Observationer augusti 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken.31 augusti
Ganska lätt kunde kungsfiskarens bohål lokaliseras i en fin sandbrink invid Rönneå, Ängelholm idag. Minst en av föräldrarna kom regelbundet med föda i näbben och man kan kanske misstänka att en andrakull är på gång.

Henrik Johansson
- Tuesday, August 31, 1999 at 17:38:54 (MET DST)Hasslarp 30 augusti
Likt i fjol har antalet smådoppingar ökat under sensommaren. En ganska noggrann genomgång av dammarna idag gav inte mindre än 58 ex!! varav fem kullar med sammanlagt 12 ungar som fortfarande matades av föräldrarna. Detta torde vara något av ett rekord och kan jämföras med fjolårets högsta antal, 41 ex. Nämnas kan även att en årta fortfarande fanns i området och att en nötkråka flög över i sydostlig riktning.

Henrik Johansson, Mats Rellmar
- Monday, August 30, 1999 at 20:47:05 (MET DST)
29 augusti
2 forsärlor i bäcken vid Nedre Århult, väster om Västersjön

Sonja Hallberg
Ugglehult, Hjärnarp, - Monday, August 30, 1999 at 20:43:30 (MET DST)
30 augusti under f.m. Farhult: Spovsnäppa 32ex. kustsnäppa 37ex. svartsnäppa 7ex. ljugpipare 1500ex. tofsvipa 1200ex. enkelbeckasin 76ex. som gick helt öppet i strandkanten. Rönnen: Småsnäppa 11ex. kustsnäppa 14ex. smalnäbbad sim. 1ex. Sandön: Vitkindad gås 11ex. roskarl 1ex. kustsnäppa 6ex. spovsnäppa 26 ex. lärkfalk 2ex, över Klören, nötkråka 1ex. samt kentsk tärna 66ex, varav minst 28 var ringmärkta! Gåsahalsen, Ängelholm kungsfiskare 2ex. Hasslarp: Smådopping två kullar med små ungar, högst en vecka gamla.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, August 30, 1999 at 16:58:12 (MET DST)
28 augusti. Riksmästerskap i tomtskådning 1999. Harbäckshult: endast sporadisk skådning under dagen och därför ett tämligen mediokert resultat, endast 37 arter. Sträcket var magert, men en del rastande fågel fanns på fälten - sädesärlor, gulärlor, trädpiplärkor och buskskvättor. Inga direkt anmärkningsvärda arter. Mycket roligare än en flock med korsnäbbar, 1 nötkråka och 1 gröngöling blev det inte. Å andra sidan så visade gröngölingen upp sig fint flera gånger, bl.a. inne i trädgården.
För de som är intresserade av resultatet från tävlingen kan surfa vidare till: http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/tomtRM99.html

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, August 29, 1999 at 10:45:29 (MET DST)
28 augusti. Sandön mellan 15.00 och 17.30. Storlom 1, gråhakedopping 3, kustsnäppa 72 str, kustpipare 3 ad, labb 1 juv, dvärgmås 2 juv samt fiskgjuse 4 ex som samtidigt mycket framgångsrikt jagade i området.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Saturday, August 28, 1999 at 21:34:43 (MET DST)
28 augusti, bl.a. under morgonen. Farhult:spovsnäppa 40ex. kustsnäppa 12ex. sandlöpare 1ex. Rönnen: pilgrimsfalk 1ad. hona som slog en gluttsnäppa, kustsnäppa 29ex. sandlöpare 5ex. Sandön: kentsk tärna 60-70ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, August 28, 1999 at 12:45:48 (MET DST)
27 augusti, Hilleshögs dalar: tornfalk, ormvråk, brun kärrhök.
Bertil Rietz <bertil.rietz@helsingborg.se>
Rydebäck, - Saturday, August 28, 1999 at 12:26:55 (MET DST)

27 augusti
Ett gytter av fåglar rastade i Farhultsviken under sena eftermiddagen. Hyfsade antal av bl.a. tofsvipor, ljungpipare, kustsnäppor, spovsnäppor, kärrsnäppor, småsnäppor, sandlöpare, gluttsnäppor, svartsnäppor, enkelbeckasiner, krickor och skedänder. Dessutom gott om grågäss och måsfågel samt enstaka kustpipare, brushanar, rödbenor, stjärtänder m.m. Därutöver rastade ett tjugotal buskskvättor samt en del gulärlor och ängspiplärkor på de omkringliggande betesmakerna. Uppskattningsvis 2000 individer bör det ha rört sig om och för den som är intresserad av en fet artlista kan ett besök rekommenderas.

