Rapportera till Obsboken

 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
1126 inlägg.
Ing-Marie Henningsson från Helsingborg skrev den 8 januari 2021:
Örby ängar 8 jan. Ett femtontal snösparvar drog runt på stranden.
Karl G Nilsson, Per Muhr och Thomas Wallin från Höganäs/Ängelholm skrev den 8 januari 2021:
8 januari: tångbankarna norr om hamnen/reningsverket i Höganäs lockade flera övervintrare; forsärla, sädesärla, tre svarta rödstjärtar och några rödhakar. Vinterhämplingar letade något matnyttigt längre upp på land och långt ute över sundet passerade en havssula. Ytterligare fyra sädesärlor i tångbankarna i Strandbaden och där även en skärpip- och flera ängspiplärkor höll till. I en flock med ca 20 steglitser gömde sig ett tiotal vinterhämplingar. En hornuggla solade sig, väl gömd, i tallarna på campingen i Lerberget.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 6 januari 2021:
6 januari Tomarps ene och en vandring längs Rönneå vid maderna. Lätt snöfall hela tiden. I ån födosökte sångsvanar, gräsänder, bläsänder, krickor och knipor. Tre enkelbeckasiner flög förbi liksom cirka 50 starar. Småflockar av födosökande björktrastar och flerav rödhakar. Havsörn och duvhök kom förbi på väg mot nordväst. På backarna upp mot Tomarps kungsgård födosökte 58 sångsvanar och cirka 60 grågäss. Storkarna på plats vid kungsgården. Gick grusvägen via kungsgården tillbaka för att leta snösparv men såg istället 12 rastande sånglärkor och 6 gulsparvar. Det var en hel del glador i luften hela tiden och när skymningen så sakta föll samlades flockar kring Gråmanstorp, hade som mest 65 individer samtidigt. I övrigt hela 18 domherrar vid Prästamarken.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 6 januari 2021:
Onsd 6 jan. Vegeholm. Antydan till vinter med dammtunt snölager. Knipa 1, Ormvråk 2, Duvhök 1, Röd glada 4, Kungsfiskare 2, Korp 1, Gärdsmyg 1, Rödhake 1.
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 5 januari 2021:
20210105.Helsingborg. På sträckan mellan Vikingstrand och Pålsjöbaden sågs fyra individmärkta knölsvanar fördelade på två par. Det ena paret var gamla bekanta med grön JOJ och blå YUT som sågs på samma plats för två år sedan. Det andra paret var blå MAU och blå JYA.
Göran Paulson från Höganäs skrev den 5 januari 2021:
5 januari. Min tredje vinterfågelräkning (Svanebäck-Kristinelund-Nällåkra) genomfördes idag. Fågeltillgången var klart godkänd med t ex 220 björktrastar nära våtmarken vid Nällåkra, en havssula i sundet och fem rovfågelsarter: tornfalk, fjäll- och ormvråk (8 ex), duv- och sparvhök. Uselt var det däremot för tre dagar sedan (Ugglarp-Össjö-Rössjön-Munka kyrka), då 297 individer noterades varav 240 var kråkfåglar. En enda talgoxe och tre blåmesar blev resultatet på 20 punkter à 5 minuter! Höjdpunkten var en ung kungsörn mellan Ramnasjö och Rössjöholm. På juldagen gjorde jag min första tur, per cykel, Höganäs-Skäret-Ornakärr-Höganäs. I fågelmängd mittemellan de två andra, med 30 tofsvipor vid Ornakärr som roligaste obs.
Heléne Johansson från Helsingborg skrev den 5 januari 2021:
Sen eftermiddag i Jordbodalen: Charmig strömstare satt på en sten i bäcken och neg artigt innan den dök ner i vattnet. Sågs även senare i bäcken en bit ifrån men kan ju också vara en annan individ. Sömnig kattuggla syntes försjunken i sina tankar i sin håla i en björk. Lite längre mot dammen satt en kungsfiskare på en gren och lyste upp grådiset i all sin blåglänsande prakt. På väg hemåt kom en forsärla flygande och landade intill bäcken vippande på sin stjärt. I samma seans swischade den blå kungsfiskaren förbi. Större hackspett visade sig och lät sig höras. En liten gärdsmyg hoppade omkring likt en mus. Rörhöna, koltrastar, gräsänder m.m. Domherre hördes, sågs dock aldrig.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 5 januari 2021:
5 januari: Rättelse av föregående. Sista lokalen: det står Ranarps strand, men ska vara Rammsjöstrand.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 5 januari 2021:
5 januari. Besökte några lokaler längs den bjärekust som vetter mot Skälderviken. Norr om Vejbystrands hamn: Stationära bläsänder ca 90 och krickor 53, samt en förbiflygande flock av alfågel 6. Lerviks hamn: en förbiflygande forsärla, en kungsfiskare, en födosökande, ung alfågel och en dvärgbeckasin som stöttes upp från ett intilliggande kärr. Minst sex toppskarvar rastade på Yttre Grytskären och en skärsnäppa visade sig flyktigt på samma skär. Öllövsstrand: en mindre hackspett och fyra bergfinkar. Ranarps strand: stationära bläsänder ca 50. Anmärkningsvärt var att inte en enda piplärka uppehöll sig på någon av lokalerna.
