Observationer augusti 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken.


31 augusti Höganäs, Småsnäppa 88 ex, ovanligt stor flock för norra Öresundskusten.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, August 31, 1998 at 19:16:16 (MET DST)
30 augusti. En KOF exkursion med drygt 15 deltagare lägrade idag Hasslarp. Innan exkursionens start sågs minst 6 pungmesar. Deltagarna såg bl a: 6 stjärtänder, 15 enkelbeckasiner samt sist men inte minst fick de njuta av en föredömlig visning av ringmärkning gjord av Henrik och Mats R. Fångsten denna morgon var god. Drygt 50 fåglar märktes med dominans av sävsparv och rödhake. En koll vid Hittarp mellan kl 15.00-17.30 gav en del rovis. Bivråk 112, sparvhök 21, brunhök 6, blåhök 1 och en pilgrimsfalk som även den lämnade landet. Rovfågel sträcket är nu i full gång och ett besök vid Hittarp kan verkligen rekommenderas. Du som är osäker på lokalen följer självklart med på exkursionen den 20:e september!
Thomas Svanberg
Sundets pärla, - Sunday, August 30, 1998 at 20:52:20 (MET DST)
30 augusti
Sandön 7.30-8.30: 1 vattenrall, 13 brushanar, 1 kustsnäppa, 1 svartsnäppa, 2 snatteränder och 1 gök
Farhult 8.45-10.30: 21 småsnäppor, 9 kustsnäppor, ca 25 kärrsnäppor, 4 brushanar och 1 gråhakedopping
Rönnen 10.45-12.30: 5 smalnäbbade simsnäppor, 8 spovsnäppor, ca 60 småsnäppor, 1 mosnäppa, ca 20 kärrsnäppor, 3 snatteränder, 2 stjärtänder, 1 storlom, 1 tobisgrissla i vinterdräkt samt ca 2000 grågäss.

Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Sunday, August 30, 1998 at 14:28:07 (MET DST)
29 augusti. En ad. småfläckig sumphöna visade sig fint i den sydvästra delen av Hasslarps dammar igår. På samma lokal även två vattenrallar. I dag på morgonen en kungsfiskare stationär i stora dammen i Utvälinge.
Henrik Johansson
- Saturday, August 29, 1998 at 20:26:01 (MET DST)
29 augusti
Kvidinge idrottsplats kl 11.30: 5 tranor sträckte mot söder, dessutom enstaka trädpiplärkor, gul- och sädesärlor.

Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Saturday, August 29, 1998 at 12:29:43 (MET DST)
980827. Rönnen 13.00-14.00. Minst 1300 grågäss på ön. Också gott om krickor (>100). Sparsamt med vadare, men i en mindre flock med kärrsnäppor och spovsnäppor fanns också en småsnäppa.
Inga grågäss alls vid Tåssjö. Sångsvansparet kvar i "fiskdammen" S om Rössjön.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, August 27, 1998 at 21:26:15 (MET DST)
Den 17 augusit 1997 såg jag en storskarv, som var märkt med en grön ring, vid Nabben, Arild. Genom att smyga mig på fågeln lyckades jag avläsa ringens bokstavs/sifferkombination. Långt om länge fick jag härom dagen svar på var skarven kom ifrån. Den visade sig vara märkt som bounge på Samsø i Danmark, 20 juni 1997, ca 13 mil ifrån Arild.
Mats Peterz
Hbg, - Wednesday, August 26, 1998 at 23:12:43 (MET DST)
26 augusti. Hasslarp bl.a. blåhake 1 ex, smådopping 33 ex (varav flera juv. och två små pull) samt rörhöna 14 ex. Längs med Hasslarpsån vid Välinge har nu vattennivån åter stigit och med det en ökande fågeltillgång. I dag noterades bl.a. kricka ca 350, årta 3, snatterand 2, stjärtand 1, bläsand 1, skedand 3, brushane ca 120, svartsnäppa 7, kärrsnäppa 5, storskarv 5 och buskskvätta 15. Även på ett fält vid Stureholm uppehöll sig en fin flock buskskvättor så man kan lugnt påstå att höststräcket nu kommit igång på allvar.
Mårten M. och Henrik J.
- Wednesday, August 26, 1998 at 22:11:46 (MET DST)
23 augusti. Sandön kl.15.40-18.15. Havssula 1 (2K), gråhakedopping 1, kustsnäppa 20, fjällabb 1 juv, labb 2 juv, labb/fjällabb 1 juv. Noteras kan att alla labbarna sträckte rakt in över land. Man kanske ska stå på Svedberga kulle nästa gång det blåser?
Thomas Svanberg
- Monday, August 24, 1998 at 06:13:12 (MET DST)
23 aug. Svanshall kl. 06.00-09.00 bl.a. stormfågel 3, dvärgmås 1 juv, storlom 1 och svärta 7, alla sträckande västerut. Rönnen förmiddag bl.a. pilgrimsfalk 1 juv, labb 1 juv som drog rakt in över Klören, kricka minst 380 ex, snatterand 3, skedand 9, roskarl 2 str. samt mosnäppa 1. Sandön mitt på dagen. Två unga dvärgmåsar rastade och två unga svartsnäppor sträckte västerut.
Henrik Johansson
- Sunday, August 23, 1998 at 20:37:27 (MET DST)
23 augusti
Kattvik 7.00-9.00: stormfågel 8-9, tretåig mås 1 juv, tordmule 1, storlom 2, roskarl 1, kentsk tärna ca 15, skedand 2, bläsand 2 samt sjöorre 2.

Norrebro hamn vid Ripagården: tärnmåsen kvar, dessutom 2 stormfåglar, 2 storlommar, ca 70 ljungpipare, 1 svartsnäppa, 2 grönbenor och ca 15 rödbenor.

