Observationer september 1998


Tillbaka till den aktuella obsboken.


30/9 Ca. 30 tranor drog åt sydost över Örkelljunga vid 16.30 -17 -tiden.
Tony Svensson <tony.svensson@orkelljunga.mail.telia.com>
Örkelljunga, - Wednesday, September 30, 1998 at 23:33:18 (MET DST)
30 september. Nu börjar det bli bra tid för dvärgbeckasin. I dag stöttes 11 ex i Farhult där nio av fåglarna rastade inom ett område av ca 10 x 10 meter. Så bara på med stövlarna, ju dyngigare dessto bättre!
Henrik Johansson
- Wednesday, September 30, 1998 at 21:22:18 (MET DST)
30 september : Kullen, en fågelfattig morgon, 2 str. Stenfalkar, 2 Nötkråkor och en ung Törnskata. Besökte därefter Hittarp (11-1300), där det bl.a. str. 50 Ormvråkar, 1 Blå kärrhök, 1 ung Pilgrimsfalk, 2 Tranor, 2 Trädlärkor, ca. 300 Ladusvalor samt ca. 2.000 Ringduvor.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, September 30, 1998 at 20:57:14 (MET DST)
980930. När jag skulle köra från jobbet vid halv fem snåret sträckte 40-50 tranor över Örkelljunga. Enligt uppgift hade ett hundratal passerat igår.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, September 30, 1998 at 18:43:53 (MET DST)
Glumslövs backar (Hilleshögs dalar) når ibland Falsterboklass när det gäller småfågelsträck och en sån dag var det i söndags, 27 sept, eller vad sägs om följande mellan 0715 och 1100: bo/bergfink minst 110 000 järnsparv minst 1000 ängspiplärka 2200 ladusvala 700 sädesärla 350 forsärla 6 trädlärka 9 sånglärka 350 steglits 15 hämpling ca 700 plus lite annat kul som bivråk, dvärgbeckasin, 10 sjungande gransångare, blå kärrhök och nötkråka. Bengt Hertzman
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Wednesday, September 30, 1998 at 16:35:28 (MET DST)
30 september
Ännu en lunchskådning i Vejbystrand: 1 fiskgjuse, 5-6 ormvråkar, 1 nötkråka och ca 150 ringduvor

Thomas Wallin
- Wednesday, September 30, 1998 at 13:05:19 (MET DST)
980925.Lappsparv 1 ex Rönnen. 980926.Spetsbergsgäss 2 ex Farhult. 980927.Kungsfiskare 2 Vegeåns mynning. 980929.Lappsparv 1 str S Rönnen. 980929.Nattskärra 1 Klören.
Nick Gräntz <Nick Grantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, September 30, 1998 at 12:13:07 (MET DST)
28 september, Kullen under f.m. : Turturduva 1 ex, rastade tillfälligt i ett av träden vid fyrbostäderna ! Därutöver Törnskata 1 ex., Svart rödstjärt 1 ex., "vanlig" Rödstjärt 1 ex., en liten flock på 10 Gråsiskor, 2-3 Svarthättor ,10-15 Gransångare samt ganska många Rödhakar och Taltrastar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, September 28, 1998 at 19:36:22 (MET DST)
28 september. Tjena alla glada! Har tyvärr inget att rapportera från idag (illa) men tänkte ändå ta tillfället i akt att påminna om SOF:s turkduve- respektive SkOF:s svartrödstjärtinventering. Det skulle vara bra om jag så fort så möjligt kunde få in alla rapporter från NV-skåne. Då kunde jag sammanställa och skicka vidare dessa inom det närmaste. Hittills har en hel del rapporter kommit in från Helsingborg och Ängelholm medan det från Höganäs, Båstad, Åstorp och Bjuv i stort sett inte rapporterats ett dugg! Om inventeringen i vissa tätorter och byar varit bristfällig kan även uppskattningar av antalet par vara värdefulla. En annan sak förresten. Glöm inte KOF-exkursionen till Hallands väderö på lördag (3 oktober). Vid god sikt finns det stor chans till toppskarv.
Henrik Johansson <henrik.i.engelholm@altavista.net>
tel. 0431-838 03, - Monday, September 28, 1998 at 18:52:09 (MET DST)
28 september
Lunchrastens korta promenad berikades med 27 bläsgäss som drog söderut över Vejbystrand.