Thomas Terne från Helsingborg skrev den 4 januari 2021:
4 januari. Isande vind från nordost. Vid Sandön noterades bl.a. tofsvipa 2, strandskata 3, rödbena 3, bläsgås 8, gravand 1. En vattenrall kväkte vid betongbryggan. Fyra havsörnar uppehöll sig i området Höghult-Svedberga-Stureholm. Vid Ornakärr födosökte 55 starar och ungefär lika många grå kråkor. Paret av svarthakad buskskvätta sågs längs bäcken, nedströms Rosendals våtmark.
Karl G Nilsson från Höganäs skrev den 4 januari 2021:
Östra Kullaberg 210104. Vinterfågelräkning, precis som Bengt H skrev tidigare så är det väldigt tomt i skogen, flera punkter utan en endaste fågel. Inga duvor, inga fågelflockar o.s.v. Men man skall väl inte klaga hela 19 arter inräknades. Mås- och kråkfågel dominerade fullständigt, drygt 70% av alla individer, talrikast var fiskmås. En rovfågelart noterades, en ensam havsörn flög sakta förbi. Roligaste obsarna var ett par starar och en havssula. Mellan punkterna noterades dubbeltrast.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 3 januari 2021:
3 jan. Förmiddagsspan i Rönneås dalgång mellan Höja och Starby. En hel del rovfåglar i luften. Förutom ganska talrikt med röda glador, ormvråkar och några tornfalkar även en ad pilgrimsfalk, en subad kungsörn samt en brunglada. Den senare stationär tillsammans med ett 10-tal röda nära Ugglarps broar.
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 3 januari 2021:
3 januari: smådoppingar och svarthakedoppingar samt en alfågelhona idag vid Sandön, ca 25 skäggmesar och en sävsparv i vassen. Uppe vid båtplatsen i Utvälinge flög en vattenrall över ån. En ensam frusen (?) kustsnäppa i Farhultsviken, fem sädgäss och ca 70 sångsvanar på ett fält vid Höjar och vid Hasslarpsåns översvämning vid Välinge kyrka dök två smådoppingar alldeles intill bron. Drygt 50 bläsänder rastade.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 3 januari 2021:
3/1. Torekov Svarteskär. Toppskarv 3. Skärsnäppa 7. Ejder 12.
Björn Elmlund från Lerberget skrev den 3 januari 2021:
Lörd. 2/1. Höganäs reningsverk: svart rödstjärt 1 hane 2 honfärgade, sädesärla 1, gärdsmyg 1. Vattenmöllan: 1 skogssnäppa, 1 smådopping, ca 25 ängspiå och minst 2 skärpip, Farhultsviken: ca 50 storspov och 2 kustpipare.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 2 januari 2021:
2 januari: Hasslarpsån Välinge, översvämningen öster om bron väg M1768/Vemmentorpsvägen. Stjärtand hane 1, smådopping 4, bläsand 50, gräsand 50, knölsvan 1, gråhäger 1 och en ormvråk.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 2 januari 2021:
2/1-2021. Gick en promenad längs Rönneå inne i Ängelholm vid hembygdsparken. 3 st. hanar av Mandarinand och en "hona" typ gatukorsning. Det hördes också en spillkråka. Något som stack ut i fågelsång var gott om nötväckor. Längre in i staden även nu utmed ån satt en kattuggla på dagkvist. Medobsare Yvonne Dresler.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 2 januari 2021:
2/1. Eftermiddag skådning. Hasslarps dammar. Bläsand 220. Snatterand 7. Kricka 12. Sothöna 3. Höganäs reningsverk vid stranden stora tångstranden. . En riktig vinst lott. Forsärla 2. Sädesärla 1. Svart Rödstjärt 2 honf. Järnsparv 1 Rödkake 1. Gärdsmyg 3. God fortsättning.
