Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
1267 inlägg.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 6 maj 2021
6 maj: äntligen slutade regnet och i skogen mellan roddklubben i Ählm och järnvägsbron i Skälderviken sjöng grönsångare, lövsångare, rödstjärtar och svarthättor. Två brun-/gråsiskor sångflög och på två ställen knattrade mindre hackspettar. Ett tiotal ladusvalor jagade insekter över Rönneå, en morkulla for förskräckt upp ur skogsbottnen.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 5 maj 2021
5 maj Stureholms fågeltorn. Ingen bra obs men ett trappsteg i trappan upp till tornet har släppt. Tillfälligt lagat. Var försiktig när du går upp/ner i den. Kollar ny trappa i plattstål och med en snällare lutning än den befintliga.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 4 maj 2021
3/5. Lite osäker. Men igår kväll runt 22.30 tiden kom en liten flock prutgäss över huset.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 3 maj 2021
3/5. På väg hem från Måndags exkursionen körde förbi Stureholms Våtmark. 9 Tranor rastade vid våtmarken.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 3 maj 2021
3/5. Helsingborg Norra hamnen inloppet På morgonen. 9 backsvala och 2 hussvala födosökande.
Martin Persson från Billesholm skrev den 3 maj 2021
2 maj Jordberga 1st Hussvala
Martin Persson från Billesholm skrev den 3 maj 2021
2 maj Jordberga/Vege å dalen: Nyanländ 1st buskskvätta, ropande göktyta samt minst en skogsduva
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 3 maj 2021
2 maj Örjabäcksleden från Ausås till Gamla Malmövägen. Steglitser, gärdsmyg, löv- och gransångare, svartvit flugsnappare 4 st hanar, svarthätta både hanar och honor, större hackspett, ladusvalor, röd glada och en brun kärrhök fin hane mm. Fjärilar en tidig amiral, påfågelöga 4, rapsfjäril 10, aurorafjäril 5 hanar, citronfjäril 2 och nässelfjäril 7.
Thomas Svanberg från helsingborg skrev den 2 maj 2021
2 maj. Sträckkoll vid Vattenmöllan under några timmar. 10 arter rovfågel i obsboken där det kan nämnas bl a, blå kärrhök 7, brun kärrhök 5, sparvhök 29, fiskgjuse 3, tornfalk 7, lärkfalk 4 och stenfalk 1. 2 fina flockar med storspov på vardera 100 ex samt 60 drog förbi och på avdelningen nyanlänt noterades 1 sj törnsångare samt 3 buskskvättor. Icke att förglömma den svartkråka som tillfälligt gästade.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 2 maj 2021
2 maj: eftermiddagsvandrade vid Gamlegård/Rössjöholm där både ärtsångare och trädpiplärka sjöng. Spillkråkan ropade, en skogssnäppa spelade och tätt över Rössjöholmsån pilade kungsfiskaren. I Rössjön hade storlomsparet återvänt och långt i öster gol göken.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 2 maj 2021
2/5. Eftermiddags skådning. Tur till hembygsdparken Ängelholm. Negativt ingen tjäder höna. Mandarinanden kvar i ån. Sandön myrspov 44. Storspov 3. Gluttsnäppa 45. Svartsnäppa 1. Ladusvala 4. Knipa 18. Fisktärna 8.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 2 maj 2021
2/5 Kollebäckstorp. Väckt av ivrigt kuckoande gök. Exakt samma datum som förra året.. Svartvite flugis också idag, en dag senare än ifol.
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 1 maj 2021
210501. Helsingborg. Årets första ärtsångare rasslade till i äppleträdet på tomten.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 1 maj 2021
1/5. Örby ängar. Vitkindad gås. En flock insträckande storspovar 15. Vattenrall 2. Taltrast 3. Rödhake. Järnsparv..gärdsmyg. Sävsångare 1sj. Lövsångare. Gransångare. Grönsångare. Svarthätta. Stjärtmes. Gråsiskor.. sävsparv 2. Medobs Henrik J
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 1 maj 2021
1/5 09:30-11:00 Hembygdsparken ;: tjäderhonan blev en behändig men mäktig skådning. Totalt orädd! Samma gällde för mandarinanden. Drillsnäppa på samma plats. Vegeholms IP: ringtrast sågs direkt i bortre änden, vid björkarna - tack för tipset,Henrik! Stureholm: möjlig trädgårdsträdkrypare ´vid parkeringen men bara lockläte.
