Observationer februari 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken.


LERBERGET 28 FEBRUARI, Sädesärla 1 ex söder hamnen
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, March 01, 1999 at 08:54:00 (MET)


28 februari: Kullen under förmiddagen,fint sträck av Stare och Sånglärka enstaka flockar med Sångsvan och Grågås, 10 Skogsduvor,65 Sidensvansar samt 8 Dubbeltrastar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, February 28, 1999 at 22:00:18 (MET)
28 februari
Vipor, strandpipare, rödbena, krickor, lärkor o starar beskådades vid Grytskär av Bjäre Naturskyddsförenings o Studiefrämjandets fågelcirkel. Ca 500 ejdrar, men ingen praktejder... Flera flockar med sångsvanar och kanadagäss på väg norrut - hade de inte varit så förbålt kallt skulle man kunna tro att det var vår!

Thomas Wallin
- Sunday, February 28, 1999 at 21:36:13 (MET)
28 februari. En snabb Skälderviks runda på eftermiddagen bjöd på nyanlända strandskator och större strandpipare. Vid Farhult en rastande svarthakedopping och småflockar av grågäss.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Sundets Pärla, - Sunday, February 28, 1999 at 21:35:43 (MET)
990227.Sidensvans 56ex norra Ängelholm.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, March 02, 1999 at 11:07:22 (MET)
25 februari. Tog en snabbrunda ut till Grytskären i det härliga vädret. Fin vårstämning mötte mig i form av sjungande sånglärkor och både revirhållande tofsvipor och större strandpipare. Hade sedan turen att få se en vacker praktejderhanne bland ejdrarna ute vid de yttre skären. En skön känsla att plötsligt efter hårt nötande få in denna "juvel". Det var dock inte lika kul med den kraftigt oljeskadade tordmule som var fullt upptagen med att försöka putsa ren fjäderdräkten. Ejdrarna verkar för övrigt vara på gång. Säkert över 500 ex rastade på lokalen och igår låg det en hyfsad flock utanför Årnacke hamn. På Kullen har det sedan en tid också setts ganska stora antal och bland dessa stundtals en praktejder. Framöver kan det nog vara värt mödan att hålla extra koll i ejderflockarna även längre in i Skälderviken. Årets "prallevarning" är härmed utfärdad!
Henrik Johansson
- Thursday, February 25, 1999 at 18:44:35 (MET)
990225.Stjärtand 1 ex hane Vegeåns mynning. Tofsvipa 3 ex Sandön. Stare 6ex Rönnen. Större strandpipare 2 ex Rönnen. Svarthakedopping 2 ex Stenkrossen. Större strandpipare 2 ex Farhult.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, February 25, 1999 at 18:24:18 (MET)
25.2 Vid Vikingstrand i Helsingborg gled en juv. Havsörn sakta söderut på låg höjd, klockan 08.30.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Helsingborg, - Thursday, February 25, 1999 at 09:21:09 (MET)
Norra Häljaröd. 10 Gravänder,5 Storspov 24-02-99.
Lars Andersson <lars.043110019@ telia.com>
Ängelholm, - Wednesday, February 24, 1999 at 19:47:23 (MET)
990224.Började dagens skådning vid Sibirien,det blåste för mycket,så jag kollade inte vad som fanns på havet.Körde på stranden bort till Klören och upp i skogen.Vid Sibirien fanns dom trogna strandskatorna kvar,denna gången 17ex.När jag kom fram till vägen upp i skogen,såg jag att det satt två havsörnar vid Klörens spets och käkade på något.Det var en adult och en subadult fågel,den gamla fågeln lyfte och flög in över Klören,den yngre flög bort mot Rönnen.Det var magert med fågel vid Sandön,7 gravänder var det roligaste. Vidare mot Rönnen i den mycket kalla vinden,tufft att cykelskåda i dag,men det härdade säkert kroppen.Är man hårdskådare,så är man.Det var betydligt fler gravänder på Rönnen,23 ex räknades in.En flock på 27 ängspiplärkor rastade på östra sidan av lokalen och flög sedan ut på ön.Farhult bjöd på dagens roligaste art,7 större strandpipare gjorde att våren kändes närmare.Här fanns också dagens högsta siffra för gravand,31 ex låg i lä för den hårda vinden på Jonstorpssidan.En hel del grågäss gick och betade uppe på strandängarna.En hyfsad dag,med tanke på dom tuffa förhållandena.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, February 24, 1999 at 18:30:58 (MET)