Henrik Johansson
- Friday, August 27, 1999 at 20:37:43 (MET DST)
26 augusti, Vegeholm : Lärkfalk 2ex. flög över väg 112 vid bron över Vegeå, ca. kl. 11.00.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, August 26, 1999 at 21:49:03 (MET DST)
990825 Sandön Var utte mellan 1900-2000 och då gick det hela 9 ex vattenrall vid vass-kanten och födosökte. Dessutom var det kvar 33ex spovsnäppa och i vassen tog ca 15000ex stare natt-kvist.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Wednesday, August 25, 1999 at 22:06:22 (MET DST)

25 augusti
Lågvatten och därmed ganska gott om fågel i området Sandön - Vegeåns mynning - Klören, bl.a. kentsk tärna 105, smalnäbbad simsnäppa 1, spovsnäppa 38, kustsnäppa 12, sandlöpare 4, svartsnäppa 3, rödbena ca 25, vattenrall 2, lärkfalk 2 och nötkråka 2-3.

Henrik J., Mats R. och Bengt A.
- Wednesday, August 25, 1999 at 20:54:23 (MET DST)

Exkursion till Hasslarps dammar 24 augusti

Följ med KOF till de gamla sockerbruksdammarna vid Hasslarp.
Samling: Parkeringen vid de södra dammarna, kl. 18.30. Välkomna!
Mer info finns i vårt program.

kof
- Monday, August 23, 1999 at 23:07:21 (MET DST)
23 augusti: Vid Haga strax väster om Arild 1ex. göktyta. På stängselstolpar och i busktoppar runt Björkeröd 100-talet buskskvättor,däribland enstaka grå flug. och rödstjärtar, så nog är hösten på gång. Vid Vattenmöllan verkade det mera vår, här spelade klockgrodorna för fullt, vilket måste vara onormalt.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, August 23, 1999 at 20:24:43 (MET DST)
23 augusti, under f.m. bl.a. Farhult: smalnäbbad simsnäppa 1ex. kustsnäppa 30ex. spovsnäppa 8ex. svartsnäppa 3ex. Rönnen: myrsnäppa 1ex. småsnäppa 20ex. Sandön: smalnäbbad simsnäppa 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, August 23, 1999 at 12:40:13 (MET DST)
22 augusti. Även vid Sandön rastade en smalnäbbad simsnäppa idag. Detta under kvällen tillsammans med ett tjugotal kustsnäppor.
Henrik Johansson
- Sunday, August 22, 1999 at 21:40:48 (MET DST)
22 augusti. Sträck vid Hittarp under dagen. Bivråk 82, ormvråk 8, brunhök 9, sparvhök 33, fiskgjuse 6, tornfalk 5, mindre strandpipare 1 juv, gök 1 samt nötkråka 11 ex som gjorde sträckförsök. De vände dock en bit ut i Sundet och kom tillbaks igen.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, August 22, 1999 at 16:02:59 (MET DST)
22 augusti
Dimma, dimma, dimma!! -sällsam känsla att gå omkring i morrondimman vid Rönnen och höra grågäss, spovar mm på närhåll men inte se nått!! Så småningom besegrades dock dimman av solen och fåglarna syntes igen: bland små-, mo- o kärrsnäppor en myrsnäppa och en smalnäbbad simsnäppa. Desutom tre fiskgjusar, en forsärla, en myrspov, tre gråhakedoppingar och 14 vitkindade gäss. Fast roligast av allt var en dubbelbeckasin som rastade på våtmarkerna öster om Rönnen - den var kvar då vi lämnade området. Medobservatör Rolf Helmersson.

