Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska. Ange både för- och efternamn.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
2140 inlägg.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 12 oktober 2019
Lö 12 okt. Kvällscykling om Ornakärr, Bläsand ca 15, Fjällvråk 1, Ormvråk 1, Blå kärrhök 2 honf, Enkelbeckasin 2
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 12 oktober 2019
12 oktober: den unga stäpphöken som en tid hållit till i vårt område kom strax efter kl 12 lojt spanade över vassen nedanför flaggstången vid Sandön. Ute över Skälderviken fiskade minst 40 havssulor, en ung pilgrimsfalk passerade och nio ladusvalor sträckte mot söder. Två unga havsörnar landade på stenpiren på Rönnen. I tall/granskogen på Klören hördes en tofsmes, några steglitser och många grönsiskor. Ytterligare en ung havsörn drog mot öster över skogen.
Folke Markheden från Helsingborg skrev den 11 oktober 2019
11 okt. I Svessedammen i Filborna skogspark satt en kungsfiskare på en sten.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 11 oktober 2019
11/10 Rosendals Våtmark Ägretthägern 1ex kvar i våtmarken.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 10 oktober 2019
10/10 16:00. Två fjällvråkar, som var upptagna med kråkor, kom härligt nära. Gesällgatan i Munka, vid dammen, nya industriområdet.
Anders Lindén från Ängelholm skrev den 9 oktober 2019
9/10. Eftersökte under morgonen/förmiddagen tillsammans med Hans Nordius förgäves en högst sannolik sibirisk gransångare som vi sett och hört sent under e m den 8/10 i fårhagens inre delar vid Stenkrossen. Hans upptäckte i stället en brandkronad kungsfågel just utanför/söder om fårhagen i skogspartiet där. Ett tiotal myrspovar höll till vid Årnacke hamn. Från fågelplattformen på gamla skjutbanan innanför Farhultsviken, iakttogs både blå kärrhök (honfärgad) och en ung stäpphök jaga (vid 13-tiden). En mycket stor ansamling av vitkindade gäss i viken stördes av en gammal och en yngre havsörn. En hane svarthakad buskskvätta höll till längs staketet norr om fågeltornet mot vassarna. Senare, vid 1430-1530-tiden, sågs en ung (samma som vid Farhult kanske) stäpphök jaga över vassarna vid Vegeåns mynning. Den var också nere invid vassarna en längre stund, sannolikt med någon byte. Efter flera fina observationsserier drog den sig in och tappades mot sjöängarna på Klörensidan. Eventuellt är detta samma individ som setts av olika observatörer utmed kuststräckan Farhult-Sandön de senaste dagarna. I åmynningen sågs också tre smådoppingar och en rörhöna och ute på Sandöns insida en rödbena. Slutligen kan nämnas en tajgasångare nere vid Nabben i Arild, som både lockade flitigt och visade upp sig kring 16.30 tiden. Medobservatörer då var Mats Peterz och Bertil Oldén. Fågeln hade upptäckts tidigare under e m av Björn Malmhagen.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 9 oktober 2019
9/10 omkring klockan 15:00. Lång promenad runt östra delen av Rössjön, intill Lärkeröd. Omkring 25 storskrakehonor paddlade runt och en morkulla skrämdes upp.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 9 oktober 2019
9 oktober: mitt inne bland alla tusentals vitkindade gäss vid Sandön låg två sädgäss och ca 20 bläsgäss. Tre unga havsörnar motionerade gässen med jämna mellanrum och ute över Skälderviken fiskade som mest 20 havssulor. Skäggmesar i vassen och många unga ladusvalor som stannade till en stund för att fylla på med insekter på den långa vägen söderut. Bland vadare en gluttsnäppa, två strandskator, ca 50 kärrsnäppor och många storspovar. I Stureholms våtmark var de två rödspovarna kvar, tre havsörnar och en pilgrimsfalk flög över. Fortfarande en hel del insekter som flyger; höstmosaik- och blågröna mosaiksländor, ängstrollsländor samt två citronfjärilar.