990223 Berguv 1 rop. norra delen av Söderåsen kl 1735-1750
Peter Elfman <peter.elfman@draco.se.astra.com>
Lund, - Wednesday, February 24, 1999 at 07:45:35 (MET)
990223 Var ute och körde en sväng på Kulla-halvön med magert resultat. Vid norra delen av Ornakärr höll det till en liten flock tofsvipor, och en del kanadagäss: Vid Svedberga fick jag uppleva en otrolig häftig sak. Stod och spanade på ett gäng rådjur, och helt plötligt befann jag mig mitt i en flock på ca 30000-40000 ex bergfink som kom flygande från ingenstans. Även i denna flock av fink så befann även sig 2 ex pilgrimsfalk som hade rena julafton med mat. Det var två gamla fåglar, både hona och hane, det var kanske paret från Kullen som var på jakt.
Kristian Linde <kristian.linde@mbox301.swipnet.se>
Ängelholm, - Tuesday, February 23, 1999 at 16:27:26 (MET)
99-02-22 16 st Tofsvipor intill Torekovs golfbana
Staffan Bohlin <sbohlin@usa.net>
Båstad, - Tuesday, February 23, 1999 at 10:01:04 (MET)
990222. Hittade till slut data på grågåsen XUR. Minnet hade svikit mig……… Den märktes 900606 vid Börringesjön. Sedan finns det en mängd observationer genom åren, bl a från Spanien, Holland och Tyskland vintertid. Både 1997 och 1998 sågs den vid Rössjön under häckningstid. Adressen till "Nordic Greylag Goose Projects" hemsida är: http://www.biol.lu.se/zooekologi/zooekol.htm
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, February 22, 1999 at 21:44:43 (MET)
1999-02-22. Ormvråkarna har börjat röra på sig över Kullabygden. Vid två kortare kontroller vid Döshult sågs ca 50 ex på mycket hög höjd mot NO. Lärkor gick in glest på bred front och allt fler tar sig tid att stanna upp och sjunga. Dessutom 5 skogsduvor. Från området runt krigsmuseet har man i klart väder god överblick över hela Kullahalvön.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Monday, February 22, 1999 at 20:15:23 (MET)
990222.På väg hem från jobb, såg jag Tofsvipor 64 ex.Betesmarkerna vid Västraby gård
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Monday, February 22, 1999 at 18:20:44 (MET)
21 februari. En vandring kring Maglaby kärr på Söderåsen gav en hel del trots dimma och duggregn, eller vad sägs om: 60 korpar (i en flock), 4 nötkråkor, 15 nötskrikor, 4 talltitor, 4 spillkråkor, 2 st hackspettar och 10 stjärtmesar. Bengt Hertzman, Eva Kristiansson, Gunnar Tell.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, February 22, 1999 at 17:51:29 (MET)
990222. Sandön: grågås 120 ex, gravand 25 ex, brunand 1 hane, strandskata 3 ex.
Rönnen: grågås ca 80 ex, varav en halsmärkt och gammal bekant till mig. Nämligen XUR som häckade vid Rössjön förra sommaren. Om jag inte minns fel är det en 13 årig gåskarl som brukar ses i Holland under vintern. Vidare: gravand 26 ex, bläsand ca 50 ex, alfågel 1 hane, storspov 10 ex, strandskata 2 ex och gott om sjungande lärkor.
Utanför Årnacke hamn ytterligare en alfågel.
Mellan Utvälinge och Vegeholm noterades en varfågel.
Avslutningsvis sågs också några enstaka grågäss S om Rössjöholm och vid Lärkholmssjön.

