar. Läs mer och se resultatet från hela arrangemanget under Föreningen > Referat
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 5 oktober 2020:
4 okt. Tomtlistan i Laröd utökades då en ägretthäger upptäcktes flygandes norrut tillsammans med 6 gråhägrar. Även sträck av 3 flockar sädgäss, 3 större korsnäbbar samt fink och ängspiplärkor liksom denna höst, stenknäck där jag fick ihop 97 sträckare under några timmar.
Bjorn Elmlund från Lerberget skrev den 4 oktober 2020:
Sönd. 4/10 22 turkduvor vid Västraby gård.
Per Brorsson från Båstad skrev den 4 oktober 2020:
Brun kärrhök,hane ,korsade min väg i morse på väg från Dagshög mot Torekov city på laxvägen kl 07:30!
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 4 oktober 2020:
3/10 Örby Ängar. Tillägg igår Kattuggla hörd igår björk dungen. Hona. Har aldrig haft det på Örby Hon läte. Medobs Sonja
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 3 oktober 2020:
3/10. Örby Ängar. Vitkindad gås. Grågås. Sparvhök.. Enkelbeckasin. Ringduva 50. Vattenrall 3. Sånglärka 10. Trädlärka 2. Ängspiplärka 5 Rödhake 5. Järnsparv 1. Gärdsmyg 2. Bofink 100. Bergfink 5. Lappsparv 1. Kungsfiskare 1.trana 30. Gransångare 3. Rödvingetrast 5. Taltrast. Medobs Aina och Sonja
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 3 oktober 2020:
Dalen-Rålehamn 3/10, morgon-förmiddag. Försökte hitta någon ostlig raris i buskmarkerna, men det mest spännande var en svart rödstjärt. I övrigt en ägrett mot norr, ett 40-tal toppskarvar, pilgrimsfalk, stenfalk, blå och brun kärrhök och fiskande havssulor. Glest sträck av fr a ängspiplärka och sånglärka.
Rolf Svensson / Gösta Friberg från Förslöv / Kvinsgröta skrev den 2 oktober 2020:
Dag 6. Sista dagen. Fyren 7-10.30 Mycket magert sträck, det roligaste var de 25-30 havssulorna som rastade och fiskade hela tiden. En storlabb passerade även idag och några toppskarvar rastade. Vitkindad gås 60-tal, trana 34, blåhök 1, stenfalk 1, havsörn 1 ad och sparvhök 5-7. Sedan gjorde vi lunch med roststekt potatis samt grillbuffé. Endast en liten sallad därtill. Städning vidtog och det blev nog bra med det... Promenaden mot Sandhamn tog sin lilla tid på grund av den ostliga hårda besvärliga motvinden. Nåväl, vi kom fram i god tid innan taxibåten Elsa hämtade oss och tog oss hem på en guppig färd mot Torekov..... Slutord: Varit en härlig vecka men med fel vindar. Varmt hela tiden, 15-18 gr. Trots det kom vi upp i 94 arter, den nästbästa siffran sedan vi började åka ut 2006. Havssulor sågs dagligen, storlabb fem av sex dagar. En tredjedel av arterna sågs det endast en eller ett par individer av. Småfågelsträcket dominerades av ängspip och grönsiska samt några flockar bo/bergfink. Änder, några småflockar med bläsänder, i övrigt magert. Rovfågelsträcket uteblev i princip helt bortsett från gladorna, några vråkar och sparvhökar. Men om vi kan så återvänder vi 2022 till Hallands Väderö. (kanske vi kan få någon att dra kärrorna åt oss)