Observationer februari 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken.


28 feb Kullen 07.40-11.30: Gråhakedopping 2, Stormfågel ca 235, Grå lira 1, Storlabb 1, Tretåig mås ca 180, Sillgrissla ca 1200, Tordmule ca 70, Tobsigrissla 1.
Mats Peterz
Helsingborg, - Sunday, March 01, 1998 at 18:41:19 (MET)


24 februari. Sträckräkning vid Kullen på förmiddagen gav bla; smålom 124, stormfågel 4, sillgrissla 76, tobisgrissla 3, tretåigmås 31 samt havstrut hela 1020 ex. Vid Sandön sågs 4 skäggdoppingar och som vanligt var myrspoven på plats.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Wednesday, February 25, 1998 at 20:11:02 (MET)
Söndag 22 februari 1 ex Duvhök vid Väla. 60 ex Sångsvan Utvälinge/Tånga
Bengt Eklund <rfunk@bastad.se>
Jonstorp, - Wednesday, February 25, 1998 at 08:21:00 (MET)
En ny länk till den danska rapporten som Kalle skriver om nedan finns nu på vår länksida!! /Thomas
Thomas Wallin
- Monday, February 23, 1998 at 19:09:06 (MET)
23 februari
De rödhalsade gässen höll idag till på Bläsinge ängar, alltså uppströms Starby, på andra sidan E4:an.

Kjell-Åke Hall
Förslöv, - Monday, February 23, 1998 at 18:53:25 (MET)
Sö 22/2 Lerhamn "Saliga äro de saktfärdiga - ty även de skola till slut se ökenstenskvättan" Härlig obs i kalasljus på ordinarie ställe
Ulrik Alm <hbg.1202@sfr.se>
Helsingborg, - Monday, February 23, 1998 at 13:32:52 (MET)
Söndagen den 22 februari. Fyndet av rödhalsad gås bör vara det första för NV-Skåne, såvida ingen har sett någon under 1997-98. Kolla in den danska rapporten, man har haft två långstannare på Sönderjylland, kvar fram till 19 februari. Skall bli roligt att se om det kan vara samma fåglar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, February 22, 1998 at 16:34:12 (MET)
Söndag 22/2. Lärkholmssjön - grågås 32 ex, varfågel 1 ex. Letade stömstare i 1. Bäcken Rinn (rinner ut i norra delen av Rössjön) 2. Rössjöholmsån. 3. Snäckebäcken (rinner ut i östra delen av Rössjön). Men inte hittade jag någon strömstare....
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Sunday, February 22, 1998 at 16:31:55 (MET)
Söndagen den 22 februari
Rönneå, vid Starby: rödhalsad gås 2, bläsgås 2, grågås 20, sångsvan 50, mindre sångsvan 2, kricka 3, tofsvipa ca 200, ljungpipare ca 25, stare ca 20
Höja: blå kärrhök 1 hane
Sandön: stripgås 1, grågås 7
Rönnen: pilgrimsfalk 1, större strandpipare ca 10, tofsvipa 10, storspov 5, strandskata 10, gravand 30, sillgrissla 1, tordmule 1, snösparv ca 15

