Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska. Ange både för- och efternamn.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
2055 inlägg.
Mats Ljunggren skrev den 22 april 2023
22 april. Skådartur under morgon och tidig förmiddag. Först stopp vid Klarningen. Rätt tomt på fågel, men en hane brun kärrhök kom förbi några gånger. Såg ut som att han samlade bomaterial. Vidare upp på åsen och ut på Lya ljunghed. Längs vägen hördes flera taltrastar sjunga, för att inte tala om gransångare. Ändå förvånansvärt magert. Senare då vi kom på vägen ned mot Böskestorp kunde årets första lövsångare höras sjunga i skogskanten. Tycker den verkar vara senare i år än tidigare.
Björn Herrlund från Örkelljunga skrev den 21 april 2023
Ett eftermiddagsbesök vid Höja våtmark. Vilken vårdag, ingen vind att tala om, blå himmel. En hel del änder. Bläsand ca 70, kricka ca 40, skedand 3 par, gravand 7 ex, snatterand 1 hane, gräsand 3 par, vigg 2 par. Vadare, brushane 1 hane, 2 honor, en rödbena, en grönbena, en större strandpipare, också ett antal strandskator o tofsvipor naturligtvis, 9 storskarvar. Vid ett tillfälle kom en ad havsörn och fick all fågel på vingarna, ovan nämnda, plus ca 200 fisk- och skrattmåsar. Sång av sånglärkor, sädesärlor runt vattenlinjen, starar födosökte. Stunden här var bara så skön.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 19 april 2023
19 april: kort vandring i Kronskogen, Ängelholm i det vackra kvällsvädret: ett par svarta rödstjärtar höll till bland spåren vid järnvägsstationen, steglitser sjöng. Mer sång i strandskogen: svartmes, grönsiskor, gransångare och en spillkråka.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 19 april 2023
Onsd 19 april. Vegeholm, under blå himmel, men kall vind. Knipa 2, Ormvråk 2, Spillkråka 1, Kungsfiskare 1, Skogsduva 2, Trädkrypare 4, Nötväcka 1, Gärdsmyg. Över Svedberga hemåt där bägge kattugglorna var på plats.
Mikael Sunesson från Viken skrev den 19 april 2023
Årets första Ladusvala sträckte norrut över Näckrosvägen, Viken.
Martin Persson från Billesholm skrev den 18 april 2023
Bra trastsång i kväll i Vegeådalen, både Tal- och Koltrast. I skymningen spelade en Enkelbeckasin.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 17 april 2023
17 april. Dagens vandring genom Sinarpsdalen förstärkte intrycket av en väldigt tyst vår när det gäller fågelsång. Har varit på många platser de senaste veckorna där gransångare och rödhake ibland är det enda man hör. Inte minst är taltrasten oerhört sparsam. Med det sagt kan man konstatera att de nya våtmarkerna i östra delen av dalen har blivit väldigt fina och ser ut att ha bra förutsättningar för både fåglar, trollsländor och många andra. Idag skogssnäppa, kricka, rörhöna, sothöna och spel av vanlig groda, åkergroda och padda. I dalen också två trummande spillkråkor och 2 - 3 gröngölingar, 2 sj skogsduvor, 2 sj dubbeltrastar, entita, grönsiska, steglits, gulsparv och några till. Två duvhökar spelflög och två tornfalkar födosökte.
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 17 april 2023
16 april. En tur till Hallands väderö, mycket vatten på ön, ovant för mig att se då jag inte varit där så tidigt på säsongen innan. När jag tittade igenom trutarna på nordsidan visade det sig att två av silltrutarna var färgmärkta. Jag lyckades läsa av den ena och fick ett snabbt svar att den märktes som unge 2017-06-27 vid Blåvand på sydvästra Jylland.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 15 april 2023
15 april. Dagen inleddes med en sjungande brandkronad kungsfågel vid Per Linds mosse (ca 250 m SO Mölle mosse). Trevlig bonus när jag egentligen rekade inför en groddjursvandring och detsamma gäller den hane av svarthakad buskskvätta som sågs ikväll vid Vattenmöllan under klockgrodespaning.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 15 april 2023
15/4. Sandön. 10.20-11.15. Ejder. 150. Sjöorre 100. Knipa 18. Bläsand 2. Strandskata 18. Storspov 16. Rödbena 4. Svartsnäppa 1. Kentsk tärna 2. Sparvhök 7. Stenfalk 1. Ormvråk 2. Röd glada 1. Brun kärrhök 2.. Bofink 75. Hämpling 35. Medobs Henrik J.
