Observationer juli 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken.


31 juli Rönnen, 19.00-21.00. Förutom den vanliga plocken bl a Sädgås 5 str, Ljungpipare 26 str, Storspov 1, Mindre strandpipare 2, ett 80-tal Kärrsnäppa, Spovsnäppa 1, Kustsnäppa 1, Myrsnäppa 1, Mosnäppa 2, Småsnäppa 2, 4-5 Enkelbeckasin, Kentsk tärna 1, Småtärna 1. Ganska magert med fågel.
Peter Schmidt
Helsingborg, - Friday, July 31, 1998 at 22:26:56 (MET DST)
31 juli. En eftermiddags promenad mellan Hittarp och Domsten gav förutom njutbart väder en del fågel. Främst då drillsnäppor. Hela 127 ex sågs. Dessutom 30 kärrsnäppor och en spovsnäppa.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet>
Sundets pärla, - Friday, July 31, 1998 at 21:13:13 (MET DST)
1998-07-30 Ca 1 km SV Vikens hamn. Ca kl 15-15.30. På fisketur i Sundet tillsammans med en fågelskådande granne och fyra barn (utan en tanke på att skåda fågel) sveper en liten, mörk lira förbi vår båt och landar (!!!) bland fyra gråtrutar som bevakar vårt fiskarfänge. Det visar sig vara en medelhavslira (mauretanicus) som vi kan studera liggande på vattnet i ungefär 20-30 minuter på avstånd ner till 5 m, otroligt!!!! Vid tre tillfällen lyfter den och far iväg ett 50-tal meter. Fågeln är mycket mörk (brungrå) med tydligt ljus stupe och buk och kontrastrika ljusa teckningar på vingundersidorna. Efter att ha varit in till land och hämtat kikare och kamera kan den inte återfinnas trots idogt eftersök.
Johan Stenlund <jses.stenlund@hoganas.mail.telia.com>
Viken, - Friday, July 31, 1998 at 20:35:21 (MET DST)
980729.Rönnen,1550-1705.Storskarvar 63r,grågäss 1040r,vitkindad gås 1r,krickor 3r,drillsnäppor 7r,kustpipare 1ad r,ljungpipare 48ad r,storspovar 4r,större strandpipare 2juv+31ad r,kärrsnäppor 173ad r,småsnäppor 8r,mindre strandpipare 5juv r,gluttsnäppa 1r,svartsnäppor 2r,myrsnäppa 1r,rödbenor 4r,grönbenor 3r,spovsnäppor 4ad r,mosnäppa 1r,tobisgrisslor 4r.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com >
Ängelholm, - Friday, July 31, 1998 at 18:52:57 (MET DST)
980729.Farhult,1335-1525.Skäggdoppingar 5r,gråhakedopping 1r,svarthakedoppingar 3r,grågäss 113r,skedand 1r,knipor 51r,bruna kärrhökar 1juv+1hane+1hona,gluttsnäppor 3r,roskarl 1ad r,kustpipare 1ad r,rödbenor 2r,drillsnäppor 3r,skogssnäppa 1r,kärrsnäppor 283ad r,spovsnäppor 6ad r,kustsnäppor 4ad r,myrsnäppa 1r,strandskator 63r,större strandpipare 6juv+17ad r,mindre strandpipare 2juv r,enkelbeckasiner 14r,kentska tärnor 16juv+22ad r,småtärna 1ad r,vattenrall 1,sillgrissla 1r,tobisgrissla 1r.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, July 31, 1998 at 18:45:49 (MET DST)
980728.Sandön,1735-1900.Hägrar 2r,krickor 2r,sandlöpare 4ad r,småsnäppor 2r,spovsnäppor 2ad r,svartsnäppa 1ad r,kärrsnäppor 72ad r,storspovar 6r,skärfläckor 1juv+2ad r,kustpipare 1hane+1ad r,större strandpipare 14ad r,strandskator 18r,drillsnäppor 4r,gluttsnäppa 1r,myrspovar 1r+6str S,brushane 1ad hona r,fiskgjuse 1hona,skräntärnor 1juv+1ad r,skrattmåsar 227r,gråtrutar 215r,fiskmåsar 52r,kentska tärnor 2juv+2ad r.
Nick Gräntz <Nick Gräntz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, July 31, 1998 at 18:36:03 (MET DST)
Våra sidor har varit nere i ca ett dygn p.g.a. att Algonet har haft strul med sina www-servrar. Tyvärr har de sista tre dagarnas obsar försvunnit från obsboken - eftersom det var en hel del trevliga vadarobsar är vi angelägna om att ni rapporterar en gång till!! / Thomas

Några Bjäreobsar från igår, 30 juli: Stora Hults strand kl 20.00-21.00: drillsnäppa 30, grönbena 10, kärrsnäppa 220, småsnäppa 1, spovsnäppa 3, mindre strandpipare 1, större strandpipare 30, myrspov 2, skrattmås 270 o fiskmås 120
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Friday, July 31, 1998 at 18:09:32 (MET DST)


