Observationer oktober 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken
.


981031. Några obsar utanför rapportområdet. Värsjön, Örkelljunga: brunand 123 ex, storskrake minst 80 ex. Hjälmsjön, Örkelljunga: sjöorre 1 ex. Flinka sjö, Örkelljunga: skäggmes 15-20 ex. Sistnämnda observation av Janne Johansson och Peter Hector.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, October 31, 1998 at 19:33:36 (MET)
31 oktober
Några morgontimmar vid Båstads hamn, bl.a. med radioinspelning för Naturmorgon i P1. Vinden hade mojnat men rörelsen på fågel var god: 1 dvärgmås, 3-4 tretåiga måsar, 2 smålommar, 4 alfåglar, ca 15 svärtor, ca 30 sjöorrar, 3 stjärtänder, ca 300 grågäss, ca 20 sädgäss, gott om alkor ffa sillgrissla, 1 duvhök, 5-6 sparvhökar och en sädesärla.
Vid Norrebro (Ripagården) 3 gamla havssulor, några tretåiga måsar och 1 dvärgmås.

Thomas Wallin
Magnarp, - Saturday, October 31, 1998 at 11:21:12 (MET)
30 oktober 1998
Mistluren, Kullen, från gryningen till 11.40. Tidvis assisterade Teuvo Karjalainen och Lars-Göte Nilsson på flankerna. Ganska bra aktivitet med stor artrikedom vad gäller sjöfågel i allmänhet. Bl.a. noterades följande: Smålom 2, Storlom 4, Stormfågel 20, Storskarv ca 750, Havssula 52, Grågås ca 100, Gravand 2, Bläsand 23, Stjärtand 25, Sjöorre 22, Svärta 12, Knipa 61, Blå kärrhök 2 hanar, Fjällvråk 1, Silltrut 12, Skrattmås 68, Tretåig mås ca 250, Sillgrissla 105, Tordmule 10, Storlabb 1, Obest alka 300, Alkekung 4, Jorduggla 1 instr., och Vinterhämpling 7.
Sist men inte minst 2–4 tumlare. Deras jakt efter sill (?) indikeras tydligt när ett gäng trutar samlas över en litet område. Plötsligt dyker en tumlares ryggfena upp i havsytan och försvinner lika snabbt. Är man inte på hygget direkt får man inte en skymt av detta fantastiska djur.

PS. Jag skrev visst fel datum för gårdagens observationer. Skall naturligtvis vara 29 oktober och inte 28.