Christel Hellman från Helsingborg skrev den 13 april 2023
Rödstjärt hane i Stattena park. Höll till i buskarna i den solbelysta varma sänkan i parken. Trevligt!
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 12 april 2023
12 april. Fyra stenknäckar lämnade träden i Vikingsbergsparken, Hbg, och flög söderut.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 11 april 2023
Ti 11 april. Stureholm framåt kvällen just som regnet upphörde. Snatterand 1 hane, Skedand, Bläsand, Kricka, Gräsand, Vigg, Gravand, Havsörn torkade vingarna i en av hyggets storgranar, Röd glada, 1- 2 Blå kärrhök hanar sträckte norrut, Brun kärrhök, St hackspett, Enkelbeckasin 8, Skogsduva, Steglits, Sävsparv. Över Ornakärr hemåt där jorduggla var på vingarna vid 19.15-snåret. Mot Ingelsträde där en stenfalk satt i toppen av en oxel
Thomas Svanberg från Helsingborg skrev den 11 april 2023
10 april. Friska vindar från SO/S brukar medföra att rovfågelsträcket förskjuts längre västerut på Kullahalvön. Tillbringade eftermiddagen vid Vattenmöllan och bjöds på ett fint sträck där inte mindre än 12 arter rovfågel räknades in. Siffrorna i sin helhet var; havsörn 1, fiskgjuse 27, brun glada 1, röd glada 1, ormvråk 46, fjällvråk 8, blå kärrhök 8, brun kärrhök 8, sparvhök 143, pilgrimsfalk 1, tornfalk 11 och stenfalk 4. En del rastande änder såsom snatterand, skedand och stjärtänder. 2 ljungpipare sträckte söderut och en stenskvätta sågs insträckande.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 9 april 2023
Ranarpsstrand 9/4 06.00-11.30. En blåhake och en svarthakad buskskvätta sjöng vid Vistorps hamn i gryningen. Ute på yttre Grytskär minst 15 skärsnäppor, och i området runt Grytskären 20 toppskarvar och två svarthakedoppingar. Sträck i urval: vitkindad gås 900, ejder 350, sjöorre 200, blå kärrhök 2, gråhakedopping 1.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 9 april 2023
Sö 9 april. Vegeholm. Temperaturen upp på tvåsiffrigt. - Härligt! Grå häger 1, Storskrake 5, Knipa 4, St hackspett, Kungsfiskare 2, Korp, Nötskrika, Gärdsmyg, Rödhake, Trädkrypare, Nötväcka.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 8 april 2023
7 april. En lite småkul observation som för mig var väldigt överraskande. Jag kollade upp ett gammalt ormvråkbo i närheten av Höja, och till min stora förvåning var det inte en vråk som ruvade i redet, inte heller en röd glada som tagit över utan en grågås! 10- talet meter upp i en björk och mer än 1 km till närmaste större våtmark. Överlag annars ganska fint i Rönneådalen nu när vattennivåerna sjunker undan. Gott om simänder, krickor, bläsänder, snatteränder och drygt 20 stjärtänder. Granna nu när dom parvis simmar omkring. Drillande storspovar, rastande skogssnäppor och en flock tranor som gick och plockade. Längs vägen mot Össjö satt en hanne svarthakad buskskvätta.
