Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 31 oktober 2019:

31 okt. Cykeltur genom delar av Ängelholm, vidare genom Nybroskogen och därefter Kronoskogen. Otroligt många rönnar att kolla igenom och att hitta dagens målart verkade länge hopplöst. Dock, till sist, som genom ett under satt plötsligt sex tallbitar, fyra honor och två hannar, framför mig. Först lugnt käkandes rönnbär och sedan otroligt fint när de på mindre än tio meters avstånd flög ner för att dricka i en liten bäck. Detta strax intill Sibirienvägen nära parkeringen vid pistolskjutbanan.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 31 oktober 2019:

31/10 Tillsammans med Alf Petersson o P-E Jönsson åkte vi upp på åsen för att skåda efter ev tallbitar.Vid 9.00 tiden ringde P Muhr o TWallin att dom såg 10 st tallbitar i ett rönnträd vid Hulrugered.Vi åkte genast dit o fick se fåglarna i underbart medljus.Tack för tipset.Efter det fortsatte vi mot Lya ljunghed.Lite innan stannade vi tillsammanns med ovanstående o fikade.Under fikarasten kom en ung kungsörn.Bo o bergfinkar var här i ständig rörelse.Även en varfågel.Efter detta en tur till Båstad hamn.Här lyckades vi se en alkekung en kungsfiskare o två ladusvalor.Utöver detta kom en otroligt sen fiskgjuse sträckande över.


Klas Rosenkvist från Helsingborg skrev den 31 oktober 2019:

31 okt. Båstads hamn. En sen fiskgjuse sträckte söderut in över byn. I hamnen var alkekungen och de två ladusvalorna kvar. Kungsfiskaren också men den hann jag inte själv se idag. Bärträden i centrala Båstad har än så länge inte hyst några tallbitar.Leif Rosén från Skäret skrev den 31 oktober 2019:

28/10 Havsörn över Skäret vid 07.30-tiden drog västerut.Rapphönsflock om 8 flög upp vid ödetorpet vid Fjälatorpsvägen-Kullenbergstorpsvägen.


Mats Ljunggren skrev den 30 oktober 2019:

Kom körandes mot Båstad strax efter sju på morgonen. När vägen började gå nedåt mot samhället, ungefär vid Karstorp, sågs stora flockar med bo- och bergfink (kunde inte avgöra vilka som var flest) som drog västerut. Även inne i Båstad sågs flockar dra förbi, allesamman västerut. Uppfattade att de kom från åsen.


Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 30 oktober 2019:

30 oktober: Studiefrämjandets höstfågelcirkel vandrade mellan Rönnen och Stenkrossen, njöt det kalla men vackra höstvädret och fyra havsörnar, pilgrimsfalk, snatterand, åtta prutgäss, fem kustpipare, myrspov, fyra tordmular, minst sju svarthakedoppingar, 11 vinterhämplingar mm…


Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 30 oktober 2019:

30/10 10:15-11:00 Båstad hamn . Den helt orädda alkekungen kvar i det inre av hamnen, nära några gummibåtar. Till slut bortskrämd av en fiskare med eka som la till på samma ställe.Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 30 oktober 2019:

Rapport från Kof`s “officiella” sträcklokal – Sträckbänken av “the fool on the hill” Ett svagt sträck av bl.a. kaja, ringduva och fink kom igång strax efter 7:00, men tvärdog efter bara 20 minuter. För att undgå samma öde ( tvärdö ), valde jag att lämna obs.platsen strax efter 8:00.


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 29 oktober 2019:

29 september: den plötsliga kylan gjorde att riktigt stora flockar med bo/bergfink och trastar drog runt i skogarna runt Lya och Älemossen idag på eftermiddagen. Dessutom tallbitar på tre ställen – sju vid Brödalt, tre vid Örlid och elva vid Hulrugered. Ca 20 snösparvar vid Ängalag nedre och sex toppskarvar på Svarteskär i Torekov. Tidigare på förmiddagen samlades många skådare kring Anders Lindén och de nio tallbitar han upptäckt vid Rebbelberga skola i Ängelholm.


Lennart Johansson skrev den 29 oktober 2019:

Sju snösparvar vid Stora Hults strand. En stenfalk vid Lervik.


