Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska. Ange både för- och efternamn.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
2055 inlägg.
Sten Lindgren från Höganäs skrev den 22 januari 2023
Tittade ut i trädgården och i toppen av syrenen satt sidensvans! I övrigt ett tiotal blåmesar, någon talgoxe. Från kyrkogården hörs trumvirvlar från den större hackspetten. Den gör dagliga besök i min trädgård för att kolla fågelmaten.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 21 januari 2023
21 januari. Tomarps mader/ene i Rönneådalen. Det var gässens dag, stora flockar flög förbi. I översvämningarna och kringliggande marker rastade minst 400 grågäss och cirka 1200 vitkindade gäss drog runt. Även bläsgäss och kanadagäss hördes. Gässen stressades regelbundet av fyra havsörnar. Det rastade även minst 70 sångsvanar på maderna liksom 7 knölsvanar, 15 bläsänder och cirka 50 gräsänder. Tornfalk och varfågel ryttlade och minst 15 glador letade också föda. Gröngöling o st hackspett födosökte liksom cirka 60 björktrastar. I det fina vädret skapade sjungande entita och spelande spillkråka lite lätt vårkänsla.
Lars Göte Nilsson från Nyhamnsläge skrev den 20 januari 2023
19 januari: en orre observerades vi Dammparkeringen, Klåveröd på Söderåsen. Andrahandsuppgift till mig med bild.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 18 januari 2023
Onsd 18 jan. Stureholm. En kort lufthämtarsväng medan himlen bjöd på några blå revor och vackert släpande ljus. Grå häger 1, Vigg 1, Ormvråk 1, Tornfalk 1 hane, Blå kärrhök 1 honf, St hackspett, mesar och gulsparv vid matningen
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 16 januari 2023
16 januari. Årets första egentliga fågelskådartur inbringade ett drygt 40-tal arter utan ansträngning. Gårdagens stormvindar hade bedarrat under natten och i hopp om att mängder av havsfågel skulle dra ut ur Skälderviken blev första anhalt Svanshall. Nej, det blev inte mycket havsfågel som sträckte ut. Dock gladde en förbisträckande alkekung, enstaka svärtor och sjöorrar drog fram och åter, en tordmule drog förbi, utanför hamnen låg två alfåglar, en flock småskrake och 2-3 toppskarvar. Vid Ornakärr var översvämningen på markerna omfattande, dock inte fågellivet. Vid Svedberga noterades bland annat 130 sångsvanar, en honfärgad blå kärrhök och en ryttlande varfågel. På Västraby gård räknades ett 20-tal turkduvor. Vid Mariedals gård siktades den unga kungsörnen och jag hade lite senare turen att örnen flög rakt över mig på låg höjd. Sista stoppet var vid Hittarps rev där en hona av svarthakad buskskvätta visade upp sig fint och en forsärla stöttes upp och drog sydvart.
