Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
728 inlägg.
Karl G Nilsson från Höganäs skrev den 10 juli 2020:
10 juli. De takhäckande fisktärnorna inne på Höganäs ABs fabriksområde börjar nu lämna kolonin. Flera 1K fåglar sågs utmed Höganäs stränder idag. Småtärnorna borde kanske ta lärdom?! Påfallande ofta tycks dessa fisktärnor lyckas med häckningen, de flesta år ser man ungfåglar.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 10 juli 2020:
9/7 Ingelsträde våtmark: 1 ormvråk, 1 brun kärrhök, 1 rörhöna, 15 gluttsnäppor, 5 grönbenor, 1 skogssnäppa, 2 rödbenor, 2 brushanar, 1 kärrsångare, 1 sävsångare.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 10 juli 2020:
9 juli. Fortfarande bra fart på två nattskärror i Vegeholmsskogen. Dessutom fantastiska, närgångna flyguppvisningar av flera exemplar. Tre kattuggleungar tiggde envetet, morkullor drog och nordfladdermus jagade. På hemväg gjorde vi ett kort stopp vid Stureholm, där överraskande nog en kornknarr kortvarigt spelade i åkern mellan våtmarken och vägen. Medobservatörer: Maria Jönsson och Johanna Röjgård.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 9 juli 2020:
To 9 juli, Stureholm, kort kvällsrunda; Häger 7, Kricka 2, massor av grågäss, Gluttsnäppa 1, Drillsnäppa 1, Enkelbeckasin 2, Skogssnäppa 1, St Strandpipare 3, Rödbena 2. Törnskata 1, Steglits 2. Här gott om födosökande tornseglare, men jag misstänker de kommer från ett vitt omland. Hemma i byn - Ingelsträde - har få, om ens några, par gått till häckning. Mycket intressant hur de verkar "bedöma" sommaren som kommer. Bestämmer sig något par att gå till häckning in medio juni följer strax andra efter. Nu gissar jag det är icke-häckare som väl kan försörja sig själva, men inte "vågat" ge sig på familjebildning.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 9 juli 2020:
9/7 kvällstur. Rönnen. Mycket fågel. Grågäss. Vitkindad gås. Knipor . Kricka 16. Bläsand 1. Bra med vadare. Strandskata 12. Tofsvipa 55. Skärfläcka 4. Storspov. Småspov 1. Myrspov 16. Gluttsnäppa 18. Rödbena 28. Grönbena 4. Drillsnäppa 2.brushane 1. Kärrsnäppa 11 Mycket tärnor. Fisktärna. Och kentsk tärna. Stare100.
Richard Paulsson från HJÄRNARP skrev den 9 juli 2020:
Årets tomtkryss! Döm om vår förvåning när vi i morse satt och åt frukost på vår veranda, plötsligt kom en kungsfiskare och hälsade på. Efter en snygg gir över en rosenbuske slog den sig ner i en lönn och spanade lystet in våra dammfiskar.Ett återbesök under kvällsmålet hann den också med.
Karl G Nilsson från Höganäs skrev den 9 juli 2020:
9 juli. Var är alla svalor och seglare? Cyklade mellan Jonstorp och Fjälastorp, ca. 6 km, i ett småbrutet jordbrukslandskap med dungar och ängar. Gott om betande kor, hästar och får. På dessa cirka 6 kilometer sågs 11 ladusvalor, 4 tornseglare och 2 hussvalor. Visst borde man se mer aktivitet vid denna årstiden?
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 6 juli 2020:
Sönd den 5/7 mellan skurarna Promenad ner mot Klören. Minst tre par törnskator o en trädlärka som matade en unge. Trädgårdssångare o svarthätta sjöng o göktyta hördes. En lärkfalk flög över
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 4 juli 2020:
4/7. Stureholms våtmark. Kort stopp sedan tilltagande regn. Knölsvan 1. Har aldrig haft så många grågäss på lokalen. 450 ex. Tofsvipa 50. Rödbena 1. Kärrsnäppa 5. Gräsand 1 hona 8 juv. + 25 ex. Gravand 7. Kricka 5. Skogssnäppa 2.