Mats Peterz
Hbg, - Friday, October 30, 1998 at 20:46:20 (MET)
30 oktober. Klören-Sibirien kl.13.30-14.30, berglärka 1 rast., klykstjärtad stormsvala 1 mot SW, dvärgmås 2 juv samt vinterhämpling 2. Lite längre norrut längs stranden hittades fyra döda sjöorrar och en död stormfågel.
Henrik Johansson
- Friday, October 30, 1998 at 17:31:45 (MET)
981030. Släppte "min" sillgrissla i Båstads hamn på f.m. Den verkade lättad. Annars lugnt på fågelfronten där.
Gröthögarna/Ripagården 12.45-14.30: bl.a. klykstjärtad stormsvala 9 ex, varav de första 6 passerade inom loppet av en halvtimme, havssula 1 str samt en oljeskadad strax N om hamnen, stormfågel 1 ex, dvärgmås 4 juv och 1 ad str samt 1 juv rastande utanför hamnen.
Rössjön 15.30-16.00: bl.a. skäggdopping 40 ex och svärta 1 hane.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, October 30, 1998 at 16:44:12 (MET)
30 Oktober, Svanshall 08.30 - 11.15 Svarthakedopping 5, klykstj. st.svala 2 str, stormfågel 3-4, havssula 2 str, storlabb 1 str V, skärsnäppa 1 str och ladusvala 1 str.
Mats Rellmar
Helsingborg, - Friday, October 30, 1998 at 15:37:27 (MET)
981029 Hovs hallar, 07.00-12.40.Bra sträckdag med framför allt bra utdelning vad gäller lommar. Fyra fåglar sågs och arterna var följande. Vitnäbbad islom, 1ex gammal fågel i sommardräkt str. SW kl 09.05. Islom 1ex gammal fågel i sommardräkt str SW kl 09.25 + en mycket trolig Islom i vinterdräkt som gick ner och la sig i den hårda sjön. Dessutom smålom 1ex. Övrigt sträck: Havssula 50ex, Tretåig mås ca 40ex, Stormfågel ca 15ex, Dvärgmås 4ex, Kensk tärna 1ex, Alkekung 8ex och Ladusvala 1ex. En rapport lite utanför KOF:s rapporteringsområde men som ändå är intressant att notera är följande. På två och en halv timme, 13.40-16.15 sträckte det hela 24 Klykstjärtade stormsvalor mot S och 2 Gråliror mot N vid Mellbystrand.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Thursday, October 29, 1998 at 21:03:58 (MET)
981029 Båstads hamn 9.50-13.30: Tärnmås 2: 1 juv mot V 12.50 och 1 juv mot NV 13.20, havssula 1-2 ad, tretåig mås 8, alkekung 1 rast och 2 str, svarthakedopping 1 rast, dvärgmås 1 och stenfalk 1. Gott om sillgrisslor och tordmular, ca 300 ex.
Olof Jönsson <olle.j@telia.com>
Hässleholm, - Thursday, October 29, 1998 at 20:38:37 (MET)
981029. Harbäckshult: sillgrissla 1 ex upphittad! Fågeln förefaller vara i god kondition och har inga synliga defekter. Den får vila ut i mitt garage i natt. Släpper den i morgon i Skälderviken om den verkar pigg.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, October 29, 1998 at 20:30:32 (MET)
29 oktober. Båstads hamn eftermiddag, bl.a. storlabb 1 mot N, stormfågel 1, alkekung 1, dvärgmås 2, stenfalk 3 str S, bergand 2, silltrut 1 ad, sädesärla 1, nötkråka 1 och ladusvala 1.
Henrik Johansson
- Thursday, October 29, 1998 at 20:14:10 (MET)
Hej alla KOF’are ...
... och andra fågelskådare med intresse för vad som händer i Nordvästskåne!
Som nog de flesta av er redan vet har KOF en sida med e-postadresser. Vi vet att det är många som regelbundet läser våra sidor, framförallt obsboken, men det är väldigt få som lämnat sin e-postadress. GÖR DET! Vi kan då skicka ut aktuell föreningsinformation eller andra meddelanden av allmänt intresse till dig via internet. Dessutom ger du andra skådare möjighet att skicka e-post till dig.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, October 29, 1998 at 18:38:53 (MET)
Hej alla KOF’are ...
... och andra fågelskådare med intresse för vad som händer i Nordvästskåne!
