Observationer januari 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken. .


Från dörren på mitt hus i Jonstorp kunde jag lördagen den 31 januari observera 1 st Kungsörn flygandes från Kullaberg mot Svedberg. bengt Eklund Jonstorp
bengt Eklund <rfunk@bastad.se>
Jonstorp, - Wednesday, February 04, 1998 at 14:04:36 (MET)


Januari i Torekov bjöd på tio turkduvor utfodrade och inrapporterade av min moder Annalisa Stefansson på Solgården. Dessutom såg jag 1 alkekung och 7 bläsänder 31/1 i Torekov.
Bodil Kollberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Monday, February 02, 1998 at 21:06:18 (MET)
Lördagen den 31/1 i Torekov såg jag 1 alkekung och 7 bläsänder.
Bodil Kollberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Monday, February 02, 1998 at 21:01:02 (MET)
31 Januari-98. Vid Filbornatippen sågs på fm en glada. På stranden vid Gråläge är trädlärkan och dubbeltrasten fortfarande kvar. De håller till rakt nedanför talldungen. I området kring Jonstorps hamn sågs bl a: 1 gravand, 10 strandskator samt i en trädgård en taltrast.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Sunday, February 01, 1998 at 20:40:08 (MET)
31 Januari. En skärsnäppa flög förbi Vikens hamn och fortsatte norrut mot okända mål.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Saturday, January 31, 1998 at 20:20:16 (MET)
31 januari -98. Ökenstenskvättan är kvar vid Lerhamn, likaså är forsärlan kvar vid reningsverket i Höganäs. Ärtsångaren är mig veterligen inte sedd sedan den 25.1. i Lerhamn. 1 ex. halsbandsparakit finns sedan ca. 14 dagar på Brovägen i Nyhamnsläge.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, January 31, 1998 at 15:44:47 (MET)
30 januari -98
Västraby gård: 1 ad havsörn
Svedberga: 1 kungsörn
Rönnen: 1 pilgrimsfalk

Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, January 31, 1998 at 08:53:49 (MET)
29/1 1998 i Torekov. Idag när jag var ute och rodde hittade jag en skärsnäppa, som gömde sig i en skreva på Svarteskärs västsida (omöjlig att se från land). Längst ute på Torke rev stog en orädd kärrsnäppa och tittade på mig när jag sökte finna passage genom revet trots lågt vattenstånd.
Bodil Kollberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Thursday, January 29, 1998 at 21:14:52 (MET)
980127 Vid Vegeåns mynning en salskrake (hona) och två skäggmesar. Vid Rönnen bl.a. en snatterandhane helt nära utanför KOF-stugan, 12 snösparvar, 2 alkekungar, 1 tobisgrissla samt en liten flock "kärror".
Henrik Johansson
- Tuesday, January 27, 1998 at 21:36:08 (MET)
27/1 1998. Torekov. På förmiddagen sträckte 153 smålom söderut. Vid Torke rev såg jag 5 kärrsnäppor, 4 rödbenor, 6 gravänder, 19 bläsänder och 15 piplärkor.
Bodil Kollberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Tuesday, January 27, 1998 at 20:01:29 (MET)
27 januari. Vid middagstid idag sågs 2 tofsvipor längs E6:an i höjd med Hasslarp.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Tuesday, January 27, 1998 at 19:19:00 (MET)
Jag har planer på att genomföra ett fotoprojekt på kajor. Jag är naturfotograf och fågelskådare och kajorna är en av mina favoritfåglar. Nu undrar jag om någon har några tips om var det finns gott om kajor. Jag letar efter en naturskön plats där det finns mycket kajor, så att chanserna till bilder är många. Skicka e-mail... Tack på förhand!
Per Henningsson <klas.henningsson@swipnet.se>
Hjärnarp, - Tuesday, January 27, 1998 at 18:56:43 (MET)
25 januari -98
I Torekov rastade en taltrast. I Öasundet sträckte 390 smålom norrut på morgonen. Det verkar alltså som om de nu ligger i Skälderviken. För några år sedan kom de alltid sträckande söderut från Laholmsbukten. På Väderön såg jag tre havsörnar jaga, 1 vuxen och 2 ungfåglar. Vid Skogvaktarens satt en varfågel. Dessutom såg jag 8 alkekungar och 16 tobisgrisslor. Är du nyfiken på fågellivet runt Torekov och Ön, så har jag matat in lite obsar på Bjäre Naturskyddsförenings hemsida. Datorn har nämnligen varit obrukbar en längre tid.