Thomas Wallin
- Sunday, February 22, 1998 at 15:00:46 (MET)
21/2. Rödhalsade gäss vid Tranarpsbron!! Efter en fågelfattig f.m. i Örkelljungas djupa skogar fick jag kl. 16.00 (precis när Tipslördag skulle till att börja!) reda på att 2 rödhalsade gäss skulle finnas vid Tranarps bron. Den frestelsen var svår att motstå. Jag kastade mig i bilen och var där på 15 min. Och visst var de kvar. Fantastiskt vackra "gåsar". Och vad små de var.... Förutom rödhalsarna fanns där också 2 bläsgäss och en del grågäss i den månghövdade kanadagåsflocken. Minst 300 tofsvipor och gott om starar noterades även. De rödhalsade gässen var kvar i ån när jag lämnade i skymningen 17.45. Är detta första gången rödhalsad gås uppträder i KOF:s rapportområde? I boken Nordvästskånska fåglar finns den iallafall inte med....
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Saturday, February 21, 1998 at 19:52:33 (MET)
Idag den 21/2 mellan Starby och Tranarp såg 2 ex Rödhalsad gås tillsammans med Kanadagås. Enligt rykte var det den första obsen i nordväst skåne. Mer på lokalen fanns mycket av vipor,sånglärkor och även en del stare. Så alla som har tid borde åka och titta på dessa två (dalahästar) som så fint visade sig idag.
Kristian Linde <Kristian.linde@swipnet.se>
Ängelholm, - Saturday, February 21, 1998 at 19:44:21 (MET)
21 februari. En subad kungsörn sågs vid Hasslarp. Gott om vipor och strandpipare vid Sandön. Dessutom 11 ljungpipare, 1 myrspov samt 1 par sjärtand. Rönnen bjöd på 1 snatterand, 1 pilgrimsfalk och årets första hämpling. Avslutningsvis sågs 17 snösparvar vid Västraby gården.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Saturday, February 21, 1998 at 18:40:14 (MET)
Fredag 20/2. En tur till Lärkholmssjön och Rössjön. Grågässen verkar vara rejält på ingång. Antalet hade ökat till minst 60 ex vid Lärkholmssjön (35 ex 17/2). Sångsvanar hördes (några få ex kunde skymtas) och en varfågel spanade av området. Rössjön var höljd i dimma, men några skarvar kunde anas ute på ön. Enstaka storskrakar och knipor noterades också. Vid Tåssjö kyrka fanns ytterligare 10 grågäss och en vacker sparvhökshane visade upp sig fint. Kanske var det också en skogsduva! som jag fick en kort skymt av?
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Friday, February 20, 1998 at 15:35:14 (MET)
När jag kom hem från jobbet var våren slut, men en alkekung och vinterns första sothöna låg utanför kusten här i Torekov idag den 17/2.
Bodil kolberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Tuesday, February 17, 1998 at 20:12:59 (MET)
Vår!!! Idag "skådade" jag mig hem från Höganäs till Örkelljunga. Följande kan rapporteras. Utanför Årnacke hamn: 1 svarthakedopping. Rönnen: 1 smålom, 26 gravänder, minst 6 alfåglar, 1 ad pilgrimsfalk (troligen en hona), 9 storspovar, 1 myrspov, 3-4 strandskator, 10 st. strandpipare och flera sj sånglärkor. N Häljaröd: 1 subad-ad kungsörn. Sandön: 9 gravänder, 3 svärtor (hanar). Rössjön: 6 sångsvanar, 12 grågäss, ca 20 mellanskarvar, 13 storskrake. Sjungande koltrast och mesar. Lärkholmssjön (strax Ö om Rössjön): 35 grågäss, minst 6 sångsvanar och en hane duvhök.
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Tuesday, February 17, 1998 at 16:38:12 (MET)
En helg med lite vårstämning trots dimman! Sjungande sånglärkor lite överallt och spelande tofsvipor vid Bälteberga. Två strömstarar i Tjutebäcken, Bälteberga hade revirstrider. Vidare årskryss i form av större strandpipare i Lerhamn och en blandflock skärpiplärka/ängspiplärka på samma plats, jag lyckades dock missa stenskvättan. (14 - 15 febr) Den 25 januari inventerade naturskydsföreningen i Helsingborg Råån från Sireköpinge - Raus på strömstarar och hittade 10 st! På min rutt öster om Gantofta såg jag dessutom 45 steglitser och en duvhökshona som slog en hare.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, February 16, 1998 at 18:30:07 (MET)
Lörd 14/2 98 Årets första glada över Ekeby. Har periodvis en stor hackspätt (hane) övernattande i en starholk i trädgården.
Annette Mundt <xoj048w@tninet.se>
Ekeby, - Monday, February 16, 1998 at 09:37:56 (MET)
Torekov lördagen den 14/2; en sånglärka flyger förbi. Torekov söndagen den 15/2. Rodde ut i dimman och fick se en alfågel, två skärsnäppor och en högljudd strandskata.
Bodil Kollberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Sunday, February 15, 1998 at 22:07:10 (MET)
Söndag 15 Februari-98. En trädlärka sågs på e.m på stranden vid Gråläge.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, February 15, 1998 at 18:28:46 (MET)
15 februari -97
Ökenstenskvättan i Lerhamn är väldigt oskygg nu, den enda fågel som gick att se i dimman!!

