Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
407 inlägg.
Olof Strand från Mörarp skrev den 15 mars 2020:
15 mars Rosenlunds våtmark väster om Mörarp (dammen inne i skogen N om herrgården, inte dammen vid själva herrgården). I våtmarken låg 65 viggar och tillsammans med dem en ad hane ringand, förmodligen samma fågel som tidigare setts i Rosendals våtmark. I ekhagen 200 m öster om våtmarken höll minst en trädgårdsträdkrypare till som vanligt, lockade flitigt.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 15 mars 2020:
15/3 Studiefrämjandet Fågelcirkeln HBG Hasslarps Dammar. Knölsvan 6, Grågås 40, Bläsgås 35 , Vitkindad Gås 3 , Grå Häger 1, Gråhakedopping 2 , Storskarv 5 ,Bläsand 600 , Kricka 15 , Gravand 5, Vigg 20 , Sothöna 50 .Strandskata 3, Havsörn 1 yngre fågel , Taltrast 1 ,Stare 10 , Gransångare 1 , Sävsparv 4. Nästa stopp Farhult. Kanadagås 1 , Vitkindad gås 150 , Gravand 40 , Sjöorre 35 Trana 10 Sträckande N. Strandskata 40 , Skärfläcka 11, Sädesärla 1, Vid Rögle 85 Bläsgäss , På hemvägen vid Stureholm Passerade en 3k fågel Kungsörn. Vi hade 57 arter.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 15 mars 2020:
14 mars. En trädgårdsträdkrypare sjöng och lockade friskt i Christinelundsskogen. Den hördes från parkeringen men höll till öster om vägen i norra delen av skogen. En trolig individ till tillsammans med ttk:n liksom ett par trädkrypare som inte var helt nöjda med närvaron av de 2 andra. 2 skogsduvor spelade och 2 större hackspettar trummade. Tidigare på dagen minst en sjungande trädgårdsträdkrypare vid den lilla dammen som är belägen söder om parkeringen till Sofiero.
Björn Fredriksson från Stenestad skrev den 15 mars 2020:
14 Mars Söderåsen Salskrake, ett par.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 14 mars 2020:
14 mars Vandring från Axeltorp nära Båstad till ett av de mest spännande och varierande kulturlandskap jag sett i NV-Skåne, i närheten av Severtorp. Forsärlan kommen i ravinen och taltrast sjöng i sluttningen. I hagarna och den fina skogen bland annat två spillkråkor, minst 5 större hackspettar, 3 sj entitor, 3 sj svartmesar, 1 sj mindre korsnäbb, 1 sj hämpling, 1 par stjärtmesar, flera sjungande grönsiskor, starar, ropande tranor m m. Minst 30 sträckande ormvråkar passerade liksom minst 175 tranor, hördes fler flockar som jag dock inte såg. I en solig glänta flög påfågelöga.
Christer Strid från Helsingborg skrev den 14 mars 2020:
En längre sittning (08:30:12:30) vid Sofiero strand gav kanske inte riktigt så mycket som förväntat, men lite trevligt trots allt och så fick vi njuta av solen. Många trevliga människor stannade till för att prata. Som vanligt talrikt med havssula mittsunds eller på danska sidan. Svårt att beräkna antal eftersom de flyger fram och tillbaka mellan Helsingør och Hornbæk i sitt födosök. Ett drygt 30-tal i vart fall. 38 ormvråkar räknades insträckande och en havsörn. 3 sädesärlor rastade till för en kort stund medan 10 ggr flera strandskator gjorde oss sällskap nästan hela tiden. Letade blåmusslor i den uppspolade tången. Det sträckte också bläsgäss, storskarv och en liten flock tranor, 8 ex. Medobsade gjorde. Clara o Åsa Strid och Ingrid o Björn Ekelund
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 14 mars 2020:
Stureholms våtmark 14 mars kl 15:10. Sen fika på parkeringen. Över Rögle vindkraftområde kom 2 kungsörnar flygande mot våtmarken. Drog sedan norrut. En 2K och en 3K. Bilder på artportalen.