Bodil Kollberg <bent.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Sunday, January 25, 1998 at 23:32:49 (MET)
25 januari -98 Såväl ärtsångaren som ökenstenskvättan är kvar. De lockar fortfarande många skådare, idag bl.a. en busslast danska skådare.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, January 25, 1998 at 22:17:15 (MET)
25 januari -98
Rönnen: pilgrimsfalk 1 ad, svärta 1 hane, alfågel ca 10, gråhakedopping 1, svarthakedopping 3, alkekung ca 10, tobisgrissla 1, storspov 2 och strandskata 1. Farhult: storspov 5, häger 7, vigg ca 30 och sångsvan ca 10. Sandön: pilgrimsfalk 1, kärrsnäppa 8, strandskata 6, storspov 5-10, myrspov 1, stjärtand 2, gravand 2, sångsvan ca 10, obest. korsnäbb 6.

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, January 25, 1998 at 13:51:58 (MET)
23 januari. En sparvuggla på Ängstigen i havsbadsområdet, Ängelholm på eftermiddagen.
Henrik Johansson
- Friday, January 23, 1998 at 18:58:44 (MET)
980121 Svart rödstjärt 1 honf Parapeten, Helsingborg
Mats Rellmar
HBG, - Thursday, January 22, 1998 at 14:43:50 (MET)
980118. Förutom ökenstenskvättan och ärtsångaren i Lerhamn observerades det även alkekung och tretåig mås. Vid Rönnen satt pilgrimsfalken i daglig ordning på sin sten och vid Sandön bjöds det som vanligt på stjärtand och myrspov men även en jagande blåkärrhökshanne. I Stureholmsområdet sågs trots det dåliga vädret havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Sunday, January 18, 1998 at 19:12:50 (MET)
98.01.18. Ärtsångaren och Ökenstenskvättan är kvar vid hamnen i Lerhamn. Ökenstenskvättan var inte lika fräsch i dräkten i dag som tidigare, den verkade en aning våt.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, January 18, 1998 at 15:10:13 (MET)
17 januari 1998. Svanshall: Stormfågel 1-2 ex, Gråhakedopping 1 ex, Alkekung 1-2 ex , Tretåig mås 3 ungfåglar. För övrigt gott om alkor och smålom.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, January 18, 1998 at 11:22:44 (MET)
Örninventering den 11 jan gav endast en observation i området Svedberga-Stureholm-Rögle. En ung kungsörn iakttogs vi Turköp-Svedberga tidigt på eftermiddagen . Däremot gav denna vårdag en mängd andra trevliga observationer med pilgrimsfalk både vid Rögle och Själrönnen. Drygt 150 sångsvanar på Ornakärr. På Sandön såg vi ett flertal vadararter; storspov 11, myrspov 1, tofsvipa 4, strandskata 10, häger 10. Ett stjärtandpar samt 9 gravänder fanns också på denna lokal. På och utanför Rönnen sågs 3-5 alkekungar, svarthakedopping, skäggdopping, drygt 100 bläsänder. Den 8 jan fick jag dessutom in en död kungsörn, subad, från Hyllinge. Fågeln, som var färgringmärkt, hade troligen förolyckats vid krock med elledningar. Örnen har lämnats till polisen för vidarebefordran till Naturhistoriska Riksmuseet.
Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, January 14, 1998 at 20:05:09 (MET)
Vi var några skådare från Göteborg som tillsammans med ett 100-tal andra skådare under morgonen den 12 januari under allmänt jubel fick se både ökenstenskvätta och ärtsångare i Lerhamn. Dessutom passerade en 3K dvärgmås sakta söderut över hamnen i Lerhamn. En stund senare besökte vi Kullens havsbad i Nyhamnsläge och där höll ca 40 ängspiplärkor och ca 5 skärpiplärkor till på tångbankarna ute på udden.
Uno Unger <uno.unger@zool.gu.se>
Västra Frölunda, Gbg, - Monday, January 12, 1998 at 23:47:18 (MET)
98.01.12. Såväl Ökenstenskvättan en 2 K hane i vinterdräkt, liksom Ärtsångaren var kvar hela dagen på hamnpiren i Lerhamn. Under gårdagen blev de betittade av ca. 100 skådare och idag på morgonen fanns ytterligare 100 - talet skådare på plats, spanande ut i diset.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Monday, January 12, 1998 at 16:43:06 (MET)
98-01-11 Kullen: ca 200 ringduva, 2 skogsduva, alfågel, tordmule och sillgrissla. Svanshall-Rekekroken: 3 tretåig mås, 1 kricka. Hasslarp: 1 nötkråka, 1 brunand, 16 knipa.
Mats Peterz
Helsingborg, - Sunday, January 11, 1998 at 22:06:28 (MET)
11 januari 1998. Rönnen: alkekung 4 ex, svarthakedopping 5 ex, gråhakedopping 1 ex. Sandön: myrspov 1 ex, tovsipa 4 ex. Stenkrossen: gråhakedopping 2 ex . Gravand 20 ex inre Skälderviken. Sträckande sånglärkor sågs på ett flertal lokaler cirka 10 ex.
Karl Göran Nilsson
Strandbaden, - Sunday, January 11, 1998 at 21:51:04 (MET)
11 januari -98
Vår (??) på Bjäre, vid Vejbystrands hamn 6 rödbenor och vid Grytskär har ejdrarna kommit tillbaka, idag ca 150 ex. Dessutom 1 sånglärka och 1 tordmule.