Som nog de flesta av er redan vet har KOF en sida med e-postadresser. Vi vet att det är många som regelbundet läser våra sidor, framförallt obsboken, men det är väldigt få som lämnat sin e-postadress. GÖR DET! Vi kan då skicka ut aktuell föreningsinformation eller andra meddelanden av allmänt intresse till dig via internet. Dessutom ger du andra skådare möjighet att skicka e-post till dig.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, October 29, 1998 at 18:38:52 (MET)
98.10.28
Spanade havsfågel vid Mistluren, Kullen, 08.30-12.30. Teuvo Karjalainen och Lars-Göte Nilsson som varit där sedean gryningen hade redan noterat ett 30-tal havssulor så det lät ju lovande. Men ack vad man bedrog sig. Det blev ingen riktig fart. Följande noterades: Smålom 5, Gråhakedopping 1, Stormfågel 2, Havssula 7, Sjöorre 25, Svärta 7, Silltrut 2, Tretåig mås 5, Sillgrissla 46, Tordmule 20, Obest alka 75, Rödvingetrast ca 50.
Därefter en sväng inåt Skälderviken. Vid Arild drog 2 gamla havssulor förbi mot väst. Utanför Svanshall låg 1 svarthakedopping. Inne på ängarna vid Farhult hade ca 500 grågäss sökt lä i vinden. På Rönnen gick 3 prutgäss och 2 svärtor flög förbi. 1 stenfalk sträckte möt söder vid Sandön.
Över ängarna ute vid Stureholm jagade 3 blå kärrhökar, 2 fjällvråkar och1 glada i den friska vinden. Ca 2000 gäss gick och betade, mest kanadagäss men också en hel del grågäss. Bland dessa var det lätt att upptäcka den albinistiska grågåsen.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, October 29, 1998 at 18:37:12 (MET)
981027.Stor piplärka 1 rastande på östra sidan av Rönnen 0920,flög ut på ön 0940.Sågs ej därefter. Mycket fin obs i tubkikare!
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, October 27, 1998 at 18:25:12 (MET)
981026.Islom 1 ex i ungfågel/vdr kom str inifrån Skälderviken,rastade och dök sedan utanför spetsen.Observationen gjordes tillsammans med Teuvo K kl 1158.Observationsplats Kullen.Samma ex som Arildsfågeln ?
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, October 26, 1998 at 14:42:41 (MET)
25 okt. Trots det dåliga vädret mötte ett tiotal personer upp till dagens kof-exkursion. Vi bestämde oss för att åka ut till Arild där det kanske skulle kunna vara någorlunda lä i sydvinden. Detta visade sig vara en lyckosatsning då det strax öster om hamnen rastade en svartnäbbad islom på bekvämt avstånd. Fågeln sågs under ett par timmars tid och skall enligt uppgift även setts under större delen av eftermiddagen. I övrigt noterades sädesärla, gröngöling, rödvingetrast samt både sjungande gärdsmyg och rödhake. På vägen hem noterade helsingborgsgänget varfågel och blå kärrhök vid Stureholm medan vi från Ängelholm såg 10 rastande mindre sångsvanar, 11 skäggmesar och 26 kustpipare vid Sandön.
Henrik Johansson
- Sunday, October 25, 1998 at 22:17:28 (MET)
Söndagen 25 oktober. Kullen : 2 gransångare samt en nötkråka. Svedberg: glada 1 ex. Sandön: ladusvala 1 ex samt minst 23 skäggmesar. En sen rapport från den 24 oktober, vinterhämpling 25 ex Strandbaden samt 2 gransångare. Tydligen finns en hel del tropikflyttare kvar i markerna,
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 25, 1998 at 21:53:00 (MET)
981025. 11.00-13.15. Fälten vid Tåssjö kyrka: dubbeltrast ca 30 ex, stare ca 50 ex, spillkråka 1 ex.
Promenad längs Rössjöns hela norra strand gav inte mycket fågel. I sjön dock en del skäggdopping (20-30 ex) samt några knipor och brunänder. Till Ulrik kan jag hälsa att "Odens fåglar" hördes mest hela tiden.....

