Observationer december 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken.


Heljaröd 1998-12-31 kl.13.30-15.00 Årets sista dag bjöd på mulen himmel och en iskall vind. I hamnen 2 knölsvanar som senare lyfte in mot Sandön. I träden vid KOF:s stuga en Ormvråk på spaning, livligt påhejad av skatorna. För övrigt 3 storspov, 2 gråhakedopping och 6 knipor. Vid Sandön 4 gråhäger och stora mängder gräsänder.
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet>
Ängelholm, - Thursday, December 31, 1998 at 16:15:11 (MET)
31 december, Stureholm kl.1000-1130. 1 honfärgad blå kärrhök.
Peter Schmidt
Helsingborg, - Thursday, December 31, 1998 at 12:03:27 (MET)
30 december Strax söder om Strövelstorp på en åker gick 2 gravänder. Vid Välinge sågs 2 skogsduvor och en tofsvipa. I området kring Stureholm visade 2 juv kungsörnar och en subad havsörn upp sig väldigt fint. Även en varfågel sågs i detta område. 8 storspovar gick på Sandön och en skäggmes noterades vid mynningen. En subad havsörn satte full fart på änderna vid Rönnen. Här fanns även drygt 40 bläsänder och en storspov.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Wednesday, December 30, 1998 at 16:05:06 (MET)
29 december 1998
Sträckbevakning vid Kullen fram till kl. 12.00: Smålom 26, obest. lom 12, skäggdopping 1 rast, gråhakedopping 2, stormfågel 1, havssula 4, kricka 4, sjöorre 13, tretåig mås ca 350, sillgrissla ca 160, tordmule 5, obest alka ca 210, tobisgrissla 2, sidensvans ca 15, skärpiplärka 1.
På vägen hem åkte jag över Ornakärr där det var enorma översvämningar. I ”sjön” låg 52 sångsvanar och uppe på ett intilliggande fält gick ytterligare 50 ex och betade.

Mats Peterz
Hbg, - Tuesday, December 29, 1998 at 20:18:10 (MET)
29 december. Ripagården: smålom 38, storlom 1, gråhakedopping 2, tretåig mås 14 ad och skärpiplärka 12. En glada sågs vid Hovs kyrka. Vidare till Tjällran där 19 smålommar och 2 ad tretåiga måsar drog förbi. Torekovs rev bjöd bla på; skärsnäppa 5, rödbena 10 och stare 2. En tobisgrissla och enstaka smålommar sågs vid Solsidan, Torekov. I "dyngan" vid Lervik stöttes 2 enkelbeckasiner och 15 ängspiplärkor rastade på stranden.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Tuesday, December 29, 1998 at 18:44:56 (MET)
29 december. Några obsar från Ängelholm idag, kungsfiskare 1 ex längs med Rönneå vid Nyhem, rödvingetrast 10-12 ex vid Nya Kungsgården och mandarinand 1 honf. i Rönneå nedanför gamla idrottshallen.
Henrik Johansson
- Tuesday, December 29, 1998 at 18:10:45 (MET)
Måndagen 28 december. Kullen: morkulla 1 ex, Lerhamn: dvärgmås 1ad och stare 25 ex, Höganäs hamn: bergand 1 hona, svärta 1 hona och sothöna ca 80 ex.
Henrik Johansson
- Tuesday, December 29, 1998 at 11:31:18 (MET)
"Vinterfågelräkning" den 26 dec -98
Trots kraftig blåst och tidvis kraftiga regnskurar blev det en del intressanta observationer. Bl a 3 st kungsörnar - subad - (Rögle, Stureholm och Turköp) och en ung havsörn vid Stureholm.
Mycket högt vattenstånd i Vegeån innebar ganska gott om fågel upp mot Strövelstorp. Bland gräsänderna hittade vi en praktfull stjärtandhane. Ytterligare 4 stjärtänder såg vi vid "spetsbergsgåsstället".
Bland de mindre tättingarna blev det inte så mycket. De kom bort i blåsten.