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, January 11, 1998 at 21:46:00 (MET)
Söndagen 11/1-98: På Åvarps fälad kom en ung kungsörn lågt vid middagstid. Tommarps Ene; sädgås 4 ex, ringduva ca 100 ex o sist men inte minst en spillkråka mitt ute på slätten. Gårdagen bjöd bl.a på en gammal kungsörn över Stubbaröd o Bauserödsdalen (Thomas Arnström) samt en ensam sånglärka vid Glumslövs backar (Bengt Hertzman).
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Sunday, January 11, 1998 at 21:18:22 (MET)
En fantastisk eftermiddag vid hamnen i Lerhamn ! 1 ex. Ökenstenskvätta i vinterdräkt , 1 ex. Ärtsångare, förmodligen av östligt ursprung samt 1 ex. Alkekung.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Sunday, January 11, 1998 at 16:43:52 (MET)
98-01-10 Ornakärr: 1 varfågel, 1 sånglärka, 1 blå kärrhök, 10 grågäss, ca 125 sångsvan. Stureholm: 1 kungsörn, 1 pilgrimsfalk (juv).
Mats Peterz
Helsingborg, - Saturday, January 10, 1998 at 17:23:40 (MET)
Observationer från Munka Ljungby/Tranarp. 980109. 1 ex kungsörn subad, blå kärrhök hane och hona samt 270 kanadagäss och en sädgås.
Leif Dehlin <Leif.Dehlin.1112@sfr.se>
Klippan, - Friday, January 09, 1998 at 11:45:26 (MET)
98-01-07 Jordbodalen: Sammanlagt 26 rörhöns längs bäcken (från E4 till Adlofsberg).
Mats Peterz
Helsingborg, - Thursday, January 08, 1998 at 00:12:25 (MET)
Observationer den 7 jan -98: Nötkråka 1 ex, Pålsjö Östra, passerade förbi med proviant i näbben samtidigit som 3-4 talgoxar tävlade om vem som var bästa på att sjunga. Gäller att imponera på ev tilltänkta. I Stadsparken sågs den första ringduvan för året. Möjligen en häckar som vill vara tidigt på plats.
Christer Strid <christer.strid@kof.nu>
Påljsö Östra, Helsingborg, - Wednesday, January 07, 1998 at 18:54:35 (MET)
Med tanke på den inventering som görs under januari i Skåne av kråkfågel på sina övernattningsplatser kan Fredriksdal, Hbg, vara värt ett besök. På eftermiddagen (ca 15.00-16.00)den 6:e jan, såg vi drygt 2000 ex kråkfåglar. Merparten var kaja, men drygt 500 ex var råkor och endast några enstaka kråkor. Ovanligt mycket råka kvar denna vinter och redan kan man se dem på etablerade häckningsplatser t ex Stadsparken, Filbornaområdet och Fredriksdal. Vid Krematoriet såg vi även 10-12 rörhöns bland mängden av gräs-änder och knölsvanparet.
Åsa och Christer Strid <christer.strid@kof.nu>
Helsingborg, - Tuesday, January 06, 1998 at 22:24:04 (MET)
6 januari. Kullen: 2k hane Praktejder kvar i ejderflocken dessutom 3 alkekungar. Höganäs: Forsärlan kvar samt en Snösparv.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, January 06, 1998 at 20:24:49 (MET)
6 januari Örby ängar. Nötkråka 1 ex.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Tuesday, January 06, 1998 at 20:09:47 (MET)
6 januari 1998: Ö. Sorrödssjön; Salskrake 2 hannar o 1 hona, grågås 7 mot SO, stjärtmes 5. I den västra sjön låg ca 40 knipor o 14 viggar. Även här hördes stjärtmes.
Kent Ivarsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd, - Tuesday, January 06, 1998 at 19:49:35 (MET)
6 januari -98
Rönnen: 3 gravänder, c 220 bläsänder, 1 salskrak hane, 3 alfåglar, 2 svarthakedoppingar, 3 alkekungar, 1 pilgrimsfalk, 7 storspovar och 1 strandskata. Rögle dammar: 5 storskrakar och ca 30 viggar.

