Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
1267 inlägg.
Henrik Johansson skrev den 19 mars 2021
19 mars. En flock med 25-30 tranor lågt i motvinden över Ängelholms IP vid kl 7.10.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 18 mars 2021
Onsd 17 mars. Svedberga. KOFs ugglekväll med fin uppvisning i alla avseenden. Se referat och bilder via menyn Föreningen > Referat
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 18 mars 2021
17 mars Borgen med omgivningar, Rååns dalgång. Dagen började med sol men sen svarta moln, hagel och åska. En hel del fågel framför allt fina hackspettsupplevelser med två trummande mindre hackspettar, tre st hackspettar och två gröngölingar. I sångkören bland annat skogsduva, ringduva, taltrast, trädkrypare, domherre, gulsparv och entita. Nässelfjäril och vinbärsfuks.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 17 mars 2021
17 mars: vårens första (för min del…) järnsparv sjöng på förmiddagen vid järnvägsbron i Skälderviken. På vägen dit genom Nybroskogen flera sjungande entitor, svartmes, bofinkar, gärdsmygar, rödhakar, nötväckor och en trummande spillkråka. Några sidensvansar rastade och bläsgäss och en yngre havsörn flög över.
Helena Kastenbom från Åstorp skrev den 16 mars 2021
Stureholm 16/3 underbar eftermiddag Och som vanligt levererade favoritplatsen : bläsgäss, spetsbergsgäss, bläsänder, tofsvipor och svanar. Men sen upptäcktes Kungsörnen ute på åkern och vi kunde njuta länge och sedan se den lyfta. Ett stort nytt kryss för mig! Fantastiskt! Enda smolket i bägaren var de döda svanarna - kunde räkna till fyra runt dammen.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 16 mars 2021
16/3 13:40 Klören. Trädlärka sjöng febrilt precis vid starten av grusvägen , vid första hygget. Verkade gilla den högsta tallrakan där den sågs fint.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 15 mars 2021
Må 15 Mars. ORNAKÄRR JORDUGGLOR OCH PARKERING. Har under sena eftermiddagen blivit vänligt SMSad och uppringd av markägare/arrendatorer. ANVÄND INTE blöta stickvägar och vägrenar, ej heller smart att parkera på M-plats och sen ge sig iväg från bilen. Ta nu detta till er, så löser vi det i god dialog. Ornakärr en alltför attraktiv lokal, ingen god ide med ansträngda relationer till berörda. DELLÖSNING; Har pratat med markägare Bosse Danielsson i Norra Danhult som säger OK till att vi parkerar vid gödselplattan vid den "röda" lilla gården, ca 150 m öster om ån. (Hyresgästen i bostadshuset är inte markägaren. Men ett trevligt "Hej! och förklara läget är ju inte fel..) Webbgruppen har gett mig "lov" att använda obsboksrader i detta angelägna ärende. Hälsningar Ulrik
Göran Paulson från Höganäs skrev den 14 mars 2021
14 mars. Fin vandring i området mellan Klörenparkeringen och Sibirien. En morkulla stöttes och på hygget NO parkeringen sjöng en dubbeltrast och två trädlärkor. Ytterligare en trädlärka satt längre åt NO och sjöng på en ledning vid järnvägen. En fjärde sjöng på hygget rakt söder om Sibirien.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 14 mars 2021
14/3. Förmiddagen. Obsar från ladan Svedberga. Sångsvanar 120. Mindre sångsvan 4 ad. Spetsbergsgäss 27. Bläsgäss 82. Tofsvipa 700. Stare 100. Havsörn 1. 90 grader kurvan.. bläsgäss 40.. Stureholms våtmark vid vindmöllorna sångsvanar 200. Gott om sånglärka. Farhult. Strandskata 25. Hämpling 2.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 14 mars 2021
14 mars En runda i skogar och hagar mellan Axeltorp och Severtorp, Bjäre i allt från dimma till sol. Två dubbeltrastar sjöng liksom några gulsparvar, entitor, svartmesar och domherrar. Tofsmesar och kungsfågel i äldre barrskog, minst 20 talgoxar, 3 st hackspettar, 1 spillkråka, 3 nötskrikor, 2 tranor och även här ropande kattuggla mitt på dagen! Medobservatör: Eva Kristiansson
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 14 mars 2021
Sö 14 mars. Råå-dalen, Raus-Gantofta fram o åter. Överraskande bra väder i förhållande till förutsägelser. Högt vattenflöde i ån. Smådopping 1, Knipa ett par, Havsörn 1, Röd glada, Ormvråk, St hackspett, Gärdsmyg, Kungsfågel, Trädkrypare, Mesar, Koltrast. Medobs; Totta Sandberg, Leif Olsson, Yvonne Dresler
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 14 mars 2021
14 mars, skogarna runt Vegeholms slott: en kungsfiskare pilade snabbt förbi längs Vegeå, spillkråka hördes och en skogsduva spelade. En kattuggla hoade mitt på ljusa eftermiddagen och en annan satt som vanligt i äldsta eken. Vid Höja boställes våtmark bla en ad pilgrimsfalk, 85 bläsänder och två strandskator.
