Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
407 inlägg.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 2 januari 2020:
2 januari. Tredje och sista vinterfågelräkningen för min del under midvinterperioden. Första stoppet görs vid Svanebäck och de flesta punkterna ligger mellan Kristinelund, Kulla Gunnarstorp och Nällåkra. 44 arter var ovanligt många men både i det öppna landskapet och i skogen var det individfattigt. Mest spännande var de fem skärsnäpporna vid Svanebäck, en havsörn på revet vid Grå läge, tre förbiflygande starar i Döshult samt en pilgrimsfalk på ett brunnslock en knapp kilometer NNV Kulla Gunnarstorp. På samma brunnslock satt en pilgrimsfalk på motsvarande inventering 29/12-16 och under marsinventeringen 11/3-17.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 2 januari 2020:
3 smådoppingar i vattnet på Rönnens östsida.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 2 januari 2020:
1 jan. Morgontimme vid Campingbyn, Domsten. En ung bredstjärtad labb sträckte norrut och ett 15-tal havssulor drog runt i sundet. En pilgrimsfalk svepte förbi och fick alla änder på vingar. Senare under dagen en trädgårdsträdkrypare bakom parkeringen till Sofiero.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 1 januari 2020:
1/1 Kollebäckstorp : fascinerande att få besök av en stor flock av bergfink i trädgården : minst 1000 styck. Mellan Ugglarp och Höja en fjällvråk på nära håll, vid 14-tiden.
Mats Lindskog från Hyllinge skrev den 1 januari 2020:
1 jan-20. Söderåsen, öst. Wrams Gunnarstorp ett 20-tal flockar med upp till 200 Bergfinkar i varje.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 1 januari 2020:
1 Januari. Dagens skådar runda började vid Rosendals Våtmark. Ringanden var på plats .Brunand Vigg Sothöna. Ut mot Svedberga och Stureholm. Grågås 500. Bläsgås 8 Sångsvanar 100. Storskrake 2. Röd Glada 5. Sparvhök 1. Under turen idag sågs minst 20 0rmvråkar. Fjällvråk 2. Tornfalk 7. Björktrast 100. Stenknäck 1. Grönsiska 80. Nästa stopp Svanshalls hamn . Havssula 2 ad. Smålom 1 Alfågel 1. Sjöorre 5 .Knipa 30. Småskrake 9. Ejder 4. Sandön. Kanadagås 3. Sjöorre 100 . Knipa 85 . Från väg 112 avfart Farhult på fält. Sångsvan 100. Grågås 800 . Vitkindad gås 400. God Fortsättning.
Berit & Gösta Magnusson från Strandbaden skrev den 1 januari 2020:
Sädesärla 1 i tången vid Långören-invallningen, Strandbaden-höganäs.
Folke Markheden från Helsingborg skrev den 31 december 2019:
31/12, Helsingborg, Gåsebäcken, 2 kungsfiskare pilade fram över nedersta dammarna. Även häger och skarv.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 31 december 2019:
31 december Några timmars skådande vid Tomarps ene o mader. Det blev triss i falkar, tornfalk, stenfalk och pilgrimsfalk - en av varje. Den sistnämnda fick de flesta kråkfåglarna på vingarna och stenfalken for efter bergfinkar (en flock på cirka 300 i bokskogen). En honfärgad blå kärrhök jagade på maderna och flera glador och ormvråkar födosökte i området. Havsörn passerade österut. I övrigt bland annat trädkrypare, entita, gulsparv och björktrast. Åtta rastande sångsvanar och småflockar av grå- och bläsgäss drog förbi. Vid Röda smedja en forsärla och 12 grönfinkar. Gott Nytt År till alla!
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 31 december 2019:
31/12. Kort skådar runda Svedberga och Stureholm. På eftermiddagen. Över skogen Stureholms våtmark Kungsörn. Troligen samma fågel som Dan hade Även pilgrimsfalk och några ormvråkar. Gott Nytt År och fågelår.
Magnus Thelin från Hjälmshult skrev den 31 december 2019:
Liten runda vid Kungsgården med omnejd såg en trädkrypare och en flock sidensvansar ca 25 st var även vid Sveriges högsta avenbok. Gott nytt fågelår på er!