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 2 januari 2021:
20210101 Bjärbolund. I den stora flocken med gäss finns det tre grågäss märkta med halsring. Återkommer med märkdata när jag fått tillgång till det.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 1 januari 2021:
1 Januari. Bruces skog. Bläsand 10. Vigg1. Björjtrast 30 Domherre 5. Väluvs Våtmark. Bläsand 46 . Knipa 3. Rosendals Våtmark. Knölsvan 17. Grågås 1. Storskarv 2. Gräsand 67 . Vigg 48. Brunand 62. Knipa 4. Stureholm. fälten Sångsvan 82. Grågås 400 . Bläsgås 12. Sädgås 1.Vitkindad gås 30. Havsörn 1.Korp. Sandön. Ejder 50. Storspov 9. Strandskata 2.Skäggmes 5. Avslutning Ängelholm vid Hembygsparken i Ån. 3 Mandarinänder. Gott Nytt år och fågelår.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 1 januari 2021:
Bjärerunda 1/1. Uppe vid Önnarp praktobsar av tre talltitor och två tofsmesar. Strömstare ovanför Margretetorp. Smådopping och rörhöna sydväst Båstads station. Som vanligt stora mängder dykänder i Laholmsbukten, jag uppskattade bl a antalet bergänder till ca 1800! Ingen kungsfiskare i Båstdas hamn. Avslutade med 30 skärsnäppor på Torekovs rev.
Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 31 december 2020:
31 december Den 43:e årliga vinterfågelräkningen Allerums skog-Nellåkraskogen-Döshult blev märklig. Att det är ovanligt lite småfåglar i markerna har ett antal utflykter på olika platser visat och sålunda blev dagens räkning den näst sämsta någonsin ifråga om individer, totalt sågs endast 97 fåglar fördelat på 17 arter. Det blev ännu märkligare när man ser på de individrikaste arterna, 1: koltrast (22 individer) 2: gärdsmyg (18 individer). Inte en enda flock av någonting. Arter i övrigt bland annat varfågel (1), ormvråk (5), röd glada (4), nötskrika (4) st hackspett (3) grönfink (3) och gulsparv (7).
Klas Rosenkvist från Kattarp skrev den 30 december 2020:
Före jul tittade jag på skrattmåsarna som håller till vid bron mellan Mariastaden och kyrkogården i Helsingborg. Det fanns tre ringmärkta individer, en färgmärkt, en med metallring och en med två(!) metallringar. Alla var finska och jag lyckades läsa av två varav jag fått svar från finska RC på en av dem. Den märktes som bounge i sydvästra Finland 18 juni 2018 och övervintrar här 799km sydväst.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 28 december 2020:
Må 28 dec. Stureholm under kort eftermiddagsstopp. Knölsvan , föräldrapar med tre ungfåglar i följe, Storskrake 3, Ormvråk 1, Spillkråka 1, St hackspett 1, Gärdsmyg 2, Blåmes, Talgoxe, Gulsparv
Karl-Erik Söderqvist o Thomas Wallin från Helsingborg/Ängelholm skrev den 28 december 2020:
28 december, Bälteberga: strömstaren dök i Tjutebäckens virvlande vattenmassor, en subad havsörn korsade Rååns dalgång några gånger och en spillkråka hördes från bokskogen.
Helena Kastenbom från Åstorp skrev den 28 december 2020:
Amerikansk bläsand i Välluv tillsammans med Totta!
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 26 december 2020:
26/12. Traditionsenlig mellandagsvandring Segelstorpsstrand-Dagshög, ca 20:e gången för min del. Grågås talrikast med knappt 800 ex, så brukar det verkligen inte vara. En strandskata vid Ängelsbäcksstrand, fem storspovar och 40 toppskarvar utspridda längs sträckan. Ett snatterandpar vid Glimminge Plantering. Inga berglärkor, tyvärr.
Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 26 december 2020:
26 dec. Ett par förmiddagstimmar vid Häljaröd och Rönnen med god sikt ut över Skälderviken. Lite överraskande en rastande svartnäbbad islom på ganska fint avstånd utanför spetsen i nordväst. Desto längre ut fiskade tre havssulor. Triss i doppingar med ett tiotal skägg, två svarthake och sju små. Tio bergänder rastade bortåt Rösan och två salskrakhannar utanför Sandön. Därtill två stjärtänder och en gravand bland alla gräsänder. Inte så mycket smått förutom en lite flock vinterhämplingar.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 26 december 2020:
Viaköp 25 dec. På fältet vid korsningen Lönhultsvägen och Höjarvägen betar flera hundra sångsvanar och gäss. Bland dessa går en vit gås. Kan vara en snögås? I sumpskogen där Skavebäcken ansluter till Hasslarpsån satt en varfågel.
