Observationer april 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken.


30 april
Glöm inte riksinventeringen av storspov! Se länken överst på denna sida. Var själv ute och letade i området kring Stureholm, Rögle och Kattarp. Endast 1 ex sågs (vid bron över Hasslarpsån vid Välinge) men förhållandena var inte de mest gynnsamma - frisk-hård vind.
Passerade även förbi Hasslarp. Här var som vanligt ett rikt fågelliv med doppingar, änder, svanar och skrattmåsar. Över dammarna jagade ett hundratal svalor, mest ladu- men även flera hus- och backsvalor. På fälten i öster gick minst 6 skärfläckor. 2 gluttsnäppor och 4 grönbenor rastade i den västra Fleningedammen. Vattenståndet i denna damm håller nu på att sänkas genom pumpning och kommer förhoppningsvis att bli en fin rastplats för ankommande vadare.

Mats Peterz
Hbg, - Friday, April 30, 1999 at 15:17:18 (MET DST)


30 april. Som Bengt skrev för ett par dagar sedan genomförs en häckfågelinventering av Rönneås dalgång under våren och försommaren. Det är vi i KOF, Ängelholms Naturskyddsförening och Klippanbygdens Natur som delar på "arbetet". Totalt är vi 13 personer som inventerar var sitt område, åtta nedströms Tranarpsbron och fem uppströms. Själv gjorde jag mitt första besök idag vilket var en angenäm upplevelse. Mycket god fågeltillgång mötte mig vilket antagligen till stor del berodde på de läckert blöta och fuktiga maderna kring ån. Bland häckfåglarna märktes framförallt flera par tofsvipor samt några par av både storspov, rödbena, strandskata, enkelbeckasin och gulärla. Antalet tillfälliga rastare var minst lika imponerande eller vad sägs om grönbena 40, gluttsnäppa 8, svartsnäppa 4, ljungpipare 5, brushane 1, skogssnäppa 1 samt sist men inte minst en hanne årta.
Henrik Johansson
- Friday, April 30, 1999 at 15:16:56 (MET DST)

Senaste nytt on pilgrimsfalken på Kullaberg

Nu kan du läsa allt om bevakningen av falkboet på Kullaberg. Alla nyheter hittar du här!


kof
- Friday, April 30, 1999 at 14:31:04 (MET DST)
25 april Inventeringen av Rönneådalen har kommit igång lite försiktigt och som tur är så har de inbitna skogsornitologerna fått sträckan vid Tomarps ene på sin lott. Här kan de hålla sig i närheten av de väldiga ekarna och hagtornsbuskagen och känna en viss trygghet i det i övrigt öppna landskapet. Några timmars spanande vid enet gav: 3-4 storspovar, 6-8 enkelbeckasiner, 5 brushanar i speldräkt, 1 par skedand, 1 par stjärtand och lite annat som storskrake buskskvätta, svarthätta och fjällvråk. Noterbart var den totala avsaknaden av starar! Vid tubkikaren: Bengt Hertzman, Kent Ivarsson och Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, April 29, 1999 at 16:59:11 (MET DST)
28 april
Letade efter storspov i områdena sydost-ost om Helsingborg. Inte ett enda ex syntes till, men det kanske inte är att vänta i dessa intensivt brukade marker. Noterade i alla fall två flockar om vardera ca 100 rastande ljunpipare, 1 sjungande törnsångare och buskskvätta.

Mats Peterz
Hbg, - Wednesday, April 28, 1999 at 22:38:43 (MET DST)
28 april, Strandbaden: 72 storpovar str. norrut över "ören" kl. 06.30.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, April 28, 1999 at 20:50:51 (MET DST)
Ett kort kvällsbesök på Dammarna Hasslarp gav som vanligt bra utdelning. Minst 5 par gråhakedopping, varav någon ruvande, smådopping 2 par, kricka 1 par, skedand 2 par, brundand 1 par, några ladusvalor, en ensam mindre strandpipare mm.
Christer o Linnéa Strid
Helsingborg, - Wednesday, April 28, 1999 at 00:15:02 (MET DST)
27 april Kullen. Jorduggla 1 ex insträckande, till de lokala kråkornas stora förtret. Stenfalk 1 hane och 1 hona str.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, April 27, 1999 at 15:29:33 (MET DST)
26 april, Strandbaden: 132 storspov har str. över "Ören"under dagen, 62 på morgonen och 70 under kvällen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, April 26, 1999 at 21:31:56 (MET DST)
26 april. Domsten mellan 09.00-15.30. Storlom 10, ormvråk 18, fjällvråk 3, blåhök 2, brunhök 1, stenfalk 2, lärkfalk 1, silvertärna 17, storspov 172, småspov 3, ladusvala minst 50, hussvala 10, backsvala 1 samt vardera ett ex av gröngöling och spillkråka.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Monday, April 26, 1999 at 18:59:14 (MET DST)
25 april. En promenad i Domsten området under förmiddagen gav öronen tillfälle att åtskilliga gånger höra lövsångare. En grönsångare liksom rödstjärtar och svarthättor kunde också räknas in. Ett par stjärtmes sågs nedanför slottet vid Kulla-Gunnarstorp. Det bästa under dagen, i alla fall för sönerna var väl den kull med kattugglor som tillsammans med en av sina föräldrar njöt av värmande förmiddags sol!
Thomas Svanberg
- Sunday, April 25, 1999 at 22:11:33 (MET DST)

Följ med på exkursionen ...

... till storkhägnet vid Görslövsån, tisdag 27 april, kl. 18.30. Samling vid Väsby kyrka. Fågel-Oskarsbelönade Bo Svorén guidar och berättar om storkprojektet.
Mer info finns i vårt program. Välkomna!

kof
- Sunday, April 25, 1999 at 21:29:12 (MET DST)
25 april, Kullen: 2-4 ex av såväl buskskvätta, rödstjärt,ärtsångare och svartvit flug.,därutöver grönsångare 1 ex. stenfalk 2 ex. Björkeröd: Inga ringtrastar vilket många spanande skådare hoppats på.Mindre hackspett 1 trummande ex. samt en str. stenfalk, detta tills. med Karl-Göran. Strandbaden: Från tallskogen ropade 1 ex. göktyta under ca. 5 min. på ef.m.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, April 25, 1999 at 19:26:24 (MET DST)
25 april. Nya "årspinnar" idag i form av två gulärlor på Ornakärr och en sjungande ärtsångare i Danhult. Vid Sandön en hel del rastande fågel, bl.a. storspov 48, myrspov 13, gluttsnäppa 3, brushane 3, dvärgmås 2, fiskgjuse samt skedand 1 par.
Henrik Johansson
- Sunday, April 25, 1999 at 19:14:38 (MET DST)
990425
En "spelgalen" tjäderhöna har visst de senaste 2-3 veckorna uppehållit sig vid Tåssjö kyrka. Den lär ha varit så "tam" att barnen på lägerskolan kunnat klappa den. Var där idag för att se om den var kvar, men tyvärr….. I stället fick jag se en fiskgjuse med byte lyfta från betesfältet framför kyrkan. Vad gjorde den där?? Det måste väl ändå varit en fisk den hade i klorna. Som den tappat och gått ner för att ta upp igen? Märkligt. Dessutom hittade jag en trafikdödad ejderhane i Lärkeröd. Mest tokigheter m.a.o.
Bland mera normala observationer kan nämnas att drillsnäppa anlänt till Rössjön och i Harbäckshult noterades storlom 1 str (nytt tomtkryss), mindre hackspett 1 ropande, gulärla 1 rastande.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, April 25, 1999 at 15:11:27 (MET DST)
Den 24:e Rödstjärt på Råå och den 26:e Grönsångare och Ärtsångare i Ättekullaskogen Helsingborg. Har ännu inte obsat någon svala. Leif Olsson
Leif Olsson <leif.birdwatcher@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, April 25, 1999 at 12:31:41 (MET DST)
Rödstjärt den 24:e på Råå. Grönsångare och Ärtsångare den 25:e i Ättekullaskogen. Har ännu inte obsat någon svala. Leif Olsson
Leif S Olsson <leif.birdwatcher@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, April 25, 1999 at 12:24:06 (MET DST)
24 april. Hasslarp e.m. Förutom häckfåglarna fanns det två drillsnäppor i dammarna.
Henrik Johansson
- Saturday, April 24, 1999 at 20:15:21 (MET DST)
24 april
Massor av årskryss på Bjäre oxå: svarthätta ladusvala och trädpiplärka vid Sinarp, svartvit flug vid Grevie och Grevie backar, fiskgjuse vid Severtorp och så lövsångare precis överallt!!