980727.Farhult,1355-1500.Skäggdoppingar 3 r, hägrar 3 r,grågäss 50r,krickor2 r,knipor 64 r,bruna kärrhökar 2 juv,fiskgjuse 1 ad,tornfalk 1, strandskator 79 r,skärfläckor 1juv+2ad r, kustpipare 1 hane str S, tofsvipor 46 r, kustsnäppor 4 ad r, kärrsnäppor 8 ad r, enkelbeckasiner 3r, storspov 1r, svartsnäppor 2ad r, rödbenor 7r, gluttsnäppor 40r,skogssnäppa 1r, grönbenor 2r, kentska tärnor 1juv+2ad r, tobisgrissla 1r, rörsångare 1sj, skäggmesar 2juv.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, July 27, 1998 at 18:44:39 (MET DST)
980727.Rönnen,1145-1340.Skäggdoppingar 2r,gråhakedopping 1r,storskarvar 135 r,hägrar 4r,knölsvanar 14ad r,grågäss 930r,krickor 10r,bergänder 1 par r, småskrakar 4pull+1hona+26r, fiskgjuse 1ad, tornfalk1hona, strandskator 11r, skärfläcka 1ad r,större strandpipare 3juv+12ad r,ljungpipare 35r,kustpipare 1hane r,tofsvipor 81r,kustsnäppor 5ad r,småsnäppor 3r,mosnäppa 1r,spovsnäppa 1ad r,kärrsnäppor 27ad r,myrspov 1hane r,storspovar 4r,rödbenor 3r,gluttsnäppor 3r,skogssnäppa 1r,drillsnäppor 5r,kentska tärnor 1juv+1as r,järnsparv 1sj,steglitsar 8r.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, July 27, 1998 at 18:33:57 (MET DST)
980727.Sandön,1040-1130.Hägrar 4r,knölsvanar 22ad r,grågås 1r,fiskgjuse 1hona,strandskator 34r,skärfläckor 1juv+1ad r,mindre strandpipare 2juv r,större strandpipare 2juv+15ad r,ljungpipare 1ad r,kustpipare 1ad r,tofsvipor 38r,spovsnäppa 1ad r,kärrsnäppor 9ad r,enkelbeckasiner 20r,myrspovar 2hanar r,storspovar 2r,rödbenor 2r,gluttsnäppa 1r,drillsnäppor 3r,småtärna 1ad r,tordmule 1r,rörsångare 2sj.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, July 27, 1998 at 18:16:12 (MET DST)
27 juli, Rönnen kl 05.00-07.00; Häger 4, Grågås sammanlagt ca 130 som lyfte, Kanadagås ett 40-tal, kricka 2, Mindre strandpipare 1, Kustpipare 1 ad, Tofsvipa bl a 1 par med två små ungar, Kärrsnäppa ca 40, Spovsnäppa 1, Kustsnäppa 5, gluttsnäppa 16, rödbena ca 25, svartsnäppa 3, skogssnäppa 3, ett 30-tal enkelbeckasin, storspov 7, myrspov 2, Småtärna 1, Kentsk tärna 1, Törnskata 1 hane, m m. I Hasslarp var dessutom den Svarthalsade doppingen kvar vid 08.30. Från Kullaberg mellan Djupadal och Söftingegrottan kan jag även nämna från i lördags ett 10-tal Stjärtmes, 2 träningsflygande unga tornfalkar och 1 par Törnskata.
Peter Schmidt <peterkschmidt@hotmail.com>
Helsingborg, - Monday, July 27, 1998 at 08:52:52 (MET DST)
26 juli. Svarthalsad dopping 1 ad. i sommardräkt kvar i Hasslarps dammar under hela förmiddagen. Dessutom skedand 11 ex, brunand 2 ex och mindre strandpipare 4 ex. Noterar även att det är ungefär samma trogna klick skådare som envist fortsätter att rapportera på denna sida. Helsingborgare, örkelljungabor och ängelholmare verkar köra hårt medan den berömda "höganäsmaffian" lyser med sin frånvaro. Vi är många som hoppas att det bara är en tillfällig formsvacka.
Henrik Johansson
- Sunday, July 26, 1998 at 17:53:15 (MET DST)
26/7, Rönnen,ca Kl. 11-13; vitkindad gås 1,fiskgjuse 1, skärfläcka 7, st.strandpip. 20-tal, ljungpipare 2 ad + flera juv, kustsnäppa 1, småsnäppa 2, mosnäppa 1, kärrsnäppa 50-tal, rödbena 2, drillsnäppa 10-tal, roskarl 8, småtärna 2. Sandön; myspov 2, gluttsnäppa 4, kustpipare 1.
Tony Svensson <tony.svensson@orkelljunga.mail.telia.com>
Örkelljunga, - Sunday, July 26, 1998 at 15:11:24 (MET DST)
24 Juli. De översvämmade områdena kring Välinge hyser f.n mycket vadare. Ett besök idag på morgonen resulterade i bla; kricka 3, gluttsnäppa 5, drillsnäppa 18, grönbena 24, skogssnäppa 12, svartsnäppa 2, brushane 2 samt enkelbeckasin 27. Vidare till Sandön där 2 skräntärnor (ad+juv) noterades tillfälligt innan de lyfte och drog iväg in över land. Slutligen sågs vid Rönnen följande; skäggdopping 3, gråhakedopping 1, svarthakedopping 1, vitkindad gås 1, skedand 5, myrspov 11, kärrsnäppa 100, kustsnäppa 2, spovsnäppa 2, mosnäppa 4, småsnäppa 5 och roskarl 1.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Sundets pärla, - Friday, July 24, 1998 at 18:44:05 (MET DST)
980724.Sandön,1240-1625. Skäggdoppingar 3ad r,hägrar 3 str S,grågås/kanadagås 8 juv + ett blandpar r,svärta 1 hane r,strandskator 53r,större strandpipare 1juv+4ad r,ljungpipare 3ad str V,kustpipare 1hane+2ad r,kustsnäppa 1ad str V,sandlöpare 2ad r,spovsnäppor 2ad r,kärrsnäppor 47ad r + 15ad str V,storspovar 1r+1str V,små/storspovar 3 str V,rödbenor 4r,gluttsnäppor 3r,drillsnäppor 2r,roskarlar 2ad r,kentska tärnor 3juv+5ad r,småtärnor 2ad r,tordmular 1 str V,backsvalor 2 str V.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, July 24, 1998 at 18:25:33 (MET DST)
23 juli, Hasslarp
Förutom de stationära gråhakedoppingarna med sina ungar fanns idag 1 svarthalsad dopping på plats i Mellersta Fleningedammen. Bruna kärrhökhonan flög runt med 2 ungar.