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 3 juli 2020:
2 juli. Cykeltur efter solnedgång mot Höghult. På Svedbergavägen öster om ladan hittades en trafikdödad ung tornfalk som var ringmärkt. Från häckning på ladan? På samma ställe hördes rapphöna. Vidare mot Höghult var kornknarren seg på att komma igång men gjorde tre crexande 23:18 för att sen avvakta 10 minuter till nästa spel. Tog banvallen tillbaka mot Kattarp men tyst förutom en kärrsångare, banvallen rejält förvuxen och jag fick ducka för en och annan gren.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 2 juli 2020:
2 juli. Tillbringade ett par timmar i skogen och på hyggena mellan Sibirien och Klören. Fantastiskt att få uppleva fågelrikedomen i detta område där KOF för ett antal år sedan aktivt och framgångsrikt arbetade mot planerna för anläggning av en stor golfbana. Idag en aktivt ropande göktyta, ett par svarthakad buskskvätta som är igång med säsongens andra kull, minst en kull med flygga trädlärkor, flera par törnskator, dubbeltrast med mat i näbben, stationär och sannolikt häckande bivråk, sjungande härmsångare, gulsparvar, trädpiplärkor, m.m.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 2 juli 2020:
Hasslarp på fm. Massor av grågäss, men även 7 grönbenor o 1 skogssnäppa, 2 större strandpipare o 2 mindre strandpipare. Ett hundratal ungstarar flög runt. Gråhakedopping låg på bo o gransångare, svarthätta o kärrsångare sjöng
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 30 juni 2020:
Ti 30 juni. Svedberga, sen kvällsrunda. Ung kattuggla, trädpiplärka , steglits och gulsparv sjunger ännu
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 29 juni 2020:
Södra Bjärekusten, slutet av juni. Jag har under några dagar gått kuststräckan Vejbystrand-Burensvik och räknat andkullar och upprörda vadare. Utfall: Knölsvan en kull med två ungar, gravand åtta kullar med 28 ungar, en gräsandskull, två kullar storskrake (1+7 ungar). Fem ensamma småskrakshanar kan nog indikera att det ligger några honor på ägg. Varnande tofsvipor på fyra ställen, varnande större strand på tre ställen, och rödbenor varnande vid Lervik och Burensvik. Några par strandskator smyger fortfarande i strandkanten men sannolikt blir det inga ungar alls i år. Detta kan ju låta hyfsat men min bedömning är ändå att alla vadararter har minskat rejält på tio år.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 29 juni 2020:
29 juni: inventering för Svensk Dagfjärilsövervakning på Klören gav 130 fjärilar av 17 arter. Flest var slåttergräsfjärilarna (48), ängssmygarna (16) och nässelfjärilarna (11). Dessutom bredbrämade resp mindre bastardsvärmare, vitfläckiga guldvingar, hedblåvingar, sandgräsfjäril, vinbärsfuks och fyra ängspärlemorfjärilar. Göktyta och härmsångare sjöng, en stationär bivråk flög över. Minst tre törnskatepar höll till på hyggena. Brun mosaikslända och gulfläckad glanstrollslända patrullerade.
Martin Persson från Billesholm skrev den 29 juni 2020:
Sång från både flodsångare och gräshoppssångare nere i vegeådalen nära kommungränsen Svalöv/Bjuv.
Deltagarna i KOF-exkursionen till Hallandsåsen skrev den 28 juni 2020:
28 juni: bivråk, skogssnäppa, överflygande mindre korsnäbbar, sjungande grå flugsnappare och ropande gröngöling och spillkråka såg deltagarna i dagens KOF-exkursion till markerna runt Rössjöholm. Dessutom 22 trollsländearter! Referat och bilder finns under menyn Föreningen > Referat
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 28 juni 2020:
Sö 28 juni. Christinelund. Smådopping 2, Sothöna 2, Lärkfalk 1, Skogsduva 2, Rödstjärt, Trädpiplärka, Hämpling.
Per Broman från Magnarps hamn skrev den 27 juni 2020:
En ad Större skrikörn över Magnarp. Flög österut.