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, October 25, 1998 at 15:01:29 (MET)
25 oktober, Strandbaden: Snösparv 4 ex, Höganäs norr om hamnen: Stensvätta 3 ex, Svart rödstjärt 1 ex, Snösparv 1 ex, samt Forsärla 1 ex, (övervintraren från tidigare år ?)
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, October 25, 1998 at 10:55:28 (MET)
98.10.24
Kullen, fram till lunchtid: Havssula 1 ad, Grågås 134, Prutgås 1, Sparvhök 28, Dvärgmås 1 juv, Dubbeltrast 8, Gransångare 1, Varfågel 1, Nötkråka 1, Snösparv 4, Hämpling 2 och Vinterhämpling ca 30.
Björkeröd: I mossen låg 10 knipor. På sträck ses 3 fjällvråk. 1 ung pilgrimsfalk visar sig över berget och 1 nötkråka drar förbi med krävan full (av nötter?).

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, October 24, 1998 at 17:00:13 (MET DST)
24 oktober
En kort vandring i det höstvackra Magnarp berikades med 7 vinterhämplingar, 1 sjöorrehona, ca 30 ormvråkar o en fjällvråk på väg söderut tillsammans med glesa flockar av bofink och ca 200 ringduvor. Nu väntar vi bara på den västliga stormen som är utlovad till imorron!!

Thomas Wallin
Magnarp, - Saturday, October 24, 1998 at 16:13:20 (MET DST)
22 oktober
En sen stenskvätta vid Grytskär i eftermiddags. Dessutom ca 50 tofsvipor, 100-120 ljungpipare o 3 enkelbeckasiner.

Thomas Wallin
- Thursday, October 22, 1998 at 22:46:48 (MET DST)
22 oktober. Visst kan väl fågelvärlden verka en aning underlig ibland? Som idag då det i centrala Ängelholm sågs en ringduva på bo i ett helt avlövat träd.
Henrik Johansson
- Thursday, October 22, 1998 at 20:54:26 (MET DST)
981022. 14.00-15.30. Rössjön: bl.a. skäggdopping minst 30 ex, brunand 44 ex, alfågel 1 ad hane.
I skogen söder om sjön: flera små trevliga meståg, trastar (dubbeltrast >10 ex), korp, spillkråka samt gott om bergfink och grönsiska.
I en av fiskdammarna S om Rössjön som vanligt 1 sångsvanspar.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, October 22, 1998 at 18:27:16 (MET DST)
Ingemar Lind/N Naturfilmare och naturfotograf känd från SVT 2 "Mitt i naturen " Alfågeln-israndens fågel Ängelholms bibliotek Tors.5/11 1900 Arr.Naturskyddsföreningen,STF,Friluftsfrämjandet,Studiefrämjandet.Entre´ 20:-
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, October 22, 1998 at 12:10:04 (MET DST)
1998-10-20. Bevakningen av rovfågelsträcket vid Hittarp är i år sämre än tidigare. Själv har jag gjort kortare besök bl.a. den 16.10 och 19.10. Trots friska vindar från väst har sträckintensiteten varit imponerande. Under en timme igår gick nära 1000 individer ormvråk! En koll med danska skådare visar att 4.600 ormvråk sträckte 16.10, 3.500 igår 19.10 och 1000 idag 20.10! En ovanligt sen sträcktopp. Tidigare under hösten har drygt 3000 individer räknats. Detta skådespel borde KOFfare borde uppskatta.
Johan Stenlund <jses.stenlund@hoganas.mail.telia.com>
Viken, - Tuesday, October 20, 1998 at 23:01:04 (MET DST)
Ett förtydligande angående de två juv labbar som sågs str västerut vid Svanshall igår 18/10 kl 11.20. Bestämningsproblemet var labb/bredstjärtad labb. Det kom möjligtvis inte två "brellar" str vid Kullen något senare?
"Mera labb åt folket"

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, October 19, 1998 at 16:14:20 (MET DST)
Projekt Pilgrimsfalk
Jag ber att få påminna om Tommy Järås föredrag i morgon 19 oktober kl 19.00 i Hörsalen på Helsingborgs stadsbibliotek. Välkomna!!!