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 7 april 2023
7 april, sträckbevakning vid Campingbyn, Domsten under 11 timmar (10h för min del). Rätt lugnt i sundet med ejder 765, sjöorre 415 och en kentsk tärna str S. Desto mer hände det i rovfågelväg där både brun kärrhök och sparvhök noterades med näst högsta dagssummor och även fiskgjuse hade en riktigt bra dag: fiskgjuse 22, sparvhök 234, brun kärrhök 26, blå kärrhök 9, röd glada 8, brun glada 2, duvhök 1, havsörn 1, fjällvråk 11, ormvråk 87, stenfalk 2, tornfalk 9, pilgrimsfalk 1 och inte minst stäpphök 1 hona. Medobs Mårten Müller, Olof Strand, Oskar Lindberg m.fl.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 7 april 2023
7 april, Långfredagen: Vikingstrand 11.40.- 14.30, samt Laröd-Hittarp 14.30-15.30. Spanade efter insträckande rovfåglar och svart stork som "brukar" observeras i något enstaka ex vid denna tiden. Det blev ingen Odinsvala, men väl ett gott insträck av framför allt ormvråk 54ex och sparvhök 38ex. Vidare fiskgjuse 1ex, röd glada 1ex, blå kärrhök 3 ex, varav en grann hane, brun kärrhökshona 1ex. Ett havsörnspar, adult, patrullerade kretsande längs kusten, sågs upprepade gånger. Sex tranor sträckte in på låg höjd. Anmärkningsvärt var en tobisgrissla som födosökte tillsammans med ejdrar nästan mittsunds.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 7 april 2023
Fre 7 april. Stureholm. Stod vid norra dammen och hängde under en knapp timmas tid tillsammans med Bengt Andersson och Karl-Erik Söderkvist. Det är förresten Karl-Erik som förtjänstfullt och med motorsåg, styrelsen goda minne och markägarens tillåtelse skivat uppe den fallna asken som nu blivit utmärkta sittstubbar vid plattformen.- Utmärkt ställe för utflykt med "tjocka släkten", cirkelgrupper etc. Obsar i urval; Vigg, Gravand, Gräsand, Kricka, Skedand 5, Bläsand. Ensam trana drog norrut. Havsörn 2, Brun Kärrhök 1-2, Röd glada, Sparvhök 2, trolig Duvhök drog i taskig vinkel bak björkskogen. Tofsvipa, Enkelbeckasin, Skogssnäppa 2, Rödbena, St hackspett, Trädkrypare, Gransångare, Gulsparv. Själv fortsatte jag till Svedberga där kattugglan åter fanns på dagplats efter en dryg månads bortvaro.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 7 april 2023
7 april. Hundrundan gav sjungande trädgårdsträdkrypare både på Höganäs kyrkogård och i parken vid Tivolihuset.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 5 april 2023
5 april En runda i Rååns dalgång vid Bälteberga, en kall vind dämpade vårkänslorna liksom de senaste dagarna och även fågelsången var ganska sparsam. Med det sagt blev det i alla fall en rad av härliga vårtecken, spelande skogssnäppa, 4 ropande gröngölingar, 2 sjungande skogsduvor, 4 sädesärlor, 2 rastande morkullor och sjungande taltrast, steglits, entita, och gulsparv. Högt uppe i skyn lekande duvhökar och dito sparvhökar. Lungört, desmeknopp, gulsippa och en del annat trevligt blommande.
Marie Hahne från Ängelholm skrev den 5 april 2023
Ons 5 april. Eftermiddag i Grevie backar blommade 3 frusna backsippor och uppe i skogen små vitsippor, scillor och en ensam maskros medan Bergfinken sjöng sin ”cirkesågsång”. Oturligt nog glömt kikaren hemma.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 5 april 2023
5 april. Jag hade inte passerat Höganäs kyrkogård på några dagar men i morse gick hundrundan förbi där och trädgårdsträdkryparen sjöng fortfarande ihärdigt.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 4 april 2023
Ti 4 april, Söderåsen. Traneröd-Lilla Klåveröd. En härlig morgon och förmiddag. En "hemmatrana" ropade. Örvigt; Knipa 1 par, Gräsand 1 par. Ormvråk 4-6, Spillkråka 1, St hackspett, Varfågel ute på mossen, Bergfink, Bofink, Gransångare. Ingen rackelhane kom mig till mötes....