Karl G Nilsson och Thomas Wallin från Höganäs/Ängelholm skrev den 24 juni 2020:
24 juni: på Rönnen rastade en kentsk tärna tillsammans med en till synes väldigt ung unge – hade den verkligen kommit från mer avlägsna kolonier eller har vi haft en häckning i närområdet i år? Tre myrspovar och två mindre strandpipare på västsidan och utanför stenpiren dök en tordmule och en tobisgrissla. 13 snatteränder flög över tillsammans med en bläsand, en ruggande skedandshane kom efter. På Sandön rastade sex svartsnäppor och åtta gluttsnäppor. Flera unga hägrar smög i vasskanten, de verkar ha ett bra år.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 23 juni 2020:
23/6. Örby Ängar. En del fågelsång. Dom arterna som var flitigast var gransångare. Svarthätta . Men även hördes. Lövsångare. Härmsångaren. Törnsångare. Andra arter. Sävsparvar. Gärdsmyg. Gråsiskor. Talgoxe. Blåmes. Större hackspett. Koltrast. Gök.
Ingemar Johansson från Ängelholm skrev den 22 juni 2020:
22 juni .. Spelande vaktel vid 22 - 22.30 tiden på två olika ställen strax norr om vägen mellan Ängeltofta och Ulriksfält (Ängelholm). på samma plats också spelande rapphöns.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 22 juni 2020:
Hasslarp på fm. Fiskgjuse 1,svartsnäppa1,g grönbena 3,brushane 1 vacker vitkragad hane, större o mindre strandpipare. Dessutom hade skärfläckan fyra ungar o gravanden sex. Flertal unga sothönas simmade omkring o kärrsångare sjöng.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 21 juni 2020:
Promenad Ängelsbäcksstrand-Glimminge plantering 21/6. Huvudsyftet var att kolla upp hur häckningssäsongen varit för änder och vadare. Fyra gravandskullar, en gräsandskull, totalt sex ejderungar, varnande tofsvipa på fyra ställen och varnande större strandpipare på tre ställen. I övrigt bl a 12 brushanar och nio snatteränder.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 20 juni 2020:
20 juni Cykeltur kring Helsingborg. Stannade vid den lilla våtmarken/ruderatmarken strax väster Väla skog. Våtmarken i kombination med buskmarkerna omkring ger ett rikt fågelliv och jag noterade bland annat gravand med 8 ungar, 11 rast skogssnäppor, 9 rast tofsvipor, mindre strandpipare, 3 strandskator, 1 gök, 1 sjungande av vardera kärrsångare, sävsångare och härmsångare. Från Väla skog hördes sjungande skogsduva. Vid våtmarken en del trollsländor, bland annat blå kejsartrollslända.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 19 juni 2020:
19/6. Höganäs. Kaptenens trädgård. Lundsångaren Sågs kort lockade sporadiskt. Östra delen av parken. I hagtorns träd. På eftermiddagen. Glad midsommar.
Mats Ljunggren skrev den 18 juni 2020:
Gårdagens busksångare kom igång lite för sent för min del, så jag satsade istället på att köra en liten omväg på väg till jobb. Visst kunde jag glädjas åt att få höra busksångaren, men att vara där om sena aftonen hade nog varit bättre, då det nu rätt ofta kom förbi bilar.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 18 juni 2020:
Körde tidigt i morse till Hov för att lyssna på busksångare som Mikael Haraldssson hade upptäckt. Var där ca06;50 till 08.00. Då sjöng den kraftfullt o sågs bra. På em åkte jag o Lars Forsén till Höganäs till Kaptens trädgård där vi såg o hörde lundsångare locka i hagtornsträden
Anders Lindén från Ängelholm skrev den 18 juni 2020:
Onsd 17/6. Den av Mikael Haraldsson under morgonen upptäckta busksångaren vid Hov, mellan Båstad och Torekov, gladde ett mindre gäng skådare från omkring kl 22.25, då den satte igång inledningsvis lite trevande, men med typiska strofer i långsamt tempo med stora tonkliv och smackanden emellan. Den kom sedan alltmer igång och sjöng ihärdigt fortfarande då de sista av oss lämnade platsen, omkring kl 23.25. Under tiden satte också en vaktel igång att spela en bit norr om oss. Busksångaren satt i skogsdungens utkant just söder om Svenstadsvägen (lv 115) och där skylten med ortnamnet Hov står då man kommer från Båstadshållet (dvs i östra utkanten av Hov). Det tycks vara ett bra år för busksångare i år, med bl a flera fynd i Skåne och äntligen även ett i NV-Skåne. Enl uppg lär förra fyndet i våra trakter härröra från 80-talet! Flera medobservatörer, bl a Henrik Johansson, Thomas Svanberg, Patrik Söderberg, Peter Franzén, Lars Hallbeck o Phil Benstead.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 17 juni 2020:
16/6. Hasslarps dammar. Östra fleninge dammen. Dammsnäppa 1 vid 18.00 tiden. Klören. Vägen ner mot havet 22.30. Spelade 3 Nattskärra. 2 ex sågs mycket fint. Morkulla 2sp. Taltrast 3sj. En mycket fin kväll.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 16 juni 2020:
16/6 20:00 Grå flugsnapparen hade för några år sedan bo på altanen, ett par meter ovanför all aktivitet av fikande, grillande och festande. Nu tillbaka efter så pass lång tid, på samma bräda. Jag tror vi underskattar fåglarnas minne!