Bjorn Elmlund från Lerberget skrev den 13 mars 2021
Lörd. 13/3 Ingelsträde våtmark: 1 rörhöna, Ornakärr: 2 jordugglor genomförde en fantastisk flyguppvisning endast ett 20-tal meter framför bilen. Typiskt att jag hade lämnat kameran hemma.... Dessutom sågs minst 8 sävsparvar på västra sidan om bron över Görslövsån.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 13 mars 2021
Ranarpsstrand 13/3. Sträck 06.30-11.15, i urval: Sångsvan 252, MIndre sångsvan 16, Grågås 585, Storskrake 49, Havsörn 2, Trana 9, Strandskata 14. Stationära runt Yttre Grytskär: Bergand 10, Svärta 3, Sjöorre 120, Alfågel 1, Ejder 520, Svarthakedopping 1, Toppskarv 20. En ropande gröngöling i skogen innanför.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 13 mars 2021
Lö 13 feb. Vegeholm under förmiddagen. M hackspett 1 trummande och ropande, St hackspett 1, sjungande dubbeltrast, korp, gärdsmyg, kungsfågel.
Peter Shaw från Tåstarps, Munka Ljungby skrev den 13 mars 2021
Nu när isen är nästan helt borta från Tåstarpssjöarna har sjöfåglarna kommit tillbaka. Idag på Storsjön: storskrake 31, knipa 14, skarv 5, gräsand 12 och grågås 5
Göran Paulson från Höganäs skrev den 12 mars 2021
12 mars. Första sädesärlan för min del, kanske en nyanländ och inte en övervintrare. Sågs vid Rögle säteri.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 10 mars 2021
10 mars Vandring i Sinarpsdalen. Trevligt att höra en del fågelsång på morgonen, i kören fanns gulsparv, grönfink, bofink, stenknäck, domherre, trädkrypare, entita och gråsiska. Sen tätnade molnen, det blev lite råkallt och fågelsången tystnade. En del småflockar av tranor och sångsvanar sträckte förbi. Forsärlan på plats vid bäcken och på en av fäladerna födosökte fyra dubbeltrastar. Minst tre skogsduvor i spelflykt.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 10 mars 2021
10/3 13.30 Rössjön; en havsörn åt middag på Rössjöns is medan två kråkor tittade på.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 10 mars 2021
Onsd 10 mars. Tursköp. Stenfalk 1 i kvällningen.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 9 mars 2021
9/3. Studiefrämjandet fågelcirkeln HBG. Ugglekväll med Ulrik. Underbar kväll Vi vandrade på Svedberga kulle. Först ganska tyst men hon lätet hördes ett par gånger. Och en hane ropande långt borta. Nästan framme vid parkering ropade minst 2 hanar och även hona. Härlig upplevelse. Vi tackar Ulrik för trevlig guidning.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 9 mars 2021
9 mars. En promenad vid Vallåkragården och i den biotopskyddade skogen intill. Tre trummande större hackspettar och en dito spillkråka. En sjungande skogsduva och 26 tranor sträckte förbi. Mot Ottarp kretsade en flock på cirka 40 korpar. I övrigt väldigt tyst och tomt på fågelliv.