Patric Carlsson, Jenni Nilsson
Örkelljunga, - Monday, February 22, 1999 at 16:46:54 (MET)
990218.Havsörn 1ex str SO Vegeholm. Snösparv 19ex Rönnen. Grågås 123ex Farhult. Salskrake 2ex hanar Farhult. Stjärtand 1ex hane Farhult.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, February 22, 1999 at 10:33:38 (MET)
1999.02.20 KULLEN Enorm flock av Bergfink uppskattningsvis mellan 200.000 och 300.000 ex vid parkeringen Josefinelust på eftermiddagen 1999.02.21 ORNAKÄRR Tofsvipa 2 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, February 22, 1999 at 09:56:22 (MET)
20 Februari: En promenad vid Åvarps ängar och längs Hallabäcken. 2 unga Kungsörnar, Större Hackspett Ormvråk och Duvhök. Letade förgäves efter Strömstare.
Mats Lindskog <mats.lindskog@sk.lantmen.se>
Hyllinge, - Monday, February 22, 1999 at 08:19:51 (MET)
Nytt, nytt, nytt!!
Vi har lagt in en länk till en sida med artlistor från öar på västkusten, bl.a. Hallands Väderö. Kolla på länksidan!!

Web-gruppen <info@kof.nu>
- Sunday, February 21, 1999 at 18:37:55 (MET)
21 februari. Spannarp mellan Åstorp och Ängelholm. Tofsvipor en flock på ca.50 st.
Bengt Lundgren <bengt.inger.lundgren@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, February 21, 1999 at 18:14:17 (MET)
21 februari
Det finns nog hopp om vår, trots allt: på Rönnen sprang fyra större strandpipare på revlarna tillsammans med en kärrsnäppa, storspov (totalt 9 st) och rapphöna spelade och en gärdsmyg sjöng för fullt. För övrigt var det en havsörn, en alfågel, ca 50 bläsänder och en väldig massa gräsänder som värmde i duggregnet.

Vid Farhult två flockar ned vipor, 6 resp. ca 50 ex, 30 gravänder, 10 viggar , 6 storspovar och en sävsparv. Vid Sandön ytterligare en större strandpipare, 1 stjärtandpar, 3 storspovar och 20 storskrakar.
Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, February 21, 1999 at 11:53:56 (MET)


990221. Har fått tillstånd att få göra lite reklam för boken "Fåglarna i Örkelljunga kommun" - utgiven av Örkelljungabygdens Natur. 100 sidor, färgomslag. Alla dokumenterade arter, deras status, inventeringar, kartor diagram m.m. Fågelfoton av Jan Elmelid och Perry Vigelsbo. Författad av Peter Hector och undertecknad. Sätt in 120 kr på postgiro 186 15 48 - 4.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, February 21, 1999 at 10:29:25 (MET)
990220: Kungsörn 1 (2K) Välinge, Svarthakedopping 1 N Häljaröd
Peter Elfman <evabritt.peter@telia.com>
Lund, - Saturday, February 20, 1999 at 20:15:00 (MET)
Första riktiga vårdagen. Gav rastlöshet och stress på båten och slog mig ner vid Nellåkra några timmar och räknade in 40 fågelarter. Ständigt sträck av sånglärkor varav en del sjöng. Första tofsvipan och stararna. En stor mesflock som bl a innehöll 7 stjärtmesar och en mindre hackspetthona. Dessutom en ung kungsörn mobbad av vråkar, blå kärrhök, stenknäck,gråsiska. Bengt Hertzman
Bengt Hertzman <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
Helsingborg, - Saturday, February 20, 1999 at 19:20:59 (MET)
1999-02-20 Snäckebotorp Tog en runda på isiga vägar och hittade en p-plats Vi stannade helt spontant gick upp i skogen och såg 2 tofsmesar,1 svartmes och en del andra mesar trots dimman.
Aina Persson <urx920@tninet.se>
Helsingborg, - Saturday, February 20, 1999 at 18:48:16 (MET)
20 februari
En runda i örnmarkerna gav 1 ung kungsörn vid Svedberga och 2 tofsvipor vid Ornakärr. I övrigt 1 duvhök och ett flertal fjällvråkar (gott om dom iår).

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, February 20, 1999 at 17:51:43 (MET)
20 februari
Grytskär på eftermiddagen: 11 krickor, c 10 bläsänder, 350 gräsander, c 500 ejdrar, 39 knölsvanar, 2 rödbenor, 11 sidensvansar, 4 starar och ca 200 björktrastar

Thomas Wallin
Magnarp, - Saturday, February 20, 1999 at 17:45:51 (MET)
18 februari
Snäckebotorp: trummande hackspettar, sjungande mesar av diverse arter samt flera sjungande mindre korsnäbb. Vid Möllan, Rössjön som vanligt en strömstare.
I helgen som gick sågs enligt uppgift mycket stora flockar med bergfink N om Västersjön. Jag letade lite halvhjärtat efter dem, men kammade noll.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, February 18, 1999 at 20:31:23 (MET)
18 februari
En glada seglade med sedvanlig elegans över vägen mellan Munka Ljungby och Össjö idag på eftermiddagen.

Thomas Wallin
- Thursday, February 18, 1999 at 20:17:49 (MET)

KOF bevakar pilgrimsfalken på Kullaberg!

För att pilgrimsfalkarna skall ges möjlighet att häcka i fred på Kullaberg även iår, beslutade KOF's styrelse igår att ta över bevakningen av falkboet. Eftersom reglerna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ändrats kan Utvecklingscentrum i Höganäs inte längre ansvara för projektet. KOF avser att upprätthålla samma bevakningsfrekvens som tidigare och kommer att rekrytera vakter med hjälp av Arbetsfömedlingen i Höganäs. I den mån tillräcklig bevakning inte kan upprätthållas på detta sätt, kommer föreningsmedlemmar att engageras på ideell basis. Bevakningssäsongen kommer att pågå under den tid beträdnadsförbud råder i området, dvs. fr.o.m. 1 mars - 15 juli.