Thomas Wallin
- Saturday, April 24, 1999 at 19:15:50 (MET DST)
24/4. Hjälmsjön, Ö-a: årta 1 hane.
Lilla Lärkholmssjön, Ö-a: drillsnäppa 1 ex.
Harbäckshult: ladusvala 1 ex.
Javisst. I natt har de sprutat in, lövsångarna.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, April 24, 1999 at 18:27:31 (MET DST)
99 04 24. Fockstorp kl 06-12.30 (mellan Påarp och Mörarp). Jag har åtagit mig att inventera häckfåglar på en kvkm som ingår i projektet Fåglar i Skånska jordbrukslandskapet. Första inventeringen i dag, ska gå över rutan tre gånger till i vår. Här finns blöta ängar, några mindre dammar, stora öppna fält, ett öppet dike, några mindre dungar och en större (gammal bok och ek, några högstubbar med hål), fem boställen/gårdar med trädgårdar kring. Dagens resultat: bl.a. korp ett par häckande, ormvråk ett par, steglits ett par, gransångare 2 sj, björktrastkoloni, en enkelbeckasin, storspov hördes på avstånd, gransångare 2 sj, hämpling ett tiotal, st hackspett trummade vid bohål, träd- och ängspiplärka, tofsvipa c:a 6 par, ladusvala 2 (brukar häcka i stallet) m.m. o.s.v. Stora lövsångarinvasionen har ägt rum i natt, de sjöng överallt! Förra året, enligt bonden på Fockstorp,häckade glada i dungen, sommargylling hade hörts, sparvuggla med fyra ungar synts. Detta tycker jag verkar lovande. På hemvägen en glada över Väla Södra. I fjol inventerade jag en ruta kring Halenäs (mellan Hasslarp och Nyvång). I den rutan rinner Vegeå och ett biflöde. I rapporten jag fått nu visade den sig vara en av de artrikaste och revirtätaste av de 45 som inventerades -98: 41 arter häckande och 169 revir/kvkm. Bl.a. knipa 1 "revir" (6 pull), gravand 3, hussvala 11, gök 2, kärrsångare 26, ladusvala 6, rapphöna 1, råka 5, rödbena 1, rörsångare 5, storspov 3,sånglärka 36, sävsparv 5, törnsångare 5, ängspiplärka 2 och fasan 5.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Saturday, April 24, 1999 at 16:58:03 (MET DST)
24 april, Kullen under morg.o f.m: Stormfågel 1ex som flög fram och tillbaka invid klipporna i den svaga SO-vinden. Svart rödstj.1hane, Ärtsångare 2-3ex.Ladusvala 2ex. Svartvit flug 2ex. Svarthätta minst 1ex. och Lövsångare sjöng i nästan varje buske.På norrsidan ung. vid Söftingsgrottan kom 1ad. Havssula flygande tätt utmed klipporna,riktningen var västlig.Medobservatör Mats Peterz.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, April 24, 1999 at 14:13:07 (MET DST)
990423 Sträckbevakning vid Domsten mellan 07.40-11.00. Stenfalk 1 instr, brunhök 1 instr, vitkindad gås 280 i 3 flockar str S, stjärtand 5 str S och labb 2 str S. Gott om vårfåglar i form av lövsångare, svarthätta, rödstjärt mfl. Vid Kulla-Gunnarstorps slott fanns en svartkråka tillsammans med gråkråkor.
Mats Rellmar <mrellmar@hotmail.com>
Helsingborg, - Friday, April 23, 1999 at 16:44:46 (MET DST)
990423. Lunchskådning vid Hjälmsjön, Örkelljunga: snatterand 1 par, årta 3 hanar, 1 hona, skedand 2 hanar, 1 hona, småskrake 1 par. Dessutom skrattmås/fiskmås ca 200 ex, skäggdopping 3 par + 1 ex, grågås, knipa......
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, April 23, 1999 at 13:09:12 (MET DST)
23 april, Strandbaden: idag på morgonen var det liv och rörelse,410 vitkindade gäss str.(fördelade på tre flockar) över "Ören",80 storspovar,2 gluttsnäppor rast.flera lövsångare sjöng i strandskogen och en ärtsångare gjorde likadeles.En sen obs. från Domsten, 12/4 hade jag och Mary 3 rast. prutgäss.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, April 23, 1999 at 09:42:40 (MET DST)
22 april,Strandbaden: 55 storspovar str. mot norr under morgonen, där också en hussvala (min f:a.för året).
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, April 22, 1999 at 21:19:51 (MET DST)
22 april. En sväng i inre Skälderviken idag gav en del nyanlända vårfåglar. I Farhultsviken rastade bl.a. fyra gluttsnäppor, tre brushanar och 27 storspovar. Vidare till Sandön som var dagens fågeltätaste lokal med bl.a. en mängd (ca 35) tärnor av fyra arter, t.ex. minst 15 silvertärnor och ungeför lika många fisktärnor. Vidare dvärgmås 6, storspov 82, myrspov 5, gluttsnäppa 2, skedand 1 par, brunand 1, ladusvala 2 och stenfalk 1.
Henrik Johansson
- Thursday, April 22, 1999 at 20:53:35 (MET DST)
990422 e.m. Rössjön: bl a stjärtand 1 par, skedand 2 par, bläsand 14 ex, bergand 5 hanar och 3 honor. Fiskgjusehanen (?) lämnade över byte till honan i boet och hon visade sin uppskattning genom att ta firren och flyga några svängar ut över sjön. Satte sig sedan i en angränsande tall och började äta. Hanen satt lydigt kvar i boet. Mest aktivitet är det annars på skarvön. Väldans liv.
Västersjön E delen: bläsand 24 ex, bergand 2 hanar och 1 hona.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, April 22, 1999 at 20:24:15 (MET DST)
21 april. Domsten från 17.00 och framåt. Hyfsat insträck av rovfågel och man kan undra vad som har passerat under dagen. Hur som helst passerade bla: brunhök 5, blåhök 2, ormvråk 5, fjällvråk 1, sparvhök 7, och stenfalk 2. En ladusvala lämnade landet och drog ut över sundet.
Thomas Svanberg
- Wednesday, April 21, 1999 at 21:28:08 (MET DST)
990421 förmiddag: Vid Sandön 2 svarthakedoppingar och 6 myrspovar. Vid Rönnen en fiskgjuse. Vid Farhult en svarthakedopping och en gråhakedopping och vid Hasslarp en mindre strandpipare och en svartsnäppa i knapp sommardräkt.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, April 21, 1999 at 20:57:34 (MET DST)
21/4 Hasslarp Gick igenom alla dammarna mest intressant var: Gåhakedopping 7 ex. Ladusvala 10 ex. Hussvala 1 ex. Snatterand 1 par, Skedand 2 par, Smådopping, Glada, Tornfalk, Brun Kärrhök 1 par. Medobservatör: Peter Andersson.
Jörgen <jidde21@hotmail.com>
Malmö, - Wednesday, April 21, 1999 at 20:34:54 (MET DST)
21.04. På morgonen i Björkeröd, 6 st ringtrastar (5 hanar), en del rödvingar, taltrastar, dubbeltrast samt 4-5 gransångare. Så kan jag tillägga att den svarta rödsjärten sitter och sjunger utanför mitt jobb (Lokegatan i Höganäs).
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Wednesday, April 21, 1999 at 07:51:01 (MET DST)
19.4 Kvällspromenad i Björkeröd gav två st ringtrastar (hanar), ett tiotal rödvingar, två stora flockar med sädesärlor som rastade vid dammen, två stjärtmesar samt en lövsångare.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Monday, April 19, 1999 at 23:13:23 (MET DST)
19 april. Kvällspasset vid Domsten visade att det fortfarande drar en del sjöfågel genom Sundet. Bl a sågs: gråhakedopping 9, sjöorre 188, svärta 8, fisktärna 1, fisk/silvertärna 1, brunhök 1 hona och sist men definitivt inte minst 3 fiskgjusar.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Monday, April 19, 1999 at 21:29:33 (MET DST)
19 april: vid "Ören" Strandbaden str. 38 storspovar mot norr,Björkeröd Kullaberg 1 hona ringtrast.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, April 19, 1999 at 21:29:15 (MET DST)
10st Sidensvansar vid (Herrevadskloster) Ljungbyhed
Göran Julin <goran.julin@swipnet.se>
Örkelljunga, - Monday, April 19, 1999 at 20:05:15 (MET DST)
16 april. Ännu en vårkväll vid Körslätt - men lite mer kylslaget än i påskas mest beroende på en envis sydvästan. Men mellan vinstötarna fanns hela vårsymfonin där - hoande kattugglor och en hornuggla. Borta från Kohus (det heter faktiskt så) ropade tranor och över oss spelade enkelbeckasin, skogssnäppa och morkulla. Vid Kärreberga hördes ett märkligt väsande från skogen som snart bestämdes till hornugglehona (Erik Rosenberg beskriver lätet chäu vilket är mitt i prick som vanligt). Hanen svarade och så småningom hördes även vingklatschar när han uppvaktade honan. Samtidigt jagade en flock hundar Stora Björn fast det var naturligtvis vitkindade gäss som tillsammans med sjöorrar sträckte under stjärnorna. På morgonen den 17 april blev det en sväng till Maglaby kärr där åsens första lövsångare sjöng. På samma lokal sågs fiskgjuse, brun kärrhök, dubbeltrast och lite till.
Bengt Hertzman, Lars Bergendorf <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
Helsingborg, - Monday, April 19, 1999 at 18:38:10 (MET DST)
990419 Vid 08.30 siktades en juv kungsörn i närheten av Rögle.
Marie Gadolin/gm Lars Göte Nilsson
Höghult, - Monday, April 19, 1999 at 09:16:24 (MET DST)
Båstads hamn 18/4 Dvärgmås 1ad 1juv Under veckan som gått har det legat 2-6 Gråhakedoppingar utanför Paulins brygga,Båstad
Anders Markehed <anders.markehed@ebox.tninet.se>
Båstad, - Sunday, April 18, 1999 at 21:42:43 (MET DST)

