Observationer juni 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken.


Ikväll (30:e) mellan 22:45 - 23:05 spelade vaktel vid Stureholm. Såg att det kom en förfrågan om bl a dessa fåglar. Jag körde från Rögle förbi Stureholm och följde vägen vänster i 90 graders kurvan. Sedan stannade jag i höjd med Stureholm och där spelade vaktel i en åker som blivit något slagen av vädret. Vakteln måste ha befunnit sig 5-10 meter bort. Hörde även andra läten någon meter från hanen, kan det vara en hona? Häckar dessa fåglar här?
Anette Strand <anette_s@algonet.se>
Påarp, Bjäre, - Wednesday, July 01, 1998 at 00:22:12 (MET DST)


30 juni
Nu är det hög tid att rapportera observationer av årets inventeringsarter – turkduva och svart rödstjärt. Skicka årets obsar till Henrik Johansson med juni-rapporten!

Glöm inte heller att rapportera häckningar för de arter som är märkta med en * i rapporteringsmallen. Det är bra tid att konstatera häckningar nu. Själv har jag t.ex. hittat knölsvanar med bo eller ungar vid Rekekroken, Rönnen, Själrönnen, Sandön, Rögle, Hasslarp (3 par), Svedberga, Rosenlund-Mörarp och Björkeröds mosse. Det finns nog fler!? Rapportera!

Mats Peterz
Helsingborg, - Tuesday, June 30, 1998 at 20:35:40 (MET DST)
30/6. Rössjön 11.00-01.00. Storlom 2, skäggdopping 4, storskarv ca 100 ex, grågås 73 (merparten juv.), storskrake 4 honor, ungar i samtliga fiskgjusebon (som är 3 st och inte 2 som jag tidigare noterat), drillsnäppa minst 6 ex, havstrut 2, gråtrut 8, fisktärna 2. Talltita är väl inte alltför ovanlig runt Rössjön, men en kull kan rapporteras från S om sjön. En glada vid Tåssjö kyrka.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, June 30, 1998 at 14:36:34 (MET DST)
28 juni. Sandön; svarttärna 2, gråhakedopping 7, skäggdopping 4. Rönnen: vitkindad gås 5, tordmule 2, tobisgrissla 2, storspov 20 str, svartsnäppa 8 och brushane 4. Enligt SKOF svararen ska det i helgen setts en svarthalsad dopping vid Rönnen samt i området kring Stureholm 2 spelande kornknarrar och även 2 vaktlar. Någon som vet mer om dessa obsar?
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Monday, June 29, 1998 at 19:20:48 (MET DST)
27 juni - 98. Kullaberg : Pilgrimsfalkarnas tre ungar har i dagarna lämnat bohyllan, de finns ännu runt boplatsen där de bl.a. tränar upp flygförmågan. Detta är ett skådespel, att samtidigt se fem falkar flyga utmed Kullabergs branter. Ett STORT TACK till alla som hjälp till med bevakningen av falkboet, detta pågår ännu en tid. Det är fortfarande beträdnadsförbud inom det avlysta området !
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, June 27, 1998 at 09:24:40 (MET DST)
25-26 juni. Åkte åter till Fåratångsmossen S om Västersjön. Där bjöds det på härliga flyguppvisningar av en spelande nattskärrehane och en hona. Vid flera tillfällen satte sig fåglarna på marken endast några meter ifrån mig. Samtidigt hördes en spelande fågel från Ugglemossen. Från Ramnasjö S om Rössjöholm hördes den 3:e spinnande hanen. Sist men inte minst snärpte de båda outtröttliga kornknarrarna i Harbäckshult 23.55-00.10.
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Friday, June 26, 1998 at 10:35:39 (MET DST)
24 juni
Hasslarp: Alla de tre knölsvanparen har nu kläck ut sina ungar (8, 4 resp. 4 st). Detsamma gäller två av gråhakedoppingparen som hade vardera 1 resp. 2 nykläckta ungar. Ytterligare 2 par ligger och ruvar och dessutom finns nog 2 par till i området (totalt 6 par). Av rastande vadare noterades 2 grönbena, 1 gluttsnäppa och 1 svartsnäppa. Även 1 rörhöna hördes.