Bengt Andersson, Karl G Nilsson, Johan Stenlund och Thomas Wallin skrev den 14 mars 2020:
14 mars: det vackra vårvädret lockade till säsongspremiär för sträckskådandet vid campingbyn i Domsten där bla 195 ormvråkar trotsade den danska gränsstängningen och kom insträckande över sundet. En havsörn följde dem liksom många flockar med kajor samt en trädlärka och en sädesärla. Många var också havssulorna som fiskade i sundet, minst hundra! En ung pilgrimsfalk jagade kajor, utan större framgång. Rastade gjorde en gråhakedopping, flera skäggdoppingar och två rödbenor. Ca 10 smålommar och en trana sträckte förbi, en järnsparv sjöng och gröngölingen ropade.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 14 mars 2020:
14 mars. Sista vinterinventeringen med en punktrutt, främst i området Kristinelund-Kulla Gunnarstorp-Nällåkra men också två punkter vid kusten (Svanebäck och söder om Vikens hamn). Öresund låg spegelblankt men ytterst få ejdrar kunde trots det upptäckas. Imponerade gjorde de runt 120 knubbsälarna vid Grå läge. Mest spridda arter: bofink (noterad på 13 av 20 punkter), kråka och ringduva (12), talgoxe (11), gärdsmyg och större hackspett (10). Särskilt glädjande var sju spelande skogsduvor samt, i nordvästra delen av Nällåkraskogen, ropande gröngöling och trummande mindre hackspett.
Sonja Henningsson från HJÄRNARP skrev den 14 mars 2020:
Kl: 16:00 Trumpetade en rätt stor flock tranor över oss på Backagården i Hjärnarp. Härligt att höra!
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 14 mars 2020:
14/3. Ekeberga Påarp. Trana 25 Sträckande N . 14.20. Sparvhök 3 sträckande
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 13 mars 2020:
Vandring i Pålsjö skog i Torsten Malmberg fotspår, som han beskriver den i sin uppsats "Pålsjö skog - en fågelskog i staden". Nu var väl utfallet av min vandring inte optimalt för årstiden, men forsärla vid bäcken i Bäckravinen, ormvråk kretsande över skogen, bofink, gärdsmyg, blåmes och talgoxe sjungande, samt ett par trummande hackspettar höjde stämningen. Och sist men inte minst - trädkrypare. En art som numera ses mer sällan i Pålsjö skog än sin "vanligare" släkting trädgårdsträdkryparen.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 11 mars 2020:
Onsd 11 mars. Svedberga, KOFs ugglekväll. Lite tveksam inledning, men hyfsat i lä på östsidan fick vi höra en fin kattugglekonsert
Patric Carlsson skrev den 11 mars 2020:
20200311. Det är över på bergfinkarnas sovplats vid Rössjön. Rovfåglarna samlades vid fem-tiden (tiotal sparvhökar, duvhök, ormvråk), men kvällsmaten uteblev. Var där till 18.30, men högst några hundra bergfinkar noterades. 10 tranor mot N, en ad havsörn.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 10 mars 2020:
Månd. 10/3. Rönnen: minst 10 större strandpipare och 3 berglärkor. Dock hittade jag tyvärr inga snösparvar trots att en annan skådare sett dem strax innan.
Bengt Bengtsson från Mölle skrev den 10 mars 2020:
Mölle. Ca 100 sidensvansar rastade vid Boulebanorna
Mats Ljunggren skrev den 8 mars 2020:
En del vårtecken denna söndag, trots snålblåsten som inte direkt kändes lockande. I Glimminge plantering hördes sjungande starar och steglitser. Strax före fem på eftermiddagen hördes tranor och jag fick snart syn på dem ovan träden. En flock på dryga tjugotalet tranor kom dragandes norrut, mina första för i år.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 8 mars 2020:
Söndag 8/3. Ett visst insträck av ormvråk kunde noteras, både över fälten, som scannades från parkeringen vid Tureköpskogen (tillsammans med Bengt Andersson), och dels från soffan vid flaggstången vid Utvälinge (tillsammans med Nick Gränz). Där sågs också 1 sävsparv och 7 skogsduvor. Över Rosendals våtmark skruvade två tranflockar, en med 34 individer och en med 9. Tussilagon blommar i vägdikena!
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 8 mars 2020:
Ranarpsstrand-Grytskären 8/3. På yttre Grytskär fem skärsnäppor och minst 13 toppskarvar. En svarthake- och en gråhakedopping rastade på vattnet runt Grytskären. Sträck av småflockar av grönsiska och sånglärkor. Åtta vinterhämplingar rastade. Över Vasalt 8+10 tranor.
Hans Petersson från Viken skrev den 8 mars 2020:
8/3. Vandring från Raus.kyrka till Gantofta vid middagstid. Ca. 20 arter. Inget spektakulärt men 2 knipor, 10-talet grönsiskor och ett 40-tal sidensvansar strax öster om Görarps mölla. Medobs. Helene Johansson.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 8 mars 2020:
Lördag 7/3. Hasslarps dammar. Räknade bläsänderna till ca 320 ex. Bland andra änder fanns två par snatteränder och sju brunänder. En gråhakedopping sågs i västra Fleningedammen. Sävsparv hördes sjunga. Vidare fanns ett 100-tal gäss; bland grågässen sågs 10 bläsgäss och två vitkindade gäss. En "börringevråk" rastade.
