Observationer december 1997


Tillbaka till den aktuella obsboken. .


Svensk vinterfågelräkning den 30 dec. På min rutt i NV-Skåne sågs totalt 645 individer av 29 arter. Antalet arter lika med föregående år, men däremot var antalet individer en halvering mot 96/97. Bl a iakttogs kungsörn 1 ad Utvälinge/Rögle och 1 ex Turköp. Blå kärrhök, ad hane, Rögle och 1 ex, honf, Turköp. Vid Svedberga såg vi också en varfågel. "Vanligaste" arterna var kaja och kråka. Christer Strid och Björn Ekelund
Christer Strid <christer.strid@kof.nu>
Helsingborg, - Wednesday, December 31, 1997 at 17:04:35 (MET)


Nyårsafton 1997; Fälleberga Strömstare 1
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Wednesday, December 31, 1997 at 13:28:32 (MET)
28 december 1997; Klöva Hallar ; Kungsörn 1 ungfågel, Mindre hackspett 1 hane och 9 korpar.
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Tuesday, December 30, 1997 at 23:23:32 (MET)
30.12 Vattenpiplärkan kvar bland ängs- och skärpiplärkor längs kusten mellan Torekov och Dagshög. Även vid Torekovs rev höll det till en stor flock piplärkor och bland dessa en berglärka.
Henrik Johansson
- Tuesday, December 30, 1997 at 20:35:30 (MET)
29.12 En rördrom stöttes upp från åkanten vid småbåtshamnen i Skälderviken. Efter en kort men sevärd flyguppvisning brakade den rakt ned i de intilliggande buskagen!
Henrik Johansson
- Monday, December 29, 1997 at 19:43:52 (MET)
Rönnen 971229: alkekung 8 ex, svarthakedopping 4 ex, alfågel 4 ex, bläsand 110 ex, storspov 4 ex, myrspov 1 ex, strandskata 2 ex. Sandön 971229: pilgrimsfalk 1 ad (Själrönnen), strandskata 15 ex, storspov 17 ex, tofsvipa 1 ex
Ulf Ståhle <ulf.stahle@engelholm.se>
Ängelholm, - Monday, December 29, 1997 at 16:09:27 (MET)
971228 Ripagården: Berglärka 1 ex, Ängspiplärka ca 10 ex Torekov: Rödbena 3 ex, St. korsnäbb 12 ex och vid reningverket i Torekov håller det till 1 ex Vattenpiplärka med ett stort antal piplärkor både Ängs och skärpiplärkor.
Kristian Linde <Kristian.linde@swipnet.se>
Ängelholm, - Monday, December 29, 1997 at 12:40:34 (MET)
971228 Ripagården: Berglärka 1 ex, Ängspiplärka ca 10 ex
Kristian Linde <Kristian.linde@swipnet.se>
Ängelholm, - Monday, December 29, 1997 at 12:37:03 (MET)
28 december -97
Rönnen: en gammal havsörn som jagade bort en morgonslumrande (?) pilgrimsfalk. Dessutom 4-5 alkekungar, 1 myrspov, 4 storspovar och 1 strandskata. Stenkrossen: 1 gråhakedopping. Sandön: 14 strandskator, 4-5 storspovar, 2 stjärtänder, 2-3 skäggmesar (samt 1 salskrak hane enl Rolf Helmersson). Skäldervikens hamn: 1 brunand hane

Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Sunday, December 28, 1997 at 13:18:56 (MET)
97.12.28.Strandbaden: 1 ad. Pilgrimsfalk 52 ex. Bläsand Höganäs reningsverk: Forsärla 1 ex. Svart rödstjärt 1 ex. Skärpiplärka 1 ex. Vinterhämpling ca. 30 ex.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Sunday, December 28, 1997 at 12:37:30 (MET)
28 december. 1 nötkråka, Eskilsminne, Helsingborg. (Sedd även 21/12.)
Mats Peterz
Hbg, - Sunday, December 28, 1997 at 11:18:42 (MET)
26 december 1997, Rönnen 2 ad Pilgrimsfalkar, 1 ad Havsörn, 14 Storspovar och 9 Strandskator. Själrönnen: 14 Kärrsnäppor och 11 Strandskator. 25 december 1997, Höganäs 1 Forsärla.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, December 26, 1997 at 22:32:39 (MET)
26/12 Kullaberg. Grålira 1 mot SV kl 09.30 Gråhakedopping 1ex, Tretåig mås 6 ex, Alkekung 1 ex. 26/12 Stenkrossen Svarthakedopping 1 ex, Alkekung 1ex dessutom som vanligt en pilgrimsfalk i området Rönnen-Sandön
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Friday, December 26, 1997 at 20:49:23 (MET)
26 december. En berglärka tillsammans med ängspiplärkor vid Norrebro hamn, Ripagården.
Henrik Johansson
- Friday, December 26, 1997 at 17:15:38 (MET)
Enligt sydlarm så fanns det en lunnefågel i vinterdräkt rastande vid Mölle klockan 14.00 idag den 22 December. God Jul KOFare.
Henrik Ehrenberg <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Monday, December 22, 1997 at 21:45:49 (MET)
21 december 1997; Farhult: storspov 2. Stenkrossen: bläsand ett 10-tal, strandskata 1, ängspiplärka 13. Rönnen: bläsand ca 15, storspov 2, snatterand 1 hane, strandskata 1, skäggdoppning 2. Sandön: storspov 4, strandskata 3, stjärtand 1 par, pilgrimsfalk 1 juv, sävsparv 1, mindre korsnäbb 2. Själrönnen: havsörn 1 ad.
Kent,Bengt Hertzman,IngMarie Henningsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd resp. Hbg, - Sunday, December 21, 1997 at 18:41:47 (MET)
Vecka 51, Höganäs, upp till 39 turkduvor på övernattningsplats, Lars Unger/KN
Karl G Nilsson
- Sunday, December 21, 1997 at 10:12:57 (MET)
20 december. 1 havsörn mot öster vid korsningen Fältarpsvägen-Österleden, Helsingborg.
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
Helsingborg, - Saturday, December 20, 1997 at 22:11:34 (MET)
97.12.18. Höganäs reningsverk Forsärla 1 ex. Svart rödstjärt 1 ex. Skärpiplärka 2 ex.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Thursday, December 18, 1997 at 18:17:18 (MET)
16 december -97 Väderön: 1 havsörn
Håkan Vigerlöf <Vg@egy.engelholm.se>
Gånarp, - Tuesday, December 16, 1997 at 23:08:12 (MET)
97.12.16. Forsärla 1 ex. Höganäs reningsverk
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Tuesday, December 16, 1997 at 21:17:08 (MET)
13 december I Stureholmsområdet bl.a 1 ung kungsörn, 1 ad pilgrimsfalk och 2 blåkärrhökshannar. På Själrönnen 30-35 "kärror" och utanför KOF-stugan en alkekung. 14 december En strömstare i forsen vid Rössjön och två hontecknade blåhökar mellan Munka Ljungby och Ängelholm.
Henrik Johansson <charlotta.muhlow@helsingborg.se>
Ängelholm, - Monday, December 15, 1997 at 18:56:15 (MET)
971214 Svart rödstjärt, 1 honf. Parapeten, Helsingborg
Mats Rellmar
- Monday, December 15, 1997 at 13:12:31 (MET)
14 december -97. Stureholm: kungsörn 1ex juv. Sandön: gravand 1ex, stjärtand 1ex hane. Själrönnen: havsörn 1ex ad. Rönnen: pilgrimsfalk 1ex, snösparv 5ex, sånglärka 10ex.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Sunday, December 14, 1997 at 21:36:11 (MET)
971214 Båstads hamn 1 ex hona snatterand, 4 ex Häger 971214 Varalövs hotell 1 ex Tornuggla som visades upp av fågelcentret i Göteborg. Ska släppas någonstans i skåne.
Kristian Linde <Kristian.linde@swipnet.se>
Ängelholm, - Sunday, December 14, 1997 at 19:32:11 (MET)
14 dec. Tommarps Ene; kungsörn 1 juv, glada 1ex, sävsparv 1 ex
Kent Ivarsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd, - Sunday, December 14, 1997 at 17:24:11 (MET)
14 december -97 Strandbaden: Bläsand 140 ex, Ängspiplärka ca 30 samt skärpiplärka 9 .
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, December 14, 1997 at 17:23:09 (MET)
14 december -97 Grytskär: 1 smålom, 1 alkekung, 1 tobisgrissla, 2 rödbenor, 8 hägrar, 2 bläsänder samt ca 10 ängspiplärkor
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Sunday, December 14, 1997 at 16:08:45 (MET)
13 december: Farhult - strandskata 3, storspov 2. Jonstorp - strandskata 5. Rekekroken - alfågel 1, bläsand 8. Svanshall - alkekung 2. Ornakärr - blå kärrhök 1 (honf.).
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
Helsingborg, - Saturday, December 13, 1997 at 17:06:08 (MET)
tror det var en domherre lördagen den 13
Thomas <mrmodin@hotmail.com>
viaköp, - Saturday, December 13, 1997 at 16:12:38 (MET)
1 ung kungsörn och en blå kärrhökshane vid Tommarps Ene
Kent Ivarsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd, - Saturday, December 13, 1997 at 16:01:07 (MET)
5 december 1997 Strandbaden: Bläsand 36 ex, Kricka 1 ex
Karl G Nilsson <karl.nilsson@mbox301.swipnet.se>
Strandbaden, - Saturday, December 06, 1997 at 00:13:52 (MET)

Tillbaka till den aktuella obsboken.


© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin. Teckningar av Thomas Rönnertz.