Anki och Anders Johansson, Thomas Wallin från Ödåkra/Ängelholm skrev den 9 januari 2023
9 januari: en spetsbergsgås, två tundrasädgäss och ca 40 bläsgäss i de stora flockarna med grå-, kanada- och vitkindade gäss som håller till på åkrarna mellan Välinge kyrka och Rögle säteri. Innan dess sju havsörnar vid Sandön och efteråt nio storskrakar och en varfågel vid Stureholm. Sen kom regnet igen…
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 8 januari 2023
8/1. Lite skådning I det regniga vädret. Först Höganäs reningsverk. Lugnt. Forsärla 1. Rödhake 2. Och en Gärdsmyg . Nästa stopp Sandön. Storspov 31 och en Havsörn. Vid 90 graders kurvan Svedberga. Sångsvan 190. Vid Turköp. Jagande en honf Blå kärrhök. Sista stopp Välluvs våtmark. Det Amerikanska Bläsanden hane på plats. Tillsammans med ett 60 tal Bläsand
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 8 januari 2023
8 januari sjöfågelräkning Farhult - Sandön, regn i början och i slutet men mestadels uppehåll. Gräsand 394, kanadagås 185, bläsand 126, kricka 108, knipa 70, storspov 38, knölsvan 27, storskarv 27, grågås 23, ejder 10, småskrake 10, gravand 4, rödbena 3, svarthakedopping 3, skäggdopping 2, smådopping 2, sjöorre 1, strandskata 1, tordmule 1 och minst en hybrid gråxkanadagås. I övrigt fyra havsörnar och hörda skäggmesar.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 7 januari 2023
7Januari. Jordbodalen. Grå häger 1. Rörhöna 2. Strömstare 2. Sågs fint. Ringduva 4. Björktrast 4. Nötväcka 1. Gärdsmyg 1. Medobs Gunbritt. God Fortsättning
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 5 januari 2023
5 januari Tomarps ene och delvis översvämmade mader i Rönneådalen. Vinden mojnade snabbt på förmiddagen och det var riktigt behagligt att sitta och skåda i backarna. Mycket gäss i området, hundratals rastande grågäss men även 5 bläsgäss och 22 sädgäss. Lagom till fikan nere vid ån visade en kungsfiskare upp sig fint liksom en varfågel. En kungsörn drog norrut längs ån (samma som Henrik såg?) nångång vid 12.30-tiden. I ådalen födosökte 4 havsörnar och enstaka röda glador, ormvråkar, tornfalk och sparvhök. Bland övriga obsar domherre, entita, gärdsmyg och minst 600 födosökande kajor.
Henrik Johansson skrev den 5 januari 2023
5 jan. Även denna vinter en brun glada i området mellan Ugglarps broar och Berchshill. Idag vid 11-tiden stationär vid en stor gödselhög intill vägen mot Össjö. Några kilometer norrut, närmre Munka-Ljungby, stora mängder gäss och sångsvanar. Bland alla grå-, kanada- och vitkindade gäss även några bläsgäss och sädgäss. Vad trevligare var bjöd en ung kungsörn på stor show då den vid upprepade tillfällen försökte slå efter gässen.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 5 januari 2023
To 5 jan. Vegeholm. Massor av vatten i Vege å och angränsande Varebäcken! Ormvråkar och korp på kadaver i dikeskanten utmed väg 112. - Här körs det fort! Sätter sina spår - överkört vilt både här och där. Hundra meter från pågående kalas hade jag en trafikdödad ormvråk. För tre veckor sedan hade jag två vråkar och en hornuggla utmed samma sträcka. Obsar; Grå häger 1, Knipa 1, Spillkråka 1, Entita, Nötväcka, Trädkrypare. Utter.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 3 januari 2023
3 jan. Förmiddagstur på cykeln i Vegeholmsskogen. Lite här och där, blötvädret till trots, ganska bra fart på smått såsom mesar (bl a svartmes, entita, stjärtmes), kungsfåglar och trädkrypare. I ett gäng födosökte en hona mindre hackspett vilket blev dagens höjdpunkt. I närheten av Slottet en trädgårdsträdkrypare, spillkråka och några nötskrikor. Vid Klörenparkeringen en varfågel.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 2 januari 2023
