Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska. Ange både för- och efternamn.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
2384 inlägg.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 21 januari 2024
21 januari, båtplatsen vid Vegeå i Utvälinge: två rördrommar bråkade med varandra i vasskanten, en vattenrall kutade förbi och ute i ån dök en smådopping. Medobsare: Anna-Lena och Richard Paulsson samt Bengt Nilsson.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 20 januari 2024
20 jan. Fin skådning vid Sibirien efter lunch då vinden avtagit. En sjöfågelflock med kanske uppemot 1000 individer låg på vattnet inte alltför långt ut. Mest sjöorrar och svärtor men även tresiffrigt antal bergänder och en del vigg. Därutöver en svarthakedopping. På stranden fyra arter vadare. Några strandskator, en kustsnäppa, en kärrsnäppa och mest överraskande fyra orädda födosökande skärsnäppor.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 20 januari 2024
20/1. Utvälinge fågelmatningen vid båtklubben Mängder med koltrastar minst 25. Bofink 1 Talgoxe. Blåmes. Gärdsmyg. Steglits 8. I ån. Smådopping 1. Storskarv 2. Sandön. Havsörn 1. Storspov 8. Strandskata 15. Vid Svedberga ängar 2 unga Havsörnar som jagade en korp.
Hans Petersson från Viken skrev den 20 januari 2024
Kort stopp vid vattenverket i Höganäs vid 13-tiden. Gott om uppspolad tång lockade bl.a. 2 skärpiplärkor, 3 ängspiplärkor, 4-5 rödhakar och ett tiotal kotrastar.
widar narvelo från HELSINGBORG skrev den 18 januari 2024
Grå Läge 18 jan +1 gr C, blåsigt, delvis soligt. Knölsvan cirka 100 ex, Bläsand 100 + ex, rödbena 1 ex, Blå kärrhök hona 1 ex flög upp från litet vassområde S Viken. Storskarv mm. En säl på revet som var mest under vatten. SO Jonstorp 16 jan sol och 6 gr minus, Stjärtmesflock i skogsdungen 6-8 ex
Bengt Andersson, Rolf Svensson och Thomas Wallin från Helsingborg/Ängelholm skrev den 16 januari 2024
16 januari: de två unga kungsörnar som en tid hållit till i våra marker lyfte idag makligt och mäktigt från de stora ekarna i Rögle sumpskog. Vid KOFs matning i Stureholm var trafiken livlig; gulsparvar, domherrar, nötväckor, blåmesar, talgoxar tillsammans med en ensam stenknäck. Och den första (för oss...) talgoxen för i år sjöng!
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 14 januari 2024
14 januari Det är verkligen en "koltrastvinter", har sällan sett så många en vinter någonsin. Hade en flock på 38 ex i Vikingsbergsparken häromdagen som åt utlagd mat utan att bråka (!) och vid dagens runda i Eskatorpsskogen en bit från Bälteberga födosökte minst 40 ex. Dessutom en ganska trevlig artlista med bland annat havsörn, sparvhök, spillkråka, st hackspett, sånglärka, stjärtmes, entita (sjungande), domherre, gulsparv och gärdsmyg. Stora mängder gråsgås och kanadagås i rörelse.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 14 januari 2024
Sö 14 jan. Fälleberga, Bjuv. Vi var ett litet "restgäng" från KOFs välbesökta åsexkursion (referat kommer) som besökte Fälleberga på hemvägen. Fina strömstaremiljöer, men tydligen ska man vara i Jordbodalen, Hbg denna säsong... Dock, en kattuggla på dagplats under skorstenens plåthuv var en kul avslutande obs. (Medobs; Bosse J, Gunilla A, Lisa l, Annelie D samt vår vägvisare Lasse Karlsson)
Mikael Sunesson från Viken skrev den 14 januari 2024
Läser om Gråsparvens tillbakagång i området. Därför är det trevligt att rapportera om de 20-30 individer som dagligen besöker utfodringen i trädgården. Den klart dominerande arten år efter år.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 12 januari 2024
