Observationer december 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken.991231,årets sista dag och obs. Gick ut vid tvåtiden längs cykelstigen mot Svedberga kulle. Först såg jag två fjällvråkar sittande i träd, en flygande ormvråk, ungefär ett hundratal gulsparvar ute på fältet. Uppe i skogen en större hackspett och på väg mot Höghult en ryttlande tornfalk. På hemvägen såg jag en varfågel och tre grönfinkar sittande i buskarna vid cykelvägen. Gott Nytt År alla "skådisar"
Ronny Svensson <sirkejh@eboxt tninet.se>
Stureholms by, - Saturday, January 01, 2000 at 10:00:14 (MET)


991231, årets sista dag och obs. Gick ut vid tvåtiden längs cykelstigen mot Svedberga kulle. Först såg jag 2 fjällvråkar sittande i träd, 1 flygande ormvråk, ung ett hundratal gulsparvar ute på fältet. Uppe i skogen en större hackspett och på väg mot Höghult en ryttlande tornfalk. På hemvägen såg jag en varfågel och 3 grönfinkar sittande i buskarna vid cykelvägen. Gott Nytt År alla "skådisar".
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Friday, December 31, 1999 at 15:54:17 (MET)
Vid en långpromenad i eftermiddag upptäckte jag en strömstare vid Vattenmöllan samt ytterligare en vid dammen i Möllehässle. Tilläggas kan en ung havsörn kretsande över Håkull i onsdags vid 14.30.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Friday, December 31, 1999 at 14:45:19 (MET)
30 december
Började dagen vid Kullen. Här sträckte 139 smålom förbi mot sydväst. Dessutom sågs 1 gråhakedopping, 2 alfågel, ca 10 sillgrisslor, 2 tordmule, 1 tobisgrissla och 1 tretåig mås.
Vid en lilla dammen vid Möllehässle satt 1 strömstare.
Utanför Arild låg 12 smålom, 19 skäggdopping, 2 gråhakedopping, 1 tordmule och 1 alkekung. Vid Skäret ytterligare 4 smålom, 8 skäggdopping och 2 gråhakedopping. Slutligen 4 smålom, 5 skäggdopping, 1 gråhakedopping, 1 svarthakedopping. och 1 alfågel. Utanför Svanshall.
Avslutar dagen med 1 blå kärrhök (honf.) söder om Svedberga kulle.

Mats Peterz
Hbg, - Friday, December 31, 1999 at 00:26:09 (MET)
Hökuggla vid Älemossen på Hallandsåsen 26 december, se vidare Bjäre Naturskyddsförenings obsbok www.bjare.snf.se
Thomas Wallin
- Thursday, December 30, 1999 at 23:13:03 (MET)
30dec 99 Våren är på väg.I samband med harjakt i Fjärestad, Vallåkra sågs ca 10 sånglärkor.
Bengt Nilsson <b.nilsson@lm.lrf.se>
Gånarp,Ängelholm, - Thursday, December 30, 1999 at 22:45:19 (MET)
Kattvik, Bjäre, 29.12 (11.00). Kort stopp blev något längre när jag hittade en svartnäbbad islom (trol 1K) simmande utanför hamnen. Den var kvar när jag lämnade tio minuter senare. I övrigt en skäggdopping, tre alfåglar och en sillgrissla.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Wednesday, December 29, 1999 at 20:22:37 (MET)
29 december. En promenad i Vegeholmsskogen kan ibland bjuda på en och annan överraskning. Så även idag med sparvuggla 1 ex, kungsfiskare 1 ex, stenknäck 10 ex och spillkråka 1 ex.
Henrik & Rune Johansson
Ängelholm, - Wednesday, December 29, 1999 at 20:11:19 (MET)

Tornfalkar

Observationer som inkommit t.o.m. 28 december är nu inlagda på inventeringssidan!