Mats Peterz
Hbg, - Tuesday, February 16, 1999 at 22:51:25 (MET)
14 februari. Lite dimma och lite sol och på slutet en bitande sydvästan. I Allerumsskogen satt en ung kungsörn i en boktopp och ute på fälten sågs en tornfalk och en fjällvråk. Dessutom någon enstaka gråsiska, 10 stenknäckar och några trummande större hackspettar. Vid Hittarps rev låg fyra gravänder och vid Svedberga kulle mötte vi en flock på 10 charmiga stjärtmesar bland ett större gäng gråsiskor. Bengt Hertzman, Yvonne Dresler.
Bengt Hertzman
- Monday, February 15, 1999 at 18:16:31 (MET)
11 feb. En vandring i vinterlandskap vid Åvarp. Solen värmde så det var takdropp och barmarksfläckar i sydbackarna. En gammal kungsörn kretsade över Söderåsens branter och gröngölingen ropade från ett albestånd. Dessutom två kattugglor på dagkvist och ett gäng björktrastar som plockade alfrön på Hallabäckens is. Bengt Hertzman, Eva Kristiansson, Gunnat Tell.
Bengt Hertzman <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
Helsingborg, - Monday, February 15, 1999 at 18:10:46 (MET)
14 feb. Efter väderöturen besöktes Torekovs rev där det rastade en hel del fågel. Flocken med skärsnäppor som hållit till på lokalen i ett par månader var fortfarande kvar, i dag var dom 10 ex. I övrigt kan nämnas tolv kärrsnäppor, minst fyra rödbenor och sex förbiflygande sidensvansar.
Henrik Johansson
- Sunday, February 14, 1999 at 19:10:44 (MET)
14 februari
Dimman låg tät över nejden när ca 35 KOF:are styrde kosan mot Väderön idag på morgonen. Men väl framme i Torekov började en sydvästlig vind blåsa, dimman försvann och det blev en kall men fin vinterexkursion på ön.

På färden över bjöd en gammal tretåig mås på flyguppvisning alldeles över båten och sen fortsatte det med två havsörnar (en ung o en gammal), 1 blåhök, 1 alförrädarhona, 15-20 bläsänder, 4 gravänder, åtskilliga tobisgisslor och en tordmule, 1 dubbel-, 1 rödvinge- och många björktrastar, 9 skärsnäppor och 1 rödbena, skogsduva, stenknäck och större hackspett (normalt mycket ovanligt med hackspettar ute på ön).

På hemvägen betittades KOF:arna (eller var det tvärtom…?) av två unga tretåiga måsar som på närmaste närhåll följde båten.
KOF <info@kof.nu>
- Sunday, February 14, 1999 at 15:15:28 (MET)


13 februari, Kullaberg: En fin morgon på berget med fyra ropande eller trummande hackspettarter. Större hack.,Gröngöling och Spillkråka omkring Hjorthagen, vid Kullagården en Mindre hackspett.Skogsduvorna har börjat sitt hoande i Ransviksravinen och i bokskogen vid Josefinelust 1000-talet Bergfinkar. Det var även gott om Grönsiskor lite här och var.Hemma i trädgården 2 Järnsparvar,vilka f.ö.varit där hela vintern,här också 3 Sidensvansar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, February 13, 1999 at 20:33:40 (MET)
990213:Bjärehalvön idag, började i strålande sol och slutade i dimma.En strömstare Kägleån 2 km N Margretetorp,en nötkråka 2 km SE Äle mosse,vid Båstad hamn 106 sångsvanar varav 87 adulta, vid Ripagården en hona svart rödstjärt och en järnsparv, vid Kattvik 6 sidensvansar och vid halsarevet Torekov 3 gravänder, 20 kärrsnäppor och en rödbena.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Saturday, February 13, 1999 at 17:45:55 (MET)
990213. Grönsiskorna har ju varit rikliga hela vintern, men frågan är om det inte skett en ytterligare påspädning. Under en tvåtimmars promenad Harbäckshult/Håleryd hördes och sågs grönsiskor i princip hela tiden. Två ropande duvhökar i Håleryd. Kontaktläte mellan ett par? Dessutom ca 2000 bergfink, 100 ringduva, tofsmes och steglits.
I vaken, Rössjön låg 1 salskrakehane.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, February 13, 1999 at 15:49:45 (MET)
990213 Roslunda i norra Ängelholm Hemma hos mina föräldrar var fortfarande svarthättan kvar i deras trädgård.
Kristian Linde <Kristian.linde@mbox301.swipnet se>
Ängelholm, - Saturday, February 13, 1999 at 12:43:06 (MET)
13 februari
Tog en rundtur i Helsingborgs hamn. Dimmigt! Vid Skåneterminalen satt 1 hornuggla i en björk, ivrigt uppvaktad av råkor och kråkor. I Sydhamnen låg en flock på ca 400 vigg och bland dessa 1 bergand och 5 brunand. Slutligen 2 kärrsnäppor söder om Råå hamn.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, February 13, 1999 at 12:03:46 (MET)
990212. Nu vill jag inte rekommendera fågelskådning i samband med bilkörning, men längs E4:an från Hbg till Ö Ljungby noterade jag hela 5 tornfalkar när jag körde hem vid fyratiden. Dessutom ca 10 ormvråk och vid Eket str 6 sångsvanar mot SV. Troligtvis svårt för dem att finna öppet vatten.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, February 12, 1999 at 18:45:51 (MET)