Må 2 jan; Stureholm, gråvädersrunda. Som Mikael o Gun-Britt skriver; full fart vid matningen, som alla vi i KOF är med och bjuder på (Fyll gärna på om det är så att det bara är lite kvar i automaterna). Grå häger i dammen, "upplöstes" nästan i dimman, Bläsand, Gräsand, Storskrake 10, Spillkråka hylade från torraka ute på hygget, St hackspett, Korp, Gulsparv, Rödhake, Bofink
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 1 januari 2023
1 Januari . Rosendals våtmark. Knölsvan 9. Storskarv 1. Gräsand 45. Bläsand 18. Den Amerikanska Bläsanden. Hane. Låg med Bläsänderna. Stjärtand 1 hane. Brunand 15. Vigg 14. Knipa 9. Sothöna 15. Nästa stopp Stureholms våtmark. Lungt I våtmarken men Lite Gräsand och Storskrake 9. Bra fart vid matningen. En Sparvhök drog jagande förbi. Medobs flera. God Fortsättning.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 1 januari 2023
1 januari Rååns dalgång öster Gantofta. Två adulta havsörnar genomsökte fälten efter nåt ätbart med 5 ormvråkar, 1 sparvhök och 1 glada. I övrigt inte mycket liv men nötskrika, gråsiska och entita fördes också till obsboken liksom cirka 125 rastande ringduvor.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 30 december 2022
30 december Åter dags för vinterfågelräkningen Allerums skog - Nellåkraskogen - Döshult. 32 arter bokfördes vilket är helt normalt men inte alls samma individrikaste arter som förra vintern. Idag var de individrikaste ringduva (145) många mindre flockar tycks övervintra, gulsparv (125), nästan alla i samma flock, bergfink (90) födosökande i bokskog och talgoxe (40). Till protokollet även bland annat 1 fjällvråk, 5 st hackspettar varav 2 trummade, 1 varfågel, 4 entitor, 2 stjärtmesar, 15 steglitser och 5 mindre korsnäbbar. Har sällan sett så många koltrastar som denna vinter men inte på räkningen, endast på en av tjugo punkter. Åkerlandskapet som vanligt nästan tomt på fågel.
Bosse Johansson från Ramlösa skrev den 30 december 2022
Jordbodalen 30 december. Strömstare. Medobs Gunilla Arborelius
Åsa och Christer Strid från Helsingborg skrev den 28 december 2022
Vår årliga punkt-/vinterfågelräkning genomfördes i går den 27 dec. Tur med vädret, som oftast annars är grått och fuktigt. 30 arter på de 20 "5-minuterspunkterna". Får gå tillbaka till 2013 för lika många arter. 3609 individer räknades in, med grågås, bläsand (!) och sångsvan med flest antal. Bland rovfåglarna dominerade röd glada och havsörn. "Ögonbrynshöjare" var bl.a. stenknäck och varfågel.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 27 december 2022
27 december: solen och den starka vinden lockade upp minst sex havsörnar över dungarna vid Stureholm. En gammal pilgrimsfalk jagade förbi och på fälten runt Välinge kyrka rastade fyra tundrasädgäss, två bläsgäss bland alla grågäss, bläs- och gräsänder.
Dan Andersson, Janne Johansson och Thomas Wallin från Skummeslöv/Örkelljunga/Ählm skrev den 26 december 2022
26 december: årets annandagsvandring på Hallands Väderö blev en gråmulen och blöt tillställning… 100-150 toppskarvar och några tobisgrisslor höll till i sundet mellan Torekov och ön. Järnsparv, många domherrar och några sjungande gärdsmygar förgyllde vandringen på södra delen av ön. På norra delen såg Micke Haraldsson en vardera av morkulla och kustpipare. Blött var det som sagt – men som alltid en behagligt skön och tyst vistelse på ön.
Kristian Mårtensson från Råå skrev den 25 december 2022
Ormvråk observerad på Örby Ängar 21/12-22, se film: https://youtu.be/5CLg0au-oxA
Åsa och Christer Strid från Helsingborg skrev den 25 december 2022
"Örnrunda" 24 december resulterade i tre havsörnar bl.a (på Skälrönnen och vid Lönhult). I övrigt ovanligt många rastande ormvråkar, kanske ett 25-tal, på nästan lika många ställen. Rödgladan kom inte långt efter. En ensam tornfalk vid Västraby och bara (!) tre turkduvor på samma lokal. Mest gladde kanske en flock rapphöns, 12 ex, vid Lönhult. Vi önskar alla en fortsatt fridfull helg!