Upprop - Fågelobservationer på Hallands Väderö

Bodil Kollberg i Torekov håller på att sammanställa en lista över fåglar observerade på Hallands Väderö. För detta skulle hon vilja veta om någon av följande arter observerats på ön: Gulnäbbad lira, större lira, svart stork, skrikörnar, rosenmås, vittrut, vitvingad trut, spetsbergsgås, aftonfalk, ängshök, gräshoppssångare, trastsångare, vattenrall, pärluggla, sparvuggla, spetsbergsgrissla, berguv, blåkråka, svarthakad buskskvätta, snösiska eller tallbit.
Ange art, antal, datum, plats på ön och observatör/er. Skicka dina observationer antingen direkt till Öa-listan (finns bland våra länkar) eller direkt till Bodil.

kof
- Sunday, April 18, 1999 at 13:51:53 (MET DST)
17 april, Domsten fram till 09.30
Ganska magert sträck och låg aktivitet. På sträck noterades bl.a. 6 gråhakedopping, 350 sjöorre, 1 alfågel och 1 fisktärna. I skogen sjöng 1 rödstjärt.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, April 17, 1999 at 20:24:25 (MET DST)
17 april
Grytskär på eftermiddagen: 5 kentska tärnor, 2-3 storspovar, 2 smålommar, ca 20 krickor och 30 bläsänder.

Thomas Wallin
- Saturday, April 17, 1999 at 17:36:03 (MET DST)
99 04 17. Väla motocross: brun kärrhök, den helbruna honan i luftbatalj med ormvråk, dessutom en subad hane; en glada. Hasslarp: gråhakedopping 7 ex i fyra dammar; smådopping i två dammar; knölsvan 21 ex varav tre på bo; vigg 28 ex; knipa 3 ex; skedand 1 par; brunand 1 hane; rödbena 2 ex; skärfläcka 2 ex på åkern; trana 1 ex str; en str glada med grunt kluven stjärt såg mycket mörk ut mot himlen.... Rögle Säteri/skogen mot Hasslarpsån: trummande större och mindre hackspett; gott om steglits; grönsiskor. Sandön: skärfläcka 4 ex; myrspov 14 ex; storspov 5 ex; rödbena 3 ex.
Lars Helgesson <larshelgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Saturday, April 17, 1999 at 17:26:15 (MET DST)
17 april,Kullen: Magert sträck idag,enda noterbara 2 ringtrastar samt 4 tumlare utanför spetsen.
Alf Petersson <Nyhamnsläge>
- Saturday, April 17, 1999 at 15:56:45 (MET DST)
16 April Björkeröd, 2 hanar ringtrast vid dammen. kl 18.30 2 stjärtmes kontinental ras buskaget före friluftfrj. hus, 2 sävsparv, 1 gransångare
Lennart Ströby <lennart.stroby@swipnet.se>
Kristianstad, - Friday, April 16, 1999 at 22:43:30 (MET DST)
16 april. Lugnt på sträck fronten vid Domsten. Det roligaste var en hane svarthätta. I övrigt några kentska tärnor och enstaka sjöorrar.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Friday, April 16, 1999 at 21:56:11 (MET DST)
16 april
Nu jaklar(!) börjar det hända saker i Hasslarp. Vattenståndet i västra Fleningedammen håller på att sänkas och blir förhoppningsvis en fin vadarlokal i vår.
Idag på eftermiddagen noterades 3 smådopping, ett 10-tal gråhakedopping, 21 knölsvan, 8 bläsand, 13 kricka, 1 brunand, 2 skärfläcka och 1 dvärgmås (2k).