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, February 15, 1998 at 18:10:04 (MET)
Söndag 15 feb-98; Har KOF:s medlemmar gått i ide ?? eller är det fåglarna som gjort det ?? Det borde finnas nå´t att rapportera. Var vid Tranerödsmosse 1 ½ timme i morse, tämligen dött, men trots allt registrerades fem arter. Ett årskryss blev det på kuppen, nämligen talltita. Färsk spillning av orre sågs på en stig, den finns alltså ännu kvar, så det är bara hoppas på lite spel till våren.
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Sunday, February 15, 1998 at 16:51:00 (MET)
Söndag 8 feb: Körslättabäcken strax ovan fallet; 2 ex av strömstare
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Wednesday, February 11, 1998 at 20:19:54 (MET)
1998-02-08 Magert med vadare vid Sandön. Endast en storspov syntes till. 8 hägrar stod och hängde i en vassrugg och 4 storskrakar sov intill åkanten. Pilgrimsfalk och snösparv som vanligt på Rönnen. Även en pilgrimsfalk inne vid Svedberga förgyllde eftermiddagen. Notabelt var också tre olika flockar med dovhjort med totalt ca 65 djur. Dessutom en flock (!) rådjur med 25 individer.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, February 08, 1998 at 20:16:18 (MET)
Torekov den 7/2 såg jag en alkekung. På Hovs Hallar såg jag 8/2 en stormfågel och 11 sidensvansar.
Bodil Kollberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Sunday, February 08, 1998 at 19:58:28 (MET)
lördag 980207: Vegådalen nedan Lovisetorp; kungsörn 1 juv (1K), storskrak 1 par, sångsvan 10 ex, grågås 1 ex, ca 150 ringduvor. Åvarpsområdet; 2-3 ropande gröngölingar, 1 honf. blå kärrhök, ett 30-tal stenknäckar, 7 stjärtmesar.
Kent Ivarsson o Bengt Hertzman <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd resp. Hbg, - Saturday, February 07, 1998 at 16:01:15 (MET)
3/2 1998 i Torekov i snålblåst och snö såg jag 5 kärrsnäppor, 1 skärsnäppa, 2 rödbenor, 4 skärpiplärkor och 3 ängspiplärkor, varav en med nedisade ben - allt detta på Torke Rev. Över sjön flög 2 juv havsörnar och längs stranden en hona av blå kärrhök.
Bodil Kollberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Tuesday, February 03, 1998 at 20:21:03 (MET)
RÖNNEN 1 FEBRUARI SNÖSPARV 15 EX , KÄRRSNÄPPA 4 EX, SIDENSVANS 5 EX STRANDSKATA 1 EX, STORSPOV 1 EX SAMT CA 25 BLÄSAND HÖGANÄS RENINGSVERK 1 FEBRUARI FORSÄRLAN KVAR SAMT 2 SKÄRPIPLÄRKOR LERBERGET 1 FEBRUARI SIDENSVANS 2 EX
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, February 02, 1998 at 12:21:49 (MET)
1 februari runt kl. 13.00. Ökenstenskvättan kvar i ett kylslaget Lerhamn. Över Kullaberg cirklade en adult pilgrimsfalk. Var är våren?
Henrik Ehrenberg <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Sunday, February 01, 1998 at 18:44:20 (MET)
1 februari -98
Vegeholm, Klören: 1 skäggmes, ca 30 sångsvanar, 5-6 strandskator, 3 storspovar, 1 mindre korsnäbb samt ca 10 obestämda korsnäbbar

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, February 01, 1998 at 12:57:41 (MET)


Tillbaka till den aktuella obsboken.


© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin. Teckningar av Thomas Rönnertz.