Ronny Johansson från Helsingborg skrev den 24 december 2022
En morkulla i Ättekullaskogen idag 24/12
Karl G Nilsson från Höganäs skrev den 23 december 2022
Höganäs 23 december. Bråda dagar med flera vinterpunktrutter. En av dagens punkter ute vid Vegeholm var verkligen explosiv. På med timern, en ung havsörn drar utmed skogskanten. En liten flock av grågäss och en bläsgås bevakar örnen. En mindre flock av vitkindade gäss går ner för landning, efter en liten stund utbryter panik. En duvhökshona försöker slå en av de vitkindade. Duvhöken och den vitkindade tumlar runt i luften för att sedan ramla ner på marken några meter ifrån varandra. De tittar stint på varandra en lång stund som två boxare i en ring. Helt plötsligt hörs ett varningsläte från en rovfågel lite längre bort, en gammal pilgrimsfalk, som drar bort i protest. När jag åter vänder blicken mot kombattanterna är de helt plötsligt borta. Alla gässen har dragit iväg, det finns nog lugnare platser i Kullabygden. Två glador drar långsamt förbi på långt avstånd. Ett stilla "pju" hörs från en domherre. Allt är åter tyst förutom timern som ringer efter 5 min. En 5-minuterspunkt kan vara rätt så intensiv.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 21 december 2022
Onsd 21 dec. Vegeholm. Grådisig förmiddag men lite trevligt trots allt. Sångsvan 1, Havsörn 1 ungf turnerade runt på olika sittplatsen i å-dalen, Ormvråk 1, Sparvhök 1, Korp 1, Nötskrika 2, Gråsiska c5, Stjärtmes. Gick "vägröjning" utmed 112:an; på en sträcka av ca 200 m två trafikdödade ormvråkar och en dito hornuggla. Tuffa vinterveckor bakom oss... Hemväg över Rögle-Stureholm, såg minst ormvråkar med "hängande" vingar - deras torkvariant..?
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 21 december 2022
21 december Liten vandring längs Vegeå från Gruvmuseet, Bjuv till Selleberga. En del del fågel i markerna, bland annat en fin närobs av kungsfiskare vars färger verkligen kom till sin rätt i alla gråskalor i landskapet. En morkulla lyfte i ett skogsbryn och i de buskar som fortfarande hade bär födosökte ett 80-tal björktrastar och 2 sidensvansar. Gott om koltrastar tycks det vara överallt denna vinter, så även här, minst 30 födosökande. I artlistan i övrigt bland annat 4 ormvråkar, 4 glador, 1 sparvhök, 3 st hackspettar, 10 gärdsmygar, 2 entitor och 2 stenknäckar.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 18 december 2022
Sö 18 dec. Kullaskogen, Nällåkra, Risigt värre i tidigare öppen och luckig skog. Men ute över de öppna fälten en del obsar, Havsörn gammal fågel, Ormvråk 3, Fjällvråk 1, Sparvhök 1, Nötskrika 2, Gärdsmyg 1, Nötväcka, Gulsparv 5
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 18 december 2022
18/12. Studieframjandet fågelcirkeln HBG. Klören . Vandringen började med kraftigt snöfall som slutade ganska snart. Grå häger 2. Kanadagås 15. Svärta 5 .Sjöorre 15. Strandskata 12. Storspov 14. Kärrsnäppa 26. Havsörn 7. Ormvråk 2. Gröngöling 1. Större hackspett 1. Varfågel 1. Kungsfågel 7. Gulsparv 3. Sedan upp till Förslöv Och vi fick se Baltimortrupialen på en matning. God jul.
Karl Göran Nilsson från Höganäs skrev den 18 december 2022
Folkparken Höganäs 18 december. En morkulla skrämdes upp från ett dagvattenmagasin av stojande pulkåkare.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 16 december 2022
16 dec. En gråhäger på iskanten längs Rönneå vid Luntertun. I näbben någonting stort som den vid flera tillfällen försökte svälja. Anledningen till att det gick trögt - fångsten var en smådopping! I vaken några meter därifrån låg två smådoppingar och betraktade spektaklet.