Thomas Wallin
- Sunday, August 22, 1999 at 14:36:11 (MET DST)
990821. Förmiddag. Vid Farhult sågs 40 kustsnäppor, 3 spovsnäppor och 5 kärrsnäppor. Rönnen. 2 fjällpipare drog över KOF-stugan i sydlig riktning. Antagligen rastat ute på Rönnen. Övrigt i vadarväg 1 myrsnäppa, 13 småsnäppor, 2 mosnäppor, 4 sandlöpare, 3 småspov + några kärr, kust och spovsnäppor. Vid Sandön en gammal Lärkfalk. Rögle gård, tiotal brushanar och tre kustsnäppor på en vattensjuk åker. Medobs: Bengt Andersson och Peter Bjurenståhl
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Sunday, August 22, 1999 at 12:30:15 (MET DST)
21/8 6.30 - 8.00 Rönnen: 1 myrsnäppa, 5 småsnäppor, 10 drillsnäppor, 3 olika flockar ljungpipare (10 - 20 individer i varje) som endast gick ner några minuter och sedan drog söderut, ett tiotal brushanar, enkelbeckasiner och kärrsnäppor, 1 duvhök samt 1 brun kärrhök. 10.00 - 11.15 Farhult: 2(4) sandlöpare och en salig blandning av brushanar, kärrsnäppor, spovsnäppor, småsnäppor och st strandpipare. Klockan 11.00 kom en flock med 22 myrspovar. 21 av dem började genast bada medan den 22:a la sig ner i vattnet och dog!!! Strax efter kom en flock på 8 kustsnäppor som dock snabbt drog vidare. 1 fiskgjuse fanns också i området.
Ewa Söderberg <ewa.soderberg@utvecklingskonsulter-vaxjo>
Allatorp, Växjö, - Saturday, August 21, 1999 at 22:56:17 (MET DST)
21 augusti
55 kentska tärnor i eftermiddag vid Grytskär. Dessutom ca 50 ljungpipare, 80 tofsvipor, 6-7 gluttsnäppor, 2 skogssnäppor o 4 krickor.

Thomas Wallin
- Saturday, August 21, 1999 at 22:41:15 (MET DST)
21/8 Hasslarp: Bl a ca 50 enkelbeckasiner, ca 200 tofsvipor på sträck. Bron över Rönneå vid Starby: Brushane ca 60 ex, gluttsnäppa 7-8, skogssnäppa 1. Exk. med Örkelljungabygdens Natur. Regn mest hela tiden.
Tony Svensson <tony.sv@telia.com>
Örkelljunga, - Saturday, August 21, 1999 at 13:11:09 (MET DST)
17/8 Hasslarps sockerbruksdammar: Bl a brushane, enkelbeckasin, rödbena, smådopping 5-6, gråhakedopping 2 juv, brunand 1 par. 17/8 Sandön: Sandlöpare 3, småsnäppa 3, kärrsnäppa ca 20, drillsnäppa 2, rödbena 1, rödspov 1, fiskgjuse 1.
Tony Svensson <tony.sv@telia.com>
Örkelljunga, - Thursday, August 19, 1999 at 22:52:06 (MET DST)
19 augusti
Under ett kort besök vid Sandön på kvällskvisten sågs 2 fiskgjuse, 1 myrspov, 2 kustsnäppa och ca 10 gluttsnäppor.
Passerade Hasslarpsån vid Välinge, som nu likt förra året var kraftigt översvämmad efter de senaste dagarnas regn. Det kan nog bli lika bra som då för rastande fågel. Såg 5 svart- och 2 glutsnäppor.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, August 19, 1999 at 20:54:39 (MET DST)
990817 kl 1815 Hasslarp: Smådopping, minst 4 ad + 4 juv kl 1930 Svedberga: Blå kärrhök 1 honf.
Peter Elfman <peter.elfman@draco.se.astra.com>
Lund, - Wednesday, August 18, 1999 at 07:38:55 (MET DST)
990817. Rönnen idag på förmiddagen, bl.a. smalnäbbad simsnäppa kvar, småspov 1, vitkindad gås 14, mindre strandpipare 5, småsnäppa 37 samt fyra mosnäppor varav en som åtminstone jag tyckte avvek en del. Fågel blev dock aldrig bestämd till någon annan art vilket de flesta säkert också känner till.
Henrik Johansson
- Tuesday, August 17, 1999 at 21:20:21 (MET DST)
990817. Härlig kväll vid Rössjön: förutom storlomsparet och deras nu fullvuxna unge sågs ytterligare 4 ad lommar.
Vid Tåssjö kyrka minst 20 dubbeltrastar.