Fortsätt rapportera!


kof
- Wednesday, December 29, 1999 at 15:08:41 (MET)


Bjärekusten 28.12. Vandrade från Hovs Hallar till Dagshög. En summering: Smålom 2, Skäggdopping 3, gråhakedopping 2, svarthakedopping 3, rödbena 16, skärsnäppa 8, kärrsnäppa 15, sillgrissla 6, tordmule 1, tobisgrissla 6, skärpiplärka 25, ängspiplärka 30, järnsparv 1 (vid Ripagården), varfågel 1 (vid revet, Torekov), steglits 7, snösparv 3.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Tuesday, December 28, 1999 at 22:07:56 (MET)
Segelstorpsstrand,Bjäre 27.12: Smålom 2, svärta 2, gravand 1, bläsand 12, kricka 18, tordmule 1, sångsvan 15
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Tuesday, December 28, 1999 at 22:03:05 (MET)
Mitt bidrag till "Svenska Vinterfågelräkningen" genomfördes idag. 20 olika stoppställen på en runda (65 km)som sträcker runt på Kullahalvön. Under 5 min/stoppställe räknas samtliga fåglar.
Totalt såg jag 904 individer och antalet arter 35 st, vilket innebär ett snitt på 45,2 resp 4,35. När det gäller antalet arter ligger det lite över det "normala" för min räkning, medan antalet individer är ligger klart under medeltalet.
De vanligaste arterna var kråka (12 stopp),omvråk (10), kaja (7), blåmes(5), tornfalk, gråtrut, gärdsmyg (4). Individrikast vara kanadagås 409 ex som sågs vid 2 stopp. Notabelt också 1 varfågel respektive pilgrimsfalk vid ett stopp.
Givetvis noterar man alltid en massa "sidanom", alltså före eller efter 5 minutersperioden. Givetvis inget undantag denn gång heller. Bl a kungsörn 2 ex, pilgrimsfalk med ytterligare 1 ex, duvhök 1 ex.

Kompletterande uppgifter angående tornfalk. Sågs vid Bjärbolund, Stureholms gård, Västraby gård, Viaköp.

Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, December 26, 1999 at 22:14:45 (MET)
26 december
Tre unga havsörnar, 2 fjällvråkar, 1 tornfalk, spillkråka, större hackspett på en fantastisk skön julvandring på Väderön idag med Bjäre Naturskyddsförening. I Torekovs hamn en gråhakedopping.

Thomas Wallin m fl
- Sunday, December 26, 1999 at 16:26:45 (MET)
991226 Kl 13.30 vägen mellan Svedberga och Västraby gård ute på fältet sittande ung kungsörn. En halv timme senare en pilgrimsfalk på fältet utanför Stureholms gård ätande på ett kadaver.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Sunday, December 26, 1999 at 14:27:16 (MET)
1999-12-25. Vid middagstid såg jag en hök (sparv- eller duv-) som slog en liten fågel i vår trädgård. Inspirerad av detta tog jag kikarna och gav mig ut. Vid Stureholms gård fanns mängder av korpar och andra kråkfåglar, ormvråk och fjällvråk. Färden fortsatte mot Västraby där jag från bilen såg en ung kungsörn som jagade på låg höjd. Klockan var då 13.50. Vid grisstallet som vetter mot Kattarp såg jag att det var tre ungdjur som lekte och jagade i buskagen längs cykelstigen. Obsen varade i ungefär 10 minuter sedan drog de bort mot Rögle med mig i släptåg. I blandskogen längs vägen vid Rögle gods fanns nötskrika, gärdsmyg, trädkrypare och grönsiska.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Sunday, December 26, 1999 at 09:40:42 (MET)
25/12 kl 14.15 Kungsörn 1 juv/subad Rögle- Välinge
peter elfman <evabritt.peter@telia.com>
Lund, - Saturday, December 25, 1999 at 19:58:01 (MET)

Inventering av tornfalk

Vinterns inventering av tornfalk i Nordvästskåne har gett mycket gott resultat. Totalt har närmare femtio olika falkar observerats.

Kolla in alla obsar här!

Fortsätt rapportera!
Även falkar som redan rapporterats är av intresse för att kunna fastställa om, och i så fall hur länge, fågeln stannar kvar i sitt vinterrevir. Ange observationsplatsen så noga som möjligt så att det går att urskilja olika individer om de håller till nära varandra.

På grund av resa kommer nästa uppdatering av tornfalksidan inte att ske förrän 30 dec.