Dan Persson från Strandbaden skrev den 29 december 2019:
Söndag 29 december - örnrundan: Vid Svedberga kulle födosökte en senkommen vinterbesökare, en 4K kungsörn. Får se om den stannar kvar i området. Vid Lönhult satt den gamla pilgrimsfalken som vanligt på ett av brunnslocken och en adult och en 2K havsörn flög förbi. Senare vid Lönhult även två blå kärrhökar, en ad hona och en juv, samt ytterligare en ung havsörn.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 29 december 2019:
29 december. För 43:e säsongen åter dags för vinterfågelräkningen Allerums skog/Nellåkra/Döshult. Såg 31 arter vilket är helt normalt men fördelningen var lite udda denna gång. Det öppna åkerlandskapet var i princip tomt på liv, några enstaka ormvråkar (enda rovfågelarten)och kråkfåglar men bitvis mycket fågel i skogen där grönsiskan dominerade helt med 545 individer, en del kan naturligtvis vara dubbelräkningar men flockarnas storlek var olika så det är inte säkert. En art som också stack ut var större hackspett med 19 individer varav minst fem trummade för fullt. Även mycket trast i rörelse, såklart mest björktrastar men såg även rödvingetrast och dubbeltrast. Ovanligt få gulsparvar (13)och många fler steglitser (21) än vanligt. I övrigt bland annat 2 gröngölingar, 4 stjärtmesar, 6 entitor, 4 nötskrikor, 30 sidensvansar och 5 domherrar. Fler bofinkar än bergfinkar.
Mikael Jönsson från Påarp. skrev den 29 december 2019:
29/12. Morgon span västersjön Bergfink hördes hördes från bokskogen. Bofink 10. Grönsiska 50. Mindre korsnäbb 4. Storskarv 1. Grågås 2. Sedan ner till Berchshills gård. Röd Glada 7. Brun glada 1. Blå kärrhök 1 honf. Rosendals våtmark. En del Öppet vatten knölsvan 9 Brunand 37 Vigg 25 Sothöna 15.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 29 december 2019:
29 december: stilla och vintergrå vandring längs Rönneå, från Klitterhus till Ängelholm, med forsärla och 16 sidensvansar vid reningsverket/Rönneholm samt kungsfiskare vid roddklubbens anläggning. Domherrar hördes på många ställen och flera större hackspettar trummade. Tre storskrakar och flera knipor dök i ån.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 28 december 2019:
28 dec. Efter ett besök på utställningarna (och god fika) på Tommarps Kungsgård gick vi en runda i parken. Storkparet stod på sitt bo och, tyvärr, råkade vi skrämma iväg de cirka 25 glador som sökt nattkvist i träden just öster om borgen.
Anders Lindén från Ängelholm skrev den 28 december 2019:
L 28/12. Kom körande från Hjärnarp mot Västersjön och Ugglehult. En knapp kilometer innan skylten som markerar Ugglehults by, fick jag stanna för att tusentals bergfinkar var nere på asfalten. De lyfte o flög in i bokskogen norr om vägen, varvid jag stannade o gick av. En enormt stor svärm av bergfinkar uppehöll sig födosökande i skogen. Flocken tycktes aldrig upphöra, och sträckte sig åtminstone flera hundra meter in i skogen, sannolikt ännu längre (såg ej slutet av flocken) och var rejält utbredd och mycket tät åt alla håll. Där rådde en konstant kraftigt susande ljudmatta, såsom om det blåste hårt i trädtopparna. Emellanåt lyfte smärre delar (tiotusentals finkar) av flocken och böljade tätt fram för att slå sig ned något längre bort. Där var ständigt rörelse någonstans och marken var täckt av denna "kokande" jättesvärm. Väldigt mäktigt att uppleva. Mycket svårt att bedöma antalet givetvis, men det kan ha varit en miljon eller mer.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 28 december 2019:
Bälteberga 28 december. I dammen närmast Vallåkra simmade ca 100 farmade gräsänder som hittills överlevt jakten. Även en kniphane uppehöll sig där. 9 sångsvanar drog västerut. I övrigt 2 havsörnar en ad och en 1K+ drog med 15 min mellanrum österut, ormvråk 2, röd glada 1, gulsparv ca 35, domherre 4, grönsiska 5, bofink 7, ringduva 30, koltrast 10, björktrast 5, rödvingetrast 2, nötväcka 1, rödhake 1, spillkråka 1, större hackspett 1, blåmesar och talgoxar.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 28 december 2019:
Lö 28 dec. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 1, Ormvråk 3, Kattuggla i sommarstugans skorsten, St hackspett 2, Varfågel 1, Korp, Steglits 3, Domherre 2, Gärdsmyg, Rödhake, Bergfink
Majken Janson från Ängelholm skrev den 28 december 2019:
Promenad uppe vid Djurholmen vid 11-tiden. Kom in i en jätteflock med tusentals bergfinkar. Häftigaste upplevelsen hittills.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 26 december 2019:
26/12. Rosendals våtmark. Ringanden kvar. Brunand 50 , Vigg 60 , Sothöna 9 , Grå häger 1. Trevlig tur Hallands väderö.