Fågelrapportering

Du har väl inte glömt att rapportera dina observationer för 1998? Annars bör du snarast möjligt skicka in dessa till Henrik Johansson.

Särskilt viktigt är att rapportera fynd av turkduva och svart rödstjärt som var speciella inventeringsarter förra året. Hittills rapporterade fynd av dessa arter hittar du om du klickar på respektive artnamn ovan.

Den nya, något reviderade rapporteringsguiden för 1999 finns nu tillgänglig på vår hemsida. Klicka här!

KOF
- Thursday, February 11, 1999 at 23:04:39 (MET)
990211. e. m. I den lilla vaken i Rössjön: ca 200 gräsänder, 10 knipor, 4 sångsvanar och 4 grågäss. Vid möllan 1 strömstare. Snäckebotorp: ngr korsnäbbar drog över. Rikligt med grönsiskor överallt, men endast sparsamt med bergfink. Årets vackraste vinterdag?
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, February 11, 1999 at 18:34:17 (MET)
11 februari
Vintern har tagit ett järngrepp på Bjärehalvön, börjar det inte blåsa lägger sig isen på Skälderviken innan kvällen!! (...o hur går det då med väderö-exkursionen till helgen??). På väg till jobbet idag såg jag 5-6 stenknäckar och en flock med 8 stjärtmesar.

Thomas Wallin
- Thursday, February 11, 1999 at 14:56:22 (MET)
HELSINGBORGS LITOGRAFISKA,HÄSTHAGSVÄGEN HBG 11 FEBRUARI Svart Rödstjärt 1 ex hane
Kaj Möller
Lerberget, - Thursday, February 11, 1999 at 13:07:00 (MET)
990210.Smådopping 2ex Rönneå,Skälderviken.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, February 10, 1999 at 12:33:18 (MET)
9 februari. Smådopping 2 ex vid järnvägsbron över Rönneå, Skälderviken.
Henrik Johansson
- Tuesday, February 09, 1999 at 21:26:25 (MET)
990209.Strandskata 15ex Sibirien. Storspov 22ex Sandön. Sidensvans 4ex str V Norra Häljaröd. Pilgrimsfalk 1ex str N S.Utm.Ängelholm.1312.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, February 09, 1999 at 17:22:06 (MET)
Lördag 6 februari: Vinterfågelräkning Allerums skog - Nellåkra Trodde knappt mina ögon på morgonen - inte ett moln på himlen och dessutom vindstilla efter nattens stormbyar. En fin tur då jag räknade in 40 arter fågel vilket är den i särklass högsta siffran under alla år under räkning 4 under vintern. Både spillkråka och större hackspett trummade och gulsparvarna sjöng vilket gav riktig vårkänsla. Någon enstaka sånglärka sträckte norrut vilken den nog ångrade på söndagen. Till detta kan läggas 15000 bergfink, nötkråka, stenknäck och 7 arter rovfågel där dagens höjdpunkt blev en ung kungsörn som slog sig ner för att dricka vid en bäck utan att observera inventeraren som satt i solens sken och drack te ca 10 m därifrån.! Bengt Hertzman
Bengt Hertzman < bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
Helsingborg, - Monday, February 08, 1999 at 18:42:25 (MET)
Måndagen den 8/2. Var ute i det skånska vinterlandskapet idag. Någon Fjälluggla kunde inte hittas idag, men det är klart leta efter fjälluggla i ett vitt landskap kändes ganska hopplöst! Glimming plantering: Rödbena 1ex, Gravand 1ex. Rammsjöstrand: Gravand 1ex. Revet norr om Torekovs hamn: Skärsnäppa 9ex, Kärrsnäppa 29ex, Rödbena 2ex, Gravand 6ex. Kattvik: Dvärgmås 1ex 2k.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, February 08, 1999 at 18:21:12 (MET)
990207.Sibirien.Strandskata 13ex,bergand 2ex honor,sjöorre ca 300ex,svärta 76ex,sidensvans 15ex str S. Sandön.Grågås 40ex,storspov 5ex,gravand 2ex,sidensvans 6ex str S. Stjärtand 1ex hane Vegeåns mynning. Strandbaden,Ören.Stare 18ex,bläsand 61ex,gravand 12ex,större strandpipare 1ex,skärpiplärka 10ex,ängspiplärka 20ex.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, February 08, 1999 at 11:18:31 (MET)
Den som ger sig iväg till Ranarp/Ängelsbäck för att leta fjälluggla bör veta att det finns en så gott som helt albino ormvråk i området! Jag stötte fågeln i en vägkant första gången i oktober, och då trodde jag först att det var någon vit häger, så fågeln är verkligen vit. Se upp, alltså!
Martin Gierow <martin.gierow@ens.af.se>
Lund, - Monday, February 08, 1999 at 09:38:34 (MET)
SÖNDAGEN 7 FEBRUARI SIBIRIEN Mindre Hackspett 1 ex hona VEGEÅ (klörenparkeringen) 1 par Salskrake, 2 par Storskrake
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, February 08, 1999 at 09:05:09 (MET)
7 februari. En tur längs Öresundskusten på förmiddagen. Vid Lerhamn räknades 112 skäggdoppingar in och en hona salskrake låg utanför hamnen. 20 starar och 5 gravänder fanns vid Strandbaden liksom ängs och skärpiplärkor. Dock sågs ingen vattenpiplärka.
Thomas Svanberg
Hbg, - Sunday, February 07, 1999 at 19:54:17 (MET)
7 februari
Bjäre Naturskyddsförenings och Studiefrämjandets fågelcirkel exkurerade vid Skäldinge gods (söder om Munka Ljungby) och såg 1 ung kungsörn, 1 glada, 3-4 honfärgade blåhökar och ungefär lika många fjällvråkar. Vidare 3 grågäss och några sånglärkor. Vid Bläsinge ängar ytterligare en glada, ca 20 sångsvanar och 100 kanadagäss.

Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
- Sunday, February 07, 1999 at 19:40:12 (MET)
7 februari
Såg en fjälluggla idag vid 12-tiden ute på Bjärehalvön, närmare bestämt vid bautastenen mellan Ranarp och Ängelsbäck. Ugglan lyfte med en nyfångad sork och flög bort mot "Blåsippeskogen" vid Ängelsbäck.

Balint Wagner
Lund, - Sunday, February 07, 1999 at 19:36:37 (MET)
Söndagen den 7 februari. Rönneås dalgång mellan Starby och Bläsinge ängar, gott om kanadagäss uppskattningsvis 2 750 ex men möjligen ännu fler. Magert med övriga gåsarter ett tiotal grågäss och en ensam sädgås. Endast ån var öppen, nyis på översvämningarna. Vid Bläsinge ängar patrullerade 2 honf blåhökar. På hemvägen, mellan Ekebo och Axtorp sågs två glador. En snabbtitt vid Sandön gav 1 par salskrakar och ett 50-tal grågäss. Innanför Farhult gick en ren flock på cirka 350 grågäss. Våren är nog på gång trots att lärkorna str syd idag.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, February 07, 1999 at 17:27:51 (MET)

Följ med KOF till Hallands Väderö!

Söndag 14 februari åker vi ut och tittar på skärsnäppa, havsörn, snösparv eller varför inte toppskarv. Tag chansen till en härlig dag på Väderön! Vi måste vara ca 25 personer för att kasta loss och då blir kostnaden en knapp hundralapp per person. Mer info på Programsidan.
Obligatorisk anmälan till Ulrik Alm, 042-14 90 70 (dagtid) eller 042-33 52 13 (kväll) senast den 11 februari.