Mats Ljunggren skrev den 25 december 2020:
Glimminge plantering, denna juldag var det för ovanlighetens skull sol, något vi inte fått se mycket av på länge. Hade tänkt ge mig ut, men så kom ett KOF-larm från Henrik Ehrenberg om 12 berglärkor nere vid stranden. Dessa måste jag ju få se. Har aldrig sett så många tidigare. Jo, berglärkorna var kvar när jag kom ner, visade sig fint ute på udden. Mycket människor sågs också, strandparkeringen fylld som en varm högsommardag. Berglärkorna gav sig iväg och jag vandrade vidare ut på Vasalt hed. Inget här ute, men återkommen efter dryga timmen kollade jag platsen igen. De hade då återvänt. Härligt!
Helena Kastenbom från Åstorp skrev den 25 december 2020:
25/12 För första gången i Bruses skog på jakt efter kryss - inga nya här tyvärr men vi fick se en kungsfiskare, 7 gräsänder, en gråhäger, 8 björktrastar och hörde en domherre. Maria o jag fortsatte sedan till Pålsjö skog vid tennisbanorna och till vår stora glädje fick vi se både trädgårdsträdkrypare och trädkrypare nästan samtidigt och kunde då ganska lätt se skillnaden. Äntligen ett nytt kryss!
Hans Petersson från Viken skrev den 25 december 2020:
Sibiren och fågelmatningen: Hade hoppats på tofsmes, men fick nöja oss med entita och svartmes bland alla andra mesar, nötväckor och ekorrar. Stureholm: Isskorpa på vattnet = inga fåglar. En obestämd havsörn gled in från norr och försvann över "hökuggleskogen". Lite överraskande en stenknäck mitt på fågelmatningen. Spillkråka och ormvråk gjorde sig hörda.
Magnus Thelin från Hjälmshult skrev den 25 december 2020:
God fortsättning till er alla. Tog en runda idag vid Hjälmshult Kungsgård 4 Domherrar,Gärdssmyg,Trädkrypare,2 Nötskrikor mm Trevlig runda med bra med fågel i solskenet.
Åsa Mälhammar från Jonstorp skrev den 25 december 2020:
Idag på juldagen pickar ett par starar i gräsmattan på vår tomt. De letar mask intill fågelmatningen, efter en av våra få lite frostiga nätter hittills. Ska starar verkligen vara här nu? Har aldrig sett dem vid denna tid, någonstans. God fortsättning!
Erik Svensson från Helsingborg skrev den 24 december 2020:
Jordbodalen 20201224. Inspirerad av Tottas solskenshistoria så blev det en liten runda i Jordbodalen. Det finns troligtvis två kungsfiskare i området. En håller till i dammen precis norr om Fältarpsvägen, medan den andre sågs vid de nedre dammarna vid Gåsebäcken. Strömstaren höll till i bäcken nära ankdammen/utegymmet.
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 24 december 2020:
To 24, Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Julaftonssväng - en tradition när omständigheterna medger. Obsar; Storskarv 1, Gräsand 5, Ormvråk 4, Röd glada 5, Blå kärrhök 1 honf, Kattuggla i sommarstugans skorsten, Gröngöling 1, Korp 2, Nötskrika 4,Varfågel 1, Gärdsmyg, Nötväcka, Domherre, Talgoxe
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 23 december 2020:
Onsd 23 dec. Stureholm. Kort lufthämtarsväng under eftermiddag; Ormvråk 1, Havsörn 5 ex sittande i höga granarna i västra hyggeskanten, St hackspett 1, Korp 2, gott om blåmes vid fågelmatningen, dessutom talgoxe och nötväcka.
Tommi Sandberg från Helsingborg skrev den 23 december 2020:
23/12. oj... det var något som lyste in genom fönstret på morgonen. Ahaa, solen. Efter en frukost så tog jag cykeln till Jordbodalen för att kolla läget. Bara efter en kort stund så blev det mulet igen, suck... Hur som haver. Den trogne kungsfiskaren är kvar. I bäcken en strömstare och en forsärla.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 21 december 2020:
21 dec Tommarp. En ung kungsörn drog runt längs Rönneå. Jagade bl a en hare. När det började mörkna drog den österut. Samtidigt fylldes himlen av 45 st röd glad som i flock drog norrut. Även en ung pilgrimsfalk förgyllde området. En lyckad måndag i eländes tider.
Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 20 december 2020:
Ängelsbäck, Bjärehalvön 20/12. Den vita ormvråken är fortfarande kvar i sitt revir. Jag har tappat räkningen men tror att den nu är 22 år gammal, ca!