Mats Peterz
Hbg, - Friday, April 16, 1999 at 21:25:59 (MET DST)
16 april. Inre Skälderviken kan i dagsläget nästan upplevas som ett Laholmsbukten i miniatyr. En hel del rastande sjöfåglar alltså. Idag uppskattningsvis minst 500 sjöorrar och lika många ejdrar, 15 alfåglar, ca 30 bläsänder samt enstaka smålommar, skägg-, gråhake- och svarthakedoppingar. En knapp timmes spaning vid Sandön gav sedan småtärna 1, kentsk tärna 4, myrspov 4, fiskgjuse 1, glada 1 och fjällvråk 1.
Henrik Johansson
- Friday, April 16, 1999 at 20:51:20 (MET DST)
Två ex av brun kärrhök mellan Svedberga kulle och Höghults gård idag. Och så är sädesärlorna här!
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Höghult, - Friday, April 16, 1999 at 14:42:56 (MET DST)
16 april
Rössjön: storlom 1 par, sångsvan 1 par, fiskgjuse 1 par. Dessutom rastade lite änder i sjön - bläsand ca 25 ex, en del viggar och krickor samt en åda. "Röglan" S om Rössjöholms gård: storspov 1 par.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, April 16, 1999 at 13:23:09 (MET DST)
15 april. En sjungande lövsångare vid Drottninghög, Helsingborg.
Thomas Svanberg
- Thursday, April 15, 1999 at 20:35:35 (MET DST)
990414. På kvällen vid sjutiden upptäcktes en Brun glada över Hasslarps dammar som sakta drog mot SW.
Bengt Andersson <bengt.andersson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Thursday, April 15, 1999 at 08:58:54 (MET DST)
990414. Mindre hackspett 1 ex Mammas Vik, Hjälmsjön och 1 ex Harbäckshult. Har en känsla av att vi observerar ovanligt mycket mindre hackspett i Örkelljungatrakten i år.
Och så har till slut stenskvättan hittat till "mitt" stengärde hemma i Harbäckshult.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, April 14, 1999 at 23:12:07 (MET DST)
14/4 Perstorp, Storarydsdammen, 2 par häckande häger i grantopparna.
Tony Svensson <tony.sv@telia.com>
Örkelljunga, - Wednesday, April 14, 1999 at 23:04:14 (MET DST)
Lövsångaren håller sig kvar vid PålsjöÖstra.. Sjungande den 10:e och 14:e april. Dessutom 3-4 gransångare, steglits och stenknäck den 10:e.
Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, April 14, 1999 at 22:55:38 (MET DST)
14 april:Kvällens KOF-exkursion vid Björkeröd,Kullaberg bjöd bl.a. på 2 Ringtrastar, 2 par Stjärtmesar och några Steglitsor. De 25 personer som mött upp i det fina men kyliga vårvädret, avslutade kvällen med Morkulledrag samt hoande Kattugglor och Hornugglor.
Alf Petersson <Nyhamnsläge>
- Wednesday, April 14, 1999 at 22:23:52 (MET DST)
Onsdagen den 14 april. Strandbaden: på morgonen 1 sjungande Lövsångare. En sen rapport från söndagen. Gjorde ett kvällsbesök nere vid mistluren. 1 stormfågel mot SW. Retursträck ?? av smålom in i Skälderviken, 4-5 ex. Småflockar av svärta och sjöorre drog fram och tillbaka, först mot SW sedan NE och sen återigen SW, oro inför nattsträcket??
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, April 14, 1999 at 20:44:45 (MET DST)
14 april Ringtrastspaning på Kullahalvön gav 3 hannar och 1 hona vid Björkeröd. De var vid det stora buskaget på höger sida om vägen, strax innan "Frilufsfrämjandets stuga" De fanns kvar när jag lämnade platsen kl 15.30. Inne i Jonstorp sågs ytterligare en hane ringtrast vid kl 15.45 I övrigt kan nämnas Varfågel 1 ex och Tornfalk 2 ex vid Björkeröd.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, April 14, 1999 at 16:21:23 (MET DST)
13 april. Nordvästskånes första (?) fisktärna sågs vid Domsten.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Tuesday, April 13, 1999 at 20:40:40 (MET DST)
Tisdagen den 13/4. Var uppe vid Björkeröd idag. Ringtrast 4-5ad hanar och en hona, de höll till vid dammen.
Ptrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, April 13, 1999 at 20:38:21 (MET DST)
13/4. Mindre hackspett 1 ex hördes i Harbäckshult på morgonen.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, April 13, 1999 at 14:03:20 (MET DST)

Följ med på exkursionen ...

... till Björkeröd på Kullaberg, onsdag 14 april, kl. 18.30. Ryktet säger att chansen att få se ringtrast just nu är stor.
Vi har även en ny programpunkt: Tisdag 27 april kl. 18.30, besöker vi storkhägnet vid Görslövsån. Fågel-Oskars belönade Bo Svorén guidar.
Mer info finns i vårt program. Välkomna!

kof
- Monday, April 12, 1999 at 23:03:21 (MET DST)
10 april. En vandring i Bauserödsdalen på Söderåsens sydvästsluttning gjorde fågelskådarna i oss lite besvikna men naturnjutarna och blomsterälskarna i oss nöjda. Över blommande blå-,vit- och gulsippor hördes minst 50 stenknäckars lockläten och längs Hallabäcken räknade vi in tre par forsärla. I övrigt korp, glada, gransångare någon enstaka trummande större hackspett. Vi undrar också, finns det något mer intensivt rödfärgat i naturen än sammetskvalster? I Eningekärret på åsens platå sysslade l åkergroda och padda med att föra släktet vidare men inte inte heller här fanns mycket fågel att orda om. I en allt blåsigare kvällning såg vi tre spelande skogssnäppor och någon enstaka sjungande talltita vid Körslätt. Bengt Hertzman, Kent Ivarsson, Eva Kristiansson och Gunnar Tell.
Bengt Hertzman <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
Helsingborg, - Monday, April 12, 1999 at 18:37:06 (MET DST)
990410.Glada 1 str S Palettenomr.Ängelholm.990411.Sidensvans 1 str S södra kronoskogen,ängelholm.Svarthakedopping 8 Rönnen.Skärfläcka 62 Rönnen.Stormfågel 1 påträffad död(nyligen)Klören.990412.Glada 1 str N Sibirien,Ängelholm.Mindre hackspett 1 hona Sibirien,Ängelholm.Sjöorre ca 300 Sibirien,Ängelholm.Svarthakedopping 4 Sibirien,Ängelholm.Myrspov 6 Sandön.Glada 1 str O Farhult.Nu ligger viporna på sina bon vid Rönnen,så nu gäller det att visa hänsyn i markerna.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, April 12, 1999 at 18:16:16 (MET DST)
12 april Kullen 06.00-08.00:Smålom 15ex, Havssula 1ad. Sjöorre 690ex, Silltrut 6ex, Tordmule 2ex, Sillgrissla 2ex, Blå kärrhök 1ex, Dubbeltrast 8ex, Ringtrast 2ex. Björkeröd: Smådopping spelade i dammen och vid "Götes häck" Ringtrast 1ex.
Alf Petersson <Nyhamnsläge>
- Monday, April 12, 1999 at 17:26:19 (MET DST)
11 april. En del kompletteringar till Mats siffror från Domsten. Smålom 69, sjöorre tot 1328, labb 1 ad mörk fas mot söder kl.17.50 samt vardera ett ex av: brunhök, blåhök, fiskgjuse och glada.
Thomas Svanberg
- Monday, April 12, 1999 at 05:58:33 (MET DST)

Riksinventering av storspov

Nu är våren på gång och vi startar upp inventeringen av storspov. i Nordvästskåne.