Clifford Weinmann från Magnarp skrev den 29 oktober 2019:

191028-29 Magnarps strand, 4–5 forsärlor söker föda i de uppkastade tångruskorna


Erik Svensson från Helsingborg skrev den 29 oktober 2019:

Även Pålsjö Östra har fått uppleva invasionen av talllbit. En flock på sju ex, varav fyra hannar, drog runt längs Christer Boijes väg under morgonen. Kul tomtkryss.


Thomas Svanberg från Laröd skrev den 29 oktober 2019:

En flock på minst 9 tallbitar där merparten var hanar korsade Hjorthögsvägen i Helsingborg kl 13:20. Flocken drog på låg höjd in mot HK på NSR.


Martin Ekenberg från Grevie skrev den 29 oktober 2019:

Flera mindre flockar med tallbitar drog runt på Hallandsåsen på morgonen,längs med Lya fäladsväg,en större flock på ca 20 ex slog sig ner någon minut i en grantopp.


Mikael Jönsson från Påarp skrev den 28 oktober 2019:

28/10 Tågaborg Helsingborg. Bra sträck av gäss under dagen kom flockar regelbundet mest grågäss även lite vitkindad gås. Flockarna drog åt SV 850 ex. Vid 14.00 Norra Stenbocksgatan Tågaborg HBG Kom en stor flock tranor 220 ex började skruva allt högre under ljudligt ropande efter en stund drog flocken mot SV.


Thomas Svanberg från Laröd skrev den 28 oktober 2019:

27 oktober. Innan Kjell-Åke m fl gjorde mig sällskap vid Svanshall sågs mycket kortvarigt en seglare som födosökte öster om hamnen. Tyvärr drog den kort efter upptäckt in över land och försvann. Seglaren placeras i kategorin obestämd tornseglare/blek tornseglare. Senare under dagen besök på Rönnen där det bl a sågs en storlabb som drog ut ur Skälderviken. En skärsnäppa lyfte tillsammans med ett gäng kärrsnäppor från Själrönnen och drog förbi östra delen av Rönnen. En hel del sparvhök sträckte och fick ihop 117 ex.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 27 oktober 2019:

27/10 Svanshall på fm.Gott om havssula i viken liksom ett hundratal alkor,mest tordmular.Tre hanar av stenfalk kom insträckande från havet liksom en ung pilgrimsfalk,även många sparvhökar.Minst tre storlabbar drog in o ut ur viken.En forsärla drog förbi liksom ett tiotal prutgäss.En senare örnrunda gav en ung havsörn vid Svedberga o en ad pilgrimsfalk vid Höghult-Stureholm.En sväng till Ugglarps broar-Össjö-Skeldinge vid M-Ljungby gav en varfågel o en ad havsörn o en kraftig duvhökshona vid Skeldinge


Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 27 oktober 2019:

27 oktober. Ett besök vid Tomarps kungsgård/mader som blev kortare än vid hade tänkt oss (omfattande jakt i området). Vi hann se att cirka 500 tofsvipor rastade på de delvis översvämmade maderna vid Rönneå. Vidare ett 20-tal sträckande ormvråkar, 4 rast sångsvanar, 1 rast forsärla, 4 vinterhämplingar, 9 steglitser o 5 gulsparvar. Nio förvirrade och stressade vildsvin sprang kors och tvärs över betesmarkerna. Medobservatörer Leif Olsson o Carina Eliasson.


Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 27 oktober 2019:

27 okt. Kullen kl 08-13 tillsammans med Mårten M. I den hårda västvinden fint sträck av framförallt alkor. Mest tordmular med över 200 ex samt ca 50 sillgrisslor, flertalet riktigt nära och fint. Långt om länge kom en lunnefågel förbi på fint avstånd kl 11 och strax därpå två alkekungar tillsammans. Ett glest sträck av tretåig mås, totalt ca 50 ex varav några enstaka 1k-fåglar. Två storlabbar, en kustlabb och likt tidigare under hösten gott om havssulor. En storlom, tre smålommar, två gråhakedoppingar samt några svärtor och sjöorrar passerade också. I rovfågelväg fyra stenfalkar, två pilgrimsfalkar, en blå kärrhök och en havsörn. Därutöver två stationära skärpiplärkor och två tillfälligt rastande vinterhämplingar.


Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 26 oktober 2019:

26 oktober. Vi började optimistiskt vid Sundsgården/Örby ängar för att kolla sträck men fick ge upp i blåsten och regnet. Tillbringade sedan ett par timmar i Rååns dalgång öster om Gantofta där det som vanligt var ett rikt fågelliv och lite lä. En fjällvråk jagade i dalgången och en hane blå kärrhök passerade. Mycket trast i rörelse, varav minst 200 rödvingetrastar. Bland de cirka 30 arterna märktes också 2 enkelbeckasiner, 1 gråhäger, cirka 20 steglitser, 4 stjärtmesar, minst 125 grönsiskor, 2 kungsfåglar och 75 förbiflygande vitkindade gäss. Bengt Hertzman, Lars-Bertil Nilsson


Johnny Lindkvist från Munka-Ljungby skrev den 25 oktober 2019:

25/10. Utspritt vråksträck över hemmet i norra Munka mellan 11 och 13 men måste passerat en rejäl mängd. Dessutom i rak sydlig riktning en Vit Stork kämpandes i motvinden.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 25 oktober 2019:

24/10 Örnrunda på em.Vid Rögle kom en ung pilgrimsfalk lågt o snabbt över vägen mot vindkraftverken.Vid Höghult satt ytterligare en pilgrimsfalk på en åker dock en ad.På Svedberga ängar ryttlade en fjällvråk o vid Västraby sågs en havsörn.Även en blåhökshona


Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 24 oktober 2019:

Lite kort om dagens ormvråksträck. Obs-plats: Stenbänken. Vid 10:00-tiden började det klarna upp och Danmark blev synligt. Det började dyka upp ormvråkar som tog sikte på danska sidan och korsade sundet mot V och SV. Efter ett tag tätnade dis och dimma och vråkarna valde en annan sträckväg. Man flög nu i en smal korridor i höjd med Erik Dahlbergsgatan/Pålsjögatan i riktning mot SO. Efter hand drog sig vråkarna längre österut och när jag vandrade hem, hade jag de sista sträckande i höjd med N.Stenbocksgatan. Klockan var då 13:15. Totalt noterades 482 sträckande ormvråkar.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 23 oktober 2019:

23/10 Förmiddagsörnrunda.Vid Svedberga 3 st blåkärrhökshonor.Senare en tur till flaggstången vid Sandön.På Själrönnen 5 st havsörnar.Stort uppflog av ca200 tofsvipor från själrönnen förkunnade att något var på gång.Två unga pilgrimsfalkar kon insvepande från havet o satte sig stundtals i de höga popplarna på Klören.I vattnet stod många tusen vitkindade gäss o grågäss.Även ett tjugotal bläsgäss.Medobsar L Forsén o B Andersson


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 23 oktober 2019:

23 oktober Hasslarpsån söder om Välinge. Bläsand 150, gräsand 40, smådopping 2, tofsvipa 210, gråhäger 2, storspov 6, sparvhök 1, ormvråk 2, röd glada 1 och blå kärrhök 1.


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 23 oktober 2019:

23 oktober Mariedals gård. Sträckande ormvråkar 157 mellan kl 13:45 och 15:00 tog höjd över Tursköpsskogen. Havsörn 1, tofsvipa 150, stare 50, blå kärrhök 2 (kl 14:00), rapphöna 14 på fältet vid vägen mellan gården och Jonstorpsvägen. På fältet mellan Tursköp och Svedberga satt 7 unga havsörnar kl 09:10


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 23 oktober 2019:

23 oktober, kort men intensivt rovfågelsträck; kl 13.30 började vråkar sträcka över Rögle och en halvtimme senare hade ca 400 ormvråkar och något tiotal sparvhökar passerat. Lennart Söderberg medobsade. Tidigare på förmiddagen sex havsörnar vid Sandön. Dessutom fyra svarthakedoppingar, sju smådoppingar, myrspov, kungsfiskare, 13 havssulor och ca 15 skäggmesar.


Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 23 oktober 2019:

23/10 kl 09:10 Mellan Kollebäckstorp och Munka Ljungby ; mycket stor flock av duvor, uppskattningsvis mellan 500-700 stycken, drog söderut.


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 21 oktober 2019:

21 okt Rosendals våtmark. Mycket änder. Brunand 20, snatterand 3, kricka 4, gräsand 10, sothöna 30, skedand 2, vigg 20, knipa 10, knölsvan 3, gråhäger 3, tornfalk 1 och den stationära skäggdoppingen.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 21 oktober 2019:

21/10 En förmiddagstur till Brandsvig Ängelholm där det har översvämmats av mycket vatten.Trots detta endast ett tjugotal gräsänder o 8 bläsänder.I träden bakom satt 2 havsörnar,en ung o en gammal.En pilgrimsfalk dök plötsligt upp o slog en stare.Kul obsar på endast en halv timma.


Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 20 oktober 2019:

Ingen fågel men en knallvit albino (hjort )ses nästan dagligen vid kalhygget strax innan Kollebäckstorpsvägen möter Hjärnarpsvägen, i en flock på 5-6 andra hjortar.


Christel Hellman från Helsingborg skrev den 19 oktober 2019:

19 oktober kl. 15.30. Ornakärr vid brofästet, 1 Kungsfiskare som flög över vattenytan och satte sig sedan på en gren i vassen. De fantastiska färgerna syntes tydligt.


Klas Rosenkvist från Helsingborg skrev den 19 oktober 2019:

19 okt. Vid Svanebäcksören ett kärt återseende av en gammal isländsk rödbena. Den färgmärktes i mars 2008 dvs 11 år sedan! På platsen även en individmärkt ung havstrut som kläcktes utanför Oslo i somras samt en dansk-märkt skrattmås. Medobs Moa Pettersson


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 18 oktober 2019:

17/10 Disigt o senare regn.Besökte Grytskär tillsammans med B Ekelund,C Strid o B Lundgren.Flera toppskarvar på yttre Grytskär.Dessutom flertal bläsänder 3 svarthakedoppingar,1 gråhakedopping,2 tobisgrisslor.Ett tjugotal havssulor fiskade,en blå kärrhökshona kom flygandes in från havet o en handfull sparvhökar drog förbi.Även en flock vinterhämplingar


Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 17 oktober 2019:

Fuktdis, dålig sikt, mulet och så småningom regn, är väl inte precis önskeväder för en fågelskådare. Men plikttrogen som jag är, var jag på plats vid Stenbänken 7:30 och som tur var, ignorerade en del fåglar det lite sämre väderläget och sträckte ändå. Bl.a sträckte Bo/berg med 14.375 ind, stare 1.680, kaja 2.270, sparvhök 6, stenknäck 3 och forsärla 1. När jag lämnade Stenbänken kl. 11:00, sträckte fortfarande en del fink.


Mikael Jönsson från Påarp skrev den 16 oktober 2019:

16/10 Helsingborg. Hjälmshultsgatan 65 Bläsgäss mot syd


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 16 oktober 2019:

16 okt. På åkern längs vägen mellan Jonstorpsvägen och Mariedals gård 14 rapphönor. Vid 90 graders kurvan vägen Svedberga – Stureholms hpl 2 sångsvanar.


Anders Lindén från Ängelholm skrev den 15 oktober 2019:

15/10. Tillbringade några timmar längst ut på Bjärehalvön denna fina o varma höstdag. Inledningsvis rätt blåsigt från ostsektorn, till skillnad från gårdagens snabbt övergående västliga kulingvindar. Ostvinden avtog under eftermiddagen. Lite smått o gott, men inte mycket rastande småfåglar. Vid Torekovs rev höll en rätt stor ljungpiparflock till, som mest minst 400 ex. Där sågs också sex kustpipare, en skärsnäppa och en roskarl och två gamla prutgäss födosökte. Ute på Tjällran, skäret utanför Gröthögarna, inräknades 12 toppskarvar bland storskarvarna. Längs kusten sågs två stenskvättor och en del ängspiplärkor samt några få skärpiplärkor. Vissa sträckrörelser iakttogs för sånglärkor, ängspiplärkor samt bofink och två forsärlor passerade i sydostlig riktning. Eftermiddagen avslutades vid Yttre Kattvik där ett mindre gäng rutinerade skådare under ledning av Thomas Terne (som inhämtat tillstånd för detta) avverkade sly framför p-platsen, för att förbättra sikten för kommande havsfågelskådningar.