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, August 17, 1999 at 20:01:22 (MET DST)
990817.FÖR ER SOM INTE HAR SÖKARE,SÅ KAN JAG INFORMERA OM ATT DET SKULLE HA SETTS EN DVÄRGSNÄPPA I LILLA VIKEN PÅ RÖNNEN VID 11 TIDEN.DEN ÄR EFTERSÖKT NU I KVÄLL,MEN HAR INTE PÅTRÄFFATS 1830.FÖR OBSENS RIKTIGHET GARANTERAS EJ !
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, August 17, 1999 at 18:59:02 (MET DST)
Vill bara informera om att det den 28 augusti är dags för årets riksmästerskap i tomtskådning. För mer information se: http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/tomtRM99.html Man behöver inte vara medlem i klubb 100 för att deltaga!
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, August 16, 1999 at 20:37:11 (MET DST)

16 augusti. Regnig och fågelrik eftermiddagsskådning i inre Skälderviken.

Rönnen kl. 11.30-14.30: smalnäbbad simsnäppa 1, sandlöpare 2, småsnäppa ca 25, mosnäppa 5, spovsnäppa ca 10, kustsnäppa ca 15, kärrsnäppa ca 110, kustpipare 5 och ljungpipare ca 120.

Farhult kl. 14.45-15.45: kärrsnäppa 320, sandlöpare 20, spovsnäppa 22, kustsnäppa 47, kustpipare 17, småspov 1, mosnäppa 1, småsnäppa 7 och svartsnäppa 6.

Sandön kl. 16.00-16.30: kärrsnäppa ca 140, sandlöpare 16, spovsnäppa 22, kustsnäppa 24, småsnäppa 7, kustpipare 7, myrspov 5, svartsnäppa 4 och fiskgjuse 4.


Henrik Johansson
Ängelholm, - Monday, August 16, 1999 at 20:15:29 (MET DST)
16/8 Farhult 1215-1300: Kärrsnäppa ca 250, Småsnäppa 11, Sandlöpare 18, Kustsnäppa 38, Spovsnäppa 7, Myrpspov 1 rast o 26 str, Småspov 1, Fiskgjuse 2 samt en del tringa-vadare
Johan Svensson
Strandbaden/Sthlm, - Monday, August 16, 1999 at 18:08:03 (MET DST)
1999-08-14 Rögle: 2 ex Fiskgjuse, 2 ex Ormvråk,1 ex Bivråk, 1 ex Brun Kärrhök, 1 ex Tornfalk. Sandön/Vegeå:s mynning: 4 ex Vattenrall, 1 ex Småfl.sumphöna, 3 ex Enkelbeckasin, 1 ex Rörhöna samt Sothöns, Svartsnäppa, Gluppsnäppa, Brushane, Ljungpipare, Kentsk Tärna, Drillsnäppa, Kärrsnäppa och Grönbena. Rönnen: 1 ex Smaln. simsnäppa samt Spovsnäppa och Storspov. Medobservatörer var Lars Andersson och Paul Fors.
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, August 14, 1999 at 17:39:43 (MET DST)
990814. Såg ånyo en lärkfalk vid Rössjön. Denna gång ett insektsjagande ex vid godset på södra sidan om sjön.
I skogarna norr om sjön hördes gott om korsnäbbar och grönsiskor. En korsnäbbflock som vi tyvärr aldrig fick syn på var sannolikt mycket stor.

Patric Carlsson, Bo Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, August 14, 1999 at 14:12:00 (MET DST)
990813. Höstkänning; klar luft, mäktiga molngubbar. På förmiddagen sträckte en del rovfågel över skogen vid Rögle säteri, ett dussin ormvråk, en bivråk och en blå kärrhökhona. Bland rastande ormvråkar en grann börringevariant. Sandön 10.30: spovsnäppa 14, mosnäppa 1, småsnäppa 6, gluttsnäppa 6, kustsnäppa 12, kärrsnäppa 27, drillsnäppa 13, roskarl 1, sandlöpare 2, svartsnäppa 2, fiskgjuse 2. Hasslarp 12.30: brushane 17, grönbena 8, enkelbeckasin 27, mosnäppa 3.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Friday, August 13, 1999 at 18:57:06 (MET DST)
13 augusti
På morgonen gick 5 vattenrallar och 1 småfläckig sumphöna i vasskanten vid Vegeåns mynning. Vid Sandön rastade 2 snatteränder och enstaka ex av de flesta vadararterna. 1 fiskgjuse drog förbi. Vid Rönnen ca 1700 grågäss och liksom vid Sandön en del vadare. Bäst var det vid Farhult. Där gick bl.a. närmare 100 kärrsnäppor, ca 25 spovsnäppor, 3 kustsnäppor, 18 myrspov och en hel del Tringa-vadare.