Mats Peterz
- Thursday, July 23, 1998 at 18:19:07 (MET DST)
22 juli
En kvällstur till Sandön i skönt sommarväder gav bl.a. 3 kustpipare, 2 brushane, ca 20 myrspov, 12 drillsnäppa, 5-10 kärrsnäppa, 7 spovsnäppa, 3 kustsnäppa och 1 sandlöpare.
På vägen hem stannade vi till på Ornakärr. Ett par flockar om totalt ca 220 grågäss drog förbi mot SW. I övrigt 1 sj gräshoppssångare och 4 skogssnäppor.

Mats Peterz
Hbg, - Wednesday, July 22, 1998 at 22:34:06 (MET DST)
21 juli. "Senaste nytt" från Hasslarp där skådaraktiviteten verkar vara nästan obefintlig. Dock fortlöper ringmärkningen och hittills har väl ett hundratal fåglar märkts. Som vanligt dominerar arter som kärrsångare (totalt ca 50), rörsångare och sävsparv. Det mest anmärkningsvärda var en ung vattenrall som fastnade i näten i torsdags. Vattenrall ses eller hörs för övrigt vid nästan varje besök och det är kanske inte otroligt att något par häckat i området. I dammarna råder fortfarande högvatten efter de senaste veckornas regnande så därför finns det inte mycket vadare att titta på. Enstaka grönbenor, skogssnäppor och drillsnäppor i bästa fall. Dagens mest inressanta obsar var en bergandshanne och en trädkrypare vilka ju är sällsynta gäster, i synnerhet mitt i sommaren.
Henrik J., Johan H. Mårten M. m.fl.
- Tuesday, July 21, 1998 at 13:08:29 (MET DST)
20 juli -98
Grytskär 13.00-14.30: lite skön slappskådning vid Bjärekusten när sommaren äntligen kom ..... gråhakedopping 1, småspov 1, storspov 1, gluttsnäppa 6, grönbena 3-4, drillsnäppa 7, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 1, kentsk tärna 7-8 och småtärna 2.

Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp - Monday, July 20, 1998 at 17:40:10 (MET DST)
980719.Farhult,1750-1815.Hägrar 2r,grågäss 73r,brun kärrhök 1 hona,tornfalk 1,vattenrall 1,strandskator 84r,skärfläckor 23ad r,spovsnäppor 2ad r,kärrsnäppor 20ad r,rödbenor 13r,grönbenor 2r,drillsnäppa 1r,roskarl 1 juv r,kentska tärnor 2 juv + 3 ad r,småtärnor 7ad r.
Nick Gräntz < Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, July 20, 1998 at 21:18:20 (MET DST)
980719.Rönnen,1530-1715. Skäggdoppingar 2ad r,grågäss 244r,fiskgjuse 1ad,tornfalk 1,strandskator 18r,skärfläckor 3 juv + 1 ad r,mindre strandpipare 2ad r,större strandpipare 4juv + 15ad r,kustpipare 1ad r,tofsvipor 48r,kustsnäppor 3ad r,småsnäppor 7r,mosnäppor 2r,spovsnäppor 15ad r,kärrsnäppor 100ad r,myrspovar 1 hane + 3 honor r ,storspovar 3r,rödbenor 7r,drillsnäppor 3r,skräntärna 1ad r,kentska tärnor 22juv + 11ad r,småtärnor 4ad r,steglitsar 6.
Nick Gräntz < Nick Grantz@hotmail.com >
Ängelholm, - Monday, July 20, 1998 at 20:52:54 (MET DST)
980719. Sandön,1415-1515. Gråhakedopping 1ad r,skäggdopping 1r,fiskgjuse 1 hane(tog en vitfisk),strandskator 35r,större strandpipare 1 juv + 7 ad r,småsnäppa 1r,mosnäppor 4r,spovsnäppor 4ad r,kärrsnäppor 3ad r,myrspov 1 hane r,storspovar 3r,rödbena 1r,drillsnäppor 4r,kentska tärnor 9ad r,fisktärnor 6ad r,småtärnor 3ad r.
Nick Gräntz < Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, July 20, 1998 at 18:57:05 (MET DST)
1998-07-19 kl 1130-1230 Rönnen: Bl a 1 myrsnäppa. 10-tal spovsnäppor, 3 Myrspov, 15 småsnäppa, 80-tal Kärrsnäppor, 2 kentsk tärna
Magnus Persson <mag.per@mailbox.swipnet.se>
Ängelholm, - Sunday, July 19, 1998 at 22:01:44 (MET DST)
18 juli.
Kullen: Trodde att det skulle blåsa lite mer än det gjorde så havsfåglarna uteblev nästan helt. Endast 1 havssula str. N. Istället en hel del vadare. Kärrsnäppa 130, myrspov 20, rödbena 20, gluttsnäppa 4, strandskata 11, sillgrissla 4, tordmule 6, tobisgrissla 1, kentsk tärna 5, sjöorre 6 och svärta 2. Dessutom en liten grupp om ca 2-3 tumlare.
Fortsatte till Björkeröd där smådoppingarna hade minst tre ungar. Över berget seglade 1 fiskgjuse med byte i klorna (finns det fisk i Mölle mosse?). Den sällskapade tillfälligt med 1 bivråk och 1 sparvhök. Tre skogssnäppor rastade och 1 spillkråka ropade borta i skogen. Knölsvanen hade två ungar.