12 januari. Besök av några av Helsingborgs hamnar med omnejd. Tropical beach: skärpiplärka 2, ängspiplärka 7. Norra hamnen: vigg 25, smådopping 1, gärdsmyg 1. Västhamnsverket/reningsverket: svart rödstjärthane 1, forsärla 1, skäggdopping 1.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 12 januari 2024
Fre 12 jan. Vegeholm. Fm timmar med klar himmel och vackert vitglacerade grenar. Senare dimma. Obsar; Grå häger 1 försöker sig på att övervintra vid Varebäcken, Storskrake 1, Kattuggla 1, Spillkråka 1, St hackspett 2, Korp, Nötskrika 3, Svartmes 3, Entita 2, Domherre 1, Trädkrypare, Taloxe, Blåmes
Karl G Nilsson från Höganäs skrev den 12 januari 2024
Andräkning Lerhamn - Mölle 12 januari. Ovanligt artrikt: skäggdopping, svarthakedopping, smådopping, gråhäger, storskarv, smålom, grågås, kanadagås, vitkindad gås, knölsvan, sångsvan, gräsand, bläsand, kricka, ejder, svärta, sjöorre, knipa, vigg, småskrake, storskrake, tordmule sillgrissla, havssula, skärsnäppa och säkert även någon missad art. Talrikast var grågås, gräsand och bläsand.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 11 januari 2024
11 januari. Gick en runda på Söderåsen från hjorthägnet, Vrams Gunnarstorp, och till Maglaby kärr som efter restaureringsarbeten, bland annat nytt dämme och reglerat utflöde, blivit en fin damm. Sällsynt lite fågel i skogen, dock en flock på 12 korpar, flera ormvråkar, en glada och en flock med gråsiskor. En havsörn sågs i träd SO om Vrams Gunnarstorp. Besökte också Åvarps by och kunde räkna in en flock på 16 domherrar som på en betesmark mumsade i sig fröna från "lönnäsor" i gräset.
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 10 januari 2024
Gråsparv och trädgårdsträdkrypare 2023 God fortsättning och därmed också en förhoppning om ett likaledes Gott Nytt Fågelår. Trenden för gråsparv, verkar vara att arten är på stark tillbakagång – och då inte bara inom KOF´s rapportområde, utan även på många andra håll. För att se hur beståndet såg ut i Nordvästskåne, gick jag igenom samtliga rapporter som gjordes i Artportalen under 2023. Arten rapporterades från 82 lokaler och jag valde ut de högsta siffrorna från varje lokal och sammanställde dessa. Resultatet var något nedslående och totalsumman var så låg som 592 individer. Det vore på sin plats att göra en ordentlig inventering för att få en adekvat uppfattning om statusen för gråsparven. Även för trädgårdsträdkrypare gjordes en noggrann dokumentation. För Nordvästskånes del, noterades fyra säkerställda häckningar, samt en del revirhävdande hannar, som – vad jag vet – inte följdes upp. En sammanställning av statusen för trädgårdsträdkryparen i Sverige finns att läsa i Anser nr 4 2023. Vad gäller inventeringar av häckfåglar, samt rovfågel- och transträck under 2023, finns artiklar att läsa på KOF´s hemsida.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 9 januari 2024
Besök vid Grytskären tillsammans med Hans Nordius. Gott om piplärkor, ca 15 ängspiplärkor och 6-7 skärpiplärkor. På yttre Grytskären minst 20 toppskarvar samt 4 skärsnäppor som landade bortom ena skäret. Ingen vattenpiplärka trots idogt sökande. Hans såg även en honfärgad blå kärrhök flyga förbi.
Cecilia Forsman från Nyhamnsläge skrev den 8 januari 2024
Dagens promenad längs havet Nyhamn - Lerhamn, en flock björktrastar flög omkring med koltrastar som sällskap. I Lerhamn smådopping 2 st och en sothöna som smög längs piren. På vägen mot Krapperupskogen landade en järnsparv strax framför oss.
Helene Johansson från Helsingborg skrev den 8 januari 2024
Tallskogsleden Miatorp. Mindre hackspett. Första gången jag såg mindre hackspett här i tallskogen. Poppis tillhåll för hackspettar. Större hackspett ser/hör jag i princip varje gång jag cyklar hem från jobbet. Gröngöling såg jag i förrgår. Sett och hört spillkråka flertal gånger. Väntar på mellanspett...?