Mats Peterz
Helsingborg, - Wednesday, June 24, 1998 at 23:06:32 (MET DST)
23 juni
Börjar morgonen med att spana efter havsfågel på Kullen: Storlom 1, Sjöorre 54, Svärta 3, Storspov 9, Tretåig mås 4 och Sillgrissla 3. Dessutom drog ett par tumlare förbi övervakade av ett gäng havstrutar.
Björkeröd: Inte bara sothönsen har försvunnit från mossen. Knölsvanparet som kläcke fram 5 ungar har nu bara 2 kvar! Vad är det som pågår? Positivt var dock 1 smådopping på bo. Dessutom 1 sjungande rörsångare (varför dyker dom upp den här tiden på året?).

Mats Peterz
Helsingborg, - Wednesday, June 24, 1998 at 23:02:40 (MET DST)
1 ex STENKNÄCK hemma i trädgården (lövskog)sågs den 21 /6 , axtorp utanför munka-ljungby nära ekebo dansbana
p.o holmgren <per-olow.holmgren@team.icl.se>
axtorp (nära ekebo danshak), - Wednesday, June 24, 1998 at 09:50:00 (MET DST)
980621. Sällerås, Örkelljunga. Nattskärra 1 ex spelade. 980618. Bosjöholm, Örkelljunga. Även här en nattskärra.
Tony Svensson <tony.svensson@orkelljunga.mail.telia.com>
Örkelljunga, - Monday, June 22, 1998 at 20:58:20 (MET DST)
21-22 juni. En nattskärra spelade på Fåratångsmossen S om Västersjön. Bräkande himmelsgetter och kattuggla (hördes och sågs) på samma lokal. Åkte sedan upp på Hallandsåsen för att lyssna efter fler nattskärror, men tyvärr blev det inte fler napp. Vädret blev snabbt sämre och kanske tystnade eventuella fåglar?

Ingen orkar väl läsa fler gånger om kornknarrarna i Harbäckshult, men naturligtvis hördes de även denna natt....

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, June 22, 1998 at 12:02:21 (MET DST)
22/6-98. Enligt säker källa så var dom tio mindre lirorna på Kullen den 18/6,nytt svenskt dagsrekord ! Det känns inte helt fel att utse Kullen,till lirornas MECKA.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Monday, June 22, 1998 at 10:09:16 (MET DST)
980621.Sandön,0815-1200. Skäggdopping 3 ex r,gråhakedopping 2 ex r,häger 2 ex,knölsvan 31 ad r,vitkindad gås 1 ex str V,gravand 62 ex r,bläsand 14 ex hanar r,kricka 8 ex hanar r,fiskgjuse 2 ex,tornfalk 1 ex,strandskata 26 ex r,skärfläcka 7 ex r,större strandpipare 2 ex r,storspov 2 ex r,svartsnäppa 5 ex r,rödbena 6 ex r,gluttsnäppa 1 ex r,dvärgmås 1 ex 2k r,kentsk tärna 1 ex ad r,fisktärna 26 ex r,småtärna 5 ex r,svarttärna 1 ex ad r,gök 1 ex hona,järnsparv 1 ex sj,gräshoppsångare 1 ex sj,sävsångare 1 ex sj,kärrsångare 1 ex sj,rörsångare 1 ex sj,ärtsångare 1 ex sj,törnsångare 1 ex sj,gråsiska 1 ex sj.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Monday, June 22, 1998 at 10:02:08 (MET DST)
980618.Kullen,0515-1830.Medobservatörer Lars-Gunnar Lundqvist-Ronneby och Nils Kjelle´n. Stormfågel 50 ex str v,mindre lira 1 ex str V 0614,1 ex str V 0620,1 ex str V 0655,1 ex str V 0802,1 ex str V 1101,2 ex str V 1113,1 ex str V 1200,1 ex str V 1209,1 ex str V 1457,havssula 312 ex str V(åldersfördelning 45 2k,1 2-3k,76 3k,2 3-4k,56 4k,46 5k,86 ej åldersb.),häger 1 ex str N,prutgås 4 ex str O,sjöorre 176 ex str V,storspov 18 ex str S,labb 3-4 ex(mörka),storlabb 1 ex 0702,1 ex 1436,1 ex 1604,1 ex 1735,tretåig mås 2 ex 2k,51 ex ad,4 ex ej åldersb.,kentsk tärna 5 ex ad str S,fisk/silvertärna 6 ex str V,tordmule 3 ex str V,tobisgrissla 3 ex.
Nick Gräntz < Nick. Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Monday, June 22, 1998 at 09:48:57 (MET DST)
20-21 juni. Ut och lyssna efter nattskärror i kväll KOF:are! De var rejält på gång i natt i Örkelljunga. Vi håller på med en inventering i kommunen och jag åkte omkring i mitt område i natt och hörde nattskärror på flera lokaler: Lönsjöholm, Skrikamyren (möjligen 2 ex), Långalts myr, Attarpamossen (2 ex) och Mörkahultsmossen. Sammantaget har vi hört ca 25 ex och då har jag bara fått in uppgifter från hälften av inventerarna!