Christer Strid & Björn Ekelund
Helsingborg, - Monday, December 28, 1998 at 22:39:45 (MET)
28 december. Kullen till kl.11.20. Skäggdopping 3, gråhakedopping 5, bläsand 4, tretåig mås 18 ad, sillgrissla 33, tordmule 2, obest.alka 86, tobisgrissla 1 och sidensvans 3. Vid Strandbaden sågs; bläsand 90, ängspiplärka 5 och skärpiplärka. En subad kungsörn sågs vid Kulla-Gunnarstorp.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Monday, December 28, 1998 at 18:32:04 (MET)
Söndagen 27/12 -98. Kullen efter middag, Havssula 1 ad mot SW samt 2 Sidensvansar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, December 28, 1998 at 18:14:02 (MET)
27 december
Styv kuling medförde att Bjäre Naturskyddsförening blev blåst(!!?) på den traditionella julvandringen på Väderön. Istället gick vi i kraftig medvind från Torekov till Norrebro strax innan Hovs hallar och skådade bl.a. en gammal havssula, en obestämd islom, 8 skärsnäppor, 10-15 kärrsnäppor, 7-8 rödbenor, ca 10 bläsänder och 3 starar

BNF/Thomas Wallin
- Sunday, December 27, 1998 at 14:41:46 (MET)
26 december. En subad havsörn mot norr vid Rönnen och en juv havsörn mellan Vegeholm och Södra Utmarken, Ä-holm.
Henrik Johansson
- Saturday, December 26, 1998 at 20:08:13 (MET)
25 december. Sandön/Rösan: alfågel 1, storspov 7, strandskata 3 och enkelbeckasin 1. I Kvidinge sågs på em 25 sidensvansar.
Thomas Svanberg
- Friday, December 25, 1998 at 20:12:08 (MET)
25/12 Kungsörn 1 juv/subad över Turköpsskogen kl 13.40
Peter Elfman <iys521o@tninet.se>
Lund, - Friday, December 25, 1998 at 19:54:16 (MET)
23 december. Lade halva förmiddagen i Helsingborgs hamn med omnejd. Ganska dåligt med fågel men en forsärla vid reningsverket, västhamnen och en järnsparv vid Kallis noterades. Flocken med vigg i Västhamnen har tunnats ur och innehöll idag endast drygt 100 ex (minst 300 ex tidigare).
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Wednesday, December 23, 1998 at 22:45:04 (MET)
981223. Harbäckshult: på jakt (med kikaren) efter tjäder, men kammade noll. Däremot väldigt gott om korsnäbbar. Är de rikliga på andra håll också? Med risk för dubbelräkning tror jag på minst 50 ex i området jag besökte (flockar om ca 10 ex som drog omkring). Svårt att bestämma dem i dimman, men på lätena tror jag det rörde sig om enbart mindre korsnäbb. De födosökte dock mestadels i tall och lärk. Dessutom flera små trevliga meståg innehållande det mesta - tofsmes, talltita, trädkrypare, nötväcka, kungsfågel……. Sist men inte minst - en älg.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, December 23, 1998 at 14:38:54 (MET)
Tisdag 22/12. Några obsar från Bjäre... Vid Tjällran (mellan Torekov och Ripagården) fanns 2 unga havsörnar, ca 25 kärrsnäppor, 17 skärsnäppor och 1-2 taltrastar. Revet, Torekov hyste de sedvanliga rödbenorna (7 ex idag ), 2 kärrsnäppor, 4 skärsnäppor, ca 20 skärpiplärkor och 4 starar. Vid Mäsinge strand låg 1 stjärtandshane.
Mats Rellmar
Helsingborg, - Wednesday, December 23, 1998 at 09:21:20 (MET)
22 december. Var också och kollade på mandarinanden idag och mig veterligen har inte Hembygdsparken hyst några sådana de senaste 10-15 åren. Arten börjar ju bli "intressant" med tanke på att det numera finns en del frihäckande par i södra Sverige. Från det ena till det andra så börjar det dyka upp allt fler sidansvansar. Såg t.ex. en flock på ca 100 ex över centrala Ängelholm igår och ett 30-tal idag. Även många björktrastar och en del rödvingetrastar dröjer sig kvar i bärrika områden. Jag blir mer och mer orolig för att det snart inte finns några rönnbär kvar till "tallisarna".
Henrik Johansson
- Tuesday, December 22, 1998 at 18:50:03 (MET)
Några obsar från i söndags, 20 december: 1 juv kungsörn Mjöhult. Gjorde ett misslyckat halvlojt försök att slå en hare. En juv havsörn Farhultsbaden, försvann mot Rönnen. En honf blå kärrhök, Stureholm. Märkligt tomt på småfågel. Bengt Hertzman, Ingmarie Henningsson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, December 22, 1998 at 16:53:46 (MET)
981222.Mandarinand 1 hona Rönneå(nedströms Rönnevik)Ängelholm.Kl 1420.Från hembygdsparken ?
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, December 22, 1998 at 15:01:09 (MET)
22 december
På förmiddagen idag såg jag en gigantisk flock med bergfinkar strax norr om Margaretetorp, längs gamla E6. Flera tiotusen finkar letade bokollon på marken medan några sparvhökar singlade förbi, närmst paralyserade av det väl tilltagna "julbordet" .....

