Observationer april 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken.


30 april Hasslarp. Skedand 2, drillsnäppa 1, svartsnäppa 1, brushane 1, gulärla 1 samt 1 sj sävsångare.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Friday, May 01, 1998 at 10:16:05 (MET DST)


30 april
Kullen: Stenfalk 1, turturduva 1, trädlärka 1, vinterhämpling 2 och gulhämpling 1.
Björkeröd: Smådopping 2, mindre hackspett 1 och buskskvätta ca 20.
Farhult: Brun kärrhök 1, gluttsnäppa 14 och skärfläcka 10.
Sandön: Fisk- och silvertärnor, småtärna 8, myrspov 2, gluttsnäppa 7, svartsnäppa 2 och dvärgmås 4 (2 ad, 2 2k)

Mats Peterz
Helsingborg, - Thursday, April 30, 1998 at 16:03:47 (MET DST)
980429. Göktyta 1 ex observerad Klören. 980429. Lärkfalk 1 ex jagande Klören.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, April 30, 1998 at 13:26:06 (MET DST)
tja Patrik !! Jag har sett ett hornuggle par i Kattarp när jag var hos min pappa Senså har Göran sänkt mig i kemi till G !! Hemskt va!!!!????
Matilda Björk
strandbaden, - Thursday, April 30, 1998 at 13:14:52 (MET DST)
29/4. Lunchskådning vid Farhult: brun kärrhök 1 par, årta 1 par, stjärtand 13 ex, skedand 2 ex, bläsand 7 ex, kricka 12 ex, strandskata 120 ex, skärfläcka 18 ex, gluttsnäppa 16 ex mm
Göran Paulson
Viken, - Wednesday, April 29, 1998 at 13:34:37 (MET DST)
26/4. Orrexkursion med Kullabygdens Naturskyddsförening till Rågmyren utanför Perstorp. Sju orrtuppar och en rackelhane visade upp sig fint. Dessutom en grönbena som helt kort rastade vid en vattensamling. På väg hem stannade vi till vid Sorrödssjöarna. I den östra låg en ensam sjöorrehane och en lärkfalk drog förbi och i den västra hördes en rördrom. Ett sista stopp, vid Danhults lergravar, gav sjungande säv- och ärtsångare.
Göran Paulson
Viken, - Wednesday, April 29, 1998 at 11:10:51 (MET DST)
28 april. Nu har även näktergalen anlänt !! Annika Olsson rapporterar per telefon att en skönsjungande fågel hördes vid Örby ängar under kvällen. Från gårdagen kan nämnas att en grann kustsnäppa och elva dvärgmåsar rastade vid Sandön.
Henrik Johansson
- Tuesday, April 28, 1998 at 22:35:31 (MET DST)
28/4. En härlig tur till Rössjön på kvällen. Storlomsparet i östra delen av sjön verkar ha funnit en ny häckningsplats i år. De föreföll åtminstone syssla med någonting vid strandkanten, på en som jag förstår det potentiell plats. Vid Tåssjö kyrka gick 38 grågäss och i Kyrkesjön sågs 2 par med 5 respektive 4 pull.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, April 28, 1998 at 20:39:37 (MET DST)
27/4. Hjälmsjön i Örkelljunga fortsätter att "locka ner" lite udda sjöfåglar för skogsbygden. Idag har det legat 4 gråhakedoppingar och 2 par sjöorre i sjön.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, April 27, 1998 at 22:24:51 (MET DST)
98.04.27. Strandbaden: Dagens rapport från morgonvandringen till "Ören", Skedand 7 ex. rast., Snatterand 3 ex. rast., Skärfläcka 1 ex. rastande (mycket ovanligt för denna lokal).
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, April 27, 1998 at 21:45:03 (MET DST)
Bergsångare 1 ex sjungande vid Klören den 25/4 Kl:09.35. Den var kvar fram till eftermiddagen.
Nick Gräntz/Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 26, 1998 at 22:36:19 (MET DST)
26 april
När regnet äntligen slutade blev det en vindstilla och varm aprilkväll och ett besök vid Grytskär alldeles nödvändigt...: 2 tobisgrisslor, 1 par årtor, 3 par skedänder, 1 grågås, 2 kanadagäss, 1 gluttsnäppa, ca 25 ladusvalor och 5-6 kentska tärnor.