Lasse Blychert från Höganäs skrev den 9 mars 2021
Söndag 7e mars hittade jag en försvagad å närmast apatisk spetsbergsgås vid havet sydväst om Backsippegatans västra ände i Höganäs. I morse 9e hittade jag den död. Fågeln skickas till SVA med misstanke fågelinfluensa. Sex döda svanar ligger just nu längs kusten mellan Höganäs och Viken; flunsa lr ej är okänt. Kommunen är kontaktad.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 8 mars 2021
8 mars: behaglig morgon vid Råbocka i Ängelholms havsbad där Skäldervikens vatten var lika blått som vårhimlen; och stilla var det också, vilket gjorde det lätt att spana över havet och notera bla: två svarthake- och nio skäggdoppingar, tre smålommar, 35 sjöorrar och 12 svärtor, ca 25 viggar. Uppåt dagen kom den bruna glada som i vinter hållit till i Rönneådalen på låg höjd över Ugglarps broar. Här även ett femtontal röda glador, en honfärgad blå kärrhök och en halvgammal (?) havsörn.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 7 mars 2021
7/3. Trädgårdsträdkrypare 1ex. Svedberga kulle.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 7 mars 2021
7 Mars. Studiefrämjandet Fågelcirkel HBG. Första stopp Hasslarps Dammar. Väldigt blåsigt men vi såg en del. Sothöna 50 , Gravand 5, Bläsand 250, Kricka 16, Sävsparv 8 , Domherre 8, Nästa stopp vid vindmöllorna vid Stureholm promenerade bort till våtmarken. Sångsvan 170, Grågås 15, Bläsgås 7. Bläsand 220 , Gravand 5. Tofsvipa 3, Större strandpipare 2, Stare 5, Röd glada 3, Bra fart vid matningen. spanade vid 90 graders kurvan. gott om sånglärkor sjungande Mindre Sångsvan 2 ad 2. 2k fåglar. Många sångsvanar minst 500. Bläsgås 50. 3 Spetsbergsgås. Många tofsvipor flera hundra. Havsörn 1ad. Nästa vid stora ladan på fälten vattensamling cirka 35 spetsbergsgäss. bläsgås50. Avslutning Turköpsskogen på fält 1 Blå kärrhök 1 hona. skogen. bra med mesar rödvingetrast 1. Trevlig dag.
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 6 mars 2021
210306 Svedberga. Vid 90-graderskurvan sågs vid middagstid runt 50 spetsbergsgäss och lika många bläsgäss på fältet i nordväst. Efter ett tag drog alla ner mot vattensamlingen mellan stenladan och Tursköpsskogen. I flocken fanns en individ som man kan misstänka vara en korsning mellan spetsbergare och bläsgås. Tack till Henrik E för att du stannade till och tipsade om flocken.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 6 mars 2021
6/3. Eftermiddagen skådning. Bra med fågel runt Svedberga ängar. Och vid Stureholms våtmark. Vid våtmark och vid vindmöllorna. Sångsvanar 130 Bläsgås 74. Grågäss. Bläsand 145. Gravänder 5 Från 90 graders kurvan. Grågäss 140. Bläsgäss 132 Spetsbergsgås 6. Sångsvanar 45. Från ladan sångsvanar 270. Gott om sånglärka vipor. 5 röd glada.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 5 mars 2021
5 mars Tursköpsskogen. En kungsörn 3K satt i toppen på en av granarna i nordöstra delen av skogen. Örnen är ringmärk men tyvärr är ringarna oläsbara. På fältet intill 4-5 havsörnar som bråkade om någon form av byte.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 5 mars 2021
5 mars: ropande gröngöling, stenknäckar, dubbeltrast, åtta bergfinkar, sjungande entitor, flera svävande glador och ormvråkar när vi njöt våren vandrande Möllestigen mellan Munka Ljungby och Rössjöfors. Sex sädgäss sträckte mot norr och i industriområdet längs Ellenbergavägen i Munka hoppade en svart rödstjärt. Medvandrare och -obsare: Bo och Mona Tuvesson, Kristina Johansson och Sonja Hallberg
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 5 mars 2021
4 mars. Vikingstrand, Hbg 10.00-12.30. Liksom Christer Strid i sitt inlägg nedan observerades de 23 tranorna komma insträckande från Danmark. Dessa åtföljdes senare av ytterligare 3. Ett glest ormvråkssträck passerade också över sundet, totalt 42 ex, samt sparvhök 1 ex och ung havsörn 1 ex. Ytterligare en ung havsörn sågs på den danska sidan. Osäkert om den sträckte över. På fälten öster om Svedberga kulle födosökte tofsvipa ca 400 ex tillsammans med enstaka ljungpipare. I Stureholms våtmark låg drygt 100 sångsvanar och simmade. Även en hel del bläsgäss.
Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 4 mars 2021
4 mars: deltagarna i Studiefrämjandets Vinterfågelcirkel avslutade säsongens exkursioner med att spana in bläsgäss och en snösparv i Klarningen – toppskarvar, en honfärgad salskrake, fyra större strandpipare och åtta norrsträckande tranor vid Norrebro hamn och slutligen sex skärsnäppor, två skärpiplärkor och en havsörn vid Torekovs rev.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 4 mars 2021
To 4 mars. Stureholm under em. Gott om svan. En död sångsvan i norra dammen. Svanen drog jag upp på vallen så kanske blir det "örngott" under kommande dagar. Grågäss, Bläsgäss, Salskrake 1 hane, Vigg, Bläsand, Tranor 4 str N, Blå kärrhök 1 honf, St hackspett, Korp, Skogsduva 1.
Ann-mari Nilsson från Helsingborg skrev den 4 mars 2021
Strandskata, Helsingborg 210304 på stranden nedanför restaurangen Sillen&Makrillen
Åsa och Christer Strid från Helsingborg skrev den 4 mars 2021
Vårens första (?) "större" flock - 23 ex - tranor passerade över Sofieroskogen strax innan lunch. Något osäkra på vart de skulle ta vägen. Ropande skruvade de lite, tog höjd och försvann åt NO. Även ormvråk på gång. 15-20 ex passerade även de på NO. Medobs: Ingrid, Björn, Elisabeth och Bengt.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 3 mars 2021
Onsdag. 3 mars. Mellan Mariedal och Turköp stod två tranor, 1 honf. blåhök drog över fälten och två skogsduvor sågs vid Mariedal. Vid Sandön 32 kärrsnäppor och 2 havsörnar. Dessa turades om att dyka efter en and som utmattad fångades av den ena av örnarna. Det framgick inte huruvida fångsten delades broderligt dem emellan.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 2 mars 2021
2 mars Mariedal och Tursköp-Västraby. Vid Mariedal ca 300 tofsvipor, ljungpipare 80, röd glada 2, ormvråk 3, havsörn 1 och en KUNGSÖRN som satt i träd vid Skavebäcken. Kungsörnen drog mot Tursköp-Västraby där jag senare hittade den då var den uppvaktad av 4 unga och en adult havsörn.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 28 februari 2021
Stureholm, ett par eftermiddagstimmar. Salskrake - vacker flock om nio fåglar, sju honor och hanar. Oj, så fint ! Övrigt Storskrake, Vigg, Gravand, Knipa, Bläsand, Kricka, Gräsand, minst 4 havsörnar på patrull i området, Ormvråk, Sparvhök, mycket gäss o svan på omgivande fält. Medobs Tommi Sandberg
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 28 februari 2021
28 Februari. Dagens skådning startade Klarningen på morgon. Bra med fågel. Kanadagås 68.Grågås 92.Bläsgås 59.Gravand 4. Storskrake 4.Bläsand 36. Kricka 38. Sävsparv 1sj. Räv 1. Nästa stopp Rönneå Ängelholm Manadarinänderna kvar 3 hanar. Klören. Gulsparv 5 sjungande. Kungsfågel 8. Trädlärka 1sj. Bläsgås 54 str N. Stureholms Våtmark Vid vindmöllarna 129 Sångsvan. Våtmarken. Storskrake 6. Salskrake 7 honor 2 hanar. Kricka 4.Gravand 4. Tofsvipa 1. Svedberga ängar. Sångsvan 210.Bläsgås 55.Grågås 200. Havsörn 4.Tofsvipa 205. Ljungpipare 37. Gott om sånglärkor. Svedberga Kulle. Skogsduva 1 spelande. Bofink 2j. Spillkråka 1.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 27 februari 2021