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 15 oktober 2019:

15 oktober. På åkern mellan Välingevägen och Hasslarpsån. Storspov 19 st och öster om ån satt en havsörn och kalasade på en vitfågel.


Mikael Jönsson från Påarp skrev den 14 oktober 2019:

14/10 Rosendals Våtmark Ägretthägern kvar även idag gick helt öppet på gräsmarken.


Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 14 oktober 2019:

14/10 13:00-14:00 Svanshalls hamn : gott om fina obsar på havssulor på hyfsat nära håll.


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 13 oktober 2019:

Ida Sihvonen skriver till KOFs postlåda 2019-10-13: En rödnäbbad blåskata har synts till i Skåne. Tänkte att det kanske kunde vara av intresse? Läste det på Facebook.


Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 12 oktober 2019:

Lö 12 okt. Kvällscykling om Ornakärr, Bläsand ca 15, Fjällvråk 1, Ormvråk 1, Blå kärrhök 2 honf, Enkelbeckasin 2


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 12 oktober 2019:

12 oktober: den unga stäpphöken som en tid hållit till i vårt område kom strax efter kl 12 lojt spanade över vassen nedanför flaggstången vid Sandön. Ute över Skälderviken fiskade minst 40 havssulor, en ung pilgrimsfalk passerade och nio ladusvalor sträckte mot söder. Två unga havsörnar landade på stenpiren på Rönnen. I tall/granskogen på Klören hördes en tofsmes, några steglitser och många grönsiskor. Ytterligare en ung havsörn drog mot öster över skogen.


Folke Markheden från Helsingborg skrev den 11 oktober 2019:

11 okt. I Svessedammen i Filborna skogspark satt en kungsfiskare på en sten.


Mikael Jönsson från Påarp skrev den 11 oktober 2019:

11/10 Rosendals Våtmark Ägretthägern 1ex kvar i våtmarken.


Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 10 oktober 2019:

10/10 16:00. Två fjällvråkar, som var upptagna med kråkor, kom härligt nära. Gesällgatan i Munka, vid dammen, nya industriområdet.


Anders Lindén från Ängelholm skrev den 9 oktober 2019:

9/10. Eftersökte under morgonen/förmiddagen tillsammans med Hans Nordius förgäves en högst sannolik sibirisk gransångare som vi sett och hört sent under e m den 8/10 i fårhagens inre delar vid Stenkrossen. Hans upptäckte i stället en brandkronad kungsfågel just utanför/söder om fårhagen i skogspartiet där. Ett tiotal myrspovar höll till vid Årnacke hamn. Från fågelplattformen på gamla skjutbanan innanför Farhultsviken, iakttogs både blå kärrhök (honfärgad) och en ung stäpphök jaga (vid 13-tiden). En mycket stor ansamling av vitkindade gäss i viken stördes av en gammal och en yngre havsörn. En hane svarthakad buskskvätta höll till längs staketet norr om fågeltornet mot vassarna. Senare, vid 1430-1530-tiden, sågs en ung (samma som vid Farhult kanske) stäpphök jaga över vassarna vid Vegeåns mynning. Den var också nere invid vassarna en längre stund, sannolikt med någon byte. Efter flera fina observationsserier drog den sig in och tappades mot sjöängarna på Klörensidan. Eventuellt är detta samma individ som setts av olika observatörer utmed kuststräckan Farhult-Sandön de senaste dagarna. I åmynningen sågs också tre smådoppingar och en rörhöna och ute på Sandöns insida en rödbena. Slutligen kan nämnas en tajgasångare nere vid Nabben i Arild, som både lockade flitigt och visade upp sig kring 16.30 tiden. Medobservatörer då var Mats Peterz och Bertil Oldén. Fågeln hade upptäckts tidigare under e m av Björn Malmhagen.


Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 9 oktober 2019:

9/10 omkring klockan 15:00. Lång promenad runt östra delen av Rössjön, intill Lärkeröd. Omkring 25 storskrakehonor paddlade runt och en morkulla skrämdes upp.


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 9 oktober 2019:

9 oktober: mitt inne bland alla tusentals vitkindade gäss vid Sandön låg två sädgäss och ca 20 bläsgäss. Tre unga havsörnar motionerade gässen med jämna mellanrum och ute över Skälderviken fiskade som mest 20 havssulor. Skäggmesar i vassen och många unga ladusvalor som stannade till en stund för att fylla på med insekter på den långa vägen söderut. Bland vadare en gluttsnäppa, två strandskator, ca 50 kärrsnäppor och många storspovar. I Stureholms våtmark var de två rödspovarna kvar, tre havsörnar och en pilgrimsfalk flög över. Fortfarande en hel del insekter som flyger; höstmosaik- och blågröna mosaiksländor, ängstrollsländor samt två citronfjärilar.


Karl G. Nilsson skrev den 9 oktober 2019:

8 Oktober Höganäs. När regnet lättade dök plötsligt sju ladusvalor upp utanför fönstret.


Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 6 oktober 2019:

6 okt Tomarps ene o mader, eftermiddag. 295 tranor sträckte mot syd fördelade på fem flockar, 90 rast tofsvipor, 35 ljungpipare o ett 40-tal starar. Två honf blå kärrhökar jagade på maderna och skrämde upp 3 enkelbeckasiner. I övrigt 1 duvhökshona, 1 tornfalkshane, 1 ladusvala, 16 rast sånglärkor och 1 varfågel. Vid kvidinge kyrka 4 ladusvalor. Tre havsörnar i området.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 6 oktober 2019:

6/10 Besök vid flaggstången Sandön 1 rödspov 1blåhök hona minst 3 havsörna o ett tiotal ormvråkar sträckte även många ladusvalor i luften.Körde sen en örnrunda o vid Bjärbolund hade man lagt ut slaktavfall från jakt.Detta medförde att ett tiotal glador o minst 8 havsörnar uppehöll sig i närheten.Över kom en pilgrimsfalk o en flock med vinterhämplingar drog föbi.Senare ytterligare 2 pilgrimmar o 1 sparvhök.Minst två olika stäpphökar hade setts i området.Vi hade en misstänkt dito men den var på för långt avstånd för att vi skulle vara säkra


Lars Bergendorf från Helsingborg skrev den 6 oktober 2019:

6 okt. Ägretthägern kvar vid Rosendals våtmark.


P-O Holmgren från Axtorp / Munka-Ljungby skrev den 6 oktober 2019:

Idag på fm ca 0900 1st forsärla mumsade godsaker på vårt uthustak.


Karl G NIlsson från Höganäs skrev den 6 oktober 2019:

6 oktober Svedberga kulle. Trots någon minusgrad i gryningen sjöng en gransångare flitigt.


Ulrik Alm skrev den 6 oktober 2019:

Sö 6 okt. Vegeholm; Morkulla 1, Dubbeltast 2. Medobs Tommi Sandberg, Leif Olsson


Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 5 oktober 2019:

5 oktober Vandring i Sinarpsdalen, inte så mycket fågelliv i det kyliga och klara vädret men en del obsar blev det. Cirka 200 sträckande tranor fördelade på tre flockar, 1 gröngöling, 1 spillkråka, 3 st hackspettar, 6 nötskrikor, 4 entitor, 30 rast ängspiplärkor och 1 trädpiplärka i samma flock, gulsparv, gråsiska och lite till. Det som stack ut var dagfjärilar, i sydsluttningarna med lä från nordanvinden noterades minst 25 mindre guldvingar, minst 10 storfläckiga pärlemorfjärilar, 2 tistelfjärilar, 2 amiraler och 1 rovfjäril.