Bosse Johansson från Ramlösa skrev den 16 december 2022
Jordbodalen 16 december. En kungsfiskare visade sig fint vid bäcken i östra delen av dalen. Även gärdsmyg, rödhake, gråhäger m m. Medobs Gunilla Arborelius
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 16 december 2022
16 december: minst 12 havsörnar i området Sandön-Själrönnen idag. En ägretthäger flög mot söder, fyra alfåglar simmade utanför Sandön liksom många knipor, två krickor, en sothöna. På revlarna två rödbenor, en strandskata, 20 kärrsnäppor och ca 20 storspovar. Vid båtplatsen i Utvälinge sprang en vattenrall på isen och lite längre upp i ån simmade en frusen smådopping i en minimal vak. 45 bläsgäss och minst en sädgås betade på åkrarna mellan Rögle och Välinge.
Ing-Marie Henningsson från Helsingborg skrev den 16 december 2022
I em sågs en svart rödstjärt vid gamla Karantänen, Hbg.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 14 december 2022
Bruces skog Helsingborg 14 december. Kommunens fågelmatning vid naturpunkt Skogen. Var där igår också full aktivitet både då och idag. Värt ett besök. Större hackspett 1, nötväcka 1, entita 2, blåmes 5, talgoxe 12, rödhake 1, nötskrika 1, koltrast 5 och ringduva 4. Övrigt i skogen: Ormvråk 1, kungsfågel 2, gråhäger 2, gärdsmyg 2, björktrast 30, domherre 7, sångsvan 7 och bergfink 5.
Tommy Strandek från Ängelholm skrev den 14 december 2022
Sandön 14 december. Minst 11 havsörnar runt Själrönnen o Sandön på fm. 6 av dem slog med förenade krafter en gråtrut som de till slut transporterade upp på baksidan av ön. Matningen vid bortre dammen har många besökare och alltfler arter. Idag bl.a en talgbollsätande nötskrika, några gärdsmygar och en skogsmus. Grå- och grönsiskor alldeles i närheten.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 13 december 2022
13 december En vintrig promenad i Råådalen idag också, den här gången Bälteberga och Äskatorp/Vallåkragården. Hyfsat med liv, i bokskogspartierna (framför allt i söderlägena där snön var borta) prasslade det överallt av födosökande bergfinkar, koltrastar och mesar. Minst 700 bergfinkar och minst 60 koltrastar och ett stort antal blåmesar/talgoxar. Andra fåglar som dök upp längs rundan var: 1 havsörn, 1 fjällvråk, 1 duvhök (satte fart på en flock födosökande kråkfåglar men det var en halvhjärtad attack som avbröts snabbt), 6 nötskrikor, 2 gröngölingar, 1 spillkråka, 4 st hackspettar, 7 björktrastar, 10 rödhakar, 1 varfågel, 40 gulsparvar och 6 stjärtmesar.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 12 december 2022
Börjar nog bli tufft för en del bevingade vänner. I ett litet isfritt strömmande parti av Kövlebäcken, Råådalen stod en enkelbeckasin och forsärla och födosökte tillsammans. Inte så mycket liv i omgivningarna men gott om mesar och koltrastar samt flera rödhakar. Enda rovfågeln en sparvhök.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 11 december 2022
11/12. Björkeröd. Tillägg obslistan .Det mest udda vi såg. Var en morkulla som kom flygande ut över dammen och drog in mot skogen.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 11 december 2022
