Observationer november 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken.


29 november - strax över noll och dimma. Så tyst att man kunde höra det sista eklövet släppa taget i Stureholmsskogen och singla ner i blötsnön. En sån där dag som bara lär duga till stärbhusutredningar, släktmiddagar och självmord - välj själv. Kråkor hukade vid vägkanten och lite här och där satt vråkar som mörka klumpar i trädtopparna och väntade på att något ätbart skulle komma förbi. Men trots allt, en ganska mysig dag kring Stureholm och Västraby såg jag duvhök försöka slå hare, blå kärrhök över trädesåkrarna, fjällvråk och tornfalk ryttlande och en flock på 25 steglitsor. Lägg därtill nötkråka och spillkråka så blir artlistan trots allt ganska trevlig. Bengt Hertzman
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, November 30, 1998 at 18:36:07 (MET)
HÖGANÄS RENINGSVERK 29 NOVEMBER Forsärla 1 ex, Storskrake 3 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, November 30, 1998 at 09:11:36 (MET)
Sönd 29 november. En eftermiddagstur till Vattenmöllan gav följande: Bläsand ca 60 ex, Kricka 16 ex, Blå kärrhök en hane, Enkelbeckasin 6 ex, Dvärgbeckasin 1 ex och Sävsparv hördes vid Nils på norr. Vid fågelbordet hemma 25 starar och cirka 300 björktrastar. "Mina turkduvor" är fortfarande kvar, de har tydligen inte dragit in till stan ännu.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 29, 1998 at 22:11:14 (MET)
29 november. Den från igår upptäckta vattenpiplärkan var kvar vid Stenkrossen i dag på eftermiddagen. I övrigt kan nämnas en gammal havsörn strax norr om Spannarp vid lunchtid.
Henrik Johansson
- Sunday, November 29, 1998 at 18:27:37 (MET)
29 november
1 gammal havsörn i Farhult, 1 alfågelhona och ca 50 bläsänder vid Stenkrossen och 1 nötkråka, 5 sångsvanar, 6 krickor och ca 20 storskrakar vid Sandön. Dessutom en hel del övervintrande vadare: 1 storspov vid Farhult och 2 dito på Rönnen. 11 storspovar, 9 strandskator och ca 10 kärrsnäppor på Sandön.