KOF
- Sunday, February 07, 1999 at 11:22:02 (MET)
6 februari: Vid Lerhamn ligger fortfarande den den stora flocken Skäggdopping kvar, lite svårt att räkna i den gropiga sjön, men minst 150 ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, February 06, 1999 at 20:54:45 (MET)
990206 Fin dag i solen. Av det vi såg kan följande nämnas; Rönnen 1 hanne snatterand och 50-60 snösparvar, Rekekroken 2 svarthakedopping och 1 havsörn, Höganäs reningsverk 1 forsärla. Fin dag men man kan ju beklaga att vinden avtagit....
Anette Strand <anette_s@algonet.se>
Lund, - Saturday, February 06, 1999 at 19:20:43 (MET)
990206. f. m. Strax S om Rössjöholms gård 1 varfågel. Tofsmes hördes. I ett spegelblankt Rössjön sågs bl a 6 sångsvanar, 15 grågäss och en storskrake. Bergfinkar...... Underbart väder!
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Saturday, February 06, 1999 at 18:45:31 (MET)
6 februari. Vikingstrand, Helsingborg kl. 08.30-10.15. Svarthakedopping 1, grålira 1 (kl.09.45), stormfågel 2, bergand 1, alfågel 6, tretåig mås 43, sillgrissla 114 och tordmule 2. Samtliga fåglar sträckte mot norr. Vid Döshult sågs en dubbeltrast och sånglärka hördes.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, February 06, 1999 at 17:58:29 (MET)
Kjell-Åke Hall meddelar att han återigen sett jätteflocken med bergfinkar på Hallandsåsen. Denna gång 150-250.000 vid Förslöv den 5 februari.
Thomas Wallin
- Saturday, February 06, 1999 at 16:29:00 (MET)
6 februari
Började dagen på Kullen där en kall nordväst svepte in över klipporna. En hel del smålom och sillgrisslor var i rörelse över havet. Även enstaka tretåiga måsar och stormfåglar sågs, liksom 2 gråhakedopping. 1 sidensvans och 1 snösparv var ute och vände. Pilgrimsfalkparet gled elegant på uppvindarna över bergets nordsida.
Utanför Arild låg ett flertal smålom, 2 svarthake- och 1 gråhakedopping. 1 gravand flög förbi.

Mats Peterz, Alf Petersson
Hbg, - Saturday, February 06, 1999 at 16:08:21 (MET)
990206 kl 9.30-13.00 Välinge: På en åker 23 sångsvan. Från bron syntes i ån 15 storskrak, 2 kricka, 4 bläsand, 2 vigg och mycket gräsand. Rögle Säteri: I skogen trummade en mindre hackspett. Grönfink, talgoxe och rödhake sjöng, solen sken och det kändes som vår! Stureholmsområdet: En juv havsörn, en juv kungsörn, en fjällvråk, en hona blå kärrhök, ovanligt gott om korp (c:a 40), sånglärka överallt på fälten. Ornakärr: 110 sångsvan (varav 19 juv), 490 kanadagås, rätt mycket ängspiplärka.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Saturday, February 06, 1999 at 15:25:51 (MET)
fre 990205. Hovs hallar 7:40-10:30 tretåig mås 306ex, stormfågel 19ex, smålom 446ex, storlom ca 70ex, även en klykstjärtad stormsvala för årstiden en ovanlig gäst hade vänligheten att str förbi mot V,sillgrissla uppsk. 100ex, tordmule ca 10ex. Gjorde sedan en förflyttning till kattvik: Större lire 1ex sågs långt ut. Efter ett par larm på sökaren bestämde vi, jag och Ulf Ståhle m fl, oss för att åka till mellbystrand där den visade upp sig mycket fint. Mitt tips är nog att försöka ta sig mellbystrand imorgon (fast att det ligger utanför rapportering området). Den har snurrat fram och tillbaka där flera ggr under dagen. Men skyll inte på mig om den råkar flyga förbi hovs hallar istället, för vad den hittar på kan man nog aldrig lista ut. Det är väl lite det som är nöjet med vårt intresse?!? Båstad: dvärgmås 1ex 2k.
Patrik Söderberg
Helsingborg - Friday, February 05, 1999 at 20:30:52 (MET)
5 Februari. En timmes spaning vid Vikingstrand, Helsingborg vid 16-tiden gav; smålom 4, skäggdopping 1, stormfågel 14, tretåig mås 38, sillgrissla 45 och tobisgrissla 1. För oss som saknar större lira på listan är det läge att ge sig ut imorgon. Under större delen av dagen har det setts ett ex som har snurrat i Laholmsbukten. Den har även obsats från Kattvik och ryktet gör gällande att några medlemmar i KOF skulle ha varit på plats. Till dessa är det bara att säga...GRATTIS!
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Friday, February 05, 1999 at 18:45:18 (MET)
990205. e. m. Fälten S om Rössjöholms gård: 11 grågäss. Rössjön ganska fattig på fågel, 3 skarvar, 3 sångsvanar, gräsänder, knipor. Ett flertal "småflockar" med bergfink. Den största såg jag vid Lärkholmssjön. Ca 2000 ex var dom.
Patric Carlsson <patric.carlsson@mkdata.se>
Örkelljunga, - Friday, February 05, 1999 at 17:36:49 (MET)
990205.Båstad,0805-1230. Tretåig mås 2ex 2k,4ex ad,2ex str V + 1ex 2k,1ex ad rastande. GRÅ LIRA 1ex str V 0827. Stormfågel 1ex str N 0837,1ex 0924,1ex 0935,1ex 0942,2ex 1102,1ex 1150,1ex 1202,str NV-N.Antalet ex är osäkert. Smålom 7ex str V. Alfågel 11ex hanar + 1ex str V,1 par rastande. Sillgrissla 1ex str V. Gråhakedopping 1ex rastande+1ex str V. Snatterand 1ex hane.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, February 05, 1999 at 14:28:52 (MET)
990204.Båstad,0805-0930. Sångsvan 8ex 2k,41ex ad,Gräsand 200ex,Alfågel 6ex hanar,Smålom 2ex str V,Storskarv 28ex,Knölsvan 11ex ad,Storskrake 1ex hane.Det var inget vidare sträck,så jag beslöt mig för att finkamma sträckan Båstad-Kattviks hamn.En lagom liten promenad som gav en storlom vid Norrviken och en skärpiplärka i Kattviks hamn.Mager utdelning för den långa sträckan,men ibland kan sådana satsningar ge spännande resultat.Gjorde ett snabbstopp vid Ripagården,träffade på Sven Persson som berättade att han sett 2 grå liror den 26/1 vid denna lokal. Det fanns en hel del piplärkor vid lokalen,letade efter svart rödstjärt med negativt resultat.Ni som är lediga,ut och spana havsfågel imorgon.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, February 04, 1999 at 18:22:31 (MET)
3 februari. En eftermiddagstimme på Rönnen gav bl.a. salskrake 1 hona, snatterand 1 hanne, stjärtand 1 hanne, bläsand ca 40, grågås ca 70, alfågel 4, svärta 3 och svarthakedopping 1. Senare under kvällen (skymningen) gjordes ett försök efter berguv, och se det lyckades faktiskt då 1 ex hördes ropa från Söderåsen.
Henrik Johansson
- Thursday, February 04, 1999 at 17:21:46 (MET)
99-02-03
Är våren på väg trots allt? 1 tofsvipa flög förbi mot norr vid Bjuv idag.