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, April 26, 1998 at 22:10:03 (MET DST)
26 april. I området mellan Stureholms gods och Lönhults gård uppehöll sig en äldre brunglada under en timmes tid på förmiddagen. Den satt oftast stilla i trädridåerna men vid ett tillfälle luftades vingarna regält och då visade den intresse för gödselbunken där alla korpar brukar hålla till. I dag var dom för övrigt ca 60 ex. En tur till Jonstorps strandängar gav bl.a. skärfläcka 7 par, dvärgmås 5 ad str mot sydväst, buskskvätta 10 ex och gluttsnäppa 19 ex. Vid Sandön ca 150 fisk/silvertärnor, 2 ad. dvärgmåsar och 38 str. ljungpipare.
Henrik Johansson
- Sunday, April 26, 1998 at 22:06:12 (MET DST)
26 april. Ängelholms järnvägsstation vid "Bahnhof": en vacker utfärgad sjungande svart rödstjärt och dessutom en hona i närheten.
Ulf Ståhle <ulf.stahle@engelholm.se>
Ängelholm, - Sunday, April 26, 1998 at 21:16:34 (MET DST)
98.04.26. Hallands Väderö: 30-35 KOF:are besökte idag ön, trots ihållande regn en hel del fågel, bl.a. följande. Ringtrast 3-5 ex., buskskvätta 1 ex., grönsångare 2 ex., mycket lövsångare och rödstjärtar i buskarna, 25-30 str. smålommar, 50-60 str. silvertärnor, 10 ljungpipare, 8 skedänder 10 skärsnäppor samt på Vinga skär 10-15 tordmular.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, April 26, 1998 at 17:53:59 (MET DST)
26 april 1998 Farhult: Årta 1 hane, Gulärla 1 ex, Sävsångare 1 sj, Prutgås 1 ex. Sandön: Silvertärna flera ex och skäggmes 1 ex.
karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 26, 1998 at 16:00:55 (MET DST)
Kullen 26 april Ringtrast 3 ex hanar, Svarthätta 6 ex, Buskskvätta 1 ex, Rödstjärt 4 ex, Ärtsångare 3 ex, Svartvit flugsnappare 8 ex, Vitkindad gås 8 str, Småspov 1 ex str samt mycket Ladusvalor, Trädpiplärkor, Taltrastar och Lövsångare
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, April 26, 1998 at 13:15:06 (MET DST)
25 april
Kullen: Mycke lövsångare och trädpiplärkor. Pilgrimsfalk 1 (rasen calidus), sparvhök 10, blå kärrhök 2, fiskgjuse 1, jorduggla 1, grönsångare 1, ärtsångare 1, svarthätta 2, rödstjärt 2, ringtrast 3, svartvit flugsnappare 1.
Björkeröd: Smådopping 1, vigg 17, ringtrast 2, svarthätta 6, ärtsångare 2 och mindre hackspett 1.


24 april. Hasslarp

Mycke lövsångare i buskarna. Massor av ladusvalor och bland dem ca 5 hussvalor och 1 backsvala. Skrattmåsarana verkar etablera en liten koloni i dammen närmast bruket. Dessutom gråhakedopping 5, skedand 4, brunand 1, vigg 43, knipa 5, mindre strandpipare 2, skärfläcka 1, drillsnäppa 2 och brun kärrhök 1.