Revet i Torekov: havssula 1 juv, kustsnäppa 4, grönbena 2 och buskskvätta 1.

Grytskär: 1 roskarl och ca 30 drillsnäppor.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Sunday, August 23, 1998 at 16:29:47 (MET DST)


22 augusti. En timmes spaning vid Sandön under kvällen gav bl.a. en storlabb som rastade på vattnet utanför Själrönnen kl. 19.25 och en stormfågel flygande mot norr strax innan. Det mest imponerande var annars alla skrattmåsar som i en strid ström kom inflygande. Uppskattningsvis rastade minst 500 ex på och omkring ön. Flera sträckte efterhand vidare västerut.
Henrik Johansson
- Saturday, August 22, 1998 at 21:41:32 (MET DST)
980822. 16.30-18.00. Fälten Tåssjö kyrka: 8 rastande storspovar. Rössjön: 3 storlom, 1 häger, 2 fiskgjuse, 1 bivråk, 12 str storspov, ngr drillsnäppa, 8 fisktärna.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, August 22, 1998 at 19:55:17 (MET DST)
980821. Den unga tärnmås som sedan i onsdags varit stationär vid Norrebro hamn, Ripagården (stax väster om Hovs hallar) var kvar i dag vid 16-tiden. Måsen låg och födosökte på vattnet helt nära strandlinjen och vid endast ett par tillfällen sågs den lufta vingarna. Även en ung smalnäbbad simsnäppa som funnits på lokalen ett par dagar låg och plaskade i strandkanten.
Henrik Johansson
- Friday, August 21, 1998 at 20:15:52 (MET DST)
980820. Gjorde en skojig iakttagelse vid Rössjön i kväll. När jag anlände till sjöns södra sida ca 19.00 sågs några tiotal sädesärlor på den lilla ön mitt i sjön ("skarvön"). Sedan anlände med jämna mellanrum småflockar av sädesärlor. Samtliga kom österifrån över sjön, och inte en enda missade att gå ner på ön. Några få lämnade raststället/övernattningsplatsen, dock en grupp med ca 20 ex. När jag lämnade lokalen 19.50 fanns det minst 200 ex på ön.
I övrigt noterades bl a 5 ad storlommar och 2 fiskgjusar. Ladusvalor och backsvalor jagade över sjön. Spillkråka ropade.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, August 20, 1998 at 20:30:49 (MET DST)
980819. Sandön 17.00-19.10. Bredstjärtad labb 1 ad sågs till och från fram till 18.00 då den drog mot väster. Kustsnäppa 17, rödbena 31, tobisgrissla 1 juv.
Thomas Svanberg
Sundets pärla, - Thursday, August 20, 1998 at 06:01:22 (MET DST)
980818. Sandön 17.00-18.30. En GULNÄBBAD LIRA höll till utanför Sandön mellan 18.00 och 18.10 innan den sakta drog mot Ängelholms hållet. Storlabb 1 ad mot V, labb 1 ad ljus fas mot V, stormfågel 1, dvärgmås 2 juv, kustsnäppa 11 str, gråhake dopping 2 str.
Thomas Svanberg
Sundets pärla, - Wednesday, August 19, 1998 at 05:50:09 (MET DST)
18 augusti
Studiefrämjandets o Bjäre Naturskyddsföreningens ornitologicirkel besökte Rönnen om aftonen. En ung pilgrimsfalk bjöd på en hisnande jakt på väldigt nära håll, en skräntärna rastade på revlarna, ca 2000 grågäss betade på ön och bland vadare sågs ca 20 myrspovar, 10-15 kustsnäppor, ca 20 kärrsnäppor, 2 kustpipare och 10-15 storspovar.

Thomas Wallin
Magnarp, - Tuesday, August 18, 1998 at 22:29:45 (MET DST)
17 augusti. Den sedan en tid fina översvämningen vid Välinge håller nu på att torka ut. Trots det fanns en hel del vadare kvar på lokalen i dag. Gluttsnäppa 35, brushane 25, grönbena 15, svartsnäppa 1 och lite mer oväntat en ung kustsnäppa. Vid Vegeåns mynning bl.a. en ung dvärgmås och en fin flock med 26 drillsnäppor.
Henrik Johansson
- Monday, August 17, 1998 at 19:50:52 (MET DST)
Kullaberg 16 augusti
Ingen riktig fart på höststräcket vid Kullen idag. Såg i alla fall en jagande pilgrimsfalk, en sträckande brun kärrhök och 1 rosenfink. Trots den blöta sommaren verkar törnskatorna ha lyckats med häckningen. Fyra kullar med 2, 3, 3 resp. 5 juv sågs. Vid Björkeröd var det dött - ett par vigg och 2 knipor. En halvgammal knölsvanunge var ensam kvar i mossen. Är det allt vad som återstår av svanfamiljen (par med 5 ungar)?

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, August 16, 1998 at 15:12:23 (MET DST)
Vill man studera brun kärrhök riktigt ingående, varför inte ta en tur ut till Svedberga kulle. 6-8 ex upphöll sig på fälten söder om kullen den 15 augusti. Flertalet ungfåglar.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, August 16, 1998 at 10:30:14 (MET DST)
980814. 17.00-18.30. Rössjön: storlom minst 4 ad, skäggdopping 3 ad, storskarv 70-tal ex, grågås 32 ex, fiskgjuse 5-6 ex, fisktärna 1 ad, 1 juv. Törnskatehona med 2 juv. S om sjön.
Snäckebotorp: dubbeltrast ca 10 ex, tofsmes flera ex hördes, törnskata 1 hane.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, August 14, 1998 at 22:28:08 (MET DST)
En förmiddagstur gav en hel del vadare. Massor av grågäss hade också dykt upp – medan jag stod vid Farhult sträckte flock efter flock in för rastning i viken.

