Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
1267 inlägg.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 28 oktober 2019
27 oktober. Innan Kjell-Åke m fl gjorde mig sällskap vid Svanshall sågs mycket kortvarigt en seglare som födosökte öster om hamnen. Tyvärr drog den kort efter upptäckt in över land och försvann. Seglaren placeras i kategorin obestämd tornseglare/blek tornseglare. Senare under dagen besök på Rönnen där det bl a sågs en storlabb som drog ut ur Skälderviken. En skärsnäppa lyfte tillsammans med ett gäng kärrsnäppor från Själrönnen och drog förbi östra delen av Rönnen. En hel del sparvhök sträckte och fick ihop 117 ex.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 27 oktober 2019
27/10 Svanshall på fm.Gott om havssula i viken liksom ett hundratal alkor,mest tordmular.Tre hanar av stenfalk kom insträckande från havet liksom en ung pilgrimsfalk,även många sparvhökar.Minst tre storlabbar drog in o ut ur viken.En forsärla drog förbi liksom ett tiotal prutgäss.En senare örnrunda gav en ung havsörn vid Svedberga o en ad pilgrimsfalk vid Höghult-Stureholm.En sväng till Ugglarps broar-Össjö-Skeldinge vid M-Ljungby gav en varfågel o en ad havsörn o en kraftig duvhökshona vid Skeldinge
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 27 oktober 2019
27 oktober. Ett besök vid Tomarps kungsgård/mader som blev kortare än vid hade tänkt oss (omfattande jakt i området). Vi hann se att cirka 500 tofsvipor rastade på de delvis översvämmade maderna vid Rönneå. Vidare ett 20-tal sträckande ormvråkar, 4 rast sångsvanar, 1 rast forsärla, 4 vinterhämplingar, 9 steglitser o 5 gulsparvar. Nio förvirrade och stressade vildsvin sprang kors och tvärs över betesmarkerna. Medobservatörer Leif Olsson o Carina Eliasson.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 27 oktober 2019
27 okt. Kullen kl 08-13 tillsammans med Mårten M. I den hårda västvinden fint sträck av framförallt alkor. Mest tordmular med över 200 ex samt ca 50 sillgrisslor, flertalet riktigt nära och fint. Långt om länge kom en lunnefågel förbi på fint avstånd kl 11 och strax därpå två alkekungar tillsammans. Ett glest sträck av tretåig mås, totalt ca 50 ex varav några enstaka 1k-fåglar. Två storlabbar, en kustlabb och likt tidigare under hösten gott om havssulor. En storlom, tre smålommar, två gråhakedoppingar samt några svärtor och sjöorrar passerade också. I rovfågelväg fyra stenfalkar, två pilgrimsfalkar, en blå kärrhök och en havsörn. Därutöver två stationära skärpiplärkor och två tillfälligt rastande vinterhämplingar.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 26 oktober 2019
26 oktober. Vi började optimistiskt vid Sundsgården/Örby ängar för att kolla sträck men fick ge upp i blåsten och regnet. Tillbringade sedan ett par timmar i Rååns dalgång öster om Gantofta där det som vanligt var ett rikt fågelliv och lite lä. En fjällvråk jagade i dalgången och en hane blå kärrhök passerade. Mycket trast i rörelse, varav minst 200 rödvingetrastar. Bland de cirka 30 arterna märktes också 2 enkelbeckasiner, 1 gråhäger, cirka 20 steglitser, 4 stjärtmesar, minst 125 grönsiskor, 2 kungsfåglar och 75 förbiflygande vitkindade gäss. Bengt Hertzman, Lars-Bertil Nilsson
Johnny Lindkvist från Munka-Ljungby skrev den 25 oktober 2019
25/10. Utspritt vråksträck över hemmet i norra Munka mellan 11 och 13 men måste passerat en rejäl mängd. Dessutom i rak sydlig riktning en Vit Stork kämpandes i motvinden.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 25 oktober 2019
