Observationer november 1997


Tillbaka till den aktuella obsboken.


23 november -97 Rönnen: c 15 snösparvar, 2 svarthakedoppingar, 1 skäggdopping samt 4 strandskator. Sandön: 12 vitkindade gäss, 6 strandskator och 1 mindre hackspett
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Sunday, November 23, 1997 at 15:06:26 (MET)


22 november -97 Förslöv, södra tunnelmynningen: 1 honfärgad blå kärrhök Glimminge plantering: 1 extremt ljus vråk (mycket snarlik en fjälluggla...), 6 tofsvipor, 3 knubbsälar Segelstorp: 1 blå kärrhök, hane Grytskär: 1 svarthakedopping, c 10 bläsänder, c 40 tofsvipor, 3 strandskator, 1 häger och c 200 storskarvar Vejbystrand: 1 spillkråka
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Saturday, November 22, 1997 at 15:26:24 (MET)
Trevligt med obs-bok hos KOF!! Mycket bergfink vid fågelbordet!
Björn Ekelund <bjorn.ekelund@helsingborg.se>
Helsingborg, - Friday, November 21, 1997 at 21:27:02 (MET)
Söndag 16/11. Hasslarps sockerbruksdammar. Fjällvråk 2 Blå kärrhök 1 (honf.) Enkelbeckasin 2 Häger 2
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
Hbg, - Tuesday, November 18, 1997 at 20:47:01 (MET)
Söndags 16 november 1997, N Västraby gård. I en flock om ca 1500 grå- och kanadagäss gick 14 vitkindade gäss, 1 spetsbergsgås och 5 sångsvanar.
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
Helsingborg, - Tuesday, November 18, 1997 at 20:20:37 (MET)Tillbaka till den aktuella obsboken.


© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin. Teckningar av Thomas Rönnertz.