Thomas Wallin och många fler från KOF skrev den 26 december 2019:
26 december: toppskarvar, skärsnäppor, pilgrimsfalk, havsörnar, enkelbeckasiner och sidensvansar mötte de KOFare som valt att avsluta julhelgen på Hallands Väderö. Kolla länk på startsidan för att läsa mer och se bilder.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 26 december 2019:
To 26 dec. Ornakärr, Minst 7 honfärgade blå kärrrhök. Ofta samling i skymningshalvtimman. - Läge för sista sorken innan nattvilan? Större aktivitet hos smågnagarna?
Jan Skidell från Båstad skrev den 25 december 2019:
Cirka 60 röda glador vid Berchshills gård med omgivningar i skymningen
Peder Winding från Göteborg skrev den 25 december 2019:
25 december. Råå: En del trutar i och runt hamnen vid lunchtid, däribland två färgmärkta havstrutar. I sundet fiskade åtta havssulor och ett tiotal skäggdoppingar rastade. Uppåt skjutbanan en järnsparv, två rödvingetrastar liksom 45 sidensvansar. På eftermiddagen promenad i Vikingsbergsparken, Helsingborg - en brandkronad kungsfågel stationär vid "rundeln" precis norr om Villa Vikingsberg (det gamla konstmuséet, numera förskola). I parken också 25 rödvingetrastar.
Peder Winding från Göteborg skrev den 25 december 2019:
24 dec. En lunchpromenad i Pålsjö skog gav fin överraskning - en tallbit flög över Pålsjöpaviljongen vid två tillfällen, hördes lockande ytterligare ett tillfälle. Ett 100-tal sidensvansar drog runt vid Pålsjö slott och nere vid Kallis sågs en forsärla som hastigast innan den flög iväg söderut.
Magnus Thelin från Hjälshult skrev den 25 december 2019:
God fortsättning på julen alla fågelälskare. Var på Svedbergakulle och såg 9st kattugglor som satt och vilade i en bok vidare mellan Höghult och Stureholm 2st havsörnar som flög mot Lönhult vid fågeltornet på Stureholm 2 st pilgrimsfalkar
Leif Olsson från Helsingborg skrev den 25 december 2019:
Sidensvans ett 70 tal Tågaborg.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 24 december 2019:
Promenad vid Åvarp innan julmaten. På Åvarps fälad sågs bland annat 8 stjärtmesar, 7 domherrar, 3 grönfinkar o 10 björktrastar. I Båvs hage 15 stenknäckar och cirka 75 överflygande sidensvansar, 2 st hackspettar och 10 födosökande bofinkar. I stenbrottet 5 ormvråkar, 1 glada, 2 korpar, 2 entitor, 30 ringduvor och en nyfiken havsörn lagom till fikat. Medobservatörer: Helén o Jonas Wahlbeck.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 24 december 2019:
Julafton. Kulla Gunnarstorp-Nellåkra. Lufthämtarsväng, Ormvråk 2, St hackspett 1, Varfågel 1, Björktrast minst 30, Entita1, Blåmes, Talgoxe Domherre 2. Stureholm; Salskrake, hona.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 24 december 2019:
24/12 Rausvägen i kanten till djurparken i cypresser landande en tallbit honf kort ivrigt lockande drog sen åt syd. otroligt fint tomtkryss på julafton. God Jul till alla.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 24 december 2019:
24/12 11.30 . Tre stenknäckar vid fågelbordet (1 hane o två honor) får räknas in bland julklapparna. God Jul !