Mats Peterz
Hbg, - Friday, August 13, 1999 at 16:34:09 (MET DST)
990813.Kungsfiskare 1 ex Rönneå,Ängelholm.
NickGrantz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, August 13, 1999 at 11:03:53 (MET DST)
990811.Myrsnäppa 3 ex rastande Rönnen. 990812.Smalnäbbad simsnäppa 1 rastande Farhult. 990812.Smalnäbbad simsnäppa 1 rastande Rönnen. 990812.Spovsnäppa 27 rastande Sandön.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, August 12, 1999 at 14:26:46 (MET DST)
12/8 Sandön 0800-0815: Spovsnäppa 11, Kustsnäppa 2, Myrspov 1, Storspov 17, Fiskgjuse 1, Kärrsnäppa ca 25 mm. Rönnen 0830-0930: Kärrsnäppa ca 70, Spovsnäppa 15, Mosnäppa 2, Småsnäppa 1, Myrsnäppa 1, Smaln. simsnäppa 1, Enkelbeckasin 2, Gluttsnäppa 7, Grönbena 13, Drillsnäppa 15, Ljungpipare ca 40-60 samt ca 2000 grågäss mm
Johan Svensson
Strandbaden/Sthlm, - Thursday, August 12, 1999 at 11:55:13 (MET DST)
Rönnen 1999-08-11 Kl. 17.00-18.30 3 ex spovsnäppa, 1 ex Smaln. simsnäppa 10 ex gluttsnäppa, 3 ex ljungpipare, 2 ex småsnäppa, 11 ex gråhäger, 5 ex grönbena, 1 ex storspov samt ett större antal kärrsnäppor.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Thursday, August 12, 1999 at 08:15:39 (MET DST)
10 augusti. En minst sagt bestialisk handling ägde rum på Sandön i eftermiddags. Det var en havstrut som helt plötsligt anföll en fullvuxen knipa vilken den med ett stadigt näbbtag runt nacken först försökte dränka och därefter strypa. Den synnerligen råa misshandeln fortsatte på land med kraftiga hack mot knipans rygg, bröst och buk. Medan offret ännu sprattlade med benen började den blodiga förtäringen vilket på nära håll bevittnades av både gräsänder, tofsvipor och kråkor. Måste nog säga att det var en av de otrevligaste ögonblicken jag sett i samband med skådning. Den fågelrikaste lokalen idag var Rönnen där det bl.a. fanns en smalnäbbad simsnäppa, nio mosnäppor och ett par hundra ljungpipare.
Henrik Johansson
- Tuesday, August 10, 1999 at 17:07:21 (MET DST)
9 augusti
Tre tranor rastade på en åker mellan Lya och Hallandsåsens motell ikväll

Thomas Wallin
- Tuesday, August 10, 1999 at 16:47:44 (MET DST)
9 augusti, Rönnen 18.30-19.30 Stjärtand 8, kricka 28, Småspov 2, Ljungpipare 1, Sandlöpare 1-2, Kustsnäppa 2, Spovsnäppa 8, Småsnäppa 6, Mosnäppa 2, Brushane 8-10, Mindre Strandpipare 1, Grönbena 25-tal, Gluttsnäppa 9, Fiskgjuse 1. O B S! Jag tappade objektivskyddet till min Kowa TSN 821, förmodligen på Rönnen mellan Häljarödsparkeringen och kullen varifrån man ser ut över den inre sanka vadarviken. Tacksam om eventuell upphittare ville höra av sig till mig, antingen på mail eller på tel 042-34 33 88 kväll, eller 042 -18 65 00 dagtid. Tack på förhand
Björn Elmlund <elmlund@lerberget.se>
Lerberget, - Monday, August 09, 1999 at 22:44:40 (MET DST)
8 aug. f.m. Skälderviksområdet. Förutom Affes siffror kan nämnas 1 ad Småfläckig sumphöna och minst 4 Vattenrallar vid Vegeåns mynning. Vid Rönnen sågs även 2 honor Storskrake.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Sunday, August 08, 1999 at 17:12:54 (MET DST)
8 augusti på f.m. Farhult: kärrsnäppa 335ex. spovsnäppa 2ex. småsnäppa 5ex. svartsnäppa 12ex. kustsnäppa 2ex. gluttsnäppa 57ex. kustpipare 2ex. fiskgjuse 1ex. Rönnen: kärrsnäppa 205ex. spovsnäppa 4ex. gluttsnäppa 45ex. småsnäppa 1ex. mosnäppa 6ex. mindre strand. 1ex. samt labb (ljus fas) 1 str. Sandön: kärrsnäppa 160ex. spovsnäppa 1ex. sandlöpare 1ex. gluttsnäppa 31ex. vattenrall 1juv. samt fiskgjuse 2ex. Skönt med lite omslag i vädret! Från igår (7/8) lärkfalk 1juv. vid Klören-parkeringen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, August 08, 1999 at 11:39:42 (MET DST)
Tar de nya arterna aldrig slut...??
Till och med 1997 hade totalt 338 arter påträffats inom KOF’s nuvarande rapportområde, inklusive Båstads kommun. Under 1998 noterades ytterligare tre förstafynd, nämligen rödhalsad gås, blåvingad årta och sydnäktergal.