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 3 april 2023
Må 3 april. Stureholm i kvällningen. Flera tranflockar sträckte bortåt Röglehållet. Övrigt; Storskrake, Vigg ca 30, Gräsand, Kricka, Bläsand, Skedand, Ormvråk, Röd glada, Brun kärrhök, Tofsvipa, Skogssnäppa, St hackspett, Korp, Gransångare.
Rolf Svensson från Ängelholm skrev den 1 april 2023
I dag var det en härlig eftermiddag, dock var vinden lite isande. Tänkte att kör man till Klarningen får man lä i tornet. På väg dit flög en forsärla ner mot Margretetorpsån söder om Benmöllan. Väl i tornet med lä och varma strålar från solen sågs bl a stjärtand 2, skedand 4 samt kricka, bläsand och gräsand i varierande mängder. Några gravänder likaså. En flock med 18 storspovar rastade kort, en rödbena födosökte och 3 strandskator vilade på ena flotten. 2 skogsduvor for förbi. Ett par brun kärrhök höll till i norra delen, 4 sparvhökar, 1 glada och 2 ormvråkar drog förbi. Högt upp i skyn passerade 23 tranor mot norr. I en pöl ute på åkern rastade 3 skogssnäppor och 2 snösparvar kröp omkring i plogfårorna. Mycket skrattmås rastade både i dammen och i pölarna. På hemvägen vid Hulrugeredhygget satt en varfågel och spanade.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 1 april 2023
Lö 1 april. Vegeholm. Klart, men lite bister vind. Småflockar med tranor drog norrut. Flera gick ner på fälten bortåt ishallen. Övrigt; Småskrake 4, Knipa 2, Ormvråk 2, Spillkråka 1-2, St hackspett, Korp 2, Gärdsmyg 1, Domherre 3.
Rolf Svensson från Ängelholm skrev den 31 mars 2023
En härlig eftermiddag skulle man kunna skriva men det var det inte, det var kallt och blåsigt. Dock hade regnet upphört. Tillbringade två timmar 16.00 - 18.00 vid Ornakärr. Mycket vatten efter regnen. Först så satt jag i bilen och stirrade ut mot en hage innan jag kom på att där gick ju ca 40 tranor! Ett par bruna kärrhökar flög över vasshavet och plötsligt kom 2 jordugglor farande över vägen mot södra sidan och bara försvann. Hittade en gammal blå kärrhökhane, nästan kritvit med sina svarta vingspetsar. Rörde sig och sträckte fågel hela tiden bl a 7 arter rovfågel: duvhök 1, sparvhök 4, tornfalk 1, fjällvråk 1, brunhök minst 5, blåhök 2 och glada 2. Vadare: storspov 4, skogssnäppa 4+1+1+2, enkelbeckasin 3, strandskata 2, tofsvipa 20 och trana 40+14+60. Änder: storskrake 6, skedand 6, bläsand >30, gravand 10, gräsänder och krickor oräknat. Övriga arter: starflockar på 300+150+50, skogsduva 1, ringduva >50, några mindre flockar med trastar, bofink flera småflockar, steglits 8 och några piplärkor. Mycket skrattmås med sina bruna hättor ute i maderna. Som sagt, action hela tiden!
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 29 mars 2023
29 mars. Tomarps ene och mader ett par timmar. Ett stilla ganska kyligt regn hindrade inte att det var bra fart på fåglarna och att vårtecknen var många. Mängder av rastande trastar, lite svårräknade men minst 250 rödvingetrastar och 75 björktrastar. Även stor flock rastande lärkor, minst 80 och ett antal artfränder sjöng intensivt. På maderna hördes storspovens härliga spelläten liksom tofsvipa. Drygt 100 tranor sträckte norrut på låg höjd i regnet. På backarna i Enet blommade vårlök, vitsippa och smånunneört och här sjöng t ex gransångare, steglits, trädkrypare, entita, gulsparv och stare medan st hackpettar trummade. I övrigt bland annat sädesärla, ängspiplärka och sparvhök.