FARHULT: Grågås ca 800, årta 1, skedand 7, glada 1, fiskgjuse 1, mindre strandpipare 1, större strandpipare ca 75, kustsnäppa 2, sandlöpare 1, spovsnäppa 3, kärrsnäppa ca 150, myrsnäppa 1 , myrspov 2 och roskarl 1.

RÖNNEN: Grågås ca 1700, mindre strandpipare 5, större strandpipare ca 25, småsnäppa 3, kärrsnäppa ca 75 och steglits 10.

ORNAKÄRR: Pilgrimsfalk 1 (juv mycket ljus fågel) satt och kalasade på ett byte.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, August 13, 1998 at 19:07:45 (MET DST)
980812 Sandön kl 19.15-20.00 En ung vitvingad tärna höll innanför Sandön och i åmynningen en stund på kvällen. Några få skådare på plats fick se fågeln som efterhand drog sig V-ut, mot Rösan. Tärnan eftersöktes på morgonen 13.8 utan resultat.
Mats Rellmar
Helsingborg, - Thursday, August 13, 1998 at 14:06:40 (MET DST)
980812.Rönnen,1130-1250.Bläsänder 3,krickor 27,stjärtand 1 honf,skedänder 13,strandskator 3,mindre strandpipare 1juv,större strandpipare 2juv+23ad,ljungpipare 11ad str S+15ad r,kärrsnäppor 4ad,storspovar 8,rödbenor 2,gluttsnäppa 1,grönbenor 3,drillsnäppor 3,gök 1 str S.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, August 12, 1998 at 14:54:20 (MET DST)
980812.Farhult,1005-1110.Grågäss ca 430,gravänder 23juv+2ad,snatteränder 2,krickor 14,skedand 1,brun kärrhök 1juv,tornfalk 1,strandskator 7,större strandpipare 8juv+59ad,kustpipare 3hanar+2ad,kustsnäppor 5ad,småsnäppa 1,spovsnäppa 1ad,kärrsnäppor 110ad,myrsnäppor 2,brushane 1juv,myrspovar 5hanar+2honf,storspov 1,rödbenor 6,gluttsnäppor 14,kentska tärnor 2juv+1ad.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, August 12, 1998 at 14:45:16 (MET DST)
980812.Sandön,1310-1335.Hägrar 2,bläsänder 3,krickor 3,strandskator 17,skärfläcka 1,ljungpipare 10ad,kustpipare 1hane,tofsvipor 102,spovsnäppor 2ad,kärrsnäppor 6ad,myrspovar 4hanar,storspovar 5,svartsnäppa 1ad,gluttsnäppa 1,kentska tärnor 3juv+16ad.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, August 12, 1998 at 14:28:50 (MET DST)
980811.Sandön,1615-1650.Hägrar 9,grågäss 5,bläsänder 6,krickor 7,glada 1juv,fiskgjuse 1,rörhönor 2juv,sothönor 2juv,större strandpipare 8ad,ljungpipare 1ad,kustpipare 1 2k-2hanar,tofsvipor 22 str V+12r,småsnäppa 1,kärrsnäppor 3ad,myrspovar 2 hanar+4honf,storspovar 4,svartsnäppor 2ad +3,rödbena 1,gluttsnäppor 2,drillsnäppor 2,kentska tärnor 1juv+2ad.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, August 11, 1998 at 20:36:33 (MET DST)
980811.Farhult,1245-1405.Hägrar 6,grågäss ca 240,gravänder 15juv+2ad,krickor ca 30,stjärtänder 2honf,glada 1juv,bruna kärrhökar 2juv+1hane,ormvråk 4 str SO,strandskator 16,mindre strandpipare 2juv,större strandpipare 4juv+40ad,ljungpipare ca 340,kustpipare 4ad,tofsvipor ca 515,kustsnäppor 2ad,kärrsnäppor 26ad,myrsnäppa 1juv,brushanar 1juv hane+2juv honor,myrspov 1hane,storspovar 2,gluttsnäppor 22,silltrut 1ad.
Nick Gräntz <Nick Grantz@ hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, August 11, 1998 at 20:23:51 (MET DST)
980811.Rönnen,1425-1540.Skäggdopping 1ad,knölsvanar 80ad,vitkindad gås 1,krickor 12,stjärtand 1honf,skedänder 3honf,knipor 85,småskrakar 4pull + 1hona+32,strandskator 5,mindre strandpipare 4juv,större strandpipare 2juv+14ad,ljungpipare ca 250,kustpipare 1ad,tofsvipor 46,småsnäppor 2,kärrsnäppor 11ad,storspovar 5,rödbenor 4,gluttsnäppor 3,drillsnäppor 4,smalnäbbade simsnäppor 2,skrattmåsar 253.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, August 11, 1998 at 20:11:12 (MET DST)
980809.Sandön,1650-1800.Gråhakedopping 1ad,knölsvanar 65ad,fiskgjuse 1,skärfläcka 1,större strandpipare 17ad,kustpipare 1 2k-3ad,småsnäppor 3,kärrsnäppor 8ad,myrspovar 12,storspovar 3,gluttsnäppa 1,drillsnäppa 1,smalnäbbade simsnäppor 2,kentska tärnor 1juv+1ad.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, August 10, 1998 at 11:28:24 (MET DST)
980809.Rönnen,1825-2005.Skäggdopping 1,hägrar 2 str S,gravänder 4,snatteränder 2(5 RHE),krickor 61,skedänder 22,strandskator 11,mindre strandpipare 1juv,större strandpipare 1juv+20ad,kustpipare 2ad r+2ad str SV,mosnäppa 1,kärrsnäppor 21ad,enkelbeckasiner 5 str S,myrspov 1,storspovar 10,rödbenor 11,gluttsnäppor 2,grönbenor 21,drillsnäppor 6,smalnäbbade simsnäppor 2.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, August 10, 1998 at 11:19:42 (MET DST)