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 20 december 2020:
Sö 20 dec. Djurholmen. "Operation svartmes" - fyra holkar hängdes upp. Skönt att slippa kånka på stege - svartmesen bor på bottenvåningen. När man ser ingångshålet - blott 25mm i diameter - tror man knappt att det funkar. - Men det gör det! Och så slipper pyttemesarna konkurrens från busiga släktingar. Tack till support- o bärare; Totta, Leffe, Yvonne o Helena. Obsar; St hackspett, Korp, Enita, Kungsfågel, Nötväcka, Blåmes
Jan Skidell skrev den 20 december 2020:
Minst 80 toppskarvar på Svartskär, Torekov. Även 5-10 storskarvar. Minst 5 skärsnäppor vid Torekovs rev. 27 gråhägrar vid Flytermossen.
Mikael Jönsson från Påarp skrev den 20 december 2020:
20/12. Studiefrämjandet fågelcirkel HBG. Dagens tur gick till Bjuv vandring omkring gruvmuseet ner mot ån. Bra med fågel. Dagens mest oväntade obs var. Det kom en flock grågås från norr cirka 15 ex och en liten gås Gåsen var en fjällgås. Storskarv 1. Röd glada 1.Ormvråk 2. Gråtrut 5. Ringduva 5.Större hackspett 2.Gärdsmyg 4.Rödhake 3.Koltrast 4.Björktrast 2 .Entita 1. Rödvingetrast 1.Talgoxe 10. Blåmes 10.Nötväcka 2. Korp 2.Bofink1.Domherre 20, Stenknäck 3.Gulsparv 50. Nästa stopp Bruces Skog Våtmarken. Bläsand 22. Den Amerikanska Bläsand hanen visade fint. Vigg 2. Nötskrika 1. Gråsiska 12. som fin avslutning en flock stjärtmes 8. Vi hade 36 arter. Önskar alla God Jul och Gott Nytt År
Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 19 december 2020:
Lö 19 dec. Vegeholm. Ån flyter cafe-lattebrun med högt vattenstånd. Knipa 1, Ormvråk 2, St hackspett, Korp, Kungsfågel 1, minst 30 blåmesar födosökte i lärkträdsbestånd
Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 18 december 2020:
18 december: en strömstare, som gömt sig i dammvallen, flög ut i forsen vid Hovgården, Västra Karup. Vid Torekovs rev sju skärsnäppor, flera ängs- och skärpiplärkor, en svärta och ca 25 sjöorrar. 39 toppskarvar vid Svarteskär (22 på skäret och 17 i vattnet ut mot Vinga), en havssula drog långsamt förbi. Dessutom många gråhägrar på Bjäre idag; 21 i Flytermossen (Torekovs camping) och ytterligare 11 på Tjällran.
Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 15 december 2020:
15/12 Häljaröd - klockan 15:00 . En ensam prutgås betade alldeles själv - nja, 4 vitkindade en bit därifrån - på den stora åkern vänster om vägen till Häljaröds hamn. Verkade kry men är naturligtvis utsatt. (Tack Johan Å. f. tipset)
Folke Markheden från Helsingborg skrev den 14 december 2020:
Hbg, Jordbodalen; en forsärla.
Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 14 december 2020:
13 december Västraby gård. Efter "Fåglar och glögg" på väg hem körde jag genom Västraby gård där satt 35 turkduvor i ett träd vid huvudbyggnaden.
Thomas Svanberg från Laröd skrev den 14 december 2020:
13 dec. Vid Lerhamn sågs i tångbältet norr om hamnen en vattenpiplärka samt 5 sädesärlor. Bläsänder och krickor iakttogs av en adult pilgrimsfalk. Vidare till Sandön där en ung silltrut kom inflygandes och bland alla mängder trut kunde 2 unga kaspiska trutar vaskas fram. På havet sågs 3 svarthakedoppingar, 3 toppskarvar samt en del sjöorrar och svärtor.
Mats Ljunggren skrev den 13 december 2020:
13 december. Gråa trista dagar, men man kan ju alltid glädja sig åt de fåglar man får se. Utanför min stuga i Glimminge Plantering har jag min fågelmatning som från och till är hyggligt besök. Idag överraskades jag av en nötskrika, kanske vanlig i mer sammanhängande skogsområden men inte här. Ett par svartmesar har också hållit till här sedan starten. Var vanlig här förr, men nu har den inte synts till på ett år. Blåmesar och talgoxar förstås, alltid flest. En 1K ringduva visade sig också. Kommen till världen så sent att den inte hunnit få vitt på halsen.