Hans Petersson från Viken skrev den 23 december 2019:
Sidensvansar tillbaks idag på förmiddagen på vår skolgård i Lerberget. Ca. 30 stycken satt några minuter i ett träd norr om skolbyggnaden. Härligt det där ringande lätet de framför. Dessutom en koltrast som nästan fick fram en riktig strof. Skuggsång kanske? Mot ljusare tider nu!
Göran Paulson från Höganäs skrev den 22 december 2019:
Jag glömde ju den kanske roligaste obsen igår. När jag kom hem efter inventeringen gick 12 turkduvor på gräsmattan och pickade i sig frön vid min matning.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 22 december 2019:
22/12 Örnrunda.Vid Sandön ett tjugotal storspovar o på Rönnen satt tre havsörnar.Vid Höghult en ung pilgrimsfalk o vid Västraby tjugotal sångsvanar.På Västraby gård minst trettio turkduvor. Vid Vegeholms skog trettiotal sångsvanar o en hane duvhök.Vid Ugglarps broar en brun glada o minst ett tjugotal röda glador.Vid Ellenberga-Skeldinge gods ett femtontal sångsvanar varav två mindre sångsvan.Här också ett tjugotal bläsgäss
Göran Paulson från Höganäs skrev den 22 december 2019:
21 dec. Premiär för ny punktrutt. Startade med första punkten hemma i trädgården, cyklade via Väsby och Fjälastorp till Skärets hamn. Bölsåkra, Svanshall, Baljagården och Ornakärr var andra hållpunkter på rundan. Den mest överraskande arten var smådoppingen som hördes i våtmarken vid Balja skog, talrikast var vitkindad gås (>3000 ex), grågås (ca 1000) och kaja (650). Kråka och talgoxe noterades på flest punkter (13 av 20). Varför inte starta upp en egen (eller flera) rutt: http://www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/punktrutter/metodik-vinterpunktrutter
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 22 december 2019:
22/12 Ängelholms Station. Sidensvans 125 , Tallbit 6 , Bergfink 2, Bofink 3 , Ringduva 40 , Duvhök 1 hane. Maxi Ängelholm Sidensvans 100. Rosendals Våtmark. Ringand 1 hane , Brunand 90 , Vigg 75 , Sothöna. God Jul..
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 21 december 2019:
21/12 skymningen. Grusvägen till Trolle Hallar, Rössjön. Fascinerande stor flock med berg/bofink!! Inte minst ljudmässigt ; ljudminnesbanken blir förvirrad . Låter ibland som ett avlägset vattenfall eller störtregn i en bokskog och ibland - när alla svänger snabbt - ett helt okänt skarpt ljud.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 21 december 2019:
Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Lerig och klafsig vandring. På sina ställen är lövtäcket vitprickigt av små fågelskitar - förmodar massor av finkar som skyldiga. Obsar; Ormvråk 2, Spillkråka 1, Gröngöling 1, St hackspett 2, Gärdsmyg 1, Dubbeltrast 1, Stenknäck minst 20, Bo/bergfink minst 1000.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 21 december 2019:
Önnarp uppe på Hallandsåsen 21/12: Massor av bergfinkar. Dessutom väldigt gott om korsnäbb, mest mindre men enstaka större också. Talltita, tofsmes, svartmes.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 21 december 2019:
21/12 Rosendals Våtmark På morgonen Den adulta Ringands Hanen var på plats Brunand 70 , Vigg 150 , Sothöna 5 , Sparvhök 1.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 20 december 2019:
19/12 Örnrunda.Vid Lönhult två ad havsörnar o vid Svedberga ängar en flock med vinterhämplingar o grönfinkar.Tre ängspiplärkor stöttes.Vid Rögle en ung havsörn o vid Vegeholms skog ytterligare en.Här också 20 tal korpar o två glador.På Själrönnen en ung havsörn o på Rönnen satt fyra havsörnar.Medobs Lars Forsèn.Senare på dagen 12 tallbitar o ca 100 sidensvansar 2 steglits o flera björktrastar vid järnvägsstationen i Ängelholm
Karl G Nilsson o Thomas Wallin från Höganäs skrev den 19 december 2019:
Frestensfälla 19 dec. Fantastiskt skådespel i gryningen, runt 1 000 000 bergfinkar fyllde himlavalvet över åsen. Vissa skogsdungar såg lövade ut, inte av torra löv utan av bergfinkar. Luften vibrerade av vingslag och kontaktläten. Mäktigt!