Thomas Wallin
Magnarp, - Monday, September 28, 1998 at 12:57:03 (MET DST)
27 september
Harbäckshult: sporadisk tomtskådning under dagen. 2 forsärlor (1 ad, 1 juv) provianterade i gödselstacken. En farlig, oskyddad miljö, vilken ytterst nära resulterade i att en av dem blev sparvhöksföda..... Annars ganska sparsamt med fågel. En del str småfågel - ängspiplärkorna dominerande. 8-10 steglitser drog omkring.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, September 27, 1998 at 17:47:32 (MET DST)
27 september
I morgondiset besöktes Hasslarp. Många smådoppingar där, minst 25 ex, men dom är svåra att räkna. 1 svarthakedopping fanns också på plats. Bland rastande änder märktes 90 bläsand, 1 stjärtand, 10 kricka, 20 vigg, 5 knipa och 2 brunand.
På eftermiddagen sju rastande prutgäss ute i Sundet vid Fortuna.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, September 27, 1998 at 17:19:04 (MET DST)
27 september
1 juv dvärgmås, 5-6 tobisgrisslor, 1 juv brunhök och ca 150 ljungpipare vid Grytskär på morronen.
På exkursion i Sinarpsdalen med Bjäre Naturskyddsförening 3-4 nötkråkor, 2 dubbeltrastar samt några sjungande gransångare

Thomas wallin
Magnarp, - Sunday, September 27, 1998 at 14:35:39 (MET DST)
26 septermber, norr om hamnen i Höganäs bl.a.: Svart rödstjärt 5 ex. och 5-7 Stenskvättor.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 26, 1998 at 22:20:06 (MET DST)
26 september. Hittarp fram till kl.15.00. Vitkindad gås 1, ormvråk 433, bivråk 12, fjällvråk 2, tornfalk 8, stenfalk 4, lärkfalk 2, blåhök 3, brunhök 2, fiskgjuse 1, glada 1, nötkråka 17, tornseglare 1, ladusvala 1300, ängspiplärka 260, forsärla 2, bo/bergfink 12000 samt minst 10 gransångare.
Thomas Svanberg
Hbg, - Saturday, September 26, 1998 at 22:19:59 (MET DST)
26 september. Sandön-Vegeåns mynning kl. 16.00-17.30, kungsfiskare 1, vattenrall 1, brushane 22 juv och skäggmes som hördes från vassarna.
Henrik Johansson
- Saturday, September 26, 1998 at 19:48:37 (MET DST)
26 september
Under morgonen och förmiddagen var det bra fart på sträcket av ängspiplärkor vid Kullen. Även svalor och fink passerade i skapliga flockar. Bland dessa passerade även 5 forsärlor. Av rastare märktes 1 gök och 1 stenskvätta. Ute över havet passerade 1 kentsk tärna och 25 prutgäss. Ytterligare 16 prutgäss rastade ute på Skälderviken. 4 nötkråkor var ute och vände.
I ostanvinden drev sträckande rovfåglar ut mot Kullaspetsen och vi kunde räkna in följande: Ormvråk 10, Sparvhök 30, Bivråk 1, Blå kärrhök 3, Brun kärrhök 1, Ängshök 1 (juv), Stenfalk 5 och Tornfalk 7.