Mats Lindskog från Hyllinge skrev den 7 mars 2020:
Lö 7/3 Dragesholm, Stenestad. 2 tranor, trumpetande och betande. Nu är det vår!
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 6 mars 2020:
6 mars. Två yngre kungsörnar vid Turköp under eftermiddagen. Sågs mellan kl 14-15. En hel del annat att kika på i området. Fyra havsörnar, flera röda glador, två fjällvråkar, sparvhök, några korpar. 18 ljungpipare flög förbi.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 6 mars 2020:
Fm skådning på örnrundan. Vid Lönhult satt en ad hona pilgrimsfalk. Vid Svedberga ängar ett hundratal bläsgäss o många tofsvipor. Vid Sibirien Ängelholm låg den vitnackade svärtan kvar på bra avstånd o i bra ljus
Bengt Bengtsson från Mölle skrev den 6 mars 2020:
4 strandskator jagade högljutt varandra ovanför Sporthallen
Olle Lund från Helsingborg skrev den 6 mars 2020:
Fantastisk Kattugglekonsert i Jordbodalen om nätterna nu....
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 5 mars 2020:
To 5 mars. Kullaberg, Björkeröd. Minst två ropande kattugglor under Naturskyddsföreningens ugglekväll.
Kari Ek från Helsingborg skrev den 5 mars 2020:
5 mars 6 sidensvansar som uppehöll sig i Laröd hela dagen
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 5 mars 2020:
Fm vid Klarningen. Tjugotal vitkindade gäss ,sextiotal bläsgäss,minst etthundra grågäss Årets första skogssnäppa flög upp. Även ett tiotal krickor o ca tjugo bläsänder. Vid Lya ljunghedar en varfågel o en sparvhök. På em minst femtio bläsgäss vid Brandsvik
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 4 mars 2020:
4 mars: skärfläckorna är tillbaka! 3 st rastade tillsammans med strandskator, storspovar och gravänder utanför plattformen i Farhult.
Sonja Henningsson från HJÄRNARP skrev den 4 mars 2020:
Kl:15:30 den 4/4 En stor flock tofsvipor på en revel av en översvämmad åker vid Ugglarps bron.
Kjell-ÅkeHall från Ängelholm skrev den 3 mars 2020:
På fm besök på Höja våtmark. Dåligt med fågel. En brunand,två viggar o fyra storskrakar. En fjällvråk ryttlade. Senare vid Lönhult en ad hona pilgrimsfalk på ett brunnslock. Vid Svedberga ängar 250 tofsvipor o ett 50 tal ljungpipare. Många sånglärkor sjöng. Vid Sandön flaggstången skäggmes o många storspovar o några strandskator en salskrake hona. Vid Sibirien Ählm. Den vitnacade svärtan kvar samt många sjöorrar o svärtor. Flera bergänder.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 2 mars 2020:
1 mars. En lappuggla observerad på nära håll 4-500 m SV Traneröds mosse. Den observerades och fotograferades (se Artportalen) av Mike, Marie och Kalle Cheshire.
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 1 mars 2020:
20200301. Helsingborg. Det färgmärkta svanparet (hane blå ring YUT, hona grön ring JOJ) sågs idag på stranden mellan Pålsjöbaden och Vikingstrand. Sågs för lite mer än ett år sedan på samma plats. (Information om var och när svanarna blivit märkta, hittar du på https://kof.nu/ringfynd-och-kontroller/ - webbgruppen)
Göran Paulson från Höganäs skrev den 1 mars 2020:
1 mars. Strandskatorna är tillbaka på Kullagymnasiets tak, tre dagar senare än förra året. Det är oklart om båda paren från 2019 är på plats.