Mats Peterz
Helsingborg, - Saturday, July 18, 1998 at 19:30:08 (MET DST)
980718. Farhult,1545-1615. Hägrar 4r,grågäss 126r,fiskgjusar 1 hona fångade en horngädda + 1 ad,vattenrall 1,strandskator 38r,skärfläckor 5 juv + 26adr,kärrsnäppor 30ad r,myrspovar 2 hanar r,rödbenor 22r,skogssnäppa 1r,kentska tärnor 3 juv + 4ad r,småtärnor 2ad r,steglits 7.
Nick Gräntz < Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, July 20, 1998 at 18:46:30 (MET DST)
980718.Rönnen,1310-1515. Skäggdopping 1r,gråhakedopping 1ad r,svarthakedopping 1ad r,vitkindad gås 1r,viggar 7r,svärta 1 hane r,knipor 63r,småskrakar 19r,mindre strandpipare 2 juv + 3ad r,större strandpipare 1 juv + 5ad r,tofsvipor 30r,småsnäppor 3r,mosnäppa 1r,spovsnäppor 25ad r,kärrsnäppor 68ad r,myrsnäppa 1r,myrspovar 6r,småspov 1r,storspovar 2r,rödbenor 2r,gluttsnäppor 3r,drillsnäppor 4r,kentska tärnor 21 juv + 26ad r,småtärnor 4ad r,tordmular 3r,tobisgrisslor 8r.
Nick Gräntz < Nick Grantz@ hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, July 20, 1998 at 18:33:34 (MET DST)
980718. Sandön,1145-1255. Skäggdoppingar 10r,knölsvanar 55ad r,kricka 1r,viggar 2r,alfågel 1 hane r,strandskator 40r,större strandpipare 2 juv + 8ad r,kustsnäppa 1ad r,småsnäppor 3r,spovsnäppor 18ad r,kärrsnäppor 67ad r,myrsnäppa 1r,myrspov 1r,rödbenor 7r,gluttsnäppa 1r,TEREKSNÄPPA 1ad str SV 1225(med 5 rödbenor)tredje fyndet i NV Skåne i år,drillsnäppor 4r,kentska tärnor 2 juv + 2ad r,småtärnor 4ad fiskande.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Monday, July 20, 1998 at 18:16:01 (MET DST)
980717.Rönnen,0820-0920. Häger 1r,fiskgjuse 1 hona,skärfläckor 2 juv + 2 ad r,större strandpipare 5 juv + 22 ad r,kustsnäppor 3 ad r,småsnäppor 3r,spovsnäppor 21 ad r,kärrsnäppor 27 ad r,myrsnäppa 1r,enkelbeckasiner 20r,myrspovar 3 hanar + 1 hona r,storspovar 3r,drillsnäppor 4r,kentska tärnor 4 juv + 4 ad r,småtärnor 2 ad r,steglitsar 5r.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Friday, July 17, 1998 at 17:26:48 (MET DST)
980717.Farhult,0730-0800. Hägrar 5r,krickor 14r,fiskgjuse 1 ad,strandskator 29r,skärfläckor 19r,större strandpipare 1 ad r,kustpipare 1 ad r,enkelbeckasiner 13r,myrspov 1r,storspov 1r,rödbena 1r,gluttsnäppor 2r,skogssnäppor 5r,kentska tärnor 1 juv + 2 ad r,småtärnor 3r.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Friday, July 17, 1998 at 17:16:34 (MET DST)
980717.Kullen,0500-0630.Medobservatör Göran Urde´n,Uppsala. Havssulor 1 ex 3k str V 0555,3 ex str O 0647.Mycket dåligt sträck i en helt felaktig vind.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Friday, July 17, 1998 at 17:07:38 (MET DST)
RÖNNEN 16 JULI KVÄLLEN Bra med vadare denna fina kväll bl.a Myrsnäppa 1 ex, Spovsnäppa 24 ex, Mosnäppa 3 ex, Småsnäppa 10 ex, Kustpipare 4 ex, Myrspov 21 ex, Kustsnäppa 1 ex, Mindre Strandpipare minst 3 ex, Kärrsnäppa ca 150 ex Vitkindad gås 1 ex ORNAKÄRR 16 JULI KL 22.30 Gräshoppsångare 2 ex sj.
Kaj Möller
Lerberget, - Friday, July 17, 1998 at 12:17:48 (MET DST)
980716. Dåligt med fågel mellan Sandön-Farhult,högtrycket har medfört att dom flesta vadarna sträckt vidare.Det blir kanske fler vadare till helgen,då vädret blir sämre. Roligaste idag var 2 ad kustpipare(Sandön) och på Rönnen en myrsnäppa,en svarthakedopping,16 ad spovsnäppor,7 småsnäppor och 1 ad kustpipare.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Thursday, July 16, 1998 at 18:07:44 (MET DST)
Onsdag 15 juli 19.15-21.15. Sicksackande mellan diverse nyfikna kreatur vid Rönnen gav bl a följande; Grågås >50, Gravand ca 50 (mest juv), Strandskata ca 60, Skärfläcka 8 ad, gott om Större strand, Småsnäppa 6, Mosnäppa 2, Spovsnäppa >50 ad, Kärrsnäppa ad oxå talrikt, Myrsnäppa 1 (i Spov/Kärrsnäppeflock på västra sidan), Myrspov 4, Storspov ca 10, Småspov 1, Rödbena 2, Drillsnäppa ett 30-tal, Kentsk tärna ca 30 (mest juv), Småtärna ca 20, Silvertärna ca 20 ad, Törnsångare 1 sj. Bra på vadarfronten med andra ord!
Peter Schmidt <peterkschmidt@hotmail.com>
Helsingborg, - Wednesday, July 15, 1998 at 23:05:42 (MET DST)