Mats Peterz
- Wednesday, December 22, 1999 at 22:45:33 (MET)


20 dec. Kl. 15.30 lyfte nilgåsen från Sandön och försvann på låg höjd söderut in över land. Får hoppas att den återvänder i morgon för den var ganska grann.
Henrik Johansson
- Monday, December 20, 1999 at 22:39:22 (MET)
Sandön 20/12 Medobservatör Sven Åke Persson, Laholm. Ett par röda ben på en stor andliknande fågel tilldrog sig intresset, och i tuben dök det upp en för mig ny bekantskap. Påkallade hjälp från en närstående skådare, som ej heller sett något liknande. Vi fick fram böckerna och fann att alla karaktärer stämde med NILGÅS. En gammal havsörn på nära håll avslutade en givande utflykt.
Bert Persson
Mölle, - Monday, December 20, 1999 at 16:35:59 (MET)
19 december. En timmas (8.30-9.30) spaning vid Svanshall gav bl.a. följande: Smålom 146ex. gråhakedopp 2ex. svarthakedopp 3ex. storskarv 500ex. småskrak 125ex. dvärgmås 1ad. tretåig mås 2ex. sillgrissla 250ex. samt tobisgrissla 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, December 19, 1999 at 21:59:56 (MET)
19 december. Min rapport från igår avser naturligtvis 18 dec. och inget annat. Från idag en rapport gällande en vattenpiplärka som sågs vid Stenkrossen under förmiddagen. För övrigt intressant att det är tredje säsongen i rad som arten ses på denna lokal! Kan det möjligen vara samma fågel som återkommer år efter år?
Henrik Johansson
- Sunday, December 19, 1999 at 21:34:23 (MET)
19 december
En runda på Bjäre på eftermiddagen med hopp om att få se några kvarstannande rariteter så här dagen efter stormen blev riktigt trevlig, även om havsfåglarna (nästan) uteblev! Vid Torekovs hamn 1 alkekung, 2 sillgrisslor och 10-15 smålommar samt 1 havsörn. 4 skärsnäppor, 1 rödbena, ca 10 bläsänder och ca 5 skärpiplärkor vid revet i Torekov och vid Gråthögarna 1 fjällvråk. Dessutom en blåhökshona vid Ängelsbäck.