Slutligen lyckades jag också höra kornknarrarna i Harbäckshult från mitt hus. Mitt 110:onde tomtkryss! Tramsig, men kul fågelskådning för oss som kanske aldrig kommer upp i 300 arter......

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, June 21, 1998 at 14:30:53 (MET DST)
20/6. Från eftermiddagen: lyckade drillsnäppehäckningar kan rapporteras från både Västersjön och Rössjön. Vid Västersjön sprang en unge farligt omkring på den ganska trafikerade vägen S om sjön. De största ungarna i skarvkolonin i Rössjön nu nästan i storlek med föräldrarna. Mycket glupska är dom. I det ena fiskgjuseboet 3 juv. Det andra boet ej kontrollerat. 7 adulta storlommar fiskade i Rössjön. Åtminstone en sångsvan i fiskdammen S om Rössjön.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, June 20, 1998 at 17:22:11 (MET DST)
Midsommardagen den 20.6.1998. Pilgrimsfalkboet, Kullaberg : Jag har idag på morgonen avverkat ett bevakningspass vid häckplatsen. Falkungarna är nu snart i flygfärdig ålder och alla verkar att må väl. Det "serverades" två duvor till dem på morgonen. Den 5 juni ringmärktes de tre ungarna med blå ringar på båda benen. Unge 1 vägde 870 g. och är en hona, unge 2 vägde 600 g. en hane och unge 3 vägde 495 g. också en hane. Det lyckades även att läsa av den gamla honans ringnummer, det är samma norskfödda fågel som häckat på berget i alla år.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Saturday, June 20, 1998 at 15:19:55 (MET DST)
Vid midnatt natten till midsommar. Mellan Mjöhult och Rögle, "där vägen svänger 90 grader höger". 100 m in på den vänstra vägen förbi huset 1 spelande kornknarr. 300 m in på traktorvägen mot Lönhults gård 1 sporadiskt spelande vaktel.
Peter Schmidt <peterkschmidt@hotmail.com>
Helsingborg, - Saturday, June 20, 1998 at 14:34:38 (MET DST)
20/6. De två kornknarrarna i Harbäckshult, Örkelljunga kvar.

Från igår, 19/6, kan berättas att hela backsvalekolonin i grustäkten i Lärkeröd (vid Rössjöns E strand) raserats. Trist syn. Senast jag besökte lokalen räknades 82 bohål. Det kraftiga regnet är orsaken till raset. 20 nya bohål dock påbörjade i en brytningsskärning. Hoppas det går bättre.....