15 juli. Visst är väderläget bästa tänkbara för oss som är intresserade av fåglar. Mycket rastande vadare längs stränderna och gott om havsfågel när det blåser till. Som idag då sträcket vid Hovs hallar bevakades mellan kl. 09.00-17.30. Det gav bl.a. mindre lira 10 str. (2+3+2+1+2), havssula ca 200 str., stormfågel 2, sillgrissla 13, tordmule 7, smålom 2, alfågel 1, kustpipare 10, kustsnäppa 5, myrspov 27, svartsnäppa 6 och spovsnäppa 12. Kan även nämna att en kärrsångare som kontrollerades i Hasslarp i måndags (13/7) visade sig vara ringmärkt som ungfågel på samma lokal den 4 augusti 1995. Den bör således varit nere och vänt i centrala Afrika inte mindre än tre gånger. Inte dåligt för 13-14 gram kärrsångare.
Henrik Johansson
- Wednesday, July 15, 1998 at 22:20:53 (MET DST)
980714.Rönnen,0750-1140. Svarthakedopping 1 ad r,knölsvanar 14 ad r,grågäss 166r,vitkindad gås 1r,fiskgjuse 1 hona,ljungpipare 3 ad str S + 4 ad r,småsnäppor 6r,mosnäppa 1r,spovsnäppor 25 ad r,kärrsnäppor 180 ad r,brushanar 3 honor r,rödspovar 2r,storspovar 4 str S,skogssnäppa 1r,kentska tärnor 10 juv + 7 ad r.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Tuesday, July 14, 1998 at 18:29:49 (MET DST)
980714. Sandön,0635-0735. Skäggdopping 1r,gråhakedoppingar 2 ad r,hägrar 9r,viggar 4 hanar r,sothöna 1,strandskator 14r,skärfläckor 2 juv + 19 ad r,större strandpipare 2 juv + 4 ad r + 2 str S,kustpipare 1 hane r,spovsnäppa 1 ad r,kärrsnäppor 26 ad r,myrspovar 3r,storspovar 4r,rödbena 1r,drillsnäppor 6r,småtärnor 6 ad r,gök 1 hane(galande).
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Tuesday, July 14, 1998 at 18:16:02 (MET DST)
14 juli, tidig morgon. Fälten vid Tåssjö kyrka: grågås ca 100 ex, tornfalk 1 ex. Kyrkesjön: skäggdopping 2 ex. Fälten S Rössjöholms gård: grågås 162 ex, silltrut 10-12 ex tillsammans med gråtrutar och enstaka fiskmåsar (inte ofta man ser silltrut i inlandet), småspov 1 ex som senare lyfte och flög västerut.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, July 14, 1998 at 09:02:43 (MET DST)
13 juli. Den numera årliga ringmärkningen vid Hasslarps sockerbruksdammar startade så smått upp i fredags. Två märkdagar har givit måttliga 39 nymärkningar och en handfull kontroller. Dominerande arter är som vanligt kärrsångare och rörsångare med trevliga inslag av bl.a. näktergal och backsvala. Tre kärrsångare som märktes i fjol har kontrollerats liksom en sävsparvshanne som ringmärktes 1996.
Henrik J. Johan H. Mårten M.
- Monday, July 13, 1998 at 21:15:45 (MET DST)
980713.Rönnen,1100-1330. Grågäss 166r,vitkindad gås 1r,bläsänder 7 hanar r,strandskator 8r,skärfläckor 12r,större strandpipare 3 juv + 10 ad r,ljungpipare 12 ad + 2 r,tofsvipor 6 pull + 22 ad,kustsnäppor 3 ad r,småsnäppor 5r,spovsnäppor 16 ad r,kärrsnäppor 134 ad r,rödspovar 2r,myrspovar 17 hanar + 22 honor r,småspovar 6 str S,storspovar 2r,svartsnäppa 1 ad r,rödbenor 10r,drillsnäppor 4r,roskarl 1 ad r,kentska tärnor 7 juv + 9 ad r,fisktärnor 3 ad r,småtärnor 6 ad + 2 ruvande,törnsångare 2 sj,steglits 1.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Monday, July 13, 1998 at 16:54:22 (MET DST)
980713.Sandön,0945-1045. Skäggdoppingar 3r,häger 1r,alfågel 1 hane r,tornfalk 1,sothöna 1,strandskator 12r,skärfläckor 18r,större strandpipare 3 juv + 3 ad r,tofsvipor 12 str SV,spovsnäppor 24 ad r,kärrsnäppor 147 ad r,myrspovar 1 hane + 1 hona r,småspovar 2r,storspovar 2r,gluttsnäppa 1 str SV,drillsnäppor 2r,roskarl 1 ad r,kentska tärnor 1 juv + 1 ad r,fisktärnor 10 ad r,småtärnor 2 ad r,större hackspett 1,järnsparv 1 sj,rörsångare 1 sj.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Monday, July 13, 1998 at 16:36:59 (MET DST)
980712. Rönnen. Vitkindad gås 1r,småsnäppor 3r,spovsnäppor 10 ad r,rödspov 2r,roskarl 3 ad r.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Monday, July 13, 1998 at 16:21:49 (MET DST)
12 juli. De två kornknarrarna i Harbäckshult hördes 23.45-00.00. Fodervallen, där den ena fågeln ofta snärpt, nu slagen. Fågeln envist knarrande i en liten granplantering intill. Den andra troligen som vanligt nära Harbäcken "mitt i byn". Det hela är ju egentligen tragikomiskt. Att de låter hela nätterna måste väl betyda att de är opariga? En och en halv månad nu....