Thomas Wallin
- Tuesday, December 22, 1998 at 13:56:18 (MET)
981220 centrala Ängelholm: Lite sen rapport men ändå... En hane svarthätta på morgonen hemma vid fågelbordet i min trädgård .
Ulf Ståhle <ulf.stahle@engelholm.se>
Ängelholm, - Monday, December 21, 1998 at 15:25:00 (MET)
981221. F.m. Björnamossa, Ö-a, ngr km från kommungränsen till Ä-holm: tjäder 1 tupp, spillkråka 1 ex hördes, större korsnäbb 1 ex, bergfink 200-300 ex. Rössjön: sångsvan 16 ex, knipa 10-tal ex, grönsiska 300-400 ex. Snäckebotorp: mindre korsnäbb ngr, stjärtmes ca 10 ex. Nötskrikor sågs och hördes överallt.
Är liksom Henrik sugen på tallbitar nu......

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, December 21, 1998 at 12:44:19 (MET)
20 december. Svedberga/Stureholm: Pilgrimsfalk 1 ad hona, stenfalk 1 och duvhök 1 hona. Svanshall: Gråhakedopping 2 ex, svarthakedopping 1 och tretåigmås 1 ad mot väster. Avslutningsvis vid Lerhamn sågs 15 skäggdoppingar.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, December 20, 1998 at 20:28:34 (MET)
Sträckan Vejbystrand-Lervik mellan 10.00 och 12.30: Grågås 6, Bläsand 35, Kricka 1, Havsörn 1 yngre mot nordväst, Strandskata 1, Storspov 1, Rödbena 5, Skärpiplärka 3, Ängspiplärka 16, Sidensvans 15
Martin Gierow <martin.gierow@ens.af.se>
Lund, - Sunday, December 20, 1998 at 19:47:55 (MET)
20/12 SVEDBERGA 1 juv kungsörn, 1 juv + 1 ad havsörn, 1 varfågel, ca 80 snösparvar, 2 fjällvråkar RÖGLE 1 blå kärrhökshona Exkursion med Örkelljungabygdens Natur
Tony Svensson <tony.svensson@orkelljunga.mail.telia.com>
Örkelljunga, - Sunday, December 20, 1998 at 18:50:43 (MET)
20 december. Är det fler än jag som tycker att det finns ovanligt många spillkråkor i markerna? Såg själv 2 ex i Nybroskogen, Ängelholm idag och har under den senaste tiden även haft exemplar vid Grytskär, Klören och Stureholm. En annan sak förresten. Är det inte snart dags för de första tallbitarna i nordvästskåne? Under de senaste dagarna har det nämligen setts en flock så långt söderut som i Karlskrona, så det borde rimligtvis finnas chans även i våra trakter. Varför inte någonstans på Hallandsåsen?
Henrik Johansson
- Sunday, December 20, 1998 at 17:39:35 (MET)
20 december
Vid Grytskär 15 snösparvar, 10-15 ängspiplärkor och 6 krickor. 1 rödbena och ca 10 bläsänder vid Vejbystrands hamn. Enligt Kjell-Åke Hall minst 20-25.000 bergfinkar vid Förslöv på förmiddagen.