11/12. Studieframjandet fågelcirkeln HBG. Björkeröd. En kylslagen vandring men väldigt fint. Lungt med fågel. Cirka 900 vitkindad gås drog längs Kusten. Grå häger 1. Ringduva 4. Större hackspett 1. Talgoxe 2. Blåmes 2. Många koltrastar. Björktrast 5 Rödvingetrast 1. 5 -6 Rödhake. Flera av dom kom nära oss. Födobrist . Bofink 4. Domherre 2. Gulsparv 4. Vi avslutade vid Stureholm våtmark Det bjöds på glögg och pepparkakor. Trevligt Vi hade 19 arter
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 7 december 2022
7 dec. Hasslarps dammar seneftermiddag. Samtliga dammar i stort sett istäckta undantaget en liten vak i en av Hyllingedammarna samt en större i sydöstra Fleningedammen. Fortfarande gott om änder, bl a omkring 250 bläsänder, drygt 60 snatteränder, tre skedänder samt några enstaka krickor och vigg. En fjällvråk till synes vinterstationär i området.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 6 december 2022
6 december, gråvädersvandring i Kronoskogen, Ängelholm: en flock med ca 10 stjärtmesar klängde sig fram bland björkarna vid Blocklinjen – kungsfåglar, blåmesar och två entitor hängde på. Korpparet verkar redan hålla på att markera sitt revir. Ute i Skälderviken dök 90 sjöorrar/svärtor, två bergänder och flera knipor och ejdrar.
Bjorn Elmlund från Höganäs skrev den 5 december 2022
Idag den 5/11 I Höganäs reningsverk: Kricka 5, rödbena 1, sånglärka 2 förbisträckande, sädesärla 4, forsärla 2 och svart rödstjärt 2 Strandbadsrevet: Kricka 6, rödbena 1, snösparv 5, gråsiska 12 och steglits 8. Vattenmöllan: Blå kärrhök 1 honf., skärpiplärka minst 1, ängspiplärka 4.
Bjorn Elmlund från Höganäs skrev den 5 december 2022
Igår den 4/11 vid Västraby gård 78 turkduvor, 1 stenfalk förbi stora ladan vid Svedberga-Västraby-vägen, 1 honf. blå kärrhök vid 90-graderskurvan Västraby.
Bosse Johansson från Ramlösa skrev den 4 december 2022
4 december Råådalen mellan Görarp och Gantofta. En nötskrika syntes och hördes på nära håll. Domherre, nötväcka, gråhäger, gräsänder. En hane som dök flera gånger och stannade ganska länge under vattnet. Medobs Gunilla Arborelius
Annelie Dahlqvist från Strandbaden skrev den 4 december 2022
Eftermiddagspromenad till Ören. Många vackra bläsänder och dito gräsänder på vägen. Ute vid Ören patrullerade ett 15-tal vinterhämplingar och fem sädesärlor födosökte i tången. En ensam rödbena och en lika ensam småskrake hade också hittat dit. Utanför revet låg 6-7 sälar och vilade. På hemvägen en större hackspett i skogsbrynet.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 4 december 2022
4 December. Välluv våtmark. Sonja G upptäckte 1 Amerikansk Bläsand hane. Bland 120 Bläsander. vid 11,15. Ses bra från obsplatsem,
Widar Narvelo från Helsingborg skrev den 2 december 2022
Jordbodalen skymningsvandring 2 dec Kungsfiskare ett ex hane. Strömstare ett ex, storskarv ett ex, häger ett ex.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 1 december 2022
To 1 dec, Söderåsen; Åvarp-Stenbrotten. Gråvädersvandring, men nödvändig lufthämtarpromenad så här års. Ormvråk 1-2, Röd glada 1, Kattuggla i GEAs skorsten, Gärdsmyg, Rödhake, Björktrast, Nötskrika, Steglits 5-7, Bofink, Entita, Kungsfågel, Nötväcka, Domherre. Medobs Leif Olsson
Björn Holm från Hittarp skrev den 30 november 2022
Tursköpsskogen 30 nov. kl 09.30-10.45. En kungsörn och tre havsörnar jagade på fälten runt skogen.