Thomas Wallin
- Sunday, November 29, 1998 at 13:01:47 (MET)
28 november. En runda på ett disigt och råkallt Bjäre gav bl a en honfärgad svart rödstjärt vid Kattviks hamn samt åtta skärsnäppor och en blå kärrhökhanne vid Torekovs hamn. Mest fågel var det annars vid Torekovs rev. Enstaka rödbenor, kärrsnäppor, krickor, bläsänder och ett tiotal starar. Dessutom minst tio skärpiplärkor varav en som var otäckt ljus! Hur jag än försökte stämde den inte tillräckligt mycket för att bestämmas till vattenpiplärka. (suck)
Henrik Johansson
- Saturday, November 28, 1998 at 21:17:50 (MET)
981128. Rössjön: skäggdopping 5 ex, brunand 18 ex, strömstare 1 ex (Möllan, Rössjöholmsåns utlopp), grönsiska ca 300 ex, bergfink ca 1000 ex.
Snäckebotorp: obestämd korsnäbb minst 5 ex.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, November 28, 1998 at 14:50:10 (MET)
981128. Årnacke hamn - Rönnen. Trots det tråkiga vädret sågs följande arter. En Vattenpiplärka upptäcktes längs stranden mellan Stenkrossen och N Häljaröds hamn kl 11.00. Där sågs också ca 10 ängspiplärkor och en skärpiplärka. I området även ca 20 vinterhämplingar, en gravand, 8 storspovar, 1 alfågel och mycket björktrastar.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsinborg, - Saturday, November 28, 1998 at 13:47:28 (MET)
27 november. Sandön - Vegeåns mynning: rördrom 1 ex, blå kärrhök 1 ex, alfågel 3 ex och sävsparv 5 ex. Vid järnvägsbron i Skälderviken en flock med 20 steglits.
Henrik Johansson
- Friday, November 27, 1998 at 19:06:30 (MET)
981125 kl 14.15 en ung KUNGSÖRN sågs från bilen mellan bialitt och svalöv. de vita teckningarna på vingar och stjärt lyste klart i det bleka novemberljuset.örnen gjorde ett utfall mot en stackars häger som lyfte under högljudda protester.
p.o holmgren <per-olow.holmgren@team.icl.se>
munka ljungby, - Thursday, November 26, 1998 at 22:24:20 (MET)
981126. 12.45-15.00. I ett mycket dimmigt Rössjön sågs bl a 5 skäggdoppingar, 12 brunänder och ett tiotal knipor. Dessutom en del svanar och gäss långt ut. Trollehallar: stjärtmes ca 10 ex. Lärkholm: stenknäck ca 30 ex, mindre korsnäbb ngr ex hördes. I Lärkholmsån slutligen en strömstare.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, November 26, 1998 at 18:47:54 (MET)
981121 Lite sent men dock .... Stenkrossen lördag e.m.;1ex enkelbeckasin, 1ex dvärgbeckasin, 2ex svarthakedopping och 1ex gråhakedopping. 981122 Starby/Bläsinge;1ex juv kungsörn,1ex subad havsörn och 3ex vinterhämpling
LEIF DEHLIN <LEIF.DEHLIN.1112@SFR.SE>
KLIPPAN, - Tuesday, November 24, 1998 at 13:34:00 (MET)
981123 På Hallands Väderö håller 3 havsörnar till, i fredags i sällskap med 1 jagande pilgrimsfalk. I Stensån 2 strömstarar
Anette Strand <anette_s@algonet.se>
Lund, - Tuesday, November 24, 1998 at 00:01:46 (MET)
981122. Snäckebotorp/Lärkholm: 2 strömstarar i Lärkholmsån (enligt fader på jaktpass).
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, November 22, 1998 at 18:22:08 (MET)
22 november
Sol o kraftig (fast kall!!) vind är ju som gjort för rovisar - o rovisar blev det: mellan Rögle, Västraby och Stureholm en ung kungsörn, en gammal havsörn, 1 gammal pilgrimsfalk, 2 honfärgade blå kärrhökar, flera fjällvråkar, ormvråkar o tornfalkar. Dessutom 1 varfågel, ca 60 sångsvanar och ca 300 kanadagäss.
Vid Rönnen 3 storspovar, 11 bläsänder, 1 smålom, 1 tobisgrissla, 2 gråhakedoppingar och ca 5 skäggdoppingar.
På Sandön 1 spetsbergsgås tillsammans med ca 10 grågäss. 1 havsörn (förmodligen samma ex som ovan) skrämde upp åtskilliga hundra gräsänder. Vidare 3 storspovar, 6 strandskator, 1 gravand och ca 15 vinterhämplingar.

Per Muhr o Thomas Wallin
Ählm resp. Magnarp, - Sunday, November 22, 1998 at 14:58:45 (MET)
22 november. Spillkråkorna tycks röra på sig. 1 ex sträckte söderut över Höganäs.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 22, 1998 at 11:13:51 (MET)
21 november
Grytskär på eftermiddagen: 1 svarthakedopping, 3 sångsvanar och ca 50 havstrutar. Snuskigt kallt och blåsigt!!!!

Thomas Wallin
Magnarp, - Saturday, November 21, 1998 at 21:34:14 (MET)
Lördag 21.11 1998.Då vi körde vägen mellan Välinge och Kattarp fick vi, efter skogen på höger sida, se en fantastisk uppvisning av två unga Kungsörnar. På mycket nära håll såg vi dem kretsa runt och även sitta i ett träd. Efter ca tjugo minuter drog de sig österut mobbade av kråkor.
Göte Nilsson,Marie och Lydia Gadolin
- Saturday, November 21, 1998 at 15:53:45 (MET)
20 november. En prutgås och en kustpipare på Rönnen.
Henrik Johansson
- Friday, November 20, 1998 at 21:12:13 (MET)
19 november
Rössjön: nötkråka 1, spillkråka 1, stjärtmes c 20, bergfink 500-1000, skäggdopping ca 10, brunand ca 25, sångsvan 1