Mats Peterz
Helsingborg, - Saturday, April 25, 1998 at 15:19:17 (MET DST)
24 april. Nu gäller det tydligen att hänga med i svängarna. Tropikflyttarna anländer på bred front och även här runt Ängelholm märker man av de senaste dagarnas stora inflöde. Min något haltande årslista fylldes på med flera nya "pinnar" under dagen, bl.a. ärtsångare, svartvit flugsnappare, rödstjärt och drillsnäppa. En kvällstur till Björkeröd fanns det även tid till och förutom en, som det såg ut, välmående Affe Petersson noterades en i regnet tämligen våt svarthättehona.
Henrik Johansson
- Friday, April 24, 1998 at 22:22:20 (MET DST)
98.04.24. Strandbaden : under morgonen sågs på "Ören", gluttsnäppa 4 ex., småspov 3 ex., stjärtand 5 ex., skedand 9 ex., kricka 32 ex., vitkindad gås 14 ex., samt i skogen grönsångare och sv.flug ett ex. av varje. Höganäs reningsverk: drillsnäppa 1 ex. Björkeröd: på kvällen, grönsångare 1 ex. och sv. flug 1 ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, April 24, 1998 at 21:15:27 (MET DST)
24/4. Gjorde några skojiga observationer i Hjälmsjön, Örkelljunga i kväll. Alfågel - 2 hanar, 1 hona - årta - 2 hanar, 1 hona - snatterand 1 par. Dessutom en del skedänder, krickor, bläsänder och vigg. Ladusvalor jagade över Abborrgrundet. Hjälmsjön kan faktiskt vara värt ett besök i april. Det är inte helt ovanligt att man ser lite udda änder där. Igår hade Björn Herrlund haft 4 svärtor och 2 salskrakar på samma lokal.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, April 24, 1998 at 19:41:17 (MET DST)
Fredag 24 april Lya ljunghed En sjungande trädlärka över den numera öppna heden vid Skallebjär (?), Lya ljunghed på Hallandsåsen.
Peter Johnsen <peter.johnsen@bigfoot.com>
Helsingborg, - Friday, April 24, 1998 at 19:18:41 (MET DST)
24 april 1998 Spenderade eftermiddagen vid Glumslövsbackar och även här var det fullkomligt tjockt med lövsångare. Övriga observationer var bl.a. svartvitflugsnappare 3 hannar, rödstjärt 2 hannar, svarthätta 1 hane samt 1 fjällvråk. Hoppas vindarna håller i sig.
Johan Hammar <nbi97jha@student3.lu.se>
Lund, - Friday, April 24, 1998 at 18:33:15 (MET DST)
24/4. Tillbringade morgontimmarna i "min" inventeringsruta E om Rössjön (jordbruksinventering). Lövsångarna har fullkomligt sprutat in under natten. Något ex fanns i nästan varenda buske. Sjungande trädpiplärka, ladusvala 1 ex, brunhök 1 hona och grågäss med ungar kan också nämnas. Drillsnäppa sågs i Örkelljunga i går (Janne Johansson). I morse noterades svarthätta och svartvit flug (också JJ). I går hade Jörgen Andersson haft en rödspov vid Tranarps bro.
patric carlsson
Örkelljunga, - Friday, April 24, 1998 at 12:38:57 (MET DST)
98.04.23. Björkeröd, Kullaberg: Svartvit flugsnappare 1 hane, ca. 10 ladusvalor,Strandbaden:1 sj. rödstjärt, Höganäs kyrkogård: 1 sj. rödstjärt.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, April 24, 1998 at 08:41:30 (MET DST)
23 april. En kvällstur till Rönnen gav ett 50-tal sträckande vitkindade gäss och tio ljungpipare. Vid Sandön rastade en rödspov och tre myrspovar.
Henrik Johansson
- Thursday, April 23, 1998 at 22:18:44 (MET DST)
23 april Glumslövs backar Ringtrast 4 hanar+1 hona, svart rödstjärt 1 hona och buskskvätta 1 hane. OBS! Glöm inte KOFs rastfågelinventering i Hasslarp, inventeringsprotokoll hämtar du under inventeringar.
Johan Hammar <nbi97jha@student.lu.se>
Lund, - Thursday, April 23, 1998 at 20:04:43 (MET DST)
22 april V. Sorrödssjön Skäggdoppning 4 par, Rördrom 1 tutande, Vattenrall 3 sp, brunkärrhök 1 par, kricka 11 ex, bläsand 4 ex och skäggmes 5 ex
Johan Hammar <nbi97jha@student3.lu.se>
Lund, - Thursday, April 23, 1998 at 20:00:24 (MET DST)
21 april
Hasslarp: Mycke fågel (och vatten) i dammarna! Bl.a. gråhakedopping 4, gravand 50, kricka ca 20, skedand 3, vigg 37, knipa 2, enkelbeckasin ca 10, skärfläcka 2, brun kärrhök 1 och fjällvråk 1.

1 sjungande svart rödstjärt vid Ängelholms flygplats.

Fenologisidan uppdaterad!

Glöm inte att notera och rapportera alla fynd av "tutande" turkduvor och sjungande svarta rödstjärtar. Tag gärna en extra titt vid möjliga lokaler för de två arterna. Ange fyndplats så noga som möjligt.

Mats Peterz
Helsingborg, - Wednesday, April 22, 1998 at 22:57:20 (MET DST)
98.04.22. Strandbaden kl. 18.00, 110 storspovar str. in över land, samt vid "Jompes" Höganäs 1 ex. roskarl, samma som K-G.N. ?
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Wednesday, April 22, 1998 at 21:21:39 (MET DST)
1998-04-22
Första grönsångaren hörd i Pålsjö skog idag och dessutom hördes en sjungande svart rödstjärt vid Scandlines bilinfart.

Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, April 22, 1998 at 21:04:04 (MET DST)
1998-04-22
Första grönsångaren hörd i Pålsjö skog idag och dessutom hördes en sjungande svart rödstjärt vid Scandlines bilinfart.

Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, April 22, 1998 at 21:03:43 (MET DST)
980422 Höganäs Roskarl 1 ex, Strandbaden 85 Storspov instr, mot NO.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, April 22, 1998 at 18:55:45 (MET DST)
22/4. En tur till Rössjöholmsområdet på eftermiddagen. Årets första (?) hussvala flög över fälten vid Tåssjö kyrka! 1 gransångare sjöng i östra delen av Rössjön och 1 lövsångare i östra delen av Västersjön. Annats inget anmärkningsvärt. 3 fiskgjusar, några storskrakar och skäggdoppingar. Knölsvan på bo i Rössjön. Storlommarna syntes inte till.
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Wednesday, April 22, 1998 at 18:54:35 (MET DST)
980421 Strandbaden 1 hane Rödstjärt.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, April 22, 1998 at 18:54:00 (MET DST)
Historien om den asiatiska alpfinken i Mölle finns nu här!
Thomas Wallin
- Wednesday, April 22, 1998 at 12:00:49 (MET DST)
98.04.22. Strandbaden, idag på morgonen rastade på "Ören" följande: Storspov 286 ex., småspov 4 ex., myrspov 3 ex., kricka 56 ex. samt vitkindad gås 21 sträckande.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, April 22, 1998 at 08:34:33 (MET DST)
20.4.1998 Strandbaden : 120 ex. storspov rastande idag på morgonen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, April 20, 1998 at 21:24:25 (MET DST)
I går 19/4 såg jag en backsvala i hamnen i Klagshamn och i dag en vit stork som flög västerut (mot Danmark) på samma ställe.
Harry Bergman <habo.bergman@swipnet.se>
Klagshamn, - Monday, April 20, 1998 at 16:44:03 (MET DST)
KRAPPERUPS BEVATTNINGSDAMM 19 APRIL Gråhakedopping 2 ex, kontinental Stjärtmes 1 ex

VATTENMÖLLAN 19 APRIL Årta 1 ex hane , mycket gott om Sävsparv samt flera Gransångare
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, April 20, 1998 at 09:23:27 (MET DST)


19 april Domsten. Brushane 1, lövsångare 2 och trädpiplärka 1.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Sunday, April 19, 1998 at 22:14:38 (MET DST)
19 april. Hittarp vid middagstid.
Lövsångare 1, ladusvala 1, småspov 1 str.

Mats Peterz
Helsingborg, - Sunday, April 19, 1998 at 21:40:31 (MET DST)
18 april. Rössjön e.m. storlom 1-2 par, skäggdopping 5 ex, storskarv ca 50 ex, storskrake 1 par, ejder 1 hane, fiskgjuse 2 ex, havstrut 1 par. 50-tal skrattmåsar rastade ute i sjön. Kyrkesjön 36 grågäss. Inga ungar.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, April 19, 1998 at 17:06:03 (MET DST)
18 april, Kullen, tills. med Henrik J. och Teuvo K.
Sjöorre ca 500, smålom ca 15, stjärtmes 2 (varav 1 kontinental), vinterhämpling 1, trädlärka 1, ringtrast 2 (sedda av Teuvo), fisk/silvertärna 1 och smådopping 1 (Hjorthagsmossen).

Mats Peterz
Helsingborg, - Sunday, April 19, 1998 at 09:21:36 (MET DST)
18 april Domsten. Sjöorre 400, fiskgjuse 3, brunhök 2, blåhök 1, ladusvala 1 och 3 sj lövsångare. Vid Sandön en småtärna och vid Björkeröd 1 ropande gröngöling och en kontinental stjärtmes.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Saturday, April 18, 1998 at 19:07:17 (MET DST)
17 april. Hasslarp kl. 16.00 - 18.15. Bl.a. en pungmes, 1 par mindre strandpipare, åtta skedänder och en sjungande svart rödstjärt.
Henrik Johansson
- Friday, April 17, 1998 at 22:17:17 (MET DST)
Fredagen 17 april, Sandön: Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 ex och 2 Småtärnor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, April 17, 1998 at 21:56:59 (MET DST)
15 april
Bjäre Naturskyddsförenings och Studiefrämjandets ornitologicirkel besökte Hasslarp i ett fruktansvärt väder, regn o blåst!! Det är ganska mycket vatten i dammarna f.n., svårt fär vadare att hitta lämpliga bankar att rasta på. Två par gråhakedoppingar, 5-6 skedänder, 30 viggar, 2 enkelbeckasiner och några rödbenor beskådades.

Bjäre Naturskyddsförening <bnf@bastad.se>
- Friday, April 17, 1998 at 08:22:53 (MET DST)
16 april
På allmän (?) begäran får jag meddela att pilgrimsfalkarna åter skridit till häckning på Kullaberg. Enligt uppgift lär det finnas fyra ägg i boet. Som tidigare år kommer boplatsen att bevakas av genom Arbetsforum i Höganäs försorg.