Lennart johansson från Vejbystrand skrev den 30 april 2021
En skärsnäppa vid fyrplatsen Hallands Väderö.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 29 april 2021
29 april. Trevlig skådning vid Sandön kl 16.30-17.30. Inte så artrikt men ganska imponerande mängder av framförallt tärnor med uppskattningsvis upp mot 300 ex varav en klar majoritet var silvertärnor. Vid ett tillfälle lyfte ca 150 ex som tog höjd och sträckte österut mot Ängelholmshållet. I övrigt en flock med 51 rastande myrspovar och bland dessa även en grann rödspov. På Vegeholms IP:s gräsmatta födosökte en vacker ringtrasthanne.
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 29 april 2021
29 april: mängder av lövsångare mötte oss deltagare I Studiefrämjandets fågelsångcirkel när vi på morgonen/förmiddagen vandrade i Grevie backar. I lä av en grandunge jagade ca femtio ladu- och hussvalor insekter. Svarthättor, trädpiplärka och gråsiskor sjöng och en gröngöling ropade; svartvit flugsnappare, gulärla och rödstjärtar rastade.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 29 april 2021
Fick precis se bilder på en orädd tjäderhöna som ska hållit till i och omkring Hembygdsparken i Ängelholm igår den 28 april.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 29 april 2021
29/4. Örby Ängar.Härfågel . Mellan Listorps Fotbollsplan och golfbanan. Sågs flera gånger drog runt i området. mellan 15.30 - 16.15. är troligen kvar i området
Roland Nilsson från Ramlösa skrev den 29 april 2021
29.4 En härfågel Örby ängar mellan fotbollsplanen o golfbanan .
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 29 april 2021
28/4. Kvällskådning Örby ängar. Bra med fågel i buskarna. Tropikflyttare. Inflöde förgående natt. Var även på Örby ängar för några dagar sedan helt lugnt. Härligt med våren. Obsar. Hördes en flock storspov som sträckte in. Vattenrall 2. Strandskata 5. Taltrast 2. Koltrast 10. Svarthätta 3. Lövsångare 10-15 ex. Gransångare 10. Rödstjärt 1. Ladusvala 2. Sävsparv 3. Blåmes 4. Och en brun kärrhök hane. Medobs Erik Svensson
Mats Ljunggren skrev den 28 april 2021
Inflödet av flyttfåglar har sannerligen märkts under de gångna dagarna i Glimminge plantering. Lövsångare, rödstjärt och ladusvala har kommit in så smått. Idag var det svarthätta som gjorde premiär. Det var under dagen rätt hyggligt väder, utan den tradiga nordanvinden som nog sänkte fåglarnas entusiasm. Allt hördes så fint.