Thomas wallin
Magnarp, - Friday, November 20, 1998 at 08:22:46 (MET)
981118 Vid väg 112 i höjd med Farhult. 1 gammal havsörn flygande söderut
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Wednesday, November 18, 1998 at 21:49:28 (MET)
981118. 15.20-16.00. Västersjön E delen: skäggdopping 5 ex, knipa 10-tal ex, korsnäbb ngr hördes. Rössjön: skäggdopping 8 ex, sångsvan 1 ex, brunand 22 ex, knipa ngr. 20 sädgäss sträckte S. Kallt!
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, November 18, 1998 at 16:44:05 (MET)
981118: En klar och vacker dag men ack så bitande kallt i vinden.Vid Rönneås översvämningsmarker mellan Mardal och Starby 2 spetsbergsgäss, ca 70 kanadagäss, ett 30-tal sångsvanar och 2 fjällvråkar.Över Rögle en gammal havsörn som flög bort mot Svedberga och vid Vegeholm en varfågel.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, November 18, 1998 at 14:23:53 (MET)
981117. 20-tal sidensvansar i Örkelljunga idag. Det finns inte så mycket kvar för dem att äta, så de lär väl inte stanna länge. Björktrastarna har kalasat.
I söndags, 15/11 noterades bl a 26 brunänder och 1 skäggdopping i Västersjön samt några enstaka skäggdoppingar i Rössjön. De stora bergfinksflockarna från förra helgen lyste däremot med sin frånvaro.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, November 17, 1998 at 14:43:28 (MET)
15 november -98. Ornakärr, ängarna står helt under vatten. Obsar, bl. a Fjällvråk 4 ex, blå kärrhök 1 honf, sångsvan 27 ex tofsvipa 325 ex och 150 ljungpipare. Vid Görslövsåns mynning sågs kustpipare 1 ex, blå kärrhök 1 honf, enkelbeckasin 6-7 ex och steglits 19 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 15, 1998 at 22:37:12 (MET)
Fåglar i Nordvästskåne 1997
Den nya Fåglar i Nordvästskåne har utkommit!! Läs om alla obsar under 1997, om kustfågelfaunan på Kullaberg, om ringmärkning vid Hasslarps sockerbruksdammar och om ett försök att uppskatta den häckande grågåspopulationen vid Tåssjö. Mer info här!!!!

Web-gruppen
info@kof.nu, - Sunday, November 15, 1998 at 22:05:46 (MET)
15 november 1998
Flexibilitet och anpassning är ju honörsord i dagens Sverige – även inom KOF. När dagens exkursion gick av stapeln hade vi rapporter om att en större beckasinsnäppa fanns i Foteviken. Planerna lades därför upp efter detta och första etappmålet blev denna lokal. Efter en god stunds letande hittade vi, till allas glädje, vad vi sökte. I Foteviken låg även mängder av bläsänder och grågäss. Stora flockar av tofsvipa och ljungpipare drog runt i skyn. De som inte satt inne och fikade fick se 1 blå kärrhök dra fram över vassarna längst in i viken.
Vädermässigt dominerades dagen av en frisk ostvind som svepte genom märg och ben. Vi trodde att vi skulle komma undan vinden uppe vid Barsebäck, men det var inte så lätt. I skydd av några buksar kunde vi dock inta dagens sista fika. Kaffet värmde, liksom den havsörn som kom flygande vid vår ankomst.
Nöjda återvände 10 genomblåsta KOF’are till hemmet för att efter väl förrättat värv inta en stärkande söndagsmiddag.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, November 15, 1998 at 18:54:57 (MET)
Söndag 15 november. Över fälten mellan Höghult och Stureholm såg jag en ung Pilgrimsfalk. Den jagade bland stora flockar av Ljungpipare och Tofsvipor. Den hade tyvärr ingen lycka med sig denna gången. Tilläggas kan en Berglärka vid Fria bad i Helsingborg fredagen den 13 november.
Lars Göte Nilsson <larsgoete.nilsson@hoganas.mail.telia.com>
Helsingborg, - Sunday, November 15, 1998 at 14:19:33 (MET)
14 november, Strandbaden "ören" : Bl.a. Bläsand 230 rastande, Skärpiplärka 5 ex, Vinterhämpling 12 ex, Snösparv 16 ex. samt Svart rödstjärt 1 ex. uppe bland husen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, November 14, 1998 at 21:11:30 (MET)
12 november. Hej! Tänkte bara dela med mig av en rapport jag fick av Johan Hammar. I söndags, alltså den 8 november, såg han inte mindre än nio rastande berglärkor på ängen norr om Lervik. Således verkar det vara ovanligt gott om dem i år här i nordväst.
Henrik Johansson
- Thursday, November 12, 1998 at 16:51:16 (MET)
10 november. En runda i blåsten och diset gav inte mycket. Det är väl bara att erkänna att vintern nalkas. Kullen: Dubbeltrast 1 ex, Järnsparv 1 ex och Snösparv 1 ex. Vattenmöllan, 125 Havstrutar och en enkelbeckasin. Ören, Vinterhämpling 25 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, November 11, 1998 at 19:15:29 (MET)
8 november: Vinterfågelräkning vid Nellåkra en gråkall dag med regn av och till. Mycket trast i luften, 1500 björktrastar och 15 dubbeltrastar t ex. En del rastande tofsvipa och ljungpipare. Dagens klo blev dock en ung kungsörn som gjorde en halvhjärtad attack mot 8 rastande sångsvanar på en åker. Misslyckades så klart och blev grundligt utskälld av två korpar!. Några sjungande rödhakar värmde i kylan!
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
Helsingborg, - Tuesday, November 10, 1998 at 17:05:12 (MET)
10.000!!!
Idag har den 10.000:e kof-surfaren loggat in i vår virtuella obsbok, se räknaren längst ner på sidan. Styrkta av de 10.000 besöken på mindre än ett år planerar vi i web-gruppen för flera nyheter inom kort. Hör gärna av dig om du har några idéer om vad som borde finnas på sidorna!!
Christer, Boris, Mats o Thomas