Tar de nya arterna aldrig slut och vad kommer i så fall härnäst? Läs Mats Rellmars tankar om vilka arter kan då tänkas dyka upp de närmsta åren här.
Kof:s webgrupp <info@kof.nu>
- Sunday, August 08, 1999 at 11:27:17 (MET DST)


6 augusti. Gott om vadare i Hasslarp och då speciellt i den sydvästra dammen. Bl a sågs: grönbena 45, svartsnäppa 4, mosnäppa 5, enkelbeckasin 20 samt en del brushanar, skogssnäppor och drillsnäppor. Vid Sandön minst 200 kärrsnäppor och däribland 3 kustpipare och 2 kustsnäppor.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Saturday, August 07, 1999 at 19:45:17 (MET DST)
Häljaröds hamn 990806 kl 12,45 sträckande 3 roskarlar 4 kustpipare 7 myrspovar
Ingmar Paulsson <ingmarp@mailbox,se>
Sundbyberg, - Friday, August 06, 1999 at 22:11:53 (MET DST)
1999-08-04 Vegeå:s mynnning Kl 21.15 Vattenrallen kvar. 3-4 st sågs hoppa in och ut ur vassen mitt emot bryggan. Ett stort tack till Ullrik och Kaj för en trevlig och lärorik vadarkväll.
Tommy Malmberg, Lars Andersson <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Thursday, August 05, 1999 at 08:21:14 (MET DST)
4 augusti
Trots (??) bra väder (högtryck o stabilt väder är väl inte bästa förutsättningar för vadarskådning) såg jag idag på förmiddagen 3 storspovar, 4 kärrsnäppor, 5-6 gluttsnäppor, ca 10 grönbenor, 2 skogssnäppor, 5 drillsnäppor och 2 enkelbeckasiner vid Dagshög. Dessutom en flock på ca 10 steglitser och ca 200 hussvalor.

Thomas Wallin
- Wednesday, August 04, 1999 at 16:19:09 (MET DST)
2 aug.
Vegeåns mynning: fiskgjuse 2 ex, vattenrall 3-4 ex - 2 juv, 1-2 ad. Sandön: tämligen sparsamt med vadare, alfågel 1 ex. Rönnen: också här sparsamt med vadare - några mosnäppor och småsnäppor. Bland grågässen 1 ex halsmärkt, men det gick inte att läsa av den p.g.a värmedaller. Gissar att det är min gamla kompis XUR.
Medobservatör vid Vegeåns mynning Paul Fors.

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, August 02, 1999 at 14:21:24 (MET DST)
Nyhem 990801 Kl 11.05 2 ex Kungsfiskare i Rönneå
Tommy Malmberg, Lars Andersson <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, August 01, 1999 at 13:26:49 (MET DST)
1 augusti Krapperup. Gråhakedopping 1 ex, ungfåglarna har lämnat dammen. Minst 3 kullar Vigg samtliga kläckta under de senaste två veckorna. De två paren smådopping sågs ej till idag. Den gamla gladan jagade över de nyskördade fälten och inneifrån parken hördes skogsduva.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, August 01, 1999 at 11:16:20 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken.
© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.