Helene Johansson från Helsingborg skrev den 28 april 2021
I björkdungen (miatorp, helsingborg) hörde jag en fågel (var lite osäker på lätet) ut med kikaren och såg den fantastiskt fina rödstjärten. Jag var ute med kikaren och tror jag lärt mig lite av fågelsången. "sen cyklade jag till jobb lite tidigare för att lyssna. Då hörde jag i tallskogen ett bekant ljud. Det är nog svarthätta, jag gjort läxan i fågelsångskursen. Jadå. Jag hade rätt. där satt svarthättan och sjöng.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 28 april 2021
28 april Vandring längs Vegeå från brukshundsklubben Bjuv till Selleberga. Ett småtrevligt och varierande område med framför allt gott om småfågel. Vi möttes av en mängd nyanlända lövsångare som sjöng överallt. Härligt! I kören också skogsduva, rödstjärt, trädpiplärka, svarthätta, gråsiska, steglits, gulsparv, sävsparv och hämpling. Brun kärrhök och ormvråkar födosökte och en gammal havsörn skruvade högt uppe. I artlistan också bland annat skogssnäppa, stenknäck och ladusvala Medobservatörer: Thomas Wallin och Inger Persson
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 28 april 2021
Onsd 28 april. Knappast kattugglornas år i Nv-Skåne. Inga kullar så här långt i de tjugotalet holkar Arne Nihlén och jag har kollat och fått uppgift om.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 28 april 2021
28 april. Tidig morgon med revirkartering på S:t Arilds golfbana. Klubben eftersträvar något slags miljöcertifiering och vill därför få reda på vilka biologiska värden som finns i området. Mestadels var det "triviala" arter men både ropande gröngöling och mindre hackspett precis norr om banan var trevligt men inte överraskande. Det var däremot den ljudliga göktytan i södra delen. Om det var en tillfälligt rastande eller på allvar revirhävdande återstår att se vid nästa inventering.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 27 april 2021
27 april. En fantastisk vårdag nästan utan vind. Tillbringade några timmar i västra delen av Sinarpsdalen. Ganska sparsmakat med fågel men det som stack ut var femtal i hackspettar, det var länge sedan. Mindre hackspett ropade nära Grevie och göktyta ropade på fäladen "Paradiset". Minst 2 gröngölingar, minst 4 st hackspettar och en spillkråka räknades också in. Hela 5 sjungande skogsduvor var också trevligt. Mina första lövsångare, minst 5 sjungande. Därtill brun kärrhök, sparvhök, svarthätta, trädpiplärka, stenknäck, dubbeltrast, entita, gråsiska, bergfink och några till. Fem dagfjärilsarter inklusive grönsnabbvinge.
Leif Rosén från Skäret skrev den 27 april 2021
27 april Två ringtrastar ivrigt maskplockande utanför fönstret på Skäret
Lars Hallbeck, Thomas Wallin och många fler från KOF skrev den 26 april 2021
26 april: en insträckande rödspov, en vardera av hus- och ladusvala, ivrigt flöjtande flockar med storspovar, gluttsnäppor mm fick de ca 25 KOFare som trotsade den kalla nordanvinden på dagens måndagsexkursion uppleva. Se referat och bilder via menyn Föreningen > Referat
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 26 april 2021
Må 26 april. Stureholm, kvällstur. Gravand, Skedand, Kricka, Bläsand, Gräsand, Röd glada, Brun Kärrhök, Trana ca 25 str, Skärfläcka 1, Enkelbeckasin, Tofsvipa, Skogssnäppa, St strandpipare, Korp, Gulärla, Lövsångare - hörde två blyga "drillar", mina första för året, Ladusvala.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 25 april 2021
25 april. Morgon och förmiddag på Hallandsåsen. Framförallt olika nedslag kring Älemossen men även en kort avstickare på östra sidan av E6:an. I hagmarker och på öppna ytor en del rastande och födosökande trastar, framförallt taltrastar men även några dubbel-, björk- och rödvingetrastar. Dessutom totalt 11 ringtrastar fördelade på fem olika platser, bl a tre vid Hulrugered och fyra vid Hulebäckseröd. Överlag svag fågelsång med endast enstaka trädpiplärkor, lövsångare och svarthättor. Ute på Lya ljunghed födosökte en hona svarthakad buskskvätta och på samma plats spelade enkelbeckasin. Slutligen vid Simontorp en sjungande trädlärka.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 25 april 2021
25/4. Studiefrämjandet fågelcirkel HBG. Vandring Söderåsen Åvarp. Fin morgon lite kylig med lite markfrost.Flera nya för året. Vi hade 2 svartvita flugsnappare .2 Rödstjärtar. Lite oväntat 1 Grönsångare. Men dagens mest oväntade fynd kom glidande över det första stenbrottet. jag hörde deltagare säga vad är det trana..m.m. lyfte kikaren det var en svart stork sågs jätte fint. Fina obsar på 2 mindre hackspettar 1par. Forsärla 2. Skogssnäppa 2. Gott om stenknäck. Taltrastar .Dubbeltrast 1. Rödhakar. Järnsparvar .Gärdsmygar. Nästa stopp. Jonstorp. Kolla efter den vitnackade Svärtan. Alla fick se den. även sjöorre 700.m.m På väg hem stopp Hasslarps dammar. Bläsand 22.Kricka 5.Stjärtand 1 par. Skedand 2. Gråhakedopping 4. Ladusvala 12. Vadare . Brushane 3. Drillsnäppa 2 Rödbena 5. Gulärla 8. Trevlig dag.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 25 april 2021
25 januari. Fin morgonrunda Utvälinge/Vegeholm i den kalla nordanvinden. En handfull tveksamt sjungande lövsångare hördes (mina första för i år) medan dubbeltrasten vid Låsahuset var betydligt mer högljudd. Två pumpande skogsduvor, stenknäckar högt upp i trädkronorna, ett storskrakepar och, inte minst, en kungsfiskare strax nedströms järnvägsbron.