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, July 13, 1998 at 11:02:18 (MET DST)
11 juli. Morgon/förmiddagstur innan regnet kom. Den senaste tidens nederbörd har skapat många fina rastplatser för vadare och vitfågel.

VÄLINGE – Hasslarpsån har svämmat över och gett fina vadarmarker. Från bron söder om byns sågs: Svartsnäppa 2, gluttsnäppa ca 20, skogssnäppa 2, grönbena ca 25 och drillsnäppa 1.

SANDÖN – Skäggdopping 1, spovsnäppa 1, gök 1 (galande).

RÖNNEN – Gråhakedopping 1, grågås ca 70, vitkindad gås 1, ljungpipare 10, småsnäppa 1, mosnäppa 1, spovsnäppa 8, kärrsnäppa ca 40, brushane 1 (hane i vårdräkt), svartsnäppa 1, gluttsnäppa 3, kentsk tärna 14 och tobisgrissla 2.

ORNAKÄRR – Högt vatten och stora delar av ängarna och fälten runt omkring är översvämmade. Svartsnäppa 2, gluttsnäppa >8 och gräshoppssångare 1 (sjungande). Dessutom mycke fisk- och skrattmås samt stora flockar stare.

Mats Peterz
Helsingborg, - Monday, July 13, 1998 at 00:01:27 (MET DST)
12 juli. Fälten vid Tåssjö kyrka: 326 grågäss. Antalet ökar varje dag. Också 1 glada noterades. I Kyrkesjön 1 skäggdopping.
Strax final i fotbolls-VM. 2-1 till Brasilien?

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, July 12, 1998 at 20:01:13 (MET DST)
8/7. Rönnen, 17.30-19.30. Äntligen en hel del fågel i rörelse, speciellt på vadarfronten. Kärrsnäppa ca 120, spovsnäppa 4, mosnäppa 1, brushane 1, rödspov 2, skogssnäppa 2, grönbena 1, gluttsnäppa 2 och en flock på ca 40 skärfläckor. Dessutom en rastande tordmule. På Sandön väldigt magert, förutom två gråhakedoppingar.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Thursday, July 09, 1998 at 01:22:59 (MET DST)
8/7. Rönnen 11.15-14.00: Härligt väder och gott om fågel, speciellt vadarna var väl representerade. Skärfläcka ca 50 ex, kärrsnäppa ca 100 ex, spovsnäppa 2 ex, ljungpipare 3 ex, grönbena 5 ex, gluttsnäppor, skogssnäppor, drillsnäppor m m m m. Grågås ca 150 ex rastande. Några bläsänder kunde anas ute på Rönnen. Fiskgjuse 1 ex. Några svarthalsade doppingar såg jag tyvärr inte. Sandön: Mycket vatten och därför inte så gott om vadare, dock en del skärfläckor och en myrspov.
S Rössjöholm: Glada 1 ex. På fälten vid Tåssjö kyrka: 140 grågäss. Rössjön: Fiskgjuseungarna föreföll välmående i två av bona (det tredje ej kontr.). Skarvungarna prövar vingarna på ön.....

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, July 08, 1998 at 15:59:07 (MET DST)
7 juli. Utanför Häljaröds hamn rastade två adulta svarthalsade doppingar i sommardräkt kl. 13.00. Därefter lite kompletterande eftermiddagsobsar från Rönnen, spovsnäppa 1 ex, kärrsnäppa 40-50 ex, mindre strandpipare 1 ad., bläsand 12 ex och bivråk 1 ex str. mot söder.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 07, 1998 at 18:24:25 (MET DST)
980707. Nu har jag försökt rapportera in två gånger,men det fungerar inte. Nu skiter jag i det.
Nick Gräntz < Nick. Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Tuesday, July 07, 1998 at 14:54:06 (MET DST)
980707.Rönnen,0800-0940. Gråhakedoppingar 3 ex ad r,storskarvar 63 ex r,häger 1 ex r,grågäss 64 ex r,gravänder 28 ex pull + 35 ex ad,krickor 12 ex r,knipor 24 ex r,fiskgjuse 1 ex hane,strandskator 3 ex pull + 12 ex ad,skärfläckor 37 ex r,större strandpipare 5 ex juv + 20 ex ad r,ljungpipare 5 ex ad r,tofsvipor 6 ex pull + 31 ex ad,kärrsnäppor 25 ex ad r,rödspovar 2 ex r,rödbenor 2 ex pull + 6 ex ad,gluttsnäppor 2 ex str V,skogssnäppa 1 ex r,drillsnäppor 4 ex r,småtärnor 13 ex ad r(2 ex ruvande ?),ärtsångare 1 ex sj,törnsångare 3 ex sj. Extremt högvatten Sandön-Farhult.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Tuesday, July 07, 1998 at 14:49:27 (MET DST)
980707.Rönnen,0800-0940. Gråhakedopping 3 ex ad r,storskarv 63 ex r,häger 1 ex r,grågås 64 ex r,gravand 28 ex pull + 35 ex ad,kricka 12 ex r,knipa 24 ex r,fiskgjuse 1 ex hane,strandskata 3 ex pull + 12 ex ad,skärfläcka 37 ex r,större strandpipare 5 ex juv + 20 ex ad r,ljungpipare 5 ex ad r,tofsvipa 6 ex pull + 31 ex ad,kärrsnäppa 25 ex ad r,rödspov 2 ex r,rödbena 2 ex pull + 5 ex ad,gluttsnäppa 2 ex str V,skogssnäppa 1 ex r,drillsnäppa 4 ex r,småtärna 13 ex ad(2 ex ruvande ?),ärtsångare 1 ex sj,törnsångare 3 ex sj. Extremt högvatten Sandön-Farhult!
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se >
Ängelholm, - Tuesday, July 07, 1998 at 14:21:37 (MET DST)
6 juli
Hovs hallar 7.00-10.30: 7 havssulor (5 juv, 2 subad), 2 stormfåglar, 3 tordmular, 3 storlommar, 18 sjöorrar, 3 svärtor, 16 bläsänder, 7 brushanar, 11 myrspovar, 1 spovsnäppa. Dessutom ryktades det om att 4 mindre liror skulle ha passerat tidigare på morgonen!