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, October 18, 1998 at 22:07:13 (MET DST)
18 oktober
Kullen fram till 13-tiden: Havssula ca 45, stormfågel ca 25, grå lira 1, storlabb 2, brednäbbad simsnäppa 1 samt en hel del tretåig mås, sillgrissla och tordmule.
Ett stopp vid Svanshall på vägen hem gav bl.a. 1 klykstjärtad stormsvala.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, October 18, 1998 at 22:03:45 (MET DST)
981018. Svanshall ca 10.40-12.00: Labb 2 sp str västerut 11.20. Ca 10 havssulor och ca 10 stormfåglar inne och snurrade. Även några tretåiga noterades. Båstad ca 13.00-15.00: klykstjärtad stormsvala 4 ex, storlabb 1 ex. Misstänkt lira på vidrigt långt avstånd. Avslutade med fika vid Rössjön tillsammans med 10 skäggdoppingar och 17 brunänder. Observationerna gjordes tillsammans med Seth Nilsson och Björn Herrlund.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, October 18, 1998 at 19:58:35 (MET DST)
18 oktober. Hovs hallar kl. 07.35-ca 14.15 bl.a. vitnäbbad islom 1 ad i sommardräkt, lunnefågel 1, alkekung 1, grålira 1, bredstjärtad labb 1 och klykstjärtad stormsvala 2. Dessutom "en del" sillgrisslor, tordmular, stormfåglar och tretåiga måsar samt enstaka havssulor. En snabb sväng om Båstads hamn gav vardera 1 ex av storlabb och klykstjärtad stormsvala.
Henrik Johansson
- Sunday, October 18, 1998 at 19:17:57 (MET DST)
Lite sent påtänkt att rapportera men den 3 oktober sträckte bl a 75 trädlärkor vid Glumslövs backar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, October 18, 1998 at 16:26:10 (MET DST)
16 oktober, Kullen 07.30-10.30 : Grå lira 1 ex. Havssula 12 ex. Stormfågel 1 ex. Silltrut 16 ex. Dvärgmås 1 ex. Tretåig mås ca. 25 ex. Gråhake dopp. 5 ex. Tobisgrissla 2 ex., räknade inte öv. alkor, men åtminstone flera hundra Sillgrisslor med inslag av enstaka Tordmular.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, October 16, 1998 at 21:39:45 (MET DST)
16 Oktober Båstads hamn,gryning - 11.00 Trots rejält med vind under natten och morgonen, sparsamt med inblåsta fåglar. Och var är alla labbar? Gråhakedopping 9 str, Svarthakedopping 1 str, Klykstjärtad st. svala 3-4 ex (trol. V-str), Stormfågel 2-3 ex, Dvärgmås 11 str, Silltrut 6 rast, Silvertärna 1 str och Alkekung 2 rast.
Mats Rellmar <atccmm2@swipnet.se>
Helsingborg, - Friday, October 16, 1998 at 20:18:11 (MET DST)
981016. 16.10-18.00. Rössjön: skäggdopping 41 ex, storskarv 22 ex, grågås 15 ex, bergand 1 juv. Förutom rikligt med finkar noterades några rödvingetrastar och dubbeltrastar. Västersjön E delen: brunand 31 hanar. Lärkholmssjön: några enkelbeckasiner fick jag upp, men tyvärr ingen halvenkel..... Gröngöling hördes.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, October 16, 1998 at 18:53:41 (MET DST)
16 oktober. Hovs hallar kl. 07.20-13.30, bl.a. grålira 1, klykstjärtad stormsvala 2, stormfågel 2-3, havssula 1, tretåig mås ca 40, lunnefågel 1, tordmule ca 25, sillgrissla ca 90, gråhakedopping 11, svarthakedopping 1, smålom 8, svärta 26, sjöorre 24, alfågel 4, stenfalk 2, silvertärna 1 samt dvärgmås 1.
Henrik Johansson
- Friday, October 16, 1998 at 17:29:44 (MET DST)
981015. 14.15-16.00. Farhult: kärrsnäppa - ca 100 ex, kustpipare - 45 ex, myrspov - 2 ex, småsnäppa - 1 ex. Rönnen: inga nogsamma räkningar, men nämnas kan pilgrimsfalk - 1 ex, grågås - ca 1000 ex (?), vitkindad gås - 85 ex samt en trolig juv spetsbergsgås (sovande, visade bara huvudet kort ögonblick). Dessutom gott om bläsänder, krickor, stjärtänder. Också en gluttsnäppa noterades.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, October 15, 1998 at 19:41:01 (MET DST)
981013
Besökte Hasslarp på eftermiddagen. Endast några få (2 ex) smådoppingar kvar. Annars ca 110 bläsand, 18 vigg, 3 knipa och 10 enkelbeckasin.