Kerstin Stigård från Vejbystrand skrev den 25 april 2021
Hört lövsångaren i KVS skogen i Vejbystrand söndag morgon vid 09 tiden
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 24 april 2021
24/4. Hasslarps Dammar på morgonen.Vitkindad gås 1. Tundrasädgåsen 1. Bläsgås 1.Knölsvan 5. Skedand 1 hane.Snatterand 2. Bläsand 18.Vigg 15. Gråhahedopping 3. Fisktärna 1. Gulärla 2. Lövsångare 1sj. Gransångare 5. Jonstorp Halsarevet utanför bunkern. 2 besök. morgon och eftermiddag. Vitnackade svärtan sågs fint i våg skvapet. många sjöorrar och ejder. en del småfågel på sträck Bergfink. grönsiskor. gråsiskor. Sista stopp Stureholms våtmark. 5 sångsvanar kvar. Skärfläcka 9. Ladusvala 4. Trädpiplärka 2 sj.
Eva Nilsson från Hovs Hallar skrev den 24 april 2021
Fick syn på 2 mandarinänder i en liten damm vid Nötte backar torsdag 22 april fm.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 23 april 2021
23 april Rååns dalgång öster om Gantofta. Man fick söka lä undan vinden för att höra några sjungande fåglar och de var inte många. Dock sjöng 1 trädkrypare, 1 trädpiplärka, 3 steglitser, 2 sävsparvar, 1 gulsparv och en mängd gransångare och några till. En nyslagen ormvråk hittades (duvhök?). Två par bruna kärrhökar ägnade sig åt lekar. I övrigt bland annat skogsduva, forsärla, stenknäck och på slutet en duvhök.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 23 april 2021
Fredag den 23/4. Det krävdes viss uthållighet och ett nonchalerande av kylig nordvästvind för att upptäcka den vitnackade svärtan vid Halsarevet i Jonstorp. I bränningarna tillsammans med "mängder" av sjöorrar lyckades vi dock se den efter en bra stunds spanande. Någon praktejder lyckades vi dock inte finna.
Karl G Nilsson, Per Muhr och Thomas Wallin från Höganäs/Ängelholm skrev den 23 april 2021
23 april: vi vandrade på och vid Djurholmamossen på förmiddagen och såg/hörde spelande skogssnäppa, sjungande lövsångare och en överflygande trädpiplärka. Några tranor smög i kanten, flera svartmesar sjöng och tofsmesar hördes.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 22 april 2021
22/4. Örby ängar. Lite kvälls skådning. Väldigt tyst Sädesärla 2. Järnsparv 1. Gransångare 3. Koltrast 1. Talgoxe 3 . Blåmes 3. Gärdsmyg 1. Hämpling 4
Lena Roos från Ängelholm skrev den 22 april 2021
I går den 21/4 hade vi en annorlunda fågel i våran trädgård. Var tvungen o gå närmare för att titta o då tyckte jag att det var en uggla eller uv som satt på våran kanot nere vid Rönneå, jag tog ett foto på den men vet inte vem man skickar kortet till tror det var en dvärguv. Men vad jag förstår är den inte vanlig här. Är någon som är intresserad lämnar jag gärna över fotot.