Thomas Wallin <Magnarp>
- Monday, July 06, 1998 at 11:57:24 (MET DST)
Kullen 5:e juli 0530-11.00 Två mindre lira 06.50 och 10.45 Några stormfågel och havssula
Klas Karlsson <marina.klas@lund.mail.telia.com>
Lund, - Sunday, July 05, 1998 at 22:47:44 (MET DST)
5 juli. Rönnen besöktes under eftermiddagen och mellan regnskurarna sågs bl.a. svarthalsad dopping 1 ex kvar på östra sidan, gråhakedopping 2 ex, alfågel 1 hanne, storskrake 1 hona med 5 juv., roskarl 8 ex, mosnäppa 2 ex samt myrspov 1 ex. För övrigt ganska gott om kärrsnäppor, gluttsnäppor och andra vanliga vadararter.
Henrik Johansson
- Sunday, July 05, 1998 at 16:59:03 (MET DST)
5 juli -98. Kullen 05.00 - 08.30 V-VNV 12-13 m/sek. Mindre lira 1 str.(06.55) stormfågel 6ex., tordmule 8ex., sillgrissla 2ex., tretåig mås 1ex. samt storlom 2 str.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, July 05, 1998 at 11:35:45 (MET DST)
4 juli. Rössjön, västra delen. Sex storlommar fiskade tillsammans. Småpratande med varandra hela tiden. Roliga, snarkande läten…
Västersjön. Det förefaller som häckningarna för skäggdoppingarna gått dåligt. Ett par sågs med en juv, övriga utan ungar. Minst 500 tornseglare jagade över sjön.
Tåssjö kyrka. Grågås 99 ex.
Fiskdammarna S Rössjön. Sångsvan ett par.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, July 04, 1998 at 19:58:54 (MET DST)
2 juli. En kvällstur till Rönnen gav bl.a. en ad svarthalsad dopping på vattnet utanför fiskebodarna vid östra delen av lokalen.
Henrik Johansson
- Thursday, July 02, 1998 at 20:31:00 (MET DST)
2 juli. Under gårdagskvällen hördes två vaktlar öster om Ängelholm. Den första spelade ca 500 m norr om Höja längs vägen mot Munka-Ljungby kl. 23.00 och den andra helt nära vägen ca 1 km söder om Mardal mot Spannarp kl. 23.50. Är vaktel denna sommar vanligare än rapphöna?
Henrik Johansson
- Thursday, July 02, 1998 at 18:40:30 (MET DST)
1 juli. Anettes vägbeskrivning ledde mig direkt till vakteln vid Stureholm, som spelade sporadiskt mellan 22.00-22.30. Tack! Dessutom hördes en, möjligen två kornknarrar på samma lokal. På vägen hem stannade jag till vid Röglamosse (SV om Rössjöholm) och där spelade en nattskärra och flera beckasiner (23.00-23.15). Det förefaller alltså som att det finns nattskärra på varenda mosse i området! (Fåratångsmossen, Ugglemossen, Ramnasjö och nu Röglamossen)
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, July 02, 1998 at 11:41:30 (MET DST)
1 juli. Så har (äntligen?) höststräcket kommit igång på allvar och mellan all VM-fotboll finns det förhoppningsvis även tid till lite skådning. Under gårdagen besöktes bl.a. ett överraskande fågelrikt Rönnen och bland obsarna kan nämnas sädgås 1 ex (vad gör den här redan?), gråhakedopping 4 ex, brushane 9 ex, mindre strandpipare 1 ex samt grönbena 17 ex som lyfte och drog söderut. Förresten, var det någon som missade Skånes rockhjältar Wilmer X i Ängelholm i tisdags kväll?
Henrik Johansson
- Wednesday, July 01, 1998 at 19:39:18 (MET DST)
1 juli. De båda kornknarrarna hördes i Harbäckshult, Örkelljunga kl 00.30-00.45. Nu har de låtat i över en månad. Om man räknar ett krex-krex per sekund och antar att de snärper 5 timmar per natt, så blir det ca 1,2 miljoner gånger sedan de anlände!

Här kommer en äldre observation som kanske kan vara av intresse: I den helt igenväxta Lärkholmssjön öster om Rössjön hördes en rördrom tuta 2 morgnar i maj (Nils Rosenlund). Tyvärr missade jag den vid jordbruksinventeringen i området.... Rördrom är väl inte så vanlig i rapportområdet?

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, July 01, 1998 at 15:17:12 (MET DST)


Tillbaka till den aktuella obsboken.


© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.