Marjan Huiskes och Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 28 mars 2023
28 mars: fem dubbeltrastar hoppade i hagarna runt Faxeröd på Hallandsåsen. Nordanvinden var isande kall över Djurholmen men våren gjorde sig påmind genom några flockar med sträckande tranor (10+19+9) samt två citronfjärilshanar (våra första fjärilar i år!) som fladdrade fram över fjolårsgräset. Sträckte gjorde även drygt tio rödvingetrastar och ungefär lika många björktrastar. Tofsmes, svartmes och många bofinkar sjöng, mindre korsnäbbar och grönsiskor drog runt i trädtopparna. I Rössjön simmade två skäggdoppingar.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 28 mars 2023
28 mars. Det börjar bli vardagsmat nu. Trädgårdsträdkryparen sjöng på Höganäs kyrkogård både på morgonens och gårdagsmorgonens hundrunda.
Mats Ljunggren skrev den 27 mars 2023
Vandrade ut på Vasalt hed med längtan efter att få se någon nyanländ flyttfågel. Uppe på stenmuren nära bunkern satt en stenskvätta. Han brukar vara tidig här. Nu var det ingen vidare värme trots solskenet, men lyckligtvis var vi förskonade från snöfall som tydligen drabbat vissa delar i nordvästskåne. Gissar att han rörde sig in bland stenarna i muren, för snart fick jag inte syn på honom. Vandrade vidare ut på heden. Fick se paret svarthakad buskskvätta. Alltid lika härligt när man får återse de fåglar man längtat efter hela vintern.
Thomas Svanberg från Höganäs skrev den 27 mars 2023
26 mars. Promenad i Vegeholmsskogen med start runt slottet där en trädgårdsträdkrypare sjöng flitigt i nordvästra delen av slottsparken. Bland andra arter märktes, brandkronad kungsfågel 1 sj, kungsfiskare hördes, svartmes 1 sjungande liksom en trädkrypare.
Johnny Lindkvist från Munka-Ljungby skrev den 27 mars 2023
Vid sjutiden idag drog c.a 70 Korpar under några minuter rakt mot norr över Munka-Ljungby. Mäktigt med dessa korpläte över en kall ljus och vindstilla morgon
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 26 mars 2023
26 Mars Studieframjandet fågelcirkeln HBG. Dagens tur gick först till Farhults viken. Vädret ganska bistert något regn. Men hade ganska bra med fågel.. Sångsvan 9. Blå kärrhök 1 hona. Stirspov. 24. Mest udda 3 Myrspov. Strandskata 18.Skärfläcka 2. Större hackspett. Många Sånglärkor sjöng. Ängspiplärka 3. Gransångare sj Sävsparv 1 sj. Taltrast 1sj. Nästa stopp. Rönnen . Smådopping 1. Storskrake 2 Småskrake 2. Bläsand. Kricka. Blå kärrhök hona Stare. Hämpling Gransångare flera ex. Vi såg även skärfläcka 29. Och lite oväntat Kustsnäppa 1. m.m
Ingemar Johansson från Ängelholm skrev den 26 mars 2023
Vid morgontur i Rögle sumpskog sågs två mindre hackspett, hona och hanne i par som uppvaktade varandra flitigt. OBS känsliga för störning nu. Flera trädkrypare, men ingen ttk. Sjungande gransångare och full fart på nötväckorna. På det första hygget på Klörenvägen svävade två sjungande trädlärkor. En trädpiplärka.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 25 mars 2023
25 mars. En trädgårdsträdkrypare lockade och sjöng flitigt på Höganäs kyrkogård vid niotiden.