P.S. Glöm inte att rapportera flyttfåglarnas ankomst till KOF. Fenologilistan uppdateras efterhand som vårobsarna flyter in.

kof
- Sunday, April 11, 1999 at 23:41:35 (MET DST)


11 april, Domsten, 07.30-10.00
I den friska NW-vinden rörde sig en hel del fågel genom Sundet. Thomas Svanberg och jag räknade in följande: Smålom 36, bläsand 12, snatterand 1, kricka 3, ejder 1100, alfågel 1, sjöorre 820, svärta 1, stenfalk 1, kentsk tärna 2 och obest. alka 8. Thomas såg även en ladusvala som jag missade.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, April 11, 1999 at 22:16:25 (MET DST)
11 april. En sjungande svart rödstjärt vid G:a Scan i Ängelholm kl. 03.15.
Henrik Johansson
- Sunday, April 11, 1999 at 19:01:23 (MET DST)
99 04 11. Började kl 8 vid Väla Motocross. Ett par brun kärrhök är tillbaka, tänker visst häcka under ormvråkarnas bo i år också. Det lär bli en upprepning av fjolårets livliga luftstrider mellan kärrhök, ormvråk, kråka och tofsvipa. Råkornas koloni, ny i fjol, har vuxit till 23 bon. Hasslarp: Snatterandsparet nu i SV dammen. Knölsvan 3 par med bo, dessutom 10 ex. Gråhakedopping 5 ex, brunand 2 par, vigg 46 ex, skedand 3 par, rödbena 5 ex. Jakarna har två kalvar. N Kattarp en glada. Rögle Säteri/ Skavebäcken: Häger med gren i näbben flög in i skogen till boet. Storspov hördes. N Välinge: ännu en glada. Sandön: skärfläcka 3 ex, storspov 1 ex. Rönnen: Skärfläcka 54 ex, storspov 5 ex, silltrut 1 ex, bläsand 31 ex, massor av ängspiplärka. Ornakärr: Kricka 45 ex, gravand 30 ex, brun kärrhök 1 hona, storspov 1 ex. Danhult: brun kärrhök 1 par (minst), rödbena 1 ex, råka 35 bon.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Sunday, April 11, 1999 at 15:54:56 (MET DST)
11 april
Medlemmar från Bjäre Naturskyddsförening har varit på Väderön hela helgen och jobbat för att försöka rädda den unika bokskogen på ön. På fågelfronten 17 tordmular, 50 krickor, 30 bläsänder, minst 2 par grågås, 5 silltrutar, steglits mm. Hackspettar har tidigare varit mycket sällsynta men nu finns 1 eller 2 par på ön. Väldigt ont om skogsduva (bara 2-3 hörda), i gengäld en fin närobs av mård i Norreskogen - är det möjligen han o hans gelikar som är orsaken till duvornas försvinnnade??

Thomas wallin
- Sunday, April 11, 1999 at 15:51:24 (MET DST)
990411 Hasslarps sockerbruksdammar 10.30-11.30: Gråhakedopping 4 par, smådopping 1 par, snatterand 1 par, skedand 4 par, gravand ca 20 ex, rörhöna 1 ex och backsvala 1 ex. Sandön 11.50-12.10: Bl.a. skärfläcka 3 ex och silltrut 1 ex.
Olof Jönsson <olofj@swipnet.se>
Hässleholm, - Sunday, April 11, 1999 at 15:46:39 (MET DST)

Senaste nytt om pilgrimsfalkarna på Kullaberg

Årets bevakning av falkarna i KOF's regi är nu i full gång. Paret sågs i början av säsongen i flyktlekar över berget. Tillfälligt sågs även en av fåglarna inspektera den gamla bohyllan. Därefter följde en period när observationer saknades och det mesta tydde på att falkarna övergett det gamla boet. Efter mycket letande har paret nu lokaliserats i en ny klippbrant men fortfarande inom fågelskyddsområdet där beträdnadsförbud råder. Det är just nu tid för äggläggning. Förra året lades första ägget 8 april.

Genom bevakningen hoppas vi att falkarna skall ges möjlighet att häcka ostörda iår. Projektet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och Utvecklingscentrum i Höganäs. Projektet stöds ekonomiskt av Club 300, genom en donation från Cecilia Johansson, Falkenberg, avsedd att hjälpa pilgrimsfalkarna på Västkusten.

Du kan också stödja falkarna! Bli medlem i KOF! Som medlem får du vårt medlemsblad - Fåglar i Nordvästskåne - där man i det senaste numret (1/99) kan läsa dagboken från förra årets bevakning av falkboet. Senaste nytt från falkboet kommer att meddelas kontinuerligt på denna sida.

kof
- Sunday, April 11, 1999 at 12:25:44 (MET DST)


11 april Kullen på f.m. från "hyllan": Ringtrast 3 möjligen 4 hannar,Dubbeltrast 10ex., M.Korsnäbb 1ex.,Trädpiplärka 1ex. samt Silltrut 2ex. Björkeröd:vid "Götes häck" 6 Ringtrastar samtliga hannar och ca. 25 Rödvingetrastar,Trädpiplärka 1ex. samt Brun Kärrhök 1ex. Medobservatörer, Kaj, Karl-Göran m.fl.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, April 11, 1999 at 11:22:06 (MET DST)
Norra Häljaröd Rönnen 10-4 Skärfläckor Ca.30 1st vitkindadgås,1st storspov Störrestrandpipare,Bläsänder,Småskrakar,Sparvhök Rögle vid Västrabygårdsvägen 10-4 1st Havsörn,1st Bivråk juv,1stPilgrimsfalk 2stGlador,1stLärkfalk 2stTornfalkar Med Skådare Tommy Malmberg,Lars Kronberg
Lars Andersson <lars.0431-10019@telia.com>
Ängelholm, - Saturday, April 10, 1999 at 19:08:26 (MET DST)
10 april. Domsten fram till 11.00. Smålom 22, storlom 1, sjöorre 885, ejder 840 samt dagens roligaste obs nämligen en hane rödstjärt som ihärdigt sjöng vid Helsingborgs Campingklubb.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, April 10, 1999 at 18:36:56 (MET DST)
10 april
På morgonen sträckte en hel del fink vid Kullen. Ett par tusen kunde det nog vara. Dessutom drog 2 fiskgjusar och ett 10-tal spravhök mot N. I övrigt noterades 5 dubbeltrast och 1 vinterhämpling. Korpen på nordsidan hade kläckt och fyra gapande näbbar skymtade i boet.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, April 10, 1999 at 18:35:02 (MET DST)
990410.Sidensvans ca 20 str N Ängelholm.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, April 10, 1999 at 13:09:32 (MET DST)
9 april. 2 timmar eftermiddags spaning vid Domsten gav bl a: svarthakedopping 1, alfågel 1, sjöorre 152 och ejder 1468.
Thomas Svanberg
- Friday, April 09, 1999 at 21:40:36 (MET DST)
9 april
Rönnen på eftermiddagen: 1 prutgås, 37 skärfläckor och 1 spelande mindre strandpipare.