980809.Farhult,2020-2055.Hägrar 4,grågäss 3,gravänder 19,brun kärrhök 1hona,strandskator 18,större strandpipare 1juv+7ad,kustpipare 5ad,kustsnäppa 1juv,kärrsnäppor 12ad,myrspovar 2,storspovar 2r+4str SV,svartsnäppor 2ad,rödbenor 4,gluttsnäppa 1,grönbena 1,drillsnäppor ca 95(ca 40+20+20+15).
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, August 10, 1998 at 11:08:30 (MET DST)
VÄLINGE SÖNDAG 9 AUGUSTI 18.45 - 20.15 Enkelbeckasin 107 ex, Brushane 39 ex, Grönbena 49 ex, Kärrsnäppa 7 ex, Ljungpipare 12 ex, Rödbena 11 ex, Gluttsnäppa 23 ex, Tofsvipa 711 ex, Drillsnäppa 10 ex, Svartsnäppa 1 ex, Strandskata 2 ex, Större strand- pipare 2 ex, Skogssnäppa 5 ex, Storspov 2 ex, Skedand 8 ex samt Kricka 64 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, August 10, 1998 at 09:51:23 (MET DST)
980809. Välinge. Kricka 35, grönbena 49, skogssnäppa 8, gluttsnäppa 42, rödbena 22, svartsnäppa 4, drillsnäppa 6, enkelbeckasin 30, brushane 35 samt tofsvipa 630.
Thomas Svanberg
Sundets pärla, - Sunday, August 09, 1998 at 22:26:07 (MET DST)
980808. (15.00) Sandön: 2ex skräntärna (1 juv). 10 myrspov. 8 Kustpipare.
Seth Nilsson
Åsljunga, - Saturday, August 08, 1998 at 17:20:44 (MET DST)
980808. Besökte Kullen fram till 10.15 tillsammans med L-G Lundqvist. En MEDELHAVS LIRA sträckte långsamt, och på mycket bra avstånd förbi kl.09.35. Den drog mot SV och ryktet gör gällande att den senare skulle ha setts utanför Vikens hamn. I övrigt sågs: stormfågel 3, havssula 3, bläsand 5, kustpipare 14, myrspov 11 och ljungpipare 16.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Sundets pärla, - Saturday, August 08, 1998 at 15:29:51 (MET DST)
980807 Yttre Grytskär kl19.50-20.10, observationen gjord från Segelstorps strand : En GULNÄBBAD LIRA som seglade strax utanför men även rastade på vattnet i ca 5 min innan den drog mot sydost.
Ulf Ståhle <ulf.stahle@engelholm.se>
Ängelholm, - Saturday, August 08, 1998 at 11:54:49 (MET DST)
980808.Sandön,0610-0645.Skäggdoppingar 2ad,hägrar 8,vitkindad gås 1,grågäss 5,krickor 10,skedänder 6,vigg 1,sparvhök 1 str SV,fiskgjuse 1hane,strandskator 8,skärfläckor 2juv+2ad,kärrsnäppor 2ad,myrspovar 5hanar+5honf,storspov 1,rödbena 1,gluttsnäppa 1,drillsnäppa 1,sädesärlor 17 str S.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail. com>
Ängelholm, - Saturday, August 08, 1998 at 11:53:28 (MET DST)
980808.Farhult,0725-0900.Hägrar 5,gravänder 11juv+1ad,krickor 33,skedand 1,bruna kärrhökar 2juv,ormvråk 1,fiskgjusar 1 hane + 3ad(2 av dom hade fångat flatfisk),pilgrimsfalk 1juv 0735(flög mot Rönnen),strandskator 8,större strandpipare 1juv+10ad,ljungpipare 2ad str V,kustpipare 23ad str V,tofsvipor 75,kustsnäppor 2ad,sandlöpare 4juv,småsnäppa 1,kärrsnäppor 19ad,enkelbeckasiner 61,myrspovar 3hanar + 1honf r+16 str SV,rödbenor 2,gluttsnäppor 3,grönbena 1,drillsnäppa 1,kentska tärnor 1juv+3ad,törnskator 3.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, August 08, 1998 at 11:46:16 (MET DST)
980808.Rönnen,0920-1010.Häger 1,gravänder 9,bläsänder 3,snatteränder 4,krickor 30,skedänder 2,sothöna 1,strandskator 6,större strandpipare 10ad,kustsnäppa 2ad,småsnäppa 1,spovsnäppa 1ad,kärrsnäppor 5ad,enkelbeckasin 1,storspovar 2,rödbenor 15,grönbena 1,drillsnäppor 10,skräntärnor 1juv+1ad str V,tobisgrisslor 3juv.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, August 08, 1998 at 11:34:20 (MET DST)
8 Augusti, Rönnen. 07.15-09.00; Bl a häger 2, Kricka ca 20, Skedand 11, Fiskgjuse 1, Spovsnäppa 1, 10-talet Kustpipare, Myrspov 19, Storspov 2. Detta dock i skymundan av de 2 juv Pilgrimsfalkar som jagade runt och gjorde lite halvhjärtade utfall mot måsfåglar och änder. Var det nån mer än jag som inte tyckte det var så kul att jobba igår?...
Peter Schmidt
Helsingborg, - Saturday, August 08, 1998 at 10:02:47 (MET DST)
980807. Rönnen 16.00-20.00. En GULNÄBBAD LIRA höll till utanför östra delen mellan kl.18.05-18.17. Den drog senare sakta bort emot Ängelholm. Det är bara att hålla med Henrik. Dreglet flödade. I övrigt sträckte bl a följande; STORLABB 1 ad mot V kl.17.35, kustpipare 126, myrspov 82, storspov 11, rödbena 31, lärkfalk 1, bivråk 1. Rastade gjorde; svarthakedopping 1, gråhake dopping 3, snatterand 2, stjärtand 2, tobisgrissla 1 juv samt sist men inte minst en småspov.
Thomas Svanberg <Svan-ber@algonet.se>
Sundets pärla, - Friday, August 07, 1998 at 21:55:35 (MET DST)
7 augusti
Grytskär: roskarl 3, småspov 1, gluttsnäppa 7, drillsnäppa ca 30
Stora Hults strand: roskarl 1, myrspov 1, kustpipare 1 och st strandpipare ca 25