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 6 januari 2024
6/1. Lite eftermiddag skådning vid Svedberga ängar. 2 adulta havsörnar. Sandön. Mycket is. Men en hel del fågel. Sångsvan 220. Grå häger 1. Strandskata 15. Storspov 17. Kanadagås 9. Bläsgås 3. Grågås 180. Medobs flera
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 6 januari 2024
6 jan. Sjöfågelräkning Farhult-Sandön, -10C, mycket is längs kusten, snörök över havet och min mobil dog ute på Rönnen av kylan. Grågås 2345, gräsand 1950, sångsvan 382, kanadagås 274, knipa 47, vitkindad gås 28, knölsvan 19, storspov 17, storskarv 4, bläsand 3, kricka 2, storskrake 2, strandskata 2, tundrasädgås 2, skäggdopping 1 samt hybrid grå kanadagås 3 ex. Vid Stenkrossen en blå kärrhök och vid Rögle en räv.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 5 januari 2024
5 jan. Vinterfågelräkningen Allerums skog - Nellåkra - Döshult. Min rutt är inte så gammal som Christer Strids men nästan.... Dagens runda på cirka milen var en av de kallaste jag varit med om och det blev inte bättre av att jag gick genom isen på ett ställe och fick tömma kängan på vatten. Men vad gör man inte för vetenskapen. Fågelmässigt var det väldigt spartanskt, 23 arter totalt. Slående tomt på småfåglar där individrikaste art blev koltrast med 18 individer och nummer två björktrast med 15 individer. Annars så klart kaja och kråka individrikast. I övrigt bland annat 1 havsörn, 5 ormvråkar, 2 glador, 2 st hackspettar, 3 nötskrikor, 2 entitor, 6 stjärtmesar (vilket talgoxe och blåmes bara marginellt slog), 6 domherrar, 4 gulsparvar och 1 gärdsmyg.
Henrik Johansson skrev den 5 januari 2024
Bjäre 5 jan. En flock med omkring 50 gråsiskor födosökte på åker mellan Rammsjö och Slättaröd. Bland dessa en jättefin snösiska. Två mindre flockar med rapphöns i utkanten av Torekov.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 4 januari 2024
4 jan. Förmiddagstur till Hasslarps dammar. Mest issörja eller delvis igenfrusna dammar vilket medförde en ganska mager artlista. Trevligaste och mest överraskande obsen var en födosökande utter i den s k ”Karpdammen” (f d Frigolitdammen) som var isfri. En flock bläsänder och några krickor uppehöll sig i Hasslarpsån och i en vak i sydöstra Fleningedammen låg en ensam brunand. I småfågelväg bl a fem skäggmesar som rörde sig i högre gräs- och örtvegetation. Kul att arten håller ställningarna som övervintrare runt dammarna trots att området skogar igen allt mer varje år.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 1 januari 2024
31 december En liten runda längs Vegeå vid Bjuv-Selleberga. Fortfarande översvämningar men mindre än för ett par veckor sedan. Området är en väldigt trevlig vinterlokal vad gäller småfågel vilket såklart beror den rika födotillgången med bärbuskar och fröställningar av diverse örter. Idag bland t ex ca 25 koltrastar, 8 björktrastar, 12 domherrar, 8 gulsparvar, 2 grönfinkar, 35 grönsiskor, 15 gråsiskor, 2 stenknäckar, 6 gärdsmygar, 6 stjärtmesar, 3 trädkrypare och 6 gärdsmygar. I övrigt bland annat 2 havsörnar, 5 ormvråkar, 2 sparvhökar och ca 80 ringduvor.