Karl-Axel Sand o Thomas Wallin
- Sunday, December 19, 1999 at 15:55:00 (MET)
18 jan. Efter fem-sex timmars spaning på Hovs hallar idag känns det som man fått frisk luft så det räcker för flera veckor framåt. En del fågel blev det också men för flertalet arter inte lika höga siffror som på Kullen. Bland godbitarna kan nämnas en lunnefågel, fem alkekungar, en stormfågel, tre dvärgmåsar och minst en ung bredstjärtad labb.
Henrik Johansson
- Saturday, December 18, 1999 at 22:58:44 (MET)
18 december, Svanshall ca. 8.30-10.00 tillsammans med Karl-Göran N. Bl.a. Smålom 380ex. Gråhakedopp 8ex. Svarthakedopp 2ex. Havssula 1ex. Tretåig mås 20ex. samt Dvärgmås 6ex.(5ad + 1juv)
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, December 18, 1999 at 21:31:45 (MET)
18 december. Sträck vid Vikingstrand, Helsingborg under några timmar. Smålom 18, gråhakedopping 1, havssula 1 ad, sjöorre 18, alfågel 1, salskrake 1 hane, tretåig mås 72, dvärgmås 2 ad, obest.alka 237 samt alkekung 1. Lämnade landet gjorde 14 ormvråkar varav 12 ex tillsammans.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, December 18, 1999 at 19:20:12 (MET)
18 december, Kullen 08.00-11.30. Medobs: Teuvo Karjalainen
Efter nattens storm var det ordentlig fart på alkor och tretåiga måsar på morgonen. Följande kunde räknas in: Smålom 30, Skäggdopping 1, Gråhakedopping 10, Svarthakedopping 1, Storskarv ca 900 , Sångsvan 12, Alfågel 2, Sjöorre 8, Svärta 4, Knipa 11, Småskrake 32, Storskrake 2, Bredstjärtad labb 2, Dvärgmås 3 (2 ad, 1 juv), Tretåig mås ca 3000, Obest. alka ca 1700 (>95% sillgrissla) och Tobisgrissla 2.
Dessutom 1 kungsörn (ad) 1 km norr om Kulla Gunnarstorp.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, December 18, 1999 at 18:25:35 (MET)
Idag ca 15.30 vid Vegeholm/Vege å (parkeringen) på väg ner mot "Sibirien" kryssade jag en sparvuggla. Den satt i en av grantopparna alldeles invid parkeringen.
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Välinge, - Thursday, December 16, 1999 at 19:00:01 (MET)
När jag i middags plockade upp ett julkort från min brevlåda föreställande en pilgrimsfalk som hade slagit en morkulla hörde jag oro bland fåglarna vid fågelbordet. Jag tittade instinktivt upp mot himmelen och 10 meter över mitt huvud passerade en gammal pilgrimsfalk!!! Det var nästan så att jag trodde att morkullan också skulle dyka upp. Vidare kan jag rapportera om en ung kungsörn utanför Kvidinge längs väg 21 igår. En sak som jag inte rapporterade i våras(medvetet) är att en härfågel hördes spela i mina hemmamarker vid flera tillfällen i början av juni i år. Annars är det lugnt i Björkeröd. Några sångsvanar har invaderat dammen och igår satt det en spillkråka i trädgården.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Wednesday, December 15, 1999 at 15:01:46 (MET)
14/12 Rössjöholmsån vid Lunnamöllan i M.Ljungby. 1 Stömstare.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@angelholm.mail.telia.com>
Munka Ljungby, - Tuesday, December 14, 1999 at 18:27:06 (MET)
I söndags (12 dec.) låg det en snatterandhanne bland gräsänderna vid Rekekroken. På Rönnen satt två gamla pilgrimsfalkar och på samma lokal fanns över fyrtio knubbsälar.
Henrik Johansson
- Tuesday, December 14, 1999 at 18:24:49 (MET)
13/12 1 Blå Kärrhök hanne vid Tåstarp.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig @ angelholm.mail.telia.com>
Munka Ljungby, - Monday, December 13, 1999 at 18:26:07 (MET)
12 december. En Bjäre runda med början vid Ripagården där det bl a sågs: storlom 4, smålom 60, tretåig mås 255, alkekung 2, varfågel 1 och järnsparv 2. Vidare till Torekovs rev där det sågs 4 skärsnäppor, 4 kärrsnäppor och 1 järnsparv. Mellan fastlandet och Väderön höll ett 40-tal tretåiga måsar till. Åtskilliga smålommar drog förbi och 2 havsörnar gjorde en runda över ön. Vid Glimminge plantering sågs 1 rödbena och 1 stare och avslutningsvis vid Grytskären där 5 rödbenor och en flock krickor rastade.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, December 12, 1999 at 20:37:36 (MET)
12 december
Rönnen: 60-70 smålommar, 1 storlom, 2 svarthakedoppingar, ca 10 obest alkor, 1 svärta, 15 krickor, 1 gravand och 3 storspovar.

Sandön: 2-3 skäggmesar, 6 stjärtmesar, 2 korsnäbbar, 1 blå kärrhök hona, 1 tornfalk, 2 gravänder, 5 storspovar o 3 strandskator.

Örnrundan: 2 eller 3 unga kungsörnar, 1 blå kärrhök hona, ca 30 sångsvanar.
Stig o Bodil Forsberg, Thomas Wallin
- Sunday, December 12, 1999 at 17:17:45 (MET)


11 dec
Röglan, Rössjöholm: sittandes i bilen studerade jag en liten flock björktrastar då en sparvhök dök upp ur tomma intet och slog en av trastarna. Förfärligt liv naturligtvis. En ormvråk några hundra meter bort upptäckte den skicklige jägaren. Nu blev det en kamp om tiden! Sparvhöken satte fart mot närmaste skogsdunge, men det gick ganska tungt, och precis när den nådde dungen var ormvråken ikapp. Sparvhöken blev tvungen att släppa sitt byte och så blev alltså björktrasten ormvråksföda istället. Fantastisk underhållning!
I Rössjön och Västersjön var det tämligen fågelfattigt. Nämnas kan 40 brunänder i Västersjön.
Harbäckshult: glada 1 ex.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, December 11, 1999 at 15:29:36 (MET)
Fredagen den 10 december kl 12.30 - 15.30: Kullens fyr 2 - 3 tretåiga måsar, 20-tal sillgrisslor. Sandön: 1 jagande tornfalk i skymningen, 4 storspovar, 12 strandskator, ca 1000 kanadagäss
Ewa Söderberg <ewa.soderberg@utvecklingskonsulter-vaxjo>
Växjö, - Saturday, December 11, 1999 at 12:04:13 (MET)
9 December på eftermiddagen. Henrik Johansson och jag tog en liten eftermiddagstur till Rönnen och trakten runt Stureholm,Västraby gård och Rögle dvs den så kallade Örnrundan. Vid Rönnen hade vi bland annat: storspov ca 25 ex, stjärtand 1 (hane), pilgrimsfalk 1 ad (trolig hona) och 7 st stjärtmesar. På Örnrundan fick vi ihop: tornfalk 1 (hona), ormvråk 3, fjällvråk 2, kungsörn 1 (ungfågel), pilgrimsfalk 1 (ad hane). Glöm inte rapportera in era tornfalksobservationer, se Startsidan!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, December 10, 1999 at 14:58:43 (MET)
9 december
En mindre hackspett i bokskogen vid Hålehall på Hallandsåsen.