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, December 20, 1998 at 14:33:49 (MET)
15 december Kullen. Havsörn juv 1 ex,Tretåigmås 5 ex ,Gråhakedopping 1 ex
Teuvo Karjalainen <karja@hotmail.com>
Tånga, - Wednesday, December 16, 1998 at 19:02:15 (MET)
13.12. En biltur från Viken in mot Svedberga i ruskvädret (hård vind, regn/snö) visade att mycket bergfink är i rörelse över Kullabygden. Vid Torshult en stor flock gulspav om minst 350 ex och på Svedbergaslätten också mycket gulsparv och en stor flock om minst 280 snösparv.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Sunday, December 13, 1998 at 19:35:03 (MET)
Mäsinge/Glimminge 981210-981211 På jakt efter vattenpiplärka var jag inte ensam, en hona stenfalk jagade oxå piplärkor längs stranden båda dagarna.
Anette Strand <anette_s@algonet.se>
Lund, - Sunday, December 13, 1998 at 15:16:00 (MET)
12 december. Hittarps rev. En juv pilgrimsfalk rastade kort på revet innan den drog iväg. En del småfågel såsom starar, ängs och skärpiplärkor gick i tångbankarna.Även en sävsparv sågs. Vid Gråläge/Domsten märktes 2 stora flockar, dels en med drygt 500 björktrast samt den sista med ca 5000 bergfinkar. Körde vidare till Vikens hamn där förra helgens svarthuvade mås sågs strax söder om hamnen. Norr om hamnen låg en hanne snatterand.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, December 12, 1998 at 20:48:52 (MET)
12 december. Varfågel 1 ex Hålshult, Hallandsåsen.
Henrik Johansson
- Saturday, December 12, 1998 at 18:22:10 (MET)
10 december. En härlig vintereftermiddag. Men inte så mycket fågel....
Rössjön: i den lilla vaken 12 sångsvanar, ca 250 gräsänder och 1 brunand. Några småflockar med grönsiskor. Lärkholm: spillkråka 1 ex, tofsmes 2-3 ex.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, December 10, 1998 at 18:21:10 (MET)
9 december. En kungsfiskare vid Roddklubben, Rönneå, Ängelholm och två smådoppingar vid järnvägsbron i Skälderviken.
Henrik Johansson
- Wednesday, December 09, 1998 at 16:21:34 (MET)
8 december (f.m). Letade efter islommarna som setts vid Mölle under helgen, tyvärr utan resultat. En snabbrunda inom Lerhamn gav en vattenpiplärka norr om hamnen (på ökenstenskvätte-stranden). F.ö ganska gott om fågel här; starar, skär- och ängspip, ett tio-tal gärdsmygar, gråhake- och skäggdoppingar m.m.
Mats Rellmar
Helsingborg, - Tuesday, December 08, 1998 at 16:43:37 (MET)
8 december vid lunchtid Sandön: 1 ad pilgrimsfalk, 15 storspovar, 1 hane stjärtand. Svedberga-Stureholm: 3 unga havsörnar och på fälten intill Rögle dammar ytterligare 1 ad pilgrimsfalk (samma??)
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Tuesday, December 08, 1998 at 15:55:00 (MET)
Möt KOF på Fredriksdals julmarknad 12-13 december
Traditionsenligt kan vi tillhandahålla allt vad småfåglarna önskar – julkärvar, fågelfrö, fröautomater, holkar m.m. Eller varför inte köpa något till sina vänner (eller sig själv). Vi har t.ex. vackra julkort eller afficher med fågelmotiv, boken om Skånes kommunfåglar och kasettband med fågelsång.
VÄLKOMNA!