Karl G Nilsson från Höganäs skrev den 16 juni 2020:
16 juni. Hur många gulärlor häckar numera ute i åkerlandskapet? Ute på Kullaslätten vid Lovisefred, Unnarp, Tunneberga, Tjörröd m.fl. platser stöter man på dem regelbundet och då inte bara i år utan årligen. De tycks i allt större utsträckning lämna strandängarna även om enstaka par ännu finns kvar här. På hemvägen hördes en lundsångare flitigt sjungande i och omkring Kaptenens trädgård i Höganäs
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 16 juni 2020:
15 juni. En vaktel spelade fint nära vägen strax öster om ljusfabriken i Ängeltofta. Full fart kl 23.15-23.30. Mellan Ulriksfält och Borrstorp en sjungande gräshoppsångare. Även den precis intill vägen.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 15 juni 2020:
15 juni: en brandkronad kungsfågel sjöng helt nära Sibirienvägen i Kronoskogen, Ängelholm – mitt i ett område som Ängelholms kommun/Sveaskog precis ”gallrar”. Ännu en okänslig gallring mitt i häckningssäsongen i vårt område.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 15 juni 2020:
Fm skålning vid Rönnen. Vid lilla viken låg en smalnäbbad simsnäppa o guppade som en kork. Dessutom en vacker svartsnäppa i praktdräkt. Hussvalor jagade o flera vitkindade gäss stod på Rönnen
Mattias Jonsäter från Nyvång skrev den 15 juni 2020:
Tranerödsmosse igår kväll 21.45-22.45 Stillsam kväll vid mossen blev inte riktigt så angenäm då 100-tals knott såg mig som kvällsfika. 3 Morkullor spelade i skymningen och vid 22:20 började Nattskärrorna. Totalt uppskattade jag det till 4 spelande fåglar. 1 ex kom väldigt fint vid observationsplatsen. Ca 22:30 hördes plötsligt Pärlugglan spela för att sedan helt tystna.
Per Muhr, Kjell-Åke Hall och Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 15 juni 2020:
14 juni: den hårda ostanvinden som blåst hela dagen lade sig och det var alldeles vindstilla när vi i skymningen vandrade in i Vegeholmsskogen, mot tv-masten. När taltrastarna tystnat började morkullan att dra och strax därefter kom nattskärrorna också igång. 4-5 stycken hörde vi, både spelande och klatschande med vingarna. En ivrigt sjungande kärrsångare vid Klörenbron avslutade kvällen.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 14 juni 2020:
14/6. Hasslarps dammar. Bra med fågelsång. Näktergal. Rörsångare. Sävsångare. Kärrsångare. Törnsångare. Lövsångare. Gransångare m.m Gök. Tornseglare. Gråhakedopping. Mindre strandpipare. Stureholms våtmark. Gravänder. Svartsnäppa 2. Skogssnäppa 4. I skogen Svartvit flugsnappare m.m
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 14 juni 2020:
Sö 14 juni. Christinelund. Smådopping 1, Kattuggla 1, Ormvråk 1, Skogsduva 2, Gröngöling 1, St hackspett 1, Rödstjärt, Trädpiplärka, Svarthätta. Lövsångare, Gransångare, Sånglärka.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 13 juni 2020:
13/6 Hasslarp 20:20-21:10. Omkring 35 olika arter och roligast var att gräshoppsångaren sjöng enträget, på sin vanliga plats; kalkvägen ner mot bruksområdet..