24/10 Örnrunda på em.Vid Rögle kom en ung pilgrimsfalk lågt o snabbt över vägen mot vindkraftverken.Vid Höghult satt ytterligare en pilgrimsfalk på en åker dock en ad.På Svedberga ängar ryttlade en fjällvråk o vid Västraby sågs en havsörn.Även en blåhökshona
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 24 oktober 2019
Lite kort om dagens ormvråksträck. Obs-plats: Stenbänken. Vid 10:00-tiden började det klarna upp och Danmark blev synligt. Det började dyka upp ormvråkar som tog sikte på danska sidan och korsade sundet mot V och SV. Efter ett tag tätnade dis och dimma och vråkarna valde en annan sträckväg. Man flög nu i en smal korridor i höjd med Erik Dahlbergsgatan/Pålsjögatan i riktning mot SO. Efter hand drog sig vråkarna längre österut och när jag vandrade hem, hade jag de sista sträckande i höjd med N.Stenbocksgatan. Klockan var då 13:15. Totalt noterades 482 sträckande ormvråkar.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 23 oktober 2019
23/10 Förmiddagsörnrunda.Vid Svedberga 3 st blåkärrhökshonor.Senare en tur till flaggstången vid Sandön.På Själrönnen 5 st havsörnar.Stort uppflog av ca200 tofsvipor från själrönnen förkunnade att något var på gång.Två unga pilgrimsfalkar kon insvepande från havet o satte sig stundtals i de höga popplarna på Klören.I vattnet stod många tusen vitkindade gäss o grågäss.Även ett tjugotal bläsgäss.Medobsar L Forsén o B Andersson
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 23 oktober 2019
23 oktober Hasslarpsån söder om Välinge. Bläsand 150, gräsand 40, smådopping 2, tofsvipa 210, gråhäger 2, storspov 6, sparvhök 1, ormvråk 2, röd glada 1 och blå kärrhök 1.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 23 oktober 2019
23 oktober Mariedals gård. Sträckande ormvråkar 157 mellan kl 13:45 och 15:00 tog höjd över Tursköpsskogen. Havsörn 1, tofsvipa 150, stare 50, blå kärrhök 2 (kl 14:00), rapphöna 14 på fältet vid vägen mellan gården och Jonstorpsvägen. På fältet mellan Tursköp och Svedberga satt 7 unga havsörnar kl 09:10
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 23 oktober 2019
23 oktober, kort men intensivt rovfågelsträck; kl 13.30 började vråkar sträcka över Rögle och en halvtimme senare hade ca 400 ormvråkar och något tiotal sparvhökar passerat. Lennart Söderberg medobsade. Tidigare på förmiddagen sex havsörnar vid Sandön. Dessutom fyra svarthakedoppingar, sju smådoppingar, myrspov, kungsfiskare, 13 havssulor och ca 15 skäggmesar.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 23 oktober 2019
23/10 kl 09:10 Mellan Kollebäckstorp och Munka Ljungby ; mycket stor flock av duvor, uppskattningsvis mellan 500-700 stycken, drog söderut.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 21 oktober 2019
21 okt Rosendals våtmark. Mycket änder. Brunand 20, snatterand 3, kricka 4, gräsand 10, sothöna 30, skedand 2, vigg 20, knipa 10, knölsvan 3, gråhäger 3, tornfalk 1 och den stationära skäggdoppingen.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 21 oktober 2019
21/10 En förmiddagstur till Brandsvig Ängelholm där det har översvämmats av mycket vatten.Trots detta endast ett tjugotal gräsänder o 8 bläsänder.I träden bakom satt 2 havsörnar,en ung o en gammal.En pilgrimsfalk dök plötsligt upp o slog en stare.Kul obsar på endast en halv timma.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 20 oktober 2019
Ingen fågel men en knallvit albino (hjort )ses nästan dagligen vid kalhygget strax innan Kollebäckstorpsvägen möter Hjärnarpsvägen, i en flock på 5-6 andra hjortar.
Christel Hellman från Helsingborg skrev den 19 oktober 2019
19 oktober kl. 15.30. Ornakärr vid brofästet, 1 Kungsfiskare som flög över vattenytan och satte sig sedan på en gren i vassen. De fantastiska färgerna syntes tydligt.