kof <info@kof.nu>
- Monday, December 07, 1998 at 23:30:31 (MET)
7 dec. Klockan 13.30 flög en pilgrimsfalk förbi fönstret till arbetsrum. Det gjorde arbetet lättare en stund! (Höghults gård mellan Svedberga kulle och Stureholms gård).
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
- Monday, December 07, 1998 at 13:50:37 (MET)
Söndag 6.12 En gammal Havsörn sågs flyga mellan Lönhult och Stureholm kl.13.15.
Lars Göte Nilsson, Marie Gadolin
Helsingborg, - Sunday, December 06, 1998 at 22:01:13 (MET)
6 december
Bjäre Naturskyddsförening och Studiefrämjandets fågelcirkel exkurerade i den iskalla vinden och såg 2 unga kungsörnar, 1 ung havsörn, 3 blå kärrhökar (varav 2 hanar) samt 2 vinterhämplingar i området mellan Rögle-Svedberga-Stureholm. På Rönnen en ung havsörn, 1 gammal pilgrimsfalk och 16 (!!) storspovar.

Bjäre Natur <kontakt@bjare.snf.se>
- Sunday, December 06, 1998 at 14:36:49 (MET)
Viken 1998-12-05. En svarthuvad mås "peps ut" på Club 300:s sökare av Mats Rellmar vid 14-tiden. Fågeln var kvar senare på eftermiddagen. Vid 16-tiden, i skymmningen, satt den på en sten i strandkanten söder om Hamnen.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Saturday, December 05, 1998 at 22:32:34 (MET)
5 december på eftermidAGEN, 23 st rörhöna i jordbodalen
mats olsson <mo@elineberg.helsingborg.se>
helsingborg, - Saturday, December 05, 1998 at 18:10:07 (MET)
5 december, Strandbaden. En adult Pilgimsfalk rastade under ef.m. på "ören".
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, December 05, 1998 at 17:36:36 (MET)
3 december
På exkursion med NV Skånes folkhögskolas fågelkurs såg vi en strömstare i forsen vid Rössjöholms mölla, 140 gräsander och ca 10 knipor i Rössjöns vakar. Uppe på åsen, vid Fladalt, domherrar och mesar i den disiga och kalla vintereftermiddagen.

Thomas Wallin m fl
- Thursday, December 03, 1998 at 22:25:37 (MET)
981203. Kort tur ut till ett dimmigt och råkallt Skälderviken. 12.30-14.30. Farhult: en sen kustpipare, 1 ex och storspov 7 ex. Mellan Stenkrossen och Häljaröds hamn: ca 50 bläsänder, 1 alfågel och ca 20 ängspiplärkor. Rönnen: storspov 4 ex. Sandön: storspov 8 ex.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, December 03, 1998 at 16:27:42 (MET)
Onsdag 2.12 Under lunchen körde jag till Sandön. När jag gick ur bilen passerade en ung Havsörn rakt över mig. Ett tjugotal Hägrar fanns vid Vegeåns mynning. På kvällen gick jag en bra sväng i Pålsjö skog. Det var en fantastisk vinterkväll. Stilla, fullmåne och kallt. Under min promenad hörde jag minst 7 st Kattugglor och 2-3 Pärlugglor.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Wednesday, December 02, 1998 at 22:01:51 (MET)
Tillbaka till den aktuella obsboken.

Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!
© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.