Thomas Wallin
- Friday, April 09, 1999 at 20:12:54 (MET DST)
8 april. Tillägg Hasslarp; mindre strandpipare 1, smådopping 8 ex fördelade på tre dammar, skedand 3 par + 2 hannar och gråhakedopping 5 par.
Henrik Johansson
- Friday, April 09, 1999 at 13:25:54 (MET DST)
8 april
Hasslarp gav bl.a. följande på eftermiddagen: Gråhakedopping 4, snatterand 2, skedand 5, brunand 2, ejder 1!, knölsvan 14 (varav en låg på bo) och rörhöna 2.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, April 08, 1999 at 23:54:13 (MET DST)
990408.Svarthakedopping 4 Rönnen.Sidensvans 18 Farhult.Nötkråka 1 Vegeholmsskogen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, April 08, 1999 at 18:06:58 (MET DST)
990408. e.m. Rössjön: storlom 1 par, fiskgjuse 1 par, sångsvan 1 ex, vitkindad gås 1 ex rastande, ejder 55 ex str.
Västersjön E delen: ejder 370 ex rastande, det högsta antalet jag noterat i de båda sjöarna. 60 ex lyfte sedan och drog fram och tillbaka över hela sjön sex ggr innan de slutligen beslöt sig för att fortsätta österut.
Lärkholmssjön: sångsvan 1 par, storspov 1 par.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, April 08, 1999 at 16:29:14 (MET DST)
7 april. Min vana troget numera att besöka Domsten håller i sig. Skam den som ger sig... 2 timmar på kvällen gav i alla fall ett bra sträck av sjöorre då 1541 ex sågs dra mot syd. Även ejder, 1000 ex och svärta 24 ex märktes. Är inte Bengts svartvita flug från Åvarp nytt fenologi rekord? I vilket fall som helst är det väldigt tidigt!
Thomas Svanberg
- Wednesday, April 07, 1999 at 21:22:35 (MET DST)
990407
Sjöorrar i Hjälmsjön, Ö-a idag också: nämligen 3 hanar och 1 hona.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, April 07, 1999 at 15:31:52 (MET DST)
Att påskhelgen gick i skådningens tecken,var för min personliga del ingen underdrift.Det osannolikt fina vädret,bidrog naturligtvis en hel del.På natten mellan skärtorsdagen och långfredagen äntrade jag hojen,för färd mot Kullaberg.Det var en fin natt med fullmåne och stjärnklart.En hel del nattflyttande fåglar kunde höras,såsom sjöorre.Stannade till på järnvägsbron vid Klören och där hördes en hornuggla.Även en kattuggla hoade från Vegeholms marker.Körde ner en sväng om Sandön och Farhult,men ingen vattenrall var i farten.Satte upp farten mot Mölle,men kom fram alldeles för tidigt.Så jag fick mig en timmes välbehövlig vila,vid varmluftsfläkten nere vid Ica affären i Mölle.Skönt att sova en stund där,riktigt behagligt.Gjorde ett försök på berguven som skulle hålla till vid hjorthagen,men den var tyst denna tidiga morgon.Den har kanske redan lämnat berget,till lycka för falkarna.Var först på höjden denna morgon,men så småningom dök Affe och Kaj upp.Men det blev tyvärr en mager morgon ur fågelsynpunkt,men soluppgången var fantastisk.Trädlärka 1,dubbeltrast 2,snösparv 1 och 1 nordsträckande fiskgjuse var dom fåglar som noterades.Gjusen blev för övrigt årskryss för Affe och Kaj,dessvärre blev jag helt utan nya arter på årslistan.Inte ens den normalt sett säkre gröngölingen ville visa upp sig.Cyklade ner till Mölle fälad och gick en sväng på den norra delen.Nere vid strandlinjen satt en stenskvättehane,annars var det inte så mycket fågel där.Men jag fick i alla fall se något,som jag aldrig sett förr.Parande snokar!Helt upptagna med sitt kärleksliv,brydde dom sig inte om mitt fotograferande och jag kunde ta en serie bilder som jag hoppas mycket på.Den mindre hanen var helt orädd,eller försvarade han honan?Han kom emot mig som en kobra,med tungan ivrigt spelande och försökte tydligen skrämmas.En verkligt rolig syn var det i alla fall.Tog även en sväng upp till Mölle kapell,för att få njuta av blåsipporna i söderbacken.Det lyste blått i hela slänten av sipporna och även några få vitsippor var utslagna.Vid Brunnby finns det några gravhögar och där gick jag en sväng,strax hörde jag en mindre hackspetts karakteristiska läte.Men lyckades inte få syn på den,trots ett ivrigt letande.Mellan Arild och Svanshall finns det två små ganska okända naturresarvat som heter Nabben och Bölsåkra/Tranekärr.Dom är en rest av Kullafälad enligt informationstavlorna och dom är verkligen värda ett besök.Den 3/4 var det skådning på dom mer besökta lokalerna igen,men så här fint väder är ofta dåligt fågelväder.Det mesta sträcker förbi våra vadarmarker och det rastade inte så mycket heller under helgen.Vid Sandön fanns 2 kentska tärnor och Farhult bjöd på 1 par årtor,6 brushanar födosökte på andra sidan viken.Sent på kvällen drog det förbi 23 tranor mot ost,dåligt med termik gjorde att dom flög verkligt lågt.Den 4/4 började med 5 utfärgade svarthakedoppingar vid Sibirien och årtparet var kvar i Farhult.En ad silltrut på Rönnen blev det första av dagens tre årsx,en kentsk tärna fanns på östra sidan av Rönnen.Enligt RH hade svart rödstjärt kommit till Beijer och vid ett besök hördes en hane sj sporadiskt på eftermiddagen.Men skådningen var inte slut med denna fågel,skulle det visa sig.Satt lugnt framför TV,när telefonskrället ringe.Vem tusan är det som ringer i en avgörande semifinal i hockey.Det var kanske tur att jag svarade,lätt upphetsad talar HE om att det finns en brandkronad kungsfågel på kyrkogården som ligger på spottavstånd från min bostad.Sätter igång videon och cyklar snabbt dit,vet inte exakt var fågeln skall hålla till.Men jag har tur och träffar på KL,som vet var den finns.Vi får se och höra den fint under en god stunds obsande,nöjda åker vi hem efter denna roliga obs.Den 5/4 blev dessa fåglar dom roligaste obsarna:vitkindad gås 3 Sandön,skedand 1 par Rönnen,mindre strandpipare 1 Rönnen,brun kärrhök 1 hane Farhult och en glada mot norr vid Vegeholm.1 par årtor fanns vid Vegeåns mynning och ett par i Farhult 6/4.Det regnade hela tiden och var inte så lätt att kika,men skam den som ger sig.Så här såg i alla fall Hardys påskhelg ut,inte så mycket ägg och fjädrar,men en hel del fågel och en härlig solbränna blev det.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, April 07, 1999 at 13:49:45 (MET DST)

Glöm inte ...

... Thomas Johnsson's föredrag "Kampen om vattnet" på Föreningssparbanken i Höganäs, torsdag 8 april, kl. 19.00. Mer info på programsidan. Välkomna!

kof
- Tuesday, April 06, 1999 at 23:41:53 (MET DST)
990406 Ett dimmigt sund vid Rydebäck. Under dagen har jag sett en varfågel som kom insträckande från havet och en labb som drog sig sakta söderut längs stranden vid fortuna. Annars var det lungt med sträck över havet denna dag.
Kristian.linde <Kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Tuesday, April 06, 1999 at 17:06:06 (MET DST)
4 april En händelserik morgon vid Maglaby kärr. Bland ett 1000-tal spelande åkergrodor hördes vattenrall, skogsnäppa (5 ex),enkelbeckasin grågås och sothöna. På himlen och i skogen visade sig fiskgjuse, brun kärrhök, duvhök, dubbeltrast, trana, nötkråka, mindre korsnäbb och glada. Dagen efter sågs talltita och stjärtmes på samma lokal.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Tuesday, April 06, 1999 at 16:38:50 (MET DST)
3 april. En fin vårdag i Åvarp och Kärreberga på Söderåsen med bl a varfågel, gransångare, svartvit flugsnappare (hane) och stjärtmes. Kvällningen bjöd på en nästan magisk upplevelse vid Körslätt. Stämningen och fågellivet fick mig att tänka på Erik Rosenbergs skildringar från Örebrotrakten på 40-talet. På de små lyckorna kring Körslätt höll dubbeltrast, rödvingetrast och björktrast till allt medan släktingarna taltrast och koltrast stod för sången tilllsammans med rödhakar. Duvhök och ormvråk drog förbi och när mörkret började falla så drog morkullor i skogskanten och enkelbeckasiner bräkte från skyn. Några krickor svepte visslande förbi. I stort sett samtidigt som en jorduggla passerade mot norr så började två hornugglor ljuda dovt från granskogen. De fick snart sällskap av två ropande kattugglor. Lägg därtill grodors kväkande i fonden och en fantastisk stjärnhimmel så förstår ni ungefär stämningen. Med tanke på Peter Anderssons rapport från Traneröd tidigt följande morgon så anar man att detta var en riktig ugglenatt. Efter Körslätt räknade jag och Ivarsson in ytterligare 5 hornugglor och lika många kattugglor i Stenstadtrakten.
Bengt Hertzman <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
Helsingborg, - Tuesday, April 06, 1999 at 16:33:20 (MET DST)
6 april
Hjälmsjön, Örkelljunga: sjöorre 1 par.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, April 06, 1999 at 14:09:05 (MET DST)
5 april
Under ca en timme kring lunchtid vid Björkeröd sträckte 12 fjällvråk, 7 ormvråk, 5 sparvhök och 1 blå kärrhök. I mossen låg 30 vigg och ett spelande smådoppingpar.