web-gruppen <info@kof.nu>
- Monday, November 09, 1998 at 20:35:14 (MET)
8 november
5 vitkindade gäss och 4 storskrakar vid Rönneås utlopp i Skälderviken

Thoams Wallin
- Sunday, November 08, 1998 at 21:31:43 (MET)
8 november 1998
Kullen fram till 10-tiden tillsammans med Karl Nilsson. Den analkande vintern gör sig alltmer påmind. Arter som sångsvan (16 str), sidensvans (17) och storskrake (35 str) skvallrar om vad som är på gång. En handfull dubbeltrastar och 8 stjärtmesar var ute och vände vid spetsen. En sen trädpiplärka passerade mot söder och 1 blå kärrhök sträckte in. Både gröngöling och spillkråka hördes från skogen.
I mossen vid Björkeröd låg 8 sångsvanar. Karl lyckades stöta 1 enkelbeckasin i strandkanten. En stor flock björktrast (ca 500) drog fram över berget.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, November 08, 1998 at 13:07:14 (MET)
981107. Rössjöholm. Enorma flockar med bergfink. Mellan kl. 09.50 och 10.10 passerade ett massivt sträck rakt över Rössjön med riktning Hallandsåsen. När formationen var som tätast under några minuter bedömde jag att det passerade mellan 500 och 1000 fåglar i sekunden. Jag uppskattar att hela flocken bestod av minst 300 000 individer, och håller det inte för otroligt att det rörde sig om upp till en halv miljon. "Mindre" flockar om 1000-10 000 fåglar sågs sedan på flera platser. Ca kl 12.00 upptäckte jag åter flocken (eller annan flock?), strax öster om parkeringen Trollehallar. Under ca 10 minuter passerade minst 50 000 ex. Närmre Lärkeröd sågs sedan ytterligare ett stråk, parallellt med föregående, något glesare men markant bredare. Sannolikt fick jag bara se "svansen", men dock minst 50 000 ex även här. Makalöst skådespel. Börjar likna januari 1993.
Inspekterade några bokskogar norr om sjön och dessa var rejält vitprickiga av spillning.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, November 07, 1998 at 19:50:47 (MET)
5 november Rönnen Havsörn ad 1ex
Teuvo Karjalainen <karja@hotmail.>
Tånga, - Thursday, November 05, 1998 at 19:57:39 (MET)
Nytt!! Nytt!!
Nu finns en förteckning över fågelarter observerade inom Kullabygdens Ornitologiska Förenings rapportområde på våra websidor, kolla här!!

webgruppen
- Thursday, November 05, 1998 at 16:46:30 (MET)
5 november. Flinka sjö, Örkelljunga: varfågel 1 ex mumsade på en gärdsmyg 5 m från fågeltornet.
Lärkeröd: glada 1 ex, spillkråka 1 ex.
Rössjön: mellan regnskurarna noterades 15 skäggdoppingar, 30-tal knipor samt några enstaka skarvar. Gott om domherre, bergfink och grönsiska. Inga tallbitar ännu....