Thomas Wallin
Magnarp, - Friday, August 07, 1998 at 20:24:51 (MET DST)
980807.Hovs hallar,0505-1515.Medobservatörer Göran Urden,Nils Kjellen,Bengt Grandin.Stormfåglar 1 str V 0628,1 str V 0850,1 str V 0858,1 str V 0859,1 str V 0941,1 str V 1124,1 str N 1150,1 str V 1214,1 str V 1224,1 str V 1403,GULNÄBBADE LIROR 2 str in i Laholmsbukten 0705,1 str N 0837,1 str V 1018,1 1115-1127,1 str V 1159-1204,MINDRE LIROR 1 str V 0634,1 str V 0851(3ex),havssulor 1 2k str V 0538,1 2k str V 0541,1 5k str V 0641,1 1k str V 0902,2 3k str V 1021,viggar 2 str V,sjöorrar 4 str V,svärtor 5 str V,strandskator 76 str V,större strandpipare 18ad+13 str V,ljungpipare 29ad str V,kustpipare 246ad str V,kustsnäppor 1 2k + 7ad str V,sandlöpare 1ad str V(6ex),kärrsnäppor 14 ad str V,myrspovar 12hanar+8honf+51 str V,småspovar 2 str V,svartsnäppa 1 str V,rödbenor 19 str V,roskarlar 2juv str V,skrattmåsar 179 str V,kentska tärnor 9juv+27ad str V,fisk/silvertärnor 3juv+18ad str V,sillgrissla 1 str V,tordmular 2 str.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, August 07, 1998 at 18:27:15 (MET DST)
7 augusti. Saknar man gulnäbbad lira på listan kan det vara all idé att bege sig ut till någon av nordvästskånes eminenta havsfågellokaler. För tredje dagen på rad har nämligen gulnäbbade setts i Laholmsbukten och vid rätt väderläge (=frisk-hård västvind) kan ett besök på t.ex. Hovs hallar ge fina observationer. Som i dag då sträcket vid "Hovet" bevakades mellan kl. 05.10-12.30. Bl.a. minst 2-3 gulnäbbade liror (2 ex tillsammans kl. 07.00-07.09 som drog in mot Båstadshållet. Därefter 1 ex str. mot väster kl. 10.10-10.15, 1 ex långsamt mot väster kl. 11.15-11.30 och ytterligare 1 ex mot väster endast ett hundratal meter från land kl. 11.55-12.05.). Inte ofta man dreglar i fält men jag får nog erkänna att den sista liran fick det att vattnas i munnen. Därutöver en hel del skoj obsar, samtliga gällande väststräckande fåglar: mindre lira 1 ex kl. 06.32, stormfågel 7 , havssula 5, kentsk tärna 15, sillgrissla 1, tordmule 2, smålom 1 rast., kustpipare 153, myrspov 54, småspov 1, ljungpipare 28, strandskata 57, roskarl 7, kustsnäppa 13 och kärrsnäppa 15.
Henrik Johansson
- Friday, August 07, 1998 at 17:19:52 (MET DST)
Glömde skriva att rapporten var från Mistluren på Kullaberg, Slarv!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, August 07, 1998 at 14:25:00 (MET DST)
980807 06.15-12.00 mindre lira 1+1 ex str S, storlabb 1+4! ex str S, havssulor och stormfåglar sågs i enstaka ex. Gott om sträckande myrspovar och kustpipare.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, August 07, 1998 at 14:23:37 (MET DST)
6 augusti Kullen V. 12 - 10 m/sek. 05.30 - 10.00 : Havssula 27 ex.- Stormfågel 10 ex,- Bredstjärtad labb 1ad., (05.50)- Mindre lira 1 ex, (07.05)- Tretåig mås 1 ex,- Fisk/Silvert.65 ex,- Kentsk t. 17 ex,- Kustpipare 200 ex,- Spovsnäppa 35 ex,- Kustsnäppa 105 ex,- Kärrsnäppa 110 ex,- Strandskata 15 ex,- Storspov 10 ex,- Myrspov 2 ex,- Skärpiplärka 2 ex,- Svart rödstjärt 1 ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, August 06, 1998 at 19:50:06 (MET DST)
980806 Välinge 13.40-14.00. Väldigt fint område! Bland annat: tofsvipa ca 200, kärrsnäppa 3, kustsnäppa 1, häger 4 + en rejäl skara rastande Tringavadare och änder (räknade inte).
Henrik Ehrenberg <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Thursday, August 06, 1998 at 16:33:27 (MET DST)
6 augusti
Kattvik 7.00-9.30: havssula 7, stormfågel 1, tobisgrissla 2, smålom 1, kustpipare 17, spovsnäppa 1, småsnäppa 1, kärrsnäppa 6 och myrspov 1

