Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
1416 inlägg.
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019
Relativt kraftig sträck av ringduva vid Stenbänken idag. Merparten av de 17.200 som sträckte, korsade sundet norr om obsplatsen. Sträckriktning: SV. Även trädlärkan hade en hyfsad förmiddag med 126 sträckande. Samtliga följde landborgen mot S. Medobservatör: Mats Johansson
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019
4 oktober. Sitter i Stureholm och fikar med en orädd ung pilgrimsfalk. Träffade jaktsällskapet som informerade att det blir jakt i Stureholm from i eftermiddag och hela helgen.
Marja Digby från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019
Nyss sett tre steglitsor i vår trädgård. De åt ivrigt frön på våra storväxta överblommade rosenskäror. Första gången vi sett steglitsor här på 30 år.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 4 oktober 2019
4/10 Flaggstången Sandön. Mycket änder, bla 1 Bergand hane, 5 snatteränder, 20-tal stjärtänder o ett tiotal skedänder. Dessutom 2 ad havsörnar, 2 kustpipare o 1 rödspov isländare. Ett flertal ormvråkar sträckte. På örnrundan en flock på ca 100 sånglärkor o ungefär samma antal sträckande ängspiplärkor. En fjällvråk ryttlade.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 3 oktober 2019
Några timmars skådande vid Maglaby kärr, Söderåsen. Mellan 10-14 sträckte 126 ormvråkar och 130 tranor förbi liksom 1 pilgrimsfalk, 1 havsörn, 1 duvhökshona och 1 fjällvråk samt cirka 300 ringduvor. I övrigt bland annat 2 talltitor, 1 sjungande svartmes, 2 mindre korsnäbbar, 6 nötskrikor. Vid Heiners ängar också sjungande svartmes, 2 entitor, 2 steglitser och 2 större hackspettar samt två födosökande tornfalkar.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 3 oktober 2019
3/10 Höghult vid katthotellet vid 16.00 tiden passerande 3 flockar tranor mot syd 200+80+90 . Såg även Blå Kärrhök 1honf , Enkelbeckasin 2.
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 3 oktober 2019
3 okt På väg hem från sträckbevakningen vid Stenbänken cyklade jag igenom villakvarteren på Tågaborg, där stora flockar av bofink födosökte i många av trädgårdarna. Senare besökte jag Fredriksdal Museer och Trädgårdar och även där födosökte stora flockar av bofink. Men jag såg inga koltrastar!
Åsa och Christer Strid från Mariastaden, Helsingborg skrev den 3 oktober 2019
Sträckbevakning (i sektorn SO-NV) från altanen idag 09:15-13:00 gav i rovfågelväg ormvråk 359 ex, stenfalk 1 ex, sparvhök 5 ex och glada. En tidig flock trana med 9 ex. Senare (16:15-16:25) passerade ytterligare tre stora flockar på sammanlagt ca 900 ex. I övrigt sågs bl.a. ljungpipare 7 ex, en ensam ladusvala, skogsduva 22 ex, ringduva 1970 ex.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 3 oktober 2019
3/10 Stenhotten FörslövMinst två nötkråkor hördes bra.Dessutom svartmes o tofsmes.Vid Ellenberga en blå kärrhök hane..Flera tranor har sträckt över Ängelholm idag
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 3 oktober 2019
2 oktober Kropps våtmark. Ägretthäger 1, smådopping 2, röd glada 2, ormvråk 1, knölsvan ett par (misslyckad häckning), en ung havsörn drog mot sydost, sträckande finkar mm. många höstmosaiksländor och ängstrollsländor, amiraler och rapsfjärilar.
Thomas Wallin och många fler skrev den 2 oktober 2019
2 oktober: Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade mellan Hittarp och Domsten och såg ungefär 100 ormvråkar, följda av några sparvhökar, sträcka iväg mot Danmark. Dessutom en ung havsörn som satte fart på alla gäss och svanar på revet. En gröngöling ropade, några forsärlor rastade i tångkanten och långt ute i sundet fiskade ca 10 havssulor.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 2 oktober 2019
2/10 Rosendals våtmark. 1 ägretthäger kvar. 1/10 Maria park cirka 100 födosökande bofink varav en var leucistisk .
Karl Nilsson, Kjell-Åke H, Per M, Bengt A, Dan P från Höganäs skrev den 1 oktober 2019
1 okt. Stureholms våtmark. Bra fart på vråksträcket trots en frisk nordvästan, drygt 750 ex sågs passera på några timmar. Men även en hel del fink passerade mot SV, drygt 9000. I våtmarken 2 skedänder, 2 rödspovar och gott om krickor och bläsänder. En stäpphökshona passerade på njutbart avstånd. Över och runt dammen födosökte brun kärrhök, forsärla, kungsfiskare, ladusvalor m.m.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 29 september 2019
29/9 Klarningen: Sångsvan 2, Ägretthägrar 2 ex rastade kort vid middagstid, Trana 2, Blå kärrhök 1 honf, Fjällvråk 1, Bläsand 25, Kricka 20, Sånglärka 30, Ängspiplärka 20, Gulärla 1, Ladusvala 1, Enkelbeckasin 20.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 28 september 2019
Lö 28 sept. Ornakärr, 4 honf blå kärrhök.
Bengt Andersson skrev den 24 september 2019
24 september: även idag sträckräkning vid Örby ängar mellan 07-11 vilket kan kort sammanfattas med: massivt sträck av bo/bergfink, lite rovfågel och mer trast och lärkor jämfört med gårdagen. Totalt 26 arter i varierande antal noterades sträckande mot syd med bla: bo/bergfink 36400, trädlärka 56, sånglärka 93, taltrast 49 (inga under gårdagen), forsärla 7, skogsduva 27, sparvhök 7, stenfalk 1 samt en sen tornseglare. Räknare under dagen var Thomas Wallin, Karl G Nilsson och Sonja Gunnarsson.