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, June 20, 1998 at 10:10:20 (MET DST)
19 juni
Häckande mindre hackspett med minst tre ungar samt 2 par gråhakedopping vid Hålehall

Kjell-Åke Hall
- Friday, June 19, 1998 at 14:34:21 (MET DST)
18 juni. Gruppen som valde KOFs "logga" visste vad dom gjorde. Juni är en bra månad för Mindre Lira.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, June 18, 1998 at 23:30:14 (MET DST)
18 juni. Lite kompletterande havsfågeluppgifter från Kullen mellan kl. 05.30-15.00. Bl.a. mindre lira 10 str. SW, storlabb 2 str., havssula ca 120 str., stormfågel ca 50 str., tretåig mås ca 50 str., labb 3-4 mörka, smålom 4, svartsnäppa 8 str. och småspov 1 str. Då det fanns folk kvar på lokalen efter att jag lämnade kan säkert uppgifter om mera exakta antal fås via Skof-svararen.
Henrik Johansson
- Thursday, June 18, 1998 at 22:41:44 (MET DST)
980618, I snålblåsten vid Kullens fyr kl.0900-1215. Stormfågel 4, Mindre lira 1 mot väst 1205, Havssula sammanlagt 15 mot väst, Prutgås 1 in mot Skälderviken, Tornfalk 1 (imponerande i vinden), Labb 1, Kentsk tärna 1, Tretåig mås 3, Tobisgrissla 3-4, Sillgrissla 1, m m. / Peter Schmidt
Peter Schmidt <peterkschmidt@hotmail.com>
Helsingborg, - Thursday, June 18, 1998 at 15:51:04 (MET DST)
17 juni. Läste Kalles glädjande rapport om ett gott fågelår på Kullaberg. De senaste dygnens extremt dåliga väder ställer tyvärr till det för framförallt flugsnappare, svalor, sångare och andra insektsätare som inte hittar tillräckligt med föda åt sina ungar. I dag kontrollerades några av småfågelholkarna på Kullen och synen som mötte var minst sagt tragisk. Döda, döende och utsvultna ungar. Trist. Spaning efter havsfågel vid mistluren mellan kl. 09.00-13.00 gav en mindre lira, två havssulor, en stormfågel samt vardera 1 ex av tretåig mås och smålom, samtliga sträckande mot sydväst. Det är dock svårt att en dag som denna känna någon glädje av dessa ströobsar.
Henrik Johansson
- Wednesday, June 17, 1998 at 20:38:37 (MET DST)
980616. Ansvariga för obsboken,bör kanske se till så att rapporterna kommer in snabbare,så behöver inte samma rapport skrivas in tre gånger. Nog om detta fel. På Stenkrossen har det bildats en liten koloni av skrattmås,mellan 10 och 15(13?)bon i det lilla kärret. Är det någon som har konstaterat häckning av mindre strandpipare på Rönnen under senare år ?
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Tuesday, June 16, 1998 at 13:13:50 (MET DST)
Du som varit med och inventerat rastande fåglar i Hasslarp under våren, nu är det dax att skicka in dina rapporter till: Johan Hammar, Kämnärsvägen 11 P:135, 226 46 Lund. Inventeringen kommer att fortsätta även under höststräcket, som redan satt igång och om du är intresserad av att delta går det bra att hämta ut inventeringsprotokoll härifrån hemsidan under inventeringar. Tack till er som inventerat under våren, fortsätt inventera och jag ser fram emot ännu fler inventerare under hösten. Inventera mera.
Johan Hammar <nbi97jha@student3.lu.se>
Lund, - Tuesday, June 16, 1998 at 10:12:38 (MET DST)
980615.Farhult. Grågås 1,gravand 74 ad + 6 pull,skedand 10 hanar,stjärtand 3 hanar,kricka 7 hanar,bläsand 6 hanar,strandskata 102,skärfläcka 16,svartsnäppa 7,rödbena 6,storspov 8,tofsvipa 24,brun kärrhök 1 hona,skäggmesar hörda.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm , - Monday, June 15, 1998 at 13:55:26 (MET DST)
980615.Farhult. Grågås 1,gravand 74 ad + 6 pull,skedand 10 hanar,stjärtand 3 hanar,kricka 7 hanar,bläsand 6 hanar,strandskata 102,skärfläcka 16,svartsnäppa 7,rödbena 6,storspov 8,tofsvipa 24,brun kärrhök 1 hona,skäggmesar hörda.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm , - Monday, June 15, 1998 at 13:54:32 (MET DST)
980615. Farhult. Grågås 1,gravand 74 ad + 6 pull,skedand 10 hanar,stjärtand 3 hanar,kricka 7 hanar,bläsand 6 hanar,strandskata 102,skärfläcka 16,svartsnäppa 7,rödbena 6,storspov 8,brun kärrhök 1 hona,skäggmesar hörda. För övrigt sågs 4 stjärtandshanar vid Sandön.
Nick Gräntz < Nick.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Monday, June 15, 1998 at 13:29:11 (MET DST)
14 juni
Kullaberg: Rosenfink ca 10. Kan bekräfta Karl Nilssons notering att alla sothöns i Björkerödsmossen är borta. Drygt fem par fanns tidigare i våras. Var har dom tagit vägen?
Hasslarp: Gråhakedopping 6, grönbena 2, skogssnäppa 1 och svartsnäppa 7 (nu har höststräcket definitivt börjat). Inventerade även backsvalebon i jordhögarna söder om Fleningedammarna. Genom att gräva ut små "brinkar" har man med enkla medel skapat förutsättningar för häckning. Totalt bedömdes 57 bohål vara bebodda. Tänk vad lite som behövs för att hjälpa en art som idag har svårt att hitta lämplig häckningsbiotop!