Thomas Wallin
- Thursday, December 09, 1999 at 20:37:07 (MET)
8 december vid Stureholm: 1 Kungsörn, 1 Blå Kärrhök, 1 Varfågel.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@angelholm.mail.telia.com>
Munka Ljungby, - Wednesday, December 08, 1999 at 18:06:22 (MET)
8 december: Ett kort besök vid Svanshall på fm. gav bl.a. alkekung 2ex. och tretåig mås 10ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, December 08, 1999 at 16:48:45 (MET)
7 december-99. Rönnen: Pilgrimsfalk 1ad. troligen hona,satt ute på ön med ett slaget byte. Gravand 1ex. Svarthakedopp 2ex. Gråhakedopp 1ex. Välinge: Varfågel 1ex. Stureholm: Havsörn 1 subad.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, December 07, 1999 at 19:43:47 (MET)
6/12 Mölle Sparvugglan levde verkligen upp till sitt namn idag, då den blixtsnabbt slog just en sparv på matningsplatsen utanför köksfönstret. Borttransporten blev desto mödosammare i små etapper nerför tomten så långt vi kunde följa den i ruskvädret. Det var tredje tomtobsen på en dryg vecka, så vi får väl syna holkarna i omgivningen.
Bert Persson
Mölle, - Monday, December 06, 1999 at 21:36:21 (MET)
5 dec En fin förvinterdag på Söderåsen. Skogen (den som stod kvar efter ovädret) och fälten var pudrade av nysnö. Det började i gryningen med sparvuggla och kattuggla vid Kärreberga och på vår vandring från Maglaby över Humleryd till Körslätt följdes vi av skränande korpar, minst 40 ex, domherrevisslingar och vråkjamanden. Vid Körslätt syntes en havsörn dra mot Klöva Hallar. Mycket rörelse av gäss, storskrakar och knölsvanar som drog söderut. Vid Maglaby kärr syntes sex talltitor och mindre korsnäbbar. Därtill dagens märkligaste obs, en sångsvan och en storskarv som uppenbarligen hade tillbringat natten tillsammans på samma vitmossetuva (!) Bengt Hertzman, Eva Kristiansson, Gunnar Tell
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, December 06, 1999 at 18:16:37 (MET)
5 december, Kullen tillsammans med Karl Nilsson
Innan det började snöa så att sikten blev för dålig kunder vi se 1 vitkindad gås, 1 tretåig mås, 1 dvärgmås, minst 25 sillgrisslor och 1 alkekung.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, December 05, 1999 at 22:12:31 (MET)
5 december
Deltagarna på Bjäre Naturskyddsförenings vinterfågelexkursion till Grytskär började med att observera 3 gravänder, 2-3 rödbenor, 1 storspov, 20 starar, 4 tofsvipor och 1 enkelbeckasin. Men sen fylldes vinterartlistan också med 2 berglärkor, 4 snösparvar, 1 steglits, 1 svarthalsad-(!), 1 svarthake- och 1 skäggdopping, 14 sångsvanar, 4 grågäss och 1 tornfalk.