Per Muhr o Thomas Wallin
Ählm resp. Magnarp, - Tuesday, January 06, 1998 at 14:27:30 (MET)
Om du har observationer från Nordvästskåne 1997 som ännu inte rapporterats till KOF, var vänlig sänd dem snarast till vår rapportmottagare: Henrik Johansson, Vaktgatan 28 A 2 tr, 262 31 ÄNGELHOLM.
Mats Peterz
Helsingborg, - Monday, January 05, 1998 at 19:35:39 (MET)
Är det någon som vet något om den eventuella svarthuvade måsen vid Höganäs?
Mats Peterz
Helsingborg, - Monday, January 05, 1998 at 19:31:09 (MET)
5 januari: Svanshall: 2 gråhakedopping, 1 gravand, ca 70 småskrake och 2 alkekung. Ornakärr: 134 sångsvan och 1 varfågel. Höganäs: Tretåig mås 1 (juv).
Mats Peterz
Helsingborg, - Monday, January 05, 1998 at 19:29:20 (MET)
5 januari 1998, Kullen: 1 praktejder (2K hane) rastar bland ca 1000 ejder och 2 alfåglar. Dessutom på sträck ca 300 tretåig mås, ca 200 alkor, 1 gråhakedopping, 1 havssudal (ad), 3 svärta och 8 sjöorre.
Mats Peterz
Helsingborg, - Monday, January 05, 1998 at 19:24:40 (MET)
Obsboken har varit nere men nu ska det förhoppningsvis funka igen. Rapporterna från december hittar du om du klickar på Tidigare i menyn nedan.
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Sunday, January 04, 1998 at 20:16:54 (MET)
980103 Torekov: Större korsnäbb 8 ex i byn. Vid revet utanför Torekovs camping 5 rödbenor, 1 kärrsnäppa och 1 berglärka i en flock om ca 50 ängspip- och 5 skärpiplärkor.
Ulf Ståhle <ulf.stahle@engelholm.se>
Ängelholm, - Saturday, January 03, 1998 at 18:21:48 (MET)
Nyårsafton 1997. Området Stenkrossen-Rönnen. Svarthakedopping 4 ex, alfågel 4 ex, havsörn 1 ad+1 yngre, myrspov 1 ex, alkekung 4 ex och slutligen 3 tobisgrisslor.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Thursday, January 01, 1998 at 13:24:42 (MET)


Tillbaka till den aktuella obsboken.


© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin. Teckningar av Thomas Rönnertz.