Mats Peterz
Hbg, - Wednesday, February 03, 1999 at 22:37:24 (MET)
990203.Sandön,0805-1110.Vinden mojnade 1020. Sångsvan 5ex 2k,26ex ad. Storspov 7ex. Grågås 17 ex str V+7ex rastande. Vigg 2ex hanar. Anser sp 18ex str O. Alfågel 6ex. Sjöorre 8 ex str V. Gravand 2ex. Tretåig mås 1 ex 2k str V. Strandskata 1ex str V. Häger 10ex. Gräsand 825ex. Havstrut 26ex ad. Gråtrut 76ex ad. 3/1.Rönnen. Ängspiplärka 13ex. Gravand 5ex. Bläsand 20ex. Grågås 19ex. 3/1.Bläsand 16ex Stenkrossen. 3/1.Farhult. Grågås 19ex. Storspov 7ex. Ängspiplärka 1ex. Sävsparv 1ex. Det blev tyvärr inte så bra med havsfågel,som jag hoppats på.Men torsdag och fredag kan bli bra för havsfågelskådning.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, February 03, 1999 at 18:35:32 (MET)
990202.Trots att dimman låg mycket tät,kände jag för att ta en liten runda i markerna.På väg mot Sibirien satt det tre spillkråkor i samma träd och smågnabbades.Parning av arten observerade jag i förra månaden och det var en snabb affär.Fåglar och andra djur,njuter helt klart inte av sex?Cyklade på stranden från Sibirien till Klörens spets,hoppades på berglärka.Men jag drog en nitlott även denna gången.På Klören födosökte 6 strandskator och 7 ängspiplärkor flög omkring.Uppifrån den täta dimman hördes ett okänt antal sånglärkor sträcka söderut,våren har tagit tillfällig paus över nv Skåne.Utanför protokoll vill jag tala om att det finns en lokal skådare,som fortfarande har julgranen kvar-fullt pyntad ! Gissa vem.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, February 02, 1999 at 16:30:26 (MET)

Är du medlem i KOF?

Om inte, passa på och anmäl dig genom att klicka här: NY MEDLEM så skickar vi ett inbetalningskort.

För 100 kr får du vårt medlemsblad (4 ggr/år) samt "Fåglar i Nordvästskåne 1998" med årets fågelrapport och artiklar om fågelforskning, fågelskydd, mm. Du kan delta i våra exkursioner med kunniga ledare och lyssna på intressanta föredrag på våra innekvällar. Dessutom kan du utnyttja vår klubbstuga vid Rönnen eller varför inte övernatta i Hjortstugan på Kullaberg till facilt medlemspris.

Och du som redan är medlem! Glöm inte att betala årets medlemsavgift så slipper vi påminna dig och du bespar oss en massa arbete och onödiga kostnader!

Ett medlemskap i KOF är ett stöd till fåglarna. Gör slag i saken nu!

Följ med KOF mot millenniumskiftet!Kof <info@kof.nu>
- Wednesday, January 27, 1999 at 23:48:37 (MET)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.