27/2. Tommarps Ene. Fint vårväder bland mäktiga ekar då kom en varfågel flygande förbi. En nässelfjäril hade vaknat upp i vårvärmen.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 27 februari 2021
Lö 27 feb. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Solig och fin förmiddag vid åskanten. Ormvråk 2, Röd glada 1, Pilgrimsfalk 1, Spillkråka - ordentligt i tagen med rop och hylanden, Skogsduva 2, Dubbeltrast 1 sjungande, Gärdsmyg, Trädkrypare, Korp, Nötskrika.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 27 februari 2021
27 februari: soligt och vårvarmt på Klören – två trädlärkor sjöng, flera bofinkar likaså och flockar med bläs- och grågäss flög över. Sen kom dimman och det blev åtskilliga grader svalare…
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 27 februari 2021
27/2 2021 . Ett par rapphöns precis efter Rögle, nära vägen. En havsörn försvann i dimman, som plötsligt dök upp, ngn kilometer in på Stureholmsvägen. Kollebäckstorp; fick förklaring till att en gröngöling hörts i trädgården dagligen; tydligen fixar han ett bohål i ett gammal stort körsbärsträd på tomten . Gärna för mig!
Bengt Nilsson från Ängelholm skrev den 27 februari 2021
Gånarps Ängar 26 februari Vårtecken: En citronfjäril prövade vingarna ( i går ), tornfalken inspekterade bolådan och en ensam trana flög norrut. Bengt Nilsson, Gånarp Ängelholm
Göran Paulson från Höganäs skrev den 27 februari 2021
27 februari. Både igår och idag sjöng en trädgårdsträdkrypare på Svedberga, precis invid stigen strax N godset.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 27 februari 2021
26 februari. Hasslarps. Isen spricker upp på dammarna. Bland fåglar sågs ett snatterandpar, minst 16 krickor, 6 tofsvipor och 9 sångsvanar. Gott om gräsand och bläsand.
Åsa och Christer Strid från Helsingborg skrev den 26 februari 2021
Ormvråkssträcket börjar komma igång så smått. 24 feb: 9 ex i en skruv över Sofiero våtmark, kl. 13:45. En liten stund senare kom en ensam trana på NO. 25 feb: 34 ex på NO vid Sandön under några middagstimmar. 26 feb: koll vid Sofiero strand, inga ormvråkar men däremot en gammal havsörn som lämnade landet och tog sig över sundet till Danmark. "Mittsunds" en handfull havssulor som födosökte.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 26 februari 2021
Fre 26 feb. Stureholm, Mycket gott om sångsvan på omgivande fält. Övrigt; Storskrake 4, Vigg 4, Knipa, Gravand 2, Kricka, Gräsand, Gulsparv, Blåmes, Talgoxe
Karl G Nilsson och Thomas Wallin från Höganäs skrev den 26 februari 2021
26 februari. Vid Össjö vilthägn sjungande dubbeltrast men även enstaka rastande ex i närliggande betesmarker tillsammans med björktrastar. Runt Långasjö sjungande svartmes och en liten flock med födosökande mindre korsnäbb. För övrigt var det förvånansvärt tyst i skogen. Nere vid Ugglarps broar 50 ljungpipare, 150 tofsvipor, 8 bläsgäss pilgrimsfalk, havsörn m.m.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 26 februari 2021
25 februari. Vikingstrand, Hbg. Rovfågelsträcket över sundet har försiktigt kommit igång. Mitt på dagen, under en timmes tid, inräknades 11 ormvråkar och en fjällvråk. I sundet födosökte tre skäggdoppingar, knipor och ejder. Den senare i lågt antal i jämförelse med vad som brukar övervintra här.