Klas Rosenkvist från Helsingborg skrev den 19 oktober 2019
19 okt. Vid Svanebäcksören ett kärt återseende av en gammal isländsk rödbena. Den färgmärktes i mars 2008 dvs 11 år sedan! På platsen även en individmärkt ung havstrut som kläcktes utanför Oslo i somras samt en dansk-märkt skrattmås. Medobs Moa Pettersson
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 18 oktober 2019
17/10 Disigt o senare regn.Besökte Grytskär tillsammans med B Ekelund,C Strid o B Lundgren.Flera toppskarvar på yttre Grytskär.Dessutom flertal bläsänder 3 svarthakedoppingar,1 gråhakedopping,2 tobisgrisslor.Ett tjugotal havssulor fiskade,en blå kärrhökshona kom flygandes in från havet o en handfull sparvhökar drog förbi.Även en flock vinterhämplingar
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 17 oktober 2019
Fuktdis, dålig sikt, mulet och så småningom regn, är väl inte precis önskeväder för en fågelskådare. Men plikttrogen som jag är, var jag på plats vid Stenbänken 7:30 och som tur var, ignorerade en del fåglar det lite sämre väderläget och sträckte ändå. Bl.a sträckte Bo/berg med 14.375 ind, stare 1.680, kaja 2.270, sparvhök 6, stenknäck 3 och forsärla 1. När jag lämnade Stenbänken kl. 11:00, sträckte fortfarande en del fink.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 16 oktober 2019
16/10 Helsingborg. Hjälmshultsgatan 65 Bläsgäss mot syd
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 16 oktober 2019
16 okt. På åkern längs vägen mellan Jonstorpsvägen och Mariedals gård 14 rapphönor. Vid 90 graders kurvan vägen Svedberga - Stureholms hpl 2 sångsvanar.
Anders Lindén från Ängelholm skrev den 15 oktober 2019
15/10. Tillbringade några timmar längst ut på Bjärehalvön denna fina o varma höstdag. Inledningsvis rätt blåsigt från ostsektorn, till skillnad från gårdagens snabbt övergående västliga kulingvindar. Ostvinden avtog under eftermiddagen. Lite smått o gott, men inte mycket rastande småfåglar. Vid Torekovs rev höll en rätt stor ljungpiparflock till, som mest minst 400 ex. Där sågs också sex kustpipare, en skärsnäppa och en roskarl och två gamla prutgäss födosökte. Ute på Tjällran, skäret utanför Gröthögarna, inräknades 12 toppskarvar bland storskarvarna. Längs kusten sågs två stenskvättor och en del ängspiplärkor samt några få skärpiplärkor. Vissa sträckrörelser iakttogs för sånglärkor, ängspiplärkor samt bofink och två forsärlor passerade i sydostlig riktning. Eftermiddagen avslutades vid Yttre Kattvik där ett mindre gäng rutinerade skådare under ledning av Thomas Terne (som inhämtat tillstånd för detta) avverkade sly framför p-platsen, för att förbättra sikten för kommande havsfågelskådningar.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 15 oktober 2019
15 oktober. På åkern mellan Välingevägen och Hasslarpsån. Storspov 19 st och öster om ån satt en havsörn och kalasade på en vitfågel.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 14 oktober 2019
14/10 Rosendals Våtmark Ägretthägern kvar även idag gick helt öppet på gräsmarken.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 14 oktober 2019
14/10 13:00-14:00 Svanshalls hamn : gott om fina obsar på havssulor på hyfsat nära håll.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 13 oktober 2019
Ida Sihvonen skriver till KOFs postlåda 2019-10-13: En rödnäbbad blåskata har synts till i Skåne. Tänkte att det kanske kunde vara av intresse? Läste det på Facebook.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 12 oktober 2019
Lö 12 okt. Kvällscykling om Ornakärr, Bläsand ca 15, Fjällvråk 1, Ormvråk 1, Blå kärrhök 2 honf, Enkelbeckasin 2
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 12 oktober 2019
12 oktober: den unga stäpphöken som en tid hållit till i vårt område kom strax efter kl 12 lojt spanade över vassen nedanför flaggstången vid Sandön. Ute över Skälderviken fiskade minst 40 havssulor, en ung pilgrimsfalk passerade och nio ladusvalor sträckte mot söder. Två unga havsörnar landade på stenpiren på Rönnen. I tall/granskogen på Klören hördes en tofsmes, några steglitser och många grönsiskor. Ytterligare en ung havsörn drog mot öster över skogen.
Folke Markheden från Helsingborg skrev den 11 oktober 2019
11 okt. I Svessedammen i Filborna skogspark satt en kungsfiskare på en sten.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 11 oktober 2019
11/10 Rosendals Våtmark Ägretthägern 1ex kvar i våtmarken.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 10 oktober 2019
10/10 16:00. Två fjällvråkar, som var upptagna med kråkor, kom härligt nära. Gesällgatan i Munka, vid dammen, nya industriområdet.