Thomas Wallin
Magnarp 187, - Thursday, August 06, 1998 at 15:28:03 (MET DST)
980806.Pilgrimsfalk 1 jagade över Rönnen 0842.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, August 06, 1998 at 14:20:36 (MET DST)
980806.Sandön,0645-0930.Skäggdoppingar 2ad,skägg/gråhakedopping 1 str V,STORMFÅGEL 1 str V 0741,gravänder 4r+13 str V,krickor 22r+3 str V,skedänder 26 str V,brun kärrhök 1hane,fiskgjuse 1hona,skärfläckor 1juv+1ad,större strandpipare 20ad r+3ad str V,ljungpipare 13 ad str V,kustpipare 5hanar+1ad r+18ad+1 str S,kärrsnäppor 3ad r+12ad str V,enkelbeckasiner 12 str V,myrspovar 6hanar+10honf+1 r+4hanar+3honf str V,storspovar 2,rödbenor 4r+19 str V ,gluttsnäppor 3 r+4 str V,drillsnäppor 2 r+11 str V,roskarlar 2 str V,fisk/silvertärnor 4juv+21ad+11 str V,svarttärnor 1juv+1ad str V,sillgrissla/tordmule 1 str V,tobisgrissla 1juv.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, August 06, 1998 at 14:17:33 (MET DST)
980806.Farhult,1015-1035.Hägrar 4,gravänder 14juv+3ad,krickor 18,skedänder 2,bruna kärrhökar 2juv,fiskgjusar 3ad,större strandpipare 1ad,myrspovar 2hanar,gluttsnäppa 1,drillsnäppor 2.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, August 06, 1998 at 13:54:19 (MET DST)
980806.Rönnen,1100-1230.Gråhakedopping 1,häger 1,gravänder 17juv+4ad,bläsand 1honf,snatteränder 3honf,krickor 22,skärfläcka 1juv märkt med röd ring vänster ben,större strandpipare 2juv+64ad,kustpipare 1hane+2ad r+19ad str S,kustsnäppa 1ad,sandlöpare 5ad,småsnäppa 1,mosnäppor 3,spovsnäppor 3ad,kärrsnäppor 14ad,enkelbeckasin 1,myrspovar 3hanar+2honf r+8 str S,småspovar 4 str S,storspovar 3,rödbenor 18,gluttsnäppor 5,grönbenor 2,drillsnäppor 24,kentsk tärna 1ad str V,tobisgrisslor 1juv+2ad.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, August 06, 1998 at 13:47:00 (MET DST)
980805.Hovs hallar,1600-2020.Medobservatörer:Lars-Gunnar Lundqvist,Hans-Åke Gustavsson.Stormfåglar 4-5 str V,havssulor ca 10 str V,kustpipare 24ad str V,myrspovar 11 str V,små/storspov 1 str V,storspov 1 str V,drillsnäppor 3 str V,kentska tärnor 5 str V.Trots ett flitigt spanande lyckades vi inte se en enda gulnäbbad lira !
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, August 06, 1998 at 13:31:41 (MET DST)
980805: mindre lira 1ex str s Ripagården vid ca 15.15. Vid Hovs Hallar (bunkern) från 15.40-19.40: Två olika gulnäbbad liror. Den ena sågs i området norr om Hallands Väderö mellan 17.30-18.40. Den sågs vid flera tillfällen. Den andra fågeln rapporterades från Båstad hamn och sågs av oss på "Hovet" 18.55-19.00 då den sträckte mot NV inne i Laholmsbukten. Vi hade också en mindre lira som str. mot S ute vid Hallands Väderö ca 18.15. Det sågs även enstaka havssulor och stormfåglar. Bland vadare kan nämnas ett hyggligt sträck av myrspovar och kustpipare. Åk ut imorgon det fortsätter blåsa!!
Henrik Ehrenberg <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Wednesday, August 05, 1998 at 22:00:07 (MET DST)
980805. Som den verklige amatör till havsfågelskådare jag är, tillbringade jag nästan hela dagen på Kullaberg tillsammans med ett gäng rutinerade dito. Fram till 17.50 sågs bl a 5 mindre liror (varav jag såg 2, en kl 17.15 och en 17.35), 1 storlabb, 2 labbar, ca 30 havssulor och ca 15 stormfåglar. Dessutom en hel del str vadare, framförallt myrspovar och kustpipare. Från grannarnas pipare förstod jag att det setts både gulnäbbad lira och lunnefågel från Hallands Väderö.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, August 05, 1998 at 20:40:21 (MET DST)
980805. (13-16). Rönnen: 22 kustpipare, 35 ljungpipare, 4 småsnäppa, 2 mosnäppa, 1 sandlöpare, 1 m.strandpipare juv, 3 kustsnäppa, 4 skedand, ca 20 kärrsnäppa, 17 myrspov, 4 storspov, 3 gluttsnäppa, 6 grönbena, gott om drillisar, 2 roskarl, 1 korsning vitkindad gås och grågås?, såg lustig ut. Båstad hamn, snabbstopp 17-tiden: 1 havssula, 1 tretåig mås, 1 storlabb.
Seth Nilsson <sen@cresita.se>
Åsljunga, - Wednesday, August 05, 1998 at 18:56:06 (MET DST)
980804.Farhult,1400-1420.Hägrar 5,gravänder 2juv,fiskgjuse 1ad,strandskator 37,större strandpipare 15ad,kustpipare 2hanar,kustsnäppor 11ad,kärrsnäppor 24ad,myrspovar 6hanar+4honf,gluttsnäppor 2,rödbenor 2juv+3ad,kentska tärnor 4juv+4ad.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, August 05, 1998 at 12:07:14 (MET DST)
980804.Rönnen,1145-1335.Skäggdopping 1ad,grågäss 1000-1300,gravänder 5pull+11juv+4ad,pilgrimsfalk 1juv jagade tofsvipor 1148,str V 1151(märkt på vänster ben med en blå ring),strandskator 5,mindre strandpipare 1,större strandpipare 2juv+35ad,ljungpipare 135,tofsvipor 15 str S+40r,sandlöpare 3ad str V,spovsnäppor 3ad,småsnäppa 1,mosnäppor 2,kärrsnäppor 30ad,myrspovar 2hanar+5honf,storspovar 6,rödbenor 5juv+2ad,gluttsnäppor 6,svartsnäppa 1ad,roskarlar 4juv str V,drillsnäppor 4,smalnäbbad simsnäppa 1.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, August 05, 1998 at 12:00:28 (MET DST)
980804.Sandön,1050-1130.Häger 1,grågäss 5,vitkindad gås 1,gravänder 8juv+1ad,kricka 1,fiskgjusar 1hane+1hona,strandskator 17,skärfläckor 1juv+1ad,större strandpipare 4juv+20ad,kustsnäppor 8ad,sandlöpare 2ad,kustpipare 2ad,kärrsnäppor 13ad,myrspovar 1hane+1honf,storspovar 4,tofsvipor 3,rödbenor 2ad,drillsnäppor 7,kentska tärnor 2juv+3ad,fisktärnor 1juv+3ad.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, August 05, 1998 at 11:46:46 (MET DST)
4 aug. Besökte åter kalhygget på Hallandsåsen, Snäckebotorp på kvällen. Kalhygget har av någon anledning en väldig dragningskraft på dubbeltrastar. Minst 30 ex! Några korsnäbbar drog omkring.
Rössjön 20.30-21.15: storlom 7 ad., skäggdopping 1 ad., fiskgjuse 8-10 ex uppe och flög, fisktärna 4 ex.