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, November 05, 1998 at 14:58:01 (MET)
5 november. Höganäs reningsverk: Ladusvala 1 ex., som förmodligen hade all möda i världen att hitta insekter.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, November 05, 1998 at 11:00:07 (MET)
4 november. Sex ganska orädda berglärkor höll till på stranden mellan Sibirien och Klören vid 15-tiden.
Henrik Johansson
- Wednesday, November 04, 1998 at 21:40:19 (MET)
3 november. Kullen Trädlärka 2 ex, Dubbeltrast 8 ex, Sidensvans 22 ex, Hämpling 1 ex, enstaka Snösparvar, Gråsiskor och Vinterhämplingar. Några kompletterande obsar från Teuvo K. Kullen 1 november, Ärtsångare 1 ex samt en Rödstjärts hona.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, November 03, 1998 at 22:18:42 (MET)
Lite senhöstobsar från söderåsen, 1 nov. ca 25 000 bergfink vid Maglaby kärr, sträckte mot nv. 1 varfågel vid Maglaby kärr och 1 dito jagande sork vid Körslätt. 1 sjungande strömstare i Körslättsravinen. Vidare 3 trädlärkor, 2 vinterhämplingar och 75 sångsvanar sträckande vid Maglaby kärr den 31 okt. Dessutom en del mindre korsnäbb här och där och massor av domherrer! Vargavinter på gång?
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, November 03, 1998 at 16:37:38 (MET)
2 november,Strandbaden: Svårt att uppskatta, men ca.50 - 100.000 ex Bergfink str.under 5 min. över i riktning mot Kullaberg. I min trädgård fanns även 1ex. Gransångare.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, November 03, 1998 at 08:57:07 (MET)
981102. En kattuggla. Den har nu installerat sig inför höstsäsongen på sin favoritplats, en gren på 10-15 meters höjd. Detta i en björk, ca 50 m från mitt kontorsfönster inne på F 10s flottiljområde.
Magnus Persson <mag.per@mailbox.swipnet.se>
Ängelholm, - Monday, November 02, 1998 at 19:24:15 (MET)
1 november. Klören stenskvätta 1 ex. 4 ex i rapportområdet en novemberdag måste vara rekord. Det är väl inte osannolikt att några av dessa är av rasen leucorrhoa, som blåst hit med västvindarna från Island eller Grönland. I övriga landet har några av denna rasen ringmärkts under oktober.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 01, 1998 at 20:30:49 (MET)
1 November. Började dagen vid Domsten där en hel del ormvråk lämnade landet. Totalt sågs fram till kl. 11.30, 212 ex. Sparvhök sträckte med 28 ex, fjällvråk 10 och blåhök 1 hona. Bland rastarna kan nämnas 1 kontinental stjärtmes tillsammans med 5 "vanliga" stjärtmesar samt en gransångare. Vidare till Arilds hamn där årets 2 sista (?) ladusvalor sågs. Gjorde ett stopp vid Rekekroken och såg bl a; 12 svarthakedopping, 20 skäggdopping, 6 smålom, 10 sillgrisslor och 5 tobisgrisslor. Körde vidare till Rönnen där en glad Rolf Helmersson förkunnade att han sett en Kungsfågel sångare vid Heljaröds gården vid 11-tiden. Efter en stunds letande hittade jag den vid 15-tiden tillsammans med en del kungsfåglar. Enligt svararna är det stor rörelse av tallbit så det är bara att vara på hugget....!
Thomas Svanberg
Sundets pärla, - Sunday, November 01, 1998 at 20:07:07 (MET)
1 November. Thomas Svanberg hittade en Kungsfågelsångare nedanför Heljarödsgården (500m öster om Rönnen)Den var tillsammans med kungsfåglar och en del olika mesar. Fågeln var kvar när jag lämnade den klockan 16.20. Hoppas att den blir kvar någon dag så fler får se denna oerhört vackra fågel.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, November 01, 1998 at 19:15:50 (MET)
1 november. En dvärgbeckasin vid Lervik och två stenskvättor innanför Grytskären.
Henrik Johansson
- Sunday, November 01, 1998 at 19:14:05 (MET)
1 november, Strandbaden : En flock på 120 ex.Vinterhämpling samt 9 ex. Snösparv höll till på "Ören". Höganäs, "Jompes": Stenskvätta 1 ex. samt Vinterhämpling 27 ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, November 01, 1998 at 17:03:49 (MET)
1 November - 98, Kullen; som nu är utan vindmätare, den vek sig på mitten i blåsten under gågna veckan ! Obsar bl.a. Svart rödstjärt 1 ex. Trädlärka 2 ex. Snösparv 5 ex. Mindre korsnäbb 10 ex. Varfågel 2 ex. Sidensvans 3 ex. Blå kärrhök 2 ex. samt 3-4.000 str. Bergfinkar. Från gårdagen (31.10.) bl.a. 2 instr. Jordugglor och 15 Mindre sångsvanar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, November 01, 1998 at 16:50:27 (MET)
Tillbaka till den aktuella obsboken.
© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.