PS. Fenologisidan är uppdaterad!

Mats Peterz
Helsingborg, - Thursday, April 16, 1998 at 23:23:39 (MET DST)
980414 Den första lövsångaren har anlänt till nordvästskåne? Under morgonen sjöng 1 ex. i Jordbodalen, Helsingborg.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Tuesday, April 14, 1998 at 23:05:50 (MET DST)
14 april En tur till översvämningsområdena vid Starby är nu verkligen att rekommendera då vattenståndet är i det närmaste idealiskt. Ganska gott om simänder och vadare, bl.a. ca 150 bläsänder, 200 krickor, 3 par stjärtänder, 36 skogssnäppor och tre rastande tranor. Blev för övrigt inte färdig att rapportera under gårdagen då det fullkomligt kokade av sjöfågel i inre Skälderviken. Uppskattningsvis rastade minst 5000 ejder, kanske t.o.m. det dubbla !! och ca 1000 sjöorre. Från Farhult kan även nämnas en gluttsnäppa. Ett annat bidrag till fenologilistan gäller en kentsk tärna vid Sandön den 31 mars.
Henrik Johansson
- Tuesday, April 14, 1998 at 22:44:07 (MET DST)
söndagen 13/4 Alla tranor har inte hunnit till Hornborga. Vid middag kom en liten flock med 7 fåglar över Åvarp tog höjd i en termikblåsa som verkade vara liten till omfånget, för sedan att dra vidare mot norr. Annars var det mest sjungande rödhakor och gransångare i omgivningen.
Henrik Mundt <xoj048w@tnonet.se>
Ekeby, - Tuesday, April 14, 1998 at 06:59:07 (MET DST)
13/4. Ett fortsatt spanande i Örkelljungas sjöar på e.m. gav ännu mera rastande sjöfågel. Inget liknande är känt här i kommunen. Här en sammanfattning av 9 sjöar i Örkelljunga + Västersjön och Rössjön. Smålom - 6 ex, ejder - 400 ex, sjöorre - 240 ex, alfågel - 2 ex, svärta - 2 ex. Dessutom gott om vigg, stjärtänder och krickor. En del småskrake och gravänder. De flesta av dessa arter ses mycket sällan här i skogsbygden. Spännande! Just nu, 22.00, hörs sjöorrarna sträcka över Harbäckshult.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, April 13, 1998 at 22:05:42 (MET DST)
13 april, Kullen
Sträck:Vitkindad gås 210, grågås 1, sjöorre 830, storskrake 7, knölsvan 43, sparvhök 14, tornfalk, stenfalk 1, trädpiplärka 3, vinterhämpling 7. Dessutom mycket gott om rödhake och kungsfågel, 5 sj gransångare och ett smådoppingpar i mossen vid Hjorthagen.

Mats Pterez
Helsingborg, - Monday, April 13, 1998 at 20:41:10 (MET DST)
Revet vid Hittarp vid 10-tiden. Svart kråka som spatserade runt med några kråkor på stranden. I mina ögon mycket sjöorrar och en stor flock vitkindade gäss (300 st?). Omkring 8 olika gransångare i backen mot Kulla Gunnarstorp.
Peter Johnsen <peter.johnsen@bigfoot.com>
Helsingborg, - Monday, April 13, 1998 at 19:36:20 (MET DST)
13 april. Domsten fram till kl 11.00; smålom 72, ejder 3050, sjöorre 8090!, alfågel 6, mindre sångsvan 10, vitkindad gås 219, ormvråk 23, sparvhök 13 samt fiskgjuse 1. Vid Grytskären låg på e.m 2 hannar snatterand och en svarthakedopping.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Monday, April 13, 1998 at 19:01:22 (MET DST)
13 april
Årets första (????) svala - en ladusvala vid Vejbystrands hamn. Dessutom några vinterhämplingar rastande vid Barkåkra.

Thomas Wallin
Magnarp, - Monday, April 13, 1998 at 15:15:02 (MET DST)
13/4. Fullkomlig "invasion" av änder i sjöarna. Dimman i morse måste vara förklaringen (mycket str fågel hördes på natten). Västersjön - sjöorre 6 ex, ejder 40 ex, smålom 1 ex. Rössjön - sjöorre 7 ex, ejder 170 ex, storlom 4 ex. Dessutom gott om skäggdopping, vigg och knipa. I Örkelljungaa sjöar noterades sedan makalöst mycket änder. Totalt 172 sjöorrar, ca 130 ejder, 2 svärtor, bläsänder, stjärtänder, viggar, krickor, gravänder, vitkindade gäss... Detta i 5 olika sjöar.
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Monday, April 13, 1998 at 13:07:18 (MET DST)
12 april
Bjäre Naturskyddförenings traditionella påskvandring på Väderön bjöd på två vitkindande gäss, ca 30 skärsnäppor, 3 skedänder, 5-6 silltrutar, 12 tordmular och massor av tobis.