Mats Lindskog från Hyllinge skrev den 1 mars 2020:
1 mars 2020. En söndagspromenad längs Rössjöholmsån (vid Munka Ljungby kyrka) 2 nigande Strömstarar.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 1 mars 2020:
1 mars. Mårten upptäckte en hane svarthakad buskskvätta som födosökte ute på Sandön. Vi såg även bl a, trana 2+6 str, storlom 1, svarthakedopping 1, salskrake 1 hane, bergand 25, tobisgrissla 2 samt sävsparv och skäggmes.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 1 mars 2020:
1 mars. I över fyrtio år har jag regelbundet besökt den fina bäckravinen vid Kristinelund och varje gång tänkt att den skulle passa för forsärla. Idag var det äntligen dags med ett exemplar som skyggt drog uppströms när jag kom gående. Sekunderna efteråt sjöng en dubbeltrast helt kort. I ädellövskogsreservatet strax intill sjöng talgoxar, blåmesar, gärdsmygar, bofinkar och en trädkrypare. En gröngöling ropade nära stubbskottsängen.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 29 februari 2020:
Lö 29 feb. Vegeholm, Knipa 4, Ormvråk 2, Gröngöling 1 ropande nära borgen, Kattugglan i ruineken, blygt kikande, drog sig ner när jag närmade mig på vägen, Steglits 2, Grönsiska ca 20, Bofink, Bergfink Nötskrika 1
Martin Persson från Billesholm skrev den 29 februari 2020:
Fin kvällsvandring igår kväll Jordberga, Vegeådalen Mycket vår.... Bra fart på sången av mesar, gulsparvar mfl. Flock med tjattrade rödvingetrast, ropande mindre hackspett, första stararna och tranorna
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 28 februari 2020:
27/2. Tågaborg HBG. I villa trädgård. Nära kiosken pålsjö skog på eftermiddagen. Taltrast 2 ex.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 28 februari 2020:
27/2. Studiefrämjandet fågelcirkeln HBG. Ugglekväll med Ulrik. Vi samlades 20.00 Svedberga där Ulrik mötte upp. Kanon bra väder . Ulrik berättade om ugglorna. Sedan börjar vi gå Knappt hundra meter hördes en kattuggla. På tillbaka vägen hördes 1-2 ex. Totalt 2-3 ex Under hela turen hördes sångsvanar ropa från Stureholms hållet. Tack till Ulrik. För en trevlig kväll.
Henrik Johansson skrev den 27 februari 2020:
27 feb. En jorduggla jagade över gamla flygfältsområdet nära Ängeltofta under sena eftermiddagen. Lät sig ej störas av en testkörande Koenigsegg då sportbilen susade förbi i hög hastighet. Desto mer respekt för en 2k duvhök vilken fick ugglan dra iväg från området. Övrigt bl a en varfågel och en fjällvråk.
Johan Stenlund från Viken skrev den 27 februari 2020:
27 februari. 4050 ejder räknades på sträckan norra Helsingborg-Domsten. Det kan låta som många men för några år sedan fanns 6000 i samma område. Andelen unga hanar skrämmande låg, ca 25 stycken. 1 gråhakedopping och 1 tobisgrissla utanför norra stranden Domsten. På stenarna utanför en vattenpiplärka. Vid Campingdungen Domsten en tillfälligt sjungande trädgårdsträdkrypare. Ca 30 ormvråk sträckte in under förmiddagen. 3 st strandpipare på Hittarps rev. Sena em bjöd på jorduggleshow vid Ornakärr, 3 ex, liksom en svarthakad buskskvätta.
Thomas Wallin o många fler från Studiefrämjandet skrev den 27 februari 2020:
27 februari: på hemväg från Halland skådade Studiefrämjandets vinterfågelcirkel 60 bläsgäss, 25 bläsänder, 3 snatteränder, 4 krickor och ca 50 tofsvipor i Klarningen.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 27 februari 2020:
27/2 Hasslarp : cirka 25 sidensvansar, stripgåsen betade tillsammans med bläsgäss/grågäss, sjungande gulsparv. Massor av bläsänder. Cirka 80 tofsvipor öster om Rögle gård.
Ingemar Johansson från Ängelholm skrev den 27 februari 2020:
27.2.Utanför Klören låg ett stort antal svärtor, sjöorrar och bergänder och däribland också den vitnackade svärtan som fortfarande är kvar. Visade sig fint. Solsken o vindstilla.Även skägg- och gråhakedoppingar. Utefter Klörenvägen större hackspett, spillkråka och gröngöling. Ett par gärdsmygar sjöng.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 26 februari 2020:
Onsd 26 feb. Pålsjö skog. Ett 35 tal i följe på ugglekväll med Stadsbyggnadskontoret, Studiefrämjandet och gröna föreningslivet. Det dröjde - men vid 21.30 snåret kom en kattuggla igång fint vid skogspartiet strax norr om Thalassa.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 26 februari 2020:
Onsd 26 feb. Svedberga kulle. Havsörn 1 ex, Kattuggla 1, St hackspett 1, Skogsduva 1, Bo/bergfink minst 150
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 24 februari 2020:
24/2. Västraby: 420 sångsvanar och 1 fjällvråk. Stureholms våtmark: 67 tofsvipor. Rögle: 42 bläsgås, 1 spetsbergsgås. Vid Ornakärr hittade Mats Peters en jorduggla som visade upp sig fint för den lilla skara som stod på pass. Ronny Svensson har lagt ut en fantastiskt fin bild på ugglan på FB.