Anders Lindén från Ängelholm skrev den 9 oktober 2019
9/10. Eftersökte under morgonen/förmiddagen tillsammans med Hans Nordius förgäves en högst sannolik sibirisk gransångare som vi sett och hört sent under e m den 8/10 i fårhagens inre delar vid Stenkrossen. Hans upptäckte i stället en brandkronad kungsfågel just utanför/söder om fårhagen i skogspartiet där. Ett tiotal myrspovar höll till vid Årnacke hamn. Från fågelplattformen på gamla skjutbanan innanför Farhultsviken, iakttogs både blå kärrhök (honfärgad) och en ung stäpphök jaga (vid 13-tiden). En mycket stor ansamling av vitkindade gäss i viken stördes av en gammal och en yngre havsörn. En hane svarthakad buskskvätta höll till längs staketet norr om fågeltornet mot vassarna. Senare, vid 1430-1530-tiden, sågs en ung (samma som vid Farhult kanske) stäpphök jaga över vassarna vid Vegeåns mynning. Den var också nere invid vassarna en längre stund, sannolikt med någon byte. Efter flera fina observationsserier drog den sig in och tappades mot sjöängarna på Klörensidan. Eventuellt är detta samma individ som setts av olika observatörer utmed kuststräckan Farhult-Sandön de senaste dagarna. I åmynningen sågs också tre smådoppingar och en rörhöna och ute på Sandöns insida en rödbena. Slutligen kan nämnas en tajgasångare nere vid Nabben i Arild, som både lockade flitigt och visade upp sig kring 16.30 tiden. Medobservatörer då var Mats Peterz och Bertil Oldén. Fågeln hade upptäckts tidigare under e m av Björn Malmhagen.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 9 oktober 2019
9/10 omkring klockan 15:00. Lång promenad runt östra delen av Rössjön, intill Lärkeröd. Omkring 25 storskrakehonor paddlade runt och en morkulla skrämdes upp.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 9 oktober 2019
9 oktober: mitt inne bland alla tusentals vitkindade gäss vid Sandön låg två sädgäss och ca 20 bläsgäss. Tre unga havsörnar motionerade gässen med jämna mellanrum och ute över Skälderviken fiskade som mest 20 havssulor. Skäggmesar i vassen och många unga ladusvalor som stannade till en stund för att fylla på med insekter på den långa vägen söderut. Bland vadare en gluttsnäppa, två strandskator, ca 50 kärrsnäppor och många storspovar. I Stureholms våtmark var de två rödspovarna kvar, tre havsörnar och en pilgrimsfalk flög över. Fortfarande en hel del insekter som flyger; höstmosaik- och blågröna mosaiksländor, ängstrollsländor samt två citronfjärilar.
Karl G. Nilsson skrev den 9 oktober 2019
8 Oktober Höganäs. När regnet lättade dök plötsligt sju ladusvalor upp utanför fönstret.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 6 oktober 2019
6 okt Tomarps ene o mader, eftermiddag. 295 tranor sträckte mot syd fördelade på fem flockar, 90 rast tofsvipor, 35 ljungpipare o ett 40-tal starar. Två honf blå kärrhökar jagade på maderna och skrämde upp 3 enkelbeckasiner. I övrigt 1 duvhökshona, 1 tornfalkshane, 1 ladusvala, 16 rast sånglärkor och 1 varfågel. Vid kvidinge kyrka 4 ladusvalor. Tre havsörnar i området.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 6 oktober 2019
6/10 Besök vid flaggstången Sandön 1 rödspov 1blåhök hona minst 3 havsörna o ett tiotal ormvråkar sträckte även många ladusvalor i luften.Körde sen en örnrunda o vid Bjärbolund hade man lagt ut slaktavfall från jakt.Detta medförde att ett tiotal glador o minst 8 havsörnar uppehöll sig i närheten.Över kom en pilgrimsfalk o en flock med vinterhämplingar drog föbi.Senare ytterligare 2 pilgrimmar o 1 sparvhök.Minst två olika stäpphökar hade setts i området.Vi hade en misstänkt dito men den var på för långt avstånd för att vi skulle vara säkra
Lars Bergendorf från Helsingborg skrev den 6 oktober 2019
6 okt. Ägretthägern kvar vid Rosendals våtmark.