Thomas Wallin <bnf@bastad.se>
- Sunday, April 12, 1998 at 22:25:20 (MET DST)
12 april 1998. Kullen : fram till ca 11.00. Smålom 44 rastande, Skedand 2 ex, Fjällvråk 13 str, Sparvhök 18 str, Stenfalk 2 str, Sparvhök 18 str, Blå kärrhök 1 str, Fiskgjuse 1 str samt en Brun kärrhök, Ringtrast 1 ex, Trädpiplärka 1 strf, Kontinental Stjärtmes 1 ex för övrigt en hel del fågel som snurrade i diset. Gråläge: 15.30 till 17.00. Smålom 11 S, Gråhakedopping 2 S, Svarthakedopping 1 S, Sjöorre 1 031 S, Svärta 24 S, Alfågel 6 S, Bergand 1 S, Labb 2 S, rastande fågel: Snatterand 1 par, Skedand 1 par, Bläsand 63 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 12, 1998 at 22:01:32 (MET DST)
Söndag 12 april-98: Åvarps fälad- Båvs hage; fem sträckande tranor, en ropande gröngöling, spelande skogssnäppa och fem sjungande gransångare.
Kent Ivarson
Kågeröd, - Sunday, April 12, 1998 at 21:11:29 (MET DST)
12/4. Örkelljungabygdens Natur på exkursion till Kullaberg och Skälderviken. Björkerödsdammen - spelande smådopping, knölsvan 1 par, sångsvan 1 ex. Gott om trastar, rödhakar och järnsparvar. Skogssnäppa och gröngöling hördes. 1 brunhök str över. Här fick exkursionsdeltagarna också möjlighet att kryssa ordföranden i KOF. Kullaberg. Ett måttligt inflöde av bl a rödhakar, järnsparvar, ängspiplärkor och hämpling. Sträckande ejder och sjöorre. Enstaka lommar. Två alfåglar noterades också. Rönnen. 1 snatterand, skärfläckor, ljungpipare, rödbenor och st strandpipare. En fjällvråk och en glada str över. Några kentska tärnor och en gråhakedopping. Vid Sandön sågs slutligen 1 småtärna (tidigt!), ytterligare några kentska tärnor, 1 brun kärrhök och 1 myrspov.
Patric Carlsson m fl
Örkelljunga, - Sunday, April 12, 1998 at 21:06:51 (MET DST)
Herrevadskloster/V Sorrödssjön, påskdagen 12 april. En förmiddagstur kring Herrevadskloster och ner mot V Sorrödssjön var en fin upplevelse - tack för tipset Bengt. Mycket fågel i ekbackarna. Flockar av stare och rödvingetrast drog runt. Stjärtmesar, entitor och ropande gröngöling gjorde oss sällskap ner mot sjön. Omkring 100 vitkindade gäss och en gjuse drog över och ett par brun kärrhök höll till i sjöns västra del. Ett mycket fint område att vandra runt i!
Peter Johnsen <peter.johnsen@bigfoot.com>
Söne, - Sunday, April 12, 1998 at 15:23:12 (MET DST)
12 april
Björkeröd, Kullaberg på förmiddagen: En hel del rastande taltrast, rödhake och ringduva. I mossen låg 1 sångsvan. Smådopping spelade. 2 bruna kärrhökar sträckte förbi. 5 gransångare.


Fenologi

P.g.a. adressfel har uppdateringen av fenologilistan dröjt men detta är nu åtgärdat. Artlistan är kompletterad med många nya arter och det finns gott om "hål" i tabellen som skall fyllas i. Rapportera till elektroniska obsboken eller via e-post direkt till KOF eller undertecknad.

Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
Helsingborg, - Sunday, April 12, 1998 at 14:27:16 (MET DST)
11/4. Det förefaller som om forsärlorna hämtat sig rejält efter förra häckningssäsongens låga antal. I Lärkholmsån, från Nissakäll till Lärkholmssjön (ca 2,5 km åsträcka) noterades 2 hanar + 2 par. Åtminstone 2 av lokalerna var tomma förra året. Men det kan ju eventuellt vara tillfälligt rastande fåglar....
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Saturday, April 11, 1998 at 19:36:42 (MET DST)
Långfredag 10/4-98: I ett alkärr vid Körslättamossen sågs ett bobyggande stjärtmespar samt en mindre hackspett.
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Saturday, April 11, 1998 at 13:39:27 (MET DST)
980410 Under dagen höll det till en hane Brandkronad kungsfågel i området söder om Domsten. På eftermiddagen mellan 17.30-18.00 hade fågeln flyttat sig längre norrut till de första trädgårdarna i Domsten. Fågeln var stationär i buskagen runt en brun villa. För övrigt väldigt mycket rödhake och gransångare i området.
Mårten Müller, Bengt Andersson <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Saturday, April 11, 1998 at 01:41:53 (MET DST)
10 april
Gråhakedoppingarna, 2 par, tillbaka i dammarna på Hallandsåsen ovanför Förslöv.

Thomas Wallin
Magnarp, - Friday, April 10, 1998 at 20:30:57 (MET DST)
9 april. Domsten (15.45-17.30). Trots vädret var det bra fart på rovfåglarna och man undrar smått vad som sträckt in under dagen. Ormvråk 68, sparvhök 14, fiskgjuse 5, brunhök 5, glada 6, havsörn 1 subad, jorduggla 1, trana 7 och avslutningsvis en adult ljus fas labb som sträckte in över land!
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Thursday, April 09, 1998 at 18:44:51 (MET DST)
9/4 Rapphöns i trädgården 2st - Par? troligen. 2:a morgonen vi möts vid grindstolpen.
Henrik Mundt <xoj048w@tninet.se>
Ekeby, - Thursday, April 09, 1998 at 08:34:56 (MET DST)
den 7 april från ca 22.00 och minst 2 timmar framåt hördes en BERGUV hoa. den höll på intensivt och flyttade sej inom ett begränsat område i närheten av ekbo dansbana utanför munka ljungby. p-o holmgren 0431 31334
p-o hplmgren <per-olow.holmgren@team.icl.se>
axtorp, munka ljungby, - Wednesday, April 08, 1998 at 17:27:05 (MET DST)
7 april. Hasslarp vid luchtid, bl.a. två par gråhakedopping, en smådopping och en ejderhona. Gråhakarna i full gång med spel och parning. På kvällen Mölle fälad. Kl. 17.45 stötte jag på en svarthakad buskskvätta, en snygg hane, strax söder om Vattenmöllan nere i hagtornsmarkerna. Den var kvar till åtminstone till 19.45. Dessutom gott om stenskvättor, rastande sävsparvar, minst 38 skäggdoppingar och en gråhake kvar. En insträckande morkulla och en gammal "urblekt" brunhökhane. I Krapperupsdammen ett par snatterand.
Johan Stenlund <jses.stenlund@hoganas.mail.telia.com>
Viken, - Tuesday, April 07, 1998 at 23:04:17 (MET DST)
Lerhamn den 980407. Var ute och tittade på den Svarthakade Buskskvätta en gammal hane. Den höll till ca 1km norr om hamnen. En otrolgigt vacker hane. Dessutom så sträckte där förbi en hane Brun kärrhök, och i buskarna fanns det gott om småfågel t.ex Gransångare, Rödhakar och en och annan järnsparv. I luften så flög sädesärlorna förbi. Ikväll kändes det somm en riktig vårkväll. Slit i fält!!!!!
Kristian linde <kristian_linde@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, April 07, 1998 at 21:10:46 (MET DST)
7/4. Norr om Ramnasjö (mellan Aggarp och Bassholma) gick 1 tranpar i morse. Västersjön Ö delen e.m. - smålom 1 ex, ejder 13 ex, skäggdopping - ca 10 ex. Rössjön - skäggdopping - ca 10 ex. Lärkeröd - skogssnäppa 1 ex.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, April 07, 1998 at 18:35:49 (MET DST)
Fenologirapport:

6 april gransångare Påsjö Östra
7 april skogssnäppa sträckande över vårt hus, Pålsjö Östra