Mats Peterz
Hbg, - Tuesday, October 13, 1998 at 22:55:20 (MET DST)
13 oktober. Sen eftermiddagsskådning vid Rönnen gav bl.a. alkekung 1 ex helt nära utanför Häljaröds hamn, svarthakedopping 1, svartsnäppa 1 och kustpipare 27. Vid Sandön en brushane och tre skedänder. Dessutom "snurrade" en jorduggla över Nya torg i centrala Ängelholm strax innan skymningen.
Henrik Johansson
- Tuesday, October 13, 1998 at 19:12:53 (MET DST)
13 oktober, Kullen: Tillsammans med Karl-Göran tillbringades f.m. på "hyllan" norr om fyren. Pilgrimsfalk 1 ex., Stenfalk 2 ex., Varfågel 1 ex., 4 sträckande Vitkindade gäss samt ett glest Sparvhök-sträck som pågick hela f.m.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, October 13, 1998 at 17:24:12 (MET DST)
12 oktober. Tillbringade några timmar till på Kullen efter att Affe hade gått. Satt här till kl.14.00. Här följer i stort vad som passerade under dagen. Smålom 3, vitnäbbad islom 1 ad i sommardräkt kl.13.03, grålira tot 5, alfågel 2, dvärgmås 2 juv, tretåig mås 146, sillgrissla 233, tordmule 45 och tobisgrissla 1 ex.
Thomas Svanberg
- Monday, October 12, 1998 at 21:14:33 (MET DST)
12 oktober, Kullen 7.30-11.00 (tills. med Tomas Svanberg) : Havssula 7ex., Grå lira 3ex., Tretåig mås ca. 45ex., Storlom 1 ex., Gråhakedopp. 1 ex., Kentsk tärna 1 juv., Bergand 7 ex., Forsärla 2-3 ex., samt Jorduggla 1 instr. ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, October 12, 1998 at 11:58:47 (MET DST)
11 otober
Vid Svansahall passerade 1 grålira mot öster vid 11-tiden. Ett flertal sillgrisslor var också uppe och rörde på sig.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, October 11, 1998 at 21:23:11 (MET DST)
11 oktober. Sträckbevakning vid Hovs hallar mellan kl. 07.00-11.15. Bl.a. grålira minst 2, tretåig mås 1 juv, dvärgmås 3 juv, sillgrissla 68, tordmule 15, gråhakedopping 6, skäggdopping 2, smålom 3, storlom 1, bergand 8, alfågel 1, stjärtand 3, stenfalk 1 samt en ung stationär pilgrimsfalk.
Henrik Johansson
- Sunday, October 11, 1998 at 18:51:04 (MET DST)
11 oktober. Kullen fram till kl.11.00. Grålira 1, havssula 6, sillgrissla 36, tordmule 11, tretåig mås 8, svärta 7 och stenfalk 1. Sandön mellan kl. 13.15-14.45. Brushane 7, svartsnäppa 1, kustpipare 15, tretåig mås 5 juv, dvärgmås 3 juv och sillgrissla 20.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Sundets pärla, - Sunday, October 11, 1998 at 17:07:07 (MET DST)
10 oktober
Halvannan timme vid Kullen på eftermiddagen när regnet upphört. Magert sträck. Vindstyrkan var inte vad man väntat sig. Kring udden rastade ca 10 sillgrisslor och 1 forsärla. Bland det intressantaste på sträck var 14 tretåiga måsar och 5 tordmular.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, October 10, 1998 at 21:14:38 (MET DST)
10 oktober. Klören: berglärka 5 ex som uppehöll sig på stranden vid 16-tiden.
Henrik Johansson
- Saturday, October 10, 1998 at 21:09:25 (MET DST)
10 oktober-98. Kullen på morgonen, regn och blåst, på läsidan mycket kungsfågel, 10-talet gransångare och en rödstjärt. Arild (Haga): 1 grå flugsnappare, 1 svarthätta, 7-8 gransångare samt 1-2 nötkråkor. Skäret, på ef.m. nästan vårstämning, med såväl sjungande gransångare som koltrast.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, October 10, 1998 at 19:32:59 (MET DST)
9 Oktober. Gick och harvade längs kusten vid Domsten. Gott om småfågel som rödhake, järnsparv, taltrast mm. Noterade även 7 str forsärlor, 1 nötkråka, 1 hussvala, 80 ladusvalor, 28 gransångare samt en hane svarthätta. Den roligaste obsen var kanske ändå en ung sparvhök som hade gett sig fasen på att äta spillkråka till lunch. Höken var på spillkråkan vid 3 tillfällen men fick naturligtvis (?) ingen utdelning!
Thomas Svanberg
Sundets pärla, - Saturday, October 10, 1998 at 14:07:52 (MET DST)
981009. 15.45-17.30. Rössjön: skäggdopping 47 ex, varav endast en juv., grågås 40 ex, forsärla 4-5 ex, spillkråka 1 ex.
Västersjön E delen: skäggdopping 5 ex, brunand 16 ex.
Rikligt med bofink, bergfink, grönsiska. Flera grönsiskeflockar med >100 ex. Hörde jag kanske också några korsnäbbar på långt håll?
Dimmigt, ruggigt, höstigt.....