Karl G. Nilsson skrev den 9 oktober 2019
8 Oktober Höganäs. När regnet lättade dök plötsligt sju ladusvalor upp utanför fönstret.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 6 oktober 2019
6 okt Tomarps ene o mader, eftermiddag. 295 tranor sträckte mot syd fördelade på fem flockar, 90 rast tofsvipor, 35 ljungpipare o ett 40-tal starar. Två honf blå kärrhökar jagade på maderna och skrämde upp 3 enkelbeckasiner. I övrigt 1 duvhökshona, 1 tornfalkshane, 1 ladusvala, 16 rast sånglärkor och 1 varfågel. Vid kvidinge kyrka 4 ladusvalor. Tre havsörnar i området.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 6 oktober 2019
6/10 Besök vid flaggstången Sandön 1 rödspov 1blåhök hona minst 3 havsörna o ett tiotal ormvråkar sträckte även många ladusvalor i luften.Körde sen en örnrunda o vid Bjärbolund hade man lagt ut slaktavfall från jakt.Detta medförde att ett tiotal glador o minst 8 havsörnar uppehöll sig i närheten.Över kom en pilgrimsfalk o en flock med vinterhämplingar drog föbi.Senare ytterligare 2 pilgrimmar o 1 sparvhök.Minst två olika stäpphökar hade setts i området.Vi hade en misstänkt dito men den var på för långt avstånd för att vi skulle vara säkra
Lars Bergendorf från Helsingborg skrev den 6 oktober 2019
6 okt. Ägretthägern kvar vid Rosendals våtmark.
P-O Holmgren från Axtorp / Munka-Ljungby skrev den 6 oktober 2019
Idag på fm ca 0900 1st forsärla mumsade godsaker på vårt uthustak.
admin skrev den 6 oktober 2019
Nu finns våra obsböcker från november 1997 till september i år på plats igen. Kolla under menyn Obsar!
Karl G NIlsson från Höganäs skrev den 6 oktober 2019
6 oktober Svedberga kulle. Trots någon minusgrad i gryningen sjöng en gransångare flitigt.
Ulrik Alm skrev den 6 oktober 2019
Sö 6 okt. Vegeholm; Morkulla 1, Dubbeltast 2. Medobs Tommi Sandberg, Leif Olsson
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 5 oktober 2019
5 oktober Vandring i Sinarpsdalen, inte så mycket fågelliv i det kyliga och klara vädret men en del obsar blev det. Cirka 200 sträckande tranor fördelade på tre flockar, 1 gröngöling, 1 spillkråka, 3 st hackspettar, 6 nötskrikor, 4 entitor, 30 rast ängspiplärkor och 1 trädpiplärka i samma flock, gulsparv, gråsiska och lite till. Det som stack ut var dagfjärilar, i sydsluttningarna med lä från nordanvinden noterades minst 25 mindre guldvingar, minst 10 storfläckiga pärlemorfjärilar, 2 tistelfjärilar, 2 amiraler och 1 rovfjäril.
Mats Ljunggren skrev den 5 oktober 2019
Åkte en liten tur över Hallandsås kring middagstid. Lyavägen nerifrån Båstad är för tillfälligt avstängd en bit upp. Men intill Rörmadsvägen (som ansluter till Lyavägen) kom jag förbi ett nyslaget fält där en mängd vråk höll till och sökte byten. Det var huvudsakligen ormvråk, bl.a. en mycket ljus sådan, men även någon fjällvråk. Talrikast på åsen var bofinkarna, som höll till i stora sällskap där det växer bok. En mängd bofinkar flög upp från vägen då jag närmade mig.
Ulrik Alm skrev den 5 oktober 2019
Lö 5 okt, Söderåsen, Åvarp. ca 110 tranor str S. Mycket fink i rörelse
Åsa och Christer Strid från Helsingborg skrev den 5 oktober 2019
5 okt: Vid Småryd/Björkdala 11 röda glador tillsammans med 5 ormvråkar spanade av fälten efter genomförd "grässkörd". En fjällvråk sågs också. Dessutom passerade en SV-sträckande kungsörn. Vid Stureholms våtmark och Bjärbolund noterades minst 12 röda glador och tre havsörnar som kalasade på slaktavfall. Två rödspovarna rastade i våtmarken tillsammans med några tofsvipor. Där simmade också en del änder; kricka, bläsand, skedand och gräsand.