Åsa och Christer Strid från Helsingborg skrev den 31 december 2023
25 dec 1974 gjorde jag min första "Vinterfågelinventering" och igår, den 30 dec 2023, genomfördes denna räkning igen. Samma rutt och samma 20 punkter varje år. 27 arter med 1325 individer blev inte "det bästa" resultatet. Visst har det skett förändringar! Kanske får det bli en närmare genomgång vid tillfälle? Har aldrig sett så mycket vatten på Ornakärr t.ex. och här gladdes vi oss åt fyra förbiflygande tofsvipor. Inom de stipulerade "5-minuters-räkningarna" hade vi fyra rovfågelsarter; orm- och fjällvråk, röd glada och sparvhök. Färre än vanligt. I övrigt som förväntat, en del gäss, sång-och knölsvan, mycket med änder vid Välinge kyrka. När det gäller småfågelarter så var det inga större avvikelser mot de senaste åren. Utanför inventeringstid såg vi två olika flockar med rapphöns vilket inte tillhör vardagen för vår del.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 29 december 2023
28 december. Besök av stugan i Utvälinge och påfyllnad av frön, nötter och talgbollar vid fågelmatningen. Noterade med tillfredsställelse följande hungriga matgäster: blåmes 7, talgoxe 5, steglits 5, grönfink 6, bofink 1, bergfink 6, domherre 2, rödhake 1, koltrast 2, fasan 1. Vid Västraby gård födosökte en honfärgad blå kärrhök och på gårdstaken satt fem turkduvor bland ett 100-tal tamduvor.
Mats Ljunggren skrev den 27 december 2023
Denna vinter påbörjade jag fågelmatningen utanför min stuga i Glimminge plantering nästan två månader senare än vad jag brukat. Visst var där tomt på fåglar de första dagarna, men snart kom de igång. Idag var där två domherrar, de första jag sett här sedan åtta år tillbaka. En tofsmes har också kommit hit, den första jag sett här på sju år. En svartmes var också på plats. Den kommer nästan årligen. Också talgoxar och blåmesar förstås, som är nästintill omöjliga att hålla räkning på. Bo- och bergfink, grönfink (den tycks ha återhämtat sig, var frånvarande under några vintrar) och lita annat också. En fågelmatning är således något man kan glädjas över.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 27 december 2023
En liten runda i Råådalen öster om Gantofta i det strålande vädret. Sparsamt med fåglar men blev en del i trevligheter i obsboken till slut såsom 1 mindre hackspett, 1 gröngöling, minst 5 st hackspettar, 1 morkulla, 3 trädkrypare, 2 entitor, 35 gråsiskor, 5 gärdsmygar, ca 55 björktrastar och 6 domherrar
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 27 december 2023
Bjärekusten 27/12. Dags för den årliga vandringen från Segelstorpsstrand till Dagshög. För första gången var toppskarvarna (80) fler än storskarvarna (76). Talrikast var gräsand (709) följt av kråka (428, fler än något år tidigare) och bläsand (305, också nytt rekord). I övrigt bl a gråhakedopping (1), svarthakedopping (5), smålom (26), snatterand (2).
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 26 december 2023
26 december: minst 70 röda glador gick i kvällningen till gemensam övernattning i bokdungen vid Berchshills gård mellan Össjö och Munka Ljungby.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 26 december 2023
Ti 26 dec. Stureholm. Storskrake 17, Knipa 2, Röd glada 1, Ormvråk 1, Spillkråka 1, Korp 5, Gärdsmyg, Björktrast minst 50. Också mesar, gulsparv och koltrastar vid vår matning
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 25 december 2023
25/12. Lite skådning denna juldag. fågelmatningen Utvälinge Båtklubben. Mycket fågel i rörelse. Större Hackspett 1. Nötväcka 2. Bofink 1. Bergfink 3. Domherre 2. Många av Talgoxe och Blåmes. Entita. Stenknäck 1. I området även Gråsiska och Grönsiska. Innan hemfärd stopp vid Välluvs Våtmark. Kollade över Bläsand flocken cirka 115. Då upptäckte jag den Amerikanska Bläsanden hane . Tror att detta är första obs för denna gång. obs cirka 15.15
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 23 december 2023
23/12. En tur med sundsbussen i Öresund. Havssula 3. Tretåig mås 1 1k. Önskar alla God Jul och Gott nytt skådar år. Micke och Gunbritt 🙂🎅
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 21 december 2023
To 21 dec. Stureholm - en kort hämta-luft-sväng i skitväder. Samt kolla läget i fröautomaterna. Storskrake 12, Knölsvan 2, Knipa 2, Ormvråk 1, St hackspett 2, Korp 2, Trädkrypare, Gulsparv, Nötväcka, mesar. Svedberga - snabbtitt; "röda" kattugglan på plats.