Kjell-Åke Hall, Thomas Wallin m fl
- Sunday, December 05, 1999 at 12:37:28 (MET)
4 dec
Rössjön: skäggdopping ca 20 ex, storskrake ca 10 ex, bläsand 4 ex rastande och gravand 1 ex str V. Kan inte påminna mig att jag noterat gravand vid Rössjön mer än en gång tidigare, och det var definitivt inte i december...... I E delen av Västersjön fanns 35 brunänder.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, December 05, 1999 at 11:32:40 (MET)
Stenkrossen-Årnacke hamn 991204: Ett kort besök gav 1 alkekung, 1 tretåig mås samt talrika smålommar och obest alkor. Även vid Skärets hamn sågs en alkekung.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, December 04, 1999 at 21:58:05 (MET)
4 december. En koll i Sundet vid Vikingsberg, Helsingborg mellan 14.30.16.00 gav följande; Svarthakedopping 1, stormfågel 1, havssula 1 ad, svärta 12, sillgrissla 324, bredstjärtad labb 1 juv, tretåig mås 64, dvärgmås 2 ad + 1 juv samt strandskata 1 ex. Samtliga fåglar sträckte mot norr.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, December 04, 1999 at 17:06:04 (MET)
4 Dec 14.40 En juv Kungsörn strax ost om Rögle säteri drog sig så sakteliga norrut.
Magnus Persson <mag.per@mailbox.swipnet.se>
Äng, - Saturday, December 04, 1999 at 16:07:39 (MET)
4 december, Svanshall: 08.00-13.30 (först tills. med Karl Nilsson, sedan en mängd skådare)
Smålom ca 50, skäggdopping ca 10, gråhakedopping 20, svarthakedopping ca 20, stormfågel 2, havssula 1 ad, stormsvala 1 (stationär öster om hamnen från kl. 12), vitkindad gås 20, sångsvan 6, gravand 6, svärta 16, alfågel 2, bergand 1, tretåig mås ca 30, dvärgmås 5 ad, sillgrissla flera hundra, tordmule10, tobisgrissla 8.
På vägen hem ett kort stopp vid Rekekroken där 1 dvärgmås (juv) och 1 varfågel sågs.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, December 04, 1999 at 16:02:46 (MET)
3 dec. ca 10.30. En adult havsörn sågs flyga söderut på låg höjd vid granplanteringen mellan Välinge och Rögle, alltså i riktning Rögle säteri.
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Välinge, - Friday, December 03, 1999 at 12:00:42 (MET)
2 december. Skådning vid Rönnen mellan kl. 13.30 och 15.30 gav bl.a. klykstjärtad stormsvala ca 5 ex, lunnefågel 1 ex str. V, alkekung 2 ex, bredstjärtad labb 1 juv mot V, storspov 25 ex och kustsnäppa 1 ex.
Henrik Johansson
- Thursday, December 02, 1999 at 20:14:40 (MET)
2 december
Deltagarna i Nordvästra Skånes folkhögskolas fågelcirkel såg 1 ung havsörn, 2 unga kungsörnar, 2 blåhökar och en snösparv i området mellan Västraby - Stureholm - Svedberga idag.

Vid Rönnen 1 bredstjärtad labb, 1 tretåig mås, c 15 sillgrissla/tordmule, c 20 kärrsnäppor och 6 strandskator.
Thomas Wallin
- Thursday, December 02, 1999 at 18:12:38 (MET)


991201 11.20 På väg 13 mellan Munka Ljungby och Ängelholm, strax utanför M.Ljungby, sågs en st JORDUGGLA sitta ute på en åker. Efter en stund flög den iväg, för att på nytt slå sig ner på ett annat fält.I flykten märktes tydligt en mörk fläck på ovansidan av de långa och smala vingarna.
P.O Holmgren <po-h@swipnet.se>
Axtorp/Munka Ljungby, - Wednesday, December 01, 1999 at 23:06:36 (MET)
1 december. Kullen fram till kl.12.30. Smålom 6, gråhakedopping 3, havssula 8 ad, stormfågel 19, praktejder 1 ad hane, bredstjärtad labb 2 juv, obest.labb 1, tretåig mås 155, sillgrissla 217, tordmule 34, obest.alka 110, alkekung 47 och sidensvans 4. Vidare in till Sandön där det förhoppningsvis skulle kunna ses någon klyka. Mycket riktigt sträckte det klyksvalor och mellan kl.13.15 fram till skymningen sågs inte mindre än 12 ex mot väster. Andra obsar var; bredstjärtad labb 3-4 juv, stormfågel 1, sjöorre 47, alfågel 3, tretåig mås 10, skärsnäppa 1, kärrsnäppa 6, sillgrissla 20 och slutligen smålom 3.
Thomas Svanberg
- Wednesday, December 01, 1999 at 22:49:45 (MET)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.
© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.