P-O Holmgren från Axtorp / Munka-Ljungby skrev den 6 oktober 2019
Idag på fm ca 0900 1st forsärla mumsade godsaker på vårt uthustak.
admin skrev den 6 oktober 2019
Nu finns våra obsböcker från november 1997 till september i år på plats igen. Kolla under menyn Obsar!
Karl G NIlsson från Höganäs skrev den 6 oktober 2019
6 oktober Svedberga kulle. Trots någon minusgrad i gryningen sjöng en gransångare flitigt.
Ulrik Alm skrev den 6 oktober 2019
Sö 6 okt. Vegeholm; Morkulla 1, Dubbeltast 2. Medobs Tommi Sandberg, Leif Olsson
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 5 oktober 2019
5 oktober Vandring i Sinarpsdalen, inte så mycket fågelliv i det kyliga och klara vädret men en del obsar blev det. Cirka 200 sträckande tranor fördelade på tre flockar, 1 gröngöling, 1 spillkråka, 3 st hackspettar, 6 nötskrikor, 4 entitor, 30 rast ängspiplärkor och 1 trädpiplärka i samma flock, gulsparv, gråsiska och lite till. Det som stack ut var dagfjärilar, i sydsluttningarna med lä från nordanvinden noterades minst 25 mindre guldvingar, minst 10 storfläckiga pärlemorfjärilar, 2 tistelfjärilar, 2 amiraler och 1 rovfjäril.
Mats Ljunggren skrev den 5 oktober 2019
Åkte en liten tur över Hallandsås kring middagstid. Lyavägen nerifrån Båstad är för tillfälligt avstängd en bit upp. Men intill Rörmadsvägen (som ansluter till Lyavägen) kom jag förbi ett nyslaget fält där en mängd vråk höll till och sökte byten. Det var huvudsakligen ormvråk, bl.a. en mycket ljus sådan, men även någon fjällvråk. Talrikast på åsen var bofinkarna, som höll till i stora sällskap där det växer bok. En mängd bofinkar flög upp från vägen då jag närmade mig.
Ulrik Alm skrev den 5 oktober 2019
Lö 5 okt, Söderåsen, Åvarp. ca 110 tranor str S. Mycket fink i rörelse
Åsa och Christer Strid från Helsingborg skrev den 5 oktober 2019
5 okt: Vid Småryd/Björkdala 11 röda glador tillsammans med 5 ormvråkar spanade av fälten efter genomförd "grässkörd". En fjällvråk sågs också. Dessutom passerade en SV-sträckande kungsörn. Vid Stureholms våtmark och Bjärbolund noterades minst 12 röda glador och tre havsörnar som kalasade på slaktavfall. Två rödspovarna rastade i våtmarken tillsammans med några tofsvipor. Där simmade också en del änder; kricka, bläsand, skedand och gräsand.
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 5 oktober 2019
Åter en bra sträckdag vid Stenbänken för ringduva med 16.285 ex.fördelat på 70 flockar ( snittstorlek 232 ex ). Idag sträckte duvorna i två riktningar. Dels flockar som korsade sundet och dels de som följde kusten söderut. Kajorna börjar komma igång mer och mer med sträcket - idag 690 ex.och grönsiskan har ökat successivt och sträckte idag med 880 ex. Kallt med byig ONO och inte sol förrän det var dags att avsluta räkningarna, men sträcket värmde.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 4 oktober 2019
4 oktober, Rönneådalen på eftermiddagen: en honfärgad blå kärrhök jagade vid Tomarps mader liksom en stenfalk som resultatlöst försökte fånga något som på långt håll såg ut som en sånglärka. Ryttlande fjällvråkar både i Tomarp och Tranarp. Lite tidigare (vid lunchtid) var ägretthägern kvar i Rosendals våtmark tillsammans med två brunandshanar och ca 60 överflygande tranor.
Bengt Andersson och Thomas Wallin från Hbg/Ählm skrev den 4 oktober 2019
4 oktober: svaga vindar från öster gav förhoppningar om bra sträck vid Örby ängar men de grusades devis… mellan kl 7-10 sträckte ca 1 000 bo/bergfink där bergfinkarna börjar ta allt större andel. Grönsiskorna kan kanske bli många i höst, 400 sträckte. Trastarna börjar också röra sig mot söder, idag tal- och björktrastar. 7 trädlärkor och 60-70 sånglärkor, 3 forsärlor och 900 ringduvor passerade också. Från våtmarkerna grymtade flera vattenrallar.