Mats Peterz
Helsingborg, - Saturday, September 26, 1998 at 17:21:30 (MET DST)
26 september. Hasslarp under förmiddagen bl.a. fem sydsträckande bläsgäss, 2-3 forsärlor och en rastande svarthakedopping.
Henrik Johansson
- Saturday, September 26, 1998 at 12:47:28 (MET DST)
980925. Om någon passerar Harbäckshult (väg 114) kan jag rekommendera att spana i skatflockarna. En albinistisk skata har setts den senaste månaden i byn (född i Harbäckshult i år?). Jag har emellertid inte sett den förrän idag. En mycket skojig syn när den flyger omkring. Fågeln är nästan helt vit, endast några mindre klickar med brungrå fjädrar.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, September 25, 1998 at 18:23:32 (MET DST)
En svampplockningstur kring Maglaby kärr den 20 september i det fantastiska brittsommarvädret gav en del fågel, såsom; 40 korpar i en flock (!) , en mindre hackspett, två spillkråkor, en sen bivråk på sträck, fiskgjuse och fem nötkråkor.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, September 25, 1998 at 16:30:39 (MET DST)
980924. 7 honfärgade sjöorrar i Hjälmsjön, Örkelljunga vid lunch. Det verkar som dimman tvingat ner lite udda änder i sjöarna (svärta i Rössjön igår).
En varfågel sågs i Harbäckshult igår (Peter Hector).

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, September 24, 1998 at 16:59:11 (MET DST)
Pålsjö Östra - Helsingborg 98-09-23 Vad gör man med man väntar bussen på väg till jobbet? Jo, skådar fågel. Både sjungande gran-sångare och svarthätta. Ett "tydligt" sträck av bofink i riktning sydväst, med inslag av både gråsiska, hämpling och piplärkor. Även rörelse på björktrast och taltrast.
Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, September 23, 1998 at 22:06:12 (MET DST)
980923. Rössjön 15.50-17.00. Storlom 6, skäggdopping 9, storskarv ca 20, häger 1, grågås 35, svärta 1 hane! (aldrig tidigare sett i sjön), fisktärna 1. En del bergfinkar i bofinksflockarna nu....
Enligt uppgift har det funnits en prutgås i sjön några dagar, men den sågs inte till ikväll.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, September 23, 1998 at 19:54:18 (MET DST)
23 september. En större piplärka sträckte söderut över Torekov kl. 12.55. Fågeln kunde följas i tubkikaren några hundra meter och verkade gå ner längs kusten ungefär vid Torekovs reningsverk. Drygt en halvtimme senare stöttes den på ängsmarkerna ca 200 meter norr därom. Där uppehöll den sig sedan till kl. 14.05 då den åter drog iväg mot söder.
Henrik Johansson
- Wednesday, September 23, 1998 at 19:19:42 (MET DST)
22 september
Ca en timmes kvällsvandring vid Grytskär på Bjärehalvön gav bl.a. buskskvätta, gråhakedopping, stjärtand, 3 kentska tärnor, 100-150 ljungpipare.

Thomas Wallin
Magnarp, - Tuesday, September 22, 1998 at 21:14:36 (MET DST)
22/9 Ornakärr. Bläsgås 3, bläsand 270, stjärtand 38, brushane 210 samt stare minst 4000 ex,
Thomas Svanberg
Sundets pärla, - Tuesday, September 22, 1998 at 20:53:14 (MET DST)
Tisdagen 22 september. Farhult : Myrsnäppa 1 ex, sen obs, Mosnäppa 1 ex, Småsnäppa 60 ex, Kärrsnäppa 375 ex, Kustsnäppa 17 ex, dessutom enstaka svartsnäppor gluttsnäppor och spovsnäppor. 5 Skäggmesar sågs flyga högt över vassarna , vattenrall hördes.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, September 22, 1998 at 20:19:29 (MET DST)
22 september
En gransångare sjöng för fullt i Vejbystrand på morronen!