Mats Ljunggren skrev den 5 oktober 2019:

Åkte en liten tur över Hallandsås kring middagstid. Lyavägen nerifrån Båstad är för tillfälligt avstängd en bit upp. Men intill Rörmadsvägen (som ansluter till Lyavägen) kom jag förbi ett nyslaget fält där en mängd vråk höll till och sökte byten. Det var huvudsakligen ormvråk, bl.a. en mycket ljus sådan, men även någon fjällvråk. Talrikast på åsen var bofinkarna, som höll till i stora sällskap där det växer bok. En mängd bofinkar flög upp från vägen då jag närmade mig.


Ulrik Alm skrev den 5 oktober 2019:

Lö 5 okt, Söderåsen, Åvarp. ca 110 tranor str S. Mycket fink i rörelse


Åsa och Christer Strid från Helsingborg skrev den 5 oktober 2019:

5 okt: Vid Småryd/Björkdala 11 röda glador tillsammans med 5 ormvråkar spanade av fälten efter genomförd “grässkörd”. En fjällvråk sågs också. Dessutom passerade en SV-sträckande kungsörn. Vid Stureholms våtmark och Bjärbolund noterades minst 12 röda glador och tre havsörnar som kalasade på slaktavfall. Två rödspovarna rastade i våtmarken tillsammans med några tofsvipor. Där simmade också en del änder; kricka, bläsand, skedand och gräsand.


Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 5 oktober 2019:

Åter en bra sträckdag vid Stenbänken för ringduva med 16.285 ex.fördelat på 70 flockar ( snittstorlek 232 ex ). Idag sträckte duvorna i två riktningar. Dels flockar som korsade sundet och dels de som följde kusten söderut. Kajorna börjar komma igång mer och mer med sträcket – idag 690 ex.och grönsiskan har ökat successivt och sträckte idag med 880 ex. Kallt med byig ONO och inte sol förrän det var dags att avsluta räkningarna, men sträcket värmde.


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 4 oktober 2019:

4 oktober, Rönneådalen på eftermiddagen: en honfärgad blå kärrhök jagade vid Tomarps mader liksom en stenfalk som resultatlöst försökte fånga något som på långt håll såg ut som en sånglärka. Ryttlande fjällvråkar både i Tomarp och Tranarp. Lite tidigare (vid lunchtid) var ägretthägern kvar i Rosendals våtmark tillsammans med två brunandshanar och ca 60 överflygande tranor.


Bengt Andersson och Thomas Wallin från Hbg/Ählm skrev den 4 oktober 2019:

4 oktober: svaga vindar från öster gav förhoppningar om bra sträck vid Örby ängar men de grusades devis… mellan kl 7-10 sträckte ca 1 000 bo/bergfink där bergfinkarna börjar ta allt större andel. Grönsiskorna kan kanske bli många i höst, 400 sträckte. Trastarna börjar också röra sig mot söder, idag tal- och björktrastar. 7 trädlärkor och 60-70 sånglärkor, 3 forsärlor och 900 ringduvor passerade också. Från våtmarkerna grymtade flera vattenrallar.


Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019:

4 oktober En stunds skådande i Råådalen, Gantofta och Kövlebäckens Naturreservat. 85 tranor, 12 ormvråkar 4 glador , ca 400 ringduvor sträckte söderut på hög höjd. I övrigt bland annat 35 ljungpipare, 1 gröngöling, 1 rast trädlärka, 1 födosökande fjällvråk, 1 kungsfiskare och 11 steglitser. En hel del gäss i rörelse (kanada, grå och vitkindad).


Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019:

Relativt kraftig sträck av ringduva vid Stenbänken idag. Merparten av de 17.200 som sträckte, korsade sundet norr om obsplatsen. Sträckriktning: SV. Även trädlärkan hade en hyfsad förmiddag med 126 sträckande. Samtliga följde landborgen mot S. Medobservatör: Mats Johansson


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019:

4 oktober. Sitter i Stureholm och fikar med en orädd ung pilgrimsfalk. Träffade jaktsällskapet som informerade att det blir jakt i Stureholm from i eftermiddag och hela helgen.