Per Muhr från Ängelholm skrev den 23 mars 2023
Morgonrunda vid Sibirien. Trädlärka sjöng ivrigt liksom bofinkar, rödhake, taltrast mfl. Tre tranflockar på 15-25 individer passerade, en stor flock (ca 100) grönsiska födosökte i sumpskogen och många kungsfåglar virrade runt i bergtallarna.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 23 mars 2023
To 23 mars. Stureholm under kort eftermiddagsvandring. Solgluggar! Gråhakedopping 1, Vigg ca 25, Bläsand, Gräsand, Havsörn 1 ungf, Ormvråk 1, Sparvhök 1, Morkulla 1-2, Tofsvipa, St hackpett 2, Gulsparv.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 22 mars 2023
22/3. Vid 17.45. Kom cirka 20 tranor. Sträckande. Ekeberga påarp. Med aktiv flygt i det mulna vädret. Ropade flitigt då dom drog vidare mot norr.
Marjan Huiskes från Ängelholm skrev den 21 mars 2023
Brandkronad kungsfågel, gransångare och trädkrypare vid Rönneån mellan reningsverket och järnvägsbron. Medobs Håkan Dimmer.
Ing-Marie Henningsson från Helsingborg skrev den 21 mars 2023
En gransångare sjöng idag i Filborna skogspark.
Christel Hellman från Helsingborg skrev den 20 mars 2023
230320 ca kl. 19.00. Sjungande koltrast över Stattena centrum Helsingborg. Härligt!
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 19 mars 2023
19/3. Rönnen. 13.30-15.30. Många trevliga obsar. vid ankomst ormvråk 55, Röd Glada 4 . En pilgrimsfalk drog runt i området. flera flockar tranor drog mot norr. 24, 20 42, 60 flockarna började skruva innan dom flög ut över vatten. mäktigt. Havsörn1 . Tornfalk 1. Kricka 27. Bläsand 22. Snatterand 3. Salskrake 1par. Tofsvipa 80. Stare 7. Ängspiplärka 12 Sträckte en del Bofink och Hämplig mot norr. och en ensam Snösparv. Nästa stopp Sandön. Tranor Hördes. Kricka 80. Skärfläcka 4. Rödbena 13. Skogsduva 3. spillkråka hördes från Klören sidan. Stureholms Våtmark. Gravand 14. Vigg 9. Taltrast 1 Sj. På väg hem Hjortshög. kom 45 Tranor Medobs Gunbritt.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 19 mars 2023
19 mars. Gott om ejdrar, minst 1200 ex rastande, i Öresund utanför Vikingstrand, norra Helsingborg, samt 14 insträckande ormvråkar när dimman lättade över havet vid lunchtid. 35 tranor sträckte på låg höjd åt nordost över Utvälinge och en steglits sjöng. Över Killebäckstorp på Bjäre sträckte en flock på ca 75 tranor och ytterligare 11 sågs vid Margaretetorp.
Nils Martinsson från Munka Ljungby skrev den 19 mars 2023
19/3 14.50 Kollebäckstorp. En sjungande dubbeltrast gästade ett av trädgårdens många höga bokar. Att en spillkråka gör bohål i en annan bok är intressant men lite oroande om man bor i ett trähus 20 meter därifrån.....
Lisbeth Johansson från Utvälinge skrev den 19 mars 2023
En sädesärla idag på Sibirienstranden!
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 18 mars 2023
Lö 18 mars. Ornakärr, kvällscykling vid 17.30-snåret. Jagande jorduggla på vingarna, blå kärrhök 1, ormvråk 1, grågäss.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 18 mars 2023
Ranarpsstrand 18/3 06.30 -10.00. Inget vidare väder men insträck av t ex flockar av sångsvan, grågås, tofsvipa och strandskata, samt två små tranflockar. Drygt 400 ejdrar födosökte ute vid Grytskären, därute också minst sex skärsnäppor. Inne vid ett fält fullt med vinterståndare 40 vinterhämplingar, några sävsparvar och en hane svarthakad buskskvätta.