Patric Carlsson, Janne Johansson
Örkelljunga, - Tuesday, August 04, 1998 at 21:44:48 (MET DST)
4 aug. Även vid Rönnen fanns en ung pilgrimsfalk i dag vid lunchtid. Kanske någon av de två andra falkungarna från berget?
Henrik Johansson
- Tuesday, August 04, 1998 at 21:34:08 (MET DST)
4 augusti ,Strandbaden; omkring "ören" har en ung pilgrimsfalk vistats under kvällen, troligen en av "Kullabergs-falkarna.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, August 04, 1998 at 21:06:31 (MET DST)
4 aug. Angående m korsnäbbs observationer på Hallandsåsen. Den 2 aug sågs 3 juv m korsnäbb knipsa av och konsumera bokollon i en ensam bok (Fagus silvatica) på ett kalhygge. Detta är kanske en intressant notering? I den litteratur jag har att tillgå nämns inte bokollon som födokälla. I "Finnches & Sparrows" (Clement, Harris, Davis) nämns flera sekundära födokällor men inte bokollon. Någon annan som sett mindre korsnäbb käka bokollon?
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, August 04, 1998 at 10:55:50 (MET DST)
3 augusti
Grytskär kl 20-21: storspov 12, småspov 1, drillsnäppa c 50, grönbena 3, gluttsnäppa 15, ljungpipare 2, kentsk tärna 4 samt knölsvan 82