Marja Digby från Helsingborg skrev den 4 oktober 2019:

Nyss sett tre steglitsor i vår trädgård. De åt ivrigt frön på våra storväxta överblommade rosenskäror. Första gången vi sett steglitsor här på 30 år.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 4 oktober 2019:

4/10 Flaggstången Sandön. Mycket änder, bla 1 Bergand hane, 5 snatteränder, 20-tal stjärtänder o ett tiotal skedänder. Dessutom 2 ad havsörnar, 2 kustpipare o 1 rödspov isländare. Ett flertal ormvråkar sträckte. På örnrundan en flock på ca 100 sånglärkor o ungefär samma antal sträckande ängspiplärkor. En fjällvråk ryttlade.


Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 3 oktober 2019:

Några timmars skådande vid Maglaby kärr, Söderåsen. Mellan 10-14 sträckte 126 ormvråkar och 130 tranor förbi liksom 1 pilgrimsfalk, 1 havsörn, 1 duvhökshona och 1 fjällvråk samt cirka 300 ringduvor. I övrigt bland annat 2 talltitor, 1 sjungande svartmes, 2 mindre korsnäbbar, 6 nötskrikor. Vid Heiners ängar också sjungande svartmes, 2 entitor, 2 steglitser och 2 större hackspettar samt två födosökande tornfalkar.


Mikael Jönsson från Påarp skrev den 3 oktober 2019:

3/10 Höghult vid katthotellet vid 16.00 tiden passerande 3 flockar tranor mot syd 200+80+90 . Såg även Blå Kärrhök 1honf , Enkelbeckasin 2.


Gustaf Persson från Helsingborg skrev den 3 oktober 2019:

3 okt På väg hem från sträckbevakningen vid Stenbänken cyklade jag igenom villakvarteren på Tågaborg, där stora flockar av bofink födosökte i många av trädgårdarna. Senare besökte jag Fredriksdal Museer och Trädgårdar och även där födosökte stora flockar av bofink. Men jag såg inga koltrastar!


Åsa och Christer Strid från Mariastaden, Helsingborg skrev den 3 oktober 2019:

Sträckbevakning (i sektorn SO-NV) från altanen idag 09:15-13:00 gav i rovfågelväg ormvråk 359 ex, stenfalk 1 ex, sparvhök 5 ex och glada. En tidig flock trana med 9 ex. Senare (16:15-16:25) passerade ytterligare tre stora flockar på sammanlagt ca 900 ex. I övrigt sågs bl.a. ljungpipare 7 ex, en ensam ladusvala, skogsduva 22 ex, ringduva 1970 ex.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 3 oktober 2019:

3/10 Stenhotten FörslövMinst två nötkråkor hördes bra.Dessutom svartmes o tofsmes.Vid Ellenberga en blå kärrhök hane..Flera tranor har sträckt över Ängelholm idag


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 3 oktober 2019:

2 oktober Kropps våtmark. Ägretthäger 1, smådopping 2, röd glada 2, ormvråk 1, knölsvan ett par (misslyckad häckning), en ung havsörn drog mot sydost, sträckande finkar mm. många höstmosaiksländor och ängstrollsländor, amiraler och rapsfjärilar.


Thomas Wallin och många fler skrev den 2 oktober 2019:

2 oktober: Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade mellan Hittarp och Domsten och såg ungefär 100 ormvråkar, följda av några sparvhökar, sträcka iväg mot Danmark. Dessutom en ung havsörn som satte fart på alla gäss och svanar på revet. En gröngöling ropade, några forsärlor rastade i tångkanten och långt ute i sundet fiskade ca 10 havssulor.


Mikael Jönsson från Påarp skrev den 2 oktober 2019:

2/10 Rosendals våtmark. 1 ägretthäger kvar. 1/10 Maria park cirka 100 födosökande bofink varav en var leucistisk .


Karl Nilsson, Kjell-Åke H, Per M, Bengt A, Dan P från Höganäs skrev den 1 oktober 2019:

1 okt. Stureholms våtmark. Bra fart på vråksträcket trots en frisk nordvästan, drygt 750 ex sågs passera på några timmar. Men även en hel del fink passerade mot SV, drygt 9000. I våtmarken 2 skedänder, 2 rödspovar och gott om krickor och bläsänder. En stäpphökshona passerade på njutbart avstånd. Över och runt dammen födosökte brun kärrhök, forsärla, kungsfiskare, ladusvalor m.m.

Tillbaka