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, October 09, 1998 at 18:32:14 (MET DST)
8:e oktober. Började dagen vid Kullen där det dock var mycket magert med fågel. Ingenting rörde sig i luften. Körde vidare till Farhult där det var betydligt bättre. Bla; prutgås 2 juv, kustpipare 28, kärrsnäppa 370, småsnäppa 3, spovsnäppa 1, enkelbeckasin 60 och dvärgbeckasin 1. Härefter till Rönnen. Bla; smålom 2, skäggdopping 4, gråhakedopping 3, svarthakedopping 7, spetsbergsgås 1, prutgås 2 ad, vitkindadgås 105, stjärtand 158, brunand 7, pilgrimsfalk 1 ad hona, svartsnäppa 2 och gluttsnäppa 2. Slutligen vid Sandön; stjärtand 6, skedand 20, blåhök 1 honf, kustpipare 32 och brushane 8 ex.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Helsingborg, - Thursday, October 08, 1998 at 19:53:52 (MET DST)
981007. 15.30-17.00. Rössjön: skäggdopping 23 ex, storskarv ca 20 ex, grågås ca 80 ex. Gott om bergfink/bofink runt sjön. Västersjön östra delen: skäggdopping 6 ex, knipa 30-tal ex, forsärla 2 ex rastande.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, October 07, 1998 at 17:42:10 (MET DST)
6 oktober, Kullen under några timmar på förmiddagen. Sparvhök 26 str, Stenfalk 2 str, Blåhök 2 str, Trädlärka 2 str, glesa band av bo/bergfink och ängspiplärka drog förbi. Ett tiotal gransångare hördes öster om fyren. Alf P:s Törnskata fanns kvar på platån, sen obs men ej rekordsent.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, October 06, 1998 at 18:16:29 (MET DST)
4 oktober, Jorduggla i ex Margreteberg.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, October 06, 1998 at 18:10:35 (MET DST)
5 oktober, Rönnen: Det kan löna sig att titta igenom de ca. 1.000 Grågäss som finns på ön. Idag fanns här 3 Sädgäss, 1 Spetsbergsgås, 1 Bläsgås, 118 Vitkindade gäss och över detta vakade den gamla Pilgrimsfalken . Här fanns dessutom 4 Svartsnäppor, 6 Svarthakedopp., 1 Gråhakedopp., och massor av sträckande Ladusvalor, uppskattningsvis 4-500 ex. Är inte detta mycket för årstiden? Lika stort antal fanns vid Höganäs igår. Farhult:bl.a. 198 Kärrsnäppor,3 Spovsnäppor, 5 Småsnäppor och 40 Kustpipare.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, October 05, 1998 at 17:18:18 (MET DST)
1998-10-04 Farhult: 300 kärrsnäppa, 1 sandlöpare, 15 kustpipare, 1 myrspov, 10-tal småsnäppor och 1 juv pilgrimsfalk jagade. Fantastiskt långgrunt längs kusten nu.
Seth Nilsson <sen@cresita.se>
ÅSLJUNGA, - Monday, October 05, 1998 at 13:12:19 (MET DST)
4 oktober. Hasslarp: dvärgbeckasin 1 ex och skedand 2 ex.
Henrik Johansson
- Sunday, October 04, 1998 at 19:59:13 (MET DST)