Thomas Wallin
Magnarp, - Monday, August 03, 1998 at 22:47:38 (MET DST)
3 aug. 17.30-20.45. Uppe på Hallandsåsen vid Snäckebotorp: mindre korsnäbb minst 10 ex, varav flera juv., tofsmes och spillkråka hördes. Några dubbeltrastar drog över.
Fälten S Rössjöholms gård: trana 2 ex, grågås 170 ex.
Rössjön: storlom hela 11 ad. som fiskade sig fram över sjön, skäggdopping 1 ad., storskarv ca 100 ex, varav ca 20 juv. kunde ses från N stranden, häger 1 ex, storskrake 3-4 honor, fisktärna 1 ex, fiskgjuse 4 ad., 3 juv., spillkråka 1 ex hördes.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, August 03, 1998 at 21:21:48 (MET DST)
Jag glömde skriva lokal för mina obsar från 2/8,dom var från Rönnen.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, August 03, 1998 at 18:20:03 (MET DST)
980802.1530-1950.Skäggdoppingar 4ad r,vitkindad gås 1r,krickor 14r,vigg 1 hona r,fiskgjuse 1,större strandpipare 6juv+54ad r,mindre strandpipare 1juv r,ljungpipare 100-150 r,småsnäppor 7r,mosnäppor 3r,spovsnäppor 6ad r,kärrsnäppor 48ad r,myrsnäppa 1ad r,gluttsnäppor 3r,grönbenor 18r,roskarl 1 str SV,småspov 1r,myrspovar 3r,storspovar 14r,drillsnäppor 13r,enkelbeckasiner 5r,rödbenor 11r,smalnäbbade simsnäppor 4r,kentska tärnor 3juv+2ad r,sothöns 2,tobisgrissla 1juv r,sillgrissla 1r. Storskarvar 415 rastande Själrönnen.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, August 03, 1998 at 14:38:29 (MET DST)
2 aug. Besökte backsvalekolonin i grustäkten i Lärkeröd. Ungar i de flesta bohålen (tot 35 bon). Sitter och trängs, hungriga, i öppningarna. Inga fiskgjuseungar vid det östliga boet i Rössjön. Det pekar på att endast en av de tre häckningarna lyckades. Spillkråka ropade.
På fälten S Rössjöholms gård kunde räknas 146 grågäss.
Kalhygge på Hallandsåsen, Snäckebotorp: dubbeltrast - minst 10 ex, mindre korsnäbb - 3 juv, obestämd korsnäbb - 1 str förbi (lät som en större), spillkråka - 1 ex.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, August 02, 1998 at 21:27:14 (MET DST)
1998-08-02, Rönnen, 16:20-17:10 Myrsnäppa 1 ad (dagens målart förevisades vänligt av Nick Gräntz), Småsnäppa 8, Mosnäppa 2, Smalnäbbad simsnäppa minst 3 ex (Nick såg 4) i pölen långt ut på Rönnen, Roskarl hördes
Mats-Åke Persson <mats-ake.persson@draco.se.astra.com>
Lund, - Sunday, August 02, 1998 at 20:35:16 (MET DST)
980802. Välinge. Grönbena 52, skogssnäppa 5, gluttsnäppa 4, drillsnäppa 12, brushane 35, enkelbeckasin 47 och ljungpipare 1. En del kompletteringar till nedanstående från Rönnen; Svarthakedopping 1, gråhakedopping 2, mosnäppa 4, småsnäppa 5, smalnäbbad simsnäppa 1, kustpipare 1, ljungpipare 80, tobisgrissla 3 och slutligen tordmule 1 rastande.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Sundets pärla, - Sunday, August 02, 1998 at 20:04:02 (MET DST)
2 Augusti. Rönnen, 05.00-07.30; Väldigt lugnt... men bl a 4 Kricka, 2 Fiskgjuse, 4 Småsnäppa, 1 Mosnäppa, 2 Spovsnäppa och 1 Kustsnäppa. Hasslarp 08.00-09.00; 4 Smådoppingar som drillade för fullt, av Gråhakedoppingarna syntes 2 ad + 3 juv, 1 ormvråk, några skogssnäppor och så förstås Knölsvansparet med sina 8(!) ungar mm. Glumslövs backar 09.30-12.00; 1 spelande skogsduva, 1 flock med ca 25 björktrast, något 100-tal backsvalor runt kolonin nere vid havet, 3-4 ormvråkar (1 Börringe), Brun kärrhök 1 hona + 3 juv, Tornfalk sammanlagt minst 7 st juvenila/ad honor som hade uppvisning och jagade längs med sluttningarna. Är det någon som vet om det är vanligt att flera par tornfalk häckar inom samma område, eller finns det någon annan förklaring till varför det var såpass många som samsades på samma ställe?
Peter Schmidt
Helsingborg, - Sunday, August 02, 1998 at 13:29:33 (MET DST)
980802 Ingen fågelrapport men lite fågelinfo. På Getterön utanför Varberg (lite norr om KOF rapportområde...) har ett gäng ringmärkare lyckats fånga två stormsvalor på kort tid, senast natten som var. Ikväll/natt skall de om vädret tillåter försöka igen. Lyckas de fånga någon kommer de visa upp fångsten innan frisläppandet. Är du intresserad så är mötesplatsen vid parkeringen till Getteröns naturreservat. Från 23.00 och framåt. Lång väntan men kanske...
Henrik Ehrenberg <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Sunday, August 02, 1998 at 12:00:02 (MET DST)
1 aug. Fälten S om Rössjöholms gård: 128 grågäss.
Rössjön: alla 3 fiskgjuseungarna vid "mellersta" boet uppe och flög. Övervakades tålmodigt av föräldrarna. Vid västra boet ingen aktivitet alls. Misslyckat? Östra boet ej kontrollerat. Också skarvungarna flygga. 1 storlom.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, August 02, 1998 at 13:50:20 (MET DST)
980801 Välinge med omnejd. Kricka 30, skedand 4, grönbena 70, skogssnäppa 5, svartsnäppa 4, gluttsnäppa 12, drillsnäppa 10, brushane 30, kärrsnäppa 11, enkelbeckasin 40, kustpipare 2, ljungpipare 7. Vid en liten översvämning nära Viaköp sågs 6 gluttsnäppor, 20 grönbenor och 3 skogssnäppor. En kvällstur mellan Grytskären och Vistorps hamn gav 8 storskrakar, 1 småspov samt 66 drillsnäppor.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Sundets pärla, - Saturday, August 01, 1998 at 22:27:24 (MET DST)
980801.Rönnen,0915-1045.Krickor 11r,mindre strandpipare 1juv r,större strandpipare 6juv+60ad r,ljungpipare 57r,kustpipare 1ad r,sandlöpare 1ad r,småsnäppor 5r,mosnäppa 1r,spovsnäppor 3ad r,kärrsnäppor 131ad r,storspovar 3r,svartsnäppa 1ad str V,rödbenor 23r,drillsnäppor 4r,smalnäbbad simsnäppa 1r,kentska tärnor 1juv+1ad r,steglitsar 7.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, August 01, 1998 at 13:37:58 (MET DST)
980801.Sandön,0645-0900.Skäggdoppingar 3r,häger 1r,knölsvanar 68ad r,vitkindad gås 1r,krickor 7r,större strandpipare 1juv+8ad r,spovsnäppa 1ad r,storspovar 3r,gluttsnäppor 3r,drillsnäppor 3r,kentska tärnor 2juv+3ad r,tornsvalor 1465 str SV,kungsfiskare 1,ladusvalor 5 str SV,fiskgjusar 1hane+1hona,strandskator 15r.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, August 01, 1998 at 13:31:06 (MET DST)

Tillbaka till den aktuella obsboken.


© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.