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 13 juni 2020:
Lö 13 juni. Vegeholm, kvällsrunda med goda vänner. Morkulla, Trädlärka 2, Rödstjärt, Trastar
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 13 juni 2020:
13/6. Örby ängsr. Gök.2. Vattenrall 2. Större hackspett 1 Sävsångare 1 Törnsångare 2. Kärrsångare 2. Lövsångare 5 Gransångare 8. Näktergal 3. Väldigt lite mes familjer i markerna. Såg endast 1par talgoxe med 3 juv. Brukar vara mer..
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 11 juni 2020:
10 juni. Kvällstimme vid Sandön innan skymningen. Utanför sandrevlarna låg fem storlommar och en bit från dem fiskade uttern. För man kan väl anta att det är samma individ som regelbundet setts i området under våren. Ute på Själrönnen totalt mer än 60 tärnor. Dels de häckande paren fisktärnor men även en flock som vid mer än ett tillfälle gjorde sträckförsök på höjd in över Klören. Flocken bestod av 35 fisktärnor och tre silvertärnor. Uppenbart att det var fåglar på väg norrut. Över åmynningen ett 50-tal ladusvalor och några backsvalor. Ca 300 starar samlades för övernattning och en lärkfalk drog över. Skäggmesar och vattenrall hördes från vassområdet. I åmynningen mindre strandpipare och svartsnäppa.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 10 juni 2020:
Onsd 10 juni. Vegeholm, kvällsrunda, men stannade inte tillräckligt länge för nattskärra. Kattuggla 1 vuxen, Skogssnäppa 2, Gröngöling 1, Trädpiplärka 3. Jämfört med tidigare år relativt få tornseglare kring borgen. Samma förhållande hemma över byn, Ingelsträde. En annan iakttagelse i Vegeholm; inte en sjungande grönsångare! Brukar ha 3-4 revir längs kvällens stråk.
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 9 juni 2020:
7-9 juni. Tre trevliga dagar på Hallands väderö, många hade bokat av så vi bodde själva på skogvaktargården. Russinen i kakan uteblev men ca 10 sjungande rosenfinkar räknades in. På Orskär 100 storskarvar på bo och 7 adulta toppskarvar.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 9 juni 2020:
En härlig morgon på Bjäre Dagshög-Burensvik-Ramsjö. En fantastisk buskmark i området. Här sjöng o hördes ärt o törnsångare,trädgårdssångare,gransångare lövsångare. Flera hämplingar sågs o järnsparvar hördes. Stenskvättor vanlig liksom rödstjärtar,gulsparvar o grönfinkar. Ensam tornfalk i en enebuske. Härlig morgon mellan 05,00-08,00
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 8 juni 2020:
8/6 15:50 En makaonfjäril på tillfälligt besök i jättevallmobädden. Det måste vara minst 20 år jag såg en sist här i Kollebäckstorp.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 7 juni 2020:
7/6 22:30 . Underbart att höra nattskärran spela som vanligt en sådan här jobbig vår. Kollebäckstorp, ängarna innan bron.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 6 juni 2020:
6/6. Rönnen. Såg skedstorken stod ganska långt ut mot spetsen. Prutgås 2. Sandön. Svarttärna 1 och Kungsfiskare 1.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 4 juni 2020:
4 juni: oväntad många skedänder rastade idag vid Sandön – 36 st (alla adulta och de flesta hanar) simmade i Vegeås utlopp. Bland dem även 12 snatteränder, 7 krickor och 33 gravänder. En skäggmes flög över vassen, kärr-, säv-, rör- och törnsångare sjöng. I en flock med drygt 15 fisktärnor som samlats på sandrevlarna satt även en kentsk tärna.