Mats Peterz
Hbg, - Monday, April 05, 1999 at 22:54:44 (MET DST)
5 april. Tillbringade förmiddagen på Kullen tillsammans med Affe och Co. I luften ganska bra fart på bl.a. bo/bergfink och ringduvor. Några vinterhämplingar, steglitser, dubbeltrastar och en varfågel drog också förbi. Över havet syntes en del smålom, ejder, sjöorre, enstaka sillgrisslor och en ensam vitkindad gås. Plötsligt kommer en brandkronad kungsfågel farande och slår sig ned i busken vi sökt lä bakom. Den drar dock iväg lika fort som den dykt upp med resultatet att "hyllan" på bara några få sekunder töms på de i vanliga fall så stationära Kullaornitologerna. Detta tillsammans med BK:n blev en minnesvärd avslutning på en härlig påskhelg. Fortsättning följer............ Var så säkra!
Henrik Johansson
- Monday, April 05, 1999 at 22:36:10 (MET DST)
5 April Centrala Ängelholm ca. kl 19.50. Satt och åt middag på balkongen när en flamingo flög förbi över Kronoskogen. Den vek av ut mot Rönne ås mynning. Strax efteråt började det regna så den kanske rastar någonstans i närheten?!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, April 05, 1999 at 20:11:21 (MET DST)
990405 Krankesjön från kl 6:30 till 16:00: brun kärrhök 2 par, en fiskgjuse med fiskelycka, glada, ormvråk, stenfalk, lärkfalk, duvhök, tornfalk 1 par, sävsparv ca 10 st, lövsångare 1 st, stjärtmes 2 st, läte från rördrom minst 2 st, taltrast 2 st, skäggdopping ett antal, gransångare 1 st, skäggmes 2 st, grågås i mängder, vit stork 1 st, sothöna och vigg i mängder.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Monday, April 05, 1999 at 20:04:30 (MET DST)
990401 Hasslarpsdammarna kl 13:30: Skrattmås i mängder, gråhakedopping 4 st varav 3 hanar, bläsand 6 st, vigg ca 30 st, snatterand 1 par, strandskata ca 20 st, gravand ca 50 st, knölsvan 6 st varav en var märkt med en blå halsring XP 65.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Monday, April 05, 1999 at 19:41:01 (MET DST)
5 april. Bevakning vid Domsten fram till 15.30. Bra sträck idag både av sjöfågel och rovfågel. Peter Bjurenståhl hittade vid nio-snåret en hane Brandkronad kungsfågel vid Helsingborgs Campingklubb som ligger söder om Domsten. Den sågs och hördes tillfälligt och eftersöktes under eftermiddagen utan resultat. Så till sträcket som bl a bestod av följande: Smålom 23, svarthakedopping 1, vitkindad gås 83, sjöorre 1553, ejder 1944, havsörn 1 subad, ormvråk 151, fjällvråk 8, sparvhök 51, fiskgjuse 9, glada 4, brunhök 6, blåhök 2, tornfalk 2, stenfalk 1 och labb 2 ad mörk fas mot syd.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Monday, April 05, 1999 at 19:13:09 (MET DST)
5 april
Åkte upp till Lya ljunghed på Hallandsåsen för att kolla orrspel - med klent resultat, iallafall då det gäller orrar: bara en eller två tuppar hördes på avstånd, inga nere på den traditionella spelplatsen. 4 älgar, 1 blåhökhona, 5-6 stenknäckar och en trana som rastat i Älemossen var desto roligare obsar.

Thomas Wallin
- Monday, April 05, 1999 at 18:59:11 (MET DST)
Kan bara hålla med Thomas W om att det var underbart på ön i helgen, och tilläga att jag den 3/4 såg två silltrutar flyga varv på varv över Norre Tånge. Här i Lund har jag just njutit av en vacker rödstjärts-hanne i parken bakom huset.
Anette Strand <anette_s@algonet.se>
Lund, - Monday, April 05, 1999 at 18:09:50 (MET DST)
990405. Rössjön: fiskgjuse 1 par på plats vid "mellersta boet". Storskarv minst 60 ex, knölsvan 1 par plus 8 obehöriga (väldigt bråkande), sångsvan 3 ex, skogssnäppa spelade m.m.
Tåssjö kyrka: storspov 1 par.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, April 05, 1999 at 16:23:12 (MET DST)
990405 Svedberga Magnifik morgonkonsert av bofinkar, rödhakar, järnsparvar, gärdsmygar, gransångare mm Dessutom några stenknäckar, spillkråka och två mindre hackspettar (sumpskogen vid banvallen).
Göran Paulson
Höganäs, - Monday, April 05, 1999 at 15:42:07 (MET DST)
990405 Vid Traneröds mosse i gryningen. Besökte denna lokal för första gången. Det hördes 2-3 ex Kattuggla och 1-2 ex Hornuggla och runt omkring tornet flög morkullor och knirrade. Annars var det en kör av taltrastar och rödhakar som höll morgonkonsert för oss.
Kristian Linde <Kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Monday, April 05, 1999 at 07:33:31 (MET DST)
4 april Kullen på morgonen:Smålom 50 rast. och 30 str.,Ejder 500 str.,Fiskgjuse 1ex,Varfågel 1 ex,samt Svart rödstjärt 1 honfärgad.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, April 04, 1999 at 23:08:25 (MET DST)
990404. Harbäckshult: mindre hackspett 1 hane hela helgen.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, April 04, 1999 at 22:02:42 (MET DST)
4 april. Sträck vid Domsten dels mellan 09.00-13.30 och 19.00-20.00. Sjöorre 277, ejder 9745, knölsvan 51, ormvråk 16, sparvhök 7, fiskgjuse 1 och brunhök 1 hona.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, April 04, 1999 at 20:59:07 (MET DST)
990404 Vid Ängelholms kyrkogård hade Rolf Hermansson upptäckt en brandkronad kungsfågel som satt och sjöng norr om minneslunden på kyrkogården. Jag var där och letade vid 17.OO-tiden och då var den kvar i området.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Sunday, April 04, 1999 at 20:20:43 (MET DST)
99-02-29 Pålsjö Östra:
Mindre hackspett 1 ex

99-04-01 Pålsjö östra: Mycket tidig lövsångare 1 ex sjungande inne på bostadsområde.

99-04-03 Pålsjö Östra: Glada 1 ex str S

99-04-04 Pålsjö Östra: Fiskgjuset str N, domherre 1 par, dessutom str omvråk och sparvhök mot N i stort sett hela dagen. Kom dock väldigt sporadisk och enstaka ex.

Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, April 04, 1999 at 19:27:16 (MET DST)
99-03-27 (tillsammans med Ingrid&Björn Ekelund och Inger&Bengt Lundgren
Björka: Glada 1ex
Dammarna Hasslarp: Strospov 2 ex, Snatterand 1 par, Bläsand 6 ex, Skedand 1 par, Sothöna ca 150 ex, Knölsvan 4 par, gråhakedopping trol 3 par, smådopping 1 ex, storskarv, grågås 1 ex, brunand 1 par.
Västaraby gård: Ny häckning råka (?) 2 bo.
Sandön: Skärfläcka 20 ex, stjärtand 1 hane, gransångare 1 sj, storskrake 1 hane.

Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, April 04, 1999 at 19:21:13 (MET DST)
990404 Tranerödsmosse Anlände till mossen kl.04.30 för att lyssna på Orrspel. Det var en underbar morgon, fast lite småkyligt. Tyvärr blev det inget Orrspel, men följande fågel observerades: Jorduggla 1ex spelande, Pärluggla 2ex ropande, Kattuggla 5ex, Hornuggla 4ex, Morkulla 2ex, Enkelbeckasin 1ex, Taltrast, Glada 1ex. Morgonen blev trots allt mycket givande.
Peter Andersson <james.rsson@delta.telenordia.se>
Helsingborg, - Sunday, April 04, 1999 at 18:58:30 (MET DST)
Hasslarp 990404 Drog en runda till Hasslarp på eftermiddagen för att skåda i det vackra vårvädret. Följande fågel obsades:Snatterand 1par, Gråhakedopping 7ex, Rödbena 3ex, Gravand 20ex, Skedand 1par, Brunand 3ex hane 6ex hona, Knipa 8ex, Vigg 50ex, Sävsparv 1ex, Smådopping 2ex, Strandskata 15ex.
Peter Andersson <james.rsson@delta.telenordia.se>
Helsingborg, - Sunday, April 04, 1999 at 18:46:01 (MET DST)
4 April Rolf Helmersson har haft en sjungande Brandkronad kungsfågel idag på eftermiddagen. Den satt/sitter vid kapellet/kyrkogården i norra delen av Ängelholm. OBS Ej vid kyrkan i centrum!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, April 04, 1999 at 17:03:12 (MET DST)
4 april
En solig, hääärlig vårdag ute på Väderön gav 1 trädlärka, 1 enkelbeckasin, 1 stenskvätta, 4 sidensvansar, massor av tobis och 11 tordmular. Söndreskogen fullkomligt dånade av vårsång från bofinkar, gärdssmygar, järnsparvar m.fl.

Thomas Wallin
- Sunday, April 04, 1999 at 16:18:06 (MET DST)
3 april
Lite obsar från Bjäre: två mindre hackspettar vid Förslöv och en vid Ängelsbäck, smådoppingpar både vid Killeröd och i en damm mellan Margaretetorp och Förslöv. Pärlugglan vid Önnarp spelade för fullt igår, likaså en hornuggla strax utanför Förslöv.

Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, April 03, 1999 at 22:14:49 (MET DST)
3 april. Sträck vid Domsten fram till 13.00. Stjärtand 2, sjöorre 283, ejder 8525, sparvhök 7, duvhök 1, ormvråk 10 och fiskgjuse 1. Vid Christinelund sågs en hona mindre hackspett.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, April 03, 1999 at 22:07:00 (MET DST)
3 april. RÖNNEN; 38 ex skärfläcka, några hämplingar, 1 skogssnäppa, ca 20 storspov och 14 ex knubbsäl. FARHULT; 1 par årta, 1 gransångare, 145 ex strandskata, 33 ex skärfläcka, 6 ex storspov.
Seth Nilsson <sen@cresita.se>
ÅSLJUNGA, - Saturday, April 03, 1999 at 17:58:26 (MET DST)
3 april
Inte mycket sträck ute vid Kullen idag. Några spridda ringduveflockar drar mot norr liksom några knöl- och sångsvanar. I övrigt ses 1 sidensvans, 2 vinterhämpling och 1 dubbeltrast.
Går sedan en runda inne på "berget" tillsammans med Alf Petersson. Fin fart på fågelsången, bl.a. gransångare och taltrastar. Gråsiskorna är tillbaka och hörs nästan överallt. Stöter på 2 stjärtmes och 1 spillkråka. 1 skogssnäppa och 1 fjällvråk sträcker förbi. Utanför Djupadal ligger 10 tobisgrisslor.
Avslutade med en rundtur genom Äsperödsområdet. Spridda ormvråkar och 2 fjällvråkar drog förbi. En flock på ca 60 ljunpipare rastade på ett fält.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, April 03, 1999 at 17:43:22 (MET DST)
Hasslarpsdammarna 1999-04-03 Kl 11.00-12.30 Söthöns, vigg, grävänder, knölsvan, smådopping. 1 par skedand, rödbena, 1 par bobyggande gråhakedopping och brunänder. 1 ex sävsparv och i luften en ´´rovis´´med ringduva i klorna - duvhök eller pilgrimsfalk ??? Rögle/Stureholm 1 ex tornfalk hona 1 ex fjällvråk, 2 ex ormvråk 1 ex honf. blå kärrhök samt 1 ex glada. N Häljaröd 1 ex gråhakedopping, storspov, 6 ex skärfläcka samt gravänder, rödbena och större strandpipare.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, April 03, 1999 at 16:55:48 (MET DST)
2 april. Domsten fram till kl. 13.30. Stjärtand 1 par, sjöorre 572, ejder 5625, fiskgjuse 4, glada 1, ormvråk 29, sparvhök 18, kentsk tärna 1 och trädlärka 1 ex. Rönnen; brushane 1 rast samt trana 9 och fiskgjuse 1 str. Vid Stureholm 24 rastande tranor samt blåhök 1 hona, glada 1 och fiskgjuse 2 mot norr.
Thomas Svanberg, m fl
Sundets Pärla, - Friday, April 02, 1999 at 20:04:01 (MET DST)
1 april Höganäs hamn: 1 hona Stensvätta. 2 april Kullen under morgonen: 1 Trädlärka, 1 Snösparv. 2 Fiskgjusar samt ca. 40 str. Smålom. Lerhamn:1 hanne Stenskvätta,1 par Skedand och 1 Knölsvan med blå halsring XC67.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, April 02, 1999 at 17:31:38 (MET DST)
990402. Var ute i markerna ett tag under dagen, men det var ganska magert med fågel. Det roligaste var en orr-tupp uppe på F10:s övnings område vid 0930. Den gick framför bilen och visade upp sig mycket fint. På Sandön var det en Kentsk tärna och det sträckte ca 15 ex ormvråk och 2 ex glada.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Friday, April 02, 1999 at 14:23:40 (MET DST)
980401 Kullaberg 07.30 - 11.40. Vackert väder och en del rörelse bland vårfåglarna. Gulhämpling 1ex insträckande, trädlärka 1ex, Svartmes 2ex, Sidensvans 1ex, Svart rödstjärt 2ex, Forsärla 1ex. Roligast för dagen var en hona brandkronad kungsfågel som hittades i en björkdunge ca 150 meter öster om radarstationen vid 10.30-tiden.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Friday, April 02, 1999 at 00:12:41 (MET DST)
1 april. 3 rastande gråhakedoppingar och en sträckande fiskgjuse vid Årnackehamn.
Thomas Svanberg
- Thursday, April 01, 1999 at 23:04:05 (MET DST)
1 april. En imponerande flock med 250 skäggdoppingar rastade utanför Lerhamn och längs kusten strax norr därom fanns en hanne stenskvätta.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Thursday, April 01, 1999 at 21:14:59 (MET DST)
990401.Glömde rapportera om en str fiskgjuse vid Rönnen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, April 01, 1999 at 15:18:19 (MET DST)
990401.Svarthakedopping 9 Sibirien,Ängelholm.Forsärla 1 hona rastande Rönnen.Svarthakedopping 4 Rönnen.Brushane 1 Rönnen.Stenskvätta(hane)kvar på Rönnen.Vinterhämpling hörd str Rönnen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, April 01, 1999 at 15:12:36 (MET DST)
1 April. Över Ängelholms ishall kom en nordsträckande fiskgjuse vid 09-tiden. GLAD PÅSK fågelvänner.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, April 01, 1999 at 13:55:53 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.
© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.