Mats Peterz
Helsingborg, - Sunday, June 14, 1998 at 17:26:45 (MET DST)
13 juni Kullen
En dryg halvtimmes spaning efter havsfågel gav 1 stormfågel, 1 storlabb och 3 kentska tärnor. Storlabben var mer eller mindre stationär - jagade trutar och landade på vattnet vid flera tillfällen.

Mats Peterz
Helsingborg, - Saturday, June 13, 1998 at 23:49:45 (MET DST)
11-12 juni. Ännu en kvällstur i Örkelljunga kommun. Nattskärror hördes i Långalt, Smedhult, Lönsjöholm/Vemmentorp och vid Store mosse (sistnända lokal Peter Hector). Kattugglor hördes vid i princip varje stopp, så också morkullor.

De 2 kornknarrarna i Harbäckshult kvar. Båda snärpte outtröttligt 00.45. - 01.00.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, June 12, 1998 at 10:19:37 (MET DST)
11 juni 1998. Kullen. Punkttaxerade för nittonde gången på Kullaberg, stabiliteten i antalet arter är förbluffande. 60 arter även i år, 1/3 av alla räkningar. I år räknade jag in den hundrade arten, en sjungande RÖDVINGETRAST. F.ö. verkar det vara ett gott fågelår på berget. På västra halvan av berget hade jag 19 sjungande ROSENFINKAR. Totalt hördes ett 30-tal GRANSÅNGARE. I år hördes och sågs ovanligt många hackspettar, 3 arter, även SKOGSDUVA var ovanligt talrik. Vid Himmelstorp hördes och sågs en MINDRE FLUGSNAPPARE, tyvärr utanför räkningen. PS. var har SOTHÖNSEN blivit av, Björkerödsdammen är tom. Knölsvan??
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, June 11, 1998 at 18:54:19 (MET DST)
10 maj. En rödvingetrast sjöng i Ljungabolet, nere vid Västersjöns strand nu på e.m. Häckning?? I Västersjön 5-6 par skäggdopping, 1 storlom, knipor med ungar och 5 fisktärnor. Häckar tärnorna vid sjön? Försökte åter att räkna antalet ungar i skarvkolonin i Rössjön, nu från både södra och norra stranden. Mellan 20 och 25 ungar kunde ses, men något bo skyms av sly. I minst 2 bon fanns 3 ungar. Några par ligger fortfarande på bona, ruvar eller har mycket små ungar. 4 storlommar sågs även. Rikligt med svalor (alla 3 arterna) och tornseglare jagade över de båda sjöarna.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, June 10, 1998 at 16:16:37 (MET DST)
fm 9/6, Skäralid, Skärån strax söder om Kopparhatten, 1 par Forsärla med åtmindstone 1 nyss utflugen juv. / Peter Schmidt
Peter Schmidt <peterkschmidt@hotmail.com>
Helsingborg, - Tuesday, June 09, 1998 at 21:30:38 (MET DST)
8-9 juni. Kvällstur i Örkelljunga. Nattskärra hördes i Vemmentorp och i Bosjöholm. En orre spelade 23.00! på Skrikamyren (N om Långalts myr). Flera kattugglor ropade och vid Skrikamyren hördes tiggande ungar. Vattenrall spikade i Långasjön (N Åsljunga). Slutligen snärpte de båda kornknarrarna i Harbäckshult 00.30.