Thomas Wallin
- Tuesday, September 22, 1998 at 08:28:55 (MET DST)
20/9 förmiddag Det känns vemodigt at konstatera att tranorna åter är på sträck, denna gång åt söder. Hör dom passera Ekeby på ostsidan.
Henrik mundt <ahm@mail.bip.net>
Ekeby, - Tuesday, September 22, 1998 at 07:48:27 (MET DST)
På kvällen den 18/9 sågs och hördes en Spillkråka i Jordbodalen, Helsingborg.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, September 20, 1998 at 23:27:33 (MET DST)
20 sept. I min trädgård ägnade fyra st. nötkråkor hela dagen åt att plocka hasselnötter som de efterhand gömde i skogsbetesmarken intill.
Tony Svensson <tony.svensson@orkelljunga.mail.telia.com>
Örkelljunga, - Sunday, September 20, 1998 at 23:23:33 (MET DST)
Söndagen den 20 september. Den småfläckiga sumphönan som sågs i Hasslarp i fredags var även i dag kvar på samma plats. På endast ett tiotal meter lät den sig väl studeras i både handkikare och tub. Bästa tidpunkten verkar vara tidigt på morgonen då man på vallen mellan den sydvästra och den mellersta av de s.k. Fleningedammarna har fint medljus in i nätgången. Dagens ringmärkning stannade på 45 fåglar där järnsparv dominerade med 17 ex. Höstens första gärdsmygar fångades liksom årets första gräshoppsångare.
Henrik Johansson
- Sunday, September 20, 1998 at 20:56:23 (MET DST)
20 september
Morgonen vid Kullen präglades av tät dimma. Inte mycket fågel sträckte. Bara några ängspiplärkflockar och en enstaka trädpiplärka. Bland ett fåtal rastare märktes 3 sjungande gransångare och 1 rödstjärt.
När jag kom till Stenkrossen vid lunchtid lättade dimman. Ute på viken låg flockar av grågås, kanadagås, bläsand, kricka och ejder. Dessutom märktes 4 svarthakedopping, 5 tobisgrisslor, samt enstaka stjärt- och skedänder. 1 grå flugsnappare rastade i buskarna.
Ornakärr var ordentligt översvämmat och här kryllade det av fågel. Stora flockar av tofsvipa, stare och måsfågel samt ca 200 brushanar. En ung pilgrimsfalk jagade flitigt i området men lyckades inte i sina jaktförsök. På fälten vid Ingelsträde gick en flock om ca 90 kanadagäss och bland dem 3 bläsgäss samt 1 helt vit gås (albino grågås?).

Mats Peterz
Helsingborg, - Sunday, September 20, 1998 at 17:35:51 (MET DST)
20 september
Ca 20 ormvråkar skruvade mot söder vid Hallandsåsens motell kl 13.00

Thomas Wallin
- Sunday, September 20, 1998 at 15:17:14 (MET DST)
19 september
Ett stort antal medlemmar i Bjäre Naturskyddsförening röjde under gamla ekar ute på Hallands Väderö idag. En o annan kikare syntes bland sågar och häcksaxar och i buskarna fanns gott om rödhakar, gärdsmygar, järnsparvar och bofinkar. En buskskvätta rastade också. Enligt tillsynsman Micke har det under den gångna veckan hållit till en pilgrimsfalk på ön samt några snatteränder resp. stenfalkar.
Väl hemma i Magnarp på eftermiddagen sträckte en forsärla över tomten.

Thomas Wallin
Magnarp, - Saturday, September 19, 1998 at 17:00:43 (MET DST)
19 september. Vid revet norr om Vejbystrands hamn rastade 6 prutgäss, 2 tordmular och en forsärla på morgonen.
Henrik Johansson
- Saturday, September 19, 1998 at 15:11:06 (MET DST)
19 september. Kullen, Nötkråka 7 ex var ute och vände, för övrigt gavs det fina möjligheter att studera stenfalk 2-3 ex höll till runt spetsen . I fredagens HD läste jag till min glädje att Naturvårdsveket äntligen har tagit upp KOF:s förslag till internationellt våtmarksområde i Inre Skälderviken. Nu är förslaget ute på remiss och sista ordet har regeringen, om vi nu får någon i morgon. KOF:s förslag skickades 1985-02-12!!!!!!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, September 19, 1998 at 10:53:29 (MET DST)
testar nya obsboken!!
thomas <xx@yy>
Magnarp, - Friday, September 18, 1998 at 23:06:12 (MET DST)
18 september. Det var ett tag sedan något redovisades från ringmärkningen i Hasslarp. Fångsten har med jämna mellanrum pågått sedan 10 juli och totalt har ca 850 fåglar av 32 arter märkts. Ringmärkningen bedrevs mest intensivt, ca var tredje dag, t.o.m. mitten av augusti medan märkningen den senaste månaden varit mera sparsam med 1-2 gånger i veckan. Kärrsångare är den art som det fångats mest av (strax över 300) följt av rörsångare (ca 150), sävsångare (60), järnsparv, törnsångare och sävsparv med omkring 40-50 ex vardera. Fram t.o.m. mitten av augusti dominerade kärrsångare med omkring 50 % av den totala fångsten. Nu är sammansättningen lite annorlunda då arter som järnsparv, rödhake, sävsparv och rörsångare hör till de vanligaste. I dag var det gynnsamma förhållanden med svaga vindar, mulet och uppehåll. Det resulterade i knappt femtio nymärkningar enligt följande, kärrsångare 1, rörsångare 5, sävsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, gransångare 1, sävsparv 4, järnsparv 17, rödhake 7, grönfink 1, blåmes 7 och talgoxe 1. På morgonen sågs dessutom en ad småfläckig sumphöna i den sydvästra nätgången och en vattenrall i en av de andra. I den s.k. bergdammen låg 20 skedänder och 2 brunänder.
Henrik Johansson
- Friday, September 18, 1998 at 21:52:29 (MET DST)
18 september
Rössjöfors, Munka Ljungby: 17 tranor mot söder, likaså ca 50 ormvråkar. Spillkråka o tofsmes i skogen samt flera nötkråkor i rörelse.

Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, September 18, 1998 at 20:45:26 (MET DST)
Andrahandsuppgift: Blåkråka 1 ex Filbornaskolan Hbg. Idag vid 17-tiden mvh Henrik.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, September 18, 1998 at 18:57:25 (MET DST)
Hejsan !! Det går ett rykte om att det setts en Blåkråka i Helsingborgstrakten!! Är det någon som vet något? Trevlig helg. /Henrik
Henrik Ehrenberg <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Friday, September 18, 1998 at 18:48:35 (MET DST)
980917. Rössjön 15.30-16.30: storlom 6 ad, storskarv 20-tal ex, trana 28 str, storskrake 2 honor, forsärla 2 rastande, spillkråka 1 ex hördes.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, September 17, 1998 at 18:21:01 (MET DST)
13 september. På Sandön rastade en ung svarthuvad mås kl. 11.45 - 12.15, dessutom obsades myrspov 11, kustsnäppa 9, kustpipare 2, skärfläcka 2 och mindre strandpipare 1. Vid Rönnen ganska gott om simänder, kricka ca 250, bläsand 170, stjärtand 50 och skedand 5.
Henrik Johansson
- Sunday, September 13, 1998 at 22:03:57 (MET DST)
12 september
Dagen inleds med att kolla stäcket vid Kullen tillsammans med Alf P och Teuvo K. Vi noterar bl.a.: Brun kärrhök 2, tornfalk 2, mindre hackspett 1, spillkråka 1, forsärla 6, nötkråka 1 (tjocknäbbad), stenknäck 2 samt tumlare 5-10.
Fortsätter vid Jonstorp: Storlom 1, skäggdopping 2, svarthakedopping 4, grågås ca 1500, småsnäppa ca 70 och tobisgrissla 7.
Stenkrossen: Nästan ingen vind så det var goda förhållanden för att se sjöfåglarna ute på viken. Smålom 1, skäggdopping 1, brun kärrhök 1 och tobisgrissla 28 (!).