Kjell-Åke Hall och Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 17 december 2019:
17 december: som ett led i den årliga gladinventeringen åkte vi i skymningen ut i slättbygden vid Munka Ljungby/Össjö. En stor flock röda glador som seglade över Berchshills gård delade plötsligt upp sig i två – ca 50 av dem drog nån kilometer ner mot Rönneådalen och tog nattkvist i en dunge mellan Ugglarp och Öja. Ca 30 stannade kvar, flög länge över bokdungen vid Berchshill men gick i det sista dagsljuset till vila i de höga träden. Totalt 80 glador som kommit in från den omgivande trakten! Ett fantastiskt skådespel som spelas upp varje kväll – åk ut och kolla om du har möjlighet!
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 17 december 2019:
17 december Eftermiddags/skymningspromenad vid Tomarps ene. En forsärla födosökte i kanten av Rönneå. Ett tiotal sångsvanar, cirka 30 gräsänder och 4 storskrakar rastade men annars nästan tomt på fågel i de enorma översvämningarna. Spillkråka och gröngöling ropade och några entitor, bergfinkar och björktrastar födosökte. När mörkret började falla samlades cirka 65 glador, antagligen för att övernatta i närheten. Skällande rådjur o grymtande vildsvin hördes också.
Karl G Nilsson från Höganäs skrev den 17 december 2019:
Höganäs 17 dec i skymningen. Man blir onekligen glad när koltrasten sitter på högsta tv-masten och hälsar ljusets snara återkomst. Visst är det härligt med koltrastsång i vintermörkret.
Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 16 december 2019:
16 december: 11 röda glador gick till övernattning vid Kärragårda mellan Tåstarp och Hjärnarp.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 15 december 2019:
15/12 Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG Vi körde över Svedberga ängar till Sturehoms våtmark till KOFs glöggmingel och skådning. Vi såg Röd glada 4 , Blå kärrhök 1 Honf , Gulsparv 200, Sånglärka 1, Storskrake 6. Sedan Ängelholms station tallbit 19. Sedan som bonus utanför rapportområdet Skummeslöv Halland: Sibirisk knölsvärta m.m. Gott om sjöorre och även en del svärtor.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 15 december 2019:
15 december: tallbitarna som igår rapporterades från området vid järnvägsstationen i Ängelholm var tillbaka i dag på förmiddagen; 14 stycken knaprade oxelbärskärnor tillsammans med 6 steglitser och många björktrastar. Flera flockar med sidensvansar drar runt i stan.
Anders Lindén från Ängelholm skrev den 13 december 2019:
Under förmiddagen observerades en hane sibirisk knölsvärta i Laholmsbukten, just innanför Båstads kommungräns mot Laholm. Fågeln var under obstiden stationär ungefär rakt utanför Hedvägens förlängning där den låg i tämligen lugnt vatten några hundra meter ut från stranden. Den låg där i ett långt, långt utsträckt band av melanittor som sträckte sig flera kilometer både norrut in i Laholms kommun och söderut in i Båstads kommun. Landskapet här är ju Halland, men länsgränsen sammanfaller ju ej med landskapsgränsen här. Fågeln upptäcktes under gårdagen just på denna plats mycket förtjänstfullt av Mats Rellmar. Nämnas kan att Rellmar också hittat en vitnackad svärta i samma område redan i slutet av förra veckan, samt att han återupptäckte den igår. Idag sågs den vitnackade svärtan rakt utanför reningsverket en knapp km längre norrut, i Laholms kommun. I området sågs även en del bergänder, alfåglar o både skägg- o svarthakedoppingar.