Finns det ingenting att rapportera?

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, June 09, 1998 at 13:24:17 (MET DST)
7 juni, kvällstur:
Sandön: Tretåig mås 1 (2k), dvärgmås 1 (2k+), snatterand 5, kustpipare 3 och kentsk tärna 2.
Hasslarp: Bläsand 4, skedand 2, gråhakedopping 8 och mindre strandpipare 1.

Mats Peterz
Helsingborg, - Sunday, June 07, 1998 at 23:13:48 (MET DST)
7 juni. Rössjön 16.00-18.30. 1 svarttärna tillsammans med 10 fisktärnor jagade fram över sjön. Första gången jag ser svarttärna i Rössjön. Förra året såg jag emellertid 2 fåglar i Västersjön, ungefär vid samma tid. Vad betyder egentligen de här sommarfynden? Någon som vet?
Från skarvkolonin kan rapporteras att ca 15 juvenila fåglar kunde ses från södra stranden.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, June 07, 1998 at 22:09:49 (MET DST)
7 juni. De två kornknarrarna i Harbäckshult hördes kl 11.50 och 00.10. Från igår, 6 juni, kan berättas om ett sångsvanspar med sju!! ungar i "Nybodamm" vid Herrevadskloster.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, June 07, 1998 at 10:07:55 (MET DST)
Var ute på nattlyssning vid Sibirien,Klören och i Vegeholm 5/6. Endast 3 nattskärror noterades,hornuggla 1 hona,3 olika kullar av kattuggla och 1 kärrsångare. Den något kyliga natten påverkade möj- ligen resultatet.
Nick Gräntz < Nic k.Gräntz@.home.se>
Ängelholm, - Saturday, June 06, 1998 at 10:45:35 (MET DST)
5 juni. Var ute vid Sandön-Vegeåns mynning under kvällen, mest för att kolla hur det går för häckfåglarna. Ca 20 par fisktärnor ruvar och håller sig väderläget någorlunda stabilt fram till midsommar tror jag chanserna är goda för ett bra resultat. Vad gäller småtärnorna är det mera osäkert då endast några enstaka par noterades. Däremot hade både strandskatorna, rödbenorna och större strandpiparna kläckt där en unge av den senare arten ringmärktes. Andra observationer av intresse var lärkfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, tretåig mås 1 (2k) rast.!, kustpipare 4 ex samt gräshoppsångare 1 sj. Vid Görslövsåns mynning noterades förutom flera kullar skärfläckor även fyra snatteränder.
Henrik Johansson
- Friday, June 05, 1998 at 22:44:54 (MET DST)
5 juni. 2 kornknarrar spelade i Harbäckshult 03.15-03.30.
Sista inventeringen "Fåglar i skånska jordbrukslandskapet" i Lärkeröd. Nämnas kan 1 sj rosenfink (har aldrig hört den i trakten av Rössjön/Lärkeröd tidigare) en fiskgjuse med riktning Rössjön 04.30. och ett sjärtmespar matande nyligen utflugna ungar. Flera gökar underhöll hela morgonen,varav en i röd fas. Ganska bra fart på beckasiner och skogssnäppor. Storspovarna syntes emellertid inte till.

Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Friday, June 05, 1998 at 09:20:52 (MET DST)
4 juni. Så har en koloni med backsvalor kommit till grustäkten i Lärkeröd till slut. Men istället för att bygga i någon vanlig skärning har de byggt bon i en smal "ås" på ett upplag av sorterad sand. 78 bon byggda, varav ett rakt igenom åsen. Det blev alltså en tunnel istället för ett bohål! Det hela kommer sannolikt att sluta med förskräckelse. Om inte hela åsen rasar ihop av sig själv så åker väl alltsammans iväg på en lastbil snart...... Svalorna flög dock muntert omkring i täkten och verkade mindre bekymmrade än jag.
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Thursday, June 04, 1998 at 20:53:05 (MET DST)
Traneröds mosse/Söderåsen 3 juni -98. KOF-exkursion med ett trettiotal deltagare. Härligt traditionell vandring med en fenomenal avslutning; Nattskärrorna (minst 4 ex) kom igång relativt tidigt, strax efter 22-snåret. - Vi hade en komplett nattskärrekväll ! Vi såg dom; i tuben, längs en gren, 60 meters håll ! Vi fick uppleva flera flyguppvisningar och decibellstarka vokala prestationer. - Det här var "kanon" !
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, June 04, 1998 at 08:31:56 (MET DST)
3 Juni-98 Mellan Josefinelust och Ablahamn (Kullaberg) satt det minst 3 Sommargyllingar mellan kl 05.30-06.00. De försvann då golfarna tog golfbanan i besittning.
Henrik Ehrenberg <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Wednesday, June 03, 1998 at 19:57:33 (MET DST)
2 juni 1998. Från Pilgrimsfalkarna på Kullaberg kan jag rapportera att allt är frid och fröjd. De tre tidigare helt vita dunungarna har nu fått en brunaktig ton i dräkten, de har dessutom växt mycket. Det är två större och en mindre unge, om detta tyder på två honor och en hane får den kontroll och ringmärkning som ska ske i helgen utvisa.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, June 02, 1998 at 21:53:16 (MET DST)
Pingsthelgen har varit njutningsfull, gladan har bl a varit och hälsat på och "mina"rapphöns syns och hörs ibland,inga kycklingar observerade än!?
Henrik Mundt <xoj048w@tninet.se>
Ekeby, - Tuesday, June 02, 1998 at 15:09:14 (MET DST)
980601. Tereksnäppa 1 ex str V Rönnen på förmiddagen. Detta var andra fyndet i nordvästra Skåne denna vår. Därmed har både GULBRÖSTAD SNÄPPA,Rosenstare och Tereksnäppa observerats på Rönnen. Helt fantastiskt !
Rolf Helmersson <Micke.Grantz@.home.se>
Ängelholm, - Tuesday, June 02, 1998 at 14:23:51 (MET DST)
1 juni. Gick runt Rössjön (pust!). Det var väldigt dimmigt ute på sjön, men följande kunde noteras: Storlom 2 par utan ungar, skäggdopping 1 ex, grågås 4 par med ungar, storskrake 5 honor fiskade tillsammans (inga ungar), fiskgjuse 2 par, skogssnäppa 3 ex, drillsnäppa minst 5 ex. Ganska mycket fågel sjöng för att vara mitt på dagen, men tyvärr ingen mindre flugsnappare, vilken jag bestämt mig för att finna......
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, June 01, 1998 at 18:11:17 (MET DST)
1 juni
Hasslarp: Gråhakedopping 7, smådopping 2, grönbena 1, drillsnäppa 1 och skogssnäppa 2 (nu är höststräcket igång!?). Flera gravandpar hade nykläckta ungar.
Sandön: Gråhakedopping 2, prutgås 1.
Stenkrossen: Tobisgrissla 1. En liten skrattmåskoloni (6 bon) har etablerat sig på udden.

Mats Peterz
Helsingborg, - Monday, June 01, 1998 at 14:30:31 (MET DST)
1 juni
På min ruta i jordbruksinventerigen vid Engeltofta gård finns en knappt 500 m lång bäckravin i ett annars monotont åkerlandskap. I denna ravin sjöng i morse 6 kärrsångare!! Dessutom passerade en glada och flodsångaren borta vid Ulriksfält sjöng för fullt kl 4.00.

Vid Grytskär 2 skärfläckor (sällsynta på Bjäre, trots närheten till Rönnen o Farhult), 2 småtärnor och 3 tobisgrisslor.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ählm resp Magnarp, - Monday, June 01, 1998 at 09:21:31 (MET DST)


Tillbaka till den aktuella obsboken.
© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.