Åsa o Christer Strid
Helsingborg, - Tuesday, April 07, 1998 at 18:23:50 (MET DST)
6 mars. Här kommer en rapport till. Visserligen utanför KOF:s rapportområde (Harbäckshult) men... Tittade ut genom fönstret i samband med e.m. fikan. Vad stod där mitt på gräsmattan. Jo en hane ringtrast!! Den första i år? Håll utkik ute på Kullahalvön efter tidiga ringtrastar. Faktiskt 2:a gången på min gräsmatta. Senast var det för 2 år sedan, men då var det en ganska sen observation (7 maj). 220 ejdrar passerade också för en halvtimme sedan. Kul dag!
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Monday, April 06, 1998 at 16:07:40 (MET DST)
6 april. Så var det vår igen (för vilken gång i ordningen?). En liten tur ner till Rössjön/Västersjön. Ungefär samma observationer som Karl G Nilsson igår, men lite andra antal. Någon storlom såg jag inte, men i Rössjön fanns 2 smålommar och i Västersjön 1 smålom. Sjöorrarna i Västersjön hade blivit 3 (2 hanar, 1 hona) och det fanns 2 par ejder i samma sjö. 1 fiskgjuse vid Rössjön. 30-tal skäggdopping sammanlagt. 3 brunhökar sträckte över. Väldigt liv ute på skarvarnas ö. Bättrar på bona. Ca 50 ex är dom. Gott om trastar nu. Skogsduva och spillkråka hördes.
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Monday, April 06, 1998 at 13:42:37 (MET DST)
Fenologi
Tabellen över första obsar för vårfåglarna är uppdaterad. Fortsätt att rapportera nya vårfåglar, antingen i obsboken eller med e-post direkt till undertecknad eller till KOF. Nästa uppdatering blir på torsdag kväll.

Mats Peterz
Helsingborg, - Sunday, April 05, 1998 at 22:35:03 (MET DST)
5 april. Domsten (11.30-14.00 samt 16.20-17.30). Ejder 7550, labb 1 ad, trana 2, ormvråk 247, sparvhök 36, glada 3, fiskgjuse 2. Vid Margreteberg, Höganäs 1 par stenskvätta och 1 hane skedand.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, April 05, 1998 at 20:40:36 (MET DST)
Söndag 5 april 1998: Malabykärr; en skogssnäppa, två rastande storskrakshonor, en våryster spillkråka också har den bruna kärrhöken anlänt, åtminstone hannen.
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Sunday, April 05, 1998 at 20:20:47 (MET DST)
5 april 1998. Rössjön: Storlom 1 ex, Skäggdopping 7 ex , Skogssnäppa 1 ex, Västersjön östra delen: Smålom 1 ex, Skäggdopping 11 ex, Skedand 1 par, Ejder 1 par och Sjöorre par.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 05, 1998 at 20:00:24 (MET DST)
5 april
Kullen: Trots vädret gott sträck av trast, fink, duvor och starar, samt många rastande rödhakar. Bl.a. noterades 1 storlom, 1 alfågel, 4 str. fiskgjusar, 1 tobisgrissla och ca 50 dubbeltrast.
Höganäs: 1 svart rödstjärt och 1 gransångare.

Mats Peterz
Helsingborg, - Sunday, April 05, 1998 at 19:08:17 (MET DST)
980405 En eftermiddagstur till Hasslarp gav följande arter: 1 smådopping, 2 gråhakedoppingar, 11 krickor, 1 brunand, 1 brushane, 2 skärfläckor, 7 steglits och 2 vinterhämplingar.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Sunday, April 05, 1998 at 17:00:05 (MET DST)
5 april
Bjäre Naturskyddsförenings exkursion till Grytskär gav bl.a. fiskgjuse, stenskvätta, flera hämplingar och en härlig vårstämning på rödbenor, strandskator, vipor, strandpipare, ejdrar, skrakar m.fl. Dessutom ett skedandpar.

Vid Vasaltsheden flera spelande enkelbeckasiner och en skogssnäppa.

På eftermiddagen sträckte en gjuse och ca 20 ormvråkar över Hjärnarps idrottsplats, en stationär glada visade sig flera gånger och Vejbystrands P10-lag vann med 4-0!!!!
Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, April 05, 1998 at 15:11:25 (MET DST)


4 april 1998, Vattenmöllan Äntligen vår och snöovädret norr om Hallandsåsen!! Kort runda på e.m. efter regnet. Skäggdoppping 41 ex (vinterns flock?), småflockar av kricka och bläsand, 1 par snatterand, instr hane brun kärrhök och sparvhök, gott om rödbenor och vipor, ens ljungpipare och skogssnäppa, 2 dvärgbeckasiner, 4-5 enkelbeckasiner men inget spel, stenskvätta 2 hanar, gransångare 3-4 ex, småflockar av hämpling och ängspiplärka drog mot norr, gott om taltrast i slånbuskarna, en gröngölingshane nere på strandängarna, ett par steglits, 2 par rapphöna, korp med mat i näbben, god sångaktivitet på järnsparvar, ängspiplärkor, starar, lärkor m.m. Vad kan man mer begära.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 05, 1998 at 09:21:04 (MET DST)
2 april 1998 Svart Rödstjärt 1 hane Höganäs.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, April 02, 1998 at 23:11:15 (MET DST)Tillbaka till den aktuella obsboken.


© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin. Teckningar av Thomas Rönnertz.