Svar från admin: webbgruppen
- bilden skickad till info(a)kof.nu och visar en kattuggla i en ovanlig miljö; i strandkanten på Rönneå. Tack för en fin bild och rapport! / webbgruppen
Berit Velden från Ängelholm skrev den 21 april 2021
Tidig morgon, idag 21 april, ser jag för mig, årets första rödstjärt i vår trädgård. Vi har några holkar som han undersökte noga men tyvärr föll ingen tillbelåtenhet, så han flög vidare.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 20 april 2021
19/4. Måndagsexkursion och turen gick till Hasslarps dammar. Underbar kväll. Vid ankomsten runt +20 grader. Vi vandrade runt i området. Många fina obsar. Många arter simänder, bla ett par årta. Tundrasädgåsen var kvar. Många gransångare i området. Se referat och bilder via menyn Föreningen > Referat
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 18 april 2021
17-18 april, totalt 23 timmar sträckskådning under lördag och söndag vid campingbyn, Domsten. Svärta 38, sjöorre 368, kustlabb 3, fisk/silvertärna 373, smålom 58, storlom 12, fiskgjuse 21, sparvhök 449, brun kärrhök 39, blå kärrhök 28 varav 7 ad hane, röd glada 28, brun glada 2, havsörn 7, ormvråk 149, fjällvråk 46, tornfalk 20, stenfalk 7, pilgrimsfalk 5, duvhök 1, vit stork 1, horn/jorduggla 1, ladusvala 6 mm. Medobs Mårten M, Bengt A, Peder W, Oskar L, Thomas S, Dan P mfl.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 18 april 2021
18/4 Hasslarps Dammar. Underbart väder med flera trevliga obsar. Grågås 50. Tundrasädgåsen kvar. Knölsvan 5 . Gravand 12.Skedand 5. Stjärtand 1par. Bläsand 28. Kricka 12. Gråhakedopping 3. 1 Duvhöks hona flög förbi . Ormvråk 4.Sothöna 30. Brushane 2. Rödbena 6. Ladusvala 2. Gulärla 1 ex drog runt i området. Sädesärla 10. Gransångare 10. sävsparv 5. Gullvivor i hagarna Fleninge dammarna. Stureholms Våtmark. Sångsvan 7. Gravand 15. Skedand 17. Kricka 5. Skärfläcka 4. Ladusvala 2. övrig obs Större brun fladdermus 1ex. jagade över våtmarken foto TACK Totta. Medobsare flera idag.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 18 april 2021
18/4 Rössjön, östra delen vid Lärkeröd. Stor spiral på mkt hög höjd av fiskmåsar som snurrade runt i cirka en timme, borde ha varit mer än 100 stycken. Skogssnäpporna har kommit, inga lövsångare eller lommar.
Ronny Johansson från Kattarp skrev den 18 april 2021
En gulärla vid mellersta Fleningedammen, Hasslarps dammar idag 18/4
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 17 april 2021
Ranarpsstrand 17/4, 05.50-11.50. Fint blandat insträck i nordostvinden. Ejder 165, sjöorre 190, glada 2, brun kärrhök 2, fiskgjuse 1, stenfalk 2, tornfalk 4, myrspov 1, storspov 205, labb 3, skrattmås 190, fiskmås 100, ängspiplärka 165, trädpiplärka 1, grönsiska 240, vinterhämpling 1.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 16 april 2021
Kropps våtmark 16 april. En vinterflickslända var dagens höjdare. Bilder i Artportalen. Många nässelfjärilar och ett par påfågelöga. 6 st sträckande ormvråk, snatterand, vigg, sothöna, gråhakedopping 3 par, kricka, gravand 2 par, hämpling, röd glada, torn- och pilgrimsfalk, sädesärla mm.