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, September 12, 1998 at 22:02:30 (MET DST)
980912. Harbäckshult: skådat från tomten mellan kl 06.00-14.00. Därefter ihållande regn. Totalt sågs 39 arter, vilket inte är så dåligt från en "inlandslokal" utan närhet till sjö/vattendrag. Av intressantare arter kan nämnas: fiskgjuse 1 str, lärkfalk 1 str, mindre hackspett 1 (2:a fynd från tomten), forsärla 1 str och steglits 10 rastande.
Resulatet från "tävlingen" kan troligtvis ses på http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/tavling98.html inom några dagar.... Gissar att de bästa tomterna fått ihop ungefär det dubbla antalet.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, September 12, 1998 at 20:07:00 (MET DST)
980911. Påminner bara om riksmästerskapet i tomtskådning i morgon, 12 sep. Information om tävlingen finns på Club Yard 100:s hemsida: http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/tavling98.html
Att tävla om vem som har bäst tomt för fågelskådning kan naturligtvis ifrågasättas, men det kan ju vara intressant att studera det lokala fågellivet under en hel dag...... Naturmorgon, P1, direktsänder evenemanget. Naturmorgon sänds 06.00-08.45.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, September 11, 1998 at 14:22:42 (MET DST)
980909. Hasslarp 0630-1030. En ung pilgrimsfalk jagandes i området och en rödstrupig piplärka. Farhult 1120-1430. En rastande 1k svarthuvad mås tillsammans med ett 70-tal skrattmåsar och 5 unga dvärgmåsar. Dessutom 18 svartsnäppor, 17 kustsnäppor, 5 spovsnäppor, ca 55 kärrsnäppor och ca 20 småsnäppor. Runt om i vassarna hördes skäggmes.
Mårten Müller
Helsingborg, - Wednesday, September 09, 1998 at 21:13:09 (MET DST)
6:e september, förmiddag: Rönnen: Grågås 1500, vitkindad gås 1, Stenfalk 1, Mosnäppa 2, Småsnäppa 82 Vejbystrand: Brushane 120, Kustsnäppa 1, Spovsnäppa 1, Kärrsnäppa 10, Småsnäppa 17, Kentsk tärna 30
Martin Gierow <martin.gierow@ens.af.se>
Lund, - Tuesday, September 08, 1998 at 12:27:05 (MET DST)
7 september. Strandbaden 1 str Ortolansparv.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, September 07, 1998 at 08:07:34 (MET DST)
6 september. Kvällsskådning vid Vegeåns mynning och Sandön gav bl.a. en juv småfläckig sumphöna, 1 ad + 2 juv vattenrallar, 23 småsnäppor, tre spovsnäppor och en silltrut.
Henrik Johansson
- Sunday, September 06, 1998 at 21:46:32 (MET DST)
980906. Harbäckshult: idag bl a 1 ad lärkfalk sträckande och 1 juv gök rastande.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, September 06, 1998 at 19:41:02 (MET DST)
Fick ett samtal från Landskrona idag. Enligt uppgift skulle det finnas en berguv i närheten av Viktoriegatan nr 17. Satt på en skorsten till en stor vit villa.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, September 06, 1998 at 19:38:05 (MET DST)
Kullen 5 september 6.30 - 10.30 . Så har då hösten börjat för "gubbarna" på klipphyllan, idag representerade av Karl-Göran och Alf. Lärkfalk 2 ex, Forsärla 1 ex, Mindre hackspett 1 ex, Nötkråka 1 ex, Småsnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Hus/Back/Ladusvala 1000-1500 str., övervägande Hussvalor.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 05, 1998 at 16:54:37 (MET DST)
980904. Harbäckshult. "Tjuvtränar" lite inför den första rikstävlingen i tomtskådning nästa lördag, 12 sep. I kväll bl a 1 ad hane blå kärrhök. Intresserade av tävlingen kan kolla in Club Yard 100 hemsida: http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/tavling98.html för information om regler etc. Man behöver inte vara medlem för att deltaga! Det borde väl finnas ett antal skådare i KOF med "bra tomter" för fågelskådning?
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, September 04, 1998 at 19:42:09 (MET DST)
980903. Harbäckshult: 15 tranor och 1 fiskgjuse str S ca 18.00.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, September 03, 1998 at 20:17:48 (MET DST)
980902 Vege ås mynning och Sandön mellan 17.30 och 19.30. Bl.a. stjärtand 6 ex, småsnäppa minst 220 juv, spovsnäppa 10 juv, gott om unga brushanar samt enstaka svartsnäppor och myrspovar, vattenrall 2 och småfläckig sumphöna 1 ad längs vasskanten i åmynningen.
Mats Rellmar
Helsingborg, - Thursday, September 03, 1998 at 11:51:44 (MET DST)


Tillbaka till den aktuella obsboken.


© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.