Helene Johansson från Helsingborg skrev den 19 december 2023
Småregnig promenad längs gåsebäcken i Jordbodalen. En forsärla hoppade omkring bland stenarna. Efter en kort stund kom en kungsfiskare lågt flygande över vattnet. Glädjande att den klarat den tidigare köldknäppen. Ytterligare två gånger svepte den förbi. På tillbakavägen satt en strömstare och neg i det forsande vattnet. Som vanligt änder, rörhönor m.m. Dock ingen gråhäger denna gång.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 17 december 2023
17/12. Studiefrämjandet Fågelcirkel HBG . Dagens tur gick till Åvarp. Vi gick från fäladen till övre stenbrottet och tillbaka. mulet och disigt. obsar. Ganska lugnt i skogen. Ringduva 4. Gröngöling 1. Duvhök 1 hane. Röd Glada 4. Ormvråk 5. Korp 15. Sidensvansar hörda. Entita 3. Blåmesar Talgoxar. Större hackspett 2. Gärdsmyg 5 flera ex sjungande vinter revir. Nötväcka 4. Bergfink 5. Domherre 15. Gråsiska 20. Grönsiska 50 . Steglits 3.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 16 december 2023
16 dec. Den s k ICA-fjällvråken i Höganäs får nog byta namn till flygfältsfjällvråken. Utbyggnaden av bostadsområdet Tornlyckan invid ICA Kvantum har reducerat jaktmarkerna där så idag hittade jag den ca 800 m åt SO precis vid flygfältet. Sannolikt är det samma individ som setts varje vinter sedan jag såg den första gången i februari 2017.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 14 december 2023
To 14 dec. Bruces skog, öster Helsingborg. Grå häger 3, Gräsand 8, Ormvråk 2-3, St hackspett 1, Steglits - flock om minst 35 ex, Entita 1 ex vid matningen, Talgoxe, Blåmes.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 12 december 2023
12 december Vandring Krapperup - Mölle fram och tillbaka via Mölle fälad/Vattenmöllan. Lugnt och stilla längs havet, mest gräs- och bläsänder. Ett gäng ängspiplärkor födosökte i strandlinjen och en honfärgad blå kärrhök jagade över fäladen. I övrigt bland annat 3 ormvråkar, 1 sparvhök, 1 gröngöling, 2 st hackspettar, 16 sidensvansar, 8 björktrastar, ca 25 koltrastar, 2 stenknäckar och några grönfinkar. Medobservatör Eva Kristiansson
Helene Johansson från Helsingborg skrev den 10 december 2023
En promenad längs Gåsebäcken i Jordbodalen. Änder och rörhöna spatserade på kvarvarande istäcke. Trädkrypare födosökte bland träden. En strömstare satt på en sten mitt i bäcken. Beredd dyka efter larver?
Bengt Andersson, Thomas Wallin mfl från Hbg/Ählm skrev den 10 december 2023
10 december: ruggigt väder (ostanvind och kallt duggregn) men mycket kul att titta på vid Vegeås mynning idag; en utter korsade i maklig takt ån där även sex honfärgade salskrakar dök. Från vassen hördes en vattenrall och plötsligt kom en rördrom flygande. Kungsfiskaren patrullerade och vid KOFs fågelmatning fanns entita, svartmes, stenknäck och flera steglitser, bergfinkar mm. Lite senare på em simmade de sex salskrakarna, tillsammans med fyra storskrakar, vid bron över Vegeå vid Klörenparkeringen. Där sökte även en ägretthäger efter något söndagsgott tillsammans med ca tio gråhägrar. En varfågel övervakade det hela från en hög björktopp.