3 oktober. Fjorton personer mötte upp till dagens Väderöexkursion. Vid halvniotiden landsteg vi i Kappelhamn där det i ostvinden var ganska bra tryck på finksträcket. Från buskagen hördes mesar, kungsfågel, gransångare och järnsparv vilket gav förhoppningar om en fågelrik dag. Tyvärr friskade vindarna i och med det verkade fågeltillgången bli sämre. Ett tiotal sparvhökar sågs dra söderut, ute över havet flög enstaka sillgrisslor, tordmular och alfåglar, utanför fyren rastade en smålom och i buskagen på västsidan noterades svarthätta och rödstjärt. Vid ett sista desperat försök efter toppskarv på öns sydvästra sida stöttes en dvärgbeckasin. Jag tror alla instämmer i att den ganska magra utdelningen i viss mån kompenserades av en stor portion frisk luft.
Henrik Johansson
- Saturday, October 03, 1998 at 20:06:38 (MET DST)
3 oktober
Kullen på morgonen. Magert sträck i frisk nordostvind. Två flockar vitkindade gäss (13+24) passerade med hög fart i medvinden. Bland rastande fågel märktes 1 morkulla, 2 gransångare, 1 svart rödstjärt och ute på havet 3 sillgrisslor. 5 nötkråkor var ute vände liksom en flock på ca 25 steglits.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, October 03, 1998 at 17:52:18 (MET DST)
1 oktober, Hittarp 8.30-11.30 : Mest fantastiskt var ca. 400 ex.ladusvala som flög omkring på jakt efter insekter nedanför landborgen. En kärr/rörsångare for omk. i en liten vassrugge, ca. 10 gransångare samt en svart svan som rastade tills. med några knölsvanar.Sträckande fåglar: 150 ormvråk, 3.000 bofink, 600 ringduva och 2 tranor.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, October 01, 1998 at 20:44:11 (MET DST)
981001. Mer tranor
Enligt uppgift har det idag passerat minst 800 tranor rakt över Örkelljunga. Inte dåligt! Den flock jag själv såg på lunchen och bedömde till ca 200 ex, räknades nogsamt av Björn Herrlund. De var 271. Ibland blir nog mina uppskattningar rätt usla....

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, October 01, 1998 at 18:43:34 (MET DST)
1 oktober
Exkurerade med Nordvästra Skånes folkhögskolas fågelkurs på eftermiddagen, vandringen gick längs Rössjöholmsån i Munka Ljungby och vi såg bl.a. 5 trädlärkor, 4 nötkråkor, 1 blå kärrhök, 2 glador, 1 stenfalk, ca 25 ormvråkar, 3 trädkrypare och dessutom hördes ett antal tranor.

Thomas Wallin
- Thursday, October 01, 1998 at 16:39:58 (MET DST)
981001. Just nu, 12.30, skruvar ca 200 tranor ovanför Örkelljunga.....
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, October 01, 1998 at 12:30:07 (MET DST)Tillbaka till den aktuella obsboken.


© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.