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 5 oktober 2019
Åter en bra sträckdag vid Stenbänken för ringduva med 16.285 ex.fördelat på 70 flockar ( snittstorlek 232 ex ). Idag sträckte duvorna i två riktningar. Dels flockar som korsade sundet och dels de som följde kusten söderut. Kajorna börjar komma igång mer och mer med sträcket - idag 690 ex.och grönsiskan har ökat successivt och sträckte idag med 880 ex. Kallt med byig ONO och inte sol förrän det var dags att avsluta räkningarna, men sträcket värmde.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 4 oktober 2019
4 oktober, Rönneådalen på eftermiddagen: en honfärgad blå kärrhök jagade vid Tomarps mader liksom en stenfalk som resultatlöst försökte fånga något som på långt håll såg ut som en sånglärka. Ryttlande fjällvråkar både i Tomarp och Tranarp. Lite tidigare (vid lunchtid) var ägretthägern kvar i Rosendals våtmark tillsammans med två brunandshanar och ca 60 överflygande tranor.
Bengt Andersson och Thomas Wallin från Hbg/Ählm skrev den 4 oktober 2019
4 oktober: svaga vindar från öster gav förhoppningar om bra sträck vid Örby ängar men de grusades devis… mellan kl 7-10 sträckte ca 1 000 bo/bergfink där bergfinkarna börjar ta allt större andel. Grönsiskorna kan kanske bli många i höst, 400 sträckte. Trastarna börjar också röra sig mot söder, idag tal- och björktrastar. 7 trädlärkor och 60-70 sånglärkor, 3 forsärlor och 900 ringduvor passerade också. Från våtmarkerna grymtade flera vattenrallar.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019
4 oktober En stunds skådande i Råådalen, Gantofta och Kövlebäckens Naturreservat. 85 tranor, 12 ormvråkar 4 glador , ca 400 ringduvor sträckte söderut på hög höjd. I övrigt bland annat 35 ljungpipare, 1 gröngöling, 1 rast trädlärka, 1 födosökande fjällvråk, 1 kungsfiskare och 11 steglitser. En hel del gäss i rörelse (kanada, grå och vitkindad).
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019
Relativt kraftig sträck av ringduva vid Stenbänken idag. Merparten av de 17.200 som sträckte, korsade sundet norr om obsplatsen. Sträckriktning: SV. Även trädlärkan hade en hyfsad förmiddag med 126 sträckande. Samtliga följde landborgen mot S. Medobservatör: Mats Johansson
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019
4 oktober. Sitter i Stureholm och fikar med en orädd ung pilgrimsfalk. Träffade jaktsällskapet som informerade att det blir jakt i Stureholm from i eftermiddag och hela helgen.
Marja Digby från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019
Nyss sett tre steglitsor i vår trädgård. De åt ivrigt frön på våra storväxta överblommade rosenskäror. Första gången vi sett steglitsor här på 30 år.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 4 oktober 2019
4/10 Flaggstången Sandön. Mycket änder, bla 1 Bergand hane, 5 snatteränder, 20-tal stjärtänder o ett tiotal skedänder. Dessutom 2 ad havsörnar, 2 kustpipare o 1 rödspov isländare. Ett flertal ormvråkar sträckte. På örnrundan en flock på ca 100 sånglärkor o ungefär samma antal sträckande ängspiplärkor. En fjällvråk ryttlade.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 3 oktober 2019
Några timmars skådande vid Maglaby kärr, Söderåsen. Mellan 10-14 sträckte 126 ormvråkar och 130 tranor förbi liksom 1 pilgrimsfalk, 1 havsörn, 1 duvhökshona och 1 fjällvråk samt cirka 300 ringduvor. I övrigt bland annat 2 talltitor, 1 sjungande svartmes, 2 mindre korsnäbbar, 6 nötskrikor. Vid Heiners ängar också sjungande svartmes, 2 entitor, 2 steglitser och 2 större hackspettar samt två födosökande tornfalkar.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 3 oktober 2019
3/10 Höghult vid katthotellet vid 16.00 tiden passerande 3 flockar tranor mot syd 200+80+90 . Såg även Blå Kärrhök 1honf , Enkelbeckasin 2.
Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 3 oktober 2019
3 okt På väg hem från sträckbevakningen vid Stenbänken cyklade jag igenom villakvarteren på Tågaborg, där stora flockar av bofink födosökte i många av trädgårdarna. Senare besökte jag Fredriksdal Museer och Trädgårdar och även där födosökte stora flockar av bofink. Men jag såg inga koltrastar!
Åsa och Christer Strid från Mariastaden, Helsingborg skrev den 3 oktober 2019
Sträckbevakning (i sektorn SO-NV) från altanen idag 09:15-13:00 gav i rovfågelväg ormvråk 359 ex, stenfalk 1 ex, sparvhök 5 ex och glada. En tidig flock trana med 9 ex. Senare (16:15-16:25) passerade ytterligare tre stora flockar på sammanlagt ca 900 ex. I övrigt sågs bl.a. ljungpipare 7 ex, en ensam ladusvala, skogsduva 22 ex, ringduva 1970 ex.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 3 oktober 2019
3/10 Stenhotten FörslövMinst två nötkråkor hördes bra.Dessutom svartmes o tofsmes.Vid Ellenberga en blå kärrhök hane..Flera tranor har sträckt över Ängelholm idag
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 3 oktober 2019
2 oktober Kropps våtmark. Ägretthäger 1, smådopping 2, röd glada 2, ormvråk 1, knölsvan ett par (misslyckad häckning), en ung havsörn drog mot sydost, sträckande finkar mm. många höstmosaiksländor och ängstrollsländor, amiraler och rapsfjärilar.
Thomas Wallin och många fler skrev den 2 oktober 2019
2 oktober: Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade mellan Hittarp och Domsten och såg ungefär 100 ormvråkar, följda av några sparvhökar, sträcka iväg mot Danmark. Dessutom en ung havsörn som satte fart på alla gäss och svanar på revet. En gröngöling ropade, några forsärlor rastade i tångkanten och långt ute i sundet fiskade ca 10 havssulor.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 2 oktober 2019
2/10 Rosendals våtmark. 1 ägretthäger kvar. 1/10 Maria park cirka 100 födosökande bofink varav en var leucistisk .
Karl Nilsson, Kjell-Åke H, Per M, Bengt A, Dan P från Höganäs skrev den 1 oktober 2019
1 okt. Stureholms våtmark. Bra fart på vråksträcket trots en frisk nordvästan, drygt 750 ex sågs passera på några timmar. Men även en hel del fink passerade mot SV, drygt 9000. I våtmarken 2 skedänder, 2 rödspovar och gott om krickor och bläsänder. En stäpphökshona passerade på njutbart avstånd. Över och runt dammen födosökte brun kärrhök, forsärla, kungsfiskare, ladusvalor m.m.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 29 september 2019
29/9 Klarningen: Sångsvan 2, Ägretthägrar 2 ex rastade kort vid middagstid, Trana 2, Blå kärrhök 1 honf, Fjällvråk 1, Bläsand 25, Kricka 20, Sånglärka 30, Ängspiplärka 20, Gulärla 1, Ladusvala 1, Enkelbeckasin 20.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 28 september 2019
Lö 28 sept. Ornakärr, 4 honf blå kärrhök.
Bengt Andersson skrev den 24 september 2019
24 september: även idag sträckräkning vid Örby ängar mellan 07-11 vilket kan kort sammanfattas med: massivt sträck av bo/bergfink, lite rovfågel och mer trast och lärkor jämfört med gårdagen. Totalt 26 arter i varierande antal noterades sträckande mot syd med bla: bo/bergfink 36400, trädlärka 56, sånglärka 93, taltrast 49 (inga under gårdagen), forsärla 7, skogsduva 27, sparvhök 7, stenfalk 1 samt en sen tornseglare. Räknare under dagen var Thomas Wallin, Karl G Nilsson och Sonja Gunnarsson.