Folke Markheden från Helsingborg skrev den 4 december 2023
Jordbodalen, två stycken strömstarar.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 4 december 2023
4 december Kustpromenad Kulla Gunnarstorp - Gråläge. Behaglig temperatur och nästan vindstilla, ganska mycket fågelliv även om det inte var så mycket som "stack ut". Till obsboken fördes bland annat ca 400 gräsänder, ca 125 bläsänder, 20 krickor, ca 250 grågäss, 2 sångsvanar, 4 rödbenor, 5 gråhägrar, 2 spillkråkor, 3 st hackspettar, 4 rödvingetrastar, 1 järnsparv, ca 50 grönfinkar, 3 stenknäckar, 6 ängspiplärkor och ett antal sjungande rödhakar i strandsnåren. En ormvråk hade fått nog av den skånska vintern och sträckte snabbt på hög höjd mot Danmark.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 4 december 2023
Må 4 dec. Vegeholm. Betydligt lugnare i skogen idag - igår var det jakt och då vände jag i "portgången". Isen har lagt sig i tunna bårder utmed ån och i angränsande vattendrag. Grå häger 3, Storskrake 2, Ormvråk 2, Sparvhök 1, St hackspett, Entita 4,
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 3 december 2023
3 dec. Span längs Rönneå, Ängelholm men ganska glest med fågel. En duvhök gladde vilket även gällde i snön färska spår av utter. Igår 2 dec bättre utdelning längs Vegeå, Utvälinge-Vegeholm. Rördrom 1, kungsfiskare 1, vattenrall 2 och salskrake 6.
Richard Paulsson från Hjärnarp skrev den 3 december 2023
Första stoppet denna kylslagna söndagsmorgon var vid Östra kvarn - Rössjöholmsån för att försöka få en Strömstare i blickfånget. Men det enda som visade sig var en frusen rödhake, vidare till Lervik och en hel del Gräs och Bläsänder och en Mink som letade ätbart från en sten. Vidare till till Grytskär, väldigt många Ängspiplärkor och en Starflock letade ätbart i strandkanten. En ung Duvhökshanne hade lyckats slå någon kråkfågel och fick flera hundra Kråkor och råkor efter sig. Höken fick snabbt överge resterna av bytet och fly in i skogen. Ett antal Grönfinkar och en del Rödhakar , Storspovar letade mat Ejder och Knölsvan sågs ute på havet och på skären var det gott om skarv. En Sparvhök bevakade vår avfärd från tallarna vid lägerplatsen. Medobs Bengt Nilsson
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 3 december 2023
3 December. Start fågelcirkeln studieframjandet HBG. Dagens tur gick till skälderviken Farhults viken. I vintrigt landskap. Mycket is. Vi såg sångsvan 250 Grågås 600. Storspov 25. Knipa 5. Rödhake 1. Ringduva 20. Gärdsmyg 1. Blåmes. Talgoxe. Gulsparv. Större hackspett 1 Havsörn 1. Ganska lungt på lokalen. Nästa stopp Rönnen östra sidan Gräsand 100. Bläsand 1. Ejder 1. Storskrake 4 . Havsörn 4. Storspov 1. Ängspiplärka 8. Domherre 25. Större hackspett 1. Ormvråk 2. Gråsiska 50 m.m
Lisa Lund från Häljarp skrev den 3 december 2023
Fågelmatningen i Utvälinge vid båtplatsen. Mycket fågel vid och runt fågelmatningen, bra plats att på nära håll studera våra fina småfåglar. Vid fågelmatningen fanns bo/berg/grönfink, grå/grönsiska, entita, domherre, talgoxe, blåmes, steglits och nötväcka. I närheten hördes stjärtmes, större hackspett och nötskrika.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 3 december 2023
Sö 3 dec. Allerumskogen/Nällåkra. Havsörn 1, Röd glada 3, Ormvråk 3, Duvhök 1. Morkulla 1, St hackspett 1. Korp, Steglits 5, Entita 1, Kungsfågel 1, Nötväcka 3.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 27 november 2023
26 november: en honfärgad salskrake och tre rödbenor rastade vid Sandön på morgonen, skäggmesar hördes från vassen. Två äldre havsörnar satt länge på Klörensidan och fick, när dom tog till vingarna, många hundra gäss och några tiotal sångsvanar på vingarna. Senare på eftermiddagen sex bläsgäss bland många grågäss, bläs- och gräsänder vid Hasslarpsåns översvämningar nedanför kyrkan i Välinge.
Helena Kastenbom från Ängelholm skrev den 26 november 2023
Ängelholm Rönneå 26/11 Plötsligt hände det: kungsfiskaren landade precis framför mig på en gren med sin fångst i näbben. Han bankade den länge o väl mot grenen, innan han svalde den lilla fisken.